Download Print this page
Huawei E392 Quick Start Manual
Huawei E392 Quick Start Manual

Huawei E392 Quick Start Manual

Hide thumbs Also See for E392:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 68

Quick Links

Quick Start Guide
Huawei E392
DK
ET
FIN
LT
LV
NO
RUS
SE
UK

Advertisement

loading

Summary of Contents for Huawei E392

 • Page 1 Quick Start Guide Huawei E392...
 • Page 4: Kom Godt I Gang

  Kom godt i gang Med dit nye 4G USB modem er du klar til at komme på det super hurtige 4G netværk. Før du går i gang, er det en god idé at følge denne vejledning. Start med at tjekke at der ikke mangler noget i pakken. Pakken skal indeholde •...
 • Page 5 Tilslutning af dit 4G-modem Indsæt dit SIM-kort Kontrollér, at du indsætter SIMkortet i den rigtige retning. Se illustrationen. Indsæt dit MicroSD-kort Et hukommelseskort er ikke nødvendigt, for at modemmet kan fungere, og der medfølger MicroSD ikke et kort i pakken. Tilslut 4G USB modemmet til din computer Indsæt det i en USB-port på...
 • Page 6 Opret forbindelse til internettet Når installationen er gennemført, starter et forbindelses- program med navnet Mobile Broadband (Mobilt bred- bånd) automatisk. Du skal nu indtaste din PIN-kode. Når modemmet har fundet netværket, vises signalstyrken, og du kan oprette forbindelse. Så er du klar til 4G! Du kan nu begynde at surfe på...
 • Page 7 Bliv fortrolig med dit 4G-modem Dioder (LED’er) der indikerer følgende: • Grønt lys, der blinker 2 gange hvert andet sekund = Modemmet er tændt • Grønt lys, der blinker 5 gange i sekundet = Modemsoftware opdateres • Grønt lys, der blinker én gang i sekundet = Modemmet opretter forbindelse til 2G-netværket •...
 • Page 8 Gode råd • Luk aldrig dit forbindelsesprogram ned, mens du har forbin- delse til internettet, da dette medfører, at du mister forbindel- sen. Hvis programmet er i vejen, kan du minimere det i stedet for. • Hvis din computer ikke kan finde modemmet, kan du prøve at slutte det til en anden USB-port.
 • Page 9 Fejlfinding Hvis installationen mislykkes Hvis du tidligere har installeret et modem på din computer, skal du afinstallere det. Hvis du bruger en Windows-computer: Gå til Control Panel (Kontrolpanel), Add or Remove Programs (Tilføj/ og vælg fjern programmer) Uninstall Program (Fjern pro- (i XP) eller gram) (i Windows Vista og Windows 7).
 • Page 10 Fejlfinding (forts.) Hvis du oplever, at du ikke får den bedst mulige hastighed For at opnå bedre dækning skal du placere modemmet så tæt på et vindue som muligt (brug om nødvendigt det medfølgende USB kabel). Hvis din forbindelse hopper mellem 2G-, 3G- og 4G-netværk I modemmets forbindelsesprogram kan du under Settings...
 • Page 11 Huawei E392-modem Specifikationer Forbindelse: 2G/3G/4G Modtagelse af data: 4G – op til 100 Mbps, 3G – op til 42 Mbps, 2G – op til 296 kbps 4G – op til 50 Mbps, Afsendelse af data 3G – op til 5,76 Mbps, 2G – op til 296 kbps Hastigheden påvirkes af en række forskellige faktorer:...
 • Page 12 4G lairibaühendust. Siinkohal leiate paar kasulikku nippi, mis võimaldavad teil modemit kõige tõhusamalt kasutada ning ka praktilised veaotsingu juhised. Enne 4G modemi installimist on soovitatav veenduda, et pakend sisaldab kõiki vajalikke komponente. Pakend peab sisaldama järgmisi osi: • Huawei E392 4G modem • Kiirpaigaldusjuhised...
 • Page 13 4G modemi tundmaõppimine Valgusdiood-märgutuled (LED), mis näitavad: • Roheline tuli, vilgub 2 korda iga 2 sekundi järel = Modem on sisse lülitatud • Roheline tuli, vilgub 5 korda sekundis = Modemi tarkvara uuendatakse • Roheline tuli, vilgub korra sekundis = Luuakse ühendust 2G võrguga •...
 • Page 14 4G modemi ühendamine Sisestage SIM-kaart* Veenduge, et sisestasite SIM kaardi õigetpidi. Vt joonist. Sisestage MicroSD kaart (kui olete otsustanud seda kasutada) Mälukaart ei ole modemi tööta- miseks esmavajalik ning see ei kuulu müügikomplekti”. MicroSD Ühendage 4G modem oma arvutiga Sisestage see oma arvuti USB porti. Installige 4G modem Kui olete eelnevalt oma arvutisse installinud mõne muu modemi, peate selle kõigepealt süsteemist desinstalleerima.
 • Page 15 Sisestage oma SIM-kaardi PIN-kood ja looge inter- netiühendus Kui installimine on lõppenud, käivitub Mobile Broadband nime kandev programm automaatselt. Nüüd peate sisestama oma PIN-koodi. Kui modem leiab võrgu, kuvatakse selle sig naali tugevust ning te saate võrguga ühenduse luua. Valmis! Nüüd saate alustada interneti kasutamist.
 • Page 16 Kasulikud nipid modemi kasutamiseks • Ärge kunagi sulgege oma ühendusprogrammi ajal, kui Internetiühendus on aktiivne, sest siis ühendus kaob. Kui aken jääb teile ette, kahandage seda kuvaril. • Modemi vahendusel mobiilside võrgus” tekstisõnumi saat miseks klõp sake ühendusprogrammi ümbriku-ikooni. Klõpsake New (Uus) uues aknas ning sisestage sõnumi saaja number...
 • Page 17 Veaotsing Installimisfaasis Kui olete eelnevalt oma arvutisse juba mõne modemi installi- nud, peate selle kõigepealt süsteemist desinstalleerima. Kui kasutate Windows’is töötavat arvutit: Minge juhtpa- neelile (Control Panel) Add or Remove Programs ning valige (Lisa või eemalda programme) (XP-s) või Uninstall Program (Kõrvalda programm) (Windows Vista ja Windows 7 korral).
 • Page 18 Veaotsing (järg) Kui teile tundub, et ühenduse kiirus pole normaalne Parema katvuse saavutamiseks asetage oma modem aknale võimalikult lähedale (vajadusel kasutage USB pikendusjuhet või välisantenni). Kui ühendus lülitub pidevalt ümber 2G, 3G ja 4G võrkude vahel Modemi ühendusprogrammis seadistuste all saate oma mode- mi lukustada teatud kindlasse võrku (seda saab teha ainult siis, kui ühendus pole aktiivne): Vaadake kirjeldust pealkirja all: Kui modemil kulub mobiilse võrgu leidmiseks kaua aega.
 • Page 19 Huawei E392-modem Tehnilised andmed Ühendus: 2G / 3G / 4G Andmete vastuvõtmine: 4G – kuni 100 Mbps, 3G – kuni 42 Mbps, 2G – kuni 296 kbps 4G – kuni 50 Mbps, Andmete saatmine: 3G – kuni 5,76 Mbps, 2G – kuni 296 kbps Kiirust mõjutavad mitmed tegurid: Teie valitud pakett, leviala...
 • Page 20 4G-verkon kautta. Löydät hyödyllisiä vinkkejä siihen, kuinka saat kaiken irti modeemistasi sekä kätevän vianmääritysoppaan. Ennen 4G-modeemin asentamista suosittelemme tarkis- tamaan, että olet saanut kaiken, mitä paketissa tulisi olla: • Huawei E392 -4G-modeemi • Pikaopas...
 • Page 21 4G-modeemi Merkkivalot: • Vihreä, vilkkuu 2 kertaa 2 sekunnin välein = Modeemi on päällä • Vihreä, vilkkuu 5 kertaa sekunnissa = Modeemin ohjelmistoa päivitetään • Vihreä, vilkkuu kerran sekunnissa = Modeemi muodostaa yhteyttä 2G-verkkoon • Sininen, vilkkuu kerran 2 sekunnin välein = Modeemi muodostaa yhteyttä...
 • Page 22 4G-modeemin käyttöönotto Aseta SIM-kortti* paikalleen Varmista, että asetat sim-kortin oikein päin. Katso kuva. Aseta MicroSD-kortti paikalleen jos haluat kayttaa muistikorttia. Muistikortti ei ole välttämätön modeemin toiminnan kannalta. Pakkauksessa ei ole mukana MicroSD muistikorttia. Liitä 4G-modeemi tietokoneeseesi Aseta modeemi tietokoneesi USB-porttiin. Asenna modeemin ohjelmisto Jos olet asentanut jonkin muun modeemin aiemmin tieto- koneeseesi, sen asennus tulee poistaa.
 • Page 23 PIN-koodin syöttäminen ja internetyhteyden muo dostaminen Kun asennus on valmis, mobiililaajakaista-niminen yhteys ohjelma käynnistyy automaattisesti. Kirjoita nyt PIN-koodisi. Kun modeemi löytää verkon, signaalinvoimakkuus näkyy näytöllä. Nyt voit muodostaa internetyhteyden. Valmis! Voit aloittaa nettisurfaamisen. Muodosta internetyhteys napsauttamalla Connect (Yhdistä). Yhteyden muodosta- Disconnect misen jälkeen samassa painikkeessa lukee (Katkaiseyhteys), ja voit katkaista yhteyden napsauttamalla...
 • Page 24 Vinkkejä modeemin käyttöön • Älä koskaan sammuta yhteysohjelmaa, kun olet yhteydessä internetiin, koska näin yhteys katkeaa. Mikäli ikkuna on tiellä, voit pienentää sen. • Voit lähettää tekstiviestejä mobiililaajakaistan kautta napsauttamalla yhteysohjelman kirjekuori-kuvaketta. New (Uusi) Napsauta uudessa ikkunassa ja kirjoita vastaan- ottajan numero ja teksti, jonka haluat lähettaa.
 • Page 25 Vianmääritys Jos modeemin asennus epäonnistuu Jos olet asentanut jonkin modeemin aiemmin tietokoneeseesi, sen asennus tulee poistaa. Jos käytössäsi on Windows-tietokone: Valitse Ohjauspaneeli, Lisaa tai poista sovellus (Windows XP) tai Poista asennus (Windows Vista ja Windows 7). Jos käytössä on Mac-tietokone: Sulje aiemman modeemin yhteysohjelma.
 • Page 26 Vianmääritys (jatkuu) Jos luulet, ettet saa parasta mahdollista nopeutta Voit parantaa kuuluvuutta sijoittamalla modeemin mahdollisim- man lähelle ikkunaa (käytä tarvittaessa USB-jatkojohtoa). Jos yhteys hyppii 2G-, 3G- ja 4G-verkkojen välillä Voit lukita reitittimen tiettyyn verkkoon modeemin yhteysohjel- man asetuksista (tämä voidaan suorittaa vain, kun yhteyttä ei ole muodostettu).
 • Page 27 Huawei E392 -modeemi Tekniset tiedot Yhteys: 2G / 3G / 4G Tiedon vastaanotto: 4G – jopa 100 Mbit/s, 3G – jopa 42 Mbit/s, 2G – jopa 296 kbit/s 4G – jopa 50 Mbit/s, Tiedon lähettäminen: 3G – jopa 5,76 Mbit/s, 2G – jopa 296 kbit/s Nopeuteen vaikuttaa lukuisat tekijät: Valittu tilaus, kuuluvuus,...
 • Page 28 4G ryšiu. Čia rasite keletą naudingų patarimų, kurie padės maksimaliai išnaudoti savo modemo galimybes, ir trikdžių šalinimo vadovą. Prieš diegiant 4G modemą, rekomenduojame patikrinti, ar gavote visus reikiamus komponentus. Jūsų pakuotėje turėtų būti: • „Huawei E392“ 4G modemas • Greitos pradžios vedlys...
 • Page 29 Susipažinkite su 4G modemu Šviesos diodai (LED), kurie rodo: • Žalia šviesa, mirksi 2 kartus kas sekundę – modemas įjungtas • Žalia šviesa, mirksi 5 kartus per sekundę – atnaujinama modemo programinė įranga • Žalia šviesa, mirksi kartą per sekundę –...
 • Page 30 4G modemo prijungimas Įdėkite SIM kortelę Įsitikinkite, kad tinkamai įdėjote SIM kortelę. Žiūrėkite iliustraciją. Įdėkite „MicroSD“ kortelę (jei norite ją naudoti) Atminties kortelė modemo funkcijai nebūtina, pakuotėje kortelės nėra. Prijunkite 4G modemą prie MicroSD savo kompiuterio Įkiškite jį į USB lizdą kompiuteryje. Įdiekite 4G modemą...
 • Page 31 Įveskite savo SIM kortelės PIN kodą ir prisijunkite prie interneto. Baigus diegimą prisijungimo programa automatiškai paleis mobiliojo interneto programą. Čia turėsite įvesti savo PIN kodą. Kai modemas ras tinklą, bus parodytas signalo stip- rumas ir galėsite prisijungti. Baigta! Galite pradėti naršyti internete. Norėdami prisijungti prie „Connect“...
 • Page 32 Patarimai, kaip naudotis modemu • Niekuomet neišjunkite prisijungimo programos, kol jungiatės prie interneto, nes dings ryšys. Jei langas trukdo, jį suma- žinkite. • Jei norite išsiųsti tekstinį pranešimą per mobilųjį internetą, prisijungimo programoje spustelėkite voko piktogramą. Naujame lange spustelėkite „New“ (naujas) ir įveskite gavėjo numerį...
 • Page 33 Trikdžių šalinimas Jei nepavyksta diegimas Jei prieš tai savo kompiuteryje esate įdiegę kitą modemą, turėtumėte jį ištrinti. Jei naudojatės kompiuteriu su „Windows“ sistema: Eikite į „Control Panel“ (valdymo skydelis) ir pasirinkite „Add or Remove Programs“ (pridėti arba trinti programas) (XP) „Uninstall Program“...
 • Page 34 Trikdžių šalinimas (tęsinys) Jei manote, kad išnaudojamas ne visas galimas greitis: Kad gautumėte geresnį signalą, padėkite savo modemą kaip galima arčiau lango (jei reikia, naudokite USB ilgintuvą). Jei ryšys keičiasi tarp 2G, 3G ir 4G tinklų: Modemo prisijungimo programos nuostatų skyriuje galite modemą...
 • Page 35 „Huawei E392“ modemas Specifikacijos Ryšys: 2G / 3G / 4G Priėmimo sparta: 4G – iki100 Mbps, 3G – iki 42 Mbps, 2G – iki 296 kbps 4G – iki 50 Mbps, Išsiuntimo sparta: 3G – iki 5,76 Mbps, 2G – iki 296 kbps Greičiui turi įtakos įvairūs veiksniai: Jūsų...
 • Page 36 4G, ir izcili ātrs un drošs. Šeit ir atrodami noderīgi padomi pilnvērtīgākai modema izmantošanai, kā arī norādījumi problēmu novēršanai. Pirms šī 4G modema uzstādīšanas ir ieteicams pārbaudīt, vai ir saņemti visi vajadzīgie komponenti. Iesaiņojumā ir jābūt: • Huawei E392 4G modemam • Īsajam lietošanas ceļvedim...
 • Page 37 4G modema apskats Gaismas indikatori (diodes), kas norāda: • zaļa gaisma, mirgo 2 reizes sekundē ar sekundes intervālu = modems ir ieslēgts • zaļa gaisma, mirgo 5 reizes sekundē = modema programmatūra tiek atjaunināta • zaļa gaisma, mirgo vienreiz sekundē = modems veido savienojumu ar 2G tīklu •...
 • Page 38 4G modema pievienošana Ievietojiet SIM karti Pārliecinieties, ka SIM karte tiek ievietota pareizā virzienā. Skat. attēlu. Ievietojiet MicroSD karti (ja vēlaties to izmantot) Atmiņas karte nav nepieciešama modema funkciju nodrošināšanai, MicroSD un tā nav iekļauta komplektā ar šo ierīci. Savienojiet 4G modemu ar datoru Pievienojiet to datora USB portam.
 • Page 39 Ievadiet SIM kartes PIN kodu un izveidojiet savieno- jumu ar internetu Kad modema programmatūras instalācija tiks pabeigta, automātiski tiks palaista savienojuma programma „mobile broadband”. Pēc tam ievadiet SIM kartes PIN kodu. Kad modems būs atradis tīklu, tiks parādīts signāla stiprums un būs iespējams izveidot savienojumu.
 • Page 40 Modema lietošanas padomi • Neizslēdziet savienojuma programmu, kamēr ir izveidots savienojums ar internetu, citādi savienojums tiks pārtraukts. Ja logs traucē, minimizējiet to. •Lai nosūtītu īsziņu, izmantojot mobilo platjoslas internetu, noklikšķiniet uz aploksnes ikonas savienojuma programmā. New (Jauns) Jaunajā logā noklikšķiniet uz un ievadiet adresāta numuru un sūtāmo tekstu.
 • Page 41: Problēmu Novēršana

  Problēmu novēršana Ja instalēšana neizdodas Ja datorā ir instalēta jebkāda cita modema programmatūra, tā vispirms ir jāatinstalē. Ja izmantojat datoru ar Windows operētājsistēmu, Dodieties uz Control Panel un atlasiet or Remove Programs (Windows XP) vai Uninstall Program (Windows Vista un Windows 7). Ja izmantojat Mac, aizveriet iepriekšējā...
 • Page 42 Problēmu novēršana (turp.) Ja šķiet, ka netiek sasniegts lielākais iespējamais ātrums a) Novietojiet modemu pēc iespējas tuvāk logam, lai panāktu labāku pārklājumu (ja nepieciešams, izmantojiet USB kabeli). Ja savienojums pārlec starp 2G, 3G un 4G tīkliem Modema savienojuma programmas sadaļā Settings (Iestatījumi) var modemu iestatīt noteikta tīkla izmantošanai (tas ir izdarāms tikai tad, ja nav izveidots savienojums).
 • Page 43 Modems Huawei E392 Specifikācijas Savienojums: 2G / 3G / 4G Datu saņemšana: 4G – līdz 100 Mbps, 3G – līdz 42 Mbps, 2G – līdz 296 kbps 4G – līdz 50 Mbps, Datu sūtīšana: 3G – līdz 5.76 Mbps, 2G – līdz 296 kbps Ātrumu ietekmē...
 • Page 44 å utnytte modemet best mulig, i tillegg til en smart veiledning for feilsøking. Vi anbefaler at du kontrollerer at du har mottatt alle nødven- dige komponenter før du installerer 4G-modemet. Pakken skal inneholde følgende: • Huawei E392 4G-modem • Hurtigveiledning...
 • Page 45 Bli kjent med 4G-modemet Lysdioder (LED-lamper), som angir følgende: • Grønt lys, blinker 2 ganger annet hvert sekund = Modemet er slått på • Grønt lys, blinker 5 ganger i sekundet = Modemprogramvaren oppdateres • Grønt lys, blinker én gang i sekundet = Modemet kobler til 2G-nettverket •...
 • Page 46 Koble til 4G-modemet Sett inn SIM-kortet* Pass på at du setter inn SIM-kortet i riktig retning. Se illustrasjonen. Sett inn MicroSD-kortet (hvis du velger å bruke det) Det er ikke nødvendig med et minnekort for at modemet skal virke, MicroSD og det følger ikke med noe kort i pakken.
 • Page 47 Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet og koble til Internett Etter at installasjonen er fullført, vil et tilkoblingsprogram som heter Mobile broadband (Mobilt bredbånd) starte auto- matisk. Du skal nå taste inn PIN-koden. Når modemet har funnet nettverket, vil signalstyrken vises og du kan koble til. Ferdig! Du kan nå...
 • Page 48 Smarte tips for bruk av modemet • Du må aldri lukke tilkoblingsprogrammet mens du er koblet til Internett, siden dette vil føre til at forbindelsen kobles fra. Minimer vinduet i stedet hvis det er i veien. •Hvis du vil sende en tekstmelding via mobilt bredbånd, klikk på...
 • Page 49 Feilsøking Hvis installasjonen mislykkes Hvis du tidligere har installert et modem på datamaskinen, bør du avinstallere det. Hvis du bruker en datamaskin med Windows: Gå til Control Panel (Kontrollpanel) og velg Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer) Uninstall Program (i XP) eller (Avinstaller program)
 • Page 50 Feilsøking (forts.) Hvis du mener at du ikke får best mulig hastighet For bedre dekning bør du plassere modemet så nært et vindu som mulig (bruk en USB-forlengelseskabel hvis nødvendig). Hvis tilkoblingen veksler mellom 2G-, 3G- og 4G-nettverkene I tilkoblingsprogrammet for modemet, kan du i Settings (Innstillinger) låse ruteren til et bestemt nettverk (kan kun gjøres når du ikke er tilkoblet): Se i beskrivelsen under over- skriften:...
 • Page 51 Huawei E392-modem Spesifikasjoner Tilkobling: 2G / 3G / 4G Motta data: 4G – opptil 100 Mbps, 3G – opptil 42 Mbps, 2G – opptil 296 kbps 4G – opptil 50 Mbps, Sende data: 3G – opptil 5,76 Mbps, 2G – opptil 296 kbps Hastigheten påvirkes av mange ulike faktorer:...
 • Page 52 4G. Здесь приводится несколько полезных советов для оптимальной работы с модемом, а также краткое руководство по поиску и устранению неисправностей. Перед установкой модема 4G мы советуем проверить наличие всех необходимых компонентов. Упаковка должна содержать: • Модем Huawei E392 4G • Руководство по быстрому запуску...
 • Page 53 Знакомство с модемом 4G Светодиоды (LED), обозначающие: • Зеленый, мигает 2 раза через секунду = Модем включен • Зеленый, мигает 5 раз в секунду = Программа модема обновляется • Зеленый, мигает раз в секунду = Модем подключается к сети 2G •...
 • Page 54 Подключение модема 4G Вставьте SIM-карту* Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. См. рисунок. Вставьте карту MicroSD (если выбрано ее использование) Карта памяти для работы модема не требуется, и карта в комплект не входит. MicroSD Подключите модем 4G к компьютеру Вставьте его в USB порт на компьютере. Установите...
 • Page 55 Введите PIN-код SIM карты и выполните подключение к Интернету После завершения установки автоматически запускается программа связи через мобильную широкополосную сеть. Теперь надо ввести свой PIN код. После обнаружения модемом сети отображается сила сигнала, и можно выполнять подключение. Готово! Теперь можно выйти в Интернет. Чтобы подключиться к...
 • Page 56 Полезные советы по работе с модемом • Не допускается закрывать программу связи при действующем подключении к Интернету, поскольку это приведет к разрыву связи. Вместо этого сверните окно, если оно мешает. •Чтобы отправить текстовое сообщение по мобильной широкополосной сети, щелкните значок конверта в New (Новое) программе...
 • Page 57: Поиск И Устранение Проблем

  Поиск и устранение проблем В случае неудачной установки Если на компьютере ранее был установлен модем, удалите его. Если на компьютере установлена Windows: Откройте Control Panel (Панель управления) Add or и выберите Remove Programs (Добавление или удаление программ) Uninstall Program (Удаление программы) (в...
 • Page 58 Поиск и устранение проблем (продолжение) Если наблюдается недостаточно высокая скорость связи Чтобы повысить уровень сигнала, поместите модем как можно ближе к окну (используйте удлинительный кабель с USB при необходимости). Если подключение произвольно переходит между сетями 2G, 3G и 4G В программе связи модема в Settings (Параметры) можно зафиксировать...
 • Page 59 Модем Huawei E392 Технические характеристики Подключение: 2G / 3G / 4G Прием данных: 4G – до 100 Мбит/с, 3G – до 42 Мбит/с, 2G – до 296 кбит/с 4G – до 50 Мбит/с, Скорость передачи данных: 3G – до 5,76 Мбит/с, 2G – до 296 кбит/с...
 • Page 60 även några nyttiga tips som ger dig större nytta av ditt modem, samt en smart guide för problemlösning. Innan du börjar installera ditt 4G-modem är det bra om du kontrollerar att du fått de delar du behöver. Paketet ska innehålla: • 4G modem Huawei E392 • Handbok...
 • Page 61 Lär känna ditt 4G-modem Lysdioder, som betyder: • Grönt ljus, blinkar 2 gånger varannan sekund = Modemet är påslaget • Grönt ljus, blinkar 5 gånger per sekund = Modemets programvara uppdateras • Grönt ljus, blinkar 1 gång varannan sekund = Modemet ansluter till 2G-nätet •...
 • Page 62 Koppla in ditt 4G-modem Sätt i sim-kortet* Kontrollera att du sätter i sim-kortet i rätt riktning. Se illustrationen. Sätt i MicroSD-kortet (om du väljer att använda ett sådant) Obs! Minneskortet är inte nödvändigt för modemets funktion, och det medföljer MicroSD inget i förpackningen.
 • Page 63 Ange sim-kortets pin-kod och anslut till internet När installationen är avslutad startar automtiskt ett anslut- ningsprogram som heter Mobile Broadband. I samband med detta ska du ange din pin-kod, som finns i din värdehandling från Telia. När modemet har hittat nätet visas signalstyrkan och du kan ansluta.
 • Page 64 Några smarta tips när du använder modemet • Stäng aldrig ner anslutningsprogrammet medan du är ansluten till internet, då kommer du att bli nedkopplad från internet. Minimera istället programfönstret om det är i vägen. • För att skicka sms via mobilt bredband klickar du på brev- symbolen i anslutningsprogrammet.
 • Page 65 Problemlösning Om installationen inte fungerar Har du ett modem installerat på din dator sedan tidigare, bör du avinstallera detta. Om du har en dator med Windows: Gå in i Kontrollpanelen och sedan till Lägg till/Ta bort program (för XP) Avinstallera program (för Windows Vista och Windows 7).
 • Page 66 Problemlösning (forts.) Om du upplever att du inte får bästa möjliga hastighet Ställ gärna modemet så nära ett fönster som möjligt, för bättre täckning (använd en förlängd usb-sladd om det behövs). Gå till telia.se/tackning för att se var du har bäst täckning och vilken hastighet du kan förvänta dig.
 • Page 67 Huawei E392-modem Specifikationer Anslutningsformer: 2G / 3G / 4G 4G – upp till 100 Mbit/s, Ta emot data: 3G – upp till 42 Mbit/s, 2G – upp till 296 kbit/s Skicka data: 4G – upp till 50 Mbit/s, 3G – upp till 5,76 Mbit/s, 2G – upp till 296 kbit/s Hastigheten påverkas av en mängd faktorer: Vilket...
 • Page 68 Before installing your 4G modem, we advise that you check that you have received all the required components. Your package should contain: • Huawei E392 4G modem • Quick Start Guide...
 • Page 69 Getting to know 4G modem Light-emitting diodes (LEDs), which indicate: • Green light, flashes 2 times every other second = Modem is turned on • Green light, flashes 5 times a second = Modem software is being updated • Green light, flashes once a second = Modem is connecting to the 2G network •...
 • Page 70 Connecting your 4G modem Insert your SIM card* Make sure you insert your SIM card in the right direction. See the illustration. Insert your MicroSD card (if you have chosen to use one) A memory card is not necessary for the modem to function, and MicroSD no card is included in the package.
 • Page 71 Enter your SIM card´s PIN code and connect to the Internet When the installation has been completed a connection program called mobile broadband will launch automatically. You should now enter your PIN code. When the modem has found the network the signal strength will be displayed and you can connect.
 • Page 72 Smart tips for using your modem • Never shut down your connection program while connected to the Internet, as this will cause you to lose your connection. Minimise the window instead if it is in the way. •To send a text message via mobile broadband, click the enve- lope icon in the connection program.
 • Page 73: Troubleshooting

  Troubleshooting If the installation fails If you have previously installed a modem on your computer you should uninstall it. If you are using a Windows computer: Go to Control Panel select Add or Remove Programs (in XP) or Uninstall Program (in Windows Vista and Windows 7).
 • Page 74 Troubleshooting (cont.) If you feel that you are not getting the best possible speed For better coverage, place your modem as close to a window as possible (use a USB extension cable if necessary). If your connection jumps between the 2G, 3G and 4G net- works In the connection program for the modem, under Settings you can lock your modem to a particular network (this can only be...
 • Page 75 Huawei E392-modem Specifications Connection: 2G / 3G / 4G Receive data: 4G – up to100 Mbps, 3G – up to 42 Mbps 2G – up to 296 kbps 4G – up to 50 Mbps, 3G – up to 5,76 Mbps Send data: 2G –...