Download Print this page

Slovenčina - Kenwood AT550 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sklenená nádoba s vekom AT550 je určená na používanie so
všetkými modelmi kuchynského robota (Chef) okrem modelov
KVC5000 – KVC5099. Ak máte niektorý z týchto modelov, budete
si musieť zakúpiť sklenenú nádobu KAT550GL.
bezpečnosť
Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a
l
uschovajte ich pre budúcnosť.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
l
Pred použitím sa uistite o tom, že
l
príslušné nástroje pre nádobu sú
nastavené na správnu výšku a že sa
nedotýkajú jej dna – prečítajte si časť
„nastavovanie nástrojov pre nádobu" v
príručke hlavného kuchynského robota
alebo v príručke príslušného doplnku.
Aby ste predišli poškodeniu sklenenej
l
nádoby, nedovoľte, aby prišla do kontaktu
so zdrojmi vysokého tepla, ako je rúra
alebo varná doska sporáku.
Dôležité upozornenie: Krúžok na spodnej
l
časti nádoby sa montuje počas výroby, a
preto sa nepokúšajte o jej odstránenie.
Túto sklenenú nádobu možno bezpečne
l
používať v mikrovlnej rúre.
Poznámka: Pri používaní nádoby s vekom
v mikrovlnnej rúre veko zakladajte na
nádobu voľne, aby z nej mohla unikať para.
Poznámka: Táto sklenená nádoba nie
l
je vhodná na používanie s nádobou na
cedenie a sitkom AT992A alebo KAB992PL
Chef.
Poznámka: Sklenená nádoba nie je
l
kompatibilná na používanie s jednodielnymi
English
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
39

Advertisement

loading