Download  Print this page

Black & Decker PAV1205 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker PAV1205

  Summary of Contents for Black & Decker PAV1205

 • Page 1: Table Of Contents

  English Deutsch Français Čeština Magyar Polski Slovenčina Русский язык Українська Türkçe...
 • Page 5: English

  ENGLISH Intended use • Children should not have access to stored appliances. Your Black & Decker Dustbuster ® auto car vacuum cleaner has been designed for light dry vacuum Inspection and repairs cleaning purposes.The appliance is powered • Before use, check the appliance for damaged from a car electrical system and connected by the or defective parts.
 • Page 6 ENGLISH lock button (3) and rotate the dust collector to Optimising the suction force (fi g. G) the required position. In order to keep the suction force optimised, the • Release the collector lock button (3) to lock the fi lters must be cleared regularly during use. dust collector (8) in position.
 • Page 7 Alternatively, a list of the Internet at: www.2helpU.com. authorised Black & Decker repair agents and full details of our aftersales service and contacts are Technical data available on the Internet at: www.2helpU.com PAV1205 Voltage Vdc 12 Please visit our website Weight kg 1,3 www.blackanddecker.co.uk to register your...
 • Page 8: Deutsch

  DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung werden, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer erfahrenen Der Handstaubsauger Black & Decker Dustbuster ® Person beaufsichtigt oder angeleitet. für das Auto wurde zum Saugen von leichtem, • Kinder müssen beaufsichtigt werden, um trockenem Schmutz entwickelt.
 • Page 9 DEUTSCH 3. Verriegelungstaste des Staubsammlers Saugöffnung des Geräts setzen und ein 4. Ein-/Aus-Schalter Ende des Saugschlauchs (12) mit dem 5. Filterreinigungsrad Saugschlauchanschluss verbinden. 6. Staubauffangbehälter • Befestigen Sie die rechtwinklige Polsterdüse 7. Staubsammlerverlängerung (11) am anderen Ende des Saugschlauchs. 8. Anschluss für den Zigarettenanzünder •...
 • Page 10 Die Filter sollten alle 6 bis 9 Monate ersetzt www.2helpU.com. werden, bei sichtbaren Verschleißspuren oder Beschädigungen auch früher. Ersatzfi lter erhalten Technische Daten Sie im Black & Decker-Fachhandel (Katalognr. PAV1205 VF50). Spannung VDC 12 • Entfernen Sie die verbrauchten Filter, wie oben...
 • Page 11 DEUTSCH Austausch defekter Teile, die Reparatur von Geräten mit üblichem Verschleiß bzw. den Austausch eines mangelhaften Gerätes, ohne dass dem Kunden dabei mehr als unvermeidlich Unannehmlichkeiten entstehen, allerdings vorbehaltlich folgender Ausnahmen: • wenn das Gerät gewerblich, berufl ich oder im Verleihgeschäft benutzt wurde;...
 • Page 12: Français

  FRANÇAIS Utilisation qu’elles soient encadrées par une personne responsable de leur sécurité pour utiliser Votre aspirateur de voiture Dustbuster ® l’appareil. Black & Decker est conçu pour les petits travaux • Pour éviter que les enfants ne jouent avec ménagers. Il est alimenté par le système électrique cet appareil, ne les laissez jamais sans du véhicule et se branche sur l’allumecigare.
 • Page 13 FRANÇAIS 5. Couvercle du boîtier de fi ltre Utilisation 6. Connecteur de l‘allume-cigare Branchement à l’alimentation du véhicule 7. Extension du collecteur de poussière (fi gure E) 8. Collecteur de poussière • Assurez-vous que l’appareil est débranché. • Retirez l’allume-cigare. Figure C et D •...
 • Page 14 FRANÇAIS Attention! N’utilisez jamais l’appareil sans les Caractéristiques techniques fi ltres. Pour récupérer le maximum de poussière, PAV1205 utilisez toujours les fi ltres propres. Tension V c.c. 12 Poids kg 1,3 Remplacement des fi ltres Déclaration de conformité CE Les fi ltres doivent être remplacés tous les 6 à...
 • Page 15 FRANÇAIS Black & Decker et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet à l‘adresse suivante: www.2helpU.com Visitez notre site Web www.blackanddecker.fr pour enregistrer votre nouveau produit Black & Decker et être informé des nouveaux produits et des offres spéciales. Pour plus d‘informations concernant la marque Black &...
 • Page 16: Čeština

  ČEŠTINA Použití výrobku Po použití • Pokud není přístroj používán, měl by být Váš vysavač do auta Black & Decker Dustbuster ® uskladněn na suchém místě. je určen k lehkému suchému vysávání. Vysavač • Uložený přístroj musí být vhodně zabezpečen je připojen k zásuvce palubní...
 • Page 17 ČEŠTINA Obr. C & D Zapnutí a vypnutí (obr. F) 9. Brašna • Nářadí zapnete posunutím hlavního spínače 10. Kartáčový nástavec (4) dopředu. 11. Pravoúhlý kartáčový nástavec • Vysavač vypnete posunutím hlavního spínače 12. Hadice dozadu. 13. Přípojka hadice Vysavač může být používán až 30 minut, aniž by došlo k nápadnému poklesu výkonu standardně...
 • Page 18 Podle výše uvedeného postupu nainstalujte do ES Prohlášení o shodě vysavače nové fi ltry. Ochrana životního prostředí PAV1205 Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento vyhozeno do běžného domovního odpadu. výrobek odpovídá následujícím normám: 2006/95/ Jednoho dne zjistíte, že zařízení...
 • Page 19 ČEŠTINA • Do přístroje nebylo zasahováno nepovo- Politika služby zákazníkům lanou osobou. Osoby povolané tvoří Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je personál pověřených servisních středisek náš nejvyšší cíl. Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav. Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nejbližší...
 • Page 20: Magyar

  MAGYAR...
 • Page 21 MAGYAR...
 • Page 22 MAGYAR...
 • Page 23 MAGYAR BLACK & DECKER A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál GARANCIÁLIS FELTÉTELEK érvényesítheti. • Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta megvásárlásához.
 • Page 24: Polski

  POLSKI Przeznaczenie • Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. Opisywany odkurzacz samochodowy Black & Decker Dustbuster ® jest przeznaczony do Po użyciu lekkich prac związanych z odkurzaniem na sucho. • Nie używane urządzenie należy przechowywać Urządzenie jest zasilane z instalacji elektrycznej w suchym miejscu.
 • Page 25 POLSKI Rys. C i D Włączanie i wyłączanie (Rys. F) 9. Pokrowiec • Aby włączyć, przesuń wyłącznik (4) do przodu. 10. Końcówka ze szczotką • Aby wyłączyć przesuń wyłącznik w przeciwnym 11. Wygięta końcówka ze szczotką kierunku. 12. Wąż Urządzenia można używać przez nawet 30 minut 13.
 • Page 26 POLSKI Ochrona środowiska Deklaracja zgodności UE PAV1205 Selektywna zbiórka odpadów. Black & Decker oświadcza, że opisywany Opisywanego produktu nie wolno odkurzacz spełnia wymagania norm: 2006/95/EC, utylizować razem ze zwykłymi śmieciami EN 55014, EN60335, EN 61000 z gospodarstw domowych. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony zgodnie Kiedy urządzenie będzie już...
 • Page 27 POLSKI Black & Decker 7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli: a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na Warunki gwarancji: piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe; Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi bez dokonywania naprawy.
 • Page 28: Slovenčina

  SLOVENČINA Použitie výrobku • Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali. Váš vysávač do auta Black & Decker Dustbuster ® je určený na ľahké suché vysávamie. Vysávač Po použití je pripojený k zásuvke zapaľovača cigariet a je •...
 • Page 29 SLOVENČINA Obr. C a D Zapnutie a vypnutie (obr. F) 9. Úložná taška • Náradie zapnite posunutím hlavného vypínača 10. Kefkový nástavec (4) dopredu. 11. Pravouhlý kefkový nástavec • Vysávač vypnete posunutím hlavného vypínača 12. Hadica dozadu. 13. Prípojka hadice Vysávač...
 • Page 30 Podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujte ES Prehlásenie o zhode EÚ do vysávača nové fi ltre. Ochrana životného prostredia PAV1205 Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento byť vyhodené do bežného domového výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: odpadu.
 • Page 31 SLOVENČINA Politika služieb zákazníkom Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče, Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, náš najvyšší cieľ. brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním. Kedykoľvek budete potrebovať...
 • Page 32: Русский Язык

  РУССКИЙ ЯЗЫК...
 • Page 33 РУССКИЙ ЯЗЫК...
 • Page 34 РУССКИЙ ЯЗЫК...
 • Page 35 РУССКИЙ ЯЗЫК БЛЭК ЭНД ДЕККЕР 6.1.3. Использования изделия в профессио нальных целях и объёмах, в коммерческих целях. гарантийные условия 6.1.4. Применения изделия не по назна чению. 6.1.5. Стихийного бедствия. Уважаемый покупатель! 6.1.6. Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких Поздравляем...
 • Page 36: Українська

  УКРАЇНСЬКА Область застосування щодо використання пристрою від особи, відповідальної за безпеку. Ваш автомобільний пилосос виробництва • Діти повинні знаходитись під контролем, компанії Black & Decker Dustbuster ® щоб гарантувати, що вони не будуть грати розроблений для легкого сухого прибирання. з пристроєм. Пристрій...
 • Page 37 УКРАЇНСЬКА 4. Вимикач Використання 5. Очищаюче колесо фільтру Підключення до живлення автомобілю 6. Конектор для підкурювача (рис. E) 7. Подовження пилозбірника • Переконайтесь, що пристрій вимкнений. 8. Резервуар для пилу • Витягніть підкурювач з його гнізда. Рис. C і D •...
 • Page 38 без фільтрів. Оптимального очищення від пилу міститься в Інтернеті за адресою: можна досягнути лише за умови очищених www.2helpU.com. фільтрів. Технічні дані Заміна фільтрів PAV1205 Необхідно замінювати фільтри кожні 6 - 9 або Напруга Вdc 12 за наявності ознак зношеності або пошкоджень. Вага кг 1,3 Змінні...
 • Page 39 УКРАЇНСЬКА БЛЕК ЕНД ДЕККЕР 6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, гарантійні умови сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів Шановний покупець! електромережі параметрам, вказаним на інструменті. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів компанії...
 • Page 40: Türkçe

  TÜRKÇE...
 • Page 41 TÜRKÇE...
 • Page 42 TÜRKÇE...
 • Page 43 TÜRKÇE İl Servis Adı Adres Telefon Adana Pay Elektrik Kızılay Cad. M.Görgün Pasajı No.30 0322 351 12 95 Adapazarı Ferik Elektrik Cumhuriyet Meydanı Cad. Cevher Sok. No.5 0264 272 62 28 Afyon Emekiş Bobinaj Dumlupınar Mah. Menderes Cad. No.2 0272 212 11 32 Amasya Teknik Bobinaj Beyazıt Paşa Mah.
 • Page 46 www.blackanddecker.eu...