Asus ZenFone 3 Zoom User Manual page 21

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
E12130_ZE553KL_Booklet_EU_UM.indd 21
Declaração CE de Conformidade
Nós, os abaixo-assinados,
Fabricante:
Endereço:
Representante autorizado na Europa:
Endereço, cidade:
País:
declaramos o seguinte aparelho:
Nome do produto:
Nome do modelo:
O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:
EMC Diretiva 2004/108/CE (até 19 de abril de 2016) e Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de abril de 2016)
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 55032:2012+AC:2013
R&TTE – Diretiva 1999/5/CE
EN 300 328 V1.9.1(2015-02)
EN 300 330-1 V1.8.1(2015-03)
EN 300 330-2 V1.6.1(2015-03)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V12.1.1(2015-06)
EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)
EN 301 908-2 V7.1.1(2015-12)
EN 301 908-13 V7.1.1(2015-12)
EN 301 893 V1.8.1(2015-03)
EN 62479:2010
EN 62311:2008
LVD Diretiva 2006/95/CE (até 19 de abril de 2016) and Diretiva 2014/35/UE (a partir de 20 de abril de 2016)
EN 60950-1: 2006 / A12: 2011
EN 60950-1: 2006 / A2: 2013
EcoEcodesign – Diretiva 2009/125/CE
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 642/2009
RoHS – Diretiva 2011/65/UE
Marcação CE
Classe de equipamento 1
0560
Assinatura
Jerry Shen
Nome impresso
CEO
Posição
Declaraţie de conformitate UE
Subsemnatul,
Producător :
Adresă:
Reprezentant autorizat în Europa:
Adresă, Oraş:
Ţară:
declară următorul aparat:
Nume Produs :
Nume Model :
Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii :
CEM – Directiva 2004/108/CE (până în 19 Aprilie 2016) şi Directiva 2014/30/UE (până în 20 Aprilie 2016)
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 55032:2012+AC:2013
R&TTE – Directiva 1999/5/CE
EN 300 328 V1.9.1(2015-02)
EN 300 330-1 V1.8.1(2015-03)
EN 300 330-2 V1.6.1(2015-03)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V12.1.1(2015-06)
EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)
EN 301 908-2 V7.1.1(2015-12)
EN 301 908-13 V7.1.1(2015-12)
EN 301 893 V1.8.1(2015-03)
EN 62479:2010
EN 62311:2008
LVD – Directiva 2006/95/CE (până în 19 Aprilie 2016) şi Directiva 2014/35/UE (până în 20 Aprilie 2016)
EN 60950-1: 2006 / A12: 2011
EN 60950-1: 2006 / A2: 2013
Ecodesign – Directiva 2009/125/CE
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 642/2009
RoHS – Directiva 2011/65/UE
Marcajul CE
Echipament Clasa 1
0560
Semnătură
Jerry Shen
Nume
CEO
Funcţie
ASUSTeK COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
ASUS Phone
ASUS_Z01HD, ASUS_Z01HDA
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50360:2001/A1:2012
EN 50566:2013/AC:2014
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 60065:2002 / A12: 2011
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EU) No. 617/2013
(Marcação CE de conformidade)
Taipei, Taiwan
Local de emissão
30/11/2016
Data de emissão
2016
Ano marcação CE foi aposta por primeira vez
ASUSTeK COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANIA
ASUS Phone
ASUS_Z01HD, ASUS_Z01HDA
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50360:2001/A1:2012
EN 50566:2013/AC:2014
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 60065:2002 / A12: 2011
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EU) No. 617/2013
(Marcaj de conformitate UE )
Taipei, Taiwan
Locul emiterii
30/11/2016
Data emiterii
2016
Anul în care Marcajul CE a fost aplicat pentru
prima oară
Ver. 160217
Ver. 160217
2016/11/28 17:23:38

Advertisement

Table of Contents
loading