Download Print this page

Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 Setup Manual page 5

Hide thumbs

Advertisement

1.
Mikrofoner
*
2. Infrarød LED
*
3. Kamera med IR-funksjon
4. ThinkShutter
*
5. Kamera
6. På/av-knapp med
fingeravtrykkfunksjon
7. Spor til sikkerhetslås
8. Ethernet-kontakt
Les erklæringen om USB-overføringshastighet i brukerveiledningen. Se veiledningen om
sikkerhet og garantier for å få tilgang til brukerveiledningen.
1.
Mikrofoner
*
2. Infraröd LED-indikator
*
3. Kamera med IR-funktion
4. ThinkShutter
*
5. Kamera
6. Strömbrytare/strömbrytare med
fingeravtrycksläsare
7. Säkerhetslåsplats
8. Ethernetport
Läs meddelandet om USB-överföringshastighet i Användarhandbok. Se Säkerhets- och
garantiinformation för information om hur du kommer åt Användarhandbok.
*
For selected models I For visse modeller I Tietyissä malleissa I På enkelte modeller I Vissa modeller
9. USB 2.0-kontakt
10. Numerisk tastatur (bare for E15 Gen 2)
11. Pekeplate
12. TrackPoint®-knapper
13. Lydkontakt
14. HDMI
-kontakt
TM
15. Always On USB 3.2-kontakt Gen 1
16. USB-C
-kontakt (USB 3.2 Gen 1)
TM
17. TrackPoint-pekestikke
9. USB 2.0-port
10. Siffertangentbord (för E15 Gen 2)
11. Styrplatta
12. TrackPoint®-knappar
13. Ljudkontakt
14. HDMI
-kontakt
TM
15. Always On USB 3.2-port Gen 1
16. USB-C
-port (USB 3.2 Gen 1)
TM
17. TrackPoint-styrpinne

Advertisement

loading

  Also See for Lenovo ThinkPad E14 Gen 2

This manual is also suitable for:

Thinkpad e15 gen 2