Husqvarna DM 200 Operator's Manual

Husqvarna DM 200 Operator's Manual

Hide thumbs Also See for DM 200:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Operator's manual
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Bruksanvisning
SV
Bruksanvisning
5-19
20-34
35-52
53-68
69-85
86-102
103-117
118-132
DM 200

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna DM 200

 • Page 1 DM 200 Operator's manual 5-19 Brugsanvisning 20-34 Bedienungsanweisung 35-52 Käyttöohje 53-68 Manuel d'utilisation 69-85 Gebruiksaanwijzing 86-102 Bruksanvisning 103-117 Bruksanvisning 118-132...
 • Page 5: Table Of Contents

  Product description products that are connected via either embedded or aftermarket sensors. The position of the gateway or This Husqvarna drill motor is a handheld diamond core smartphone can be used to indicate the location of drill. connected products. The sensors record data like runtime, service intervals and more.
 • Page 6: Safety

  19. Operator's manual waste. Recycle it at an approved disposal location for electrical and electronic Symbols on the product equipment. (Fig. 2) WARNING! This product can be dangerous Note: Other symbols/decals on the product refer to and cause serious injury or death to the special certification requirements for some markets.
 • Page 7 use a power tool while you are tired or under the tool repaired before use. Many accidents are caused influence of drugs, alcohol or medication. A moment by poorly maintained power tools. of inattention while operating power tools may result •...
 • Page 8 Before you use the product, you before continuing. must read and understand the contents of this Do not hesitate to contact your Husqvarna dealer if you operator’s manual. have any more questions about the use of the product.
 • Page 9 conditions. Dangerous conditions, such as slippery Safety devices on the product surfaces, can occur because of bad weather. • Look out for persons, objects and situations that can prevent safe operation of the product. WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product. •...
 • Page 10: Operation

  The friction clutch is integrated in the gearbox of the WARNING: If the PRCD must be repaired, product. It prevents damage to the product if the drill bit always speak to an approved Husqvarna stops during operation. If the load is too high, the friction service agent.
 • Page 11 1. Attach the water connector to the mounting thread 1. Download the Husqvarna Fleet Services iOS or on the product. (Fig. 16) Android app Husqvarna Fleet Services. ®...
 • Page 12: Maintenance

  X = The instructions are given in this operator's manual. O = Speak to a Husqvarna service agent. WARNING: To prevent injury, disconnect the power cord before you do maintenance. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 13 • Make sure that there is no vibration in the drill bit. If • Let an approved Husqvarna service center repair the there is vibration in the drill bit, the diamond water connection. segments can come loose. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 14: Troubleshooting

  7. Fit the new carbon brushes and, at the same time, 14. If it is necessary, let an approved Husqvarna service check that they slide easily in the brush retainers. center replace the carbon brushes.
 • Page 15: Transportation And Storage

  There is a leakage of gear The seals are worn out and Speak to an approved Husqvarna oil. must be replaced. service center. There is a leakage of water The shaft seals are defect.
 • Page 16: Technical Data

  Technical data Technical data Motor Electrical motor Single-phase Rated voltage, V 100-120, 110, 220-240 Rated power, W 2000 Rated output, W 1340 Rated frequency, Hz 50-60 Rated current, A 100-120V (US, JP) 100-120V (UK, Ireland) 220-240V PRCD current, mA 100-120V (US, JP) 220-240V Drill bit Max.
 • Page 17: Accessories

  Noise emission in the environment measured as sound power according to UL 62841-2-1. Expected measure- ment uncertainty 3 dB(A). Technical data for dust extractors are not conclusively describing actual performance over time between dif- ferent dust extractors. For Husqvarna products objective data are available at www.husqvarnacp.com. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 18: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare on our sole responsibility that the product: Description Handheld diamond core drill Brand Husqvarna Type/Model DM 200 Identification Serial numbers dating from 2020 and onwards...
 • Page 19: Registered Trademarks

  Registered trademarks Bluetooth ® word mark and logos are registered Bluetooth SIG, inc. and any use of trademarks owned by such marks by Husqvarna is under license. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 20 20 . Den kan anvendes til tørboring i murværk, ™ administration af aktiver Husqvarna Fleet Services hvis du bruger en støvsuger. download iOS- eller Android-appen Husqvarna Fleet Diamantkerneboremaskinen er et hult bor med Services på...
 • Page 21 17. Skruenøgler husholdningsaffald. Aflever det på en godkendt genbrugsstation til elektrisk og ® 18. Gardena -hankobling med vandventil elektronisk udstyr. 19. Brugsanvisning Symboler på produktet Bemærk: Andre symboler/etiketter på produktet refererer til specifikke krav for certificering på nogle markeder. (Fig. 2) ADVARSEL! Dette produkt kan være farligt og forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre Vær forsigtig, og...
 • Page 22 • Hvis ikke man kan undgå at anvende et elværktøj på for forebyggende sikkerhedsforanstaltninger fugtige steder, skal man anvende et stik, der er nedsætter risikoen for, at elværktøjet startes ved et beskyttet af en fejlstrømsafbryder. Brug af et kabel uheld. med fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for •...
 • Page 23 Følg alle advarsler og anvisninger du fortsætter. • Overhold alle gældende love og bestemmelser. Du er velkommen til at kontakte din Husqvarna- • Brugeren og brugerens arbejdsgiver skal kende og forhandler, hvis du har spørgsmål til brugen af forebygge farerne i forbindelse med brugen af produktet.
 • Page 24 • Brug ikke løst, tungt og uegnet tøj. Brug tøj, du kan Husqvarna Construction Products forsøger hele tiden at bevæge dig frit i. videreudvikle sine produkter. Husqvarna forbeholder sig • Brug godkendte beskyttelseshandsker, der sikrer et derfor ret til at ændre i konstruktionen uden forudgående...
 • Page 25 ADVARSEL: Hvis PRCD skal repareres, ADVARSEL: Kontrol og/eller vedligeholdelse skal du altid kontakte et godkendt skal udføres med motoren afbrudt og stikket Husqvarna-serviceværksted. trukket ud af stikkontakten. 1. Forbind produktets strømstik til et strømudtag. • Vedligeholdelse af eldrevne redskaber og tilbehør.
 • Page 26 BEMÆRK: Brug kun rent vand for at undgå, etableres, og derefter forbliver den tændt. at snavs forårsager en blokering i vandsystemet. 1. Download Husqvarna Fleet Services iOS- eller Android-appen Husqvarna Fleet Services. BEMÆRK: Brug kun en godkendt 2. Gå til hjemmesiden Husqvarna Fleet Services vandforsyningskobling.
 • Page 27 ADVARSEL: Brug kun diamantbor, der er godkendt til dit produkt. Spørg Husqvarna- BEMÆRK: Sørg for, at ingen genstande forhandleren for at få yderligere oplysninger. rammer boret.
 • Page 28 Instruktionerne findes ikke i denne brugsanvisning. sikkerhedskapitlet, før du udfører X = Instruktionerne findes i denne brugsanvisning. vedligeholdelse på produktet. O = Kontakt et Husqvarna-serviceværksted. ADVARSEL: Tag netledningen ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse, for at forhindre skader. Vedligeholdelse...
 • Page 29 13. Undersøg kulbørsterne. Området for slitage skal være glat og ubeskadiget. • Få et godkendt Husqvarna-serviceværksted til at 14. Hvis det er nødvendigt, skal du lade et godkendt udskifte gearolien. Husqvarna-servicecenter udskifte kulbørsterne. Sådan undersøges vandtilslutningen BEMÆRK: Hvis der er en vandlækage fra...
 • Page 30 Der er lækage af gearolie. Pakningerne er slidte og Tal med et godkendt Husqvarna- skal udskiftes. servicecenter. Der er lækage af vand fra Akselpakningerne er de- Tal med et godkendt Husqvarna- hullet på...
 • Page 31 Tekniske data Tekniske data Motor Elmotor 1-faset Mærkespænding, V 100-120, 110, 220-240 Nominel effekt, W 2000 Mærkeeffekt, W 1340 Nominel frekvens, Hz 50-60 Nominel strøm, A 100-120V (US, JP) 100-120 V (Storbritannien, Irland) 220-240V PRCD-strøm, mA 100-120V (US, JP) 220-240V Maks.
 • Page 32 Støjemission til omgivelserne målt som lydeffekt i henhold til UL 62841-2-1. Forventet måleusikkerhed 3 dB (A). Tekniske data for støvsugere beskriver ikke fuldt den aktuelle ydeevne over tid mellem forskellige støvsugere. For Husqvarna-produkter er objektive -data er tilgængelige på www.husqvarnacp.com. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 33 EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, Husqvarna AB, SE‐561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at det pågældende produkt: Beskrivelse Håndholdt diamantkerneboremaskine Varemærke Husqvarna Type/model DM 200 Identifikation Serienumrene fra 2020 og fremefter overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser: Direktiv/bestemmelser Beskrivelse 2006/42/EC "vedrørende maskiner"...
 • Page 34 Registrerede varemærker Bluetooth ® -navnet og -logoerne er registrerede Bluetooth SIG, inc. , og al varemærker tilhørende Husqvarnas brug deraf sker på licens. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 35: Einleitung

  Verwendungszweck auf Seite 35 . Er verwenden. Siehe ™ Verwaltungslösung Husqvarna Fleet Services die App kann trocken in Mauerwerk eingesetzt werden, wenn Sie Husqvarna Fleet Services für iOS oder Android unter einen Staubabsauger verwenden. https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/ Das Diamantbohrbit ist ein Hohlbohrer mit id1334672726 oder https://play.google.com/store/apps/ Diamantsegmenten.
 • Page 36: Sicherheit

  (Abb. 6) Umweltkennzeichen. Das Gerät und die Hinweis: In dieser Bedienungsanleitung verwenden Verpackung des Geräts dürfen nicht über wir den Begriff PRCD für PRCD und GFCI. den Hausmüll entsorgt werden. Recyceln 16. Adapterkupplung Sie es an einer offiziellen Recyclingstation 17. Schraubenschlüssel für elektrische und elektronische Geräte.
 • Page 37 Elektrische Sicherheit anschließen oder es hochheben oder herumtragen. Durch Herumtragen von Elektrowerkzeugen mit dem • Die Netzstecker von Elektrowerkzeugen müssen zur Finger am Schalter und das Einstecken des Steckdose passen. Der Netzstecker darf in keiner Steckers bei betätigtem Schalter steigt das Weise verändert werden.
 • Page 38 • Warten Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör. Prüfen Sicherheitshinweise bei Verwendung langer Sie auf Fehlausrichtungen, sicheren Halt und Bohrbits Leichtgängigkeit beweglicher Teile, Beschädigungen • Arbeiten Sie niemals mit einer höheren Drehzahl als von Teilen sowie auf jegliche andere Zustände, die der maximalen Nenndrehzahl des Bohrbits.Bei sich auf den Betrieb des Elektrowerkzeugs höheren Drehzahlen ist es wahrscheinlich, dass sich auswirken können.
 • Page 39 Ihres Geräts. • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter Einfluss von Alkohol, Ihr Husqvarna-Fachhändler sollte das Gerät regelmäßig Drogen oder Medikamenten stehen. überprüfen und notwendige Einstellungen und • Lassen Sie immer Vorsicht walten, und arbeiten Sie Reparaturen vornehmen.
 • Page 40 Schlechtwetterbedingungen. Bei schlechtem Wetter • Das Gerät erzeugt Staub und Dämpfe, die könnten sich gefährliche Bedingungen (z. B. gefährliche Chemikalien enthalten. Verwenden Sie rutschige Bodenflächen) einstellen. einen zugelassenen Atemschutz. • Achten Sie auf Personen, Gegenstände und • Tragen Sie Stiefel mit Stahlkappen und rutschfesten Situationen, die einen sicheren Betrieb des Geräts Sohlen.
 • Page 41 WARNUNG: Wenn der PRCD-Schalter 4 Sekunden beträgt. Andernfalls kommt es repariert werden muss, wenden Sie sich schnell zu Verschleiß und Erhitzung. immer an eine autorisierte Husqvarna- Servicewerkstatt. Sicherheitshinweise für die Wartung 1. Schließen Sie den Netzstecker des Geräts an eine WARNUNG: Kontrollen und/oder Netzsteckdose an.
 • Page 42: Betrieb

  So bereiten Sie das Gerät für das danach aktiv. Nassbohren vor 1. Laden Sie Husqvarna Fleet Services als Husqvarna Fleet Services App für iOS oder Android herunter. ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der 2. Besuchen Sie die Webseite von Husqvarna Fleet maximale Wasserdruck nicht zu hoch ist.
 • Page 43 So bedienen Sie das Gerät ACHTUNG: Verwenden Sie nur zugelassene WARNUNG: Wenn der PRCD-Schalter Wasserversorgungsanschlüsse. Ihr Händler ausgelöst wird, entfernen Sie das Bohrbit steht Ihnen gern für weitere Informationen aus dem Bohrloch, bevor Sie zur Verfügung. „RESET“ drücken. 1. Bringen Sie das Wasser-Anschlussteil am Montagegewinde des Geräts an.
 • Page 44: Wartung

  Geräts das Kapitel über Sicherheit, und enthalten. machen Sie sich damit vertraut. X = Diese Anweisungen sind in dieser Betriebsanleitung enthalten. WARNUNG: Um Verletzungen zu O = Bitte eine Husqvarna-Servicewerkstatt kontaktieren. vermeiden, trennen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Wartung Nach den Alle...
 • Page 45 Reinigen und schmieren Sie das Gewinde der werden. Spindelwelle. • Lassen Sie die Reparatur des Wasseranschlusses So warten Sie das Diamantbohrbit von einem autorisierten Husqvarna-Service Center durchführen. • Stellen Sie sicher, dass die Diamantsegmente des Werkzeugs scharf sind. Schärfen Sie stumpfe So überprüfen Sie die Kohlebürsten Diamantsegmente mit einem SiC-Schleifstein.
 • Page 46: Fehlerbehebung

  10. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Kohlebürste. 14. Lassen Sie die Kohlebürsten ggf. durch ein autorisiertes Husqvarna-Service Center ersetzen. 11. Bringen Sie die Inspektionsklappe wieder an, und ziehen Sie die Schraube fest. Betreiben Sie das Fehlerbehebung Problemlösung...
 • Page 47 Das Gerät mit der richtigen Last be- Bohrbit haben sich aus ihrer trieb stark. treiben. Befestigung gelöst. Getriebeöl tritt aus. Die Dichtungen sind vers- Ein autorisiertes Husqvarna-Service chlissen und müssen ersetzt Center kontaktieren. werden. Wasser tritt aus dem Loch Die Wellendichtungen sind Ein autorisiertes Husqvarna-Service am Wasseranschlusssring defekt.
 • Page 48: Transport Und Lagerung

  Transport und Lagerung • Ziehen Sie den Stecker von der Netzsteckdose ab, bevor Sie das Gerät transportieren oder einlagern. • Entfernen Sie das Bohrbit vor dem Transportieren oder Einlagern des Geräts. Dadurch können Schäden am Gerät und an den Bohrbits vermieden werden.
 • Page 49: Technische Daten

  Technische Daten Technische Daten Motor Elektromotor Einphasig Nennspannung, V 100-120, 110, 220-240 Nennleistung, W 2000 Nennleistung, W 1340 Nennfrequenz, Hz 50-60 Nennstrom, A 100-120 V (US, JP) 100-120 V (UK, Irland) 220-240 V PRCD-Stromstärke, mA 100-120 V (US, JP) 220-240 V Bohrbit Max.
 • Page 50: Zubehör

  Umweltbelastende Geräuschemissionen gemessen als Schallleistung gemäß UL 62841-2-1. Erwartete Mes- sunsicherheit 3 dB(A). Technische Daten für Staubabsauger beschreiben nicht abschließend die tatsächliche Leistung im Zeitverlauf zwischen verschiedenen Staubabsaugern. Für Husqvarna-Geräte stehen objektive Daten unter www.husqvar- nacp.com zur Verfügung. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 51: Eu-Konformitätserklärung

  EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Die Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät: Beschreibung Handgeführter Diamantkernbohrer Marke Husqvarna Typ/Modell DM 200 Identifizierung Seriennummern ab 2020 die folgenden EU-Richtlinien und -Vorschriften erfüllt: Richtlinie/Vorschrift Beschreibung 2006/42/EC „Maschinenrichtlinie“...
 • Page 52: Eingetragene Marken

  Eingetragene Marken Bluetooth ® -Wortmarke und die Logos sind Bluetooth SIG, inc. und die eingetragene Marken von Verwendung dieser Marken durch Husqvarna erfolgt unter Lizenz. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 53 Husqvarna Fleet Services hyväksytyissä materiaaleissa, jos käytössä on hallintaratkaisusta lataamalla iOS- tai Android- Käyttötarkoitus sivulla 53 . vedensyöttö. Katso kohta sovelluksen Husqvarna Fleet Services osoitteessa Sitä voi käyttää kuivaporaukseen kivimateriaaleissa, jos https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/ käytössä on pölynerotin. id1334672726 tai https://play.google.com/store/apps/ Timanttipora on ontto pora, jossa on details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en.
 • Page 54 16. Sovitin (Kuva 6) Ympäristömerkintä. Laitetta tai sen pakkausta ei saa hävittää kotitalousjätteen 17. Avaimet mukana. Vie se asianmukaiseen sähkö- ja ® 18. Gardena -urosliitin ja vesiventtiili elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. 19. Käyttöohjekirja Huomautus: Muita laitteen tunnuksia/tarroja tarvitaan Laitteen symbolit joillakin markkina-alueilla ilmaisemaan erityisiä sertifiointivaatimuksia.
 • Page 55 • Mikäli sähkötyökalun käyttämistä kosteassa ei voida sähkötyökalua tai näitä ohjeita, käyttää välttää, käytä virtalähdettä, jossa on sähkötyökalua. Sähkötyökalut ovat vaarallisia vikavirtasuojakytkin (RCD). Vikavirtasuojakytkimen kouluttamattomien käyttäjien käsissä. käyttö vähentää sähköiskun vaaraa. • Huolla sähkötyökaluja ja lisävarusteita. Tarkista, etteivät liikkuvat osat ole väärin suunnattuja tai Henkilökohtainen turvallisuus tarttuvia, ettei mikään osa ole murtunut sekä...
 • Page 56 • Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet Älä epäröi ottaa yhteyttä Husqvarna-jälleenmyyjääsi, • Noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. mikäli sinulla on vielä kysyttävää laitteen käytöstä. •...
 • Page 57 Husqvarna Construction Products pyrkii jatkuvasti • Käytä hyväksyttyjä suojakäsineitä, joiden avulla saat parantamaan tuotteittensa rakennetta. Sen vuoksi tukevan otteen. Husqvarna pidättää itselleen oikeuden • Voit estää märän betonin aiheuttamaa ihoärsytystä rakennemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta ja muita käyttämällä kumisia suojakäsineitä. velvoitteita. •...
 • Page 58 Turvallisuusohjeet huoltoa varten VAROITUS: Jos PRCD-vikavirtasuoja on korjattava, ota aina yhteys valtuutettuun VAROITUS: Tarkastus ja/tai kunnossapito Husqvarna -huoltoliikkeeseen. on tehtävä moottori sammutettuna ja pistoke pistorasiasta irrotettuna. 1. Liitä laitteen virtapistoke pistorasiaan. 2. Paina RESET-painiketta. Painikkeen yllä oleva •...
 • Page 59 Sen jälkeen radio pysyy käytössä. Tekniset tiedot sivulla 65 . Katso kohta 1. Lataa Husqvarna Fleet Services iOS- tai Android- HUOMAUTUS: Käytä vain puhdasta vettä, sovellus Husqvarna Fleet Services. jotta lika ei pääse tukkimaan 2. Lisätietoja on Husqvarna Fleet Services -sivustossa vesijärjestelmää.
 • Page 60 VAROITUS: Käytä ainoastaan laitteeseen HUOMAUTUS: Varmista, että esineitä ei hyväksyttyjä timanttiporanteriä. Lisätietoja pääse osumaan poranterään. saat Husqvarna-jälleenmyyjältä. 1. Varmista, että käytettävissä on uusi poranterä, HUOMAUTUS: Älä käytä enempää voimaa koneen mukana toimitettu avain ja vedenkestävää kuin on tarpeen. Se vain hidastaa toimintaa rasvaa.
 • Page 61 * = Käyttäjän suorittama yleinen huoltotoimenpide. Tämä käyttöohje ei sisällä ohjeita näitä toimenpiteitä varten. VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen huoltamista. X = Ohjeet ovat tässä käyttöohjeessa. O = Ota yhteys Husqvarna-huoltoliikkeeseen. VAROITUS: Irrota virtajohto ennen huoltoa vammojen välttämiseksi. Huolto Ensim-...
 • Page 62 9. Työnnä hiiliharjan liitin ruuvin alle. riittävä. 10. Toista toimenpide toiselle hiiliharjalle. 11. Kiinnitä huoltoluukku paikalleen ja kiristä ruuvi. Anna • Anna vaihteistoöljyn vaihto valtuutetun Husqvarna- koneen käydä tyhjäkäynnillä 10 minuuttia ja aja huoltoliikkeen tehtäväksi. uudet hiiliharjat sisään. Vesiliitännän tarkistaminen 12.
 • Page 63 Jos PRCD-vikavirtasuojakyt- Paina PRCD-vikavirtasuojakytkimen kytkintä pidetään painettu- kin. kimessä palaa punainen va- RESET-painiketta. lo, virta on katkaistu. Jos PRCD-vikavirtasuojakytkin kat- kaisee virran uudelleen, ota yhteys valtuutettuun Husqvarna-huoltoliik- keeseen. Laite pysähtyy. Virtalähteessä on vika. El- Tarkista virtalähde. ™ gard -toiminto katkaisee virran.
 • Page 64 • Säilytä laitetta lukitussa varastossa, jonne lapset ja asiattomat henkilöt eivät pääse. • Säilytä laitetta kuivassa ja pakkaselta suojatussa tilassa. • Vältä onnettomuudet ja koneen vaurioituminen kiinnittämällä kone turvallisesti kuljetuksen ajaksi. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 65 Tekniset tiedot Tekniset tiedot Moottori Sähkömoottori Yksivaiheinen Nimellisjännite, V 100–120, 110, 220–240 Nimellisottoteho, W 2 000 Nimellisantoteho, W 1340 Nimellistaajuus, Hz 50–60 Nimellisvirta, A 100-120V (US, JP) 100–120 V (Iso-Britannia, Irlanti) 220-240V PRCD-virta, mA 100-120V (US, JP) 220-240V Poran terä Poran enimmäishalkaisija betonissa, mm Poran vähimmäishalkaisija betonissa, mm Paino, kg...
 • Page 66 Melupäästöt ympäristöön äänentehona UL 62841-2-1 -standardin mukaisesti mitattuna. Mittauksen odotettu epävarmuus 3 dB(A). Pölynerottimien tekniset tiedot eivät tyhjentävästi kuvaa eri pölynerottimien todellista suorituskykyä pitkällä ai- kavälillä. Husqvarna -laitteiden objektiiviset -tiedot ovat saatavilla täällä: www.husqvarnacp.com. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 67 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46 36 146500, vakuuttaa täten, että tuote: Kuvaus Kannettava timanttiporakone Tuotemerkki Husqvarna Tyyppi/malli DM 200 Tunnusmerkit Sarjanumerot vuodesta 2020 alkaen vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia: Direktiivi/asetus Kuvaus 2006/42/EC "konedirektiivi"...
 • Page 68 Rekisteröidyt tavaramerkit Bluetooth ® Bluetooth SIG, -sanamerkki ja -logot ovat inc. :n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 69: Introduction

  Description du produit produits connectés via des capteurs intégrés ou en pièce détachée au gestionnaire de flotte. La position de Ce moteur de forage Husqvarna est une foreuse la passerelle ou du smartphone peut être utilisée pour diamantée portative. indiquer l'emplacement des produits connectés. Les capteurs enregistrent les données comme la vitesse...
 • Page 70: Sécurité

  (Fig. 6) Marquage environnemental. Le produit ou Remarque: Dans ce manuel, nous utilisons le terme son emballage ne font pas partie des PRCD pour PRCD et GFCI. ordures ménagères. Déposez-le dans une 16. Raccord d'adaptateur déchetterie agréée pour équipements électriques et électroniques. 17.
 • Page 71 • Évitez tout contact physique avec les surfaces mises vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les peuvent rester coincés dans les pièces mobiles. cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque •...
 • Page 72 Entretien parties métalliques exposées de l'outil électrique, ce qui pourrait envoyer un choc électrique à l'utilisateur. • Confiez l'entretien de votre outil électrique à un • Portez des protège-oreilles lorsque vous effectuez mécanicien qualifié qui utilisera uniquement des un forage au diamant. L'exposition au bruit peut pièces de rechange identiques.
 • Page 73 Husqvarna Construction Products travaille suivent avant d'utiliser le produit. continuellement au développement de ses produits. Husqvarna se réserve le droit de modifier la conception et l'aspect de ses produits sans préavis et sans autres • Utilisez toujours un équipement de protection engagements.
 • Page 74 AVERTISSEMENT: si le PRCD doit être pas fixés ou sont défectueux. réparé, adressez-vous toujours à un atelier spécialisé Husqvarna agréé. ™ Protection contre la surcharge du moteur, Elgard 1. Branchez la prise de courant du produit sur une La protection contre la surcharge du moteur s'engage si prise secteur.
 • Page 75: Utilisation

  5. Assurez-vous que la zone de travail est propre et une prise secteur, et le reste par la suite. lumineuse. 6. Utilisez un équipement de protection personnelle. 1. Téléchargez l'application Husqvarna Fleet Services Équipement de Reportez-vous à la section iOS ou Android Husqvarna Fleet Services.
 • Page 76 2. Verrouillez la poignée auxiliaire fermement avant de 1. Fixez le raccord de l'eau au raccord fileté du produit. Pour commencer à forer. Reportez-vous à la section (Fig. 16) utiliser la poignée auxiliaire à la page 76 . (Fig. 12) ®...
 • Page 77: Entretien

  Pour plus d'informations, contactez 4. Appliquez une très faible pression au départ afin de votre revendeur Husqvarna. maintenir le foret dans la position adéquate. 5. Lors d'un forage à l'eau, assurez-vous que l'eau 1. Assurez-vous que vous disposez d'un foret neuf, de élimine tous les déchets du trou de forage.
 • Page 78 O = Contactez un atelier spécialisé Husqvarna. Entretien Après les Toutes Avant Après Au quoti- 100 pre- chaque chaque dien mières 300 heur utilisation utilisation heures Assurez-vous que les pièces mobiles fonctionnent cor- rectement et se déplacent librement. Assurez-vous que l'outil de coupe est affûté et propre.
 • Page 79: Dépannage

  1. Desserrez la vis et retirez le capot d'inspection. (Fig. être lisse et non endommagée. 14. Si nécessaire, faites remplacer les balais de charbon 2. Soulevez le ressort de retenue du balai d'un côté par un centre d'entretien Husqvarna agréé. (A). Dépannage Guide de dépannage Si vous ne trouvez pas de solution à...
 • Page 80 Il y a une fuite d'eau au ni- Les joints d'arbre sont dé- Contactez un centre d'entretien veau de l'orifice de la bague fectueux. Husqvarna agréé. Veillez à toujours du raccord d'eau. utiliser de l'eau propre. Le produit ne fonctionne pas Réduisez la Une charge trop élevée pro-...
 • Page 81: Transport Et Stockage

  Transport et stockage • Débranchez la prise de la prise secteur avant de transporter ou de stocker l'appareil. • Retirez le foret avant de transporter ou de remiser le produit. Cette précaution permet d'éviter d'endommager votre produit et les forets. •...
 • Page 82: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Moteur Moteur électrique Monophasé Tension nominale, V 100-120, 110, 220-240 Puissance nominale, W 2000 Puissance nominale, W 1 340 Fréquence nominale, Hz 50-60 Intensité nominale, A 100-120 V (US, JP) 100-120 V (R.-U., Irlande) 220-240 V Intensité...
 • Page 83: Accessoires

  UL 62841-2-1. Mesure d'incertitude attendue : 3 dB(A). Les fiches techniques des extracteurs de poussière ne fournissent pas de comparaison entre les performan- ces réelles sur la durée des différents modèles d'extracteur. Pour les Husqvarna produits vous trouverez des données objectives sur www.husqvarnacp.com.
 • Page 84: Déclaration De Conformité Ce

  Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité UE Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél : +46-36-146500, déclarons sous notre entière responsabilité que le produit : Description Foreuse diamantée portative Marque Husqvarna Type/Modèle DM 200 Identification Numéros de série à partir de 2020 et ultérieurs est entièrement conforme à...
 • Page 85: Marques Déposées

  Marques déposées Bluetooth ® La marque et les logos sont des marques Bluetooth SIG, inc. , et toute déposées appartenant à utilisation de ces marques par Husqvarna est régie par une licence. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 86 86 . Hij kan droog in metselwerk worden ™ bedrijfsmiddelen Husqvarna Fleet Services de iOS- of gebruikt als u een stofzuiger gebruikt. Android-app Husqvarna Fleet Services via https:// De diamantboor is een holle boor met apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/ diamantsegmenten. id1334672726 of https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=en.
 • Page 87 17. Sleutels afval. Lever het in bij een erkende verwijderingslocatie voor elektrische en ® 18. Gardena mannelijke koppeling met waterventiel elektronische apparatuur. 19. Bedieningshandleiding Symbolen op het product Let op: Overige op het product aangebrachte symbolen/ plaatjes verwijzen naar specifieke eisen aan certificering voor bepaalde markten.
 • Page 88 elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt het • Laat de vertrouwdheid met de door u gebruikte risico op elektrische schokken. apparaten door het frequente gebruik ervan niet toe leiden dat u de veiligheidsprincipes negeert. Een • Gebruik de kabel niet voor oneigenlijke doeleinden. onzorgvuldige handeling kan binnen een fractie van Gebruik de kabel nooit om het elektrische apparaat een seconde leiden tot ernstig letsel.
 • Page 89 Service zorgen dat niet-geïsoleerde delen van het gereedschap ook onder stroom komen, waardoor de • Laat uw elektrische apparaat repareren door een gebruiker een elektrische schok kan krijgen. gekwalificeerde monteur en gebruik uitsluitend • Draag gehoorbescherming bij diamantboren. identieke vervangingsonderdelen. Dit zorgt ervoor Blootstelling aan lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
 • Page 90 Persoonlijke beschermingsuitrusting Aarzel niet om contact op te nemen met uw Husqvarna- dealer als u nog meer vragen hebt over het gebruik van WAARSCHUWING: Lees de volgende het product.
 • Page 91 WAARSCHUWING: Als de PRCD moet worden gerepareerd, neem dan altijd ™ Beveiliging tegen overbelasting van de motor, Elgard contact op met een erkende Husqvarna- De beveiliging tegen overbelasting van de motor wordt servicewerkplaats. ingeschakeld als de motor te zwaar wordt belast of als de boorbit niet vrij kan bewegen.
 • Page 92 4. Controleer of de PRCD is gestart. Zie pagina 91 en De PRCD (aardlekschakelaar) inspecteren op pagina 91 . 1. Download de Husqvarna Fleet Services-app voor iOS of Android. 5. Zorg ervoor dat het werkgebied schoon en droog is. 2. Ga naar de Husqvarna Fleet Services-website 6.
 • Page 93 De extra handgreep gebruiken Schakelen (Fig. 14) OPGELET: Schakel alleen wanneer de 1. Draai de handgreep linksom om hem los te maken. motor langzamer draait of stopt. Gebruik 2. Beweeg de handgreep rond de spindelas naar een geen kracht om te schakelen. geschikte werkstand.
 • Page 94 X = De instructies zijn opgenomen in deze gebruikershandleiding. O = Neem contact op met een Husqvarna- WAARSCHUWING: Koppel de servicewerkplaats. voedingskabel los voordat u onderhoud uitvoert om letsel te voorkomen.
 • Page 95 • Verwijder blokkades van alle luchtopeningen. Een geblokkeerde luchtinlaat leidt tot verminderde • Laat een erkend Husqvarna-servicecentrum de prestaties van het product en kan leiden tot tandwielolie vervangen. oververhitting van de motor. • Reinig en smeer de schroefdraad van de spilas.
 • Page 96 13. Controleer de koolborstels. Het slijtagegebied moet Vervang de borstel als deze versleten is. glad en onbeschadigd zijn. 7. Monteer de nieuwe koolborstels en controleer 14. Laat indien nodig een erkend Husqvarna- tegelijkertijd dat ze makkelijk in de borstelhouders servicecentrum de koolborstels vervangen. glijden.
 • Page 97 PRCD. wordt ingedrukt. los. stroom onderbroken. Als de PRCD de stroom weer on- derbreekt, neem dan contact op met een erkend Husqvarna-servicecen- trum. Het product stopt. Er is een storing in de Controleer de stroombron. stroombron. De stroom is onderbroken door de El- ™...
 • Page 98 Transport en opslag • Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product vervoert of opbergt. • Verwijder de boorbit voordat u het product vervoert of opbergt. Hiermee voorkomt u schade aan het product en de boorbits. • Bewaar het product in een afgesloten ruimte om toegang door kinderen of onbevoegde personen te verhinderen.
 • Page 99 Technische gegevens Technische gegevens Motor Elektromotor Eenfasig Nominale spanning, V 100-120, 110, 220-240 Nominaal vermogen, W 2000 Rendement , W 1340 Nominale frequentie, Hz 50-60 Nominale stroom, A 100-120 V (VS, JP) 100-120 V (VK, Ierland) 220-240 V PRCD-stroom, mA 100-120 V (VS, JP) 220-240 V Boorbit...
 • Page 100 3 dB(A). De omschrijving die technische gegevens voor stofafzuigers bieden verschaft onvoldoende duidelijkheid over de werkelijke prestaties in de loop van de tijd tussen de verschillende stofafzuigers. Voor Husqvarna-product- en zijn objectieve gegevens beschikbaar op www.husqvarnacp.com. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 101 EG verklaring van overeenstemming EU-verklaring van overeenstemming Wij, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500, verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het product: Beschrijving Handbediende diamantkernboor Merk Husqvarna Type/model DM 200 Identificatie Serienummers vanaf 2020 en verder volledig voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en -...
 • Page 102 Geregistreerde handelsmerken Bluetooth ® -woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, inc. en het gebruik van deze merken door Husqvarna vindt plaats onder licentie. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 103 Se ™ administrasjonsløsningen Husqvarna Fleet Services 103 . Den kan brukes tørt i murverk, hvis du bruker en kan du laste ned iOS- eller Android-appen Husqvarna støvsuger. Fleet Services på https://apps.apple.com/se/app/ Diamantborkronen er et hult bor med husqvarna-fleet-services/id1334672726 eller https:// diamantsegmenter.
 • Page 104 Symboler på produktet det til et godkjent gjenvinningsanlegg for elektrisk og elektronisk utstyr. (Fig. 2) ADVARSEL! Dette produktet kan være farlig Merk: Øvrige symboler/klistremerker på produktet og føre til alvorlig personskade eller død for gjelder spesielle sertifiseringskrav for enkelte markeder. brukeren eller andre.
 • Page 105 • Hvis elektroverktøyet må brukes på et fuktig sted, • Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares bør det være koblet til en strømkrets som er utilgjengelig for barn. La ikke elektroverktøyet brukes beskyttet av jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter av personer som ikke er kjent med elektroverktøyet reduserer faren for elektrisk støt.
 • Page 106 • Ta vare på alle advarsler og instruksjoner. Ikke nøl med å kontakte Husqvarna-forhandleren hvis du har flere spørsmål om bruken av produktet. Vi står • Følg alle gjeldende lover og forskrifter. gjerne til tjeneste for å gi råd eller hjelpe deg med å...
 • Page 107 Husqvarna Construction Products etterstreber å • Bruk godkjente vernehansker med godt grep. forbedre produktenes konstruksjon løpende. Husqvarna • Bruk beskyttende gummihansker som forebygger forbeholder seg derfor retten til å innføre hudirritasjon fra våt betong. konstruksjonsendringer uten varsel og ytterligere •...
 • Page 108 ADVARSEL: Hvis PRCD-en må repareres, må du alltid ta kontakt med et godkjent OBS: Kontroller at utløsertiden for kløtsjen Husqvarna-serviceverksted. ikke er på mer enn 3–4 sekunder. En lengre utløsertid vil gi økt slitasje og varme. 1. Koble støpselet på produktet til et strømuttak.
 • Page 109 Kontakt forhandleren aktiveres ved første kobling til et strømuttak og blir for mer informasjon. værende på etter det. 1. Fest vannkoblingen til monteringsgjengen på 1. Last ned iOS- eller Android-appen Husqvarna Fleet produktet. (Fig. 16) Services. ® 2. Koble Gardena -hannkoblingen med vannventilen til 2.
 • Page 110 Slik starter du produktet på side 1. Start motoren. Se som er godkjent for ditt produkt. Kontakt 109 . Husqvarna-forhandleren din for mer 2. La motorturtallet øke til det maksimale turtallet før informasjon. borkronen kommer i kontakt med overflaten. 1. Sørg for at du har en ny borkrone, den medfølgende 3.
 • Page 111 Vedlikeholdsskjema X = instruksjonene blir forklart i denne bruksanvisningen. O = Ta kontakt med et Husqvarna-serviceverksted. * = generelt vedlikehold som utføres av brukeren. Instruksjonene finnes ikke forklart i denne bruksanvisningen. Vedlikehold Etter de Før hver Etter hver første Etter hver...
 • Page 112 13. Undersøk kullbørstene. Slitasjeområdet må være jevnt og ikke skadet. 1. Løsne skruen og ta av inspeksjonsdekselet. (Fig. 25) 14. Om nødvendig får du et godkjent Husqvarna- 2. Løft børstens holdefjær til den ene siden (A). servicesenter til å skifte ut kullbørstene.
 • Page 113 PRCD-en, er strømmen fra- kestill) på PRCD-en. koblet. Hvis PRCD-en kobler fra strømmen igjen, kan du snakke med et god- kjent Husqvarna-servicesenter. Produktet stopper. Det er en feil med strømkil- Sjekk strømkilden. den. Strømmen er koblet fra ™ av Elgard -funksjonen.
 • Page 114 Tekniske data Tekniske data Motor Elektrisk motor Enfaset Nominell spenning, V 100–120, 110, 220–240 Nominell effekt, W 2000 Merkeeffekt, W 1340 Nominell frekvens, Hz 50-60 Merkestrøm, A 100–120 V (US, JP) 100–120 V (Storbritannia, Irland) 220–240 V PRCD-strøm, mA 100–120 V (US, JP) 220–240 V Borkrone Maks.
 • Page 115 Utslipp av støy i omgivelsene målt som lydeffekt i henhold til UL 62841-2-1. Forventet målingsusikkerhet 3 dB (A). Tekniske data for støvsugere er ikke en endelig beskrivelse av ytelse over tid mellom ulike typer støvsugere. For Husqvarna-produkter er objektive data tilgjengelige på www.husqvarnacp.com. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 116 EF-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46 36 146500, erklærer på eget ansvar at produktet: Beskrivelse Håndholdt diamantkjernebor Merke Husqvarna Type/modell DM 200 Serienumre datert 2020 og senere fullstendig overholder følgende EU-direktiver og - forskrifter: Direktiv/regulering...
 • Page 117 Registrerte varemerker Bluetooth ® -ordmerket og -logoene er registrerte Bluetooth SIG, inc. , og bruk av slike varemerker for merker fra Husqvarna skjer under lisens. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 118 Introduktion Produktbeskrivning översikt över alla produkter som är anslutna via inbyggda sensorer eller eftermarknadssensorer. Du kan Den här borrmotorn från Husqvarna är en handhållen använda gatewayen eller en smartphone för att få diamantkärnborr. information om var alla anslutna produkter finns.
 • Page 119 Symboler på produkten den vid en godkänd plats för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning. (Fig. 2) VARNING! Den här produkten kan vara Notera: Övriga på produkten angivna symboler/dekaler farlig och kan orsaka allvarlig eller avser specifika krav för certifieringar på vissa livshotande skada för användaren och marknader.
 • Page 120 Personligt skydd Kontrollera även om det finns skadade delar eller om det föreligger andra förhållanden som kan påverka • Var på din vakt, var uppmärksam på vad du gör och elverktygets funktion. Om elverktyget är skadat ska använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. det repareras innan det används igen.
 • Page 121 Tveka inte att kontakta din Husqvarna-återförsäljare om • Spara alla varningar och instruktioner. du har frågor angående användning av produkten. Vi •...
 • Page 122 Säkerhetsinstruktioner för drift • Använd alltid godkänt hörselskydd när du använder produkten. Oljud under en längre period kan leda till bullerorsakad hörselnedsättning. • Produkten generar damm och ångor som innehåller VARNING: Läs varningsinstruktionerna farliga kemikalier. Använd ett godkänt nedan innan du använder produkten. andningsskydd.
 • Page 123 VARNING: Om den bärbara jordfelsbrytaren kan fortsätta. Om borret fastnar i materialet och stannar måste repareras kontaktar du en godkänd helt stoppar friktionskopplingen motorn omedelbart. Husqvarna-serviceverkstad. OBSERVERA: Se till att kopplingens urkopplingstid inte är längre än 3–4 1. Anslut produktens nätkontakt till eluttaget.
 • Page 124 återförsäljare för mer information. aktiveras första gången produkten ansluts till eluttaget och förblir aktiverat. 1. Anslut vattenanslutningen till monteringsgängan på produkten. (Fig. 16) 1. Hämta appen Husqvarna Fleet Services för iOS eller ® 2. Anslut Gardena -hankopplingen med vattenventilen Android.
 • Page 125 Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning. VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du utför underhåll på produkten. X = Instruktionerna ges i denna bruksanvisning. O = kontakta en Husqvarna-serviceverkstad. VARNING: För att undvika skador ska du koppla bort strömkabeln innan du utför underhåll.
 • Page 126 • Rengör produkten med en torr eller fuktig trasa. • Ta bort blockeringar från alla luftöppningar. Ett • Låt en godkänd Husqvarna-serviceverkstad byta ut igensatt luftintag minskar produktens prestanda och växeloljan. kan göra att motorn blir för varm. • Rengör och smörj spindelaxelns gänga.
 • Page 127 13. Undersök kolborstarna. Slitytan måste vara jämn och Byt ut borsten om den är sliten. får inte vara skadad. 7. Montera de nya kolborstarna och kontrollera 14. Låt vid behov en godkänd Husqvarna- samtidigt att de glider lätt i borsthållarna. serviceverkstad byta ut kolborstarna. Felsökning Felsökningsschema...
 • Page 128 Använd korrekt belastning när pro- dras ut ur sitt fäste. under drift. dukten används. Växeloljan läcker. Tätningarna är utslitna och Prata med en godkänd Husqvarna- måste bytas ut. serviceverkstad. Det läcker vatten från hålet Axeltätningarna är defekta. Prata med en godkänd Husqvarna- på...
 • Page 129 Tekniska data Tekniska data Motor Elmotor Enfas Märkspänning, V 100–120, 110, 220–240 Märkeffekt, W 2 000 Nominell uteffekt, W 1340 Märkfrekvens, Hz 50–60 Märkström, A 100–120 V (USA, JP) 100–120 V (Storbritannien och Irland) 220–240 V Bärbar jordfelsbrytares ström, mA 100–120 V (USA, JP) 220–240 V Borr...
 • Page 130 Bulleremission i omgivningen uppmätt som ljudeffekt enligt UL 62841-2-1. Förväntad mätosäkerhet 3 dB(A). Tekniska data för stoftavskiljare beskriver inte faktiska prestanda över tid mellan olika stoftavskiljare. För Husqvarna-produkter finns objektiva data tillgängliga i www.husqvarnacp.com. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 131 EG‐försäkran om överensstämmelse EU-försäkran om överensstämmelse Vi, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att produkten: Beskrivning Handhållen diamantkärnborr Varumärke Husqvarna Typ/Modell DM 200 Identifiering Serienummer daterade 2020 och framåt uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar: Direktiv/förordning...
 • Page 132 Registrerade varumärken Bluetooth ® Ordmärket och logotypen är registrerade Bluetooth SIG, inc. , och all varumärken som ägs av användning av sådana märken av Husqvarna sker med licens. 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 133 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 134 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 135 1416 - 004 - 02.07.2020...
 • Page 136 www.husqvarnacp.com Original instructions Instructions d’origine Originale instruktioner Originele instructies Originalanweisungen Originale instruksjoner Alkuperäiset ohjeet Bruksanvisning i original 1141538-38 2020-07-06...

Table of Contents