Download  Print this page

Makita LS1040 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
v
Compound Miter Saw
GB
Kombinirana zajeralna žaga s krožno žago NAVODILO ZA UPORABO
SI
Sharrë e përbërë për prerje me kënd MANUALI I PËRDORIMIT
AL
Настолен циркуляр
BG
Potezno-nagibna pila
HR
Потезна комбинирана пила
MK
Ferăstrău pentru tăieri oblice combinate MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
Комбинована тестера за косо резање УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
RS
Торцовочная Пила
RUS
Комбінована торцювальна пила
UA
LS1040
LS1040S
INSTRUCTION MANUAL
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS1040

  Summary of Contents for Makita LS1040

 • Page 1 Potezno-nagibna pila PRIRUČNIK S UPUTAMA Потезна комбинирана пила УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Ferăstrău pentru tăieri oblice combinate MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Комбинована тестера за косо резање УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Торцовочная Пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Комбінована торцювальна пила ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ LS1040 LS1040S...
 • Page 2 012658 001832 012653 001792 012652 001856 001860 001782 002256 001540 001778 002257 001864 004853 001865...
 • Page 3 001862 001858 001859 001787 004852 001861 001549 001766 001767 012655 001807 012656 002246 001788 001868...
 • Page 4 012657 001792 001844 002259 001774 002258 010798 001768 001769 001772 001770 001145...
 • Page 5: Specifications

  16-2. Switch trigger 27-1. Holder assembly 27-2. Holder 17-1. Center cover SPECIFICATIONS Model LS1040 / LS1040S Blade diameter 255 mm - 260 mm Blade body thickness 1.6 mm - 2.4 mm Hole diameter For all countries other than European countries 25.4 mm and 25 mm...
 • Page 6 • Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. • Specifications may differ from country to country. • Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 END217-5 For Model LS1040 Symbols ENF100-1 For public low-voltage distribution systems of The following show the symbols used for the equipment.
 • Page 7: General Power Tool Safety Warnings

  EC Declaration of Conformity 10. Select saw blades in relation to the material to be cut. Makita declares that the following Machine(s): Do not use the saw to cut other than wood, Designation of Machine: aluminum or similar materials.
 • Page 8: Installation

  30. Make sure that the turn base is properly WARNING: secured so it will not move during operation. DO NOT let comfort or familiarity with product 31. For your safety, remove the chips, small (gained from repeated use) replace strict adherence pieces, etc.
 • Page 9: Kerf Board

  If guard becomes turn base by tightening the grip firmly. discolored through age or UV light exposure, contact a Adjusting the bevel angle Makita service center for a new guard. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD. Fig.13 Fig.8 Fig.14...
 • Page 10: Switch Action

  • NOTE: install or remove the blade. Failure to do so may If you connect a Makita vacuum cleaner to your saw, result in overtightening or insufficient tightening of more efficient and cleaner operations can be performed. the hex bolt. This could cause an injury.
 • Page 11: Operation

  Securing workpiece Horizontal vise (optional accessory) Fig.26 WARNING: The horizontal vise can be installed on either the left or right It is extremely important to always secure the • side of the base. When performing 15° or greater miter cuts, workpiece properly and tightly with the vise.
 • Page 12 Gently press down the handle to perform the cut. If Compound cutting • the handle is pressed down with force or if lateral Compound cutting is the process in which a bevel force is applied, the blade will vibrate and leave a angle is made at the same time in which a miter mark (saw mark) in the workpiece and the angle is being cut on a workpiece.
 • Page 13: Maintenance

  Cutting repetitive lengths Miter angle Fig.32 Fig.35 When cutting several pieces of stock to the same Loosen the grip which secures the turn base. Turn length, ranging from 240 mm to 400 mm, use of the turn base so that the pointer points to 0° on the the set plate (optional accessory) will facilitate miter scale.
 • Page 14: After Use

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Steel & Carbide-tipped saw blades • Auxiliary plate • Vise assembly (Horizontal vise) •...
 • Page 15: Tehnični Podatki

  42-2. Pokrov krtačke 16-2. Sprožilno stikalo 27-2. Držalo 17-1. Središčni pokrov 28-1. Sklop držala TEHNIČNI PODATKI Model LS1040 / LS1040S Premer rezila 255 mm - 260 mm Debelina ohišja rezila 1,6 mm - 2,4 mm Premer luknje Za vse ostale neevropske države 25,4 mm in 25 mm Za evropske države...
 • Page 16 • Zaradi našega nenehnega programa raziskav in razvoja si pridržujemo pravico do spremembe tehničnih podatkov brez obvestila. • Tehnični podatki se lahko razlikujejo od države do države. • Teža je v skladu z EPTA-postopkom 01/2003 END217-5 Za model LS1040 Simboli ENF100-1 Za javna nizkonapetostna električna omrežja z Naslednji simboli se uporabljajo v povezavi s strojem.
 • Page 17: Splošna Varnostna Opozorila Za Električno Orodje

  Med žaganjem priključite zajeralno žago na Samo za evropske države napravo za zbiranje prahu. ES Izjava o skladnosti 10. Rezilo žage izberite v skladu z materialom, ki ga boste rezali. Družba Makita izjavlja, da je/so naslednji stroj/-i: uporabljajte žage za rezanje drugih Oznaka stroja: materialov razen za les, aluminij ali podobne Kombinirana zajeralna žaga s krožno žago...
 • Page 18 28. Uporabljajte samo prirobnice, ki jih posebej za 45. Za zmanjšanje oddajanega hrupa zagotovite, vaše orodje priporoča proizvajalec. da je rezilo vedno ostro in čisto. 29. Pazite, da ne poškodujete vretena, prirobnic 46. Upravljavec zadostno usposobljen (zlasti na delu, kjer se stika z orodjem) ali uporabo, prilagajanje in upravljanje stroja.
 • Page 19: Opis Delovanja

  ščitnik rezila. Če se ščitnik zaradi staranja ali Po spremembi zajeralnega kota vedno pritrdite vrtljivo • izpostavljenosti UV-žarkom razbarva, stopite v stik s osnovno ploščo, tako da trdno zategnete ročaj. servisom Makita naročite ščitnik. Prilagoditev poševnega kota ONESPOSOBITE ALI ODSTRANJUJTE ŠČITNIKA. Sl.13 Sl.8...
 • Page 20 PRED nadaljnjo uporabo vrnite orodje v servisni Namestite zunanjo prirobnico in šestrobi vijak, nato center Makita v ustrezno popravilo. uporabite nasadni ključ, da trdno zategnete šestrobi NIKOLI ne zalepite in ne onesposobite namena in •...
 • Page 21 OPOMBA: POZOR: Če na žago priključite sesalnik za prah Makita, bo vaše Obdelovanec mora biti med vsako uporabo s • delo učinkovitejše in čistejše. primežem trdno pritrjen ob vrtljivo osnovno ploščo in vodilni prislon. Pritrjevanje obdelovanca Vodoravni primež (dodatni pribor) OPOZORILO: Sl.26...
 • Page 22 DELOVANJE Kadar pritiskate ročaj navzdol, pritiskajte • vzporedno z rezilom. Če med rezanjem ne pritiskate vzporedno z rezilom, bo morda kot rezila POZOR: premaknjen, kar bo vplivalo na natančnost reza. Pred uporabo sprostite ročaj s spuščenega • Pri izvajanju levih poševnih rezov pomožno vodilo •...
 • Page 23 Rezanje enakih dolžin Zajeralni kot Sl.32 Sl.35 Kadar režete več kosov na isto dolžino od 240 do Sprostite ročaj, ki pritrjuje vrtljivo osnovno ploščo. 400 mm, bo uporaba fiksne plošče (dodatni pribor) Obrnite vrtljivo osnovno ploščo, tako da kazalka zagotovila učinkovitejše delo. Namestite fiksno kaže 0°...
 • Page 24: Dodatni Pribor

  Makita, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele. DODATNI PRIBOR POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za • uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb.
 • Page 25 27-2. Mbajtësja karboncinave 17-1. Kapaku qendror 28-1. Grupi i mbajtëses SPECIFIKIMET Modeli LS1040 / LS1040S Diametri i fletës 255 mm - 260 mm Trashësia e trupit të diskut 1,6 mm - 2,4 mm Diametri i vrimës Për të gjitha shtetet, përveç atyre evropiane 25,4 mm dhe 25 mm Për shtetet evropiane...
 • Page 26 • Për shkak të programit tonë të vazhdueshëm të kërkim-zhvillimit, specifikimet e përmendura këtu mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. • Specifikimet mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin. • Pesha sipas procedurës EPTA 01.2003 END217-5 Për model LS1040 Simbolet ENF100-1 Për sisteme shpërndarjeje publike me tension të...
 • Page 27: Paralajmërimet E Përgjithshme Për Sigurinë E Veglës

  (disqet e sharrës transportohen me Deklarata e konformitetit me KE-në një mbajtës sa here është e përshtatshme) dhe materialin e fortë. Makita deklaron që makineria(të) e mëposhtme: Lidhni sharrat për prerje me kënd me një Emërtimi i makinerisë: pajisje pluhurmbledhëse kur sharroni.
 • Page 28 26. Kunji ndalues që bllokon pjesën e përparme të Rreziku ndaj këtyre ekspozimeve varion në kokës së prerësit shërben vetëm për qëllime varësi të shpeshtësisë së kryerjes së këtij lloji transportimi dhe ruajtjeje dhe jo për prerje. pune. Për të pakësuar ekspozimin ndaj këtyre 27.
 • Page 29: Përshkrimi I Punës

  Nëse mbrojtësja çngjyroset si pasojë e vjetërsimit ose ekspozimit ndaj rrezeve Fig.13 ultraviolet, kontaktoni qendrën e shërbimit të Makita-s Fig.14 për një mbrojtëse të re. MOS E PENGONI DHE MOS E Për të rregulluar këndin e pjerrët, lironi levën në pjesën HIQNI MBROJTËSEN.
 • Page 30 çelësit, pa shtypur butonin e bllokimit. në bosht të jetë instaluar unaza e saktë për vrimën Çojeni veglën në qendrën e shërbimit të Makita-s e mandrinës së diskut që keni ndër mend të për riparimet e duhura PËRPARA përdorimit të...
 • Page 31 Vendoseni materialin e punës në SHËNIM: pozicionin e dëshiruar të prerjes dhe sigurojeni mirë Nëse e lidhni sharrën me një fshesë me korrent Makita, duke shtrënguar çelësin e morsës. puna mund të rezultojë më efikase dhe më e pastër.
 • Page 32 në figurë. Më pas, shtrëngoni vidat fort për të siguruar prerjes së pjerrët që zgjodhët. Siguroni materialin mbajtëset dhe grupin e mbajtëses. e punës me një morsë. Ndizeni veglën pa e prekur Gjatë prerjes së materialeve të gjata të’ punës, përdorni materialin me disk dhe prisni derisa disku të...
 • Page 33 Fleta prej druri Transportojeni veglën duke e mbajtur në dorezën e transportimit, siç tregohet në figurë. Nëse hiqni Përdorimi i fletëve prej druri ndihmon në sigurimin mbajtëset, qesen e pluhurave etj., mund ta transportoni e prerjeve pa thyerje në materialin e punës. veglën më...
 • Page 34: Aksesorë Opsionalë

  “Mbrojtësja e diskut”. Lubrifikoni pjesët rrëshqitëse me vaj makine për të parandaluar ndryshkjen. Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s.
 • Page 35 16-2. Пусков прекъсвач 27-2. Държач 17-1. Централен капак 28-1. Комплект на държача СПЕЦИФИКАЦИИ Модел LS1040 / LS1040S Диаметър на диска 255 мм - 260 мм Дебелина на тялото на диска 1.6 мм - 2.4 мм Диаметър на отвора За всички държави освен европейските...
 • Page 36 променливо напрежение. Той е с двойна изолация и ・ Прочетете ръководството за затова може да се включва и в контакти без заземяване. експлоатация. ・ ДВОЙНА ИЗОЛАЦИЯ За модел LS1040 ・ След като направите среза, дръжте ENF100-1 главата на инструмента надолу, За обществени електроразпределителни мрежи с...
 • Page 37: Общи Предупреждения За Безопасност При Работа С Електрически Инструменти

  с техническа материала за рязане. информация е достъпен от: Не използвайте циркуляра за рязане на Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия нещо друго освен дърво, алуминий или подобни материали. 30. 6. 2014 12. Винаги закрепвайте всички подвижни части, преди да пренасяте инструмента. Когато...
 • Page 38 18. Не извършвайте операции със свободна 35. Хванете здраво дръжката. Очаквайте по ръка. По време на всички операции работният време стартиране и спиране, циркулярът детайл трябва да бъде прикрепен стабилно леко да се повдигне или спусне. към въртящата се основа и...
 • Page 39: Функционално Описание

  изпълнете процедурата в обратен ред и закрепете болта. Не сваляйте пружината, държаща предпазителя на диска. Ако предпазителят се обезцвети с течение на времето или поради въздействието на ултравиолетови лъчи, свържете се със сервизен център на Makita за нов предпазител. НЕ СВАЛЯЙТЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАЙТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ. Фиг.8...
 • Page 40 Вложка Регулиране на ъгъла на рязане под наклон Фиг.9 Фиг.13 Този инструмент е съоръжен с вложка във въртящата се Фиг.14 основа за свеждане до минимум на разкъсването откъм За да регулирате ъгъла на скосяване, разхлабете изходната страна на среза. Ако каналът във вложката не лоста...
 • Page 41 бутона за деблокиране. Върнете се, че е поставен съответстващият пръстен, инструмента в сервизен център на Makita за отговарящ на отверстието на диска. правилен ремонт ПРЕДИ по-нататъшна употреба. За европейски държави НИКОГА не залепвайте с лента или по друг Пръстен с външен диаметър 30 мм е поставен...
 • Page 42 Хоризонтално менгеме (аксесоар - опция) Тънките материали могат да хлътнат. Използвайте опора за обработвания детайл по Фиг.26 цялата му дължина, за да избегнете Хоризонталното менгеме може да се инсталира или от заклинване на диска и евентуално ОТСКАЧАНЕ. лявата, или от дясната страна на основата. Когато Фиг.22 извършвате...
 • Page 43 РАБОТА ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали дискът ще се движи • надолу в посоката на скосяване при рязане за ВНИМАНИЕ: скосяване. Пазете ръцете си далеч от режещия Преди употреба, освободете дръжката от • диск. спуснатото положение като изтеглите При рязане за скосяване може да се създадат •...
 • Page 44 Пренасяне на машината Дървени кантове Използването на дървени кантове спомага за Фиг.33 рязане на детайли без отцепване на отломки. Уверете се, че инструментът е изключен от контакта. Прикрепете дървения кант към водещия Закрепете диска при 0° ъгъл на рязане под наклон и ограничител...
 • Page 45 обслужването или регулирането трябва да се се основа, използвайки триъгълник, извършват от упълномощен сервиз на Makita, като дърводелски ъгъл и т.н., като завъртите се използват резервни части от Makita. болта за регулиране на ъгъла на рязане под наклон за 0° по посока, обратна на...
 • Page 46 16-2. Uključno-isključna sklopka 27-2. Držač 17-1. Centralni poklopac 28-1. Set za sastavljanje držača SPECIFIKACIJE Model LS1040 / LS1040S Promjera lista 255 mm - 260 mm Debljina tijela lista 1,6 mm - 2,4 mm Promjer rupe Za sve ostale zemlje osim europskih...
 • Page 47 • Zahvaljujući stalnom programu istraživanja i razvoja, ovdje navedeni tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave. • Tehnički podaci se mogu razlikovati ovisno o zemlji. • Masa prema EPTA postupak 01/2003 END217-5 Za model LS1040 Simboli ENF100-1 javne niskonaponske...
 • Page 48: Opća Sigurnosna Upozorenja Za Električne Ručne Alate

  (listovi pile moraju se nositi u držaču kada je EZ Izjava o sukladnosti to moguće) i grubim materijalom. Spojite nagibne pile na uređaj za prikupljanje Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: prašine prilikom piljenja. Oznaka stroja: 10. Odaberite listove...
 • Page 49 28. Koristite samo prirubnice specificirane za 45. Za smanjenje emitirane buke, list mora biti ovaj alat. oštar i čist. 29. Pazite da ne oštetite osovinu, prirubnice 46. Operatori moraju biti odgovarajuće obučeni (posebno površinu za postavljanje) ili maticu. za uporabu, podešavanje i korištenje stroja. Oštećenje ovih dijelova moglo bi dovesti do ČUVAJTE OVE UPUTE.
 • Page 50: Funkcionalni Opis

  Da biste prilagodili kut kutnog reza, otpustite polugu na vremenom promijeni boju zbog izloženosti UV-zračenju, stražnjoj strani alata u smjeru suprotnom od smjera obratite se Makita servisnom centru i naručite novi štitnik. kazaljke na satu. NEMOJTE UNIŠTITI ILI UKLONITI ŠTITNIK.
 • Page 51 šesterorubnog vijka. To bi moglo izazvati ozljede. Zaključajte ručku u podignutom položaju tako da NAPOMENA: pritisnete iglu zaustavljača. Ako spojite Makita usisavač na pilu, moguće je čistiti Za uklanjanje lista koristite nasadni ključ da popustite učinkovitije i bolje. šesterorubni svornjak koji drži središnji poklopac tako Učvršćivanje izratka...
 • Page 52: Rad Sa Strojem

  gumb škripca na silu gurate ili povlačite dok ga okrećete OPREZ: u smjeru kazaljke na satu, projekcija bi se mogla Kada režete dugačke izratke, koristite potpornje • zaustaviti pod kutom. U tom slučaju okrenite gumb visine razine gornje površine rotacijske osnovne škripca natrag u smjeru suprotnom od smjera kazaljke ploče.
 • Page 53 spustite ručku u najniži mogući položaj radi rezanja aluminija. Koristite mazivo za rezanje prilikom izratka. Kada je rez završen, isključite alat i rezanja aluminijskih profila da biste spriječili PRIČEKAJTE DA SE LIST POTPUNO ZAUSTAVI nakupljanje aluminijskog materijala na listu. prije vraćanja lista u najviši mogući položaj. OPREZ: Nagibno rezanje Nikada nemojte pokušavati rezati debele ili...
 • Page 54 Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST Spustite ručku do kraja i zaključajte je u proizvoda, održavanje ili namještanja morate prepustiti spuštenom položaju guranjem zatika zaustavljača. ovlaštenim Makita servisnim centrima, uvijek rabite Otpustite polugu na stražnjoj strani alata. originalne rezervne dijelove. Olabavite šesterokutnu maticu i okrenite vijak za podešavanje kuta kutnog reza od 0°...
 • Page 55 DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci se preporučuju • samo za uporabu sa Vašim Makita strojem preciziranim u ovom priručniku. Uporaba bilo kojih drugih pribora priključaka može donijeti opasnost od ozljeda. Rabite dodatak ili priključak samo za njegovu navedenu namjenu.
 • Page 56: Технички Податоци

  16-2. Прекинувач 27-2. Држач 17-1. Централен капак 28-1. Склоп на држачот ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ Модел LS1040 / LS1040S Дијаметар на сечилото 255 мм - 260 мм Дебелина на телото на сечилото 1,6 мм - 2,4 мм Дијаметар на дупка За сите други држави што не припаѓаат во Европа...
 • Page 57 • Поради постојаното истражување и развој, техничките податоци дадени тука може да се менуваат без известување. • Спецификациите може да се разликуваат од земја до земја. • Тежина според EPTA-Procedure 01/2003 END217-5 За модел LS1040 Симболи ENF100-1 За јавни нисконапонскисистеми за напојување...
 • Page 58: Општи Упатства За Безбедност За Електричните Алати

  Техничкото досие во согласност со 2006/42/EC е 10. Изберете соодветни сечила во однос на достапно преку: материјалот што треба да се сече. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Не користете ја пилата за сечење што било друго освен дрво, алуминиум или слични 30. 6. 2014 материјали.
 • Page 59 21. Прицврстете ги долгите работни осцилации што можат да укажуваат на материјали до соодветни дополнителни лошо монтирање или неизбалансирано потпори. сечило. 22. Никогаш не сечете толку мал работен 38. Почекајте ножевите да постигнат материјал што не може безбедно да се максимална...
 • Page 60: Опис На Функциите

  штитникот за сечило. Ако штитникот ја промени својата боја со текот на времето или поради изложеност на ултравиолетова светлина, стапете во контакт со сервисен центар на Makita за да набавите нов штитник. НЕ БЛОКИРАЈТЕ ГО И НЕ ВАДЕТЕ ГО ШТИТНИКОТ.
 • Page 61 Табла со засеци Нагодување на аголот на закосување Слика9 Слика13 Овој алат доаѓа со вградена табла со засеци во Слика14 вртливата основа за сведување на минимум на За да го прилагодите надолжниот кос агол, абењето на излезната страна од засекот. Ако жлебот олабавете...
 • Page 62 За сите други држави што не припаѓаат во користете го алатот ако работи со едноставно Европа повлекување на прекинувачот без да се Слика20 притисне копчето за заклучување. Вратете го алатот во сервисен центар на Makita да биде ВНИМАНИЕ: соодветно поправен ПРЕД натамошна Сребрениот прстен со надворешен дијаметар...
 • Page 63 ТАКА, МОЖЕ ДА НАСТАНЕ ТЕЛЕСНА ВНИМАНИЕ: ПОВРЕДА. Исто така, по сечењето, НЕ Работниот материјал мора да биде добро • подигнувајте го сечилото додека сечилото не прицврстен до вртливата основа и насочниот запре целосно. граничник со менгемето за време на сите ВНИМАНИЕ: работни...
 • Page 64 Слика28 избраниот надолжен кос агол. Прицврстете го работниот материјал со менгеме. Вклучете го ВНИМАНИЕ: алатот без сечилото да е во допир со што било Секогаш поддржувајте ги долгите работни • и почекајте додека сечилото не постигне полна материјали на исто ниво со горната површина брзина.
 • Page 65 Користете средство за подмачкување при завртката. Кога плочата за поставување не се сечење кога сечете алуминиумски профили за користи, олабавете ја завртката и завртете ја да спречите да настане насобирање на плочата за поставување настрана. алуминиумскиот материјал на сечилото. НАПОМЕНА: ВНИМАНИЕ: Користењето...
 • Page 66: Опционален Прибор

  површина на дотерувањата треба да се вршат во овластени вртливата основа со помош на триаголник сервисни центри на Makita, секогаш со резервни или сл. вртејќи ја налево завртката за делови од Makita. прилагодување на надолжен кос агол од ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР...
 • Page 67 16-2. Trăgaciul întrerupătorului 27-2. Suport 17-1. Capac central 28-1. Ansamblu suport SPECIFICAŢII Model LS1040 / LS1040S Diametrul pânzei de ferăstrău 255 mm - 260 mm Grosimea corpului pânzei 1,6 mm - 2,4 mm Diametrul găurii Pentru toate ţările în afara celor europene 25,4 mm şi 25 mm...
 • Page 68 • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. • Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară. • Greutatea este specificată confom procedurii EPTA-01/2003 END217-5 Pentru modelul LS1040 Simboluri ENF100-1 Pentru sisteme publice de distribuţie a energiei Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament.
 • Page 69: Avertismente Generale De Siguranţă Pentru Unelte Electrice

  12. Fixaţi întotdeauna toate piesele mobile înainte Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este de a transporta maşina. Atunci când ridicaţi disponibil de la: transportaţi maşina, utilizaţi Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia apărătoarea ca mâner. 13. Nu utilizaţi ferăstrăul apărătoarele 30. 6. 2014 demontate.
 • Page 70 26. Ştiftul opritor care blochează capul aşchietor arsenicul şi cromul din cheresteaua tratată • în poziţia coborâtă este destinat exclusiv chimic. pentru transport şi depozitare, şi nu pentru Riscurile la care sunteţi expus în acest caz operaţiile de tăiere. variază, în funcţie de frecvenţa cu care 27.
 • Page 71: Descriere Funcţională

  în timp sau din cauza expunerii la razele ultraviolete, contactaţi un centru de Fig.13 service Makita pentru a procura o apărătoare nouă. NU Fig.14 DEZACTIVAŢI SAU DEMONTAŢI APĂRĂTOAREA. Pentru a regla unghiul de înclinaţie, slăbiţi pârghia de la Fig.8...
 • Page 72 Înainte de a monta pânza pe arbore, declanşator, fără a apăsa butonul de deblocare. asiguraţi-vă întotdeauna că pe arbore este instalat Returnaţi maşina la un centru de service Makita inelul de arbore corect pentru pânza pe care pentru efectuarea reparaţiilor corespunzătoare intenţionaţi să...
 • Page 73 Presaţi piesa de prelucrat uniform pe ghidajul opritor şi NOTĂ: talpa rotativă. Poziţionaţi piesa de prelucrat în poziţia de Conectând aspirator Makita ferăstrăul tăiere dorită şi fixaţi-o ferm prin strângerea butonului dumneavoastră puteţi efectua operaţii mai eficiente şi rotativ al menghinei.
 • Page 74 Instalaţi-le după cum se vede în figură. Apoi strângeţi reglat. Fixaţi piesa de prelucrat cu o menghină. ferm şuruburile pentru a fixa suporturile şi ansamblul Porniţi maşina fără ca pânza să fie în contact şi suport. aşteptaţi până când pânza atinge viteza maximă. Când tăiaţi piese lungi, folosiţi ansamblul suport-tijă...
 • Page 75 Placaj de lemn Fig.34 Utilizarea placajului de lemn ajută la realizarea ATENŢIE: unor tăieri fără aşchii a pieselor. Ataşaţi un placaj Fixaţi întotdeauna toate piesele mobile înainte de • de lemn la ghidajul opritor folosind găurile din a transporta maşina. ghidajul opritor.
 • Page 76: Accesorii Opţionale

  Lubrifiaţi piesele glisante cu ulei de maşină pentru a preveni oxidarea. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
 • Page 77: Технички Подаци

  26-4. Основа 42-1. Одвијач блокираног положаја 27-1. Склоп држача 42-2. Поклопац држача четкице ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел LS1040 / LS1040S Пречник сечива 255 мм - 260 мм Дебљина тела листа 1,6 мм - 2,4 мм Пречник отвора За све земље ван Европе...
 • Page 78 • На основу нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена горе наведених података без претходне најаве. • Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама. • Тежина према процедури ЕПТА 01/2003 END217-5 За модел LS1040 Симболи ENF100-1 За јавне нисконапонске дистрибутивне системе Доле су приказани симболи који се односе на алат.
 • Page 79: Општа Безбедносна Упозорења За Електричне Алате

  EN61029 било којих других материјала осим дрвета, Техничка датотека у складу са 2006/42/ЕЗ доступна алуминијума или сличних материјала. је на: 12. Пре ношења алата увек обезбедите све Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгија покретне делове. Када подижете или носите алат, немојте да користите штитник...
 • Page 80 23. Не стављајте руке у простор око сечива 42. Увек користите додатни прибор препоручен тестере. у овом приручнику. Употреба 24. Искључите алат, а затим сачекајте да се неодговарајућег додатног прибора, као што сечиво тестере заустави пре померања су брусне плоче, може да доведе до предмета...
 • Page 81: Опис Функција Алата

  спроведите горњи поступак обрнутим редоследом и затегните вијак. Немојте да скидате опругу која држи штитник сечива. Ако штитник изгуби боју због старости или изложености УВ светлу, затражите нови штитник од Makita сервисног центра. НЕМОЈТЕ ДА НЕУТРАЛИШЕТЕ ИЛИ СКИДАТЕ ШТИТНИК. слика8 Резна плоча...
 • Page 82 повучете прекидач без притискања тастера за слика14 закључавање. ПРЕ даље употребе вратите За подешавање угла закошења, олабавите полугу на алат Makita сервисном центру, који ће га задњем делу алата у смеру супротном од казаљке поправити на одговарајући начин. на сату.
 • Page 83 Притисните браву осовине да бисте закључали НАПОМЕНА: вретено, а помоћу насадног кључа олабавите Ако повежете Makita усисивач на своју тестеру, ваш шестоугаони завртањ окретањем у смеру казаљке рад може да буде ефикаснији и чистији. на сату. Затим уклоните шестоугаони завртањ, Обезбеђивање...
 • Page 84 Доњи граничник у смеру супротном од смера казаљке на сату док се завртањ не ослободи, пре него што га поново лагано слика23 окренете у смеру казаљке на сату. Овај алат је опремљен доњим граничником. Њега је Максимална ширина предмета обраде која може да потребно...
 • Page 85 Сечење под притиском Угао искошења Угао закошења Лево и десно 0 - 45 слика29 006366 Причврстите предмет обраде помоћу стеге. За комбиновано резање погледајте објашњења Укључите алат тако да сечиво ништа не у одељцима „Сечење под притиском“, додирује, а затим сачекајте да сечиво достигне „Искошено...
 • Page 86 Поравнајте линију резања на вашем предмету показивач покаже 0° на скали искошења. обраде са левом или десном страном жлеба у Затегните рукохват и помоћу насадног кључа резној плочи и, док предмет обраде придржавате олабавите шестоугаоне завртње који да се не би померао, гурните плочу за осигуравају...
 • Page 87: Опциони Додатни Прибор

  ОПЦИОНИ ДОДАТНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор намењени су за употребу • са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Делове прибора или опрему користите само за предвиђену намену.
 • Page 88: Технические Характеристики

  42-1. Отвертка 16-2. Курковый выключатель 27-1. Крепежный блок 42-2. Колпачок держателя щетки ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель LS1040 / LS1040S Диаметр диска 255 мм - 260 мм Толщина ножа 1,6 мм - 2,4 мм Диаметр отверстия Для всех стран, за исключением европейских стран...
 • Page 89 полной может подключаться к розеткам без заземления. остановки пилы. ・ Не располагайте руки или пальцы рядом с лезвием. Для модели LS1040 ・ В целях вашей безопасности, перед ENF100-1 Для низковольтных систем общего пользования началом работы удалите со стола напряжением от 220 В до 250 В.
 • Page 90: Общие Рекомендации По Технике Безопасности Для Электроинструментов

  При пилении подсоединяйте к угловым EN61029 пилам устройство сбора пыли. Технический файл в соответствии с документом 10. Выбирайте пильные диски в соответствии 2006/42/EC доступен по адресу: с распиливаемым материалом. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Используйте пилу только для резки древесины, алюминия...
 • Page 91 16. Если инструмент оснащен лазером или 31. Для обеспечения вашей безопасности перед светодиодом, не устанавливайте лазер или выполнением работ удалите щепки, светодиод другого типа. Обратитесь для небольшие детали и т. п. с поверхности стола. выполнения ремонта в авторизованный 32. Избегайте попадания полотна на гвозди. сервисный...
 • Page 92: Описание Функционирования

  обесцветится со временем или из-за воздействия нижнем положении с помощью стопорного штифта. ультрафиолетовых лучей, свяжитесь с сервис-центром Освободите стопорный штифт - слегка опустите Makita для получения нового кожуха. НЕ УБИРАЙТЕ И рукоятку и вытащите стопорный штифт. НЕ СНИМАЙТЕ КОЖУХ. Рис.5 Рис.8...
 • Page 93 его самостоятельно перед тем, как начать резку Надавите на рукоятку влево, чтобы откинуть пильный обрабатываемой детали. Для того чтобы сделать диск, при этом стрелка должна указывать на прорез в плашке, включите инструмент и немного необходимый угол на шкале скоса. Затем крепко опустите...
 • Page 94 дальнейший сбор пыли. шпиндель, и ослабьте шестигранный болт, повернув его по часовой стрелке с помощью торцового ключа. Примечание: Затем выньте шестигранный болт, внешний фланец Если вы подсоедините к пиле пылесос Makita, это и диск. позволит добиться более эффективной и чистой Рис.18 работы.
 • Page 95 тиски при креплении обрабатываемой детали. обратной направлению, в котором будет Тонкий материал подвержен прогибам. поворачиваться поворотное основание. Повернув Обеспечьте поддержку обрабатываемой детали ручку тисков против часовой стрелки, можно по всей ее длине во избежание защемления ослабить винт и быстро вставлять или вынимать вал диска...
 • Page 96 ЭКСПЛУАТАЦИЯ инструмент и ДОЖДИТЕСЬ ПОЛНОГО ОСТАНОВА РЕЖУЩЕГО ДИСКА перед тем, как перевести его в крайнее верхнее положение. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед эксплуатацией обязательно освободите • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: рукоятку из нижнего положения, вытащив Всегда следите за тем, чтобы диск опускался в • стопорный штифт. направлении...
 • Page 97 Деревянная облицовка Переноска инструмента Использование деревянной облицовки Рис.33 позволяет добиться распиливания Отключите инструмент от сети питания. обрабатываемых деталей без расколов. Зафиксируйте режущий диск с углом скоса кромки 0° Прикрепите деревянную облицовку к и поворотную базу с полным правым углом отрезки. направляющей...
 • Page 98: Дополнительные Принадлежности

  Осторожно выровняйте сторону режущего производить в уполномоченных сервис-центрах диска с верхней поверхностью поворотной Makita, с использованием только сменных частей базы при помощи треугольника, плотничного производства Makita. угольника и т. д., поворачивая регулировочный ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ болт угла скоса кромки 0° против часовой...
 • Page 99: Технічні Характеристики

  26-4. Станина 42-1. Викрутка положення 27-1. Тримач у зборі 42-2. Ковпачок щіткотримача ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель LS1040 / LS1040S Діаметр диску 255 мм - 260 мм Товщина диска 1,6 мм - 2,4 мм Діаметр отвору Для всіх країн крім Європейських 25,4 мм та 25 мм...
 • Page 100 Прочитайте дану інструкцію. струму. Він має подвійну ізоляцію, а отже може також підключатися до розеток без лінії заземлення. ・ ПОДВІЙНА ІЗОЛЯЦІЯ ・ Для того, щоб запобігти поранення Для моделі LS1040 унаслідок розлітання сміття, слід ENF100-1 притиснути голівку пили, після Для використання від низьковольтної мережі від...
 • Page 101: Застереження Стосовно Техніки Безпеки При Роботі З Електроприладами

  Використовуйте тільки рекомендовані Позначення обладнання: виробником диски пилки, які відповідають Комбінована торцювальна пила стандарту EN847-1. № моделі / тип: LS1040,LS1040S Не слід застосовувати диски пилки, що Відповідає таким Європейським Директивам: виготовлені з швидкорізальної сталі. 2006/42/EC Одягайте захисні окуляри. Обладнання виготовлене...
 • Page 102 16. Коли інструмент оснащений лазером або 34. Диск не повинен торкатись поворотної світлодіодом, не замінюйте лазер або основи в найнижчому положенні. світлодіод елементами іншого типу. 35. Слід міцно триматись за ручку. Пам'ятайте, Звертайтеся до авторизованого сервісного що пила мимовільно пересувається вгору центру...
 • Page 103: Інструкція З Використання

  порядку та закріпіть болт. Не знімайте пружину, яка мал.6 утримує захисний кожух диску. У разі знебарвлення захисного кожуху у продовж його експлуатації або унаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання, зверніться до центру обслуговування Makita за новим захисним кожухом. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПОШКОДЖУВАТИ АБО ЗНІМАТИ ЗАХИСНИЙ КОЖУХ. мал.8 Щиток...
 • Page 104 положення. ПЕРЕД подальшим використанням важіль позаду інструмента проти стрілки годинника. інструмент слід здати в ремонт до сервісного Натисніть ручку вліво для того, щоб нахилити диск центра MAKITA. пилки доки покажчик не співпаде з бажаним кутом на ЗАБОРОНЕНО фіксувати скотчем або іншим •...
 • Page 105 шпинделя, та за допомогою торцевого ключа ПРИМІТКА: відпустіть болт із шестигранною голівкою за стрілкою Якщо ви підключите до своєї пилки пилосос Makita, годинника. Потім слід вийняти болт, зовнішній операції чистки стануть більш ефективними. фланець та диск. Кріплення деталі мал.18 Для того, щоб встановити диск, обережно вставте...
 • Page 106 Напрямна підпора Якщо повертати або витягувати затискну ручку із зусиллям, виступ може зупинитися під якимось кутом. мал.23 в цьому разі, поверніть затискну ручку назад проти Цей інструмент обладнаний напрямною підпорою. стрілки годинника доки гвинт не послабне, потім Він встановлюється як показано на малюнку. знову...
 • Page 107 вібрувати та залишить мітку (лінію різання) на Комбіноване різання деталі в наслідок чого точність різання буде Комбіноване різання це процес, при якому погіршена. встановлено кут нахилу і одночасно косий кут вирізається на деталі. Комбіноване різання Вирізки може відбуватися під кутом, вказаним у таблиці мал.29 нижче.
 • Page 108: Технічне Обслуговування

  Багаторазове різання однакової довжини Косий кут мал.32 мал.35 Якщо треба нарізати багато деталей однакової Відпустіть затиск, який фіксує поворотну основу. довжини в межах від 240 мм до 400 мм, Поверніть поворотну основу так, щоб покажчик використання набірних пластин (додаткова співпав з 0° на кутовій шкалі. За допомогою приналежність) значно...
 • Page 109: Після Використання

  Заміна вугільних щіток мал.41 Регулярно знімайте та перевіряйте вугільні щітки. Замінюйте їх, коли знос сягає граничної відмітки. Вугільні щітки повинні бути чистими та вільно рухатись у щіткотримачах. Одночасно треба замінювати обидві вугільні щітки. Використовуйте лише однакові вугільні щітки. Для виймання ковпачків щіткотримачів користуйтесь викруткою.
 • Page 112 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884085A963...

This manual is also suitable for:

Ls1040s