Download Print this page

Sorun Giderme - Philips 9305 125 2477.5 Install Manual

Philips internal sata drive intallation guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Daha fazla bilgi veya yardım gereklidir
www.philips.com/storageupdates adresini ziyaret edin
Philips optik diskleri çok büyük bir dikkatle üretilmiştir. Çoğu sorun durumunda sürücünün
arızalı olmadığı görülmektedir. Sorunlarınızın çoğunu Philips tarafından sağlanan destek
araçları ile çözümleyebilirsiniz.
Bir sorunla karşılaştığınızda:
1
Lütfen "Nasıl yapılır..." kılavuzundaki bilgileri okuyun.
2
Etkileşimli yardım, sorun giderme ve en yeni yazılım güncellemeleri için Philips destek web
sitelerini ziyaret edin: www.philips.com/storageupdates ve www.philips.com/support.
3
Kurulum veya kullanım sırasında başka bir zorlukla karşılaşırsanız,
www.philips.com/contact adresinde bulabileceğiniz e-posta adresi veya telefon numaraları
ile Philips Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
Garanti kapsamında bir sürücü talep etmeden önce www.philips.com/support
adresinden iade referans numarası istemeli veya Philips Müşteri
Hizmetleri ile iletişim kurmalısınız.
Diğer garanti bilgilerini, Nero yazılım diskindeki
klasöründe bulabilirsiniz.
"Bilgisayar programlari, dosyalar,yayimlar ve ses kayitlari dahil kopyalanmasi korunan bilgilerin
yetkisiz kopyalanmasi, kopya haklarna tecavüz olarak kabul edilebilir ve cezalandirilmasi
gereken bir suçu olusturabilir. Bu cihaz bu gibi amaçlarla kullanilmamalidir."
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamına alınması anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan
sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
Boğulma tehlikesini önlemek için, bu torbayı, bebeklerden ve küçük çocuklardan uzakta tutunuz.
TR

Sorun Giderme

WEEE İşareti: Eski ürününüzün atılması
parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
bilgi edinin.
UYARI
Plastik torbalar, tehlikeli olabilir.
www.philips.com/storageupdates
Philips Garanti
"
"
31

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips 9305 125 2477.5