Download Print this page

Silvercrest Z31370A Operation And Safety Notes

Wireless doorbell
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
WIreless DOOrbell
WIreless DOOrbell
Operation and Safety Notes
brezžIčnI zvOneC
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
zvOnčeK nA Dvere
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
IAN 273554
AjtóCsenGő
Kezelési és biztonsági utalások
bezDrátOvý zvOneK
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
FunKtürKlInGel
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest Z31370A

 • Page 1 WIreless DOOrbell WIreless DOOrbell AjtóCsenGő Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások brezžIčnI zvOneC bezDrátOvý zvOneK Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny zvOnčeK nA Dvere FunKtürKlInGel Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 273554...
 • Page 2 Operation and Safety Notes Page Kezelési és biztonsági utalások Oldal 18 Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana 45 Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana 58 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 3 You need Szüksége van Potrebujete ø 6 mm Potřebujete Budete potrebovať Sie benötigen: Z31370A Z31370B...
 • Page 7: Table Of Contents

  Table of contents Introduction Intended use ................... Page Technical data ..................Page Included items ..................Page Parts and features .................. Page Safety ....................Page General safety information ..............Page Safety instructions for batteries ............Page Assembly .................... Page 11 Preparing for use Inserting / replacing the batteries ............
 • Page 8: Intended Use

  Introduction Wireless Doorbell Introduction Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation. Intended use This product is intended for the wireless transmission of the doorbell chime.
 • Page 9: Included Items

  Introduction Included items 1 Transmitter 1 Receiver 2 Batteries 1.5 V , type AA (receiver) 1 Batteries 3 V , type CR2032 (transmitter) 4 Screws (for transmitter and for mounting the receiver on a wall) 3 Dowels 5 Exchangeable name plates (for the doorbell) 1 Doorbell cover 1 Operating instructions Parts and features...
 • Page 10: Safety

  Introduction / Safety Transmitter (Figs. C / D): Signal indicator Name plate Chime button Battery compartment Holder (for wall mounting) Mounting (Figs. E / F): Screw Dowel Screw (for transmitter) Safety Read all safety information and instructions. Failure to comply with the safety information and instructions may cause fire and / or serious injury.
 • Page 11: General Safety Information

  Safety General safety information Children often underestimate risks. Always keep children away from the product. This is not a toy. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capa- bilities or lack of experience and knowledge if they have been giv- en supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 12 Safety EXPLOSION HAZARD! Never recharge nonrecharge- able batteries, short-circuit and / or open batteries. This can cause them to overheat, burn or burst. Never throw batteries into fire or water. The batteries may explode. Immediately remove depleted batteries from the device; otherwise there will be an increased risk of leakage! Always replace all the batteries at the same time and insert batteries of the same type.
 • Page 13: Assembly

  Safety / Assembly / Preparing for use Remove the batteries from the device if they have not been used for a long period. Make sure you insert the batteries the right way round (polarity). Assembly Note: You will need a screwdriver and a drill to assemble the doorbell. Note: Only use the screws and dowels supplied for the assembly of the device.
 • Page 14: Synchronising Transmitter / Receiver

  Preparing for use / Operation Receiver: Remove the battery compartment cover from the back of the device. Remove the used batteries, if present. Insert 2 batteries (1.5 V , type AA). Note: Ensure correct polarity. This is indicated in the battery compartment Close the battery compartment Transmitter:...
 • Page 15: Setting The Signal Type

  Operation The signal indicator on the receiver will then blink. This is to indi- cate the synchronisation is successful. NOTE: The synchronisation mode can only last for approx. 2 minute. If you cannot synchronise your transmitter and receiver, please enter syn- chronising mode again.
 • Page 16: Selecting The Chime

  Operation / Cleaning and maintenance Selecting the chime Note: The doorbell has 36 different chimes. Press the melody selection button . The first audible signal sounds. Press the melody selection button again to move on to the next audible signal. Repeat this process until you have selected your desired audible signal.
 • Page 17: Disposal

  Disposal Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste.
 • Page 18: Information

  We, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, hereby declare under our sole responsibility that the product: Wireless Doorbell, Model No.: Z31370A / Z31370B, Version: 12 / 2015, to which this declaration refers, complies with the standards / normative documents of 1999 / 5 / EC.
 • Page 19 Warranty The warranty for this device is 3 years from the date of purchase. Should this device show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you.
 • Page 20 Kazalo Bevezető Rendeltetésszerű használat ..............Oldal 19 Műszaki adatok ..................Oldal 19 A szállítmány tartalma ................Oldal 20 Alkatrészek áttekintése .................Oldal 20 Biztonság ..................Oldal 21 Általános biztonsági utasítások ............Oldal 22 Biztonsági tudnivalók az elemekkel kapcsolatban ......Oldal 22 Szerelés ....................Oldal 24 Üzembe helyezés Elemek behelyezése / cserélése ............Oldal 24 Kezelés Az adó...
 • Page 21: Rendeltetésszerű Használat

  Bevezető Ajtócsengő Bevezető Őrizze meg jól ezt az utasítást. A termék harmadik félnek történő továbbadása esetén adja át a teljes dokumentációt is. Rendeltetésszerű használat Ez a termék ajtócsengő- jel vezetéknélküli átvitelére való. A terméket nem közületi felhasználásra szánták. Műszaki adatok Hatótávolság: 100 m (nyílt területen) Adófrekvencia:...
 • Page 22: A Szállítmány Tartalma

  Bevezető A szállítmány tartalma 1 adó 1 vevő 2 db1,5 V , AA típusú elem (vevő) 1 db 3 V , CR2032 típusú elem (adó) 4 csavar (az adó számára és a vevő falra szereléséhez) 3 db tipli 5 kicserélhető névtábla (az ajtócsengő számára) 1 csengőtábla burkolat 1 használati útmutató...
 • Page 23: Biztonság

  Bevezető / Biztonság Adó (C / D ábrák): Jelzés- kijelző Névtábla Csengőgomb Elemrekesz Tartó (a falra szereléshez) Szerelés (E / F ábrák): Csavar Tipli Csavar (az adóhoz) Biztonság Olvassa el az összes biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásánál elkövetett mulasztások áramütést, tűz kitörését és / vagy súlyos sérüléseket okoz- hatnak.
 • Page 24: Általános Biztonsági Utasítások

  Biztonság Általános biztonsági utasítások A gyermekek gyakran alábecsülik a veszélyeket. Tartsa a gyerekeket a terméktől mindig távol. Nem játékszer. A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő vagy nem megfelelő ta- pasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatára vonatkozó...
 • Page 25 Biztonság ROBBANÁSVESZÉLY! Soha ne töltse a nem tölthető elemeket, ne zárja rövidre és / vagy ne nyissa azokat fel. Annak következménye túlhevülés, tűzveszély vagy a kihasadásuk lehet. Soha ne dobon elemeket tűzbe vagy vízbe. Az elemek felrobban- hatnak. A lemerült elemeket távolítsa el azonnal a készülékből. Az elemek fokozott kifolyásveszélye áll fenn! Cserélje ki mindig az összes elemet egyszerre és mindig azonos típusú...
 • Page 26: Szerelés

  Biztonság / Szerelés / Üzembe helyezés Ne használja együtt a régi és az új elemeket. Távolítsa el az elemet a készülékből, ha hosszabb ideig nem használták azt. A behelyezésnél ügyeljen a helyes polarításra! Szerelés Az: ajtócsengő felszereléséhez egy csavarhúzóra és egy fúrógépre van szüksége.
 • Page 27: Az Adó / Vevő Szinkronizálása

  Üzembe helyezés / Kezelés Vevő: Távolítsa el a készülék hátsó oldalán az elemrekesz fedelét Adott esetben távolítsa el az elhasznált elemeket. Helyezzen be 2 db (1,5V , AA típusú) elemet. Tudnivaló: Eközben ügyeljen a helyes polaritásra. Ezt az elemre- keszben megjelölték.
 • Page 28: A Jelzési Mód Beállítása

  Kezelés A vevő jelzőgombja villog. Ez azt jelenti, hogy a szinkronizáció sikeres volt. TUDNIVALÓ: A szinkronizáló- mód legfeljebb 2 percig tart. Ha nem sikerül az adó és a vevő szinkronizálása, akkor válassza újra a szinkro- nizáló- módot. TUDNIVALÓ: A jeladó és vevő sikeres szinkronizálása után várjon kb. 2 percet, amíg az optikai jel el nem tűnik.
 • Page 29: A Jelzési Hang Beállítása

  Kezelés A jelzési hang beállítása Tudnivaló: Az ajtócsengő 36 különböző jelzési hanggal rendelkezik. Nyomja meg a csengőhang beállító gombot . Felhangzik az első jelzési hang. A következő jelzési hanghoz való jutáshoz nyomja meg újra a csen- gőhang kiválasztógombot Ismételje meg ezt az eljárást addig, amíg a kívánt jelzési hangot be nem állította.
 • Page 30: Tisztítás És Ápolás

  Tisztítás és ápolás / Megsemmisítés Tisztítás és ápolás A tisztításhoz emmiesetre se alkalmazzon folyadékokat és semmi- lyen tisztítószert, mivel azok a készüléket megkárosítják. Tisztítsa meg a készüléket kivül egy puha és száraz törlőkendővel. Megsemmisítés A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési helyeken mentesíthet.
 • Page 31: Információ

  Mi az OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm (Németország), ezúton a felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy termékünk, Ajtócsengő, modell-sz.: Z31370A / Z31370B verzió: 12 / 2015, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, az 1999 / 5 / EC normáknak / normativ dokumentumoknak megfelel.
 • Page 32: Garancia

  Garancia Garancia A készüléket szigorú minőségi előírások betartásával gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Ha a készüléken hiányossá- got tapasztal, akkor a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg önt. Ezeket a törvényes jogokat a következőkben ismertetett garan- cia vállalásunk nem korlátozza. ön erre a készülékre a vásárlás időpontjától számított 3 év garanciát kap.
 • Page 33 Kazalo Uvod Ustrezna uporaba ..................Stran 32 Tehnični podatki ..................Stran 32 Obseg dobave ..................Stran 33 Preglednica delov ..................Stran 33 Varnost ....................Stran 34 Splošna varnostna opozorila..............Stran 35 Varnostna opozorila o baterijah ............Stran 35 Montaža ....................Stran 37 Začetek uporabe Vstavljanje / menjavanje baterij ............Stran 37 Uporaba Sinhroniziranje oddajnika / sprejemnika ..........Stran 38 Nastavljanje vrste signala ..............Stran 39...
 • Page 34: Ustrezna Uporaba

  Uvod Brezžični zvonec Uvod Navodila dobro shranite. Pri prodaji izdelka drugi osebi predajte tudi vse pisne podlage. Ustrezna uporaba Izdelek je namenjen brezžičnemu prenosu signala zvonca. Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi. Tehnični podatki Doseg: 100 m (odprto območje) Oddajna frekvenca: 433 MHz Tipi baterij: Sprejemnik: 2 x 1,5 V...
 • Page 35: Obseg Dobave

  Uvod Obseg dobave 1 oddajnik 1 sprejemnik 2 bateriji 1,5 V , tip AA (sprejemnik) 1 baterija 3 V , tip CR2032 (oddajnik) 4 vijaki (za oddajnik in za stensko montažo sprejemnika) 3 zidni vložki 5 zamenljivih ploščic za ime (za zvonec na vratih) 1 pokrov ploščice zvonca 1 navodilo za uporabo Preglednica delov...
 • Page 36: Varnost

  Uvod / Varnost Oddajnik (sl. C / D): prikaz signala ploščica za ime tipka zvonca predalček za baterijo držalo (za stensko montažo) Montaža (slika E / F): vijak zidni vložek vijak (za oddajnik) Varnost OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči požar in / ali hude poškodbe.
 • Page 37: Splošna Varnostna Opozorila

  Varnost Splošna varnostna opozorila OPOZORILO! Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti. Otroke vedno držite stran od izdelka. Izdelek ni igrača. To napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride med uporabo.
 • Page 38 Varnost NEVARNOST EKSPLOZIJE! Baterij, ki niso predvidene za ponovno polnjenje, nikoli ne polnite, ne povzročite kratkega stika in / ali jih ne odpirajte. Posledica so lahko pregrevanje, nevarnost požara ali razpočenje. Baterij nikoli ne mečite v ogenj ali vodo. Baterije lahko eksplodirajo. Iztrošene baterije nemudoma odstranite iz naprave.
 • Page 39: Montaža

  Varnost / Montaža / Začetek uporabe Iz naprave odstranite baterijo, če je dlje časa niste uporabljali. Pri vstavljanju pazite na pravilno polarizacijo! Montaža Opozorilo: Za montažo zvonca na vratih potrebujete izvijač in vrtalni stroj. Opozorilo: Za montažo uporabljajte samo zraven dobavljene vijake in zidne vložke.
 • Page 40: Sinhroniziranje Oddajnika / Sprejemnika

  Začetek uporabe / Uporaba Sprejemnik: Odstranite pokrov predalčka za baterije na hrbtni strani. Eventualno iztrošene baterije vzemite ven. Vstavite 2 bateriji (1,5 V , tipa AA). Opozorilo: Pri tem pazite na pravilno polarizacijo. Ta je prikazana v predalčku za baterije Predalček za baterije zaprite.
 • Page 41: Nastavljanje Vrste Signala

  Uporaba Prikaz signala na sprejemniku utripa. To pomeni, da je bila sinhronizacija uspešna. NAPOTEK: Način za sinhronizacijo traja največ 2 minuti. Če ne morete sinhronizirati oddajnika in sprejemnika, znova izberite način za sinhronizacijo. NAPOTEK: Po uspešni sinhronizaciji oddajnika in sprejemnika počakajte pribl.
 • Page 42: Izbira Signalnega Tona

  Uporaba / Čiščenje in nega Izbira signalnega tona Opozorilo: Zvonec na vratih razpolaga s 36 različnimi signalnimi toni. Pritisnite tipko za izbiro tona zvonjenja . Zasliši se prvi signalni ton. Ponovno pritisnite tipko za izbiro tona zvonjenja , da pridete do naslednjega signalnega tona.
 • Page 43: Odstranitev

  Odstranitev Odstranitev Q Embalaža je sestavljena iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko reciklirate preko krajevnih otokov za recikliranje. O možnostih odstranjevanja izrabljenih električnih naprav vprašajte na vaši občinski ali mestni upravi. Ko je vaš izdelek odslužil, ga zaradi varovanja okolja ne odvrzite med hišne odpadke, temveč...
 • Page 44: Informacije

  Mi, podjetje OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, z vso odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek: Brezžični zvonec, model št. Z31370A / Z31370B, verzija: 12 / 2015, na katere- ga se ta izjava nanaša, v skladu s standardi / normativnimi dokumenti direktive 1999 / 5 / EC.
 • Page 45: Garancijski List

  Garancijski list OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraβe 1 74167 Neckarsulm Deutschland Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Owim GmbH & Co. KG, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brez- hibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Page 46 Garancijski list 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije. 7. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere.
 • Page 47 Seznam obsahu Úvod Použití k určenému účelu ..............Strana 46 Technické údaje .................. Strana 46 Rozsah dodávky ................. Strana 47 Přehled dílů ..................Strana 47 Bezpečnost ..................Strana 48 Všeobecné bezpečnostní pokyny ............. Strana 49 Bezpečnostní pokyny k bateriím ............Strana 49 Montáž...
 • Page 48: Použití K Určenému Účelu

  Úvod Bezdrátový zvonek Úvod Uschovejte si dobře tento návod. Při předání výrobku třetí osobě předávejte současně i všechny tyto podklady. Použití k určenému účelu Tento výrobek je určen pro bezdrátový přenos signálu tzn zvonění domovního zvonku. Tento výrobek není určen pro samostatné podnikání. Technické...
 • Page 49: Rozsah Dodávky

  Úvod Rozsah dodávky 1 vysílač 1 přijímač 2 baterie 1,5 V , typ AA (přijímač) 1 baterie 3 V , typ CR2032 (vysílač) 4 šrouby (pro vysílač a k montáži přijímače na stěnu) 3 hmoždíky 5 vyměnitelné jmenovky (pro zvonek u dveří) 1 kryt štítku zvonku 1 návod k obsluze Přehled dílů...
 • Page 50: Bezpečnost

  Úvod / Bezpečnost Vysílač (obr. C / D): Zobrazení signálu Jmenovka Tlačítko zvonku Schránka na baterie Úchyt (pro montáž na stěnu) Montáž (obr. E / F): Šroub Hmoždík Šroub (pro vysílač) Bezpečnost VýSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Zanedbání...
 • Page 51: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Děti podceňují často nebezpečí. VýSTRAHA! Držte děti neustále v dostatečné vzdálenosti od výrobku. Výrobek není žádná hračka. Tento přístroj mohou používat děti starší než 8 let, osoby se snížený- mi fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnosti nebo s nedo- statečnými zkušenostmi a znalostmi o používání...
 • Page 52 Bezpečnost NEBEZPEČÍ EXPLOZE! Nikdy nenabíjitelné baterie znovu nenabíjejte, nezkratujte a / nebo je neotvírejte. Následkem může být přepálení, nebezpečí požáru nebo prasknutí. Nikdy neodhazujte baterie do ohně nebo do vody. Baterie mohou explodovat. Opotřebované baterie odstraňte okamžitě ze zařízení. Existuje nebezpečí...
 • Page 53: Montáž

  Montáž / Uvedení do provozu Baterii ze zařízení odstraňte, nepoužíváte-li ji po delší dobu. Dbejte při vložení na správnou polaritu! Montáž Upozornění: Pro montáž zvonku u dveří potřebujete šroubovák a vrtačku. Upozornění: Pro montáž použije jen dodané šrouby a hmoždíky. Umístění...
 • Page 54: Synchronizace Vysílače / Přijímače

  Uvedení do provozu / Obsluha Vložte 2 baterie (1,5 V , typ AA). Upozornění: Dbejte přitom na správnou polaritu. Polarita je zobrazena ve schránce na baterie Zavřete schránku na baterie Vysílač: Odstraňte kryt na zadní straně vysílače. Odstraňte případně opotřebované baterie. Vložte baterii (3 V , typ CR 2032).
 • Page 55: Nastavení Druhu Signálu

  Obsluha UPOZORNĚNÍ: Režim synchronizace trvá maximálně 2 minuty. Jestliže není možné provést synchronizaci vysílače s přijímačem navolte znovu režim synchronizace. UPOZORNĚNÍ: Po úspěšné synchronizaci vysílače s přijímačem počkejte cca 2 minuty než ukazatel signálu na přijímači zhasne. Nastavení druhu signálu Přijímač...
 • Page 56: Odstranění Závad

  Obsluha / Čistění a ošetřování / Likvidace do odpadu Stiskněte tlačítko volby tónu zvonku . Zazní první signální tón. Stiskněte znovu tlačítko volby tónu zvonku , abyste přepnuli k dalšímu signálnímu tónu. Tento postup zopakujte, pokud jste nezvolili požadovaný signální tón. Naposledy zvolený...
 • Page 57: Likvidace Do Odpadu Informace

  Likvidace do odpadu / Informace Likvidace do odpadu Q Balení je vyrobeno z ekologických materiálů, které můžete odstranit do odpadu v místních sběrnách tříděného odpadu. Informujte se o možnostech odstranění použitého výrobku do odpadu u Vaší místní obecní nebo městské správy. Neodhazujte použitý...
 • Page 58: Prohlášení O Shodě

  My, společnost OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, prohlašujeme s výhradní odpovědností, že výrobek: Bezdrátový zvonek, číslo modelu: Z31370A / Z31370B, verze: 12 / 2015, ke kterému se toto prohlášení vztahuje, odpovídá normám / normativním dokumentům směrnice 1999 / 5 / EC.
 • Page 59 Záruka Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se vý- robek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu. Záruka platí...
 • Page 60 Obsah Úvod Štandardné použitie ................Strana 59 Technické údaje .................. Strana 59 Rozsah dodávky ................. Strana 60 Prehľad dielov ..................Strana 60 Bezpečnosť ..................Strana 61 Všeobecné bezpečnostné upozornenia ........... Strana 62 Bezpečnostné pokyny k batériám ............. Strana 62 Montáž ....................
 • Page 61: Štandardné Použitie

  Úvod Zvonček na dvere Úvod Tento návod si dobre uschovajte. Ak produkt odovzdáte tretej osobe, spolu s produktom jej odovzdajte tiež všetky podklady. Štandardné použitie Tento produkt je určený na bezdrôtový prenos signálu zvončeka na dvere. Tento produkt nie je určený pre priemyselné použitie. Technické...
 • Page 62: Rozsah Dodávky

  Úvod Rozsah dodávky 1 vysielač 1 prijímač 2 batérie 1,5 V , typ AA (prijímač) 1 batéria 3 V , typ CR2032 (vysielač) 4 skrutky (pre vysielač a nástennú montáž prijímača) 3 hmoždinky 5 vymeniteľných štítkov s menami (pre dverové zvončeky) 1 kryt na zvonček s menovkou 1 návod na obsluhu Prehľad dielov...
 • Page 63: Bezpečnosť

  Úvod / Bezpečnosť Vysielač (obr. C / D): indikátor signálu štítok s menom tlačidlo zvončeka priečinok na batérie držiak (pre nástennú montáž) Montáž (obr. E / F) skrutka hmoždinka skrutka (pre vysielač) Bezpečnosť VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.
 • Page 64: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia

  Bezpečnosť V šeobecné bezpečnostné upozornenia VAROVANIE! Deti nebezpečenstvá často podce- ňujú. Deťom nedovoľte, aby sa k produktu približovali. Výrobok nie je hračka. T ento prístroj môžu používať deti od 8 rokov ako aj osoby so zníže- nými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami ale- bo s nedostatkom skúseností...
 • Page 65 Bezpečnosť NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE! Nikdy nedobíjajte batérie, ktoré sa nedajú dobíjať, neskratujte ich ani neo- tvárajte. Dôsledkom môže byť prehriatie, nebezpečenstvo požiaru alebo explózia. Batérie nikdy neodhadzujte do ohňa alebo do vody. Batérie môžu explodovať. Vybité batérie ihneď vyberte z prístroja. Hrozí zvýšené nebezpečen- stvo vytečenia! Všetky batérie vymieňajte súčasne a vkladajte len batérie rovnakého typu.
 • Page 66: Montáž

  Bezpečnosť / Montáž / Uvedenie do prevádzky Batérie, ktoré sa dlhší čas nepoužívali, vyberte z prístroja. Pri vkladaní dodržte správnu polaritu! Montáž Upozornenie: Na montáž dverového zvončeka potrebujete skrutkovač a vŕtačku. Upozornenie: Pri montáži používajte iba dodané skrutky a hmoždinky. Upevnenie prijímača (pozri obr.
 • Page 67: Synchronizácia Vysielača / Prijímača

  Uvedenie do prevádzky / Obsluha Prijímač: Odstráňte kryt priečinka na batérie na zadnej strane. Vyberte príp. vybité batérie. Vložte 2 batérie (1,5 V , typ AA). Upozornenie: Dodržte pritom správnu polaritu. Tá je znázornená v priečinku na batérie Zatvorte priečinok na batérie Vysielač: Odstráňte držiak na zadnej strane vysielača.
 • Page 68: Nastavenie Druhu Signálu

  Obsluha Ukazovateľ signálu na prijímači bliká. To znamená, že synchro- nizácia bola úspešná. UPOZORNENIE: Synchronizačný modus trvá max. 2 minúty. Ak nemôžete zosynchronizovať Váš vysielač a prijímač, zvoľte nanovo synchronizačný modus. UPOZORNENIE: Po úspešnej synchronizácii vysielača a prijímača poč- kajte cca. 2 minúty, kým signálové zobrazenie na prijímači zhasne.
 • Page 69: Výber Signálneho Tónu

  Obsluha Výber signálneho tónu Upozornenie: Dverový zvonček je vybavený 36 rozdielnymi signál- nymi tónmi. Stlačte výberové tlačidlo tónu zvončeka . Zaznie prvý signálny tón. Stlačte znova výberové tlačidlo tónu zvončeka pre prechod k ďalšiemu signálnemu tónu. Zopakujte tento postup, kým nevyberiete želaný signálny tón. Naposledy zvolený...
 • Page 70: Čistenie A Údržba

  Čistenie a údržba / Likvidácia Čistenie a údržba Q V žiadnom prípade nepoužívajte kvapaliny a čistiace prostriedky, lebo tie môžu prístroj poškodiť. Výrobok čistite len zvonku jemnou, suchou handrou. Likvidácia Q Obal pozostáva z ekologicky nezávadných materiálov, ktoré môžete vhadzovať do recyklačných kontajnerov. Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného produktu získate na Vašej správe obce alebo mesta.
 • Page 71: Likvidácia Informácie

  My, spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, vyhlasujeme s výhradnou zodpovednosťou, že výrobok: Zvonček na dvere, číslo modelu: Z31370A / Z31370B, verzia: 12 / 2015, na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, zodpovedá normám / normatívnym dokumentom smernice 1999 / 5 / ES.
 • Page 72: Záruka

  Záruka Záruka Tento prístroj bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené. Vážený zákazník, na toto zariadenie dostávate záruku 3 roky od dátumu kúpy.
 • Page 73 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ............Seite 72 Technische Daten ................... Seite 72 Lieferumfang ................... Seite 73 Teileübersicht ..................Seite 73 Sicherheit .................... Seite 74 Allgemeine Sicherheitshinweise ............Seite 75 Sicherheitshinweise zu Batterien ............Seite 76 Montage ....................Seite 77 Inbetriebnahme Batterien einlegen / wechseln ...............
 • Page 74: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Einleitung Funktürklingel Einleitung Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Produkt ist zur drahtlosen Übertragung des Türklingelsignals bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Technische Daten Reichweite: 100 m (offener Bereich)
 • Page 75: Lieferumfang

  Einleitung Lieferumfang 1 Sender 1 Empfänger 2 Batterien 1,5 V , Typ AA (Empfänger) 1 Batterie 3 V , Typ CR2032 (Sender) 4 Schrauben (für Sender und zur Wandmontage des Empfängers) 3 Dübel 5 austauschbare Namensschilder (für die Türklingel) 1 Klingelschildabdeckung 1 Bedienungsanleitung Teileübersicht Empfänger (Abb.
 • Page 76: Sicherheit

  Einleitung / Sicherheit Sender (Abb. C / D): Signalanzeige Namensschild Klingeltaste Batteriefach Halterung (für Wandmontage) Montage (Abb. E / F): Schraube Dübel Schraube (für den Sender) Sicherheit Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen.
 • Page 77: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Sicherheit Allgemeine Sicherheitshinweise Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Es ist kein Spielzeug. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Ge- fahren verstehen.
 • Page 78: Sicherheitshinweise Zu Batterien

  Sicherheit Sicherheitshinweise zu Batterien LEBENSGEFAHR! Batterien können verschluckt werden, was lebensgefährlich sein kann. Nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn eine Batterie verschluckt wurde. EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und / oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
 • Page 79: Montage

  Sicherheit / Montage des Auslaufens. Falls die Batterien in Ihrem Gerät ausgelaufen sein sollten, entnehmen Sie diese sofort, um Schäden am Gerät vorzu- beugen! Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und / oder suchen Sie einen Arzt auf! Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.
 • Page 80: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Inbetriebnahme Entfernen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von dem Namensschild des Senders. Batterien einlegen / wechseln Legen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes Batterien zur Energieversorgung ein. VORSICHT! Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp. Andernfalls drohen Beschädigungen des Produkts. Empfänger: Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite.
 • Page 81: Bedienung

  Bedienung Bedienung Sender / Empfänger synchronisieren Synchronisieren Sie Sender und Empfänger wie folgt: Sobald die Batterien eingelegt sind, gelangt der Empfänger in den Synchronisationsmodus. Sie können auch manuell in den Synchronisationsmodus gelangen, indem Sie die Synchronisationstaste für ca. 3 Sekunden halten. Die Signalanzeige am Empfänger leuchtet auf.
 • Page 82: Signalart Einstellen

  Bedienung Signalart einstellen Der Empfänger kann ein empfangenes Türsignal entweder optisch oder akustisch oder sowohl optisch als auch akustisch anzeigen. Wählen Sie mithilfe der Signalart-Auswahltaste aus, ob das Signal optisch oder akustisch oder sowohl optisch als auch aku- stisch angezeigt werden soll. Lautstärke einstellen Drücken Sie die Lautstärketaste , bis die gewünschte Lautstärke...
 • Page 83: Fehler Beseitigen

  Bedienung / Reinigung und Pflege / Entsorgung Fehler beseitigen Nach Einfluss von außergewöhnlichen Umweltbedingungen (z.B. einem starken elektromagnetischen Feld) funktioniert das Produkt möglicherwei- se nicht mehr einwandfrei. Entnehmen Sie in diesem Fall beiden Geräten die Batterien für ca. 2 Minuten. Verfahren Sie anschließend wie unter „Sender / Empfänger synchronisieren“...
 • Page 84 Entsorgung Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.
 • Page 85: Information

  Wir, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: Funktürklingel, Modell-Nr.: Z31370A / Z31370B, Version: 12 / 2015, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den Normen / normativen Dokumenten der 1999 / 5 / EC übereinstimmt.
 • Page 86 Garantie Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Mate- rial- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß...
 • Page 87 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 D-74167 Neckarsulm Model no.: Z31370A / Z31370B Version: 12 / 2015 Last Information · Információk állása Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 11 / 2015 · Ident.-No.: Z31370A / B112015-4 IAN 273554...

This manual is also suitable for:

Z31370b