Indicações De Segurança - Bosch Blaupunkt Coburg CM 62 Fitting Instructions Manual

Autoradio
Table of Contents

Advertisement

Aansluiting
Aansluitschema ............................................................................ fig. 4
Aansluitinstructies ......................................................................... fig. 5
Aansluiting equalizer en amplifier ................................................. fig. 6
Aansluiting CD-speler ............................................................... fig. 7, 8
Luidsprekeraansluiting:
4 luidsprekers LF, RF (7 W/4 Ω)
LR, RR (26 W/4 Ω) ....................................................................... fig. 9
2 luidsprekers LR, RR (26 W/4 Ω) .............................................. fig. 10
2 luidsprekers LR, RR (26 W/4 Ω) met amplifier ......................... fig. 11
Belangrijke opmerking!
Bij niet-inachtneming bestaat gevaar voor beschadiging van de
eindtrappen.
Luidsprekeruitgangen niet op massa aansluiten!
Aansluiting met systeemsteker (ISO-steker) waarmee uw
voertuig is uitgerust
Bij voertuigen die met ISO-aansluitstekers zijn uitgerust moeten aan de
±-steker pin 1, 2 en 3 in principe vrij zijn. Fig. 4
Bij Audi, VW voor aansluiting slechts adapterkabels gebruiken.
Bij Opel aan ±-steker pin 4 en 7 met elkaar verwisselen. Fig. 12.
Aansluiting bij voertuigen die reeds in de fabriek zijn voorzien
van een anti-diefstalslede
Bij voetuigen, die reeds in de fabriek zijn voorzien van een anti-
diefstalslede (op dit moment Opel), moet de fabrieksslede worden
uitgebouwd.
Aardekabel (Ground)
Massakabel niet aan de minpool van de accu vastklemmen.
Aardekabel aan daartoe geschikt aardepunt aansluiten (carrosserie-
schroef, carrosserieplaatwerk) en afhankelijk van de ligging van dit
aardepunt inkorten.
Isolatie aan het einde van de aardekabel verwijderen en de kabelschoen
aansluiten (eventueel vastsolderen).
Kontaktvlak van het aardepunt blank krabben en met grafietvet insmeren
(belangrijk voor een goede aardeverbinding).
Aardekabel vastschroeven.
Pluskabel (ACC +12 V) (ignition)
Pluskabel met stekerverdeler achter de zekering aansluiten op
zekeringshouder Kl. 30 (constante plus) of Kl. 15 (plus via contactslot
geschakeld).
Aansluiten van constante plus (Battery +12 V)
Constante plusaansluiting met kabel en kabelklem aan een gezekerde
constante pluskabel (bijv. tijdklokje, knipperlichtschakelaar) aansluiten.
Besturingskabel (Power Antenne +)
Als een volautomatische motorantenne is aangesloten moet de
besturingskabel voor de motorantenne m.b.v. de kabelklem aan de
besturingskabel worden aangesloten.
Aansluiting voor verlichting (Illumination)
Aansluiting voor verlichting bij voertuigen met regelbare dashboard-
verlichting (plus-geregeld).
Telefoon-mute (Low)
Is een autotelefoon aangesloten, dan wordt de radio voor de duur van het
telefoongesprek stomgeschakeld.
Telefoon-mute is niet mogelijk wanneer een CD-speler is aangesloten.
Montage van de autoradio
Autoradio voor in de houder plaatsen en inschuiven tot de zijveren rechts
en links vergrendelen (klikken duidelijk hoorbaar vast).
Autoradio-uitbouw
Beugels links en rechts door de gaten van het front schuiven en zover
naar binnen drukken, totdat een duidelijke klik hoorbaar is (de zijveren
zijn nu ontgrendeld).
Toestel dan aan de twee beugels naar buiten trekken (fig. 5).
Opmerking:
Als de beugels eenmaal vastzitten, kunnen zij slechts worden verwijderd,
als het toestel helemaal naar buiten is getrokken.
Anti-diefstalslede
Gebruik de toestelspecifieke anti-diefstalslede.
Wijzigingen voorbehouden.
Indicações de segurança
Instruções de montagem e de ligação
Durante o períôdo de montagem e de ligação do aparelho deve-se
separar o pólo negativo da bateria.
Ao fazer os orifícios ter atenção para naõ danificar nenhuma peça do
veculo (bateria, cabos, caixa de fusíveis).
A secção transversal do cabo positivo naõ deve ultrapassar 1 mm. O
aparelho está equipado com um fusível 7,5 A "flink".
Com o auto-rádio em funcionamento, a parte lateral da caixa do aparelho
fica muito quente.
Atenção: Por isso naõ deve haver quaisquer cabos encostados à caixa.
Indicação:
O suporte que faz parte dos acessórios deste auto-rádio possibilita a
montagem em veículos com receptáculo para auto-rádios DIN de 182 x
53 mm, 165 mm de espaço de montagem e uma espessura do painel de
instrumentos na zona da braçadeira de fixação de 1 - 20 mm, ver Fig. 1.
Para veiculos com situação de montagem diferente, a Blaupunkt fornece
jogos de montagem para aparelhos de 50/52 mm, específicos para os
veículos mais usuais.
Verifique se existe uma situação de montagem no veículo e utilize para
a montagem, eventualmente, um jogo de peças de montagem específico
para os veículos, p. ex. VW Golf II / Jetta II: 7 608 3824 73.
+12V
No caso de utilizar jogos de montagem para aparelhos de 52 mm deverá
aplicar 4 placas distanciadoras (Nr. de Enc. 8 601 055 056), Fig. 1a.
Preparação de montagem do auto-rádio
per. +12V
O auto-rádio é montado no receptáculo para auto-rádios previsto pelo
fabricante do veículo.
Pôr a descoberto o receptáculo para o auto-rádio (retirar o escaninho ou
a porta falsa) ou ampliar o receptáculo para 182 x 53 mm.
+12V
Tocar e verificar, por detrás do receptáculo do auto-rádio, qual a
braçadeira de fixação do suporte que pode ser dobrada.
Indicação: Se possível, dobrar todas as braçadeiras de fixação.
Encaixar o suporte no receptáculo e dobrar as braçadeiras de fixação
com uma chave de parafusos, ver Fig. 1, 2.
Ligação
Esquema de ligação ..................................................................... fig. 4
Indicações de ligação ................................................................... fig. 5
Ligação de equalizadores e amplificadores .................................. fig. 6
Ligação de CD-Player .............................................................. fig. 7, 8
Ligação de altifalantes:
4 altifalantes LF, RF (7 W/4 Ω)
LR, RR (26 W/4 Ω) ....................................................................... fig. 9
2 altifalantes LR, RR (26 W/4 Ω) ................................................ fig. 10
2 altifalantes LR, RR (26 W/4 Ω) com amplificadores ................. fig. 11
P

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Blaupunkt casablanca cm 62

Table of Contents