Download Print this page

Ïesky - Kenwood AT550 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Skleněná mísa s krytem AT550 je určena k používání se všemi
modely kuchyňských robotů (Chef) kromě řady KVC5000 –
KVC5099. Pokud máte některý model z této řady, potřebujete
skleněnou mísu KAT550GL.
bezpečnost
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a
l
uschovejte ji pro budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál a
l
nálepky.
Před použitím zkontrolujte, zda jsou
l
nástavce pro nádobu nastaveny na
správnou výšku a nedotýkají se dna
nádoby – viz část „nastavení nástavce
pro nádobu" v návodu ke kuchyňskému
robotu nebo příslušenému nástavci.
Aby se skleněná nádoba nepoškodila,
l
zabraňte jejímu kontaktu se zdroji velkého
tepla, jako je trouba nebo plotna sporáku.
Důležité – Kroužek na dně nádoby je
l
nasazen při výrobě. Nesnažte se jej
odstranit.
Skleněná nádoba se smí používat v
l
mikrovlnné troubě.
Poznámka: Chcete-li mísu s krytem
používat v mikrovlnné troubě, nasaďte kryt
na mísu volně, aby mohla unikat pára.
Poznámka: Skleněná mísa není vhodná k
l
používání s pasírkou a sítem AT992A nebo
KAB992PL Chef.
Poznámka: Skleněnou mísu nelze použít s
l
jednodílnou nebo dvoudílnou ochranou proti
vystříknutí k přístroji Chef.
English
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
Ïesky
27

Advertisement

loading