Silvercrest SSHK 100 A2 Operating Manual

Neck & shoulder heating pad
Hide thumbs Also See for SSHK 100 A2:
Table of Contents
 • Suomi

  • Table of Contents
  • Johdanto
   • Määräystenmukainen Käyttö
   • Osien Kuvaus
   • Toimituksen Laajuus
   • Tekniset Tiedot
  • Tärkeät Turvallisuusohjeet Turvallisuusjärjestelmä Käyttöönotto
  • Turvallisuusjärjestelmä
   • Päälle- / Poiskytkeminen / Lämpötilan Valinta
   • Lämpötilaportaat
   • Poiskytkentäautomatiikka
  • Puhdistus Ja Hoito
  • Säilytys
  • Hävittäminen
  • Takuu / Huolto
  • Yhdenmukaisuusselvitys
 • Svenska

  • Inledning
   • Avsedd Användning
   • Beskrivning Av Delarna
   • Leveransomfattning
   • Tekniska Specifikationer
  • Viktiga Säkerhetsanvisningar
  • Säkerhetssystem
  • Börja Använda Apparaten
   • Slå På / Stänga Av / Välja Temperatur
   • Temperaturnivåer
   • Avstängningsautomatik
  • Rengöring Och Skötsel
  • Kassering
  • Lagring
  • Förklaring Av Överensstämmelse
  • Garanti / Service
 • Dansk

  • Indledning
   • Anvendelse Ifølge Bestemmelserne
   • Beskrivelse Af Dele
   • Leverancens Indhold
   • Tekniske Data
  • Vigtige Sikkerhedshenvisninger
  • Første Brug
   • Tænding / Slukning / Temperaturvalg
   • Temperaturtrin
   • Slukautomatik
  • Rensning Og Vedligeholdelse
  • Sikkerhedssystem
  • Bortskaffelse
  • Lagring
  • Garanti / Service
  • Overensstemmelseserklæring
 • Deutsch

  • Einleitung
   • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
   • Teilebeschreibung
   • Lieferumfang
   • Technische Daten
  • Wichtige Sicherheitshinweise
  • Inbetriebnahme
   • Ein- / Ausschalten / Temperatur Wählen
   • Temperaturstufen
   • Abschaltautomatik
  • Sicherheits-System
  • Reinigung und Pflege
  • Entsorgung
  • Garantie / Service
  • Lagerung
  • Konformitätserklärung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

Introduction
Proper use ............................................................................................................................................Page 6
Description of parts and features .......................................................................................................Page 7
Delivery scope .....................................................................................................................................Page 7
Technical data .....................................................................................................................................Page 7
Important safety instructions
Safety system
..............................................................................................................................Page 9
Preparations for use
Switching on / off / Selecting the temperature...................................................................................Page 9
Temperature levels ..............................................................................................................................Page 9
Automatic switch-off ............................................................................................................................Page 9
Cleaning and care
Storage
.............................................................................................................................................Page 10
Disposal
............................................................................................................................................Page 11
Warranty / Service centre
Declaration of conformity
.........................................................................................Page 7
....................................................................................................................Page 10
.................................................................................................Page 11
.................................................................................................Page 11
Table of Contents
GB/IE
5

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSHK 100 A2

 • Page 1 Table of Contents Introduction Proper use ............................Page 6 Description of parts and features .......................Page 7 Delivery scope .............................Page 7 Technical data .............................Page 7 Important safety instructions ..................Page 7 Safety system ..........................Page 9 Preparations for use Switching on / off / Selecting the temperature...................Page 9 Temperature levels ..........................Page 9 Automatic switch-off ..........................Page 9 Cleaning and care...
 • Page 2: Proper Use

  Introduction The following pictograms are used in this operating manual / on the heating pad: The textiles used in this heating pad meet the strict human ecological Read the instructions! requirements of Öko-Tex Standard 100, as verified by the German Hohenstein Research Institute.
 • Page 3: Description Of Parts And Features

  Introduction / Important safety instructions Description of parts and Technical data features Model: SSHK 100 A2 Control (see fig. A) Type: P10 S Function display (see fig. A) Power supply: 220–240 V ∼ / 50–60 Hz Plug-in connector (see fig. B)
 • Page 4 Important safety instructions DANGER OF ELECTRIC SHOCK! RISK OF BURNS! This heating Do not stick needles or sharp objects pad must not be used by children into the heating pad. There is a risk unless the control has been preset of electric shock.
 • Page 5: Safety System

  Important safety instructions / Safety system / Preparations for use Switching on / off / Selecting Do not cover the control and do not place it the temperature on the heating pad when the pad is in operation. The electronic components in the control the heating pad cause the control to heat Switching on:...
 • Page 6: Cleaning And Care

  Preparations for use / Cleaning and care / Storage Switch the heating pad off (setting 0) and pull mild laundry detergent according to the manu- the mains plug out of the mains socket if the facturer’s instructions. heating pad is not to be used after it has Please note that frequent washing will cause switched itself off automatically.
 • Page 7: Disposal

  Storage / Disposal / Warranty / Service centre / Declaration of conformity If you do not intend to use the heating pad for any within a period of 3 years from the date of purchase length of time, store it in the original packaging are honoured by in a dry environment and without weighing it down.
 • Page 9: Table Of Contents

  Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 14 Osien kuvaus ............................Sivu 15 Toimituksen laajuus ..........................Sivu 15 Tekniset tiedot ............................Sivu 15 Tärkeät turvallisuusohjeet ....................Sivu 15 Turvallisuusjärjestelmä ......................Sivu 17 Käyttöönotto Päälle- / poiskytkeminen / lämpötilan valinta..................Sivu 17 Lämpötilaportaat ..........................
 • Page 10: Johdanto

  Johdanto Tässä käyttöohjeessa / lämpötyynyssä käytetään seuraavia piktogrammeja: Tässä lämpötyynyssä käytetyt tekstiilit täyttävät Ökö-Tex-standardin 100 hu- Tutustu ohjeisiin! maaninekologiset korkeat vaatimukset. Tämän on vahvistanut tutkimuslaitos Forschungsinstitut Hohenstein. Älä säilytä laskostettuna tai kokoon- Voltti (Vaihtojännite) käännettynä! Hertsi (Verkkotaajuus) Varo sähköiskua! Hengenvaara! Lämpötyyny kestää...
 • Page 11: Osien Kuvaus

  Johdanto / Tärkeät turvallisuusohjeet Osien kuvaus Tekniset tiedot Ohjausrasia (katso kuva A) Malli: SSHK 100 A2 Toimintonäyttö (katso kuva A) Tyyppi: P10 S Pistokytkin (katso kuva B) Jännitesyöttö: 220–240 V ∼ / Neppari (suljin, katso kuva C) 50–60 Hz Painonapit (katso kuva C)
 • Page 12 Tärkeät turvallisuusohjeet SÄHKÖISKUVAARA! Älä pistä henkilö ole esisäätänyt ohjausrasiaa ja ellei lämpötyynyyn neuloja äläkä teräviä lapselle ole annettu riittävää ohjausta, miten esineitä. Sähköiskuvaara. tätä lämpötyynyä käytetään turvallisesti. Voi Neuvottele lääkärisi ja sydämentah- aiheuttaa palovammoja iholle. distimesi valmistajan kanssa, ennen VARO! Varo, ettet nukahda, kun kuin otat lämpötyynyn käyttöön.
 • Page 13: Tärkeät Turvallisuusohjeet Turvallisuusjärjestelmä Käyttöönotto

  Tärkeät turvallisuusohjeet / Turvallisuusjärjestelmä / Käyttöönotto Päälle- / poiskytkeminen / Älä vedä johdoista, kierrä niitä äläkä käännä lämpötilan valinta niitä jyrkälle mutkalle. Muutoin lämpötyyny voi vaurioitua. Päällekytkentä: Säädä ohjausrasiaan porras 1, 2, 3, 4, 5 Turvallisuusjärjestelmä tai 6, kun haluat kytkeä lämpötyynyn päälle. Ohje: Kun lämpötyyny on käynnistetty, syttyy Huomautus: Lämpötyyny on varustettu turvalli- toimintonäyttö...
 • Page 14: Puhdistus Ja Hoito

  Käyttöönotto / Puhdistus ja hoito / Säilytys Kytke lämpötyyny pois (asento 0) ja irrota pistoke Muista, että lämpötyyny kärsii liian usein tapah- pistorasiasta, jos et kytkentäajan jälkeen halua tuvasta pesusta. Lämpötyyny tulisi tästä syystä enää käyttää lämpötyynyä. pestä koko käyttöikänsä aikana korkeintaan 10 kertaa pyykkikoneessa.
 • Page 15: Hävittäminen

  Hävittäminen / Takuu / Huolto / Yhdenmukaisuusselvitys Hävittäminen Asiakas voi takuutapauksessa korjauttaa tuotteen valintansa mukaan joko meidän korjaamollamme tai Koko pakkaus ja pakkausmateriaali valtuutetulla korjaamolla. Lämpötyynyä ei missään koostuvat vain ympäristöystävällisistä tapauksessa saa avata – takuu raukeaa, jos laite materiaaleista. Ne voidaan hävittää avataan tai siihen tehdään muutoksia.
 • Page 17 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...........................Sidan 22 Beskrivning av delarna ........................Sidan 23 Leveransomfattning ..........................Sidan 23 Tekniska specifikationer ........................Sidan 23 Viktiga säkerhetsanvisningar ..................Sidan 23 Säkerhetssystem ........................Sidan 24 Börja använda apparaten Slå på / stänga av / välja temperatur ....................Sidan 25 Temperaturnivåer ..........................Sidan 25 Avstängningsautomatik ........................Sidan 25 Rengöring och skötsel ......................Sidan 25...
 • Page 18: Inledning

  Inledning I den här bruksanvisningen används följande piktogramsymboler : Textilierna som används i denna värme- kudde motsvarar höga humanekolo- Läs anvisningarna! giska krav enligt Öko-Tex standard 100 och kan bekräftas av forsknings- institutet i Hohenstein. Använd inte i vikt eller hopskjutet Volt (växelspänning) tillstånd! Hertz (frekvens)
 • Page 19: Beskrivning Av Delarna

  Inledning / Viktiga säkerhetsanvisningar Beskrivning av delarna Tekniska specifikationer Reglage (se bild A) Modell: SSHK 100 A2 Funktionsindikering (se bild A) Typ: P10 S Instickskoppling (se bild B) Spänningsförsörjning: 220–240 V ∼ / Tryckknapp (förslutning, se bild C) 50–60 Hz...
 • Page 20: Säkerhetssystem

  Viktiga säkerhetsanvisningar / Säkerhetssystem FÖRSIKTIGT! Se till att inte somna Konsultera läkare och tillverkaren för ev. pacemaker innan värmekudden när värmekudden används. Alltför används. Värmekudden genererar långvarig användning kan medföra elektriska och magnetiska fält som eventuellt kan brännskador på huden. störa funktionen i en pacemaker.
 • Page 21: Börja Använda Apparaten

  Säkerhetssystem / Börja använda apparaten / Rengöring och skötsel Välja temperatur: att någon del av värmekudden överhettas genom att den stängs av om fel uppstår. Ställ in högsta temperaturnivå (nivå 6) en kort Om värmekudden stängs av automatiskt på grund stund före användningen.
 • Page 22: Lagring

  Rengöring och skötsel / Lagring / Kassering RISK FÖR ELSTÖTAR! RISK Värmekudden får inte strykas. FÖR MATERIALSKADOR! Torka inte värmekudden genom att slå på den. Risk för elstötar föreligger. Får ej kemtvättas. Använd en torr luddfri duk för rengöring och skötsel av värmekudden och reglaget Duken kan fuktas i milt tvålvatten om smutsen är svår att ta bort.
 • Page 23: Garanti / Service

  Garanti / service / Förklaring av överensstämmelse Garanti / service Vi lämnar garanti för material- och tillverkningsfel under 3 år från inköpsdatumet. Garantin gäller inte: · om skador uppstått p.g.a. icke avsedd användning. · för slitdelar. · brister som kunden redan kände till vid inköpet. ·...
 • Page 25 Indholdsfortegnelse Indledning Anvendelse ifølge bestemmelserne .....................Side 30 Beskrivelse af dele ..........................Side 31 Leverancens indhold ..........................Side 31 Tekniske Data ............................Side 31 Vigtige sikkerhedshenvisninger ..................Side 31 Sikkerhedssystem ........................Side 33 Første brug Tænding / slukning / temperaturvalg ....................Side 33 Temperaturtrin ............................Side 33 Slukautomatik ............................Side 33 Rensning og vedligeholdelse ..................Side 33 Lagring...
 • Page 26: Indledning

  Indledning I denne brugsanvisning / på varmepuden anvendes følgende piktogrammer: Tekstilerne, der er anvendt til denne varmepude, opfylder de høje human- Læs anvisningerne! økologiske krav i Øko-Tex Standard 100, som påvist af forskningsinstituttet Hohenstein. Må ikke anvendes sammenfoldet eller Volt (vekselspænding) sammenkrøllet! Hertz (lysnetfrekvensen) Fare for elektrisk stød! Livsfare!
 • Page 27: Beskrivelse Af Dele

  Indledning / Vigtige sikkerhedshenvisninger Beskrivelse af dele Tekniske data Betjeningsdel (se illustr. A) Model: SSHK 100 A2 Funktionsvisning (se illustr. A) Type: P10 S Stikkobling (se illustr. B) Spændingsforsyning: 220–240 V ∼ / Trykknap (lukning, se illustr. C) 50–60 Hz Trykknapper (se illustr.
 • Page 28 Vigtige sikkerhedshenvisninger FARE FOR ELEKTRISK STØD! opsynsperson eller barnet blev tilstrækkeligt intro- Stik ikke nåle eller spidse genstande duceret i, hvordan denne varmepude anvendes i varmepuden. Der er risiko for sikkert. Der er risiko for hudforbrændinger. elektrisk stød. PAS PÅ! Vær opmærksom på, at du Spørg lægen og din pacemakers ikke falder i søvn, mens varmepuden producent, inden du anvender denne...
 • Page 29: Sikkerhedssystem

  Sikkerhedssystem / Første brug / Rensning og vedligeholdelse Sikkerhedssystem Slukning: Indstil trin 0 på betjeningsdelen for at Bemærk: Varmepuden er udstyret med et sikker- slukke for varmepuden. hedssystem. Dets elektroniske sensorteknik forhindrer Bemærk: Funktionsvisningen slukker. en overopvarmning af hele varmepudens flade gennem automatisk slukning i tilfælde af fejl.
 • Page 30: Lagring

  Rensning og vedligeholdelse / Lagring / Bortskaffelse FARE FOR ELEKTRISK STØD! Foretag ingen blegning. Anvend Forbind først betjeningsdelen ikke vaskemidler med blegemiddel igen med varmepuden, når stikkob- (som f.eks. storvaskemidler). lingen og varmepuden er komplet tørre. Varmepuden må ikke tørres i Ellers er der fare for elektrisk stød.
 • Page 31: Garanti / Service

  Garanti / Service / Overensstemmelseserklæring Garanti / Service Overensstemmelseserklæring Vi giver 3 års garanti fra købsdatoen for materiale- Denne varmepude opfylder kravene i de gældende og produktionsfejl på varmepuden. europæiske direktiver og nationale retningslinjer. Dette bekræftes af CE-mærkning. Garantien gælder ikke: Erklæringer i overensstemmelse med dette er arkiveret ·...
 • Page 33 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 38 Teilebeschreibung ..........................Seite 39 Lieferumfang ............................Seite 39 Technische Daten ..........................Seite 39 Wichtige Sicherheitshinweise ..................Seite 39 Sicherheits-System ........................Seite 41 Inbetriebnahme Ein- / ausschalten / Temperatur wählen .....................Seite 41 Temperaturstufen ..........................Seite 42 Abschaltautomatik ..........................Seite 42 Reinigung und Pflege ......................Seite 42 Lagerung ............................Seite 43...
 • Page 34: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Heizkissen werden folgende Piktogramme verwendet: Die bei diesem Heizkissen eingesetzten Textilien erfüllen die hohen human- ökologischen Anforderungen des Anweisungen lesen! Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen. Nicht gefaltet oder zusammen- Volt (Wechselspannung) geschoben gebrauchen! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Hertz (Frequenz)
 • Page 35: Teilebeschreibung

  Heizkissens ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Heizkissens führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswid- Technische Daten rigen Anwendungen liegt, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Modell: SSHK 100 A2 Typ: P10 S Teilebeschreibung Spannungsversorgung: 220–240 V ∼ / 50–60 Hz Leistungsaufnahme: 100 W Bedienteil (siehe Abb.
 • Page 36 Wichtige Sicherheitshinweise Sie die Netzanschlussleitung fern von Hitze, Öl, werden, damit sie nicht mit dem Heizkissen scharfen Kanten. Wird die Netzanschlussleitung spielen. Es besteht Verletzungsgefahr. VERBRENNUNGSGEFAHR! beschädigt oder durchtrennt, berühren Sie diese nicht, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker. Verwenden Sie dieses Heizkissen Beschädigte oder verwickelte Netzanschlusslei- nicht bei Hilflosen, Kleinkindern oder tungen erhöhen das Risiko eines elektrischen...
 • Page 37: Sicherheits-System

  Wichtige Sicherheitshinweise / Sicherheits-System / Inbetriebnahme Vermeiden Sie eine Beschädigung Bitte beachten Sie, dass das Heizkissen nach des Heizkissens! einem Fehlerfall aus Gründen der Sicherheit nicht mehr betrieben werden kann und an die Bitte beachten Sie, dass Sie: angegebene Service-Adresse eingesendet ·...
 • Page 38: Temperaturstufen

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege Temperatur wählen: STROMSCHLAGGEFAHR! Stellen Sie kurz vor der Anwendung die höchste Verbinden Sie das Bedienteil Temperaturstufe (Stufe 6) ein. So erreichen Sie erst wieder mit dem Heizkissen, wenn eine schnelle Erwärmung. die Steckkupplung und das Heizkissen Stellen Sie zur Anwendung über mehrere Stunden vollständig trocken sind.
 • Page 39: Lagerung

  Reinigung und Pflege / Lagerung / Entsorgung / Garantie / Service GEFAHR DER SACHBESCHÄ- Werfen Sie Elektrogeräte DIGUNG! Befestigen Sie das nicht in den Hausmüll! Heizkissen zum Trocknen nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichem. Andernfalls Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EG über kann das Heizkissen beschädigt werden.
 • Page 40: Konformitätserklärung

  Garantie / Service / Konformitätserklärung Veränderung erlischt der Garantieanspruch. Weiter- gehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt. In vielen Fällen liegt der Grund für Reklamationen in Bedienungsfehlern. Diese könnten ohne Weiteres telefonisch oder per E-Mail behoben werden. Bitte wenden Sie sich an die für Sie eingerichtete Service-Hotline, bevor Sie das Heizkissen beim Hersteller reklamieren.

Table of Contents