Προστασία Του Περιβάλλοντος - Black & Decker TS65 Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό για την
αφαίρεση λεκέδων, αν το κρίνετε απαραίτητο.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή υγρά
καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικά.
Μη χρησιμοποιήσετε μεταλλικά εργαλεία στις
αντικολλητικές επιφάνειες.
Προστασία του περιβάλλοντος
Ξεχωριστή περισυλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας
Black & Decker χρειάζεται αντικατάσταση ή ότι δεν
το χρειάζεστε άλλο, μην το απορρίψετε μαζί με τα κοινά
οικιακά απορρίμματα, Διαθέστε αυτό το προϊόν για
ξεχωριστή αποκομιδή.
Η ξεχωριστή περισυλλογή των μεταχειρισμένων
προϊόντων και των υλικών συσκευασίας επιτρέπει
την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των
υλικών. Με την επαναχρησιμοποίηση των
ανακυκλωμένων υλικών αποτρέπεται η μόλυνση του
περιβάλλοντος και μειώνεται η ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να προβλέπουν την
ξεχωριστή περισυλλογή των ηλεκτρικών συσκευών από
τα νοικοκυριά, σε δημοτικές εγκαταστάσεις απορριμμάτων
ή από τον έμπορο όταν αγοράζετε ένα καινούργιο προϊόν.
H Black & Decker δίνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης
των προϊόντων Black & Decker που έχουν συμπληρώσει
τη διάρκεια ζωής τους. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν
την υπηρεσία, επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιοδήποτε
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το
παραλάβουν εκ μέρους μας.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευών της περιοχής σας επικοινωνώντας με
το τοπικό γραφείο της Black & Decker στη διεύθυνση που
υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Επίσης, μια λίστα με
τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της Black & Decker
και πλήρεις λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες που παρέχονται
μετά την πώληση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας,
υπάρχουν στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση
Ισχύς εισόδου
Βάρος (κενό)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
TS65 T1
Vac 230
W 700
kg 1.25
11

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents