Download  Print this page

Panasonic F-P15EHA Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Additional Warranty
Thank you very much for purchasing Panasonic products.
Please refer to this guide in detail prior to use, together with correct use and good storage.
Please read "Safety Precautions" (P.2~4) carefully prior to use.
In order to ensure your rights, please ask the dealer to record the purchase date and dealer
name on the warranty.
Đi kèm giấy bảo hành
Cám ơn Quý khách đã chọn mua sản phẩm Panasonic
Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, sử dụng đúng cách và bảo quản hợp lý.
Trước khi dùng, phải đọc kỹ "Hạng mục an toàn cần chú ý" (P.11~13).
Để đảm bảo quyền lợi của bạn, hãy yêu cầu đại lý kinh doanh ghi ngày mua và tên của đại lý kinh
doanh lên giấy bảo hành.
Operating Instructions
Sách hướng dẫn sử dụng
Sản phẩm này chỉ có thể sử dụng trong phòng
Mục lục
Page No.
2 ~ 4
5 ~ 6
7 ~ 8
8
9
10
10
10
10
Máy lọc không khí
F-P15EHA
Model No.
Kiểu No.
This Product Can Only Be Used Indoors
Air Purifier
Số trang
11 ~ 13
14 ~ 15
16 ~ 17
17
18
19
19
19
20

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic F-P15EHA

  Summary of Contents for Panasonic F-P15EHA

 • Page 1: Table Of Contents

  Đi kèm giấy bảo hành Cám ơn Quý khách đã chọn mua sản phẩm Panasonic Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, sử dụng đúng cách và bảo quản hợp lý. Trước khi dùng, phải đọc kỹ “Hạng mục an toàn cần chú ý” (P.11~13).
 • Page 2: Safety Precautions

  Safety Precautions Please always adhere to If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experiences and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
 • Page 3 Safety Precautions Please always adhere to Never let the current Never place foreign objects In case of the exception (as exceed the rated current such as fingers or sticks into with the smell of burning, of the power socket and the air inlet / outlet or gaps.
 • Page 4 Safety Precautions Please always adhere to Never allow animals and Never use in a place where Never use in a damp place plants to be situated under there may be leakage of such as a bathroom. direct wind blowing. flammable gas. Oil Gas Banana Oi l Adverse impact on animals and...
 • Page 5: Description Of Names For Each Part And Function

  Description of Names for Each Part and Function Body Back HEPA Dust Collection Filter Handle Operation The filter is designed to filter out harmful Panel particles in the air effectively. A light green filter in front may inhibit bacterial growth Outlet effectively.
 • Page 6 Description of Names for Each Part and Function Reinstall the front panel in position. Take the front panel and fasten the tenon on the upper edge with the groove of the body, followed by pushing the two sides of the lower edge of the front panel toward the body until hearing the “click”...
 • Page 7: Method Of Use

  Method of Use Operation Panel Preparation Actions Insert the power plug into the socket (220 V), followed by pressing the “ Power Off / On ” key on the operation panel to start running of the product. Press the Press (power on) As the key is pressed for the first Set running time...
 • Page 8: Method Of Operation

  Method of Use Notice This product has a memory function. By pressing the Power Off / On key to stop the running of the product, followed by pressing this key again to start the running, the product is configured to the previous running mode automatically.
 • Page 9: Method Of Cleaning And Maintenance

  Method of Cleaning and Maintenance Make sure to disconnect the power plug before cleaning the product. (Otherwise, the product might operate with the possibility of electric shock or injury. Notice As a reminder, it is recommended to perform cleaning and maintenance. Cleaning of machine body.
 • Page 10: When Suspecting Malfunctions

  Please purchase it from Part Name Model your nearest service HEPA dust collection filter for replacement F-ZEHC15Z station or dealer. Specifications F-P15EHA Model Name 220 V~ 50 Hz Voltage Frequency 29 W Total rated power consumption 1.6 m /min Air Volume...
 • Page 11: Hạng Mục An Toàn Cần Chú Ý 11

  Hạng mục an toàn cần chú ý Đề nghị phải tuân thủ Nếu dây nguồn của thiết bị hư hỏng, cần phải ủy quyền cho nhà sản xuất thiết bị đó, Trung tâm dịch vụ sửa chữa hoặc nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm thay thế cho bạn nhằm đề phòng gây nguy hiểm.
 • Page 12 Hạng mục an toàn cần chú ý Đề nghị phải tuân thủ Cảnh báo Khi sử dụng, không nên Không được đưa ngón tay Khi có bất thường (có mùi vượt quá dòng điện định hoặc dị vật như que gậy cháy khét) hãy tắt máy sau mức của ổ...
 • Page 13 Hạng mục an toàn cần chú ý Đề nghị phải tuân thủ Chú ý Không thổi gió trực tiếp vào Không sử dụng ở nơi có thể Không sử dụng ở nơi ẩm động thực vật. thấp như phòng tắm v.v. có...
 • Page 14: Hướng Dẫn Tên Gọi Và Chức Năng Các Bộ Phận 14

  Hướng dẫn tên gọi và chức năng các bộ phận Thân máy Mặt sau Bảng Bộ lưới lọc bụi HEPA Tay nắm thao tác Thiết kế của lưới lọc ngăn ngừa hiệu quả các vi hạt có hại cho sức khỏe Cửa thoát trong không khí.
 • Page 15 Hướng dẫn tên gọi và chức năng các bộ phận Sưa bảng mặt trước lắp về vị trí đã định. Cầm bảng mặt trước, đưa chốt ở rìa trên đặt đúng vào rãnh chốt, sau đó đẩy hai bên phía dưới bảng mặt trước về phía thân máy, nghe thấy tiếng “cạch” là đã khớp vào thân máy.
 • Page 16: Cách Sử Dụng

  Cách sử dụng Pengoperasian Panel Động tác chuẩn bị Cắm giắc vào ổ cắm (220 V), nhấn phím “ Power Off / On ” trên bảng thao tác khởi động vận hành máy. Nhấn phím Nhấn phím (mở nguồn) Khi nhấn phím lần đầu, đèn hiển Cài đặt thời gian vận hành thị...
 • Page 17: Cách Thao Tác

  Cách sử dụng Nhắc nhở Sản phẩm này có chức năng ghi nhớ, sau khi nhấn phím Power Off / On cho máy dừng, tiếp đó nhấn phím này khởi động vận hành, thì máy tự động mặc định về kiểu vận hành trước đó. (Hẹn giờ...
 • Page 18: Cách Bảo Trì Vệ Sinh

  Cách bảo trì, vệ sinh Trước khi bảo dưỡng sản phẩm, cần phải rút phích cắm Cảnh báo nguồn điện.(Nếu không sản phẩm có thể đột ngột vận hành, gây điện giật hoặc bị thương.) Nhắc nhở Thông báo nhắc nhở khuyến cáo nên tiến hành vệ sinh và bảo trì. Vệ...
 • Page 19: Khi Nghi Ngờ Phát Sinh Sự Cố

  Khi nghi ngờ phát sinh sự cố Tình trạng sự cố Giắc cắm điện có cắm chắc chắn vào ổ điện không? Nhấn phím “ Power Off / On ” mà thân máy không Aptomat hoặc cầu chì có bị cắt không? vận hành Có...
 • Page 20: Quy Cách- Kiểu Dáng

  Công cụ diện tích phù hợp JEM 1467, khi đo đạc trong trạng thái vận hành tốc độ cao. (Theo Tiêu chuẩn Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện Nhật Bản) Panasonic Corporation Web Site:http://www.panasonic.com/ PFP15EHAV2A 2018.11 © Panasonic Ecology Systems Co.,Ltd. 2018...