Download Print this page

Customer Replaceable Units (Crus) - Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 Setup Manual

Hide thumbs

Advertisement

Customer Replaceable Units (CRUs)

(CRUs)-dele (Customer Replaceable Units) | Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat
(CRU-osat) | Deler som kan skiftes ut av kunden (CRUer) | Reservdelar som
kunden själv kan byta ut (CRUer)
• ac power adapter
• Base cover assembly
*
• Memory module
*
• Memory module bracket
• M.2 solid-state drive
• Power cord
Refer to the User Guide for CRU definition.
• Verkkolaite
• Tietokoneen pohjakansi
*
• Muistimoduuli
*
• Muistimoduulin pidike
• M.2 SSD -asema
• Verkkojohto
Lue asiakkaan vaihdettavissa olevan osan
määritelmä käyttöoppaasta.
• Nätadapter
• Undre datorhölje
*
• Minnesmodul
*
• Hållare för minnesmodul
• M.2 SSD-enhet
• Nätsladd
Se Användarhandboken för CRU-definition.
*
For selected models I For visse modeller I Tietyissä malleissa I På enkelte modeller I Vissa modeller
• Vekselstrømsadapter
• Bunddæksel
*
• Hukommelsesmodul
*
• Hukommelsesmodulramme
• M.2 SSD-drev
• Ledning
Se brugervejledningen for at få en definition af CRU.
• Strømadapter
• Deksel til baseenhet
*
• Minnemodul
*
• Minnemodulbrakett
• M.2 Solid State-stasjon
• Strømledning
Se brukerveiledningen for å finne en definisjon på CRU.

Advertisement

loading

  Also See for Lenovo ThinkPad E14 Gen 2

This manual is also suitable for:

Thinkpad e15 gen 2