Download Print this page

Gebruikershandleiding - Epson OT-WLO2 User Manual

Wireless lan cable set
Hide thumbs

Advertisement

Verander de standaard SSID instelling.
Gebruik geen tekst waardoor de gebruiker geïdentificeerd kan worden als de
SSID.
Opmerking voor instellen cryptografische sleutel
Voor bescherming van de veiligheid, neem de volgende veiligheidsmaatregelen
in acht tijdens het instellen van de cryptografische sleutel.
Voorkom waar mogelijk het gebruik van woorden uit een woordenboek.
Combineer letters, cijfers en symbolen zonder enige betekenis.
Gebruik combinaties die bestaan uit minimaal 13 tekens of meer, of waar
mogelijk 20 tekens of meer.
Ondersteunde producten
Dit product kan worden gebruikt met de volgende producten die voldoen aan
IEEE 802.11b, 802.11g en 802.11n.
Computers met ingebouwde voorzieningen voor een draadloos netwerk
Toegangspunten
De beschikbare communicatiefuncties kunnen echter beperkt worden door de
specificaties van het aangesloten apparaat.
De draadloze LAN-eenheid aansluiten
Om de draadloze LAN-eenheid op de printer aan te sluiten, kunt u hem
rechtstreeks aansluiten of met gebruik van de USB verlengkabel.
Wanneer het aansluiten van de draadloze LAN-eenheid problemen veroorzaakt
met andere kabels of een slechte communicatie-situatie veroorzaakt, gebruik dan
de meegeleverde USB verlengkabel.
De module rechtstreeks aansluiten op de printer
Steek de draadloze LAN-eenheid in een USB poort van de printer.
De positie van de USB poort varieert per printer. Raadpleeg voor meer details de
gebruikershandleiding van de printer.
Draadloze LAN-eenheid
USB poort
16

Advertisement

loading

  Related Manuals for Epson OT-WLO2