Download Print this page

Yamaha Portatone PSR-540 Vejledning: One Touch Setting

Yamaha electric keyboard owner's manual.
Hide thumbs

Advertisement

Auto Akkompagnement

One Touch Setting

Med One Touch Setting funktionen kan man med et tryk på en knap finde de
registreringer, der passer til den valgte Style.
1
Tryk på One Touch Setting knappen for at vælge en af
One Touch Setting funktionerne.
2
Tryk på en af [ONE TOUCH SETTING] knapperne [1] - [4].
Trin #3 - #4 for "Using Auto Accompaniment (all tracks)" (side 33) kan
indstilles ved at trykke på en af [ONE TOUCH SETTING] knapperne.
Samtidig omstilles mange af panel indstillingerne (som for eksempel klange
og effekter m.m.) til det, der passer til den valgte Style (se herunder).
3
Auto Accompaniment starter, når der tages en akkord
med venstre hånd.
Tag for eksempel en C dur akkord (som vist herunder).
4
Stop akkompagnementet.
Parameter liste for One Touch Setting
Hos PSR-540 er der fire One Touch indstillinger for hver af de 106 Auto Accompani-
ment Styles. Hver af dem er specielt programmeret til at passe til den valgte Style.
Det inkluderer kombination af klange, digital effekter og meget mere for den valgte
Style. Et enkelt tryk på en knap [ONE TOUCH SETTING] kan ændre hele ind-
stillingen af panelets funktioner. Man får altså de bedste klange uden at skulle indstille
hele panelet.
• Part ON/OFF (VOICE R1, R2) ......................................................................... side 29
• Voice Change Setting (VOICE R1, R2) ........................................................... side 75
• Mixer indstilling (VOICE R1, R2) ..................................................................... side 76
• Parameter editering (VOICE R1, R2) .............................................................. side 77
• Auto Accompaniment = ON .............................................................................. side 33
• Accompaniment sporet = ON ........................................................................... side 37
• Synchro Start = ON * ....................................................................................... side 33
• HARMONY/ECHO ON/OFF, type, lydstyrke, part ............................................ side 50
• DSP ON/OFF, type, Return niveau og FAST/SLOW ....................................... side 49
• Multi Pad bank nummer ................................................................................... side 44
• Part oktav (VOICE R1, R2) .............................................................................. side 119
* Kan kun bruges, hvis akkompagnementet ikke spiller.
42
Split Point
Auto Accompaniment
section
OBS
• Man kan ændre de
oprindelige indstillinger og
lave sine egne One Touch
indstillinger. Hvis de skal
kunne genkaldes, skal de
gemmes med Registration
Memory funktionen (side 54).
• Hvis User Style (numrene
107-109) er aktiveret, kan
man ikke bruge One Touch
Setting.

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Yamaha Portatone PSR-540

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: