Download  Print this page

Makita LS1040FS Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Compound Miter Saw
GB
Kap- och geringskombinationssåg
S
Lamellgjærsag
N
Yhdistetty viistosaha
FIN
Kombinētais leņķzāģis
LV
Kombinuotasis įžambiai pjaunantis pjūklas
LT
Liit-eerungisaag
EE
Торцовочная Пила
RUS
LS1040F
LS1040FS
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS1040FS

  Summary of Contents for Makita LS1040FS

 • Page 1 Compound Miter Saw INSTRUCTION MANUAL Kap- och geringskombinationssåg BRUKSANVISNING Lamellgjærsag BRUKSANVISNING Yhdistetty viistosaha KÄYTTÖOHJE Kombinētais leņķzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Kombinuotasis įžambiai pjaunantis pjūklas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Liit-eerungisaag KASUTUSJUHEND Торцовочная Пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ LS1040F LS1040FS...
 • Page 2 012658 001832 012653 001792 012652 001856 001782 002256 003823 001540 001778 002257 001864 001865 003824...
 • Page 3 003825 003826 003827 001858 001859 003828 001549 003829 001861 001766 001767 012655 001807 002246 012656...
 • Page 4 003830 003831 001844 012657 001792 003833 002259 002258 001768 010798 001769 001770 002028 001145 003834...
 • Page 5: Specifications

  18-1. Light 30-1. Holder assembly 18-2. Light switch 30-2. Rod 12 SPECIFICATIONS Model LS1040F / LS1040FS Blade diameter 255 mm - 260 mm Blade body thickness 1.6 mm - 2.4 mm Hole diameter For all countries other than European countries 25.4 mm and 25 mm...
 • Page 6 Miter angle Bevel angle 0° 45° (left and right) 93 mm x 95 mm 93 mm x 67 mm 0° 69 mm x 135 mm 69 mm x 95 mm 53 mm x 95 mm 49 mm x 67 mm 45°...
 • Page 7: General Power Tool Safety Warnings

  Never use your hand to secure the Makita Corporation responsible workpiece. manufacturer declare that the following Makita Never reach around saw blade. machine(s): Turn off tool and wait for saw blade to stop Designation of Machine: before moving workpiece or changing settings.
 • Page 8: Installation

  INSTALLATION 21. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or Installing auxiliary plate wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced blade. Fig.1 22. Wait until the blade attains full speed before Fig.2 cutting.
 • Page 9: Switch Action

  UV light exposure, contact a Push the handle to the left to tilt the saw blade until the Makita service center for a new guard. DO NOT pointer points to the desired angle on the bevel scale.
 • Page 10: Securing Workpiece

  Always be sure that the tool is switched off and • NOTE: unplugged before installing or removing the blade. If you connect a Makita vacuum cleaner to this tool, • Use only the Makita socket wrench provided to • more efficient and cleaner operations can be install or remove the blade.
 • Page 11: Operation

  horizontal vise to secure the workpiece. The maximum width of the workpiece which can be Thin material tends to sag. Support workpiece over secured by the horizontal vise is 130 mm. its entire length to avoid blade pinch and possible CAUTION: KICKBACK.
 • Page 12: Carrying Tool

  Miter cutting CAUTION: Refer to the previously covered "Adjusting the Never attempt to cut thick or round aluminum miter angle". • extrusions. Thick aluminum extrusions may come Bevel cut loose during operation and round aluminum Fig.32 extrusions cannot be secured firmly with this tool. Loosen the lever and tilt the saw blade to set the Wood facing bevel angle (Refer to the previously covered...
 • Page 13: Maintenance

  Pull out the fluorescent tube and then replace it with using a triangular rule, try-square, etc. Then Makita original new one. securely tighten the hex bolts on the guide fence in the order from the right side.
 • Page 14: After Use

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Steel & Carbide-tipped saw blade • Auxiliary plate • Vise assembly (Horizontal vise) •...
 • Page 15 29-2. Hållare 45-2. Skruvmejsel 18-1. Lampa 30-1. Hållaruppsättning 18-2. Lampströmbrytare 30-2. Stång 12 SPECIFIKATIONER Modell LS1040F / LS1040FS Bladdiameter 255 mm - 260 mm Klingtjocklek 1,6 mm - 2,4 mm Håldiameter För alla länder utanför Europa 25,4 mm och 25 mm För länder i Europa...
 • Page 16 Geringsvinkel Vinkel för vinkelsågning 0° 45° (vänster och höger) 93 mm x 95 mm 93 mm x 67 mm 0° 69 mm x 135 mm 69 mm x 95 mm 53 mm x 95 mm 49 mm x 67 mm 45°...
 • Page 17: Allmänna Säkerhetsvarningar För Maskin

  ENH003-13 omedelbart. Kila aldrig fast klingskyddet i Gäller endast Europa öppet läge. EU-konformitetsdeklaration Utför aldrig sågning på frihand. Arbetsstycket Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare måste sitta fast ordentligt mot bordet och deklarerar att följande Makita-maskin(er): anslaget skruvstycket under...
 • Page 18 19. Håll handtaget stadigt. Var uppmärksam på att sågbladet. sågen rör sig något upp och ned under start 37. Ta inte bort avsågade bitar eller andra delar av och stopp. arbetsstycket från sågningsområdet när 20. Se till att sågbladet inte är i kontakt med maskinen körs och såghuvudet inte är i sitt arbetsstycket innan du trycker på...
 • Page 19 handtaget höjs. BLOCKERA ALDRIG ELLER fullständigt, och kontrollera att klingan inte kommer i AVLÄGSNA ALDRIG KLINGSKYDDET ELLER kontakt med någon del av undre basplattan. Finjustera FJÄDERN SOM FÄSTER KLINGSKYDDET. inställningen vid behov. För din personliga säkerhet bör klingskyddet alltid hållas FÖRSIKTIGT! i gott skick.
 • Page 20 är utdragen innan sågbladet monteras Använd ALDRIG maskinen om inte avtryckaren • eller tas bort. fungerar riktigt. Att använda maskinen när inte Använd endast medföljande hylsnyckel från Makita • avtryckaren fungerar är MYCKET FARLIGT. för att montera eller demontera klingan. Om inte Reparera den före fortsatt användning.
 • Page 21 FÖRSIKTIGT! slipningen om du ansluter en dammsugare från Arbetsstycket måste fästas säkert • Makita till maskinen. geringsskivan och anhållet med tvingen under all Fastsättning av arbetsstycke drift. Horisontal skruvtving (valfritt tillbehör) VARNING! Det är ytterst viktigt att alltid fästa arbetsstycket Fig.28...
 • Page 22 Fig.30 FÖRSIKTIGT! Se alltid till att klingan rör sig ner i vinkelriktningen FÖRSIKTIGT! • när vinkelsågning görs. Håll händerna borta från Stötta alltid långa arbetsstycken så att de är på • sågklingans väg. samma höjd som geringsskivans ovansida, för att Under vinkelsågning kan ett avsågat stycke ligga få...
 • Page 23 UNDERHÅLL Över 10 mm (3/8") Över 460 mm (18-1/8") 90mm FÖRSIKTIGT! 25 mm (1") (3-9/16") Se alltid till att maskinen är avstängd och • nätkabeln urdragen innan inspektion eller 90mm 107mm 107mm 90mm underhåll utförs. (3-9/16") (4-7/32") (4-7/32") (3-9/16") Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. •...
 • Page 24: Efter Användning

  är avsedda för. armhållarens vinkelskala. Vrid Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver inställningsbulten för 45° vinkelsågning på ytterligare information om dessa tillbehör. armens vänstra sida, om pekaren inte HM-pläterat sågblad av stål •...
 • Page 25: Tekniske Data

  18-1. Lys 30-1. Holderenhet 45-2. Skrutrekker 18-2. Lysbryter 30-2. Stang 12 TEKNISKE DATA Modell LS1040F / LS1040FS Bladdiameter 255 mm - 260 mm Knivbladtykkelse 1,6 mm - 2,4 mm Hulldiameter For alle land utenfor Europa 25,4 mm og 25 mm...
 • Page 26 Gjæringsvinkel Skjæringsvinkel 0° 45° (venstre og høyre) 93 mm x 95 mm 93 mm x 67 mm 0° 69 mm x 135 mm 69 mm x 95 mm 53 mm x 95 mm 49 mm x 67 mm 45° (venstre) 35 mm x 135 mm 35 mm x 94 mm Tomgangshastighet (min...
 • Page 27: Generelle Advarsler Angående Sikkerhet For Elektroverktøy

  Bruk aldri hånden til å sikre arbeidsstykket. ansvarlig produsent erklærer Makita Strekk deg aldri rundt sagbladet. Corporation at følgende Makita-maskin(er): Slå av maskinen og vent til sagbladet stopper Maskinbetegnelse: før du flytter arbeidsstykket eller endrer Lamellgjærsag innstillinger. Modellnr./type: LS1040F, LS1040FS Trekk ut kontakten til maskinen før du skifter...
 • Page 28 19. Hold håndtaket godt fast. Vær oppmerksom på 38. Bruk bare sagblader som er anbefalt av at sagen går litt opp og ned når den startes og produsenten, som følger EN847-1. stoppes. 39. Bruk hansker når du håndterer sagbladet 20. Forviss deg om at bladet ikke er i kontakt med (sagbladene må...
 • Page 29 Ikke fjern fjæren som holder bladvernet.^^ Fig.13 Hvis vernet blir misfarget på grunn av alder eller Fig.14 UV-stråler, må du kontakte et Makita servicesenter for et Juster skråvinkelen ved å løsne spaken bak på sagen nytt vern. IKKE SETT VERNET UT AV FUNKSJON mot klokken.
 • Page 30 Av hensyn til din sikkerhet er denne maskinen • Bruk bare pipenøkkelen fra Makita til å montere • utstyrt med en AV-sperreknapp som forhindrer eller demontere bladet. Gjør du ikke det, kan det utilsiktet start av maskinen. Maskinen må ALDRI føre til at sekskantskruen strammes for mye eller...
 • Page 31 FORSIKTIG: Arbeidsemnet må sikres godt mot dreiefoten og • MERK: føringsflaten med skrustikken under alle typer Hvis du kobler en støvsuger fra Makita til denne • bruk. maskinen, kan rengjøringen utføres på en mer effektiv og ryddig måte. Horisontal skrustikke (valgfritt tilbehør) Sikre arbeidsemne Fig.28...
 • Page 32 BRUK med bladet under skjæring, kan vinkelen på bladet endre seg og skjærepresisjonen påvirkes negativt. Sett alltid tilleggsanlegget i venstre posisjon når du • FORSIKTIG: foretar en skråskjæring mot venstre. Før bruk må du frigjøre hendelen fra senket • Lamellsaging posisjon ved å...
 • Page 33 Sage samme lengde gjentatte ganger gjæringsskalaen. Stram håndtaket løsne sekskantskruene som fester føringsflaten med Fig.34 pipenøkkelen. Når du sager flere biter materiale i sammelengde, Senk hendelen helt og lås den i senket posisjon fra 240 mm til 400 mm, vil innstillingsplaten ved å...
 • Page 34: Valgfritt Tilbehør

  SIKKERHET PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. VALGFRITT TILBEHØR FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller • verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader.
 • Page 35: Tekniset Tiedot

  45-2. Ruuvitaltta 18-1. Valo 30-1. Kannatinlaite 18-2. Valokatkaisin 30-2. Tanko 12 TEKNISET TIEDOT Malli LS1040F / LS1040FS Terän läpimitta 255 mm - 260 mm Terän paksuus 1,6 mm - 2,4 mm Reiän läpimitta Kaikille Euroopan ulkopuolella oleville maille. 25,4 mm ja 25 mm...
 • Page 36 Jiirikulma Kallistuskulma 0° 45° (vasen ja oikea) 93 mm x 95 mm 93 mm x 67 mm 0° 69 mm x 135 mm 69 mm x 95 mm 53 mm x 95 mm 49 mm x 67 mm 45° (vasen) 35 mm x 135 mm 35 mm x 94 mm Tyhjäkäyntinopeus (min...
 • Page 37: Sähkötyökalujen Käyttöä Koskevat Varoitukset

  Älä koskaan ENH003-13 Koskee vain Euroopan maita kiristä tai sido terän suojusta auki-asentoon. Älä suorita mitään toimenpiteitä vapaalla VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA kädellä. Työkappale tulee kiinnittää kunnolla Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa kääntöalustaan ja ohjaimeen kappalepuristimella vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan...
 • Page 38: Toimintojen Kuvaus

  21. Anna koneen käydä hetki ennen 39. Pidä hansikkaita, kun käsittelet sahanteriä käyttämistä työkappaleeseen. Tarkkaile (sahanterät tulee kuljettaa kotelossa aina, kun konetta värinän ja huojunnan varalta, mikä mahdollista) ja karkeapintaisia materiaaleja. voisi olla merkki huonosti asennetusta tai SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. tasapainotetusta terästä.
 • Page 39 ERITTÄIN VAARALLISTA JA SAATTAA AIHEUTTAA Jiirikulman säätäminen VAKAVIA HENKILÖVAHINKOJA. Kuva12 Jos läpinäkyvä suojus likaantuu, tai siihen liimautuu Löysää kädensijaa kääntämällä sitä vastapäivään. sahanpurua siten, ettei terä ole enää hyvin näkyvissä, Kierrä kiertopohjaa samalla lukkovipua alas painaen. kytke saha irti ja puhdista suojus huolellisesti kostealla Kun olet siirtänyt kädensijan sellaiseen asentoon, jossa kankaalla.
 • Page 40 ÄLÄ koskaan käytä keskiö. sahaa, käynnistyy pelkästään liipaisinkytkintä painamalla ilman, että painaisit Kuva19 lukituksen vapautuspainiketta. Toimita saha Paina akselin lukkoa akselin lukitukseen ja käytä MAKITA-huoltoon korjattavaksi ennen käytön istukka-avainta kuusioruuvin löysäämiseen jatkamista. myötäpäivään. Poista sitten kuusioruuvi, ulkolaippa ka ÄLÄ koskaan teippaa...
 • Page 41 HUOMAUTUS: ruuvinpuristimen nuppia. Jos liität Makita-pölynimurin tähän laitteeseen, voit • suorittaa tehokkaampia puhtaampia HUOMIO: toimenpiteitä. Työkappale on kiinnitettävä lujasti kierrospohjaa ja • Työkappaleen kiinnittäminen ohjausaitaa vasten ruuvinpuristimella jokaisen toimenpiteen tapauksessa. VAROITUS: Vaakasuora ruuvinpuristin (vaihtoehtoinen On erittäin tärkeää, että...
 • Page 42 hallinnan menetyksen ehkäisemiseksi. nostetaan sen vielä pyöriessä, tämä kappale voi tarttua terään, jolloin sen sirpaleet voivat sinkoutua TYÖSKENTELY vaarallisesti. Terä tulee nostaa VASTA, kun terä on kokonaan pysähtynyt. Kun painat kahvaa alas, paina terän suuntaisesti. HUOMIO: • Jos kahvaa ei paineta terän suuntaisesti, terän Ennen käyttöä, vapauta...
 • Page 43 ruuvin etupuolet ovat puunpäällyksen pinnan Sahauskulman säätäminen alapuolella. Työkalu on huolellisesti asennettu ja kohdistettu puusovite kiinnitetty, älä käännä • tehtaalla, mutta kova käsittely on saattanut vaikuttaa kierrospohjaa terän ollessa ala-asennossa. Terä kohdistukseen. Jos työkaluasi ei ole asianmukaisesti ja/tai puunpäällys vahingoittuvat. kohdistettu, tee seuraavat toimenpiteet: Toistuvien pituuksien leikkaaminen Jiirikulma...
 • Page 44 Loistelampun vaihto Apu-levy • Ruuvinpuristinyhdistelmä (Vaakasuora • Kuva43 ruuvinpuristin) HUOMIO: Kappalepuristin • Varmista aina ennen loistelampun vaihtoa, että Istukka-avain 13 • • laite on sammutettu ja kytketty irti verkosta. Kannatinsarja • Älä pakota, vahingoita tai naarmuta loistelamppua, Tukipöytä • • sillä...
 • Page 45 45-2. Skrūvgriezis 18-1. Gaisma 30-2. Stienis 12 18-2. Gaismas slēdzis 33-1. Skrūvspīles SPECIFIKĀCIJAS Modelis LS1040F / LS1040FS Asmens diametrs 255 mm - 260 mm Asmens korpusa biezums 1,6 mm - 2,4 mm Cauruma diametrs Visām citām valstīm, izņemot Eiropas valstis 25,4 mm un 25 mm Eiropas valstīm...
 • Page 46 Zāģēšanas leņķis Slīpais leņķis 0° 45° (pa kreisi un pa labi) 93 mm x 95 mm 93 mm x 67 mm 0° 69 mm x 135 mm 69 mm x 95 mm 53 mm x 95 mm 49 mm x 67 mm 45°...
 • Page 47: Vispārējie Mehanizēto Darbarīku Drošības Brīdinājumi

  Nelietojiet zāģi, ja Tikai Eiropas valstīm asmens aizsargs nevirzās brīvi un nekavējoties EK Atbilstības deklarācija neaizveras. Nekad nepiestipriniet nepiesieniet asmens aizsargu atvērtā stāvoklī. Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs Nekad neveiciet nevienu darbu, turot ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita"...
 • Page 48: Funkciju Apraksts

  17. Pirms slēdža ieslēgšanas pārliecinieties, vai 35. Operatoram jābūt atbilstoši apmācītam lietot, vārpstas bloķētājs ir atlaists. regulēt un strādāt ar darbarīku. 18. Pārliecinieties, vai zemākajā stāvoklī asmens 36. Izmantojiet pareizi uzasinātus zāģa asmeņus. nesaskaras ar pagriežamo pamatu. Ievērojiet uz zāģa asmens norādīto maksimālo 19.
 • Page 49 Nenoņemiet atsperi, ar ko Slīpā leņķa noregulēšana piestiprināts asmens aizsargs. Ja aizsargs laika gaitā vai ultravioletā starojuma iedarbībā zaudē krāsu, pieprasiet Att.13 Makita apkopes centrā jaunu aizsargu. NEIZJAUCIET Att.14 UN NENOŅEMIET AIZSARGU. Lai noregulētu slīpo leņķi, pretēji pulksteņrādītāja Att.8 virzienam atskrūvējiet sviru, kas atrodas darbarīka...
 • Page 50 Asmeni uzstādiet noņemiet tikai • komplektācijā esošo Makita gala uzgriežņu atslēgu. BRĪDINĀJUMS: Ja tā nerīkosieties, seššķautņu bultskrūve būs NEKAD neekspluatējiet darbarīku, ja slēdža mēlīti pieskrūvēta pārāk cieši vai pārāk vaļīgi. Tādējādi • nav iespējams darbināt pilnībā. Darbarīks, kura radīsies savainojuma risks.
 • Page 51 Spiediet apstrādājamo materiālu līdzeni uz vadotnes PIEZĪME: ierobežotāja un pagriežamās pamatnes. Novietojiet šim darbarīkam pievienosiet Makita • apstrādājamo materiālu vēlamajā zāģēšanas stāvoklī un putekļsūcēju, darbs ar to būs vēl efektīvāks un cieši to piestipriniet, pievelkot skrūvspīļu rokturi. tīrāks. Apstrādājamā materiāla nostiprināšana UZMANĪBU:...
 • Page 52 DARBOTIES pirms atgriežat to atpakaļ pilnībā UZMANĪBU: paceltajā stāvoklī. Satveriet apstrādājamo materiālu tikai tad, ja • izcilnis atrodas augstākajā stāvoklī. Ja šādi Zāģēšana leņķī nerīkosieties, apstrādājamais materiāls var nebūt Skatiet iepriekš sadaļu „Zāģēšanas leņķa pietiekami cieši nostiprināts. Tādējādi noregulēšana". apstrādājamais materiāls izkrist, sabojāt Slīpleņķa zāģēšana...
 • Page 53 Alumīnija profilu zāģēšana bloķēšanas plāksni nelietojat, atskrūvējiet skrūvi un pagrieziet plāksni prom no zāģēšanas zonas. Att.33 Alumīnija profilu nostiprināšanai izmantojiet PIEZĪME: starplikas blokus vai atgriezumu gabalus, kā Izmantojot turētāju stieņu montējumu • attēlots zīmējumā, lai alumīnijs nedeformētos. (papildpiederums), iespējams zāģēt atkārtoti Zāģējot alumīnija profilu, izmantojiet zāģēšanas vienādā...
 • Page 54: Papildu Piederumi

  45° atzīmi Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija uz slīpā leņķa skalas, kas atrodas uz kloķa par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita turekļa. Ja rādītājs nav vērsts pret 45° leņķa apkopes centrā.
 • Page 55 Leņķmērs • Atbloķēšanas poga (2 gab.) • Luminiscējošā spuldze • PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti • instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.
 • Page 56 45-2. Atsuktuvas 18-1. Lempa 30-2. Strypas 12 33-1. Spaustuvas 18-2. Lempos jungiklis SPECIFIKACIJOS Modelis LS1040F / LS1040FS Pjovimo disko skersmuo 255 mm - 260 mm Disko korpuso storis 1,6 mm - 2,4 mm Skylės skersmuo Visoms šalims, išskyrus Europos šalis 25,4 mm ir 25 mm Europos šalims...
 • Page 57 Įžambusis kampas Įstrižasis kampas 0° 45° (kairysis ir dešinysis) 93 mm x 95 mm 93 mm x 67 mm 0° 69 mm x 135 mm 69 mm x 95 mm 53 mm x 95 mm 49 mm x 67 mm 45°...
 • Page 58: Bendrieji Perspėjimai Darbui Su Elektriniais Įrankiais

  Mechanizmo paskirtis: pritvirtintas prie sukamojo pagrindo ir kreipiamojo Kombinuotasis įžambiai pjaunantis pjūklas aptvaro spaustuvais. Draudžiama įtvirtinti ruošinį Modelio Nr./ tipas: LS1040F, LS1040FS rankomis. priklauso serijinei gamybai ir Jokiu būdu netieskite rankos už pjūklo atitinka šias Europos direktyvas: geležtės.
 • Page 59: Veikimo Aprašymas

  19. Tvirtai laikykite rankeną. Saugokitės, nes pjūklo geležtės. pjūklas darbo pradžios ir pabaigos metu 37. Draudžiama šalinti nuopjovas ir kitas ruošinio truputį pajuda aukštyn ar žemyn. dalis iš pjovimo vietos, kol įrankis veikia, o 20. Prieš įjungdami jungiklį, patikrinkite, viršutinė pjūklo dalis nėra ramybės padėtyje. geležtė...
 • Page 60 Jeigu laikui bėgant arba dėl ultravioletinių Įstrižo kampo nustatymas spindulių poveikio apsauga prarastų skaidrumą, susisiekite su „Makita" techninio aptarnavimo tarnyba. Pav.13 NEIŠJUNKITE IE NENUIMKITE APSAUGOS. Pav.14 Pav.8 Norėdami nustatyti įstrižą kampą, atlaisvinkite įrankio gale esančią svirtelę, sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
 • Page 61 Disko sumontavimui arba nuėmimui naudokite tik • „MAKITA" galinį raktą. Jeigu naudosite kitą įrankį, ĮSPĖJIMAS: galite per daug arba ne iki galo priveržti NIEKADA nenaudokite įrankio, jeigu gaidukas šešiakampį varžtą. Tai gali kelti susižeidimo •...
 • Page 62 Nustatykite ruošinį į norimą pjovimo padėtį ir užtvirtinkite sukliudyti tolesniam dulkių surinkimui. jį, tvirtai užverždami spaustuvo rankeną. PASTABA: DĖMESIO: Jeigu prie šio įrankio prijungiate „Makita" dulkių Visų operacijų metu, ruošinys turi būti tvirtai • • siurblį, galima atlikti dar efektyvesnes ir švaresnes spaustuvu pritvirtintas prie sukiojamo pagrindo ir operacijas.
 • Page 63 Laikikliai ir laikiklio įtaisas (pasirenkami Patikrinkite, ar nustatę pasirinktą įstrižą kampą, priedai). tvirtai užveržėte svirtelę. Suspauskite ruošinį spaustuvais. Įjunkite įrankį - pjovimo diskas neturi Pav.29 liesti ruošinio - ir palaukite, kol jis pradės suktis Laikiklius ir laikiklio įtaisą galima sumontuoti bet kurioje visu greičiu.
 • Page 64: Techninė Priežiūra

  kreiptuvo, įkišdami ją į kreiptuvo skyles. Pav.36 Piešinyje pavaizduoti rekomenduojami medžio DĖMESIO: apsaugų dydžiai. Prieš nešdami įrankį, būtinai užtvirtinkite visas • judamas dalis. Virš 10 mm Fiksavimo smaigas skirtas tik nešimo ir apsaugos (3/8 colio) Virš 460 mm (18-1/8 colio) •...
 • Page 65: Pasirenkami Priedai

  0° kampo, atsukite varžtą, kuris laiko Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, rodyklę ir pareguliuokite ją, kad ji rodytų 0° apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą kampą. turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti kompanijos „Makita"...
 • Page 66: Tehnilised Andmed

  45-2. Kruvikeeraja 18-1. Tuli 30-1. Hoidikumoodul 18-2. Tule lüliti 30-2. Varras nr 12 TEHNILISED ANDMED Mudel LS1040F / LS1040FS Tera läbimõõt 255 mm - 260 mm Saelehe paksus 1,6 mm - 2,4 mm Augu läbimõõt Kõik riigid väljaspool Euroopat 25,4 mm ja 25 mm...
 • Page 67 Eerunginurk Fassettnurk 0° 45° (vasak ja parem) 93 mm x 95 mm 93 mm x 67 mm 0° 69 mm x 135 mm 69 mm x 95 mm 53 mm x 95 mm 49 mm x 67 mm 45° (vasak) 35 mm x 135 mm 35 mm x 94 mm Kiirus ilma koormuseta (min...
 • Page 68: Üldised Elektritööriistade Ohutushoiatused

  Töödeldav detail peab olema kõigi Masina tähistus: toimingute ajal kruustangidega kindlalt kinnitatud Liit-eerungisaag vastu pöördalust ja juhtpiiret. Ärge kunagi Mudeli Nr/ Tüüp: LS1040F, LS1040FS kasutage töödeldava detaili kinnihoidmiseks käsi. on seeriatoodang ja Ärge kunagi sirutage kätt ümber saetera. vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja Enne töödeldava detaili liigutamist või seadete...
 • Page 69 17. Enne lüliti sissevajutamist veenduge, 34. Müra vähendamiseks veenduge alati, võllilukk on vabastatud. lõiketera on terav ja puhas. 18. Veenduge, et lõiketera ei puuduta pöördalust 35. Operaator saanud piisava väljaõppe oma kõige madalamas asendis. masina kasutamiseks, reguleerimiseks 19. Hoidke tööriista kindlalt käes. Olge teadlik, et talitluseks.
 • Page 70: Funktsionaalne Kirjeldus

  Ärge eemaldage terakaitset kinnihoidvat vedru. kinni. Kui kaitsme värv UV-kiirguse või vanaduse tõttu moondub, võtke ühendust Makita teeninduskeskusega. HOIATUS: ÄRGE TÕKESTAGE EGA EEMALDAGE KAITSET. Tera kallutamisel tõstke käepide...
 • Page 71 Seiskamiseks vabastage lüliti Tera paigaldamiseks ja eemaldamiseks kasutage • päästik. ainult kaasasolevat Makita otsmutrivõtit. Vastasel korral võib kuuskantpoldi kinnitus osutuda liiga HOIATUS: tugevaks või jääda ebapiisavaks. See võib tekitada ÄRGE KUNAGI kasutage tööriista, kui lüliti päästik kehavigastusi.
 • Page 72 HOIATUS: Töödeldav detail peab kõikide tööetappide käigus • MÄRKUS: olema kinnitusrakise abil tugevasti eerungiplaadi ja Makita tolmuimeja ühendamisel käesoleva • juhtpiirde külge kinnitatud. tööriistaga saate töötada tõhusamalt ja puhtamalt. Horisontaalne kinnitusrakis (lisatarvik) Töödeldava detaili fikseerimine...
 • Page 73: Tööriista Kasutamine

  Joon.30 HOIATUS: Veenduge alati, et tera ei liigu fassettlõikamise ajal HOIATUS: • kaldenurga suunas allapoole. Hoidke käed saetera Täpse lõike huvides ja tööriista üle kontrolli • teest eemal. kadumise vältimiseks toestage pikad detailid alati Fassettlõikamise ajal võib tekkida olukord, kus eerungiplaadi ülapinnaga.
 • Page 74 HOIATUS: HOIATUS: Kasutage puitäärisena sirget ja täies pikkuses Parima lõikamistulemuse ja ohutuma töö huvides • • ühesuguse paksusega puitu. veenduge alati, et tera on terav ja puhas. Kinnitage puitääris kruvide abil juhtpiirde külge. • Lõikenurga reguleerimine Kruvid tuleks paigaldada nii, et kruvipead jääksid See tööriist on tehases hoolikalt reguleeritud ja allapoole puitääriku pinda.
 • Page 75: Valikulised Tarvikud

  Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse.
 • Page 76: Технические Характеристики

  29-2. Держатель 45-1. Колпачок держателя щетки 18-1. Свет 30-1. Крепежный блок 45-2. Отвертка ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель LS1040F / LS1040FS Диаметр полотна 255 мм - 260 мм Толщина ножа 1,6мм - 2,4мм Диаметр отверстия Для всех стран, за исключением европейских стран...
 • Page 77 Угол резки Угол скоса 0° 45° (влево и вправо) 93 мм x 95 мм 93 мм x 67 мм 0° 69 мм x 135 мм 69 мм x 95 мм 53 мм x 95 мм 49 мм x 67 мм 45°...
 • Page 78: Дополнительные Правила Техники Безопасности Для Инструмента

  ENG905-1 Техническая документация хранится у официального Шум представителя в Европе: Типичный уровень взвешенного звукового давления Makita International Europe Ltd. (A), измеренный в соответствии с EN61029: Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England Уровень звукового давления (L ): 91 дБ (A) Уровень...
 • Page 79 Никогда не пытайтесь дотянуться до немного поработать вхолостую. Убедитесь какого-либо предмета рядом с диском в отсутствии вибрации или биения, пилы. которые могут свидетельствовать о Перед перемещением детали или неправильной установке или дисбалансе изменением настроек выключите лезвия. инструмент и дождитесь остановки 22.
 • Page 80: Описание Функционирования

  кожуха диска. Если кожух обесцветится со временем нижнем положении с помощью стопорного штифта. или из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, Освободите стопорный штифт - слегка опустите свяжитесь с сервис-центром Makita для получения рукоятку и вытащите стопорный штифт. нового кожуха. НЕ УБИРАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ Рис.5 КОЖУХ.
 • Page 81 Плашка для распила ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: При повороте поворотного основания, Рис.9 • обязательно полностью поднимите рукоятку. Данный инструмент оборудован плашкой для После изменения угла резки, всегда распила, установленной на поворотном основании и • закрепляйте поворотное основание, крепко предназначенной для минимизации задирания на затягивая...
 • Page 82 Для установки или снятия режущего диска • используйте инструмент, когда он работает, пользуйтесь только торцевым гаечным ключом простым нажатием на триггерный Makita. В противном случае шестигранный болт переключатель без нажатия на кнопку можно либо перетянуть, либо не дотянуть. разблокировки. ПЕРЕД...
 • Page 83 закрепите кронштейн тисков, затянув винт. Если винт крепления кронштейна тисков соприкасается с Примечание: направляющей линейкой, установите винт на Если вы подсоедините пылесос Makita к • противоположной стороне кронштейна тисков. данному инструменту, это позволит добиться Убедитесь, что никакая часть инструмента не...
 • Page 84 ЭКСПЛУАТАЦИЯ расфиксировать винт с целью быстрой подачи вала тисков вперед и назад, поверните ручку тисков против часовой стрелки. Для того чтобы ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: зафиксировать винт, поверните ручку по часовой Перед эксплуатацией обязательно освободите • стрелке. Для захвата обрабатываемой детали рукоятку из нижнего положения, вытащив плавно...
 • Page 85 ОСТАНОВА РЕЖУЩЕГО ДИСКА перед тем, как Деревянная облицовка перевести его в крайнее верхнее положение. Использование деревянной облицовки позволяет добиться распиливания обрабатываемых ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: деталей без расколов. Прикрепите деревянную Всегда следите за тем, чтобы диск опускался в облицовку к направляющей линейке с помощью •...
 • Page 86 Переноска инструмента Затем крепко затяните шестигранные болты на направляющей линейке по порядку с правой Рис.35 стороны. Отключите инструмент от сети питания. Рис.38 Зафиксируйте режущий диск с углом скоса кромки 0° и поворотную базу с полным левым углом отрезки. Угол скоса Полностью...
 • Page 87: После Использования

  соответствии с инструкциями в разделе "Кожух диска". Смазывайте скользящие части машинным маслом для предотвращения коррозии. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.
 • Page 88 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884473C988...

This manual is also suitable for:

Ls1040f