Electrolux ENN2853AOW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ENN2853AOW
................................................ .............................................
NL KOEL-VRIESCOMBINATIE
EN FRIDGE FREEZER
DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK
ES FRIGORÍFICO-
CONGELADOR
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
BENUTZERINFORMATION
MANUAL DE
INSTRUCCIONES
2
23
43
65

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux ENN2853AOW

  Summary of Contents for Electrolux ENN2853AOW

 • Page 1 ..................... ENN2853AOW NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING EN FRIDGE FREEZER USER MANUAL DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION ES FRIGORÍFICO- MANUAL DE CONGELADOR INSTRUCCIONES...
 • Page 2: Table Of Contents

  9. TECHNISCHE GEGEVENS ..........22 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN In het belang van uw veiligheid en om een apparaat vervangt, dat voorzien is van correct gebruik te kunnen waarborgen is een veerslot (slot) op de deur of het het van belang dat u, alvorens het appa- deksel, zorg er dan voor dat u het slot raat te installeren en in gebruik te nemen, onbruikbaar maakt voordat u het oude deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips...
 • Page 4 • Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te • Zet geen levensmiddelen direct tegen brengen in de specificaties of dit pro- de luchtopening in de achterwand. (Als duct op enigerlei wijze te modificeren. het apparaat rijpvrij is) Een beschadigd netsnoer kan kortslui- •...
 • Page 5: Bedieningspaneel

  NEDERLANDS kan de olie terugvloeien in de compres- kwalificeerd elektricien of competent sor. persoon. • Rond het apparaat dient adequate • Dit product mag alleen worden onder- luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot houden door een erkend onderhouds- oververhitting leiden. Om voldoende centrum en er dient alleen gebruik te ventilatie te verkrijgen de instructies met worden gemaakt van originele reser-...
 • Page 6: Dagelijks Gebruik

  • draai de thermostaatknop op een lage- Deze functie stopt automatisch na re stand om de minimale koude te ver- 52 uur. krijgen. Druk op de Fast Freeze-knop om de func- • draai de thermostaatknop op een hoge- tie om op elk moment te uit te schakelen.
 • Page 7 NEDERLANDS In het geval van onbedoelde ont- nog bevroren zijn: in dat geval zal de be- dooiing, bijvoorbeeld als de reiding iets langer duren. stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met tech- 3.5 Het maken van ijsblokjes nische kenmerken onder "tijds- duur"...
 • Page 8 3.9 Het plaatsen van de deurplateaus Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschil- lende hoogtes worden geplaatst. Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap...
 • Page 9: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 4. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS 4.1 Tips voor energiebesparing 4.4 Tips voor het invriezen • De deur niet vaker openen of open la- Om u te helpen om het beste van het in- ten staan dan strikt noodzakelijk. vriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips: •...
 • Page 10: Onderhoud En Reiniging

  10 www.electrolux.com • als voedsel eenmaal ontdooid is, be- • bewaar het voedsel niet langer dan de derft het snel en kan het niet opnieuw door de fabrikant aangegeven bewaar- worden ingevroren; periode. 5. ONDERHOUD EN REINIGING LET OP! het apparaat schoon met een borstel.
 • Page 11: Problemen Oplossen

  NEDERLANDS 5.3 Het ontdooien van de koelkast Rijp wordt elke keer als de compressor- motor tijdens normale werking stopt, au- tomatisch van de verdamper van het koel- vak verwijderd. Het dooiwater loopt via een afvoergaatje in een speciale opvang- bak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
 • Page 12 12 www.electrolux.com Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De compressor De temperatuur is niet Stel een hogere tempera- werkt continu. goed ingesteld. tuur in. De deur is niet goed ge- Zie 'De deur sluiten'. sloten. De deur is te vaak geo- Laat de deur niet langer pend.
 • Page 13: Montage

  NEDERLANDS 6.1 Het lampje vervangen Het apparaat uitschakelen Druk op de achterste haak en schuif het kapje tegelijkertijd in de richting van de pijl Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor huishou- delijke apparaten.
 • Page 14 14 www.electrolux.com 7.3 Omkeerbaarheid van de deur De deur van het apparaat gaat naar rechts open. Als u wilt dat de deur naar links open gaat, ga dan, voordat u het ap- paraat installeert, als volgt te werk: • Maak de bovenste pen los en verwijder de afstandhouder.
 • Page 15 NEDERLANDS 7.4 Ventilatievereisten De luchtcirculatie achter het apparaat min. 5 cm moet voldoende zijn. 200 cm min. 200 cm Ga als volgt te werk. 7.5 Het apparaat installeren LET OP! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet klem zit. Knip indien nodig de zelfklevende afdicht- strip op maat en bevestig het op het appa- raat zoals aangegeven op de afbeelding.
 • Page 16 16 www.electrolux.com Plaats het apparaat in de nis. Duw het apparaat in de richting van de pijl (1) totdat het afdekplaatje van de opening aan de bovenkant tegen het keukenmeubel aankomt. Duw het apparaat in de richting van de pijl (2) tegen de kast tegenover het scharnier.
 • Page 17 NEDERLANDS Verwijder het juiste onderdeel van het af- dekplaatje van het scharnier (E). Verwijder onderdeel DX als het scharnier rechts staat, of onderdeel SX als het scharnier links staat. Bevestig de afdekplaatjes (C, D) aan de uit- steeksels en de gaten van de scharnieren. Installeer het ventilatierooster (B).
 • Page 18 18 www.electrolux.com Maak de onderdelen (Ha), (Hb), (Hc) en (Hd) los. Monteer onderdeel (Ha) op de binnenkant ca. 50 mm van de keukenkastdeur. 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm Duw onderdeel (Hc) op onderdeel (Ha). Zet de deur van het apparaat en de keu- kenkastdeur open onder een hoek van 90°.
 • Page 19: Geluiden

  NEDERLANDS Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van de deur 8 mm waar de spijker moet worden vastgemaakt (K). Plaats het kleine vierkantje terug op de ge- leider en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
 • Page 20 20 www.electrolux.com HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 21 NEDERLANDS HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK!
 • Page 22: Technische Gegevens

  22 www.electrolux.com 9. TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen van de uit- sparing Hoogte 1780 mm Breedte 560 mm Diepte 550 mm Tijdsduur 21 h Spanning 230-240 V Frequentie 50 Hz De technische gegevens staan op het ty- peplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
 • Page 23 9. TECHNICAL DATA ............41 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 24: Safety Instructions

  24 www.electrolux.com SAFETY INSTRUCTIONS In the interest of your safety and to ensure Keep ventilation openings, in the appli- the correct use, before installing and first ance enclosure or in the built-in structure, using the appliance, read this user manual clear of obstruction.
 • Page 25 ENGLISH Power cord must not be length- • Ice lollies can cause frost burns if con- ened. sumed straight from the appliance. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the 1.4 Care and cleaning back of the appliance. A squashed •...
 • Page 26: Control Panel

  26 www.electrolux.com ozone layer, in either its refrigerant 1.6 Service circuit or insulation materials. The • Any electrical work required to do the appliance shall not be discarded servicing of the appliance should be together with the urban refuse and carried out by a qualified electrician or rubbish.
 • Page 27: Daily Use

  ENGLISH Press the Fast Freeze switch to deactivate The FreeStore light will switch off. the function at any time. The Fast Freeze If the function is activated auto- light will switch off. matically the FreeStore indicator is not shown (refer to "Daily use"). 2.5 FreeStore function The activation of the FreeStore function increases the energy...
 • Page 28 28 www.electrolux.com 3.7 Temperature Indicator This appliance is sold in France. In accordance with regulations valid in this country it must be provided with a special device (see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indi- cate the coldest zone of it.
 • Page 29: Helpful Hints And Tips

  ENGLISH 3.11 FreeStore The refrigerator compartment is equipped with a device that allows for rapid cooling of foods and more uniform temperature in the compartment. This device activates by itself when nee- ded, for example for a quick temperature recovering after door opening or when the ambient temperature is high.
 • Page 30: Care And Cleaning

  30 www.electrolux.com • the maximum quantity of food which ment, can possibly cause the skin to be can be frozen in 24 hrs. is shown on freeze burnt; the rating plate; • it is advisable to show the freezing in •...
 • Page 31: What To Do If

  ENGLISH • leave the door/doors ajar to prevent un- 5.2 Periods of non-operation pleasant smells. When the appliance is not in use for long If the cabinet will be kept on, ask some- periods, take the following precautions: body to check it once in a while to pre- vent the food inside from spoiling in case •...
 • Page 32 32 www.electrolux.com Problem Possible cause Solution The appliance has no Connect a different electri- power. There is no voltage cal appliance to the mains in the mains socket. socket. Contact a qualified electri- cian. The lamp does not The lamp is in stand-by.
 • Page 33: Installation

  ENGLISH Problem Possible cause Solution The temperature in Products are too near to Store products so that the freezer is too each other. there is cold air circulation. high. 6.1 Replacing the lamp Switch off the appliance. Press on the rear hook and at the same time slide the cover in the direc- tion of the arrow.
 • Page 34 34 www.electrolux.com 7.3 Door reversibility The door of the appliance opens to the right. If you want to open the door to the left, do these steps before you install the appliance: • Loosen the upper pin and remove the spacer.
 • Page 35 ENGLISH 7.4 Ventilation requirements The airflow behind the appliance must be min. 5 cm sufficient. 200 cm min. 200 cm Do these steps. 7.5 Installing the appliance CAUTION! Make sure that the mains cable can move freely. If necessary cut the adhesive sealing strip and then apply it to the appliance as shown in figure.
 • Page 36 36 www.electrolux.com Install the appliance in the niche. Push the appliance in the direction of the arrow (1) until the upper gap cover stops against the kitchen furniture. Push the appliance in the direction of the arrow (2) against the cupboard on the op- posite side of the hinge.
 • Page 37 ENGLISH Remove the correct part from the hinge cover (E). Make sure to remove the part DX, in the case of right hinge, SX in oppo- site case. Attach the covers (C, D) to the lugs and the hinge holes. Install the vent grille (B).
 • Page 38 38 www.electrolux.com Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc) and (Hd). Install the part (Ha) on the inner side of the ca. 50 mm kitchen furniture. 90° 21 mm 90° ca. 50 mm 21 mm Push the part (Hc) on the part (Ha).
 • Page 39: Noises

  ENGLISH Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of the door 8 mm where the nail must be fitted (K). Place the small square on the guide again and fix it with the screws supplied. Align the kitchen furniture door and the ap- pliance door by adjusting the part (Hb).
 • Page 40 40 www.electrolux.com HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 41: Technical Data

  ENGLISH HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 9. TECHNICAL DATA Dimension of the recess Height 1780 mm Width 560 mm Depth 550 mm Rising Time 21 h Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz...
 • Page 42 42 www.electrolux.com The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label. 10. ENVIRONMENT CONCERNS Recycle the materials with the symbol and electronic appliances. Do not dispose . Put the packaging in applicable appliances marked with the symbol containers to recycle it.
 • Page 43 9. TECHNISCHE DATEN ........... . 63 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 44: Sicherheitshinweise

  44 www.electrolux.com SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine Tür oder auf dem Deckel ersetzt, ma- optimale Nutzung des Geräts vor der chen Sie den Schnappverschluss vor Montage und dem ersten Gebrauch das dem Entsorgen des Altgerätes un- vorliegende Benutzerhandbuch ein- brauchbar.
 • Page 45 DEUTSCH – Offene Flammen und Zündfunken 1.3 Täglicher Gebrauch vermeiden • Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die – Den Raum, in dem das Gerät instal- Kunststoffteile des Gerätes. liert ist, gut lüften • Lagern Sie keine feuergefährlichen Ga- • Technische und anderweitige Änderun- se oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
 • Page 46: Bedienfeld

  46 www.electrolux.com • Kontrollieren Sie nach dem Auspacken se nur von einem qualifizierten Elektriker das Gerät auf eventuelle Beschädigun- oder einem Elektro-Fachmann durch- gen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Be- geführt werden. trieb, wenn es beschädigt ist. Melden • Wenden Sie sich für Reparaturen und Sie die Schäden umgehend dem Händ-...
 • Page 47: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH Drehen Sie den Temperaturregler im Uhr- • und vom Standort des Geräts. zeigersinn auf eine mittlere Einstellung. Die Kontrolllampe leuchtet auf. 2.4 Funktion Fast Freeze Drücken Sie die Taste Fast Freeze, um die 2.2 Ausschalten Funktion Fast Freeze einzuschalten. Drehen Sie den Temperaturregler zum Die Kontrolllampe Fast Freeze leuchtet Ausschalten des Geräts in die Position...
 • Page 48 48 www.electrolux.com Die maximale Menge an Lebensmitteln, zur Verfügung stehenden Zeit im Kühl- die in 24 Stunden eingefroren werden schrank oder bei Raumtemperatur aufge- kann, ist auf dem Typenschild angege- taut werden. ben, das sich im Inneren des Geräts be- Kleinere Teile können sogar direkt aus...
 • Page 49 DEUTSCH 3.8 Verstellbare Ablagen Die Wände des Kühlschranks sind mit ei- ner Reihe von Führungsschienen ausge- stattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten. Zur besseren Raumnutzung können die vorderen Hälften der Ablagen auf die hint- eren Hälften gelegt werden. 3.9 Positionieren der Türablagen Die Türablagen können in unterschiedli- cher Höhe positioniert werden, womit das...
 • Page 50: Praktische Tipps Und Hinweise

  50 www.electrolux.com 3.11 FreeStore Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum sorgt. Bei Bedarf schaltet sich diese Funktion selbsttätig ein, z. B. zur raschen Wieder- herstellung der Temperatur, nachdem die Tür geöffnet wurde, oder wenn die Umge-...
 • Page 51: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knob- • weniger fetthaltige Lebensmittel lassen lauch sollten nicht im Kühlschrank aufbe- sich besser lagern als fetthaltigere; Salz wahrt werden, außer diese sind dafür verkürzt die Lagerzeit von Lebensmit- speziell verpackt. teln im Gefrierfach; • werden Gefrierwürfel direkt nach der 4.4 Hinweise zum Einfrieren Entnahme aus dem Gefrierfach verwen- det, können Sie zu Frostbrand auf der...
 • Page 52 52 www.electrolux.com Verwenden Sie keine Reinigungs- Schließen Sie das Gerät nach der Reini- mittel oder Scheuerpulver für die gung wieder an die Netzversorgung an. Außenseiten, da dies den Lack oder die Antifinger-Edelstahl Be- 5.2 Stillstandzeiten schichtung beschädigt. Bei längerem Stillstand des Gerätes müs- •...
 • Page 53: Was Tun, Wenn

  DEUTSCH 6. WAS TUN, WENN … WARNUNG! Während das Gerät in Betrieb ist, Ziehen Sie vor der Fehlersuche entstehen bestimmte Geräusche immer den Netzstecker aus der (Kompressor und Kühlkreislauf). Steckdose. Die Fehlersuche, die in der vorlie- genden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durch- geführt werden.
 • Page 54 54 www.electrolux.com Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die eingelagerten Lebens- Stellen Sie sicher, dass das mittel verhindern, dass das Kühlgut nicht die Rück- Wasser in den Wasser- wand berührt. sammler fließt. Wasser fließt auf Das Tauwasser läuft nicht Befestigen Sie den Tauwas- den Boden.
 • Page 55: Montage

  DEUTSCH 7. MONTAGE WARNUNG! 7.2 Elektrischer Anschluss Lesen Sie bitte die "Sicherheits- Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung hinweise" sorgfältig vor der Auf- des Gerätes, ob die Netzspannung und - stellung des Geräts durch, um frequenz Ihres Hausanschlusses mit den Gefahren für Sie selbst zu vermei- auf dem Typenschild angegebenen An- den und einen korrekten Betrieb...
 • Page 56 56 www.electrolux.com • Entfernen Sie die untere Tür. • Lösen Sie den unteren Stift. Auf der gegenüberliegenden Seite: • Bringen Sie den unteren Stift an. • Bringen Sie die untere Tür an. • Bringen Sie die Stifte (B) und die Dis- tanzstücke (C) am mittleren Scharnier...
 • Page 57 DEUTSCH Bohren Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Scharnierabdeckung A auf. Bringen Sie die Abdeckungen A und A1 (im Beipack) am mittleren Scharnier an. Setzen Sie das Gerät in die Einbaunische. Schieben Sie das Gerät in Pfeilrichtung (1), bis die obere Spaltabdeckung am Küchen- möbel anliegt.
 • Page 58 58 www.electrolux.com Befestigen Sie das Gerät mit 4 Schrauben in der Einbaunische. Entfernen Sie das entsprechende Teil aus der Scharnierabdeckung (E). Achten Sie darauf, im Falle eines rechten Scharniers Teil DX bzw. bei einem gegenüberliegen- den Scharnier Teil SX zu entfernen.
 • Page 59 DEUTSCH Wenn das Gerät seitlich an die Küchenmö- beltür angeschlossen werden muss: Lockern Sie die Schrauben in den Hal- tewinkeln (H). Verschieben Sie die Haltewinkel (H). Ziehen Sie die Schrauben wieder an. Trennen Sie die Teile (Ha), (Hb), (Hc) und (Hd) ab.
 • Page 60 60 www.electrolux.com Drücken Sie das Teil (Hc) auf das Teil (Ha). Öffnen Sie die Gerätetür und die Möbeltüre in einem Winkel von 90°. 8 mm Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in die Führungsschiene (Ha) ein. Halten Sie die Gerätetür an die Tür des Kü- chenmöbels, und markieren Sie die Boh-...
 • Page 61: Geräusche

  DEUTSCH Setzen Sie das Führungsstück erneut auf die Führungsschiene und schrauben Sie es mit den mitgelieferten Schrauben fest. Richten Sie die Tür des Einbaumöbels und die Gerätetür mit dem Führungsstück (Hb) aus. Drücken Sie Abdeckung (Hd) auf das Füh- rungsstück (Hb). Führen Sie eine Endkontrolle durch, um •...
 • Page 62 62 www.electrolux.com BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Page 63: Technische Daten

  DEUTSCH SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 9. TECHNISCHE DATEN Abmessung der Ausspa- rung Höhe 1780 mm Breite 560 mm Tiefe 550 mm Ausfalldauer 21 h Spannung 230-240 V Frequenz 50 Hz Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
 • Page 64 64 www.electrolux.com 10. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol elektronische Geräte. Entsorgen Sie . Entsorgen Sie die Verpackung in den Geräte mit diesem Symbol nicht mit entsprechenden Recyclingbehältern. dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Recyceln Sie zum Umwelt- und Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden...
 • Page 65 9. DATOS TÉCNICOS ............85 PENSAMOS EN USTED Gracias por adquirir un producto Electrolux. Ha escogido un producto que contiene décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha diseñado pensando en usted.
 • Page 66: Instrucciones De Seguridad

  66 www.electrolux.com INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Por su seguridad y para garantizar el fun- 1.2 Instrucciones generales de cionamiento correcto del aparato, antes seguridad de instalarlo y utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual del usuario, in- ADVERTENCIA cluidos los consejos y advertencias. Para...
 • Page 67 ESPAÑOL cuito, un incendio o una descarga eléc- • Los alimentos que se descongelen no trica. deben volver a congelarse. • Guarde los alimentos congelados, que ADVERTENCIA se adquieren ya envasados, siguiendo Los componentes eléctricos (ca- las instrucciones del fabricante. ble de alimentación, enchufe, •...
 • Page 68: Panel De Mandos

  68 www.electrolux.com ciente, siga las instrucciones corres- autorizado y sólo se deben utilizar re- pondientes a la instalación. cambios originales. • Siempre que sea posible, la parte pos- terior del producto debe estar contra 1.7 Protección del medio una pared, para evitar que se toquen...
 • Page 69: Uso Diario

  ESPAÑOL • Gire el regulador de temperatura hacia Pulse el conmutador Fast Freezepara de- ajustes más altos para obtener el frío sactivar la función en cualquier momento. máximo. Se apagará la luz Fast Freeze. Lo más conveniente es ajustar la 2.5 Función FreeStore temperatura en una posición inter- media.
 • Page 70 70 www.electrolux.com de hielo. Llene las bandejas con agua y 3.4 Descongelación colóquelas en el compartimento congela- Los alimentos ultracongelados o congela- dor. dos, antes de utilizarlos, se pueden des- No utilice instrumentos metálicos congelar en el compartimento frigorífico o...
 • Page 71 ESPAÑOL 3.9 Colocación de los estantes de la puerta Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas. Para realizar esos ajustes proceda como se indica a continuación: mueva paulati- namente el estante en la dirección de las flechas hasta retirarlo del soporte y coló- quelo en la posición que desee.
 • Page 72: Consejos Útiles

  72 www.electrolux.com 3.11 FreeStore El compartimento frigorífico cuenta con un dispositivo que permite enfriar los ali- mentos con más rapidez y mantener una temperatura más uniforme dentro del compartimento. El dispositivo se activa por sí solo cuando es necesario, por ejemplo, para recuperar rápidamente la temperatura después de...
 • Page 73: Mantenimiento Y Limpieza

  ESPAÑOL Botellas de leche: deben tener tapa y se • los alimentos magros se congelan me- colocarán en el estante para botellas de la jor que los grasos; la sal reduce el tiem- puerta. po de almacenamiento de los alimen- Los plátanos, las patatas, las cebollas y tos;...
 • Page 74 74 www.electrolux.com No utilice detergentes ni pastas Después de la limpieza, vuelva a conectar abrasivas para superficies exter- el aparato a la toma de red. nas, ya que podría dañar la pintu- ra y el revestimiento anti huellas 5.2 Periodos sin funcionamiento del acero inoxidable.
 • Page 75: Qué Hacer Si

  ESPAÑOL 6. QUÉ HACER SI… ADVERTENCIA Se producen ruidos durante el Antes de realizar cualquier repara- funcionamiento normal (compre- ción, desenchufe el aparato de la sor, circulación del refrigerante). toma de corriente. Sólo un electricista o un técnico homologado debe llevar a cabo cualquier reparación que no figure en este manual.
 • Page 76 76 www.electrolux.com Problema Posible causa Solución Los alimentos impiden que Asegúrese de que los ali- el agua fluya al colector. mentos no entran en con- tacto con la placa posterior. El agua fluye hacia El agua de la descongela- Fije la salida de agua de el suelo.
 • Page 77: Instalación

  ESPAÑOL 7. INSTALACIÓN ADVERTENCIA 7.2 Conexión eléctrica Lea atentamente la "Información Antes de conectar el aparato, compruebe sobre seguridad" para garantizar que el voltaje y la frecuencia que apare- su propia seguridad y el correcto cen en la placa de datos técnicos se co- funcionamiento del electrodomés- rresponden con el suministro de la vivien- tico antes de instalar el electrodo-...
 • Page 78 78 www.electrolux.com • Retire la puerta inferior. • Afloje el pasador inferior. En el lado opuesto: • Instale el pasador inferior. • Vuelva a colocar la puerta inferior. • Vuelva a colocar los pasadores (B) y los separadores (C) de la bisagra central en el lado opuesto.
 • Page 79 ESPAÑOL Taladre la tapa de la bisagra A como se muestra en la figura. Coloque las tapas A y A1 (en la bolsa de accesorios) en la bisagra intermedia. Instale el aparato en el hueco. Empuje el aparato en el sentido de la flecha (1) hasta que la cubierta de la separación superior haga tope contra el mueble de co- cina.
 • Page 80 80 www.electrolux.com Fije el aparato al hueco con cuatro tornillos. Retire la parte correcta de la tapa de la bi- sagra (E). No olvide extraer la pieza DX, en el caso de la bisagra derecha, y la pieza SX en el caso contrario.
 • Page 81 ESPAÑOL Si el aparato debe conectarse lateralmente con la puerta del mueble de cocina: Afloje los tornillos y las abrazaderas de sujeción (H). Retire las abrazaderas (H). Vuelva a apretar los tornillos. Desconecte las piezas (Ha), (Hb), (Hc) y (Hd). Instale la pieza (Ha) en el lado interno del ca.
 • Page 82 82 www.electrolux.com Empuje la pieza (Hc) contra la pieza (Ha). Abra la puerta del aparato y la puerta del mueble de cocina en un ángulo de 90°. 8 mm Introduzca el cuadrado pequeño (Hb) en la guía (Ha). Coloque juntas la puerta del aparato y la puerta del mueble de cocina y marque los orificios.
 • Page 83: Ruidos

  ESPAÑOL Vuelva a colocar el cuadrado pequeño en la guía y fíjelo con los tornillos suministra- dos. Alinee las puertas del mueble de cocina y del aparato mediante el ajuste de la pieza (Hb). Presione la pieza (Hd) contra la pieza (Hb). Finalmente, compruebe que: •...
 • Page 84 84 www.electrolux.com BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Page 85: Datos Técnicos

  ESPAÑOL SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 9. DATOS TÉCNICOS Medidas de la cavidad Altura 1780 mm Anchura 560 mm Profundidad 550 mm Tiempo de estabilización 21 h Voltaje 230-240 V Frecuencia 50 Hz La información técnica se encuentra en la do interior izquierdo del aparato, y en la placa de características, situada en el la- etiqueta de consumo energético.
 • Page 86 86 www.electrolux.com residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.
 • Page 87 ESPAÑOL...
 • Page 88 www.electrolux.com/shop...