Download  Print this page

Table Of Contents - Yamaha Portatone PSR-540 Vejledning

Yamaha electric keyboard owner's manual.
Hide thumbs

Advertisement

Indhold
Pakke liste
Hvordan bruges vejledningen
Panel logos ................................................... 9
Panel kontroller og terminaler
Forreste panel kontroller ............................. 11
Bageste panel kontroller .............................. 11
Indstilling
Strømforsyning ...................................................... 12
Fodkontakt ............................................................. 13
Forbindelse til HiFi udstyr ...................................... 13
Eksternt MIDI apparat ............................................ 14
Nodestativ .................................................. 14
Afspilning af Demo melodier
Aktivering af Operation Display ............................. 17
Læsning af Menu/meddelelser og
"Easy Navigator" .............................................. 18
Valg af menu .......................................................... 19
Skift (editering) værdierne ..................................... 20
Navngivning ........................................................... 21
Direkte adgang ...................................................... 21
Funktions træet
Direkte adgang oversigt ............................. 24
Style mode ............................................................. 25
Song (melodi) mode .............................................. 25
Record mode ......................................................... 25
Disk mode .............................................................. 25
6
4
Vælg en klang ........................................................ 26
Spil samtidig med to klange (R1, R2) .................... 27
5
Spil med forskellige klange
med venstre og højre hånd .............................. 28
Keyboardets funktioner .......................................... 29
8
Transpose .............................................................. 30
Pitch Bend hjulet .................................................... 30
Sustain ................................................................... 30
Keyboard Percussion ............................................. 31
10
Brugen af Auto Accompaniment (kun rytmesporet) . 32
12
Akkompagnement sektioner .................................. 34
Tempo/Tap ............................................................. 36
Dæmpning af akkompagnement spor .................... 37
Akkompagnement lydstyrke ................................... 37
Akkorder ................................................................ 38
Akkompagnement Split Point ................................. 40
Synchro Stop ......................................................... 41
One Touch Setting ................................................. 42
15
Spil med Multi Pads ............................................... 43
16
Chord Match .......................................................... 43
Vælg en Multi Pad bank ......................................... 44
Tænd og sluk for Chord Match .............................. 44
17
Liste over Multi Pad Banks ......................... 45
Digital effekter
Reverb ................................................................... 46
Chorus ................................................................... 48
DSP ....................................................................... 49
System og Insertion effekter .................................. 50
Harmony/Echo ....................................................... 50
22
Registrering af Panel Indstillinger .......................... 55
Genkald panel indstillinger ..................................... 55
25
Valg af Registrering bank ....................................... 56
Navngiv en registrering bank ................................. 56
Brugen af Floppy Disk Drive (FDD)
og disketter ........................................... 58
Disk med eksempler .............................................. 59
Format ................................................................... 60
Save ....................................................................... 60
Load ....................................................................... 62
Song (melodi) kopi ................................................. 64
Delete (slet) ........................................................... 67
26
32
43
46
54
57

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: