Download Print this page

Asus ZenFone 3 Zoom User Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
E12130_ZE553KL_Booklet_EU_UM.indd 22
EU Uygunluk Beyanı
Biz, bu imza altındakiler
Üretici:
Adres:
Avrupa'daki Yetkili:
Adres, Şehir:
Ülke:
Aşağıdaki ürünleri beyan ediyoruz :
Ürün adı :
Model adı :
Yukarıda belirtilen beyanın konusu birlik yasalarına göre uygundur:
EMC – Direktif 2004/108/EC 19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/30/EU 20 Nisan 2016
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 55032:2012+AC:2013
R&TTE – Direktifi 1999/5/EC
EN 300 328 V1.9.1(2015-02)
EN 300 330-1 V1.8.1(2015-03)
EN 300 330-2 V1.6.1(2015-03)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V12.1.1(2015-06)
EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)
EN 301 908-2 V7.1.1(2015-12)
EN 301 908-13 V7.1.1(2015-12)
EN 301 893 V1.8.1(2015-03)
EN 62479:2010
EN 62311:2008
LVD – Direktifi 2006/95/19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/35/EU 20 Nisan 2016
EN 60950-1: 2006 / A12: 2011
EN 60950-1: 2006 / A2: 2013
Ecodesign – Direktif 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 642/2009
RoHS – Direktifi 2011/65/EU
CE işareti
Ekipman Sınıfı 1
0560
İmza
Jerry Shen
Basılı Ad
CEO
Pozisyonu
ASUSTeK COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
ALMANYA
ASUS Phone
ASUS_Z01HD, ASUS_Z01HDA
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50360:2001/A1:2012
EN 50566:2013/AC:2014
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 60065:2002 / A12: 2011
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EU) No. 617/2013
(EU uygunluk işareti)
Taipei, Taiwan
Sürüm yeri
30/11/2016
Sürüm tarihi
2016
CE işaretinin ilk eklendiği yıl
Ver. 160217
2016/11/28 17:23:38

Advertisement

Table of Contents
loading