Importantes Instrucciones De Seguridad - Honeywell CZ-2104E User Instructions

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DE VENTILATOR BEDIENEN:
• Zet de stroomschakelaar op VENTILATOR [
zet de thermostaatknop op de hoogste
instelling om de eenheid te gebruiken voor luchtcircu-
latie zonder verwarming.
N.B.: LANGDURIG GEBRUIK VAN DE VENTILA-
TOR TIJDENS HET ZOMERSEIZOEN WORDT NIET
AANGERADEN.
VEILIGHEIDSVOOR-
ZIENINGEN
WAARSCHUWINGSLAMPJE
• Deze kachel heeft een waarschuwingslampje dat
aangeeft dat gedeelten van de kachel veel te warm
zijn. Gebruik de kachel NIET wanneer het waarschu-
wingslampje aan is. Als het waarschuwingslampje
aangaat, moet u de kachel onmiddellijk uitzetten en
controleren of er geen voorwerpen op of tegen de
kachel staan. Als u een obstakel vindt, moet u het
verwijderen en minstens 10 minuten wachten tot de
kachel is afgekoeld voordat u probeert hem opnieuw
te starten. Als het waarschuwingslampje nog steeds
aan is, raadpleeg dan de garantie voor instructies.
• De kachel is voorzien van een automatische veilighei-
dsschakelaar die de kachel uitzet als hij per ongeluk
omvalt.
ALS DE KACHEL NIET WERKT:
• Controleer op obstakels en verwijder die of zet de
kachel, als deze is omgevallen, rechtop. Controleer
of de stekker in het stopcontact zit en of het stopcon-
tact werkt.
IMPORTANTES
INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD
1. Lea todas las instrucciones antes de usar el
calentador.
2. Conecte el aparato sólo a una toma de corriente
alterna monofásica que suministre el voltaje especifi-
cado en la placa indicadora.
3. Este aparato cumple con la directriz 89/336/EEC
de la EMC pertinente a las interferencias de radio y
televisión.
4. Mantenga materiales combustibles tales como mue-
NEDERLANDS
• Controleer of de thermostaat niet te laag staat. Met
de keuzeknop in een van de warmtestanden draait u
] en
de thermostaat omhoog tot de kachel weer start.
• Als de kachel nog steeds niet wil starten, moet u de
garantie raadplegen voor instructies.
REINIGEN
Wij bevelen aan de kachel minstens eenmaal per maand
te reinigen.
• Zet de kachel UIT [
stopcontact. Laat hem afkoelen.
• Maak alleen het uitwendige van de kachel schoon
met een zachte doek. GEBRUIK GEEN WATER.
OPSLAG
• Bewaar de doos om de kachel na het seizoen in op
te bergen.
• Maak de kachel schoon volgens de instructies onder
REINIGEN.
• Verpak de kachel in de oorspronkelijke doos en berg
hem op een koele, droge plaats op.
N.B.: ALS U EEN PROBLEEM HEBT MET UW
KACHEL, MOET U DE GARANTIE RAADPLEGEN
VOOR INSTRUCTIES. TRACHT NIET DE KACHEL
ZELF TE REPAREREN. INDIEN U DIT WEL DOET,
WORDT DE GARANTIE ONGELDIG EN KUN-
NEN MATERI LE SCHADE OF LICHAMELIJK LET-
SEI ONTSTAAN.
ESPAÑOL
bles, cojines, ropa de cama, papel, ropa y cortinas
como mínimo a 90 cm del calentador.
5. Es necesario obrar con sumo cuidado, si el calenta-
dor va a ser utilizado por niños o cerca de ellos.
6. Desenchufe siempre el calentador cuando no lo
esté utilizando. No tire del cable eléctrico al
desconectarlo.
7. No lo cubra! Si lo cubre, puede existir riesgo de
recalentamiento.
8. No utilice este calentador en las cercanías inmedi-
atas de una bañera, una ducha o una piscina.
9. Este calentador no debe situarse justo debajo de una
toma de corriente eléctrica.
] en haal de stekker uit het

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents