Download Print this page
Black & Decker Stanley ST-52-231-E Manual

Black & Decker Stanley ST-52-231-E Manual

Turbo electric fan heater

Advertisement

Available languages

Quick Links

ST-52-231-E/ST-52-241-E/ST-53-231-E/ST-53-241-E
ST-533-401-E/ST-55-401-E/ST-59-401-E
Turbo elektrische ventilatorkachel
Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik in goed geïsoleerde ruimten of
incidenteel gebruik.
STEB-492

Advertisement

loading

Summary of Contents for Black & Decker Stanley ST-52-231-E

 • Page 1 ST-52-231-E/ST-52-241-E/ST-53-231-E/ST-53-241-E ST-533-401-E/ST-55-401-E/ST-59-401-E Turbo elektrische ventilatorkachel Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik in goed geïsoleerde ruimten of incidenteel gebruik. STEB-492...
 • Page 2 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT LEES DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN AANDACHTIG VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. - Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring of kennis mits onder toezicht of nadat zij zijn ingelicht over veilig gebruik van het apparaat en de gevaren waarmee gebruik gepaard gaat.
 • Page 3 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT NEDERLANDS ......................1-20 Lees de instructiehandleiding: Als dit symbool op een product is aangebracht, betekent dit dat u de instructiehandleiding moet lezen. Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.
 • Page 4 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT ST-52-231-E/ST-52-241-E/ ST-55-401-E/ST-59-401-E ST-53-231-E/ST-53-241-E/ST-533-401-E 1. Scherm vooraan 2. Ventilator 3. Verwarmingsspiraal 4. Stroomlampje 5. Functieselector 6. Greep 7. Thermostaat 8. Regelknop (x2) SPECIFICATIES Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. ST-52-231-E ST-53-231-E ST-533-401-E...
 • Page 5 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Veiligheidsinformatie BELANGRIJK: Lees alle veiligheidsgegevens en aanwijzingen in deze handleiding en zorg dat u ze begrepen hebt voordat u de kachel gebruikt. ONTPLOFFINGSGEVAAR! Gebruik deze kachel NIET op plaatsen met GEVAAR schadelijke, explosieve of ontvlambare gassen, dampen of gevaarlijke stoffen.
 • Page 6 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Montage © 2018 Pinnacle Climate Technologies, Inc.
 • Page 7 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Montage (zie pagina 5) Aanwijzingen voor de thermostaat 1. Zet de gaten in het pootframe van de kachel – Zet de thermostaat om te beginnen op “+” en in lijn met de onderste binnenbeugel.
 • Page 8 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Vervanging van de stekker RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN! TREK DE STEKKER UIT HET WAARSCHUWING STOPCONTACT VOORDAT U ONDERHOUD VERRICHT. OPMERKING: Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op kachels die in Groot-Brittannië...
 • Page 9 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Probleemoplossing Probleem Oorzaak Oplossing 1. Ventilator draait constant 1. De kachel werkt zoals Ventilator blijft draaien nadat wanneer de kachel is het hoort. verwarming is uitgeschakeld. ingeschakeld. 1. De ventilatorsnelheid blijft 1.
 • Page 10 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Opengewerkte tekening ST-52-231-E/ST-52-241-E/ST-53-231-E/ST-53-241-E/ST-533-401-E Onderdelenlijst Nummer ST-52-231-E/ST-52-241-E/ST-53-231-E/ST-53-241-E/ST-533-401-E Onderste poot Buitenste pootbeugel Binnenste pootbeugel Poot Regelknop Knop Bovengreep T-stuk voor bovengrepen © 2018 Pinnacle Climate Technologies, Inc.
 • Page 11 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Opengewerkte tekening ST-55-401-E/ST-59-401-E Onderdelenlijst Nummer ST-55-401-E/ST-59-401-E Onderste pootbeugel Buitenste pootbeugel Binnenste pootbeugel Poot Regelknop Knop Bovengreep T-stuk voor bovengrepen © 2018 Pinnacle Climate Technologies, Inc.
 • Page 12 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming Typeaanduiding(en): PT-02-230-EU; ST-02-230-E; ST-52-231-E; ST-302-231-E; ST-22-230-E Item Symbool Waarde Eenheid Item Eenheid Type warmte-input, uitsluitend voor Warmteafgifte elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één) Nominale warmteafgifte 1,7-2,0...
 • Page 13 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming Typeaanduiding(en): PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E Item Symbool Waarde Eenheid Item Eenheid Type warmte-input, uitsluitend voor Warmteafgifte elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één) Handmatige regeling van Nominale warmteafgifte de warmteopslag, met...
 • Page 14 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming Typeaanduiding(en): PT-03-230-EU; ST-03-230-E; ST-53-231-E; ST-303-231-E; ST-23-230-E Item Symbool Waarde Eenheid Item Eenheid Type warmte-input, uitsluitend voor Warmteafgifte elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één) Nominale warmteafgifte 2,7-3,0...
 • Page 15 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming Typeaanduiding(en): PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E Item Symbool Waarde Eenheid Item Eenheid Type warmte-input, uitsluitend voor Warmteafgifte elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één) Nominale warmteafgifte Handmatige regeling van de warmteopslag, met...
 • Page 16 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming Typeaanduiding(en): PT-033-240-E; ST-033-240-E; ST-533-401-E Item Symbool Waarde Eenheid Item Eenheid Type warmte-input, uitsluitend voor Warmteafgifte elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één) Handmatige regeling van Nominale warmteafgifte de warmteopslag, met...
 • Page 17 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming Typeaanduiding(en): PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E Item Symbool Waarde Eenheid Item Eenheid Type warmte-input, uitsluitend voor Warmteafgifte elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één) Handmatige regeling van Nominale warmteafgifte...
 • Page 18 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming Typeaanduiding(en): PT-09-400-EU; ST-09-400-E; ST-59-401-E; ST-309-401-E Item Symbool Waarde Eenheid Item Eenheid Type warmte-input, uitsluitend voor Warmteafgifte elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één) Nominale warmteafgifte Handmatige regeling van de warmteopslag, met...
 • Page 19 LAAT DE KACHEL NOOIT ONBEWAAKT ACHTER MET DE STEKKER IN HET STOPCONTACT ONDERHOUD Belgique et Luxembourg E. Walschaertstraat 14 www.stanleyworks.be United Kingdom 210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD www.stanleytools.co.uk België en Luxemburg 2800 Mechelen Enduser.be@SBDinc.com Tel: +44 (0)1753 511234 Belgium BE-NL= +32 15 47 37 65 Fax: +44 (0)1753 512365...
 • Page 20 Pinnacle Climate Technologies, Inc. Sauk Rapids, MN 56379 VS Obelis S.A. Geregistreerd adres: Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium © 2018 Stanley Black & Decker, Inc.
 • Page 21 ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E ST-533-401-E / ST-55-401-E / ST-59-401-E Radiateur soufflant électrique turbo Cet appareil n’est adapté que pour une utilisation dans des espaces bien isolés ou pour un usage occasionnel. STEB-492...
 • Page 22 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS CI-APRÈS AVANT D’UTILISER CET APPAREIL. - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes handicapées physiques ou mentales ou des personnes manquant d’expérience ou de connaissances, si elles sont surveillées ou ont appris à...
 • Page 23 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE FRANÇAIS ......................1-17 Lisez le manuel d’instructions : lorsque ce symbole est marqué sur un produit, cela signifie que le manuel d’instructions doit être lu. Ne pas utiliser l’appareil pour autre chose que l’usage prévu. Pour utilisation en intérieur seulement.
 • Page 24 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-55-401-E / ST-59-401-E ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E 1. Grille de protection avant 2. Ventilateur 3. Serpentin de chauffe 4. Voyant d’alimentation 5.
 • Page 25 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Informations relatives à la sécurité IMPORTANT : Bien comprendre toutes les informations et instructions de sécurité de ce manuel avant de faire fonctionner votre radiateur. RISQUE D’EXPLOSION ! Ne jamais faire fonctionner ce radiateur dans un endroit où...
 • Page 26 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Montage © 2018, Obelis S.A Siège social : Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium...
 • Page 27 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Montage (voir page 6) Instructions relatives au thermostat 1. Alignez les trous de l’embase du radiateur avec – Tout d’abord, réglez le thermostat sur « + » la partie intérieure du support inférieur.
 • Page 28 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Dépannage Problème Cause Solution Le ventilateur reste en 1. Lorsque le radiateur est 1. Le radiateur fonctionne fonctionnement lorsque en fonction, le ventilateur correctement. l’élément chauffant s’éteint. fonctionne continuellement.
 • Page 29 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Vue éclatée ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E Liste des pièces détachées ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E Embase Fixation interne de l’embase Fixation externe de l’embase Support latéral Molette de réglage d’inclinaison...
 • Page 30 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Vue éclatée ST-55-401-E / ST-59-401-E Liste des pièces détachées ST-55-401-E / ST-59-401-E Embase Fixation interne de l’embase Fixation externe de l’embase Support latéral Molette de réglage d’inclinaison Boutons de commande Poignée supérieure Fixation de la poignée supérieure...
 • Page 31 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques Référence(s) du modèle : PT-02-230-EU; ST-02-230-E; ST-52-231-E; ST-302-231-E; ST-22-230-E Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Unité Puissance thermique Type d’apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à...
 • Page 32 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques Référence(s) du modèle : PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Unité Puissance thermique Type d’apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à...
 • Page 33 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques Référence(s) du modèle : PT-03-230-EU; ST-03-230-E; ST-53-231-E; ST-303-231-E; ST-23-230-E Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Unité Puissance thermique Type d’apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à...
 • Page 34 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques Référence(s) du modèle : PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Unité Puissance thermique Type d’apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à...
 • Page 35 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques Référence(s) du modèle : PT-033-240-E; ST-033-240-E; ST-533-401-E Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Unité Puissance thermique Type d’apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à...
 • Page 36 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques Référence(s) du modèle : PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Unité Puissance thermique Type d’apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à...
 • Page 37 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques Référence(s) du modèle : PT-09-400-EU; ST-09-400-E; ST-59-401-E; ST-309-401-E Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Unité Puissance thermique Type d’apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à...
 • Page 38 NE JAMAIS LAISSER LE RADIATEUR SANS SURVEILLANCE LORSQU’IL EST D’ALIMENTATION BRANCHÉ À UNE SOURCE SERVICE Belgique et Luxemb(o)urg E. Walschaertstraat 14 www.stanleyworks.be United Kingdom 210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD www.stanleytools.co.uk België en Luxemb(o)urg 2800 Mechelen Enduser.be@SBDinc.com Tel: +44 (0)1753 511234 Belgium BE-NL= +32 15 47 37 65 Fax: +44 (0)1753 512365...
 • Page 39 Pinnacle Climate Technologies, Inc. Sauk Rapids, MN 56379 USA Obelis S.A. Registered Address: Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium © 2018 Stanley Black & Decker, Inc.
 • Page 40 ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E ST-533-401-E / ST-55-401-E / ST-59-401-E Elektrisches Gebläseheizgerät mit Turbofunktion Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet. STEB-492...
 • Page 41 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET DEUTSCH ......................1-17 Bitte Bedienungsanleitung lesen: Wenn dieses Symbol auf einem Produkt abgebildet ist, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung bestimmt. Das Gerät ist ausschließlich für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Nur für den Hausgebrauch im Innenbereich.
 • Page 42 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET LESEN SIE BITTE SORGFÄLTIG DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS GERÄT IN GEBRAUCH NEHMEN. Kinder ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten sowie unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht bedienen, bzw.
 • Page 43 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET ST-52-231-E / ST-52-241-E/ ST-55-401-E / ST-59-401-E ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E 1. Frontschutzgitter 2. Lüfter 3. Heizelement 4. Netzleuchte 5. Funktionswahl 6. Haltegriff 7.
 • Page 44 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Sicherheitshinweise WICHTIG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise und -bestimmungen in diesem Handbuch vor Gebrauch des Heizgeräts gut durch. Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Einsichtnahme auf.
 • Page 45 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Montage © 2018 Obelis S.A. Eingetragener Firmensitz: Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium...
 • Page 46 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Montage (siehe Seite 6) Anleitung für den Thermostat 1. Legen Sie die Löcher im Fußgestell des – Drehen Sie den Thermostat zunächst auf Heizgerätes über die Löcher des unteren inneren „+“, und lassen Sie das Heizgerät mit voller Halters.
 • Page 47 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Fehlerbehebung Problem Mögliche Ursache Lösung 1. Der Lüfter läuft ständig, 1. Das Heizgerät funktioniert Der Lüfter läuft weiter, wenn während das Heizgerät einwandfrei.
 • Page 48 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Explosionsdarstellung ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E Teileliste ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E Unteres Fußgestell Unterer innerer Fußhalter Unterer äußerer Fußhalter Seitenstütze...
 • Page 49 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Explosionsdarstellung ST-55-401-E / ST-59-401-E Teileliste ST-55-401-E / ST-59-401-E Unteres Fußgestell Innerer Fußhalter Äußerer Fußhalter Seitenstütze Einstellknopf Knopf Oberer Griff Oberer Griffhalter © 2018 Obelis S.A. Eingetragener Firmensitz: Bd.
 • Page 50 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten Modellkennung(en): PT-02-230-EU; ST-02-230-E; ST-52-231-E; ST-302-231-E; ST-22-230-E Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher- Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)
 • Page 51 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten Modellkennung(en): PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher- Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen) Nennwärmeleistung...
 • Page 52 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten Modellkennung(en): PT-03-230-EU; ST-03-230-E; ST-53-231-E; ST-303-231-E; ST-23-230-E Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher- Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)
 • Page 53 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten Modellkennung(en): PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher- Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen) Nennwärmeleistung...
 • Page 54 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten Modellkennung(en): PT-033-240-E; ST-033-240-E; ST-533-401-E Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher- Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen) Nennwärmeleistung...
 • Page 55 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten Modellkennung(en): PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher- Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)
 • Page 56 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten Modellkennung(en): PT-09-400-EU; ST-09-400-E; ST-59-401-E; ST-309-401-E Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Einheit Wärmeleistung Nur bei elektrischen Speicher- Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen) Nennwärmeleistung...
 • Page 57 LASSEN SIE DAS HEIZGERÄT NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT, WENN ES AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST ODER SICH IN BETRIEB BEFINDET SERVICE Belgique et Luxemburg E. Walschaertstraat 14 www.stanleyworks.be United Kingdom 210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD www.stanleytools.co.uk België en Luxembourg 2800 Mechelen Enduser.be@SBDinc.com Tel: +44 (0)1753 511234 Belgium...
 • Page 58 Pinnacle Climate Technologies, Inc. Sauk Rapids, MN 56379 USA Obelis S.A. Registered Address: Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium © 2018 Stanley Black & Decker, Inc.
 • Page 59 ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E ST-533-401-E / ST-55-401-E / ST-59-401-E Termoventilador elétrico turbo Este aparelho deve ser utilizado apenas em espaços bem isolados ou em utilizações ocasionais. STEB-492...
 • Page 60 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO. - Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos oito anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, quando supervisionadas relativamente à...
 • Page 61 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE PORTUGUÊS ......................1-20 Ler o manual de instruções: Ler o manual de instruções, sempre que surgir este símbolo. Não utilizar o aparelho para outros fins. Apenas para utilização doméstica em espaços interiores. ATENÇÃO: para evitar sobreaquecimento, não cobrir o aparelho.
 • Page 62 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE ST-52-231-E / ST-52-241-E/ ST-55-401-E / ST-59-401-E ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E 1. Resguardo dianteiro 2. Ventilador 3. Resistência de aquecimento 4. Luz de indicação de ligado/desligado 5. Seletor de funcionamento 6.
 • Page 63 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Informações sobre segurança IMPORTANTE: ler e compreender todas as informações sobre segurança e as instruções neste manual antes de operar o aquecedor. RISCO DE EXPLOSÃO! Não utilizar este aquecedor em locais com gases nocivos, explosivos ou inflamáveis ou fumos ou substâncias perigosas.
 • Page 64 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Montagem © 2018 Pinnacle Climate Technologies, Inc.
 • Page 65 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Montagem (ver a pág. 5) Instruções do termóstato 1. Alinhar os orifícios na estrutura de fixação do – Começar por regular o termóstato para “+” aquecedor com o suporte inferior interior. e deixar o aquecedor funcionar à...
 • Page 66 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Substituição da ficha de alimentação RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO! DESLIGAR O AQUECEDOR DA ALIMENTAÇÃO AVISO ELÉTRICA ANTES DE QUALQUER MANUTENÇÃO. NOTA: Esta secção é apenas aplicável a aquecedores vendidos ou utilizados na Grã-Bretanha.
 • Page 67 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Diagnóstico de anomalias Anomalia Causa Solução 1. O ventilador funciona de 1. O aquecedor funciona O ventilador fica ligado quando forma contínua quando corretamente. o aquecedor desliga. o aquecedor está em funcionamento.
 • Page 68 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Perspetiva explodida ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E Lista de peças N.º ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E Suporte inferior da perna Fixação exterior da perna Fixação interior da perna Perna Botão de regulação...
 • Page 69 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Perspetiva explodida ST-55-401-E / ST-59-401-E Lista de peças N.º ST-55-401-E / ST-59-401-E Fixação inferior da perna Fixação exterior da perna Fixação interior da perna Perna Botão de regulação Botão Suporte superior da pega Fixação superior da pega ©...
 • Page 70 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local eléctricos Modelos: PT-02-230-EU; ST-02-230-E; ST-52-231-E; ST-302-231-E; ST-22-230-E Item Símbolo Valor Unidade Item Unidade Tipo de potência calorífica, apenas para os Potência calorífica aquecedores de ambiente local eléctricos de acumulação (seleccionar uma opção) comando manual da...
 • Page 71 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local eléctricos Modelos: PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E Item Símbolo Valor Unidade Item Unidade Tipo de potência calorífica, apenas para os Potência calorífica aquecedores de ambiente local eléctricos de acumulação (seleccionar uma opção) comando manual da...
 • Page 72 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local eléctricos Modelos: PT-03-230-EU; ST-03-230-E; ST-53-231-E; ST-303-231-E; ST-23-230-E Item Símbolo Valor Unidade Item Unidade Tipo de potência calorífica, apenas para os Potência calorífica aquecedores de ambiente local eléctricos de acumulação (seleccionar uma opção) comando manual da...
 • Page 73 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local eléctricos Modelos: PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E Item Símbolo Valor Unidade Item Unidade Tipo de potência calorífica, apenas para os Potência calorífica aquecedores de ambiente local eléctricos de acumulação (seleccionar uma opção) comando manual da...
 • Page 74 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local eléctricos Modelos: PT-033-240-E; ST-033-240-E; ST-533-401-E Item Símbolo Valor Unidade Item Unidade Tipo de potência calorífica, apenas para os Potência calorífica aquecedores de ambiente local eléctricos de acumulação (seleccionar uma opção) comando manual da Potência calorífica nominal...
 • Page 75 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local eléctricos Modelos: PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E Item Símbolo Valor Unidade Item Unidade Tipo de potência calorífica, apenas para os Potência calorífica aquecedores de ambiente local eléctricos de acumulação (seleccionar uma opção) comando manual da...
 • Page 76 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local eléctricos Modelos: PT-09-400-EU; ST-09-400-E; ST-59-401-E; ST-309-401-E Item Símbolo Valor Unidade Item Unidade Tipo de potência calorífica, apenas para os Potência calorífica aquecedores de ambiente local eléctricos de acumulação (seleccionar uma opção) comando manual da...
 • Page 77 NUNCA DEIXAR O AQUECEDOR SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER LIGADO À CORRENTE ASSISTÊNCIA Belgique et Luxembourg E. Walschaertstraat 14 www.stanleyworks.be United Kingdom 210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD www.stanleytools.co.uk België en Luxemburg 2800 Mechelen Enduser.be@SBDinc.com Tel: +44 (0)1753 511234 Belgium BE-NL= +32 15 47 37 65 Fax: +44 (0)1753 512365 BE-FR = +32 15 47 37 64...
 • Page 78 Pinnacle Climate Technologies, Inc. Sauk Rapids, MN 56379, Estados Unidos Obelis S.A. Sede social: Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium © 2018 Stanley Black & Decker, Inc.
 • Page 79 ST-52-231-E/ST-52-241-E/ST-53-231-E/ST-53-241-E ST-533-401-E/ST-55-401-E/ST-59-401-E Ventilador calefactor turbo eléctrico Este producto solo es adecuado en espacios bien aislados o para un uso ocasional. STEB-492...
 • Page 80 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. - Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento, si están vigilados o han recibido instrucciones sobre cómo usar el aparato de forma segura y comprenden los peligros existentes.
 • Page 81 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. ESPAÑOL ......................1-19 Lea el manual de instrucciones: cuando un producto ha sido marcado con este símbolo, significa que hay que leer el manual de instrucciones. No utilice el aparato con ninguna otra finalidad que no sea la prevista. Solo para uso en interiores y en el hogar.
 • Page 82 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. ST-52-231-E/ST-52-241-E/ ST-55-401-E/ST-59-401-E ST-53-231-E/ST-53-241-E/ST-533-401-E 1. Protección delantera 2. Ventilador 3. Bobina calefactora 4. Luz de encendido 5. Selector de función 6. Asa 7. Termostato 8. Mando de ajuste (2) ESPECIFICACIONES Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
 • Page 83 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Información de seguridad IMPORTANTE: Lea y comprenda toda la información de seguridad y las instrucciones de este manual antes de usar el calentador. ¡RIESGO DE EXPLOSIÓN! No utilice el calentador en zonas donde pueda haber PELIGRO gases nocivos, explosivos o inflamables, vapores o sustancias peligrosas.
 • Page 84 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Montaje © 2018, Obelis S.A Registered Address: Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium...
 • Page 85 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Montaje (consulte la página 5) Instrucciones del termostato 1. Alinee los orificios de la pata del armazón del – Al principio hay que ajustar el termostato a calentador con el enganche inferior interno.
 • Page 86 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Solución de problemas Problema Causa Solución El ventilador permanece 1. El ventilador funciona 1. El calentador funciona encendido cuando se continuamente mientras el correctamente. desconecta el elemento calentador está...
 • Page 87 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Vista detallada ST-52-231-E/ST-52-241-E/ST-53-231-E/ST-53-241-E/ST-533-401-E Lista de repuestos ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E Armazón de la pata inferior Enganche inferior interno de la pata Enganche inferior externo de la pata Soporte lateral Perilla de ajuste Perilla...
 • Page 88 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Vista detallada ST-55-401-E/ST-59-401-E Lista de repuestos ST-55-401-E / ST-59-401-E Armazón de la pata inferior Enganche interno de la pata Enganche externo de la pata Soporte lateral Perilla de ajuste Perilla Asa superior Enganche del asa superior...
 • Page 89 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos Identificador(es) del modelo: PT-02-230-EU; ST-02-230-E; ST-52-231-E; ST-302-231-E; ST-22-230-E Partida Símbolo Valor Unidad Partida Unidad Potencia calorífica Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)
 • Page 90 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos Identificador(es) del modelo: PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E Partida Símbolo Valor Unidad Partida Unidad Potencia calorífica Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)
 • Page 91 Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos Identificador(es) del modelo: PT-03-230-EU; ST-03-230-E; ST-53-231-E; ST-303-231-E; ST-23-230-E Partida Símbolo Valor...
 • Page 92 Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos Identificador(es) del modelo: PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E Partida Símbolo Valor...
 • Page 93 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos Identificador(es) del modelo: PT-033-240-E; ST-033-240-E; ST-533-401-E Partida Símbolo Valor Unidad Partida Unidad Potencia calorífica Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno) Potencia calorífica nominal...
 • Page 94 Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos Identificador(es) del modelo: PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E Partida Símbolo Valor...
 • Page 95 Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos Identificador(es) del modelo: PT-09-400-EU; ST-09-400-E; ST-59-401-E; ST-309-401-E Partida Símbolo Valor...
 • Page 96 NUNCA DEJE EL CALENTADOR DESATENDIDO MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. SERVICE Belgique et Luxemburg E. Walschaertstraat 14 www.stanleyworks.be United Kingdom 210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD www.stanleytools.co.uk België en Luxembourg 2800 Mechelen Enduser.be@SBDinc.com Tel: +44 (0)1753 511234 Belgium BE-NL= +32 15 47 37 65 Fax: +44 (0)1753 512365...
 • Page 97 Pinnacle Climate Technologies, Inc. Sauk Rapids, MN 56379 USA Obelis S.A. Registered Address: Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium © 2018 Stanley Black & Decker, Inc.
 • Page 98 ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E ST-533-401-E / ST-55-401-E / ST-59-401-E Elektryczna nagrzewnica wentylatorowa Turbo Ten produkt może być wykorzystywany wyłącznie w dobrze izolowanych miejscach lub okazjonalnie. STEB-492...
 • Page 99 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE. - Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8. roku życia i osoby upośledzone fizycznie, sensorycznie lub psychicznie bądź niemające doświadczenia ani wiedzy wyłącznie pod warunkiem, że pozostają one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją...
 • Page 100 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA POLSKI ......................1-20 Należy przeczytać instrukcję obsługi: Oznaczenie produktu tym symbolem sygnalizuje, że należy przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie w celach, do których zostało zaprojektowane. Wyłącznie do użytku domowego we pomieszczeniach. OSTRZEŻENIE: Zabrania się...
 • Page 101 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA ST-52-231-E / ST-52-241-E/ ST-55-401-E/ST-59-401-E ST-53-231-E/ST-53-241-E/ST-533-401-E 1. Przednia osłona 2. Wentylator 3. Spirala grzewcza 4. Kontrolka zasilania 5. Selektor funkcji 6. Uchwyt 7. Termostat 8. Pokrętło regulacji (x2) DANE TECHNICZNE Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ST-52-231-E ST-53-231-E ST-533-401-E...
 • Page 102 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Informacje dotyczące bezpieczeństwa WAŻNE: Przed przystąpieniem do eksploatacji nagrzewnicy należy dokładnie zaznajomić się ze wszystkimi informacjami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. RYZYKO EKSPLOZJI! Zabrania się eksploatacji nagrzewnicy NIEBEZPIECZEŃSTWO w miejscach, w których występują szkodliwe, wybuchowe lub palne gazy, opary lub inne substancje niebezpieczne.
 • Page 103 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Montaż © 2018 Pinnacle Climate Technologies, Inc.
 • Page 104 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Montaż (patrz strona 5) Instrukcje dla termostatu 1. Wyrównać otwory w ramie stopy nagrzewnicy – Początkowo na termostacie należy z dolnym uchwytem wewnętrznym. ustawić „+” i umożliwić nagrzewnicy pracę z maksymalną mocą. Po osiągnięciu 2.
 • Page 105 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Wymiana świecy RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! PRZED PRZYSTĄPIENIEM UWAGA DO CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH NALEŻY ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD ZASILANIA. UWAGA: Niniejsza część dotyczy wyłącznie nagrzewnic sprzedawanych lub używanych w Wielkiej Brytanii. Urządzenie jest dostarczane z 3-stykową świecą Niebieski przewód należy podłączyć...
 • Page 106 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie 1. Gdy nagrzewnica pracuje, 1. Nagrzewnica działa Wentylator zostaje włączony po jednocześnie z nią pracuje prawidłowo. wyłączeniu grzania. również wentylator. 1. Prędkość wentylatora 1. Nagrzewnica działa pozostaje stała.
 • Page 107 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Rysunek złożeniowy ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E Lista części ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E Dolny uchwyt stopy Podpora zewnętrzna stopy Podpora wewnętrzna stopy Stopa Pokrętło regulacji Pokrętło...
 • Page 108 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Rysunek złożeniowy ST-55-401-E / ST-59-401-E Lista części ST-55-401-E / ST-59-401-E Podpora dolna stopy Podpora zewnętrzna stopy Podpora wewnętrzna stopy Stopa Pokrętło regulacji Pokrętło Wspornik uchwytu górnego Podpora uchwytu górnego © 2018 Pinnacle Climate Technologies, Inc.
 • Page 109 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikatory modeli: PT-02-230-EU; ST-02-230-E; ST-52-231-E; ST-302-231-E; ST-22-230-E Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka Parametr Jednostka Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie Moc cieplna w przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń...
 • Page 110 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikatory modeli: PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka Parametr Jednostka Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie Moc cieplna w przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń...
 • Page 111 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikatory modeli: PT-03-230-EU; ST-03-230-E; ST-53-231-E; ST-303-231-E; ST-23-230-E Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka Parametr Jednostka Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie Moc cieplna w przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń...
 • Page 112 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikatory modeli: PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka Parametr Jednostka Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie Moc cieplna w przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń...
 • Page 113 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikatory modeli: PT-033-240-E; ST-033-240-E; ST-533-401-E Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka Parametr Jednostka Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie Moc cieplna w przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną...
 • Page 114 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikatory modeli: PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka Parametr Jednostka Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie Moc cieplna w przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń...
 • Page 115 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikatory modeli: PT-09-400-EU; ST-09-400-E; ST-59-401-E; ST-309-401-E Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka Parametr Jednostka Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie Moc cieplna w przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń...
 • Page 116 NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU NAGRZEWNICY PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA WSPARCIE Belgique et Luxembourg E. Walschaertstraat 14 www.stanleyworks.be United Kingdom 210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD www.stanleytools.co.uk België en Luxemburg 2800 Mechelen Enduser.be@SBDinc.com Tel: +44 (0)1753 511234 Belgium BE-NL= +32 15 47 37 65 Fax: +44 (0)1753 512365 BE-FR = +32 15 47 37 64 Hungary...
 • Page 117 Pinnacle Climate Technologies, Inc. Sauk Rapids, MN 56379 Stany Zjednoczone Obelis S.A. Siedziba firmy: Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium © 2018 Stanley Black & Decker, Inc.
 • Page 118 ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E ST-533-401-E / ST-55-401-E / ST-59-401-E Turbo Electric Fan Heater This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. STEB-492...
 • Page 119 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE. - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 120 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE ENGLISH ......................1-20 Read the instruction manual: When this symbol is marked on a product, it means that the instruction manual must be read. Do not use the appliance for other than its intended use. For domestic indoor use only.
 • Page 121 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE ST-52-231-E / ST-52-241-E/ ST-55-401-E / ST-59-401-E ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E 1. Front Guard 2. Fan 3. Heat Coil 4. Power Light 5. Function Selector 6. Handle 7. Thermostat 8. Adjustment Knob (x2) SPECIFICATIONS Specifications subject to change without notice ST-52-231-E...
 • Page 122 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Safety Information IMPORTANT: Read and understand all of the safety information and instructions in this manual before operating your heater. RISK OF EXPLOSION! Do Not operate this heater where there are harmful, DANGER explosive or flammable gasses, fumes or hazardous substances.
 • Page 123 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Assembly © 2018 Pinnacle Climate Technologies, Inc.
 • Page 124 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Assembly (See Page 5) Thermostat Instructions 1. Align holes in heater leg frame with lower – At first, set the thermostat to “+” and let the inner bracket. heater operate with full power input. When the room temperature reaches the required 2.
 • Page 125 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Plug Replacement WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK! DISCONNECT FROM POWER BEFORE MAINTENANCE. NOTE: This section only applies to heaters sold or used in Great Britain. This appliance is supplied with a BS1363 3 pin The blue wire must be connected to the terminal plug fitted with a fuse.
 • Page 126 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Troubleshooting Problem Cause Solution Fan stays on when heat shuts 1. Fan runs continuously while 1. Heater is operating correctly. off. the heater is operating. 1. Fan speed stays constant. 1.
 • Page 127 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Exploded View ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E Parts List ST-52-231-E / ST-52-241-E / ST-53-231-E / ST-53-241-E / ST-533-401-E Lower Leg Bracket Out Leg Brace Inner Leg Brace Adjustment Knob Knob Upper Handle Bracket...
 • Page 128 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Exploded View ST-55-401-E / ST-59-401-E Parts List ST-55-401-E / ST-59-401-E Lower Leg Brace Outer Leg Brace Inner Leg Brace Adjustment Knob Knob Upper Handle Bracket Upper Handle Brace © 2018 Pinnacle Climate Technologies, Inc.
 • Page 129 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Information requirements for electric local space heaters Model identifier(s): PT-02-230-EU; ST-02-230-E; ST-52-231-E; ST-302-231-E; ST-22-230-E Item Symbol Value Unit Item Unit Heat output Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) Nominal heat output 1.7-2.0...
 • Page 130 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Information requirements for electric local space heaters Model identifier(s): PT-02-240-EU; ST-02-240-E; ST-52-241-E; ST-22-240-E Item Symbol Value Unit Item Unit Heat output Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) Nominal heat output manual heat charge...
 • Page 131 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Information requirements for electric local space heaters Model identifier(s): PT-03-230-EU; ST-03-230-E; ST-53-231-E; ST-303-231-E; ST-23-230-E Item Symbol Value Unit Item Unit Heat output Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) Nominal heat output 2.7-3.0...
 • Page 132 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Information requirements for electric local space heaters Model identifier(s): PT-03-240-EU; ST-03-240-E; ST-53-241-E; ST-23-240-E Item Symbol Value Unit Item Unit Heat output Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) Nominal heat output manual heat charge...
 • Page 133 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Information requirements for electric local space heaters Model identifier(s): PT-033-240-E; ST-033-240-E; ST-533-401-E Item Symbol Value Unit Item Unit Heat output Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) Nominal heat output manual heat charge...
 • Page 134 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Information requirements for electric local space heaters Model identifier(s): PT-05-400-EU; ST-05-400-E; ST-55-401-E; ST-305-401-E; ST-25-400-E Item Symbol Value Unit Item Unit Heat output Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) Nominal heat output manual heat charge...
 • Page 135 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Information requirements for electric local space heaters Model identifier(s): PT-09-400-EU; ST-09-400-E; ST-59-401-E; ST-309-401-E Item Symbol Value Unit Item Unit Heat output Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) Nominal heat output manual heat charge...
 • Page 136 NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE SERVICE Belgique et Luxemburg E. Walschaertstraat 14 www.stanleyworks.be United Kingdom 210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD www.stanleytools.co.uk België en Luxembourg 2800 Mechelen Enduser.be@SBDinc.com Tel: +44 (0)1753 511234 Belgium BE-NL= +32 15 47 37 65 Fax: +44 (0)1753 512365 BE-FR = +32 15 47 37 64 Hungary...
 • Page 137 Pinnacle Climate Technologies, Inc. Sauk Rapids, MN 56379 USA Obelis S.A. Registered Address: Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium © 2018 Stanley Black & Decker, Inc.