Download Print this page

Philips 55POS901F User Manual

901f series
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Register your product and get support at
901F series
www.philips.com/welcome
Gebruikershandleiding
55POS901F

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips 55POS901F

  Summary of Contents for Philips 55POS901F

 • Page 1 Register your product and get support at 901F series www.philips.com/welcome Gebruikershandleiding 55POS901F...
 • Page 2: Table Of Contents

  7.5 Smartphones en tablets 16.2 TV pauzeren 7.6 Blu-ray Disc-speler 17 Smartphones en tablets 7.7 DVD-speler 7.8 Bluetooth - luidsprekers en gamepads 17.1 Philips TV Remote App 7.9 Hoofdtelefoon 17.2 Google Cast 7.10 Gameconsole 17.3 AirPlay 7.11 Gamepad 17.4 MHL 7.12 USB-schijf...
 • Page 3 24.6 Ondersteuning en reparatie 25 Veiligheid en onderhoud 25.1 Veiligheid 25.2 Schermonderhoud 26 Gebruiksvoorwaarden 26.1 Gebruiksvoorwaarden - TV 26.2 Gebruiksvoorwaarden, Philips app-galerie 27 Auteursrechten 27.1 MHL 27.2 Ultra HD 27.3 HDMI 27.4 Dolby Digital Plus 27.5 DTS Premium Sound ™...
 • Page 4: Nieuw

  Nieuw Alles-in-één menu Bronnen Over het alles-in-één menu Bronnen  SOURCES drukt, Wanneer u voor het eerst op worden er instructies over het instellen van het menu Bronnen weergegeven. Het verbeterde menu Bronnen bevat het normale Vernieuwde TV-gids menu Bronnen, een eenvoudig te openen TV-gids en tevens kunt u met de ...
 • Page 5: Mediabrowser

  4 - Tijdens het afspelen staat er een tweede Selecteer  om als favoriet te markeren regelbalk onder in het scherm; gebruik de pijltoetsen en de OK-toets om de gewenste keuze te selecteren. Mediabrowser Blader door uw media zoals u dat wilt of markeer elke zender, elk nummer, of elke foto gemakkelijk als een favoriet.
 • Page 6: Installatie

  In de Snelstartgids die wordt geleverd bij de TV, vindt u instructies voor het monteren van de TV-standaard. Bent u deze gids kwijtgeraakt, dan kunt u deze downloaden van www.philips.com. Gebruik het modelnummer van de TV om de juiste snelstartgids te downloaden.
 • Page 7: Antennekabel

  optie Trefwoorden selecteren en Inschakelen opzoeken. Antennekabel Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang aan de achterkant van de TV. U kunt uw eigen antenne aansluiten of verbinding maken met een antennesignaal van een antennedistributiesysteem. Gebruik een IEC Coax 75 Ohm RF-antenneaansluiting.
 • Page 8 tweede kabel aan op SAT 2. Gebruik een coaxkabel die geschikt is voor aansluiting van een satellietschotelantenne. Zorg dat de satellietschotel perfect is uitgelijnd voordat u met de installatie begint. Selecteer tijdens de installatie van de satelliet de optie Twee tuners. Unicable of MDU Als u een Unicable-systeem gebruikt, sluit u de kabel aan op de SAT 1-aansluiting.
 • Page 9: Afstandsbediening

  Afstandsbediening Toetsenoverzicht Bovenzijde  TV-menu Hiermee opent u het TV-menu met standaard-TV- functies. 2 -  SOURCES Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen. 3 -  INFO  Stand-by / Aan Hiermee opent en sluit u programma-informatie. Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in. 4 - ...
 • Page 10: Touchpad

  De touchpad gebruiken… 1 - Open een willekeurig TV-menu met een lijst, bijvoorbeeld het Hoofdmenu of de zenderlijst. 2 - Veeg met uw duim over de touchpad in de richting waarin de lijst moet schuiven. Omhoog of omlaag of van links naar rechts. Als u over de touchpad veegt, verplaatst de markering 1 stap.
 • Page 11: Toetsenbord

  Spraakinstellingen Tekst schrijven U kunt instellen in welke taal u Spraak wilt gebruiken. Met het toetsenbord aan de achterkant van de afstandsbediening kunt u tekst ingeven in elk De taal instellen voor Voice Search … tekstveld op het scherm. 1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk Tekst schrijven…...
 • Page 12: Ir-Sensor

  hoofdlettermodus weer uit te schakelen. Als u toetsen. gedurende 20 seconden niet op een toets drukt, Cyrillische tekens schrijven… wordt de hoofdlettermodus automatisch 1 - Druk op  op de afstandsbediening. uitgeschakeld. Ook wanneer u een andere 2 - Druk nogmaals op  als u weer naar Qwerty wilt moduswijzigingstoets op het toetsenbord indrukt, overschakelen.
 • Page 13: Schoonmaken

  Schoonmaken De afstandsbediening is voorzien met een krasbestendige coating. Reinig de afstandsbediening met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol, chemische middelen of allesreinigers voor de afstandsbediening.
 • Page 14: In- En Uitschakelen

  Helderheid Philips-logo Sleeptimer U kunt de helderheid van het Philips-logo aan de Met de sleeptimer kunt u de TV zodanig instellen dat voorkant van de TV uitschakelen of aanpassen. deze na een ingestelde tijd automatisch in stand-by wordt gezet.
 • Page 15: Timer Voor Uitschakelen

  Timer voor uitschakelen Als de TV een TV-signaal ontvangt maar u 4 uur lang niet op een toets op de afstandsbediening drukt, wordt de TV automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. En als de TV gedurende 10 minuten geen TV-signaal noch opdracht van de afstandsbediening ontvangt, wordt de TV automatisch uitgeschakeld.
 • Page 16: Zenders

  vereisten voor de standaard. Zenders Een zenderlijst openen Naast de lijst met alle zenders voor elke tuner, via Zenders instellen antenne/kabel of satelliet, kunt u een gefilterde lijst selecteren, of u kunt een van de favorietenlijsten Voor meer informatie kunt u in Help de selecteren die u hebt gemaakt.
 • Page 17: Zenders Kijken

  Een zender zoeken Zender vergrendelen U kunt naar een zender zoeken in een lange Een zender vergrendelen of ontgrendelen zenderlijst. Om te voorkomen dat kinderen naar bepaalde De TV kan naar een zender zoeken in een van de drie zenders kunnen kijken, kunt u die zenders belangrijkste zenderlijsten: de lijst met vergrendelen.
 • Page 18 Een leeftijdsgrens instellen… uitzending. 1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk U kunt de voorkeurtalen voor ondertiteling selecteren op OK. bij Taal ondertiteling. 2 - Selecteer Kinderslot > Leeftijdsclassificatie en druk op OK. 3 - Voer de 4-cijferige code voor het kinderslot Ondertiteling vanuit teletekst in.
 • Page 19: Favoriete Zenders

  Audiotaal HbbTV op deze zender Als u de HbbTV-pagina's van een bepaalde zender Voorkeurtaal audio niet wilt, kunt u HbbTV voor deze zender blokkeren. Voor de digitale uitzending van een programma 1 - Stem af op de zender waarvan u de HbbTV- kunnen meerdere audiotalen (gesproken talen) pagina's wilt blokkeren.
 • Page 20 Over favoriete zenders Een reeks zenders toevoegen In een lijst met favoriete zenders kunt u de zenders Als u een reeks opeenvolgende zenders in één keer verzamelen die u leuk vindt. wilt toevoegen aan een Favorietenlijst, gebruikt u Reeks kiezen. Voor elk type tuner - TV kijken (Antenne/kabel - DVB-T/C) of Satelliet bekijken (Satelliet - DVB-S) - Een reeks zenders toevoegen...
 • Page 21: Teletekst

  1 - Wanneer u teletekst hebt geopend, selecteert u Zenders herordenen  (hart) in de linkerbovenhoek van het scherm om de kolom met favoriete pagina's weer te geven. Alleen in een Favorietenlijst kunt u de volgorde van 2 - Druk op  (omlaag) of  (omhoog) om een zenders wijzigen (herordenen).
 • Page 22: Interactieve Tv

  • Vergroten De teletekstpagina vergroten zodat u deze Interactieve TV gemakkelijker kunt lezen. • Onthullen Verborgen informatie op een pagina zichtbaar maken. Informatie over iTV • Subpagina’s doorlopen om subpagina's te doorlopen wanneer deze Bij interactieve TV combineren enkele digitale beschikbaar zijn.
 • Page 23: Installatie Zenders

  Handmatige zenderupdate Installatie zenders U kunt een zenderupdate altijd zelf starten. Een zenderupdate handmatig starten… 1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk Antenne-/kabelinstallatie op OK. - Selecteer Zenders > Zenders bijwerken Antenne-/kabelinstallatie en druk op OK. 3 - Voer indien nodig de pincode in.
 • Page 24 TV opnieuw instellen Stapgrootte van frequentie U kunt een TV-installatie geheel opnieuw uitvoeren. De TV zoekt zenders met tussenstappen van 8 MHz . De TV wordt volledig opnieuw geïnstalleerd. Als er hiermee geen zenders worden geïnstalleerd of Een TV-installatie geheel opnieuw uitvoeren… als sommige zenders ontbreken, kunt u zoeken met kleinere tussenstappen van 1 MHz .
 • Page 25: Installatie Satellietzenders

  kunt de antenne verplaatsen of de aansluitingen controleren om de ontvangst mogelijk te verbeteren. Installatie satellietzenders 7 - U kunt ook zelf de frequentie wijzigen. Selecteer de frequentienummers een voor een en gebruik de toetsen  (omhoog) of  (omlaag) om de waarde te Over het installeren van satellieten wijzigen.
 • Page 26 selecteren. In sommige landen kunt u in Meer Satelliet-CAM's instellingen bepaalde geavanceerde instellingen voor elke LNB instellen. Als u een CAM (Conditional Access Module) met een 8 - De TV zoekt naar beschikbare satellieten in het smartcard gebruikt om naar satellietzenders te kijken, bereik van uw schotelantenne.
 • Page 27 voor elke ingebouwde satelliettuner. Een Satelliet verwijderen satelliettuner kan niet hetzelfde User Band-nummer hebben als een andere satelliettuner in het Unicable- U kunt een of meer satellieten uit uw huidige systeem. satellietinstallatie verwijderen. Hierbij worden de satelliet en de bijbehorende zenders verwijderd. Bij bepaalde satellietaanbieders kunt u geen satelliet User Band-frequentie verwijderen.
 • Page 28: Zenderlijst Kopiëren

  Met Zenderlijst kopiëren kunt u de op een TV kunt op de TV 1, 2 of 3/4 satellieten installeren. geïnstalleerde zenders kopiëren naar een Philips-TV Een LNB met twee koppen kan geen tweede satelliet uit dezelfde serie. U vermijdt zo het tijdrovende...
 • Page 29 Volg deze procedure tot u bij de landinstelling bent. Druk op  BACK om de Nu kunt u de gekopieerde zenderlijst naar een andere Philips-TV uploaden. installatie te annuleren.) Als het land juist is, gaat u verder met stap 2.
 • Page 30: Apparaten Aansluiten

  TV automatisch over naar de ideale TV-instellingen wanneer u in het menu Bronnen dit apparaat selecteert. Raadpleeg de Philips TV-aansluitingsgids voor hulp bij het aansluiten van meerdere apparaten op de TV. In deze gids wordt uitgelegd hoe u de apparaten dient aan te sluiten en welke kabels u dient te gebruiken.
 • Page 31 menu te sluiten. HDMI MHL Als het beeld en geluid van een apparaat dat is Met HDMI MHL kunt u wat u ziet op uw Android- aangesloten op HDMI 1 of HDMI 2 vervormd is, sluit u smartphone of -tablet verzenden naar een TV- het apparaat aan op HDMI 3 of HDMI 4 op deze TV.
 • Page 32 verschillende merken. Enkele voorbeelden: Anynet, De EasyLink-afstandsbediening in- of uitschakelen… Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink 1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk en Viera Link. Niet alle merken zijn volledig op OK. compatibel met EasyLink. 2 - Selecteer Algemene instellingen en druk op ...
 • Page 33: Cam Met Smartcard - Ci

  Voor meer informatie kunt u in Help de optie Trefwoorden selecteren en Synchronisatie tussen audio en video opzoeken. CAM met smartcard - CI+ Deze TV is geschikt voor de CI+ Conditional Access. Met CI+ kunt u premium HD-programma's, zoals films en sport, ontvangen van aanbieders van digitale TV in uw regio.
 • Page 34: Ontvanger - Set-Top Box

  deze permanent in de sleuf zitten. HDMI-aansluiting heeft. Wanneer u de TV inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat de CAM is geactiveerd. Als een CAM is geplaatst en het abonnement is betaald (de methoden hiervoor kunnen verschillen), kunt u naar de gecodeerde zenders kijken die door de CAM- smartcard worden ondersteund.
 • Page 35: Home Cinema-Systeem - Hts

  Home cinema-systeem - HTS HDMI ARC aansluiten Sluit het home cinema-systeem (HTS) met een HDMI- kabel aan op de TV. U kunt een Philips Soundbar of een HTS met een ingebouwde disc-speler aansluiten. HDMI ARC Als uw home cinema-systeem (HTS) een HDMI ARC- aansluiting heeft, kunt u het systeem aansluiten op elke HDMI-aansluiting op de TV.
 • Page 36 Meerkanaals. Met Meerkanaals kan de Beeld en geluid automatisch synchroniseren TV het gecomprimeerde meerkanaals audiosignaal In de nieuwere home cinema-systemen van Philips van een TV-zender of aangesloten speler naar het vindt automatisch synchronisatie tussen beeld en home cinema-systeem zenden. Als u een home geluid plaats: beeld en geluid lopen altijd synchroon.
 • Page 37: Smartphones En Tablets

  Het verschil in volume automatisch afstellen… Voor een draadloze verbinding op uw smartphone of tablet downloadt u de Philips TV Remote App via uw 1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk favoriete app-store. Voor meer informatie kunt u op OK.
 • Page 38: Dvd-Speler

  nieuwste modellen zijn en zoek naar een toestel met lage latentie voordat u een draadloos Bluetooth- DVD-speler luidsprekersysteem koopt. Raadpleeg de dealer. Voor meer informatie kunt u in Help de Sluit de DVD-speler met een HDMI-kabel op de TV optie Trefwoorden selecteren en Bluetooth, aan.
 • Page 39: Hoofdtelefoon

  Een apparaat selecteren Zodra een draadloze Bluetooth-luidspreker is gekoppeld, kunt u de luidspreker selecteren om het TV-geluid af te spelen. Een luidspreker selecteren om het TV-geluid af te spelen… 1 - Druk op  , selecteer Luidsprekers en druk op OK. 2 - Selecteer het gewenste luidsprekersysteem en druk op OK.
 • Page 40: Gamepad

  7.11 7.12 Gamepad USB-schijf Gamepad aansluiten Wat hebt u nodig Wanneer u games vanaf internet op deze TV wilt Als u een USB-schijf aansluit, kunt u digitale TV- spelen, kunt u diverse draadloze gamepads uitzendingen (DVB-uitzendingen of vergelijkbaar) aansluiten. U kunt gamepads met een USB-nano- pauzeren of opnemen.
 • Page 41: Usb-Toetsenbord

  De USB-schijf wordt uitsluitend geformatteerd voor deze TV. U kunt geen opgeslagen opnames op een andere TV of PC afspelen. Gebruik geen PC-app om opnames op de USB-schijf te kopiëren of wijzigen. Hiermee beschadigt u de opnames. Als u een andere USB-schijf formatteert, gaat de inhoud op de eerste schijf verloren.
 • Page 42: Usb-Stick

  van de foto groter is. U kunt geen originele Ultra HD- Speciale toetsen video's afspelen via USB-poorten. Voor meer informatie over het bekijken of afspelen Toetsen voor de invoer van tekst van inhoud op een USB-stick kunt u in Help de •...
 • Page 43: Computer

  7.17 Computer Aansluiten U kunt uw computer aansluiten op de TV en de TV als computerscherm gebruiken. Met HDMI Sluit de computer aan met een HDMI-kabel. Ideale instelling Als u een computer aansluit, adviseren wij u om de aansluiting, waarop de computer is aangesloten, de juiste naam voor het apparaattype te geven in het menu Bron.
 • Page 44: Uw Android-Tv Aansluiten

  Thuisnetwerk aan/uit en druk op OK. 4 - Als het is uitgeschakeld, selecteert u Aan en drukt Om optimaal te kunnen profiteren van uw Philips u op OK. Android-TV, moet de TV met internet verbonden zijn. Verbind de TV met een thuisnetwerk via een snelle internetverbinding.
 • Page 45 7 - Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding Verbinding maken tot stand is gebracht. Een bekabelde verbinding tot stand brengen… 1 - Sluit de router met een netwerkkabel (Ethernet- Problemen kabel**) aan op de TV. 2 - Controleer of de router is ingeschakeld. Draadloos netwerk wordt niet gevonden of wordt 3 - Druk op ...
 • Page 46 IP-adres, Netmask, Gateway, DNS 1 of DNS Wi-Fi Smart Screen 7 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het Als u met de Philips TV Remote App digitale TV- menu te sluiten. zenders op uw smartphone of tablet wilt bekijken, moet u Wi-Fi Smart Screen op TV inschakelen.
 • Page 47: Google-Account

  2 - Selecteer Android-instellingen en druk op OK. 3 - Ontdek de verschillende Android-instellingen. Om optimaal te profiteren van uw Philips Android-TV 4 - Druk zo nodig op  BACK om het menu te kunt u zich aanmelden bij Google met uw Google- sluiten.
 • Page 48: Android-Instellingen

  Om de apps van de Philips app-galerie te installeren, Om deze instellingen te openen… dient u akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Als u tijdens de eerste TV- 1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk installatie niet akkoord bent gegaan met deze op OK.
 • Page 49 Het Hoofdmenu openen Om het Hoofdmenu en een item te openen… 1 - Druk op  HOME. 2 - Selecteer een item en druk op OK om het te openen of starten. 3 - Druk op  BACK om het Hoofdmenu te sluiten zonder iets te starten.
 • Page 50: Apps

  TV geïnstalleerd. De TV moet verbinding hebben met internet als u Met Google Music kunt u uw favoriete muziek op TV apps uit de Philips App Gallery of Google Play Store afspelen. wilt installeren. U moet akkoord gaan met de...
 • Page 51: Een App Starten Of Beëindigen

  Play Store en druk op OK. Wat hebt u nodig 3 - Selecteer Instellingen > Ouderlijk toezicht en druk • uw TV moet verbonden zijn met internet op OK. • u moet zich op TV aanmelden met uw Google- 4 - Selecteer het gewenste leeftijdsniveau. account 5 - Voer op aanvraag de pincode in.
 • Page 52 Het Google-account op TV blijft aangemeld. Het gebruik van een beperkt profiel heeft geen effect op Apps voor volwassenen vergrendelen het Google-account. U kunt apps voor volwassenen uit de Philips app- galerie vergrendelen. Deze instelling regelt de Instellen vergrendeling van apps voor volwassenen in de privacy-instellingen van de Philips app-galerie.
 • Page 53: Apps Beheren

  Als u een USB-schijf gebruikt om apps op te slaan, Invoeren dan kunt u de app van de USB-schijf verplaatsen naar het TV-geheugen of vice versa. Het beperkte profiel activeren... 1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk op OK.
 • Page 54: Internet

  Ondertiteling Internet Om ondertiteling te selecteren indien beschikbaar. 10.1 Internet starten U kunt op uw TV surfen op het internet. U kunt alle internetwebsites zien, maar de meeste zijn niet geschikt voor weergave op TV. • Een aantal plug-ins (bijvoorbeeld om pagina's of video's te bekijken) zijn niet beschikbaar op uw TV.
 • Page 55: Tv-Menu

  TV-menu 11.1 Het TV-menu Als de TV niet kan worden verbonden met internet, kunt u het TV-menu gebruiken als uw hoofdmenu. In het TV-menu vindt u alle TV-functies. 11.2 TV-menu openen Het hoofdmenu en een item openen… 1 - Druk op  om het TV-menu te openen. 2 - Selecteer een item en druk op OK om het te openen of starten.
 • Page 56: Bronnen

  en zowel op de TV als op het apparaat moet HDMI CEC zijn ingeschakeld. Bronnen Apparaatinformatie Open deze optie om informatie over het aangesloten 12.1 apparaat te bekijken. Overschakelen naar een apparaat 12.3 Apparaatnaam en -type In de lijst met bronnen kunt u overschakelen naar een van de aangesloten apparaten.
 • Page 57: Computer

  12.4 Computer Als u een computer aansluit, adviseren wij u om de aansluiting, waarop de computer is aangesloten, de juiste naam voor het apparaattype te geven in het menu Bron. Als u daarna overschakelt naar Computer in het menu Bronnen, wordt de TV automatisch ingesteld op de ideale instelling voor Computer.
 • Page 58: Instellingen

  Een stijl herstellen Instellingen Wanneer een beeldstijl is geselecteerd, kunt u beeldinstellingen wijzigen via Alle instellingen > Beeld… 13.1 Beeld De wijzigingen worden in de geselecteerde stijl opgeslagen. U wordt geadviseerd om alleen de instellingen voor de stijl Persoonlijk te wijzigen. In de Beeldstijl beeldstijl Persoonlijk kunt u instellingen voor elk afzonderlijk aangesloten apparaat in het menu...
 • Page 59 Contrast Geavanceerde beeldinstellingen Met Contrast kunt u het contrast van het beeld Computer aanpassen. Als u een computer aansluit, adviseren wij u om de Het contrast aanpassen… aansluiting, waarop de computer is aangesloten, de 1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk juiste naam voor het apparaattype te geven in het op OK.
 • Page 60 - Selecteer Geavanceerd > Kleur > Nacht. Selecteer ISF Dag als u bij heldere Kleurtemperatuur en druk op OK. lichtomstandigheden TV wilt kijken, of ISF Nacht als 4 - Selecteer Normaal, Warm of Koel. Of selecteer het donker is. Aangepast als u een kleurtemperatuur zelf wilt aanpassen.
 • Page 61 1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk ISF - Modus Alleen RGB op OK. 2 - Selecteer Beeld en druk op OK. Modus Alleen RGB is een ISF-expert-instelling om 3 - Selecteer Geavanceerd > Contrast > HDR over te schakelen op RGB-kleuren.
 • Page 62 Ruisreductie en druk op  (rechts) om naar het - Selecteer Geavanceerd > Contrast > Lichtsensor en druk op OK. menu te gaan. 4 - Selecteer Aan of Uit. 5 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het - Selecteer Maximum, Medium, Minimum of Uit.
 • Page 63: Geluid

  1 - Druk terwijl u naar een TV-zender kijkt, op  . op OK. 2 - Selecteer Beeld en druk op  (rechts) om naar 2 - Selecteer Geavanceerd en druk op OK. het menu te gaan. 3 - Gebruik Verschuiven, Zoomen, Uitrekken of 3 - Selecteer Geavanceerd >...
 • Page 64 2 - Selecteer Geluid en druk op  (rechts) om naar 5 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het het menu te gaan. menu te sluiten. 3 - Selecteer Geluidstijl en selecteer een van de stijlen uit de lijst. 4 - Druk zo nodig enkele malen op ...
 • Page 65 Het geluid op de TV synchroniseren… Kristalhelder geluid 1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk Met Clear Sound verbetert u het geluid voor spraak. op OK. Deze instelling is ideaal voor nieuwsprogramma's. U 2 - Selecteer Geluid en druk op  (rechts) om naar kunt de spraakverbetering in- en uitschakelen.
 • Page 66: Ambilight-Instellingen

  1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk • Als u Uit selecteert, zijn de TV-luidsprekers altijd uitgeschakeld. op OK. 2 - Selecteer Ambilight en druk op  (rechts) om • Als u Aan selecteert, zijn de TV-luidsprekers altijd ingeschakeld.
 • Page 67 Voor meer informatie kunt u in Help de 2 - Selecteer Starten en druk op OK. optie Trefwoorden selecteren en ISF®-kalibratie 3 - Ga nu naar de Philips Hue Bridge en druk op de opzoeken. knop voor het koppelen op het midden van het apparaat.
 • Page 68: Eco-Instellingen

  Als u Ambilight+hue hebt geïnstalleerd, kunt u TV-instellingen ingesteld. instellen dat de Hue-lampen Lounge Light volgen Energiezuinig vanuit Ambilight. De Philips Hue-lampen verspreiden het Lounge Light-effect door de kamer. De Hue- Als u Energiezuinig selecteert, schakelt de TV lampen worden ingeschakeld en automatisch zo...
 • Page 69: Algemene Instellingen

  4 - Druk op  (omhoog) of  (omlaag) om het Scherm uitzetten volume aan te passen. Met de waarde 0 (Uit) schakelt u de timer voor automatisch uitschakelen uit. Als u alleen naar muziek luistert, kunt u het TV- 5 - Druk zo nodig enkele malen op ...
 • Page 70 2 - Druk op  OPTIONS en selecteer HbbTV op deze zender en druk op OK. U kunt de helderheid van het Philips-logo aan de 3 - Selecteer Uit en druk vervolgens op OK. voorkant van de TV uitschakelen of aanpassen.
 • Page 71 op  (rechts) om naar het menu te gaan. 2 - Selecteer Algemene instellingen en druk op  (rechts) om naar het menu te gaan. 4 - Pas de instellingen naar uw voorkeur aan. 5 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het 3 - Selecteer Fabrieksinstellingen en druk op OK.
 • Page 72: Klok, Regio En Taal

  naar het menu te gaan. op OK. 2 - Selecteer Regio en taal en druk op  (rechts) 3 - Selecteer Code wijzigen en druk op OK. 4 - Voer de standaardcode 8888 in. om naar het menu te gaan. 5 - Voer nu een nieuwe pincode voor het kinderslot 3 - Selecteer Talen >...
 • Page 73 888. nummer. 3 - Druk nogmaals op TEXT om teletekst te sluiten. 3 - Druk nogmaals op OK om rechtstreeks naar de eerstvolgende keer dat dit woord of nummer Als u Aan selecteert in het menu Ondertiteling terwijl voorkomt, te gaan. u naar een analoge zender aan het kijken bent, 4 - Druk nogmaals op OK om naar de worden de ondertitels, indien beschikbaar,...
 • Page 74 Teletekst instellen Handmatig Als geen van de automatische instellingen de tijd Teleteksttaal correct weergeeft, kunt u de tijd handmatig instellen. Bij sommige zenders van digitale TV zijn meerdere Maar wanneer u opnames programmeert via de TV- teleteksttalen beschikbaar. gids, wordt u aangeraden de datum en tijd niet De eerste en tweede voorkeurtaal voor teletekst handmatig te wijzigen.
 • Page 75: Universele Toegang

  13.7 Audiodescriptie Universele toegang Inschakelen Inschakelen Digital TV-zenders zenden soms speciaal audiocommentaar uit dat beschrijft wat er op het Als Universele toegang is ingeschakeld, is de TV scherm gebeurt. ingesteld voor gebruik voor doven of slechthorenden Voordat u de audio en effecten voor slechtzienden en blinden of slechtzienden.
 • Page 76 3 - Selecteer Audiodescriptie > Audio-effecten en druk op OK. 4 - Druk zo nodig enkele malen op  (links) om het menu te sluiten. Spraak Het audiocommentaar kan ook de ondertiteling van gesproken woorden bevatten. Ondertiteling voor gesproken woorden inschakelen (indien beschikbaar) .
 • Page 77: Video's, Foto's En Muziek

  De bestanden op uw computer bekijken en afspelen... Video's, foto's en 1 - Druk op  SOURCES, selecteer  Netwerk en druk op OK. 2 - Selecteer  SimplyShare-apparaten en druk muziek op  (rechts) om het gewenste apparaat te selecteren.
 • Page 78: Uw Foto's Weergeven

  • Druk op  (Stoppen) om het afspelen van de video  – Meer opties stop te zetten. • Druk op  BACK als u weer naar de map wilt gaan. 14.6 Voortgangsbalk Uw muziek afspelen Druk op  INFO als u de voortgangsbalk wilt weergeven terwijl een video wordt afgespeeld (positie van afspeelkop, duur, titel, datum, enzovoort).
 • Page 79: Tv-Gids

  of andersom. Mogelijk is de TV automatisch overgeschakeld naar Van internet. TV-gids Als u de opnames zichtbaar wilt maken in de lijst met opnames, schakelt u naar de instelling die was geselecteerd op het moment van de opnames. 15.1 Wat hebt u nodig 15.3 In de TV-gids vindt u het overzicht van de huidige en De TV-gids gebruiken...
 • Page 80 Een herinnering instellen… 1 - Druk op  TV GUIDE en selecteer een komend programma. 2 - Druk op  OPTIONS. 3 - Selecteer Voorprogrammering instellen en druk op OK. 4 - Druk op  BACK om het menu te sluiten. Een herinnering wissen…...
 • Page 81: Tv Opnemen En Pauzeren

  U kunt de eindtijd van de opname aanpassen in de lijst met Opnamen. TV opnemen en pauzeren Een opname programmeren U kunt een opname programmeren van een programma dat vandaag of de komende acht dagen 16.1 wordt uitgezonden. De TV gebruikt de gegevens van Opnemen de TV-gids om de opname te starten en beëindigen.
 • Page 82: Tv Pauzeren

  16.2 Automatische eindmarge TV pauzeren U kunt de tijdmarge instellen die de TV automatisch toevoegt aan het eind van elke geprogrammeerde Wat hebt u nodig opname. De automatische eindmarge instellen... U kunt een digitale TV-uitzending pauzeren en deze 1 - Druk op  SOURCES en selecteer ...
 • Page 83 Terugspelen Omdat de uitzending waarnaar u kijkt, wordt opgeslagen, kunt u deze doorgaans enkele seconden terugspoelen. Een huidige uitzending opnieuw afspelen… 1 - Druk op  (Pauze) 2 - Druk op  (Terugspoelen). U kunt meerdere malen op  drukken om te selecteren waar u wilt beginnen met het bekijken van de gepauzeerde uitzending.
 • Page 84: Smartphones En Tablets

  Download vandaag nog de Philips TV Remote App 17.4 vanuit uw favoriete app-store. De Philips TV Remote App is beschikbaar voor iOS en Android en is gratis. Deze TV is compatibel met MHL™. Wi-Fi Smart Screen Als uw mobiele apparaat ook compatibel is met MHL,...
 • Page 85: Games

  De TV moet verbinding hebben met internet als u game-apps uit de Philips App Gallery of Google Play Store wilt installeren. U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden om apps uit de app-galerie te gebruiken.
 • Page 86: Ambilight

  • Colora: gebaseerd op de dynamiek van het geluid • Retro: gebaseerd op de dynamiek van het geluid Ambilight • Spectrum: gebaseerd op de dynamiek van het geluid • Scanner: gebaseerd op de dynamiek van het geluid 19.1 • Rhythm: gebaseerd op de dynamiek van het geluid Ambilight-stijl •...
 • Page 87: Ambilight-Instellingen

  19.3 Ambilight-instellingen Voor meer informatie kunt u in Help de optie Trefwoorden selecteren en Ambilight, instellingen opzoeken.
 • Page 88: Topselectie

  Nu op TV gebruiken Topselectie Nu op TV openen… 1 - Druk op  TOP PICKS om het menu 20.1 Topselectie te openen. Over topselectie 2 - Selecteer  Nu op TV boven aan het scherm en druk op OK. Met ...
 • Page 89 20.4 Video on demand Over Video on demand Met  Video on demand kunt u films huren bij een onlinevideotheek. U kunt Video on demand ook persoonlijke aanbevelingen voor films laten doen op basis van uw land, de TV-installatie en de programma's die u regelmatig bekijkt.
 • Page 90: Multi View

  21.4 HDMI en TV Multi View U kunt naar een TV-zender kijken in het kleine scherm 21.1 van Multi View terwijl u video kijkt van een Informatie over Multi View aangesloten HDMI-apparaat. Om naar een TV-zender te kijken tijdens het bekijken Het Multi View-scherm kan geen video in 3D of in van video van een aangesloten HDMI-apparaat*…...
 • Page 91: Software

  1 - Plaats de USB-stick in een van de USB- Software aansluitingen van de TV. 2 - Selecteer Naar USB kopiëren en druk op OK. Er wordt een identificatiebestand geschreven op de USB- 22.1 stick. Software bijwerken De software downloaden 1 - Plaats de USB-stick in de computer.
 • Page 92: Open Source-Licentie

  waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de https://android.googlesource.com/This piece of respectieve licenties. software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het be found below.
 • Page 93 use or other dealings in this Software without prior download site for this software is : written authorization of the copyright holder. https://github.com/julienr/libpng-androidlibpng license libfreetype (2.4.2) openssl (1.0.1j) FreeType is a software development library, available in source and binary forms, used to render text on to OpenSSL is an open-source implementation of the bitmaps and provides support for other font-related SSL and TLS protocols.
 • Page 94 services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data documentation and/or other materials provided with bindings. Part of the software embedded in this the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor product is gSOAP software. Portions created by the names of its contributors may be used to endorse gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A.
 • Page 95 you irrevocably agree that the HKSARG may from understandings or agreements, written or oral, time to time vary this Terms of Use without further regarding such subject matter.15.In addition to the notice to you and you also irrevocably agree to be licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants bound by the most updated version of the Terms of you a non-exclusive limited licence to reproduce and...
 • Page 96 implementation" means the copyrightable works platform solution to record, convert and stream audio distributed by Google as part of the WebM and video. The original download site for this Project.Google hereby grants to you a perpetual, software is : http://ffmpeg.orgThis piece of software is worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, made available under the terms and conditions of the irrevocable (except as stated in this section)patent...
 • Page 97 OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSSOF USE, restriction, including without limitation the rights to DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or HOWEVER CAUSEDAND ON ANY THEORY OF sell copies of the Software, and to permit persons to LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT whom the Software is furnished to do so, provided LIABILITY,OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR...
 • Page 98 Android-powered device, or between two Android- Apache License version 2.0. powered devices. This piece of software is made C++Standard Template Library library (5) available under the terms and conditions of Apache This TV uses Implementation of the C++ Standard License version 2.0. Template Library.
 • Page 99 notice and this permission notice appear in use in source and binary forms, with or without supporting documentation. Moscow Center for modification, are permitted provided that the SPARC Technology makes no representations about following conditions are met:- Redistributions of the suitability of this software for any purpose. It is source code must retain the above copyright notice, provided "as is"...
 • Page 100 http://upnp.sourceforge.net/This piece of software is to guarantee your freedom to share and change free made available under the terms and conditions of the software--to make sure the software is free for all its BSD. users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any dnsmasq other program whose authors commit to using it.
 • Page 101 depends on what the Program does. the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a You may charge a fee for the physical act of medium customarily used for software interchange; transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
 • Page 102 License, you may choose any version ever published recipients all the rights that we gave you. You must by the Free Software Foundation. make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, NO WARRANTY you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library...
 • Page 103 non-free libraries. In this case, there is little to gain by ?a) The modified work must itself be a software limiting the free library to free software only, so we library. use the Lesser General Public License. ?b) You must cause the files modified to carry In other cases, permission to use a particular library in prominent notices stating that you changed the files non-free programs enables a greater number of...
 • Page 104 equivalent access to copy the source code from the present on the user's computer system, rather than same place satisfies the requirement to distribute the copying library functions into the executable, and (2) source code, even though third parties are not will operate properly with a modified version of the compelled to copy the source along with the object library, if the user installs one, as long as the modified...
 • Page 105 author/donor to decide if he or she is willing to without limitation the rights to use, copy, modify, distribute software through any other system and a merge, publish, licensee cannot impose that choice. distribute, sublicense, and/or sell copies of the This section is intended to make thoroughly clear Software, and to what is believed to be a consequence of the rest of...
 • Page 106 entity authorized by form, that is based on (or derived from) the Work and for which the the copyright owner that is granting the License. editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications "Legal Entity" shall mean the union of the represent, as a whole, an original work of acting entity and all authorship.
 • Page 107 You a perpetual, (a) You must give any other recipients of the Work or worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty- free, irrevocable Derivative Works a copy of this License; copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, (b) You must cause any modified files to carry and distribute the prominent notices...
 • Page 108 cannot be construed of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A as modifying the License. PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the You may add Your own copyright statement to appropriateness of using or redistributing the Your modifications and Work and assume any may provide additional or different license risks associated with Your exercise of...
 • Page 109 incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or _____________________________ additional liability. This copy of the libpng notices is provided for your END OF TERMS AND CONDITIONS convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in APPENDIX: How to apply the Apache License to the file png.h that is your work.
 • Page 110 There is no warranty against interference with your "Contributing Authors" enjoyment of the is defined as the following set of individuals: library or against infringement. There is no warranty that our Andreas Dilger efforts or the library will fulfill any of your Dave Martindale particular purposes Guy Eric Schalnat...
 • Page 111 A "png_get_copyright" function is available, for archive packages; convenient use in "about" some of them may contain, in addition to the boxes and the like: FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the printf("%s",png_get_copyright(NULL)); FreeType Project.
 • Page 112 assume no liability related to The FreeType Project. This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and Finally, many people asked us for a documentation, unless otherwise stated in preferred form for a the file in its credit/disclaimer to use in compliance with this original, unmodified form as distributed in the...
 • Page 113 As you have not signed this license, you are not required to o Redistribution of source code must retain this license file accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to material, only this license, or another one contracted with the the original files must be clearly indicated in accompanying...
 • Page 114 LICENSE ISSUES for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" ============== * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. Project" must not be used to both the conditions of endorse or promote products derived from this the OpenSSL License and the original SSLeay software without license apply to the toolkit.
 • Page 115 =========================== * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the * This product includes cryptographic software following conditions written by Eric Young * are met: * (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim * 1.
 • Page 116 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY a mechanism generally * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF accepted in the software development ADVISED OF THE POSSIBILITY OF community for the electronic * SUCH DAMAGE.
 • Page 117 1.10. "Original Code" means Source Code of contract or otherwise, or (b) ownership of more computer software code than fifty percent which is described in the Source Code notice (50%) of the outstanding shares or beneficial required by Exhibit A as ownership of such Original Code, and which, at the time of its entity.
 • Page 118 other software or devices. Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version; 3) for infringements caused by: i) third 2.2. Contributor Grant. party modifications of Subject to third party intellectual property Contributor Version or ii) the claims, each Contributor combination of Modifications made hereby grants You a world-wide, royalty-free, by that Contributor with other software non-exclusive license...
 • Page 119 available via Electronic described in Section 3.2, Distribution Mechanism, must remain available Contributor shall promptly modify the for at least twelve (12) LEGAL file in all copies months after the date it initially became Contributor makes available thereafter available, or at least six and shall take other steps (6) months after a subsequent version of that (such as notifying appropriate mailing...
 • Page 120 for the Source Code where You describe alter the recipient's recipients' rights or ownership rights in the Source Code version from the rights rights relating to Covered Code. You may set forth in this choose to offer, and to License. If You distribute the Executable version charge a fee for, warranty, support, indemnity or under a different liability...
 • Page 121 notice described in This License applies to code to which the Initial Exhibit A shall not of themselves be deemed to Developer has be modifications of attached the notice in Exhibit A and to related this License.) Covered Code. COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS 6.1.
 • Page 122 You file such action is referred to as is resolved (such as "Participant") alleging that: by license or settlement) prior to the initiation of patent (a) such Participant's Contributor Version infringement litigation, then the reasonable directly or indirectly value of the licenses infringes any patent, then any and all rights granted by such Participant under Sections 2.1 granted by such...
 • Page 123 language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in License. 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software As between Initial Developer and the documentation,"...
 • Page 124: Meldingen

  1 - Druk op  , selecteer Alle instellingen en druk under the License. op OK. 2 - Selecteer Software The Original Code is _________. bijwerken > Aankondigingen en druk op OK. 3 - Als er een aankondiging is, kunt u deze lezen of één van de beschikbare aankondigingen selecteren.
 • Page 125: Specificaties

  De energieverbruikwaarden voor dit product zijn ook beschikbaar op de Philips-website voor uw land: www.philips.com/TV Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op...
 • Page 126: Besturingssysteem

  • Hoofdtelefoon: stereomini-aansluiting van 3,5 mm Schermdiameter Onderzijde TV • 55POS901F : 139 cm / 55 inch • HDMI 1-ingang - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60 Hz Schermresolutie • HDMI 2-ingang - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60 Hz •...
 • Page 127 Ondersteunde mediaserversoftware (DMS) • U kunt elke DLNA V1.5-mediaserversoftware (DMS- klasse) gebruiken. • U kunt de Philips TV Remote App (iOS en Android) gebruiken op mobiele apparaten. – De prestaties kunnen verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden van het mobiele apparaat en de software die wordt gebruikt.
 • Page 128: Help En Ondersteuning

  TV (paired). De TV schakelt opnieuw over op de stand-bystand nadat het startscherm van Philips is weergegeven Wanneer de TV wordt losgekoppeld van de voeding en weer opnieuw wordt aangesloten in de stand-...
 • Page 129 Er verschijnt een reclamebanner het lampje opnieuw begint te knipperen, dient u Zorg ervoor dat Locatie is ingesteld op Thuis . contact op te nemen met de Philips Klantenservice. Het beeld past niet op het scherm Wijzig het beeldformaat. Zenders...
 • Page 130 HDMI en USB Wi-Fi, internet en Bluetooth WiFi-netwerk wordt niet gevonden of wordt HDMI • Houd er rekening mee dat HDCP-ondersteuning gestoord (High-bandwidth Digital Content Protection) de • Magnetrons, DECT-telefoons of andere Wi-Fi beeldoverdracht tussen een HDMI-apparaat en een 802.11b/g/n-apparaten in de buurt kunnen storing TV kan vertragen.
 • Page 131: Onlinehulp

  24.5 Onlinehulp Als u een probleem met betrekking tot uw Philips-TV wilt oplossen, kunt u een beroep doen op onze onlineondersteuning. U kunt op de website uw taal selecteren en het modelnummer van uw product invoeren. Ga naar www.philips.com/support. U vindt er het telefoonnummer voor uw land, alsmede antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's).
 • Page 132: Veiligheid En Onderhoud

  Neem contact op met Philips Klantenservice om de • Leer uw kinderen dat het gevaarlijk is op meubilair te TV te laten nakijken voordat u deze gaat gebruiken.
 • Page 133: Schermonderhoud

  om vervorming of kleurvervaging te voorkomen. Oververhittingsgevaar • Probeer het gebruik van stilstaande beelden zo veel mogelijk te vermijden. Stilstaande beelden zijn Plaats de TV nooit in een nauwe ruimte. Laat voor beelden die gedurende langere perioden op het voldoende ventilatie aan alle zijden van de TV een scherm worden weergegeven.
 • Page 134: Gebruiksvoorwaarden

  Specificaties kunnen zonder voorafgaande (RED), 2009/125/EC (Ecologisch ontwerp), kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn 2010/30/EU (Vermelding energieverbruik) en het eigendom van Koninklijke Philips N.V of hun 2011/65/EC (RoHS). respectieve eigenaars. TP Vision behoudt zich het Naleving van norm voor elektromagnetische velden...
 • Page 135: Gebruiksvoorwaarden, Philips App-Galerie

  26.2 Gebruiksvoorwaarden, Philips app-galerie Voor meer informatie kunt u in Help de optie Trefwoorden selecteren en Gebruiksvoorwaarden, App-galerie opzoeken.
 • Page 136: Auteursrechten

  27.4 Dolby Digital Plus Auteursrechten Dolby® 27.1 Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories. MHL, Mobile High-Definition Link en het MHL-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MHL, LLC. 27.5 DTS Premium Sound ™...
 • Page 137: Wi-Fi Alliance

  gebruik van de inhoud niet voldoende wordt afgeschermd, kunnen de eigenaren van de inhoud Microsoft verzoeken het afspelen op dit apparaat van inhoud die door PlayReady wordt beschermd, te verbieden. Een dergelijk verbod zou niet van invloed mogen zijn op onbeschermde inhoud of inhoud die wordt beschermd door middel van andere toegangstechnologieën.
 • Page 138: Index

  Common interface-sleuf 33 Aan de muur, plaatsing van de TV 71 Computer, aansluiten 43 Aan en uit 14 Connectiviteitsgids 30 Afstandsbediening, Azerty 12 Contact opnemen met Philips 131 Afstandsbediening, Cyrillisch 12 Contrast 59 Afstandsbediening, hoofdletters 11 Contrast backlight 59 Afstandsbediening, Qwerty 12...
 • Page 139 Opties voor een zender 18 Installatie van TV-zenders 24 Instellingen audio-uitvoer 36 Interactieve TV, info 22 Perfect Natural Motion 62 Internetgeheugen wissen 46 Philips-logo, helderheid 14 Internetgeheugen, wissen 45 Picture in Picture 90 Plaatsing van de TV 6 Problemen 128 iTV 22...
 • Page 140 Teleteksttaal, voorkeurtaal 22 Timer voor uitschakelen 15 Toetsen van de TV 14 Toetsenbord van afstandsbediening 11 Treble 64 TV kijken 17 TV of batterijen verwijderen 125 TV on Demand 88 TV opnieuw instellen 24 TV-gids 79 TV-gids, gegevens en informatie 79 TV-gids, voorprogrammering 79 TV-luidsprekers 65 Unicable 26...