Download Print this page

LG BH4030S Simple Manual

3d blu-ray / dvd home cinema system.
Hide thumbs
   

Advertisement

3D Blu-ray™/
DVD Home Cinema System
BH4030S, BH4430P, BH4530T
ENGLISH |
SIMPLE MANUAL
LIETUVIŲ |
PAPRASTASIS VADOVAS
To view the instructions of advanced features, visit
Norėdami peržiūrėti papildomų savybių instrukcijas,
http://www.lg.com and then download Owner's
atsidarykite http://www.lg.com internetinį puslapį ir
Manual.
atsisiųskite naudotojo vadovą.
РУССКИЙ |
ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО
EESTI |
LIHTNE KASUTUSJUHEND
Для ознакомления с инструкциями по
Keerukamate funktsioonide juhised leiate
использованию расширенных функциональных
kodulehelt http://www.lg.com; seejärel laadige alla
возможностей посетите веб-сайт
kasutusjuhend.
http://www.lg.com и загрузите «Руководство
пользователя".
LATVIEŠU |
VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA
Lai skatītu norādījumus par uzlabotām funkcijām,
apmeklējiet http://www.lg.com un lejupielādējiet
lietošanas rokasgrāmatu.
.
Speaker cables
FM antenna
(Optional)
Safety Information / Информация по технике
безопасности / Informācija par drošību /
Saugos informacija / Ohutusteave
http://www.lg.com
BH4030S-D0_FLVALLK_SIM_0474.indd 1
Speaker Connection / Подключение динамиков
/ Skaļruņu pievienošana / Garsiakalbio prijungimas /
Kõlarite ühendamine
TV Connection (HDMI OUT) / Подключение ТВ (через
разъем HDMI OUT) / TV savienojums (HDMI izeja) /
TV jungtis (HDMI OUT) / TV Ühendus (HDMI VÄLJA)
TV Connection (OPTICAL IN) / Подключение ТВ
(OPTICAL IN) / TV savienojums (OPTICAL IN) / TV
jungtis (OPTICAL IN) / TV Ühendus (OPTICAL IN)
Please refer to the manuals of your TV, Stereo System or other devices as necessary to make the best connections. /
Для правильного подключения см. инструкции к телевизору, стереосистеме и другим подключаемым устройствам. /
Pirms pievienošanas izlasiet TV, stereo sistēmas vai citu ierīču lietošanas rokasgrāmatu par ieteicamajiem pievienošanas veidiem. /
Norėdami pasirinkti tinkamiausią prijungimo būdą, žr. televizoriaus, stereo sistemos ar kitų prietaisų vadovus. /
Sobivaima ühendusviisi valimiseks lugege vajalikku teavet oma teleri, stereosüsteemi või muude seadmete kasutusjuhenditest.
Initial Setup / Исходные настройки / Sākotnējā iestatīšana / Pradinė sąranka / Algseadistus
Wired Network Connection / Проводное сетевое
подключение / Vadu tīkla savienojums /
Laidinio tinklo prijungimas / Fiksvõrguühendus
P. 19
Router
Роутер
Maršrutētājs
Maršruto
Cable Modem
parinktuvas
Кабельный модем
Ruuter
Kabeļa modems
Kabelinis modemas
Kaabliga modem
2013-11-08
10:46:09

Advertisement

   Also See for LG BH4030S

   Related Manuals for LG BH4030S

   Summary of Contents for LG BH4030S

  • Page 1

    LIETUVIŲ | PAPRASTASIS VADOVAS Роутер Maršrutētājs To view the instructions of advanced features, visit Norėdami peržiūrėti papildomų savybių instrukcijas, Maršruto http://www.lg.com and then download Owner’s atsidarykite http://www.lg.com internetinį puslapį ir Cable Modem parinktuvas Manual. atsisiųskite naudotojo vadovą. Кабельный модем Ruuter Kabeļa modems...

  • Page 2

    The battery shall not be exposed to [My Apps] - Displays the [My Apps] screen. [LG Smart World] - Displays LG Apps titles provided to the unit. excessive heat such as sunshine, fire or the like. [Мои приложения] - Отображение экрана [My Apps].

This manual also for:

Bh4430p, Bh4530t

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: