Download  Print this page

Montera Tv:n På Väggen; Endast Kd-65s9005b - Sony Bravia KD-75S9005B Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Montera TV:n på väggen
I bruksanvisningen för denna TV visas endast stegen för att förbereda montering av TV:n innan
själva installationen på väggen utförs.

endast KD-65S9005B

Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör
installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den
själv.
Till Sony-återförsäljare och installatörer:
Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av
denna produkt.
Experthjälp krävs för installation av denna produkt, speciellt för att avgöra väggens styrka att hålla TV:ns
vikt. Var därför noga med att överlåta väggmontering av denna produkt till din Sony-återförsäljare eller en
auktoriserad installatör, och var noggrann med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas
ansvarigt för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller
felaktig installation.
Använd väggfästet SU-WL450 (medföljer ej) (KD-65S9005B) för att montera TV:n på väggen.
Se också bruksanvisningen och installationsguiden som medföljer väggfästet för montering av
väggfästet.
Anmärkning
• Förvara alltid de borttagna skruvarna på en säker plats och håll dem borta från barn.
1
Skruva ur skruvarna på TV:ns baksida.
1
4
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
11
SE

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony Bravia KD-75S9005B

This manual is also suitable for:

Bravia kd-65s9005b

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: