Makita DCM500 Instruction Manual

Cordless coffee maker
Hide thumbs Also See for DCM500:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
GB Cordless Coffee Maker
UA
Бездротова кавоварка
Bezprzewodowy Expres Do
PL
Kawy
RO Cafetieră cu acumulator
DE
Akku-Kaffeemaschine
HU Vezeték nélküli kávéfőző
SK
Bezdrôtový kávovar
CZ
Bezdrátový kávovar
Instruction Manual
Інструкція з експлуатації
Instrukcja obsługi
Manual de instrucţiuni
Gebrauchsanleitung
Használati útmutató
Návod na obsluhu
Návod k použití
DCM500

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DCM500

 • Page 1 DCM500 GB Cordless Coffee Maker Instruction Manual Бездротова кавоварка Інструкція з експлуатації Bezprzewodowy Expres Do Instrukcja obsługi Kawy RO Cafetieră cu acumulator Manual de instrucţiuni Akku-Kaffeemaschine Gebrauchsanleitung HU Vezeték nélküli kávéfőző Használati útmutató Bezdrôtový kávovar Návod na obsluhu Bezdrátový kávovar...
 • Page 4 ENGLISH WARNING AND SAFETY RULES • This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. • Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. • Children shall not play with the appliance. 1. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;...
 • Page 5 9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. 10. A lways attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn any control to “off,” then remove plug from wall outlet. 11. Do not use appliance for other than intended use. 12. D o not open the water tank lid during the brewing cycles. 13. S calding may occur if the filter holder is removed during the brewing cycles. 14. P lace the appliance on a hard, flat level surface to avoid interruption of airflow underneath the appliance. 15. T o reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover. No user serviceable parts inside. Service and repair should only be performed by an authorized service center.
 • Page 6 6. Do not store the appliance and battery cartridge in SPECIFICATIONS locations where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F). Model DCM500 7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The AC (see the nameplate on the battery cartridge can explode in a fire. appliance for the operating 8. Be careful not to drop or strike battery.
 • Page 7: Operation

  OPERATION To remove the battery cartridge, slide it from the battery holder while sliding the button (Fig. A-1) on the front of PARTS IDENTIFICATION (Fig. C) the cartridge. 1. Button To install the battery cartridge, align the tongue on the 2. Red indicator battery cartridge with the groove in the housing and slip it 3. Battery cartridge into place. Insert it all the way until it locks in place with a 4. Star marking little click. If you can see the red indicator (Fig. A-2) on the 5. Tank lid upper side of the button, it is not locked completely.
 • Page 8: General Maintenance

  The power switch lights up and the brewing cycle MAINTENANCE begins. WARNING When the brewing cycle has ended, the appliance • When servicing is required, ask a Makita authorized automatically turns off and the power switch light service center which deals genuine replacement parts. goes off. Use of any other parts may create a hazard or cause NOTE product damage.
 • Page 9 УКРАЇНСЬКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ • Цим пристроєм можуть користуватися діти, старші 8 років, якщо вони перебувають під наглядом дорослих чи проінструктовані щодо використання пристрою в безпечний спосіб і якщо вони розуміють пов’язану з цим небезпеку. Дітям можна чистити та обслуговувати пристрій лише, якщо вони досягли 8-річного віку та роблять це під наглядом дорослого. Слідкуйте, щоб пристрій і його кабель живлення перебували поза межами досяжності дітей, молодших 8-ми років.
 • Page 10 7. Використання не рекомендованого виробником пристрою приладдя може призвести до займання, ураження електричним струмом або травмування людей. 8. Слідкуйте, щоб кабель живлення не звисав з краю столу чи стільниці і не торкався гарячих поверхонь. 9. Не ставте пристрій поблизу газової чи електричної плити або розігрітої печі. 10. З авжди спершу під’єднуйте кабель живлення до пристрою, тоді до розетки. Щоб від’єднати пристрій від мережі живлення, спершу поверніть будь-який регулятор у положення «вимкнено», тоді від’єднайте штепсель від розетки. 11. Не використовуйте пристрій для інших цілей, аніж визначено.
 • Page 11 20. Я кщо акумулятор не використовується, тримайте його подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші дрібні металеві предмети, які можуть встановити з’єднання однієї клеми акумулятора з іншою. Закорочення клем акумулятора може призвести до отримання опіків або займання. 21. У разі неналежного поводження з акумулятором з нього може витекти рідина; уникайте контакту з нею. У випадку випадкового контакту з рідиною змийте її водою. Якщо рідина...
 • Page 12 які досягли кінця терміну служби, слід 15. Тримач акумулятора збирати окремо і повертати у відповідні 16. Кабель живлення змінного струму організації збору. 17. Виступ «LIMIT» 18. Переливний отвір ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 19. Індикаторні лампи 20. Кнопка перевірка Модель DCM500 ПІДГОТОВКА Змінний струм (дані щодо У разі використання пристрою вперше чи після робочої напруги зазначені тривалого періоду бездіяльності виконайте описані на табличці з технічними нижче дії: характеристиками на 1. Зніміть весь пакувальний матеріал із пристрою. пристрої), 2. Почистьте пристрій ззовні і промийте фільтр та...
 • Page 13 ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ ІЗ ЖИВЛЕННЯМ Індикаторні лампи ВІД АКУМУЛЯТОРА Встановлення або виймання акумулятора (мал. A) Залишковий заряд УВАГА Горить Вимк. Мигає • Перш ніж встановлювати або виймати акумулятор, завжди вимикайте пристрій. Від 75 до 100% • Тримайте тримач акумулятора та акумулятор міцно, коли встановлюєте або виймаєте Від 50 до 75% акумулятор. Якщо не тримати міцно тримач акумулятора та акумулятор, вони можуть вислизнути...
 • Page 14: Додаткове Приладдя

  • Щоб уникнути опіків, не виймайте тримач фільтра ДОГЛЯД (мал. C-8) під час процесу приготування. ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Якщо з частини пристрою з наклейкою (мал. H) • Якщо пристрій потребує обслуговування, зверніться йде пара, не торкайтесь її. в авторизований центр обслуговування Makita, у • Пара накопичується під тримачем фільтра якому вам нададуть оригінальні запасні частини. (мал. C-8). Використання будь-яких інших частин може бути...
 • Page 15 POLSKI OSTRZEŻENIA I ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI • Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i że rozumieją związane z nim zagrożenia. Zabrania się powierzania dzieciom czyszczenia i ogólnej konserwacji urządzenia, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Urządzenie i jego kabel zasilający należy umieścić poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. • Urządzanie mogą obsługiwać osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych i umysłowych lub niemające stosownego doświadczenia ani wiedzy, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i że rozumieją związane z nim zagrożenia.
 • Page 16 7. Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. 8. Należy zadbać o to, aby kabel zasilający nie zwisał z brzegu stołu lub lady ani nie dotykał gorących powierzchni. 9. Nie umieszczać urządzenia na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym ani w ich pobliżu, ani też na rozgrzanym piekarniku. 10. Z awsze należy najpierw podłączyć wtyczkę kabla do urządzenia, a następnie drugi koniec kabla do gniazda w ścianie. Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić wszelkie elementy sterowania w pozycji wyłączenia (OFF) i odłączyć wtyczkę z gniazda ściennego. 11. Zabrania się stosowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Page 17 21. W nieprawidłowych warunkach z baterii może wydostać się ciecz – nie należy jej dotykać. W razie przypadkowego kontaktu z cieczą spłukać ją wodą. Jeżeli ciecz dostanie się do oczu, przepłukać je i uzyskać pomoc lekarską. Ciecz, która wydostała się z baterii, może spowodować podrażnienia lub oparzenia. 22. N ie używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego urządzenia lub kasety baterii. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko urazu. 23. N ie wystawiać kasety baterii ani urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Wystawienie urządzenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować...
 • Page 18: Dane Techniczne

  OBSŁUGA URZĄDZENIA ZASILANEGO PRĄDEM DANE TECHNICZNE PRZEMIENNYM (rys. D) Podłączyć kabel zasilający prądem przemiennym do gniazdka AC urządzenia, a następnie do gniazda Model DCM500 sieciowego AC. AC (napięcie robocze podano UWAGA na tabliczce znamionowej na • Nie podłączać jednocześnie kabla zasilającego urządzeniu), prądem przemiennym (AC) i oprawy baterii do 50 Hz – 60 Hz...
 • Page 19 UWAGA OSTRZEŻENIE • Nie podłączać jednocześnie kabla zasilającego • Należy zawsze tak zamontować kasetę baterii, prądem przemiennym (AC) i oprawy baterii do aby czerwony wskaźnik (rys. A-2) nie był widoczny. gniazdek urządzenia. W przeciwnym razie może ona przypadkowo wypaść z oprawy baterii i spowodować uraz obsługującego lub PARZENIE KAWY osoby w sąsiedztwie. 1. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę (rys. C-5) • Nie montować kasety baterii na siłę. Jeżeli kaseta i nalać 150 ml świeżej, zimnej wody.
 • Page 20 Makita, zawsze stosując części zamienne Makita. KONSERWACJA OSTRZEŻENIE • Kiedy niezbędne jest serwisowanie urządzenia, należy zlecić go autoryzowanemu punktowi serwisowemu stosującemu oryginalne części zamienne. Użycie jakichkolwiek innych części może spowodować zagrożenie lub uszkodzić produkt. OSTRZEŻENIE • Aby uniknąć poważnych urazów ciała, podczas...
 • Page 21 ROMÂNĂ AVERTISMENTE ŞI REGULI DE SIGURANŢĂ • Acest aparat poate fi utilizat de către copiii mai mari de 8 ani cu condiţia să fie supravegheaţi şi instruiţi cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur şi să conştientizeze pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Operaţiunile de curăţare şi întreţinere nu vor fi efectuate de către copii decât dacă sunt mai mari de 8 ani şi supravegheaţi. Nu lăsaţi aparatul şi cablul de alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
 • Page 22 7. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de către producătorul aparatului poate provoca incendii, electrocutare sau vătămări corporale. 8. Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a tejghelei şi nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. 9. Nu aşezaţi aparatul pe sau în apropierea arzătoarelor pe gaz sau electrice fierbinţi şi nici în cuptorul încins. 10. I ntroduceţi mai întâi fişa cablului în aparat, după care introduceţi ştecărul în priză. Pentru a deconecta aparatul, puneţi toate butoanele în poziţia „off”, apoi scoateţi ştecărul din priza de curent.
 • Page 23: Instrucţiuni Importante Privind Siguranţa

  21. D acă acumulatorul este utilizat excesiv, electrolitul se poate scurge; evitaţi contactul cu electrolitul. Dacă atingeţi din greşeală electrolitul, spălaţi-vă cu apă. În cazul contactului cu ochii, solicitaţi asistenţă medicală. Electrolitul scurs din acumulator poate provoca iritaţii sau arsuri. 22. N u utilizaţi un acumulator sau un aparat deteriorat ori modificat. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi pot avea manifestări neaşteptate care pot produce incendii, explozii sau vătămări corporale. 23. N u expuneţi acumulatorul sau aparatul la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130°C poate provoca o explozie.
 • Page 24: Date Tehnice

  17. Indicator de nivel al apei „LIMIT” respectă siguranţa mediului înconjurător. 18. Orificiu de preaplin 19. Lămpi indicator DATE TEHNICE 20. Butonul de verificare PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE Model DCM500 Atunci când utilizaţi aparatul pentru prima dată sau după CA (tensiunea este specificată o lungă perioadă de depozitare, efectuaţii paşii următori: pe plăcuţa cu date tehnice de 1. Îndepărtaţi toate ambalajele. pe aparat), 2. Curăţaţi suprafaţa exterioară a aparatului şi spălaţi 50 – 60 Hz filtrul şi suportul acestuia (consultaţi capitolul Alimentare CURĂŢAREA).
 • Page 25: Prepararea Cafelei

  FUNCŢIONAREA CU ACUMULATOR Lămpi indicator Introducerea sau scoaterea acumulatorului (Fig. A) ATENŢIE Capacitate rămasă • Opriţi întotdeauna aparatul înainte de a introduce sau Iluminare Iluminat Oprit scoate acumulatorul. intermitentă • Ţineţi bine suportul şi acumulatorul atunci când îl introduceţi sau îl scoateţi. În caz contrar, acestea Între 75% şi 100% vă pot aluneca din mână, ceea ce poate duce la deteriorarea aparatului şi a acumulatorului şi la vătămări Între 50% şi 75% corporale.
 • Page 26: Întreţinerea Generală

  • Pentru ca produsul să fie în permanenţă SIGUR şi FIABIL, reparaţiile, lucrările de întreţinere şi reglajele vor fi efectuate de către un centru de service Makita autorizat, folosindu-se întotdeauna piese de schimb Makita.
 • Page 27 DEUTSCH WARNUNG UND SICHERHEITSREGELN • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie eine Betreuung oder Anweisung bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, dass sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
 • Page 28 7. Der Gebrauch von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu einem Brand, elektrischen Schlag oder Personenverletzung führen. 8. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen oder heiße Oberflächen berühren. 9. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen heißen Gasbrenner, eine elektrische Herdplatte, in einen heißen Ofen, oder in deren Nähe.
 • Page 29 20. B ewahren Sie den Akku bei Nichtgebrauch nicht zusammen mit Metallgegenständen, wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallteilen auf, welche die Kontakte kurzschließen können. Kurzschließen der Akkukontakte kann Verbrennungen oder einen Brand verursachen. 21. B ei Missbrauch kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Falls Sie versehentlich mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, spülen Sie die betroffenen Stellen mit Wasser ab. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, begeben Sie sich zusätzlich in ärztliche...
 • Page 30: Technische Daten

  AUFBRÜHEN) ohne Kaffeemehl im Filter, bis der Wassertank leer ist. Wiederholen Sie den gleichen TECHNISCHE DATEN Vorgang mindestens zweimal. Modell DCM500 NETZSTROMBETRIEB (Abb. D) Schließen Sie das Netzkabel zuerst an den Wechselstrom (Angaben zur Wechselstromeingang des Gerätes, und dann an die Betriebsspannung auf dem Netzsteckdose an.
 • Page 31 AKKUBETRIEB Anzeigen der Akku-Restkapazität (Abb. I) Anbringen und Abnehmen des Akkus (Abb. A) (Nur für Akkus mit einem „B“ am Ende der Modellnummer.) VORSICHT Drücken Sie die Prüftaste am Akku, um die Akku- • Schalten Sie stets das Gerät aus, bevor Sie den Akku Restkapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten wenige Sekunden lang auf. anbringen oder abnehmen. • Halten Sie Akkuhalter und Akku beim Anbringen Anzeigelampen oder Abnehmen des Akkus sicher fest. Wenn Sie Akkuhalter und Akku nicht sicher festhalten,...
 • Page 32: Allgemeine Wartung

  • Lagern Sie den entladenen Akku nicht über längere Zeitspannen, weil sich dadurch seine Lebensdauer verkürzen kann. • Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von autorisierten Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden.
 • Page 33 MAGYAR FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK • Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek csak felügyelet mellett vagy azzal a feltétellel használhatják, hogy megértették a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat és a kapcsolódó kockázatokat. A készülék tisztítását és felhasználó általi karbantartását csak 8 éven felüli gyermekek végezhetik, kizárólag felügyelet mellett. Ügyeljen rá, hogy 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá a készülékhez és annak zsinórjához.
 • Page 34 7. A készülék gyártója által nem javasolt kiegészítők használata tüzet, elektromos áramütést vagy személyi sérülést okozhat. 8. Ügyeljen rá, hogy a készülék csatlakozózsinórja ne lógjon túl az asztal vagy a pult szélénél, és ne érintkezzen meleg felülettel. 9. Ne helyezze a készüléket forró gáz- és elektromos égő vagy meleg sütő közelébe. 10. E lőször mindig a dugót csatlakoztassa a készülékhez, majd csatlakoztassa a vezetéket a fali aljzatba. Az elektromos hálózatról lecsatlakoztatáshoz állítsa a vezérlőket „off” (ki) állásba, majd húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból.
 • Page 35 21. N em megfelelő körülmények melletti üzemeltetés esetén az akkumulátorból folyadék távozhat; ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen a kifolyt akkumulátorfolyadékkal. Ha véletlenül mégis akkumulátorfolyadékkal érintkezik, mossa le azt vízzel. Ha a folyadék bejut a szemébe, akkor forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból távozó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
 • Page 36: Műszaki Adatok

  és környezetvédelmi 17. „LIMIT” jelzőelem szempontból megfelelő újrahasznosító 18. Túlfolyó nyílás létesítménybe kell visszaküldeni. 19. Töltöttségiszint-jelző lámpa 20. Ellenőrző gomb MŰSZAKI ADATOK ELŐKÉSZÍTÉS Modell DCM500 A készülék első alkalommal történő használatakor vagy hosszú ideig tartó tárolását követően végezze el az Váltakozó áram (AC) (az üzemi alábbiakat: feszültséget lásd a készülék 1. Távolítson minden csomagolóanyagot adattábláján), készülékről. 50 – 60 Hz 2. Tisztítsa meg a készülék külsejét, és mossa ki a vagy szűrőt, valamint a szűrőtartót (lásd a TISZTÍTÁS c.
 • Page 37 KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE AKKUMULÁTORRÓL Az akkumulátor töltöttségének jelzése (I jelű ábra) Akkumulátorkazetta behelyezése és eltávolítása (Csak a “B” végződésű modellszámmal rendelkező (A jelű ábra) cserélhető akkumulátorok esetén.) FIGYELEM Nyomja meg a cserélhető akkumulátor ellenőrző gombját a töltöttség jelzéséhez. A jelzőfények néhány • Az akkumulátor behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
 • Page 38 3 percig, akkumulátorról működtetve pedig használni. kb. 7 percig tart (az elkészítési idő a víz mennyisége, a hőmérséklet és egyéb feltételek függvényében KARBANTARTÁS változik). Minél hosszabb ideig tart a kávéfőzési ciklus, VIGYÁZAT annál erősebb kávét készít a készülék. • Ha a készüléket szervizelni kell, forduljon a Makita FIGYELEM eredeti cserealkatrészekkel dolgozó hivatalos • A leforrázás kockázatának csökkentése érdekében szervizközponthoz. Ettől eltérő alkatrészek használata kávékészítés közben ne távolítsa el a szűrőtartót...
 • Page 39 SLOVENSKY VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY • Toto zariadenie smú používať deti vo veku od 8 rokov, ak sa pre ne zabezpečí dozor alebo poučenie ohľadom používania tohto zariadenia bezpečným spôsobom a ak pochopia hroziace riziká. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie je pre zabezpečený dozor. Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 • Page 40 8. Dbajte na to, aby kábel neprevisoval cez okraj stola ani pultu a aby sa nedotýkal horúcich povrchov. 9. Neumiestňujte ho na horúci plynový či elektrický horák ani do ich blízkosti a ani do zohriateho sporáka. 10. V ždy najprv pripojte zástrčku k zariadeniu a až potom kábel so zástrčkou k elektrickej zásuvke. Ak chcete zariadenie odpojiť od napájania, otočte akýkoľvek ovládací prvok do polohy „vypnutia“ a potom odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. 11. Nepoužívajte zariadenie na iný ako určený účel. 12. N eotvárajte veko zásobníka vody počas varných cyklov. 13. A k sa držiak filtra odstráni počas varných cyklov, môže dôjsť k popáleniu.
 • Page 41 (3) Nevystavujte blok batérie pôsobeniu vody ani dažďa. TECHNICKÉ ÚDAJE Skrat batérie môže spôsobiť veľký tok prúdu, prehriatie, možné popáleniny a dokonca aj poruchu. Model DCM500 6. Zariadenie a blok batérie neskladujte na miestach, kde môže teplota dosahovať alebo prekračovať 50°C. Sieťové napájanie 7. Blok batérie nespaľujte ani v prípade, že je vážne (prevádzkové napätie nájdete poškodený alebo úplne opotrebovaný. Blok batérie uvedené na typovom štítku na...
 • Page 42: Obsluha Zariadenia

  POUŽÍVANIE ZARIADENIA S BATÉRIOU • Kvôli nášmu pokračujúcemu programu výskumu a vývoja, technické údaje uvedené v tomto dokumente Vkladanie alebo vyberanie bloku batérie (Obr. A) podliehajú zmenám bez upozornenia. UPOZORNENIE • Technické údaje a blok batérie sa môžu v závislosti od • Pred vkladaním alebo vyberaním bloku batérie vždy krajiny líšiť. vypnite zariadenie. • Hmotnosť, s blokom batérie, podľa EPTA-Procedure • Pri vkladaní...
 • Page 43 POZNÁMKA výrobku, opravy, akúkoľvek ďalšiu údržbu alebo • Filter vložte do držiaka filtra (Obr. G-8) správnym nastavovanie by mali vykonávať autorizované spôsobom. V opačnom prípade sa nebude dať servisné strediská spoločnosti Makita vždy s použitím držiak filtra založiť správne. náhradných dielov značky Makita. • Množstvo mletej kávy prispôsobte podľa vlastného výberu.
 • Page 44: Všeobecná Údržba

  ÚDRŽBA VÝSTRAHA • Keď sa vyžaduje servis zariadenia, požiadajte oň autorizované servisné stredisko spoločnosti Makita, ktoré poskytuje originálne náhradné diely. Použitie akýchkoľvek iných dielov môže predstavovať riziko alebo spôsobiť poškodenie výrobku. VÝSTRAHA • Aby nedošlo k vážnemu zraneniu osôb, vždy odpojte sieťový napájací kábel alebo blok batérie od zariadenia pred čistením alebo vykonávaním akejkoľvek údržby.
 • Page 45 ČEŠTINA VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY • Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou související nebezpečí. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti mladší 8 let a bez dozoru. Přístroj a jeho kabel nenechávejte v dosahu dětí mladších 8 let. • Přístroje mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou související nebezpečí.
 • Page 46 9. Nepokládejte ho na horký plynový či elektrický vařič nebo rozehřátou troubu, nebo do jejich blízkosti. 10. N ejprve zapojte vždy konektor do přístroje a poté vidlici do zásuvky. Chcete-li přístroj odpojit, nastavte všechny ovládací prvky do polohy „OFF“, poté vytáhněte vidlici ze zásuvky. 11. Přístroj nepoužívejte k jiným než určeným účelům. 12. B ěhem varných cyklů neotvírejte víčko nádržky na vodu. 13. P okud vyjmete držák filtru během varného cyklu, může dojít k opaření. 14. P řístroj umístěte na pevnou rovnou plochu umožňující zespodu volné proudění vzduchu.
 • Page 47 Zkratování akumulátoru může způsobit velký průtok proudu, přehřátí, možnost popálení či dokonce TECHNICKÉ ÚDAJE havárii. 6. Přístroj a akumulátor neskladujte v prostředí, kde Model DCM500 teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C. 7. Akumulátor nevhazujte do ohně, ani když je vážně Střídavý proud (údaje o napětí poškozen nebo skončila jeho životnost. Akumulátor viz typový štítek na přístroji), může v ohni explodovat.
 • Page 48 OVLÁDÁNÍ Chcete-li akumulátor vyjmout, posuňte tlačítko (obr. A-1) na přední straně a přitom vysuňte akumulátor z držáku. POPIS DÍLŮ (obr. C) Chcete-li akumulátor nasadit, vyrovnejte jazýček na 1. Tlačítko akumulátoru s drážkou na krytu a akumulátor zasuňte 2. Červená značka na místo. Zasuňte ho až na doraz, dokud se neozve 3. Akumulátor klapnutí. Pokud na horní straně tlačítka vidíte červenou 4. Hvězdička značku (obr. A-2), akumulátor není zcela zajištěn.
 • Page 49: Volitelné Příslušenství

  Nalijte takové množství vody, aby byl ponořen • Chcete-li zachovat BEZPEČNOST a SPOLEHLIVOST výčnělek s označením „LIMIT“ (obr. F-17). přístroje, veškerou další údržbu nebo seřizování musí POZNÁMKA provádět autorizované servisní středisko Makita, vždy • Do nádržky nelijte vody příliš mnoho, aby nevytékala s využitím náhradních dílů značky Makita. přeplňovacím otvorem (obr. F-18). ÚDRŽBA 2. Z přístroje vyndejte držák filtru (obr. C-8) s filtrem (obr. C-7), pomocí odměrky (obr. C-14) vložte do VÝSTRAHA...
 • Page 52 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan www.makita.com DCM500-AT8-1604...

Table of Contents