Download Print this page

LG BH4030C Owner's Manual

3d blu-ray / dvd home cinema system.
Hide thumbs
   

Advertisement

3D Blu-ray™ / DVD Home
Cinema System
BH4030C, BH4530D
ENGLISH |
SIMPLE MANUAL
ROMÂNÃ |
MANUAL SIMPLU
To view the instructions of advanced features, visit
Pentru a vedea instrucțiunile referitoare la funcțiile
http://www.lg.com and then download Owner's
avansate, accesați http://www.lg.com și descărcați
Manual.
Manualul utilizatorului.
CEŠTINA |
JEDNODUCHÝ NÁVOD
POLSKI |
INSTRUKCJA UPROSZCZONA
Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete
Aby przejrzeć opis dla zaawansowanych funkcji
na http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i
proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i
uživatelskou příručku.
pobrać instrukcję obsługi.
SIOVENČINA |
JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA
Ak chcete zobraziť pokyny pokročilých funkcií,
navštívte http://www.lg.com a stiahnite návod na
obsluhu.
Speaker cables
FM antenna
(Optional)
Safety Information / Bezpečnostní informace /
Bezpečnostné upozornenia / Informaţii privind
siguranţa / Instrukcja bezpieczeństwa
BH4530D-D0_DPOLLLK_SIM1_4305.indd 1
Speaker Connection / Zapojení reproduktoru /
Pripojenie reproduktorov / Conectarea difuzoarelor /
Podłączenie głośników
TV Connection (HDMI OUT) / Televizní připojení (HDMI
OUT) / Pripojenie TV (výstup HDMI OUT) / Conexiune TV
(HDMI OUT) / Połączenie TV (WYJŚCIE HDMI)
TV Connection (OPTICAL IN) / Televizní připojení
(OPTICAL IN) / Pripojenie TV (OPTICAL IN) / Conexiune
TV (OPTICAL IN) / Połączenie TV (wejście optyczne)
Please refer to the manuals of your TV, Stereo System or other devices as necessary to make the best connections. /
Pro nejlepší možné zapojení nahlédněte do návodu vašeho TV stereo systému nebo jiného zařízení. /
Informácie o vykonaní najlepších pripojení nájdete aj v návode na používanie televízora, stereo systému alebo iných zariadení. /
Vă rugăm să consultaţi manualul televizorului, sistemului stereo sau al altor aparate pentru a face cele mai bune conexiuni. /
Proszę zapoznać się z instrukcjami obsługi telewizora, systemu stereo i innych urządzeń, aby dokonać najlepszych podłączeń.
Initial Setup / Počáteční nastavení / Počiatočné nastavenie / Configurare iniţială / Ustawienia początkowe
Wired Network Connection / Pevné síťové připojení /
Káblové pripojenie siete / Conexiune la reţea prin cablu /
Przewodowe połączenie sieciowe
P. 19
Router
Router
Smerovač
Router
Cable Modem
Router
Kabelový modem
Káblový modem
Modem cu cablu
Modem kablowy
2013-08-14
2:16:48

Advertisement

   Related Manuals for LG BH4030C

   Summary of Contents for LG BH4030C

  • Page 1

    INSTRUKCJA UPROSZCZONA Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete Aby przejrzeć opis dla zaawansowanych funkcji TV (OPTICAL IN) / Połączenie TV (wejście optyczne) na http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i uživatelskou příručku. pobrać instrukcję obsługi. SIOVENČINA | JEDNODUCHÁ...

  • Page 2

    [My Apps] - Displays the [My Apps] screen. contact the dealer that you purchased this product. [LG Smart World] - Displays LG Apps titles provided to the unit. is recommended that you use local, free reimbursement systems [Moje apl.] - Zobrazí obrazovku [My Apps].

This manual also for:

Bh4530d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: