Download Print this page

Electrolux ESF 64075 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
manual de instruções
Afwasautomaat
Dishwasher
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
Máquina de lavar loiça
ESF 64075

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux ESF 64075

  Summary of Contents for Electrolux ESF 64075

 • Page 1 Afwasautomaat Dishwasher Lave-vaisselle Geschirrspüler Máquina de lavar loiça ESF 64075...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com INHOUD Veiligheidsinformatie De afwasautomaat inruimen Beschrijving van het product Een afwasprogramma selecteren en starten Bedieningspaneel Bediening van het apparaat Afwasprogramma's De waterontharder instellen Onderhoud en reiniging...
 • Page 3: Bovenrek

  3 beneden in de bestekmand. Als dat niet raat niet aan. Neem contact op met de past, leg ze dan horizontaal op het bo- leverancier. venrek of in het messenrek. (Niet alle mo- • Verwijder alle verpakking voordat u het dellen hebben een messenrek).
 • Page 4 4 electrolux onmiddellijk de stekker uit het stop- • Gebruik alleen originele reserveonderde- contact. len. – Laat alleen de service-afdeling de HET APPARAAT WEGDOEN watertoevoerslang met de veilig- heidsklep repareren. • Om lichamelijk letsel of schade te voorko- men: Waarschuwing! Gevaarlijke span- –...
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  5 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Bovenrek Typeplaatje Waterhardheidsknop Filters Zoutreservoir Onderste sproeiarm Afwasmiddeldoseerbakje Bovenste sproeiarm Glansmiddeldoseerbakje Bovenblad BEDIENINGSPANEEL 3 4 5...
 • Page 6 6 electrolux Programmagids Programmaschakelaar Toets start/annuleren Multitabtoets Toets Uitgestelde start Display Indicatielampjes Programma-aanwijzer Uit-stand Indicatielampjes Hoofdwas Gaat aan wanneer de wasfase of de spoelfase loopt. Drogen Gaat aan wanneer de droogfase loopt. Multitab Gaat aan als u de functie Multitab ingeschakeld heeft. Zie 'Multitabfunc- tie'.
 • Page 7: Bediening Van Het Apparaat

  7 • Het niveau elektronisch instellen van de • De alarmcodes waterontharder Zie 'De waterontharder INSTELMODUS instellen'. • Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit Het apparaat moet in de instelmodus te schakelen als de multitabfunctie aan staan voor de volgende bewerkingen: staat.
 • Page 8: Gebruik Van Zout Voor De Afwasautomaat

  8 electrolux Instelling waterhard- Waterhardheid heid Duitse graden Franse graden mmol/l Clarke-gra- handmatig elek- (°dH) (TH°) tro- nisch 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63...
 • Page 9: Gebruik Van Afwasmiddel En Glansmiddel

  9 GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL 3. Als het afwasprogramma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in het afwas- middelbakje voor voorspoelen 4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje 5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
 • Page 10: De Multitabfunctie

  10 electrolux 3. Verwijder gemorst glansmiddel met een U kunt de dosering van het glansmiddel in- absorberend doekje om te voorkomen stellen tussen stand 1 (laagste dosering) en dat er te veel schuim ontstaat tijdens stand 6 (hoogste dosering). het afwassen.
 • Page 11 11 • Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. DE BESTEKMAND Zorg ervoor dat de voorwerpen niet ver- Plaats vorken en lepels met het handvat schuiven. naar beneden. • Waterdruppels kunnen zich ophopen op Plaats messen met het handvat naar bo- plastic voorwerpen en antiaanbakpan- ven.
 • Page 12: Een Afwasprogramma Selecteren En Starten

  12 electrolux Volg deze stappen om het bovenrek in de HOOGTEVERSTELLING VAN HET onderste stand te zetten: BOVENREK 1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten. 2. Til beide kanten voorzichtig op. U kunt het bovenrek in twee standen zetten 3.
 • Page 13: Afwasprogramma's

  13 • Sluit de deur van het apparaat. 1. Schakel het apparaat uit. – Het afwasprogramma gaat verder van- 2. Open de deur van het apparaat. af het punt waar het werd onderbro- Laat de deur van het apparaat een ken.
 • Page 14: Onderhoud En Reiniging

  14 electrolux Programma Soort vuil Type lading Programmabeschrijving Normaal bevuild Serviesgoed en be- Voorspoelen stek Wassen 50 °C Spoelen Drogen Gebruik dit programma om het servies- Spoelgang goed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat.
 • Page 15: Problemen Oplossen

  15 1. Draai het handvat van het microfilter (B) 6. Maak de filters schoon onder stromend een kwartslag naar links om het filter- water. systeem te ontgrendelen. 7. Zet de platte filter (C) op zijn oorspron- kelijke plaats. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee ge- leiders (D).
 • Page 16 16 electrolux Storing Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing De waterkraan is dicht. Draai de waterkraan open. Het filter in de wateraanvoers- Maak het filter schoon. lang is verstopt. De aansluiting van de water- Zorg dat de aansluiting altijd aanvoerslang is niet correct.
 • Page 17 17 Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing De sproeiarmen konden niet vrij Controleer of een verkeerde draaien. Onjuiste positie van de plaatsing van de items geen items in de mandjes. blokkering van de sproeiarmen veroorzaakt. De filters zijn vuil of niet juist Zorg ervoor dat de filters gemonteerd en geplaatst.
 • Page 18: Technische Gegevens

  18 electrolux TECHNISCHE GEGEVENS Afmeting Breedte 600 mm Hoogte 850 mm Diepte 610 mm Leidingwaterdruk Minimaal 0,5 bar (0,05 MPa) Maximaal 8 bar (0,8 MPa) Koud water of warm water maximaal 60 °C Watertoevoer Capaciteit Couverts 1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
 • Page 19 19 HET WERKBLAD VAN HET APPARAAT men dat het gootsteenwater terug de VERWIJDEREN machine in loopt. • Een standpijp met ventilatieopening. De 1. Verwijder de achterste schroeven (1). binnendiameter moet minimaal 40 mm zijn. max 85 cm min 40 cm 2.
 • Page 20: Safety Information

  20 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com CONTENTS Safety information Setting and starting a washing programme Product description Control panel Washing programmes Use of the appliance Care and cleaning Setting the water softener What to do if…...
 • Page 21 21 • Types of salt that are not specified for • Do not drill into the sides of the appliance dishwashers can cause damage to the to prevent damage to hydraulic compo- water softener. nents and electrical components. • Fill the appliance with salt before you FROST PRECAUTIONS start a washing programme.
 • Page 22 22 electrolux • Use only original spare parts. TO DISCARD THE APPLIANCE • To prevent the risk of injury or damage: – Disconnect the mains plug from the mains socket. – Cut off the mains cable and discard it. – Remove the door catch. This prevents children or pets to be closed in the ap- pliance.
 • Page 23: Product Description

  23 PRODUCT DESCRIPTION Upper basket Rating plate Water hardness dial Filters Salt container Lower spray arm Detergent dispenser Upper spray arm Rinse aid dispenser Worktop CONTROL PANEL 3 4 5...
 • Page 24 24 electrolux Programme guide Programme knob Start/cancel button Multitab button Delay start button Display Indicator lights Programme marker Off position Indicator lights Wash It comes on when the washing phase or the rinsing phase operates. It comes on when the drying phase operates.
 • Page 25: Use Of The Appliance

  25 • To adjust electronically the level of the • The time of the delay start water softener. Refer to 'Setting the wa- • The alarm codes. ter softener'. SETTING MODE • To deactivate/activate the rinse aid dis- penser when the multitab function is on.
 • Page 26: Use Of Dishwasher Salt

  26 electrolux Water hardness ad- Water hardness justment German degrees French degrees mmol/l Clarke de- manually elec- (°dH) (TH°) grees troni- cally 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 43 - 50 76 - 90...
 • Page 27: Use Of Detergent And Rinse Aid

  27 USE OF DETERGENT AND RINSE AID 3. If the washing programme has a pre- wash phase, put a small quantity of de- tergent in the prewash detergent com- partment 4. If you use the detergent tablets, put the tablet in the detergent dispenser 5.
 • Page 28: Multitab Function

  28 electrolux 3. Remove the spilled rinse aid with an You can set the rinse aid dosage between absorbent cloth to prevent too much position 1 (lowest dosage) and position 6 foam during the washing programme. (highest dosage). 4. Close the rinse aid dispenser. Press the...
 • Page 29 29 Mix the spoons with other cutlery to prevent them to bond together. Use the cutlery grid. If the dimensions of the cutlery prevent use of the cutlery grid, you can easily remove it. UPPER BASKET The rows of prongs in the lower basket can The upper basket is for plates (maximum be flat to load pots, pans and bowls.
 • Page 30: Setting And Starting A Washing Programme

  30 electrolux 2. Carefully lift the two sides until the mechanism is engaged and the basket is stable. ADJUSTMENT OF THE HEIGHT OF THE UPPER BASKET Do these steps to move the upper basket You can put the upper basket in two posi- to the lower position: tions to increase the load flexibility.
 • Page 31: Washing Programmes

  31 HOW TO CANCEL A WASHING 1. Switch off the appliance. PROGRAMME OR A DELAY START 2. Open the appliance door. If a washing programme or a delay For better drying results, keep the ap- start has not started, you can change pliance door ajar for some minutes.
 • Page 32: Care And Cleaning

  32 electrolux Programme Type of soil Type of load Programme description Use this programme to quickly rinse the Rinse dishes. This prevents the remaining food to bond on the dishes and bad odours to come out from the appliance. Do not use detergent with this pro- gramme 1) The appliance senses the type of soil and the quantity of items in the baskets.
 • Page 33: What To Do If

  33 5. Remove the flat filter (C) from the bot- 9. Put the filter system in position. tom of the appliance. 10. To lock the filter system, turn the han- dle on the microfilter (B) clockwise until it locks in position.
 • Page 34 34 electrolux Malfunction Possible cause Possible solution The anti-flood device is on. Close the water tap and con- tact the service centre. The start of the washing pro- The appliance door is open. Close the appliance door. gramme does not occur.
 • Page 35: Technical Data

  35 Problem Possible cause Possible solution The detergent can be the Use a different brand of deter- cause. gent. The dishes are wet. The washing programme was For better drying results, keep without a drying phase or with the door ajar for some minutes.
 • Page 36: Environment Concerns

  36 electrolux ENVIRONMENT CONCERNS caused by inappropriate waste handling of The symbol on the product or on its this product. For more detailed information packaging indicates that this product may about recycling of this product, please not be treated as household waste. Instead...
 • Page 37 37 • A stand pipe with vent-hole. The internal tic membrane (A). If you do not remove the diameter must be minimum 40 mm. membrane, remaining food can cause a blockage in the drain hose spigot max 85 cm...
 • Page 38: Consignes De Sécurité

  38 electrolux Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com SOMMAIRE Consignes de sécurité Sélection et départ d'un programme de Description de l'appareil lavage Bandeau de commande Programmes de lavage Utilisation de l'appareil Entretien et nettoyage Réglage de l'adoucisseur d'eau En cas d'anomalie de fonctionnement Utilisation du sel régénérant...
 • Page 39 39 • Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la • Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur vaisselle et les ustensiles pouvant être la- l'appareil pour son nettoyage. Cela cré- vés en machine. erait un risque de choc électrique et •...
 • Page 40 40 electrolux • Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une • Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation soupape de sécurité et une gaine double électrique pour débrancher l'appareil. Dé- comportant un câble électrique interne. tachez, pour ce faire, la fiche de la prise Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pres-...
 • Page 41: Description De L'appareil

  41 DESCRIPTION DE L'APPAREIL Panier du haut Plaque de calibrage Sélecteur de dureté de l'eau Filtres Réservoir de sel régénérant Bras d'aspersion inférieur Distributeur de produit de lavage Bras d'aspersion intermédiaire Distributeur de liquide de rinçage Plan de travail...
 • Page 42 42 electrolux Guide des programmes Manette de sélection des programmes Touche Départ/Annulation Touche « Tout en 1 » Touche Départ différé Affichage Voyants Indicateur de programme Position Arrêt Voyants Lavage S'allume lorsque la phase de lavage ou de rinçage est en cours.
 • Page 43: Utilisation De L'appareil

  43 • Pour annuler un programme de lavage en • Le décompte du départ différé cours. Reportez-vous au chapitre « Ré- • Les codes d'alarme. glage et départ d'un programme de lava- MODE PROGRAMMATION ge ». • Régler électroniquement le niveau de L'appareil doit être en mode...
 • Page 44: Réglage De L'adoucisseur D'eau

  44 electrolux RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucis- Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau s'il seur d'eau conçu pour éliminer les miné- ne correspond pas à la dureté de l'eau de raux et les sels de l'eau d'alimentation. Ces votre région.
 • Page 45: Utilisation Du Produit De Lavage Et Du Liquide De Rinçage

  45 1. Dévissez le bouchon du réservoir à sel régénérant en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du ré- servoir (uniquement lorsque vous rem- plissez le réservoir pour la première fois).
 • Page 46: Fonction "Tout En 1

  46 electrolux UTILISATION DU LIQUIDE DE 3. Essuyez tout débordement de liquide RINÇAGE de rinçage à l'aide de papier absor- bant, afin d'éviter une formation exces- Le liquide de rinçage assure un rinçage sive de mousse lors du lavage. optimal et un séchage sans tâches ni 4.
 • Page 47: Rangement Des Couverts Et De La Vaisselle

  47 RANGEMENT DES COUVERTS ET DE LA VAISSELLE CONSEILS ET ASTUCES • Les éponges, les chiffons de nettoyage et tout autre objet absorbant l'eau ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle. • Enlevez tous les restes d'aliments. • Laissez tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'ali-...
 • Page 48 48 electrolux Intercalez les cuillères aux autres couverts, Hauteur maximale de la vaisselle dans : afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent. Le panier su- Le panier Utilisez le séparateur à couverts. Si la taille périeur inférieur. et la forme des couverts ne le permettent...
 • Page 49: Sélection Et Départ D'un Programme De Lavage

  49 SÉLECTION ET DÉPART D'UN PROGRAMME DE LAVAGE RÉGLER ET DÉMARRER UN POUR ANNULER UN PROGRAMME DE PROGRAMME DE LAVAGE SANS LAVAGE OU UN DÉPART DIFFÉRÉ DÉPART DIFFÉRÉ Si un programme de lavage ou un dé- 1. Fermez le porte.
 • Page 50: Programmes De Lavage

  50 electrolux • Si vous ne mettez pas l'appareil à RETIREZ LES ARTICLES DES PANIERS l'arrêt trois minutes après la fin du • Attendez que la vaisselle refroidisse avant programme de lavage : de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle –...
 • Page 51: Entretien Et Nettoyage

  51 Ces valeurs de consommation peuvent tions d'alimentation électrique et de la changer en fonction de la pression et quantité de vaisselle. de la température de l'eau, des varia- ENTRETIEN ET NETTOYAGE POUR RETIRER ET NETTOYER LES 5. Retirez le filtre plat (C) du fond de la cu- FILTRES Avec des filtres sales, les résultats du lava-...
 • Page 52: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  52 electrolux EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT L'appareil ne démarre pas ou se met à l'ar- • - L'appareil ne vidange pas rêt en cours de programme. • - Le système de sécurité anti-débor- Dans un premier temps, essayez de trouver dement s'est déclenché.
 • Page 53 53 Si d'autres codes d'alarme s'affichent, con- – Référence produit tactez le service après-vente. (PNC) .......... Les informations nécessaires au service – Numéro de série après-vente figurent sur la plaque signaléti- (S.N.) ..........que. Inscrivez les éléments suivants : –...
 • Page 54: Caractéristiques Techniques

  54 electrolux Problème Cause possible Solution possible La vaisselle est mouillée et ter- Le distributeur de liquide de Remplissez le distributeur de li- rinçage est vide. quide de rinçage. La fonction « Tout en 1 » est Activez le distributeur de liquide activée (cette fonction désacti-...
 • Page 55: En Matière De Protection De L'environnement

  55 EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT seront traités dans des conditions Le symbole sur le produit ou son optimum. emballage indique que ce produit ne peut Pour obtenir plus de détails sur le recyclage être traité comme déchet ménager. Il doit de ce produit, veuillez prendre contact avec être remis au point de collecte dédié...
 • Page 56 56 electrolux eaux usées de l'évier de repartir dans n'oubliez pas d'enlever toute la membrane l'appareil. en plastique (A). Si vous oubliez d'enlever • À une conduite fixe dotée d'une ventila- toute la membrane, les particules d'ali- tion spéciale. Le diamètre intérieur ne ments risquent de s'accumuler avec le doit pas être inférieur à...
 • Page 57: Sicherheitshinweise

  57 Electrolux. Thinking of you. Mehr zu unserem Denken finden Sie unter www.electrolux.com INHALT Sicherheitshinweise Laden von Besteck und Geschirr Gerätebeschreibung Auswählen und Starten eines Bedienfeld Spülprogramms Gebrauch des Gerätes Spülprogramme Einstellen des Wasserenthärters Reinigung und Pflege Gebrauch von Salz für Geschirrspüler Was tun, wenn …...
 • Page 58 58 electrolux • Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich Falsch eingesetzte Filter führen zu nicht spülmaschinengeeignete Gegenstände. zufriedenstellenden Spülergebnissen und • Laden Sie keine entflammbaren Produkte einer Beschädigung des Geräts. oder Gegenstände, die mit entflammba- • Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem ren Produkten benetzt sind, in das Gerät...
 • Page 59 59 • Prüfen Sie bei der ersten Verwendung • Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Gerätes, dass die Schläuche keine nach der Montage noch zugänglich ist. Wasserlecks aufweisen. • Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie • Der Wasserzulaufschlauch verfügt über das Gerät vom Stromnetz trennen möch-...
 • Page 60: Gerätebeschreibung

  60 electrolux Warnung! Die Geschirrspüler- • Sollte das Reinigungsmittel in die Au- Reinigungsmittel sind gefährlich gen gelangen, konsultieren Sie um- und können Korrosion gehend einen Arzt und spülen Sie die verursachen! Augen mit Wasser aus. • Bei Unfällen mit diesen Reinigungs- •...
 • Page 61: Bedienfeld

  61 BEDIENFELD 3 4 5 Programmübersicht Programmwahlschalter Start/Abbruch-Taste Multitab-Taste Zeitvorwahl-Taste Display Anzeigen Referenzmarkierung Position Aus Anzeigen Spülgang Leuchtet während des Hauptspülgangs oder Klarspülgangs auf. Trocknen Leuchtet während der Trockenphase auf. Multitab Leuchtet auf, wenn die Multitab-Funktion aktiviert ist. Siehe Abschnitt „Funktion Multitab“.
 • Page 62: Gebrauch Des Gerätes

  62 electrolux Zum Einschalten des Gerätes und zur DISPLAY Auswahl eines Spülprogramms: Im Display erscheinen: Drehen Sie den Programmwähler, bis die • Die elektronische Einstellung der Wasser- Referenzmarkierung auf eines der Spülpro- enthärtungsstufe gramme auf dem Bedienfeld zeigt. • Die Aktivierung/Deaktivierung des Klar- •...
 • Page 63: Einstellen Des Wasserenthärters

  63 4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den 7. Starten Sie das Spülprogramm. Geschirrspüler ein. Wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten 5. Stellen Sie je nach Spülgut und Ver- („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) benut- schmutzungsgrad das passende Spül- zen, verwenden Sie die Funktion Multi- programm ein.
 • Page 64: Gebrauch Von Salz Für Geschirrspüler

  64 electrolux 2. Halten Sie die Start-/Abbruch-Taste 6. Drehen Sie den Programmwähler in die gedrückt. Ausschaltposition, um die Einstellung 3. Drehen Sie den Programmwähler ge- zu speichern. gen den Uhrzeigersinn, bis die Refe- Wenn der Wasserenthärter elektronisch renzmarkierung auf das erste verfügba- auf Stufe 1 eingestellt ist, bleibt die re Spülprogramm an der Bedienblende...
 • Page 65: Verwendung Von Reinigungsmittel Und Klarspüler

  65 VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTEL UND KLARSPÜLER auf. Einige Geschirrspüler-Tabs erbrin- gen bei kurzen Spülprogrammen keine optimalen Ergebnisse. Wählen Sie lan- ge Spülprogramme, wenn Sie Ge- schirrspüler-Tabs verwenden, damit sich das Reinigungsmittel vollständig auflösen kann. GEBRAUCH VON KLARSPÜLMITTEL Klarspülmittel ermöglichen das Trock- nen des Geschirrs ohne Streifen und Flecken.
 • Page 66: Laden Von Besteck Und Geschirr

  66 electrolux Einige Tabletten-Sorten können auch ande- – Wenn Sie die Funktion Multitab ein- re Zusätze enthalten. schalten, bleibt sie so lange aktiv, bis Stellen Sie sicher, dass diese Tabletten für Sie sie wieder abschalten. die Wasserhärte in Ihrem Bereich geeignet...
 • Page 67 67 Verwenden Sie das Besteckgitter. Wenn die Abmessungen des Bestecks die Verwen- dung des Besteckgitters nicht zulassen, entfernen Sie es. OBERKORB Der Oberkorb ist zur Aufnahme von Tellern (bis zu 24 cm Durchmesser), Saucieren, Salatschüsseln, Tassen, Gläsern, Töpfen und Deckeln bestimmt. Ordnen Sie das Spülgut so an, dass das Wasser die Ober-...
 • Page 68: Auswählen Und Starten Eines Spülprogramms

  68 electrolux Gehen Sie wie folgt vor, um den Oberkorb Maximale Geschirrhöhe im: nach unten zu verstellen: Untere Stellung 24 cm 27 cm 1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag heraus. Gehen Sie wie folgt vor, um den Oberkorb 2.
 • Page 69: Spülprogramme

  69 ABBRUCH EINES SPÜLPROGRAMMS 1. Schalten Sie das Gerät aus. ODER DER ZEITVORWAHL 2. Öffnen Sie die Tür des Geräts. Solange ein Spülprogramm oder die Öffnen Sie für bessere Trocknungser- Zeitvorwahl noch nicht gestartet sind, gebnisse für einige Minuten die Tür ei- können Sie die Auswahl ändern.
 • Page 70: Reinigung Und Pflege

  70 electrolux Programme Verschmut- Spülgut Programmbeschreibung zungsgrad Verwenden Sie dieses Programm zum Spülen schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit wird vermieden, dass sich Essensreste am Geschirr festsetzen und schlechte Gerüche aus dem Gerät entweichen. Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
 • Page 71: Was Tun, Wenn

  71 5. Nehmen Sie den Flachfilter (C) unten 9. Setzen Sie das Filtersystem wieder ein. aus dem Gerät heraus. 10. Um das Filtersystem zu verriegeln, dre- hen Sie den Griff des Mikrofilters (B) im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. REINIGEN DER SPRÜHARME Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
 • Page 72 72 electrolux Störung Mögliche Ursachen Mögliche Abhilfe Der Wasserzulaufschlauch ist Stellen Sie sicher, dass der beschädigt. Wasserzulaufschlauch nicht beschädigt ist. Das Gerät pumpt das Wasser Der Siphon ist verstopft. Reinigen Sie den Siphon. nicht ab. Der Wasserablaufschlauch ist Vergewissern Sie sich, dass die nicht richtig angeschlossen.
 • Page 73 73 Problem Mögliche Ursache Mögliche Abhilfe Die Filter sind verschmutzt, Kontrollieren Sie, ob die Filter nicht richtig montiert oder nicht sauber, richtig montiert und korrekt eingesetzt. korrekt eingesetzt sind. Die Reinigungsmittelmenge war Stellen Sie sicher, dass die Rei- nicht ausreichend oder es wur-...
 • Page 74: Technische Daten

  74 electrolux 7. Drehen Sie den Programmwähler in die Ausschaltposition, um die Einstellung zu speichern. TECHNISCHE DATEN Abmessungen Breite 600 mm Höhe 850 mm Tiefe 610 mm Wasserdruck Min. 0,5 bar (0,05 MPa) Max. 8 bar (0,8 MPa) Kalt- oder Warmwasser maximal 60 °C...
 • Page 75 75 ENTFERNEN DER ARBEITSPLATTE Dadurch wird verhindert, dass Abwasser DES GERÄTS aus dem Siphon in das Gerät zurückflie- ßen kann. 1. Lösen Sie die hinteren Schrauben (1) • Ein Standrohr mit Entlüftungsöffnung. Der Innendurchmesser muss mindestens 40 mm betragen.
 • Page 76: Informações De Segurança

  76 electrolux Electrolux. Thinking of you. Saiba mais sobre a nossa filosofia em www.electrolux.com ÍNDICE Informações de segurança Carregar pratos e talheres Descrição do produto Seleccionar e iniciar um programa de Painel de controlo lavagem Utilização do aparelho Programas de lavagem Regular o amaciador da água...
 • Page 77 77 • Coloque as facas e todas as peças com • Retire todo o material de embalagem an- pontas afiadas no cesto de talheres com tes de instalar e utilizar a máquina. a ponta virada para baixo. Caso contrá- •...
 • Page 78 78 electrolux – Se a mangueira de entrada de água CENTRO DE ASSISTÊNCIA ou a válvula de segurança estiver • Apenas uma pessoa qualificada pode danificada, desligue imediatamente efectuar trabalhos ou reparações na má- a ficha de alimentação eléctrica da quina.
 • Page 79: Descrição Do Produto

  79 DESCRIÇÃO DO PRODUTO Cesto superior Placa de características Indicador da dureza da água Filtros Depósito de sal Braço aspersor inferior Distribuidor de detergente Braço aspersor superior Distribuidor de abrilhantador Tampo PAINEL DE CONTROLO 3 4 5...
 • Page 80 80 electrolux Guia de programas Selector de programas Botão Iniciar/Cancelar Botão Multipastilhas Botão de Início Diferido Display Indicadores luminosos Marcador de programas Posição Off (desligado) Indicadores luminosos Lavagem Acende-se durante a fase de lavagem e a fase de enxaguamento. Secagem Acende-se durante a fase de secagem.
 • Page 81: Utilização Do Aparelho

  81 • Para ajustar electronicamente o nível de • O tempo do início diferido. amaciador da água. Consulte "Regular o • Os códigos de alarme. amaciador da água". MODO DE REGULAÇÃO • Para desactivar/activar o distribuidor de abrilhantador quando a função Multipas- O aparelho tem de estar no modo de tilhas está...
 • Page 82: Utilização Do Sal Para Máquinas De Lavar Loiça

  82 electrolux Ajuste da dureza da Dureza da água água Graus alemães Graus franceses mmol/l Graus Clar- manual- elec- (°dH) (TH°) mente tronica- mente 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 43 - 50 76 - 90...
 • Page 83: Utilização De Detergente E Abrilhantador

  83 UTILIZAÇÃO DE DETERGENTE E ABRILHANTADOR 3. Se o programa de lavagem tiver uma fase de pré-lavagem, coloque uma pe- quena quantidade de detergente no compartimento de detergente de pré- -lavagem 4. Se utilizar pastilhas de detergente, co- loque a pastilha no distribuidor de de- tergente 5.
 • Page 84: Função Multi-Pastilhas

  84 electrolux 2. Encha o distribuidor de abrilhantador AJUSTE DA DOSAGEM DE ABRILHANTADOR com abrilhantador. A marca "max" apresenta o nível máximo. Definição de fábrica: posição 4. 3. Retire o abrilhantador entornado com Pode regular a dosagem de abrilhantador um pano absorvente para evitar dema- entre a posição 1 (dosagem mais baixa) e a...
 • Page 85 85 • Podem acumular-se gotas de água nas peças de plástico e tachos antiaderen- tes. CESTO INFERIOR Coloque tachos, tampas, pratos, saladeiras e talheres no cesto inferior. Coloque as tra- vessas e as tampas grandes nas extremi- dades do cesto.
 • Page 86: Seleccionar E Iniciar Um Programa De Lavagem

  86 electrolux 2. Levante cuidadosamente os dois lados até que o mecanismo engate e o cesto fique estável. REGULAR A ALTURA DO CESTO SUPERIOR Execute estes passos para deslocar o ces- Pode colocar o cesto superior em duas po- to superior para a posição inferior: sições para aumentar a flexibilidade quando...
 • Page 87: Programas De Lavagem

  87 – O programa de lavagem continua a 1. Desligue o aparelho. partir do ponto de interrupção. 2. Abra a porta do aparelho. Para obter os melhores resultados de COMO CANCELAR UM PROGRAMA DE secagem, mantenha a porta do apare- LAVAGEM OU UM INÍCIO DIFERIDO...
 • Page 88: Manutenção E Limpeza

  88 electrolux Programa Tipo de sujida- Tipo de carga Descrição do programa Sujidade normal Faianças e talheres Pré-Lavagem Lavagem 50 °C Enxaguamentos Secagem Utilize este programa para enxaguar rapi- Enxaguamento damente a loiça. Isto evita que os resí- duos de comida se colem à loiça e que saiam odores desagradáveis do apare-...
 • Page 89: O Que Fazer Se

  89 1. Para desbloquear o sistema de filtros, 6. Limpe os filtros debaixo de água cor- rode o manípulo do microfiltro (B) apro- rente. ximadamente 1/4 de volta para a es- 7. Coloque o filtro plano (C) na posição querda.
 • Page 90 90 electrolux Avaria Possível causa Solução possível A pressão da água é demasia- Contacte os serviços de abas- do baixa. tecimento de água da sua área. A torneira da água está fecha- Abra a torneira da água. O filtro na mangueira de entra- Limpe o filtro.
 • Page 91 91 OS RESULTADOS DE LAVAGEM E DE SECAGEM NÃO SÃO SATISFATÓRIOS Problema Possível causa Solução possível A loiça não está lavada. O programa de lavagem selec- Certifique-se de que o progra- cionado não era adequado ao ma de lavagem é adequado ao tipo de carga e sujidade.
 • Page 92: Dados Técnicos

  92 electrolux 4. Solte o botão Iniciar/Cancelar. 6. Prima o botão Iniciar/Cancelar para al- – O display apresenta a regulação terar a regulação. electrónica do amaciador da água. – O display apresenta o novo ajuste. 5. Rode o selector de programas para a 7.
 • Page 93: Instalação

  93 INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO POR BAIXO DE UM 3. Levante o tampo e desloque-o das ra- BALCÃO nhuras frontais (3). Coloque a máquina ao lado de uma tornei- ra de água e de uma saída de escoamento. Retire o tampo da máquina para a instalar por baixo de um lava-loiça ou de uma ban-...
 • Page 94 94 electrolux A extensão da mangueira de escoamento Um dispositivo de segurança impede não pode ser superior a 2 m. O diâmetro que a água suja volte a entrar na má- interior do tubo não pode ser inferior ao di- quina.
 • Page 95 95...
 • Page 96 156957230-A-302011...