Zanussi ZRB36104WA User Manual
Hide thumbs Also See for ZRB36104WA:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

User Manual
EN
Használati útmutató
HU
Návod na používanie
SK
Navodila za uporabo
SL
Fridge Freezer
Hűtő - fagyasztó
Chladnička s mrazničkou
Hladilnik z zamrzovalnikom
ZRB36104WA
ZRB36104XA
2
14
27
40

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZRB36104WA

 • Page 1 User Manual Használati útmutató Návod na používanie Navodila za uporabo Fridge Freezer Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom ZRB36104WA ZRB36104XA...
 • Page 2: Table Of Contents

  Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other – working environments By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other – residential type environments Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the • built-in structure, clear of obstruction. www.zanussi.com...
 • Page 3: Safety Instructions

  • Do not pull the mains cable to disconnect cellars. the appliance. Always pull the mains plug. www.zanussi.com...
 • Page 4 • Do not freeze again food that has been thawed. • Obey the storage instructions on the packaging of frozen food. Internal light • The type of lamp used for this appliance is not suitable for household room illumination www.zanussi.com...
 • Page 5: Product Description

  Turn the temperature regulator clockwise to a toward a higher settings to obtain the maximum medium setting. coldness. A medium setting is generally the Switching off most suitable. To turn off the appliance, turn the temperature regulator to the "O" position. www.zanussi.com...
 • Page 6: Daily Use

  Movable shelves time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked The walls of the refrigerator are equipped with a immediately and then re-frozen (after series of runners so that the shelves can be cooling). positioned as desired. www.zanussi.com...
 • Page 7: Positioning The Door Shelves

  • A whirring and pulsating sound from the compressor when refrigerant is pumped. • Do not open the door frequently or leave it • A sudden cracking noise from inside open longer than absolutely necessary. appliance caused by thermic dilatation (a www.zanussi.com...
 • Page 8: Care And Cleaning

  To help you make the most of the freezing process, here are some important hints: Care and cleaning Periodic cleaning WARNING! Refer to Safety chapters. The equipment has to be cleaned regularly: • clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap. www.zanussi.com...
 • Page 9: Defrosting The Freezer

  7. When all the ice has melted, dry the interior overflowing and dripping onto the food inside. thoroughly and keep the scraper for future use. 8. Switch on the appliance and replace the frozen foodstuff. www.zanussi.com...
 • Page 10: Troubleshooting

  Refer to climate class chart on the high. rating plate. Food products placed in the Allow food products to cool to appliance were too warm. room temperature before storing. The door is not closed correct- Refer to "Closing the door". www.zanussi.com...
 • Page 11: Closing The Door

  There is no cold air circulation Make sure that there is cold air cir- in the appliance. culation in the appliance. Closing the door If the advice does not lead to the desired result, call the nearest 1. Clean the door gaskets. brand-mark service. www.zanussi.com...
 • Page 12: Installation

  The correct operation can only be guaranteed within the specified temperature range. If you have any doubts regarding where to install the appliance, please turn to the vendor, to our customer service or to the nearest Service Centre www.zanussi.com...
 • Page 13: Technical Information

  Return the product to your the packaging in applicable containers to local recycling facility or contact your municipal recycle it. Help protect the environment and office. human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose www.zanussi.com...
 • Page 14: Biztonsági Információk

  Hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás – céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára Ne takarja le a készülékházon vagy a beépített szerkezeten • lévő szellőzőnyílásokat. Csak a gyártó által ajánlott mechanikus berendezéseket • vagy eszközöket használjon a leolvasztás meggyorsítására. www.zanussi.com...
 • Page 15: Biztonsági Utasítások

  • Csak az üzembe helyezés befejezése után • Ne telepítse a készüléket túl párás vagy csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót hideg helyekre, például építkezések a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen felvonulási épületébe, garázsba vagy arra, hogy a hálózati dugasz üzembe borpincébe. helyezés után is könnyen elérhető legyen. www.zanussi.com...
 • Page 16 • Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a érintse meg azokat. hűtőegység azon része, mely a hőcserélő • Az egyszer már felolvasztott ételt ne fagyassza vissza. közelében található. • Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán található tárolási útmutatásokat. www.zanussi.com...
 • Page 17: Termékleírás

  A készülék kikapcsolásához forgassa a hálózati aljzatba. hőmérséklet-szabályozót "O" állásba. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az A hőmérséklet beállítása óramutató járásával megegyező irányban egy közepes beállításra. A minimális hűtés érdekében forgassa a hőmérséklet-szabályozót az alacsonyabb beállítások felé, illetve a maximális hűtés www.zanussi.com...
 • Page 18: Napi Használat

  áramlását biztosítja. A legfelső polcot kivéve előfordul, állítsa magasabb értékre minden polcra helyezhető az ajtótól 15 mm-re a hőmérséklet-szabályzót. kinyúló étel. Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert az alsó rekeszbe. A 24 óra alatt lefagyasztható maximális élelmiszer-mennyiség a készülék belsejében található adattáblán van feltüntetve. www.zanussi.com...
 • Page 19 Fokozatosan húzza a polcot a nyilakkal jelölt illeszteni a fagyasztóba. Amikor túljutott a irányba, amíg ki nem szabadul, majd szükség végpontokon, nyomja vissza a kosarakat a szerint tegye új helyre. helyükre. Palacktartó állvány Helyezze a palackokat (előre felé néző nyílással) az előre beállított polcra. www.zanussi.com...
 • Page 20: Hasznos Tanácsok És Javaslatok

  • Hús (minden fajtája): csomagolja fagyasztórekeszből történő kivétel után nejlonzacskóba és helyezze a zöldséges rögtön fogyasztani kezdik, fagyásból eredő fiók feletti üveglapra. égési sérüléseket okozhat a bőrön; • Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy két napnál hosszabb ideig ily módon a húst. www.zanussi.com...
 • Page 21: Ápolás És Tisztítás

  árut. készülék teljesítményét, és csökkentheti az áramfogyasztást. A legalsó polc, mely elválasztja a hűtőteret a 0 °C-os rekesztől, tisztítás céljából kivehető. Az eltávolításhoz egyenesen húzza ki a polcot. A rekeszfiókok felett lévő borítólemezek tisztításkor levehetőek. www.zanussi.com...
 • Page 22: Hibaelhárítás

  6. Óvatosan kaparja le a jeget, amikor áramkimaradás miatt. elkezd felolvadni (egy fa vagy műanyag kaparókéssel). Hibaelhárítás VIGYÁZAT! Olvassa el a „Biztonság” című fejezetet. Mit tegyek, ha... Jelenség Lehetséges ok Megoldás A készülék nem működik. A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket. www.zanussi.com...
 • Page 23 Olvassa el a „Működés” c. sza‐ megfelelő. kaszt. Víz folyik a hűtőszekrény hátol‐ Az automatikus leolvasztási Ez nem hibajelenség. dalán. folyamat során a zúzmara leolvad a hátlapon. Víz folyik be a hűtőszekrénybe. A vízkifolyó eltömődött. Tisztítsa meg a kifolyónyílást. www.zanussi.com...
 • Page 24 3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtótömítéseket. Hívja a márkaszervizt. A lámpa izzójának cseréje A készüléket hosszú élettartamú belső LED-világítással szereltük 2. Olyan égőt használjon a cseréhez, fel. melynek teljesítményjellemzői és alakja azonos az eredetivel, és kifejezetten www.zanussi.com...
 • Page 25: Üzembe Helyezés

  Amennyiben kételye merül fel azzal kapcsolatban, hogy hova telepítse a készüléket, forduljon a készülék forgalmazójához, ügyfélszolgálatunkhoz vagy a legközelebbi márkaszervizhez. Műszaki információk Műszaki adatok Az 1/1998. (I. 12.) IKIM miniszteri rendeletnek megfelelően www.zanussi.com...
 • Page 26 Juttassa el hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, megfelelő konténerekbe a csomagolást. vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk felelős hivatallal. védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A www.zanussi.com...
 • Page 27 Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích – zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch. Vetracie otvory na spotrebiči alebo v skrinke na zabudovanie • musia zostať voľné. Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické • nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil výrobca. www.zanussi.com...
 • Page 28 • Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete napr. prístavby, garáže alebo vínne neťahajte za napájací elektrický kábel. pivnice. Vždy ťahajte za zástrčku. • Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho prednú hranu, aby ste nepoškriabali podlahu. www.zanussi.com...
 • Page 29 úrad. predmety ani sa ich nedotýkajte. • Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky, • Rozmrazené potraviny nikdy znovu ktorá sa nachádza blízko výmenníka tepla. nezmrazujte. • Dodržiavajte pokyny ohľadne správneho uskladnenia uvedené na obale mrazených potravín. www.zanussi.com...
 • Page 30 Ovládač teploty otočte v smere pohybu otočením na vyššie nastavenie dosiahnete hodinových ručičiek do strednej polohy. maximálny chlad. Stredné nastavenie je vo Vypnutie všeobecnosti najvhodnejšie. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač teploty do polohy "O". www.zanussi.com...
 • Page 31 Maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza na typovom štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny na zmrazenie. www.zanussi.com...
 • Page 32 Fľaše ukladajte (hrdlom vpred) na príslušnú policu. Tipy a rady Normálne zvuky pri prevádzke • Cievka vydáva slabé bublanie a zurčanie pri prečerpávaní chladiva. Nasledovné zvuky sú pri bežnej prevádzke • Kompresor vydáva bzučanie a pulzovanie normálne: pri prečerpávaní chladiva. www.zanussi.com...
 • Page 33 • Fľaše: musia mať uzáver a treba ich absolútne nevyhnutné, skladovať v poličke na fľaše na dverách • po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia alebo v stojane na fľaše (ak je ním a nesmú sa znova zmrazovať, spotrebič vybavený). www.zanussi.com...
 • Page 34 Aby ste zaistili plnú funkčnosť chladiaceho priestoru 0 °C, najnižšiu priehradku a krycie dosky je potrebné po čistení vrátiť na pôvodné miesto. Dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci systém. Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho prednú hranu, aby ste nepoškriabali podlahu. www.zanussi.com...
 • Page 35 Spotrebič je vypnutý. Spotrebič zapnite. Sieťová zástrčka spotrebiča Sieťovú zástrčku zapojte správne nie je správne zapojená do do sieťovej zásuvky. sieťovej zásuvky. Sieťová zásuvka nie je pod Do sieťovej zásuvky skúste zapo‐ napätím. jiť iný spotrebič. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. www.zanussi.com...
 • Page 36 Odtokový kanálik pripevnite k od‐ rozmrazenej námrazy nie je parovacej miske. pripojený k odparovacej miske nad kompresorom. Dvierka nie sú zarovnané alebo Spotrebič nie je vo vodorov‐ Pozrite si časť „Vyrovnanie do vo‐ zasahujú do ventilačnej mriež‐ nej polohe. dorovnej polohy“. www.zanussi.com...
 • Page 37 Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila. siete. Inštalácia Umiestnenie VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne Tento spotrebič môžete nainštalovať do bezpečnosti. suchého a dobre vetraného interiéru, kde teplota prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča: www.zanussi.com...
 • Page 38 Chladnička - Mraznička Výška 1845 Šírka Hĺbka Čistý objem chladničky Čistý objem mrazničky Energetická trieda (od A++ po G, kde A++ je najúspornejšia, G je najmenej úsporná) Spotreba energie (v závislosti od použitia a kWh/rok umiestnenia) Počet hviezdičiek **** www.zanussi.com...
 • Page 39 . Obal hoďte do príslušných zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné mestský úrad. prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom www.zanussi.com...
 • Page 40: Navodila Za Varno Uporabo

  Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni • konstrukciji naj ne bodo ovirane. Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih priprav ali drugih • sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec. Ne poškodujte hladilnega krogotoka. • www.zanussi.com...
 • Page 41: Varnostne Informacije

  Vedno povlecite premrzle prostore, kot so prizidki, garaže za vtič. ali vinske kleti. Uporaba • Napravo pri premikanju dvignite na sprednjem delu, da ne opraskate tal. OPOZORILO! Nevarnost poškodbe, opeklin, električnega udara ali požara. • Ne spreminjajte specifikacij te naprave. www.zanussi.com...
 • Page 42 • Ne poškodujte dela hladilne enote, ki se • Upoštevajte navodila za shranjevanje na nahaja v bližini kondenzatorja. embalaži zamrznjene hrane. Notranja lučka • Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi, ni primerna za osvetlitev prostora. Vzdrževanje in čiščenje OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb ali poškodb naprave. www.zanussi.com...
 • Page 43: Opis Izdelka

  Regulator temperature obrnite proti nižjim nastavitvam, da dosežete najšibkejšo Regulator temperature obrnite v smeri urnega ohlajenost, ali proti višjim nastavitvam, da kazalca na srednjo nastavitev. dosežete najmočnejšo ohlajenost. Običajno je najprimernejša srednja Izklop nastavitev. Za izklop naprave obrnite regulator temperature v položaj »O«. www.zanussi.com...
 • Page 44: Vsakodnevna Uporaba

  Stene hladilnika so opremljene s številnimi hitro ali takoj skuhati in ponovno vodili, da so lahko police postavljene tako, kot zamrzniti (ko se ohladijo). želite. Zamrzovanje svežih živil Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje svežih živil in dolgotrajno shranjevanje zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil. www.zanussi.com...
 • Page 45: Namigi In Nasveti

  • Med črpanjem hladilnega sredstva je slišen blag klokotajoč in šumeč zvok tuljav. Nasveti za varčevanje z energijo • Med črpanjem hladilnega sredstva je slišen brneč in utripajoč zvok kompresorja. • Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne puščajte odprtih dlje, kot je treba. www.zanussi.com...
 • Page 46: Vzdrževanje In Čiščenje

  • Nepakiranih banan, krompirja, čebule in navede proizvajalec živil. česna ne smete hraniti v hladilniku. Namigi za zamrzovanje Za najboljši izkoristek postopka zamrzovanja je na voljo nekaj pomembnih namigov: Vzdrževanje in čiščenje Redno čiščenje OPOZORILO! Oglejte si poglavja o varnosti. Napravo morate redno čistiti: www.zanussi.com...
 • Page 47 7. Ko se stopi ves led, temeljito osušite hladilnega prostora in s tem preprečite notranjost in shranite strgalo za prelivanje in kapljanje vode po živilih v naslednjič. notranjosti. 8. Vklopite napravo in zložite nazaj zamrznjena živila. www.zanussi.com...
 • Page 48: Odpravljanje Težav

  Oglejte si razpredelnico klimatskih previsoka. razredov na ploščici za tehnične navedbe. Živila, ki ste jih dali v napravo, Počakajte, da se živila ohladijo na so bila pretopla. sobno temperaturo, preden jih shranite. Vrata niso pravilno zaprta. Oglejte si »Zapiranje vrat«. www.zanussi.com...
 • Page 49 Če nasvet ne bo prinesel želenega tesnila vrat. Obrnite se na servisno uspeha, pokličite najbližji službo. pooblaščeni servis. Zamenjava žarnice Zapiranje vrat Naprava ima notranjo svetlečo 1. Očistite tesnila vrat. diodo z dolgo življenjsko dobo. 2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si » Namestitev«. www.zanussi.com...
 • Page 50: Namestitev

  Pri nekaterih modelih lahko zunaj tega območja pride do težav v delovanju. Pravilno delovanje je lahko zagotovljeno samo znotraj določenega temperaturnega območja. Če ste v dvomih glede mesta namestitve naprave, se obrnite na prodajalca, našo službo za pomoč strankam ali najbližji servisni center. www.zanussi.com...
 • Page 51: Tehnične Informacije

  , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za recikliranje ali se obrnite na občinski urad. za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s www.zanussi.com...
 • Page 52 www.zanussi.com/shop...

This manual is also suitable for:

Zrb36104xa

Table of Contents