Download Table of Contents Print this page
Electrolux ESB9300 Instruction Book

Electrolux ESB9300 Instruction Book

Advertisement

Quick Links

The Masterpiece
Collection
ESB9300
BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
DA VEJLEDNING
DE ANLEITUNG
EE KASUTUSJUHEND
EN INSTRUCTION BOOK
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
FI OHJEKIRJA
FR MODE D'EMPLOI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT ISTRUZIONI
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU ИНСТРУКЦИЯ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux ESB9300

 • Page 1 SL NAVODILA Collection DA VEJLEDNING LT INSTRUKCIJŲ KNYGA SR UPUTSTVO LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA SV BRUKSANVISNING DE ANLEITUNG ESB9300 EE KASUTUSJUHEND NL GEBRUIKSAANWIJZING TR EL KITABI EN INSTRUCTION BOOK NO BRUKSANVISNING UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ES LIBRO DE INSTRUCCIONES PL INSTRUKCJA OBSŁUGI FI OHJEKIRJA PT MANUAL DE INSTRUÇÕES...
 • Page 2: Customer Care And Service

  УКРАЇНСЬКА ..........99 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 3 Компоненти Součásti Komponenter Teile A. Кана A. Behälter A. Nádoba A. Kande B. Чучур B. Ausgusstülle B. Hubička B. Tud C. Капак с отвор за пълнене C. Abdeckung mit C. Víko s plnicím otvorem C. Låg med påfyldningslåg Einfüllöffnung D. Мерителна чашка D.
 • Page 4 • Внимавайте при добавяне на горещи течности в уреда, тъй като е възможно да прелеят в случай на внезапно изпускане на пара. • Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не може да поеме каквато и да е отговорност за вероятно повреждане причинено от неправилно или неподходящо използване. www.electrolux.com...
 • Page 5 Před prvním použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující pokyny. • Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte tento spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Osoby tělesně postižené, osoby se sníženým smyslovým vnímáním, mentálně postižené osoby a osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí mohou spotřebiče používat pouze pod dozorem nebo po důkladném předvedení...
 • Page 6 • Vær forsigtig, når du hælder varm væske ned i apparatet, da det kan sprøjte tilbage pga. pludselig dampudvikling. • Dette apparat er kun til brug i private husholdninger. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle beskadigelser, der skyldes forkert brug. www.electrolux.com...
 • Page 7 Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. • Dieses Gerät darf nicht von Kindern bedient werden. Bewahren Sie das Gerät inklusive Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw.
 • Page 8 Hinweis: Die Messereinheit kann der Mixer läuft. Um Spritzer zu nicht überschritten werden.) nicht entfernt werden. vermeiden, die Einfüllöffnung danach sofort wieder verschließen.) Vorsicht! Lassen Sie den Mixer nie leer laufen. Für die Verarbeitung von heißen Flüssigkeiten siehe Schritt 4. www.electrolux.com...
 • Page 9 4. Работа с горещи течности: 5. Започване на работа с блендера: 6. Можете също да изберете една от програмите за разбиване на лед, Препоръчваме да оставите Включете уреда в захранването. Натиснете бутона Power горещите течности да се охладят напитки, супи или смути. Натиснете (Захранване) (A), светодиодната...
 • Page 10 Taste „Soup” (C) für das Mixen von Spezialprogramm in die gewünschte Suppen. Konsistenz zu bringen. Der Mixer Vorsicht! Lassen Sie den Mixer nie hält automatisch an, sobald das leer laufen. Für die Verarbeitung von Programm abgeschlossen wurde. heißen Flüssigkeiten siehe Schritt 4. www.electrolux.com...
 • Page 11 Грижи и почистване / Čištění a údržba Rengøring og vedligeholdelse / Reinigung und Pflege 1. Бързо почистване: Изсипете топла 2. Почистване на корпуса на мотора 3. Цялостно почистване на каната: и интерфейса: Изключете пасатора вода в каната и добавете няколко Забележка! Системата...
 • Page 12 ¼ - ½ Шоколадов сироп 30-60 гр Картофи гр Soup Супа от картофи и праз Праз гр 45~60 с (Супи) Вода гр Пшенично брашно гр Сол Щипка яйца Smoothie Палачинки(тесто за палачинки) 30~40 с (Смути) Мляко мл Вода мл масло гр www.electrolux.com...
 • Page 13 Recepty Maximální doba mixování 2 minuty Maximální objem 1500 ml při vysokém výkonu Doporučená rychlost míchání Recept Přísady Množství Čas Rychlost Mrkev 20~160 Brambory 20~160 Nastavení 3  příprava pyré z čerstvé zeleniny 30 s (Max. rychlost) Cibule 20~160 Voda 40~320 Tequila Triple sec Drink...
 • Page 14 Milkshake 15~30 s Smoothie Banan ¼ - ½ stk. Chokoladesirup 30-60 gram Kartofler gram Soup Kartoffel/porre-suppe Porre gram 45~60 s (Supper) Vand gram Hvedemel gram Salt Knivspids æg stk. pandekage (Dej) 30~40 s Smoothie Mælk Vand Smør gram www.electrolux.com...
 • Page 15 Rezepte Maximale Arbeitszeit be 2 min Maximale Aufnahmekapazität 1500 ml voller Befüllung Empfohlene Mixgeschwindigkeit Rezept Zutaten Menge Zeit Geschwidikeit Möhren 20~160 Stufe 3 Kartoffeln 20~160 pürieren von rohem Gemüse 30 s (max. Zwiebeln 20~160 Geschwindigkeit) Wasser 40~320 Tequila Triple sec Erdbeer-Margarita (Cocktail) Erdbeeren, tiefgefroren ≤...
 • Page 16 Vyčkejte, dokud zařízení nezchladne a nerozsvítí se všechna tlačítka. Zástrčka není řádně připojena k napájecí Zkontrolujte připojení zástrčky do zásuvky zásuvce. nebo vyzkoušejte jinou zásuvku. Výpadek napájení. Vyčkejte, dokud nebude napájení obnoveno. Problém týkající se funkčnosti. Obraťte se na autorizovaný servis. www.electrolux.com...
 • Page 17: Fehlersuche

  Fejlfinding / Fehlersuche Fejlfinding Symptom Årsag Løsning Blenderen tænder ikke. Kanden/bundstykket er ikke sat ordentligt på. Kontroller, at alle dele sidder rigtigt på. Bemærk! Kanden kan kun sættes på bundstykket med håndtaget vendt ud mod fronten. Der er ikke trykket på tænd/sluk-knappen. Sørg for, at tænd/sluk-knappen lyser.
 • Page 18 . Entsorgen Sie die Verpackung in Symbol nicht mit dem Hausmüll. den entsprechenden Recyclingbehältern. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Recyceln Sie zum Umwelt- und Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gesundheitsschutz elektrische und Gemeindeamt. elektronische Geräte. www.electrolux.com...
 • Page 19 Koostisosad Components Componentes Osat A. Kann A. Jug A. Vaso A. Kannu B. Nokk B. Spout B. Pitorro B. Kaatonokka C. Kaas koos täiteavaga C. Lid with filler hole C. Tapa con orificio de C. Kansi, jossa täyttöaukko llenado D. Mõõdistustops D.
 • Page 20 • Olge kuuma vedeliku seadmesse valamisel ettevaatlik, sest vedelik võib äkilise auramise tõttu seadmest välja paiskuda. • Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta mingil juhul vale või mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel tekkinud võimalike kahjude eest. www.electrolux.com...
 • Page 21 Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time. • This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
 • Page 22 • Tenga cuidado al verter líquido caliente en el aparato, ya que podría salir expulsado como consecuencia de una exposición repentina al vapor. • Este electrodoméstico está diseñado únicamente para uso doméstico. El fabricante no puede aceptar responsabilidad alguna por los posibles daños causados por un uso inadecuado o incorrecto. www.electrolux.com...
 • Page 23 Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran. • Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen virtajohto lasten ulottumattomissa. Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai jotka eivät ole käyttäneet laitetta tai tunne sitä...
 • Page 24 Laita sekoitettavat ainekset kannuun. on käynnissä. Sulje täyttöaukko Varoitus! Terät ovat erittäin teräviä! (Älä ylitä enimmäistäyttömäärää.) välittömästi ainesten lisäämisen Huomio! Teräyksikköä ei voi irrottaa. jälkeen roiskeiden välttämiseksi.) Huomio! Älä koskaan käytä tehosekoitinta tyhjänä. Jos käsittelet kuumia nesteitä, katso vaihe 4. www.electrolux.com...
 • Page 25 5. Blenderi käivitamine: lülitage seade 6. Valida saab ka valmisprogramme 4. Kuuma vedeliku töötlemine: Soovitame tuliseid vedelikke veidi vooluvõrku. Vajutage toitenuppu jää purustamiseks ning jookide, Power (A), LED-tuli süttib põlema ja jahutada (maks. 90 °C), enne kui nõu suppide ja smuutide valmistamiseks. ekraan lülitub sisse.
 • Page 26 Drink-painiketta (B). aineksia ja sekoittaa smoothien Keittotoiminto: Sekoita keitto erityisellä ohjelmalla, joka tekee painamalla Soup-painiketta (C). Huomio! Älä koskaan käytä koostumuksesta juuri sopivan. Tehosekoitin sammuu automaattisesti tehosekoitinta tyhjänä. Jos käsittelet ohjelman päätteeksi. kuumia nesteitä, katso vaihe 4. www.electrolux.com...
 • Page 27 Puhastamine ja hooldus / Cleaning and care Limpieza y mantenimiento / Puhdistaminen ja hoitaminen 1. Kiirpuhastus. Valage kannu soe vesi 3. Kannu puhastamine: 2. Mootori korpuse ja juhtpaneeli ja lisage paar tilka puhastusvahendit. puhastamine: Lülitage mikser välja Märkus. Lõiketerade koostu ei saa Segage vesi ja nõudepesuvahend, ja eemaldage toitejuhe.
 • Page 28 Vesi Tuhksuhkur (1 sl) Piim 150-300 Vaniljejäätis 200-400 Smoothie piimakokteil 15~30 s (smuuti) Banaan ¼ - ½ Šokolaadisiirup 30-60 Kartulid Kartuli-porru supp Porru 45~60 s Soup Vesi Nisujahu Sool näpuotsatäis Munad Smoothie pannkoogid 30~40 s (smuuti) Piim Vesi või www.electrolux.com...
 • Page 29 Recipes Maximum processing time 2 min Maximum Capacity 1500 ml with heavy load Recommended blending speed Recipe Ingredients Quantity Time Speed Carrots 20~160 Potatos 20~160 Setting 3 pureeing raw vegetables 30 s (Max speed) Onions 20~160 Water 40~320 Tequila Triple sec Strawberries margaritas (Cocktail) Frozen strawberries ≤...
 • Page 30 200-400 Batido 15~30 s Smoothie Plátano ¼ - ½ uds. Sirope de chocolate 30-60 Patatas Sopa de puerros y patatas Puerros 45~60 s Soup Agua Harina de trigo Pizca huevos uds. Tortitas (panqueques) 30~40 s Smoothie Leche Agua mantequilla www.electrolux.com...
 • Page 31 Reseptit Suurin sallittu sekoitusaika 2 min Enimmäistilavuus 1500 ml suurella kuormalla Suositeltu sekoitusnopeus Resepti Ainekset Määrä Aika Nopeus Porkkanat 20~160 Perunat 20~160 Asetus 3 Raakojen vihanneksien soseutus 30 s (nopea) Sipulit 20~160 Vesi 40~320 Tequila Triple sec Mansikkamargaritat (cocktail) Pakastemansikat ≤...
 • Page 32: Troubleshooting

  The plug is not properly connected to the Check the connection of the plug to the power outlet. outlet or try another outlet. Power outage. Wait until power outage is over. Functional problem. Contact authorized service. www.electrolux.com...
 • Page 33: Solución De Problemas

  Solución de problemas / Vianetsintä Solución de problemas Síntoma Causa Solución La licuadora no se La jarra/base no está bien fijada. Compruebe que todos los componentes enciende. estén bien colocados. Nota: La jarra solo se puede colocar en la base con el asa en dirección a la interfaz de usuario.
 • Page 34 Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty Älä hävitä merkillä merkittyjä merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla kodinkoneita kotitalousjätteen se asianmukaiseen kierrätysastiaan. mukana. Palauta tuote paikalliseen Suojele ympäristöä ja ihmisten kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä terveyttä kierrättämällä sähkö- ja paikalliseen viranomaiseen. elektroniikkaromut. www.electrolux.com...
 • Page 35: Sastavni Dijelovi

  Composants Sastavni dijelovi A készülék részei Componenti A. Vaso frullatore A. Bol A. Tartály A. Vrč B. Beccuccio B. Bec verseur B. Kiöntőnyílás B. Odvod C. Coperchio con foro di C. Couvercle avec orifice de C. Fedél betöltőnyílással C. Poklopac s otvorom za riempimento remplissage punjenje...
 • Page 36 • Soyez prudent si vous versez du liquide chaud dans l‘appareil, ce liquide pouvant être soudainement expulsé sous forme de vapeur. • Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inadaptée de l'appareil. www.electrolux.com...
 • Page 37 Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije prvog korištenja uređaja. • Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca. Držite uređaj i njegovu žicu izvan dohvata djece. Uređaje smiju upotrebljavati osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute za upotrebu na siguran način i ako razumiju koje su opasnosti povezane uz rad uređaja.
 • Page 38 • Ha forró folyadékot önt a készülékbe, legyen óvatos, mert az kifröcskölhet a hirtelen gőzölgésnek köszönhetően. • Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett esetleges károkért. www.electrolux.com...
 • Page 39 Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. • L’apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l’apparecchio ed il filo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. L’apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone con ridotte capacità...
 • Page 40 Nota: il gruppo lame non è frullatore. subito dopo l'uso. Non superare la capacità massima. smontabile. Attenzione: non azionare mai il frullatore quando è vuoto. Per la lavorazione di liquidi caldi, vedere la fase 4. www.electrolux.com...
 • Page 41 4. Préparation des liquides chauds : 5. Démarrez le mixeur. Insérez la 6. Vous pouvez également choisir l’un des programmes préréglés Nous vous conseillons de laisser fiche d’alimentation dans une prise refroidir les liquides chauds (max. secteur. Appuyez sur le bouton pour glace pilée, boissons, potages 90 °C) avant de remplir la verseuse.
 • Page 42 Attenzione: non azionare mai il alla consistenza desiderata con il frullatore quando è vuoto. Per la programma specifico. Il frullatore si lavorazione di liquidi caldi, vedere la arresterà automaticamente quando fase 4. il programma è pronto. www.electrolux.com...
 • Page 43 Nettoyage et entretien / Čišćenje i održavanje Tisztítás és ápolás / Pulizia e manutenzione 1. Nettoyage rapide : Verser de l'eau 2. Nettoyage complet du bloc 3. Nettoyage complet du bol  : moteur et de l’interface : Éteindre Attention ! Le bloc de lames n’est pas chaude dans le bol avec quelques gouttes de produit nettoyant.
 • Page 44 Smoothie Banane ¼ - ½ morceaux Coulis de chocolat 30-60 Pommes de terre Soup Soupe de poireaux et pommes de terre Poireaux 45~60 s (Soupes) Farine de blé Pincée Œufs unités pâte à crêpes 30~40 s Smoothie Lait Beurre www.electrolux.com...
 • Page 45 Recepti Maksimalno vrijeme rada pod velikim 2 min Maksimalni kapacitet 1500 ml opterećenjem Preporučena brzina miješanja Recept Sastojci Količina Vrijeme Brzina Mrkva 20~160 Postavka 3 Krumpir 20~160 Usitnjavanje sirovog povrća 30 s (maks. 20~160 brzina) Voda 40~320 Tequila Triple sec Drink Margarita od jagoda (koktel) smrznute jagode...
 • Page 46 Finom cukor (1 evőkanál) 150-300 Vanília jégkrém 200-400 Smoothie Tejturmix 15~30 mp (Turmix) Banán ¼ - ½ Csokoládé szirup 30-60 Burgonya Soup póréhagymás krumplileves Póréhagyma 45~60 mp (Levesek) Víz Búzaliszt Só Csipetnyi tojás Smoothie palacsinta (híg tészta) 30~40 mp (Turmix) Víz www.electrolux.com...
 • Page 47 Ricette Tempo massimo di lavora 2 min Capacità massima 1500 ml zione con carico elevato Dosi e tempi di preparazione per il tritatutto Ricetta Ingredienti Quantità Durata Velocità Carote 20~160 Impostazione Patate 20~160 purea di verdure crude 30 s (velocità Cipolle 20~160 massima)
 • Page 48: Rješavanje Problema

  Pričekajte da se proizvod ohladi i da svi gumbi zasvijetle. Utikač nije ispravno utaknut u strujnu Provjerite spoj utikača i utičnice ili stavite utičnicu. utikač u drugu utičnicu. Nestanak napajanja. Pričekajte dok se ponovno ne uspostavi napajanje. Funkcijski problem. Obratite se ovlaštenom servisu. www.electrolux.com...
 • Page 49 Hibaelhárítás / Ricerca ed eliminazione dei guasti Hibaelhárítás Probléma Megoldás A turmixgép A tartály/az alapzat nincs megfelelően Ellenőrizze, hogy az összes tartozék nem kapcsol be. rögzítve. megfelelően helyezkedik-e el. Figyelem! a tartályt csak úgy lehet az alapzatra tenni, hogy a fogantyúja a felhasználói felület felé...
 • Page 50 Portare il Aiutare a proteggere l’ambiente e la prodotto al punto di riciclaggio più vicino salute umana e a riciclare rifiuti derivanti o contattare il comune di residenza. da apparecchiature elettriche ed elettroniche. www.electrolux.com...
 • Page 51 Sudedamosios dalys Sastāvdaļas Onderdelen Komponenter A. Tvertne A. Kan A. Mugge A. Indas B. Snīpis B. Tuit B. Helletut B. Snapelis C. Vāks ar filtra atveri C. Deksel met vulgat C. Lokk med påfyllingshull C. Dangtelis su pripildymo anga D. Maatbeker D.
 • Page 52 • Būkite atsargūs į prietaisą pildami karštą skystį, nes staiga susidarę garai gali išstumti skystį iš prietaiso. • Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimą žalą, padarytą netinkamai naudojant prietaisą arba naudojant jį ne pagal paskirtį. www.electrolux.com...
 • Page 53 Pirms ierīces izmantošanas pirmo reizi rūpīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus. • Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Uzglabājiet ierīci un vadu bērniem nepieejamā vietā. Personas ar ierobežotām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām vai bez pietiekamas pieredzes un zināšanām drīkst lietot ierīci tikai citas personas uzraudzībā vai pēc iepriekšējas instruēšanas par drošu ierīces lietošanu, ja tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
 • Page 54 • Wees voorzichtig als u hete vloeistof in het apparaat giet. Deze kan als gevolg van een plotselinge stoomreactie uit het apparaat spatten. • Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik. www.electrolux.com...
 • Page 55 Les følgende instruksjoner nøye før du bruker apparatet for første gang. • Dette produktet skal ikke brukes av barn. Oppbevar produktet og ledningen utilgjengelig for barn. Produktet kan brukes av personer med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller er instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
 • Page 56 Putt ingrediensene i muggen. Lukk påfyllingshullet umiddelbart for å Merk: Knivenheten er ikke avtakbar. (Ikke overskrid den maksimale unngå at det spruter.) kapasiteten.) Forsiktig! Du må aldri kjøre mikseren når den er tom. Ved behandling av varme væsker ser du punkt 4. www.electrolux.com...
 • Page 57 4. Darbas su karštais skysčiais: 5. Paleiskite trintuvą: Įkiškite kištuką į 6. Taip pat yra galimybė pasirinkti vieną iš paruoštų programų ledo Patariame palaukti, kol karšti skysčiai elektros lizdą. Paspauskite maitinimo atvės iki (maks. 90 °C), prieš pilant mygtuką (A), užsidegs šviesos diodo smulkinimui, gėrimams, sriuboms juos į...
 • Page 58 (C) for å mose en suppe. konsistensen du ønsker, med det spesifikke programmet. Mikseren Forsiktig! Du må aldri kjøre mikseren stopper automatisk når programmet når den er tom. Ved behandling av er ferdig. varme væsker ser du punkt 4. www.electrolux.com...
 • Page 59 Valymas ir priežiūra / Tīrīšana un apkope Reiniging en onderhoud / Rengjøring og vedlikehold 1. Spartusis valymas: įpilkite šilto 2. Kruopščiai valykite variklio korpusą 3. Kruopščiai valykite trintuvo indą: ir sąsają: Išjunkite maišiklį ir ištraukite vandens į indą ir įlašinkite kelis Pastaba! Peiliukų...
 • Page 60 15~30 s (Kokteilis) Bananai ¼ - ½ vnt. Šokoladinis sirupas 30-60 Bulvės Soup Bulvių ir porų sriuba Porai 45~60 s (Sriubos) Vanduo Kvietiniai miltai Druska Žiupsnelis kiaušiniai vnt. Smoothie Blynai (plakta tešla) 30~40 s (Kokteilis) Pienas Vanduo Sviestas www.electrolux.com...
 • Page 61 Receptes Maksimālais darbināšanas 2 min Maksimālā kapacitāte 1500 ml laiks ar lielu slodzi Ieteicamais blendera darbināšanas ātrums Recepte Sastāvdaļas Daudzums Laiks Ātrums Burkāni 20~160 3 iestatījums Kartupeļi 20~160 Svaigu dārzeņu biezenis 30 s (maksimālais Sīpoli 20~160 ātrums) Ūdens 40~320 Tekila Triple sec Drink Zemeņu margarita (kokteilis) Saldētas zemenes...
 • Page 62 Basterdsuiker (1 eetlepel) Melk 150-300 Vanille roomijs 200-400 Milkshake 15~30 s Smoothie Banaan ¼ - ½ Chocolade siroop 30-60 Aardappelen Soup Aardappel-prei-soep Prei 45~60 s (Soep) Water Tarwebloem Onthardingszout Snufje Eieren pannenkoek (beslag) 30~40 s Smoothie Melk Water Boter www.electrolux.com...
 • Page 63 Oppskrifter Maksimal tilberedningstid med mye 2 min Maksimal kapasitet 1500 ml oppi Anbefalt blandingshastighet Oppskrift Ingredienser Antall Hastighet Gulrøtter 20~160 Innstilling 3 Poteter 20~160 Mose rå grønnsaker 30 s (maks. Løk 20~160 hastighet) Vann 40~320 Tequila Triple sec Drink Jordbærmargaritas (Cocktail) Frosne jordbær ≤...
 • Page 64: Trikčių Šalinimas

  Uzgaidiet līdz izstrādājums ir atdzisis un visas pogas deg. Kontaktspraudnis nav pareizi pieslēgts strāvas Pārbaudiet kontaktspraudņa pieslēgumu rozetei. strāvas rozetei vai izmantojiet citu strāvas rozeti. Strāvas padeves traucējums. Uzgaidiet, kamēr strāvas padeves traucējumi tiks novērsti. Funkcionāls traucējums. Sazinieties ar pilnvarotu tehniskās apkopes dienestu. www.electrolux.com...
 • Page 65: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen / Feilsøking Problemen oplossen Probleem Oorzaak Oplossing De blender kan niet De kan/basis zitten niet goed vast. Controleer of alle componenten juist zijn worden ingeschakeld. geplaatst. Opmerking! De kan kan alleen op de basis worden geplaatst als de handgreep naar de gebruikersinterface is gericht.
 • Page 66 å resirkulere det. husholdningsavfallet. Produktet kan Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers leveres der hvor tilsvarende produkt helse og for å resirkulere avfall av selges eller på miljøstasjonen i elektriske og elektroniske produkter. kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger. www.electrolux.com...
 • Page 67 Elementy Componentes Componente Компоненты A. Dzbanek A. Jarro A. Vas A. Чаша B. Dziobek B. Bico B. Buză B. Носик C. Pokrywa z otworem do C. Tampa com oríficio de C. Capac cu orificiu de C. Крышка с отверстием napełniania enchimento umplere для...
 • Page 68 • Należy zachować ostrożność w przypadku wlewania gorącego płynu do urządzenia, gdyż może on zostać gwałtownie z niego wyrzucony w efekcie nagłego parowania. • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania. www.electrolux.com...
 • Page 69 Leia atentamente as instruções seguintes antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. • Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance das crianças. Os aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou recebido instrução relativamente à...
 • Page 70 • Procedaţi cu atenţie dacă se toarnă lichid fierbinte în aparat, deoarece acesta poate fi evacuat din aparat din cauza formării bruşte de abur. • Acest aparat este destinat numai utilizării în mediul casnic. Producătorul nu poate accepta nicio răspundere pentru eventuale daune produse de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă. www.electrolux.com...
 • Page 71 Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию. • Данное устройство не предназначено для использования детьми. Держите устройство и кабель питания в недоступном для детей месте. Данное устройство разрешается использовать лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицам с низким...
 • Page 72 ингредиентов во время работы Осторожно! Лезвия очень острые! (Не переполняйте максимальную блендера. После этого сразу закрывайте Примечание. Ножевой узел не емкость.) отверстие для наполнения во снимается. избежание разбрызгивания.) Осторожно! Не включайте пустой блендер. При работе с горячими жидкостями руководствуйтесь шагом 4. www.electrolux.com...
 • Page 73 4. Przygotowywanie gorących płynów: 5. Uruchamianie miksera 6. Można także skorzystać z gotowych kielichowego: Podłączyć wtyczkę programów do kruszenia lodu, Zaleca się, aby gorące płyny ostygły (maks. 90°C) przed wlaniem ich do przewodu zasilającego do gniazda miksowania napojów, zup lub koktajli. dzbanka.
 • Page 74 Режим приготовления супов. Нажмите фруктовый коктейль «смузи» до кнопку „Soup” (C), чтобы взбить суп. желаемой консистенции с помощью Осторожно! Не включайте пустой специальной программы. Блендер блендер. При работе с горячими остановится автоматически после жидкостями руководствуйтесь шагом 4. завершения программы. www.electrolux.com...
 • Page 75 Czyszczenie i konserwacja / Limpeza e conservação Curăţarea şi întreţinerea / Чистка и уход 1. Szybkie czyszczenie: Wlej ciepłą 2. Dokładne czyszczenie obudowy 3. Dokładne czyszczenie dzbanka: silnika i panelu sterowania: Wyłącz wodę do dzbanka i dodaj kilka kropli Uwaga! Nie przewidziano możliwości detergentu.
 • Page 76 Lody waniliowe 200-400 Smoothie Mleczny shake 15~30 s (Koktajle) Banany ¼ - ½ szt. Syrop czekoladowy 30-60 Ziemniaki Soup Zupa porowo-ziemniaczana 45~60 s (Zupy) Woda Mąka pszenna Sól szczypta Jaja szt. Smoothie Ciasto naleśnikowe 30~40 s (Koktajle) Mleko Woda Masło www.electrolux.com...
 • Page 77 Receitas Tempo máximo de processamento com 2 min Capacidade máxima 1500 ml carga pesada Velocidade recomendada da liquidificadora Receita Ingredientes Quantidade Tempo Velocidade Cenouras 20~160 Definição 3 Batatas 20~160 puré de legumes crus 30 s (Velocidade Cebolas 20~160 máxima) Água 40~320 Tequila Triple sec...
 • Page 78 200-400 Milkshake 15~30 s Smoothie Banane ¼ - ½ bucăţi Sirop de ciocolată 30-60 Cartofi Soup Supă cremă de praz Praz 45~60 s (Supe) Apă Făină de grâu Sare Priză Ouă bucăţi Clătite (aluat) 30~40 s Smoothie Lapte Apă www.electrolux.com...
 • Page 79 Рецепты Максимальное время работы при 2 мин Максимальная емкость 1500 мл высокой нагрузке Рекомендуемая скорость взбивания Рецепт Ингредиенты Количество Время Скорость Морковь 20~160 г Настройка 3 Картофель 20~160 г Приготовление пюре из сырых 30 сек (макс. овощей Лук 20~160 г скорость) Вода...
 • Page 80: Rozwiązywanie Problemów

  A ficha não está correctamente ligada à Verifique a ligação da ficha à tomada ou tente tomada. ligar a outra tomada. Falha de energia. Aguarde até a falha de energia terminar. Problema funcional. Contacte um representante de assistência técnica autorizado. www.electrolux.com...
 • Page 81: Remedierea Defecţiunilor

  Remedierea defecţiunilor / Устранение неполадок Depanare Simptom Cauză Soluţie Malaxorul nu porneşte. Cana/baza nu este fixată corespunzător. Verificaţi dacă toate componentele sunt în poziţia corectă. Reţineţi! Cana poate fi așezată pe bază numai cu mânerul orientat spre interfaţa cu utilizatorul. Butonul Power (Pornire) nu este apăsat.
 • Page 82 ную символом . Доставьте изделие для сбора вторичного сырья. на местное предприятие по переработ- Принимая участие в переработке ста- ке вторичного сырья или обратитесь в рого электробытового оборудования, свое муниципальное управление. Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. www.electrolux.com...
 • Page 83: Sestavni Deli

  Komponenty Sestavni deli Komponente Komponenter A. Nádoba A. Vrč A. Lonac A. Behållare B. Žliabok B. Šoba B. Mlaznica B. Pip C. Kryt s plniacim otvorom C. Pokrov z odprtino za C. Poklopac za otvorom za C. Lock med påfyllningshål dovajanje dodavanje D.
 • Page 84 • Pri nalievaní horúcich kvapalín do spotrebiča buďte opatrní, pretože môžu vyšplechnúť von v dôsledku náhleho odparovania. • Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa prístroj používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca na prístroj záruku. www.electrolux.com...
 • Page 85 Pred prvo uporabo aparata pozorno preberite navodila v nadaljevanju. • Otroci ne smejo uporabljati tega pripomočka. Pripomoček in njegov napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok. Osebe z zmanjšano fizično, senzorno ali psihično zmogljivostjo ali s premalo izkušnjami in znanja smejo pripomoček uporabljati samo pod nadzorom oz. če so dobile navodila za varno uporabo in razumejo, do kakšnih tveganj lahko pride med uporabo.
 • Page 86 • Budite pažljivi ako sipate vrelu tekućinu u uređaj jer bi radi naglog kuvanja mogla da se izbaci. • Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za moguću štetu do koje je došlo neodgovarajućom ili pogrešnom upotrebom. www.electrolux.com...
 • Page 87 Läs följande instruktion noggrant innan du använder enheten första gången. • Den här apparaten ska inte användas av barn. Håll apparaten och tillhörande sladd utom räckhåll för barn. Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på kunskap och erfarenhet om de får hjälp eller instruktioner för att kunna använda apparaten på...
 • Page 88 Obs! Knivsatsen går inte att ta bort. (Lägg inte i mer än maximalt.) körs. Stäng igen påfyllningshålet omedelbart efter för att undvika stänk.) Obs! Kör aldrig mixern när den är tom. I avsnitt 4 finns information om hur du mixar varma vätskor. www.electrolux.com...
 • Page 89 4. Mixovanie horúcich tekutín: 5. Spustite mixér: Zapojte spotrebič 6. Môžete nastaviť aj jeden z predvolených programov na Odporúčame, aby ste horúce tekutiny do siete. Stlačte tlačidlo Power nechali vychladnúť (max. 90 °C) pred (Vypínač) (A). Podsvietenie LED sa drvenie ľadu (Ice crush), prípravu naplnením nádoby.
 • Page 90 Soppfunktion: Tryck på knappen med önskad konsistens. Mixern „Soup“ (C) om du vill mixa en soppa. stannar automatiskt när programmet är klart. Obs! Kör aldrig mixern när den är tom. I avsnitt 4 finns information om hur du mixar varma vätskor. www.electrolux.com...
 • Page 91 Čistenie a starostlivosť / Čiščenje in vzdrževanje Čišćenje i održavanje / Rengöring och underhåll 1. Rýchle čistenie: Nalejte do nádoby 2. Dôkladné čistenie krytu motora a 3. Dôkladné čistenie nádoby: ovládacích prvkov: Vypnite mixér a teplú vodu a pridajte pár kvapiek Poznámka! Nástavec s čepeľami saponátu.
 • Page 92 Vanilková zmrzlina 200-400 Mliečny koktail 15~30 s (Ovocný Banán ¼ - ½ kokteil) Čokoládový sirup 30-60 Zemiaky Soup Zemiakovo-pórová polievka Pór 45~60 s (POLIEVKY) Voda Pšeničná múka Soľ Štipka Smoothie Vajíčka palacinky (cesto) 30~40 s (Ovocný Mlieko kokteil) Voda Maslo www.electrolux.com...
 • Page 93 Recepti Najdaljši čas mešanja ob veliki količini 2 minuti Največja zmogljivost 1500 ml Priporočena hitrost delovanja mešalnika Recept Sestavine Količina Čas Hitrost Korenje 20~160 Krompir 20~160 Nastavitev 3 Kaša iz sveže zelenjave 30 s (najv. hitrost) Čebula 20~160 Voda 40~320 Tekila Triple sec (pomarančni liker) Drink...
 • Page 94 Milkšejk 15~30 s (Šejk) Banana ¼ - ½ kom. Sirup od čokolade 30-60 Krompir Soup Supa od krompira i praziluka Praziluk 45~60 s (Supe) Voda Pšenično brašno Prstohvat Jаја kom. Smoothie palačinke (smesa) 30~40 s (Šejk) Mleko Voda Maslac www.electrolux.com...
 • Page 95 Recept Maximal bearbetningstid med tung last 2 min Maximal Kapacitet 1500 ml Rekommenderad mixerhastighet Recept Ingredienser Mängd Hastighet Morötter 20~160 Inställning 3 Potatis 20~160 Mosa råa grönsaker 30 s (max- Lök 20~160 hastighet) Vatten 40~320 Tequila Tre sek Drink Jordgubbsmargaritas (cocktail) Frusna jordgubbar ≤...
 • Page 96: Odstraňovanie Porúch

  Vtič ni pravilno vstavljen v električno vtičnico. Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v električno vtičnico, ali pa uporabite drugo vtičnico. Prekinitev električnega napajanja. Počakajte do vnovične vzpostavitve električnega napajanja. Težava v delovanju aparata. Obrnite se na pooblaščeni servis. www.electrolux.com...
 • Page 97: Rešavanje Problema

  Rešavanje problema / Felsökning Rešavanje problema Simptom Uzrok Rešenje Blender se ne uključuje. Bokal/osnova nisu dobro postavljeni. Proverite da li su sve komponente na ispravnom mestu. Napomena! Bokal može da se stavi na osnovu samo kada je ručica usmerena prema korisničkom interfejsu.
 • Page 98 Återvinn förpackningen genom att symbolen med hushållsavfallet. placera den i lämpligt kärl. Lämna in produkten på närmaste Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa återvinningsstation eller kontakta genom att återvinna avfall från elektriska kommunkontoret. och elektroniska produkter. www.electrolux.com...
 • Page 99 Bileşenler Компоненти A. Kahvelik A. Банка B. İbik В. Носик C. Doldurma deliği ile kapak C. Кришка з отвором для наповнення D. Ölçüm kupası D. Мірний кухоль E. Bıçaklar ve bıçak düzeneği E. Різальний блок із лезами F. Kablo saklama bölmeli motor gövdesi F.
 • Page 100 • Cihaza sıcak sıvı doldurmanız durumunda, sıvı ani buhar püskürtme sırasında dışarı atılabileceğinden dikkatli olun. • Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmıştır. Üretici, uygun olmayan veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar açısından herhangi bir sorumluluk kabul etmez. www.electrolux.com...
 • Page 101 Уважно прочитайте ці інструкції перед першим використанням приладу. • Цей пристрій не призначений для використання дітьми. Тримайте пристрій і кабель живлення у недоступному для дітей місці. Особи з обмеженими фізичними, сенсорними та психічними можливостями або такі, що не мають необхідного досвіду та знань, можуть використовувати пристрої...
 • Page 102: Початок Роботи

  (Не перевищуйте максимальну щоб додавати інгредієнти під Примітка. Різальний блок не місткість.) час роботи блендера. Одразу ж знімається. закривайте отвір для наповнення, щоб уникнути розбризкування.) Увага! Ніколи не вмикайте блендер із порожнім глеком. Для обробки гарячої рідини див. крок 4. www.electrolux.com...
 • Page 103 4. Sıcak sıvılar: Sürahiye doldurmadan 5. Blenderi çalıştırın: Fişi prize takın. 6. Buz kırmak, içecek, çorba Power (Güç) düğmesine (A) basın. veya smoothie hazırlamak için önce sıcak sıvıların soğumaya (maks. hazır programlardan birini de 90 °C) bırakılmasını öneriyoruz. LED ışığı yanar ve gösterge görünür Kahveliği yalnızca yarısına kadar olur.
 • Page 104 лід і змішає коктейль до потрібної змішування напою. Функція приготування супів: консистенції за відповідною Натисніть кнопку “Soup” (C) для програмою. Після завершення змішування супу. програми блендер автоматично Увага! Ніколи не вмикайте блендер зупиниться. із порожнім глеком. Для обробки гарячої рідини див. крок 4. www.electrolux.com...
 • Page 105: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım / Чищення та догляд 1. Hızlı temizlik: Kahveliğin içine 2. Motor gövdesi ve arayüzünün 3. Sürahinin kapsamlı temizliği: sıcak su koyun ve iki damla deterjan kapsamlı temizliği: Karıcıyı kapatın Not! Bıçak düzeneği çıkarılabilir ekleyin. Su ve deterjanı karıştırmak ve fişini prizden çekin.
 • Page 106 Pudra şekeri (1 yemek kaşığı) Süt 150-300 Vanilyalı Dondurma 200-400 Milkshake 15~30 sn Smoothie ¼ - ½ adet Çikolatalı şurup 30-60 Patates Soup patatesli pırasa çorbası Pırasa 45~60 sn (Çorbalar) Buğday unu Tutam yumurta adet Gözleme (Bulamaçlı) 30~40 sn Smoothie Süt Yağ www.electrolux.com...
 • Page 107 Рецепти Максимальний час безперервної 2 хв. Максимальна місткість 1500 мл роботи із повним завантаженням Рекомендована швидкість змішування Рецепт Інгредієнти Кількість Час Швидкість Морква 20~160 г Режим 3 Картопля 20~160 г Пюре з сирих овочів 30 с (Макс. Цибуля 20~160 г швидкість) Вода...
 • Page 108: Sorun Giderme

  Двигун перегрівся. Дисплей блимає. Дочекайтеся, поки прилад охолоне і кнопки засвітяться. Штепсель не увімкнено в розетку Перевірте підключення штепселя до належним чином. розетки або спробуйте скористатися іншою розеткою. Відключення електропостачання. Дочекайтесь відновлення електропостачання. Функціональна проблема. Зверніться до авторизованої сервісної служби. www.electrolux.com...
 • Page 109: Elden Çıkarma

  Elden çıkarma / Утилізація Şu sembole sahip malzemeler geri Ev atığı sembolü bulunan cihazları dönüştürülebilir . Ambalajı geri atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm dönüşüm için uygun konteynerlere tesislerinize gönderin ya da belediye ile koyun. irtibata geçin. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı...
 • Page 110 This page is left blank intentionally...
 • Page 111 This page is left blank intentionally...
 • Page 112 Electrolux Appliances AB St. Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden Share more of our thinking at www.electrolux.com Printed on recycled paper...

Table of Contents