Download Print this page

Meer Informatie Of Hulp Nodig - Philips 9305 125 2477.5 Install Manual

Philips internal sata drive intallation guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
De optische schijfstations van Philips zijn met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Als zich
problemen voordoen, blijkt vaak dat het station zelf geen defecten heeft. U kunt de meeste
van deze problemen eenvoudig oplossen door de hulpprogramma's van Philips te gebruiken.
Wat te doen bij problemen:
1
Controleer de informatie in de handleiding.
2
Ga naar de ondersteuningssites van Philips op www.philips.com/storageupdates en
www.philips.com/support voor interactieve ondersteuning, probleemoplossing en de
laatste software-updates.
3
Als zich tijdens installatie of gebruik andere problemen voordoen, kunt u contact
opnemen met Philips Customer Care via het e-mailadres of de telefoonnummers die u
kunt vinden op www.philips.com/contact.
Voordat u een beroep doet op de garantie op een station, moet u een
referentienummer voor retourzending vragen op
www.philips.com/support of bij Philips Customer Care.
Er is aanvullende garantie-informatie beschikbaar in de map
Warranty
op de schijf met de Nero-software.
"
"Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde
werken, inclusief computer programma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan
een inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke
Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze
producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert
voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Om gevaar van verstikking te voorkomen houd de zak buiten bereik van kleine kinderen.
28

Meer informatie of hulp nodig

Ga naar www.philips.com/storageupdates
Probleemoplossing
dergelijke doeleinden gebruikt te worden."
WEEE-markering: Verwijdering van uw oud product
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.
product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.
gescheiden worden ingezameld.
Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn.
www.philips.com/storageupdates
NL
PAS OP
Philips
"

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 9305 125 2477.5