Beko CHG6400W User Manual
Hide thumbs Also See for CHG6400W:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Chopper
User Manual
CHG6400W
EN EE LT
01M-8832813200-1616-02

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko CHG6400W

 • Page 1 Chopper User Manual CHG6400W EN EE LT 01M-8832813200-1616-02...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customers, Thank you for selecting an Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ......4 1.2 Compliance with the WEEE Directive and disposal of waste products .
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment This section contains safety Only use the original parts or • instructions that will help protect parts recommended by the from risk of personal injury or manufacturer. property damage. Do not attempt to dismantle the •...
 • Page 5: Compliance With The Weee Directive And Disposal Of Waste Products

  Important instructions for safety and environment This appliance is not suitable for Keep the appliance out of the • • dry or hard foods as this will quickly reach of children. cause the blades to become dull. 1.2 Compliance with the WEEE To prevent overheating, do not use •...
 • Page 6: Chopper

  Chopper 2.1 Overview 2.2 Technical data 1. Operation switch 2. Base unit Power supply: 220-240 V~, 50/60 Hz 3. Inner lid Power: 400 W 4. Chopping blade Technical and design modifications reserved. 5. Glass bowl 6. Fixed shaft 7. Non-slip rubber pad Spatula The values which are declared in the markings affixed on your appliance or the other printed documents supplied with it repre- sent the values which were obtained in the laboratories pursuant to the pertinent standards.
 • Page 7: Recipe Idea

  Recipe idea 3.1 Recipe idea Salsa Preparation: Peel the onion and place with the garlic, bell Ingredients: pepper and chilli pepper into the bowl of the appliance and pulse until the ingredients are • 3 tomatoes, seeded coarsely chopped. Gradually add the tomatoes, •...
 • Page 8: Operation

  Operation 3. Fit the inner lid (3) on the glass bowl (5). Make Your chopper has been designed sure to place the inner lid (3) properly, otherwise for processing small quantities of the base unit (2) will not be fit on the inner lid food and should not be used for (3) and chopping process can’t be operated.
 • Page 9: Information

  Information 5.1 Cleaning and care 5.3 Handling and transportation WARNING: Never use petrol • During handling and transportation, carry solvents, abrasive cleaners, metal the appliance in its original packaging. The objects or hard brushes to clean the packaging of the appliance protects it against appliance.
 • Page 10 Palun lugege esmalt seda kasutusjuhendit! Hea klient! Täname, et valisite Beko toote. Loodame, et saate parimad tulemused, kasutades meie toodet, mis on toodetud kõrge kvaliteediga ja kaasaegset tehnoloogiat. Seetõttu lugege palun kogu kasutusjuhend ja kõik kaasas olevad dokumendid enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see tulevikus kasutamiseks alles.
 • Page 11 SISUKORD 1 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised 1.1 Üldine ohutus......12 1.2 Vastavus WEEE direktiivile ja toote jääkide kõrvaldamise direktiividele .
 • Page 12: Olulised Ohutus- Ja Keskkonnaalased Juhised

  Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised peatükk sisaldab vastama seadme sildil olevale ohutusjuhiseid, mis aitavad kaitsta teabele. kehavigastuste või materiaalsete Ärge kasutage seadet • kahjude eest. pikendusjuhtmega. Nende juhiste mittejärgimine Ärge tõmmake seadet pistikust • tühistab ettenähtud garantii. välja võttes juhtmest. 1.1 Üldine ohutus Enne puhastamist, koost lahti •...
 • Page 13: Vastavus Weee Direktiivile Ja Toote Jääkide Kõrvaldamise Direktiividele

  Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised Järgige kõiki hoiatusi, et hoida ära 1.2 Vastavus WEEE direktiivile • ja toote jääkide kõrvaldamise valest kasutamisest tulenevaid direktiividele vigastusi. See toode ei sisalda keskkonna- ja A n u m a t ü h j e n d a m i s e , •...
 • Page 14: Hakkija

  Hakkija 2.1 Ülevaade 2.2 Tehnilised andmed 1. Töölüliti 2. Põhiseade Elektritoide: 220-240 V~, 50/60 Hz 3. Sisemine kaas Võimsus: 400 W 4. Lõiketera Tehniliste ja disaini muudatuste tegemise õigused 5. Klaasanum on kaitstud. 6. Fikseeritud võll 7. Mittelibisev kummipadjaga spaatel Teie seadmel olevate märgiste väärtused või muud trükitud dokumendid, mis on seadmega kaasas, esindavad väärtuseid, mis on saadud laboratooriumites kooskõlas asjakohaste standarditega.
 • Page 15: Retseptiidee

  Retseptiidee 3.1 Retseptidee Salsa Ettevalmistus: Koorige sibul ja pange koos küüslaugu, paprika Koostisained: ja tšillipipraga seadme kaussi ning töödelge impulssfuntsiooniga, kuni koostisained • 3 tomatit, seemneteta jämedalt hakitud. Lõpuks lisage tomatid, petersell • 1 punane õun ja sool ning töödelge impulssfunktsiooniga mõned •...
 • Page 16: 4Kasutamine

  Kasutamine 3. Paigutage sisemine kaas (3) klaaskausile (5). Teie hakkija on mõeldud väikeste Veenduge, et sisemine kaas (3) on õigesti toidukoguste töötlemiseks ja paigutatud, muidu ei sobi põhiseade (2) seda ei tohiks kasutada muul sisemisele kaanele (3) ning hakkimisprotsessi ei eesmärgil.
 • Page 17: Teave

  Teave 5.1 Puhastamine ja hooldus 5.3 Käsitsemine ja transport • Käsitsemise ja transportimise ajal kandke HOIATUS! Ärge kasutage seadme seadet originaalpakendis. Seadme pakend puhastamiseks kunagi bensiini, kaitseb seda füüsiliste kahjustuste eest. abrasiivseid puhastusaineid, • Ärge pange seadmele või pakendile raskeid metallesemeid ega kõva harja.
 • Page 18 Palun lugege esmalt seda kasutusjuhendit! Hea klient! Täname, et valisite Beko toote. Loodame, et saate parimad tulemused, kasutades meie toodet, mis on toodetud kõrge kvaliteediga ja kaasaegset tehnoloogiat. Seetõttu lugege palun kogu kasutusjuhend ja kõik kaasas olevad dokumendid enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see tulevikus kasutamiseks alles.
 • Page 19 TURINYS 1 Svarbios instrukcijos skirtos saugumui ir aplinkos apsaugai 1.1 Bendrosios saugos taisyklės....20 1.2 Atitinka EEĮ direktyvą ir atliekų šalinimo reikalavimus ....... 21 1.3 Pakuotės informacija .
 • Page 20: Bendrosios Saugos Taisyklės

  Important instructions for safety and environment Šiame skyriuje saugumo Nebandykite šio prietaiso išardyti • instrukcijos, kurios padės apsisaugoti dalimis. nuo kūno sužalojimų ir žalos turtui. Pagrindinis maitinimo šaltinis • Jeigu šių instrukcijų yra nesilaikoma turėtų atitikti informaciją, pateiktą suteikta garantija nebegalioja. šio prietaiso plokštelėje.
 • Page 21: Atitinka Eeį Direktyvą Ir Atliekų Šalinimo

  Important instructions for safety and environment negalima prietaiso be pertraukos 1.2 Atitinka EEĮ direktyvą ir atliekų šalinimo reikalavimus naudoti ilgiau negu 10 sekundžių. Palikite jį atvėsti 1 minutei po kas 10 Prietaise nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų „Reglamente dėl veikimo sekundžių.
 • Page 22: Smulkintuvas

  Smulkintuvas 2.1 Bendras aprašymas 2.2 Techniniai duomenys 1. Jungiklis 2. Pagrindinis blokas Maitinimas: 220-240 V~, 50/60 Hz 3. Vidinis dangtelis Galia: 400 W 4. Smulkinimo peilis Pasiliekama teisė atlikti konstrukcinius ir 5. Stiklinis dubuo techninius pakeitimus. 6. Įtvirtintas velenas 7. Guminis neslystantis padas Mentelė...
 • Page 23: Idėjos Receptams

  Idėjos receptams 3.1 Idėjos receptams: Paruošimas: Nulupkite svogūną ir sudėkite kartu su česnaku, Sudedamosios dalys: paprika ir čili paprika į prietaiso dubenį bei smulkinkite viską, tol kol komponentai bus grubiai • 3 pomidorai, be sėklų susmulkinti. Palaipsniui pridėkite pomidorų, • 1 raudonasis svogūnas kalendros ir druskos, kelis kartus trumpai pamalkite •...
 • Page 24: Naudojimas

  Naudojimas tinkamai, priešingu atveju pagrindinis blokas Šis smulkintuvas yra skirtas (2) nebus prijungtas prie vidinio dangtelio (3) ir nedidelių maisto kiekių smulkinimas nevyks. apdorojimui ir neturėtų būti naudojamas kitais tikslais. 4. Uždėkite pagrindinį bloką (2) ant vidinio dangtelio (3), o tada ant dubens (5). Nesmulkinkite labai kietų...
 • Page 25: Informacija

  Informacija 5.1 Valymas ir priežiūra 5.3 Tvarkymas ir transportavimas DĖMESIO: Prietaiso valymui • Prietaisas turi būti tvarkomas niekada negalima naudoti benzininių transportuojamas originalioje pakuotėje. Ji tirpiklių, šveitimo valiklių, metalinių apsaugo prietaisą nuo fizinių pažeidimų. daiktų ir kietų šepečių • Ant prietaiso ar pakuotės negalima dėti sunkių daiktų.

Table of Contents