Download Print this page

Electrolux EUF2745AOW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EUF2745AOW
EUF2745AOX
................................................ .............................................
NL VRIEZER
EN FREEZER
DE GEFRIERGERÄT
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
BENUTZERINFORMATION
2
20
36

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Electrolux EUF2745AOW

 • Page 1 ..................... EUF2745AOW NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING EUF2745AOX EN FREEZER USER MANUAL DE GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. MILIEUBESCHERMING ........... 19 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een apparaat vervangt, dat voorzien is van correct gebruik te kunnen waarborgen is een veerslot (slot) op de deur of het het van belang dat u, alvorens het appa- deksel, zorg er dan voor dat u het slot raat te installeren en in gebruik te nemen, onbruikbaar maakt voordat u het oude deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips...
 • Page 4 WAARSCHUWING! • Bewaar voorverpakte diepvriesproduc- Alle elektrische onderdelen (net- ten volgens de aanwijzingen van de fa- snoer, stekker, compressor) mo- brikant. gen om gevaar te voorkomen uit- • U dient zich strikt te houden aan de sluitend worden vervangen door...
 • Page 5 NEDERLANDS ventilatie te verkrijgen de instructies met centrum en er dient alleen gebruik te betrekking tot de installatie opvolgen. worden gemaakt van originele reser- veonderdelen. • De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen 1.7 Bescherming van het milieu (compressor, condensator) aangeraakt Dit apparaat bevat geen gassen...
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Bedieningspaneel Vriesmanden Koudemodule Typeplaatje Klepje Maxibox-mandjes 3. BEDIENINGSPANEEL ON/OFF-toets Drink Chill-toets Het is mogelijk om het vooraf ingestelde Mode-toets geluid van toetsen te wijzigen in een hard Display geluid door de Mode-toets en de toets...
 • Page 7 NEDERLANDS 3.1 Display Alarmlampje 3.4 Temperatuurregeling EcoMode De ingestelde temperatuur van de vriezer ActionFreeze modus kan worden aangepast door op de tem- DrinksChill en temperatuurweergave peratuurknop te drukken. Standaard ingestelde temperatuur: DrinksChill modus • -18 °C voor de vriezer De temperatuurweergave toont de inge- 3.2 Inschakelen stelde temperatuur.
 • Page 8: Dagelijks Gebruik

  Druk op de Mode-knop tot het bijbe- Druk op de toets DrinkChill. horende pictogram verschijnt. Het DrinksChill-lampje gaat uit. U kunt de tijd tijdens het aftellen en na af- Het lampje ActionFreeze knippert een loop altijd wijzigen door de drukken op de paar seconden.
 • Page 9 NEDERLANDS Leg het in te vriezen voedsel in het Fast schakelt, het apparaat minstens 2 uur la- Freezevak, dat is namelijk het koudste ten werken voordat u er producten in punt. plaatst. De maximale hoeveelheid voedsel die in De vriesmanden zorgen ervoor dat u het 24 uur ingevroren kan worden, staat ver- voedselpakket dat u wenst, snel en mak- meld op het typeplaatje, een etiket dat...
 • Page 10: Handige Aanwijzingen En Tips

  10 www.electrolux.com 4.4 Vrieslades en glasplaten uit de vriezer verwijderen Enkele vrieslades hebben een limietstop om te voorkomen dat ze per ongeluk ver- schuiven of vallen. Trek om het mandje uit de vriezer te halen, hem naar u toe en als...
 • Page 11: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS • vries alleen vers en grondig schoonge- 5.2 Tips voor het bewaren van maakte levensmiddelen van uitstekende ingevroren voedsel kwaliteit in; Om de beste resultaten van dit apparaat • bereid het voedsel in kleine porties te verkrijgen, dient u: voor, zo kan het snel en volledig wor- den ingevroren en zo kunt u later alleen •...
 • Page 12: Probleemoplossing

  12 www.electrolux.com Maak de condensor (zwart rooster) en de Steek, na het schoonmaken van het ap- compressor op de achterkant van het ap- paraat, de stekker weer in het stopcon- paraat schoon met een borstel of stofzui- tact. ger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektrici- 6.3 Ontdooien...
 • Page 13: Montage

  NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De deur werd te vaak geo- Laat de deur niet langer ge- pend. opend dan noodzakelijk. De temperatuur van het Laat het voedsel afkoelen voedsel is te hoog. tot kamertemperatuur voor- dat u het bewaart. De kamertemperatuur is te Verlaag de kamertempera- hoog.
 • Page 14 14 www.electrolux.com 8.2 Locatie Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast. Als het appa- raat onder een wandkast wordt geplaatst,...
 • Page 15 NEDERLANDS 8.5 horizontale afstelling Zorgvuldige horizontale afstelling voor- komt trillingen en lawaai van de machine tijdens de werking. Om de hoogte van het apparaat aan te passen, spant u de twee voorvoetjes meer of minder aan. 8.6 Omkeerbaarheid van de deur Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van iemand an-...
 • Page 16: Geluiden

  16 www.electrolux.com • Schroef het bovenste scharnier terug vast. • Plaats de deur terug. • Verwijder de afdekkingen. (B) Verwijder de afdekpennen. (A) • Schroef de handgrepen los en bevestig ze aan de tegenovergestelde zijde. (C) • Zet de pennen (A) terug aan de andere zijde •...
 • Page 17 NEDERLANDS BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Page 18: Technische Gegevens

  18 www.electrolux.com SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 10. TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen Hoogte 2010 mm Breedte 595 mm Diepte 658 mm maximale bewaartijd bij 12 h stroomuitval Voltage 230 V Tijd 50 Hz De technische gegevens staan op het ty- peplaatje aan de linker binnenkant van het...
 • Page 19: Milieubescherming

  NEDERLANDS 11. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool elektronische apparaten. Gooi apparaten . Gooi de verpakking in een geschikte gemarkeerd met het symbool niet weg verzamelcontainer om het te recyclen. met het huishoudelijk afval. Breng het Help om het milieu en de product naar het milieustation bij u in de volksgezondheid te beschermen en buurt of neem contact op met de...
 • Page 20 11. ENVIRONMENT CONCERNS ..........35 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 21: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure Keep ventilation openings, in the appli- the correct use, before installing and first ance enclosure or in the built-in structure, using the appliance, read this user manual clear of obstruction. carefully, including its hints and warnings.
 • Page 22 22 www.electrolux.com Do not pull the mains cable. • Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic If the power plug socket is loose, scraper. do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
 • Page 23: Product Description

  ENGLISH tains flammable gases: the appli- 1.7 Environment Protection ance shall be disposed according This appliance does not contain to the applicable regulations to gasses which could damage the obtain from your local authorities. ozone layer, in either its refrigerant Avoid damaging the cooling unit, circuit or insulation materials.
 • Page 24: Control Panel

  24 www.electrolux.com 3. CONTROL PANEL ON/OFF button Drink Chill button It is possible to change predefined sound Mode button of buttons to a loudly one by pressing to- Display gether Mode button and Temperature Temperature colder button colder button for some seconds. Change is reversible.
 • Page 25 ENGLISH After a power failure the set tem- The Timer shows the set value (30 mi- perature remains stored. nutes). Press the Temperature colder button 3.5 EcoMode and Temperature warmer button to change the Timer set value from 1 to For optimal food storage select the Eco- 90 minutes.
 • Page 26: Daily Use

  26 www.electrolux.com During the alarm phase, the buzzer can be switched off by pressing any button. 4. DAILY USE 4.1 Freezing fresh food 4.3 Storage of frozen food The freezer compartment is suitable for When first starting-up or after a period out...
 • Page 27: Helpful Hints And Tips

  ENGLISH 4.4 Removal of freezing baskets and glass shelves from the freezer Some of the freezing baskets have a limit stop to prevent their accidental removal or falling out. At the time of its removal from the freezer, pull the basket towards your- self and, upon reaching the end point, re- move the basket by tilting its front up- wards...
 • Page 28: Care And Cleaning

  28 www.electrolux.com • prepare food in small portions to enable 5.2 Hints for storage of frozen it to be rapidly and completely frozen food and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required; To obtain the best performance from this appliance, you should: •...
 • Page 29: Troubleshooting

  ENGLISH For this reason it is recommended that in operation, neither on the internal walls the outer casing of this appliance is only nor on the foods. cleaned with warm water with a little The absence of frost is due to the contin- washing-up liquid added.
 • Page 30: Installation

  30 www.electrolux.com Problem Possible cause Solution The room temperature is Decrease the room temper- too high. ature. The temperature in The temperature regulator Set a higher temperature. the freezer is too is not set correctly. low. The Fast Freeze function is Refer to"...
 • Page 31 ENGLISH 8.2 Location The appliance should be installed well away from sources of heat such as radia- tors, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best per- formance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the mini- mum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least...
 • Page 32 32 www.electrolux.com 8.5 Levelling Accurate levelling prevents the vibration and noise of the appliance during opera- tion. To adjust the height of the appliance loosen or tighten the two adjustable front feet. 8.6 Door reversibility To carry out the following opera-...
 • Page 33: Noises

  ENGLISH • Re-screw the upper hinge. • Refit the door. • Remove the covers. (B) Remove the cover pins. (A) • Unscrew the handles and fix them on the opposite side. (C) • Re-insert the cover pins (A) on the op- posite side •...
 • Page 34 34 www.electrolux.com BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR!
 • Page 35: Technical Data

  ENGLISH CRACK! CRACK! 10. TECHNICAL DATA Dimension Height 2010 mm Width 595 mm Depth 658 mm Rising Time 12 h Voltage 230 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
 • Page 36 11. UMWELTTIPPS ............53 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 37: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Tür oder auf dem Deckel ersetzt, ma- optimale Geräteanwendung vor der Instal- chen Sie den Schnappverschluss vor lation und dem Gebrauch des Gerätes die dem Entsorgen des Altgerätes un- vorliegende Benutzerinformation aufmerk- brauchbar.
 • Page 38 38 www.electrolux.com WARNUNG! • Die Lagerempfehlungen des Geräte- Elektrische Bauteile (Netzkabel, herstellers sollten strikt eingehalten wer- Stecker, Kompressor) dürfen zur den. Halten Sie sich an die betreffenden Vermeidung von Gefahren nur Anweisungen. vom Kundendienst oder einer • Keine kohlensäurehaltigen Getränke Fachkraft ausgewechselt werden.
 • Page 39 DEUTSCH sich für die Belüftung an die Installati- • Wenden Sie sich für Reparaturen und onsanweisungen. Wartung nur an Fachkräfte der autori- sierten Kundendienststellen und verlan- • Das Gerät sollte zur Vermeidung von gen Sie stets Original-Ersatzteile. Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Konden- sator) möglichst mit der Rückseite ge- 1.7 Umweltschutz...
 • Page 40: Gerätebeschreibung

  40 www.electrolux.com 2. GERÄTEBESCHREIBUNG Bedienfeld Gefrierkörbe Kältemodul Typenschild Klappe Maxibox Körbe 3. BEDIENFELD Taste ON/OFF Der voreingestellte Tastenton lässt sich auf einen lauten Ton einstellen. Halten Sie Taste Mode dazu die Taste Mode und die Taste zum Display Senken der Temperatur mehrere Sekun- den gedrückt.
 • Page 41 DEUTSCH 3.1 Display Alarmanzeige 3.4 Temperaturregelung EcoMode Die Temperatur des Gefriergeräts wird mit Modus ActionFreeze der Temperaturtaste eingestellt. DrinksChill und Temperaturanzeige Stellen Sie die Standardtemperatur ein: Modus DrinksChill • -18 °C für den Gefrierschrank Die Temperaturanzeige zeigt die einge- stellte Temperatur. 3.2 Einschalten des Geräts Die eingestellte Temperatur wird innerhalb Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät...
 • Page 42 42 www.electrolux.com Drücken Sie die Taste Mode, bis das Drücken Sie die Taste DrinkChill. entsprechende Symbol angezeigt Die Anzeige DrinksChill erlischt. wird. Die Zeit kann während des Countdowns geändert werden, indem Sie die Tasten Die Anzeige ActionFreeze blinkt einige zur Erhöhung und Verringerung der Tem- Sekunden.
 • Page 43: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 4. TÄGLICHER GEBRAUCH schließend sofort gekocht werden. In die- 4.1 Einfrieren frischer sem Fall dauert der Garvorgang etwas Lebensmittel länger. Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum La- 4.3 Lagerung gefrorener gern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmittel Lebensmitteln über einen längeren Zeit- raum.
 • Page 44 44 www.electrolux.com 4.4 Entnehmen der Gefrierkörbe und Glasablagen aus dem Gefrierschrank Einige der Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der ein versehent- liches Herausziehen oder ein Herausfallen verhindert. Um einen Gefrierkorb aus dem Gefriergerät zu nehmen, ziehen Sie den Korb in Ihre Richtung, bis er den Anschlag erreicht.
 • Page 45: Hilfreiche Hinweise Und Tipps

  DEUTSCH 5. HILFREICHE HINWEISE UND TIPPS verkürzt die Lagerzeit von Lebensmit- 5.1 Hinweise zum Einfrieren teln im Gefrierfach; Im Folgenden finden Sie einige wertvolle • werden Gefrierwürfel direkt nach der Tipps für einen optimalen Gefriervorgang: Entnahme aus dem Gefrierfach verwen- •...
 • Page 46: Fehlersuche

  46 www.electrolux.com terückseite mit einer Bürste. Dadurch ver- 6.2 Regelmäßige Reinigung bessert sich die Leistung des Geräts und Der gesamte Kühlschrank muss regelmä- es verbraucht weniger Strom. ßig gereinigt werden: Bitte achten Sie darauf, das Kühl- • Reinigen Sie die Innenseiten und die system nicht zu beschädigen.
 • Page 47 DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät wird nicht mit Testen Sie, ob ein anderes Spannung versorgt. Es Gerät an dieser Steckdose liegt keine Spannung an funktioniert. der Netzsteckdose an. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Die Kontrolllampe Das Gerät funktioniert Wenden Sie sich an einen blinkt.
 • Page 48: Montage

  48 www.electrolux.com 8. MONTAGE WARNUNG! der Klimaklasse übereinstimmt, die auf Lesen Sie bitte die "Sicherheits- dem Typschild des Geräts angegeben ist: hinweise" sorgfältig vor der Auf- Klima- Umgebungstemperatur stellung des Geräts durch, um klasse Gefahren für Sie selbst zu vermei- den und einen korrekten Betrieb +10°C bis + 32°C...
 • Page 49 DEUTSCH 8.4 Hintere Distanzstücke Die beiden Distanzstücke befinden sich im Beutel mit den Unterlagen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanz- stücke anzubringen: Lösen Sie die Schraube. Setzen Sie das Distanzstück unter dem Schraubenkopf ein. Drehen Sie das Distanzstück in die richtige Position.
 • Page 50: Geräusche

  50 www.electrolux.com • Entfernen Sie die Sockelblende. • Nehmen Sie die Kappe (A) ab und brin- gen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite an. • Lösen Sie das untere Scharnier (C) und die Unterlegscheiben (B) • Bringen Sie den Bolzen und die Unter- legscheiben auf der gegenüberliegen-...
 • Page 51 DEUTSCH HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Page 52: Technische Daten

  52 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! 10. TECHNISCHE DATEN Abmessungen Höhe 2010 mm Breite 595 mm Tiefe 658 mm Lagerzeit bei Störung 12 Std. Spannung 230 V Frequenz 50 Hz...
 • Page 53: Umwelttipps

  DEUTSCH Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette. 11. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol elektronische Geräte. Entsorgen Sie . Entsorgen Sie die Verpackung in den Geräte mit diesem Symbol nicht mit entsprechenden Recyclingbehältern.
 • Page 54 54 www.electrolux.com...
 • Page 55 DEUTSCH...
 • Page 56 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Euf2745aoxEuf2744aowEuf2744aoxEuf2042aow