Download Print this page

Advertisement

р хосмук чк
инструкции з употре
'
ылесос
уководство по
эксплу т ции
илосос
нструкції з експлу т ції

Advertisement

   Summary of Contents for Zanussi ZAN 1830

 • Page 1

  р хосмук чк инструкции з употре ’ ылесос уководство по эксплу т ции илосос нструкції з експлу т ції...

 • Page 2

  ● ● ● ● • • • • • • • – • ’ σ α τ α олько для отдельных моделей • з лежності від моделі • • мо з някои модели...

 • Page 3

  ● ● ● ● ● ● ● ● ●...

 • Page 4

  • • • • • • • • • „ ” • • – • • •...

 • Page 5

  • • • • • • – • • – – •...

 • Page 6

  • • • • • • • • • • • • ’ ’ • •...

 • Page 7

  • • • • • •...

 • Page 8

  • ’ ’ ’ • ’ ’ • ’ • ’ • ’ ’ ’ ’ • ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ • ’ • •...

 • Page 9

  ’ ’ ’ • ’ ’ ’ • ’ • ’ ’ • ’ • • ’ • ’ • ’ • ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’...

 • Page 10

  • ’ ’ ’ • ’ • ’ • ’ ’ ’ • ’ ’ ’ ’ ’ ’ • ’ • • • ’ • ’ ’ ’ • ’ ’ • ’ • • ’ • ’...

 • Page 11

  • • • ’ • • • • • • ’ ’ ’ ’...

 • Page 12

  • • • • • • • • • • “ ” • • • “ ” “ ” • • • • • •...

 • Page 13

  “ ” • • • • • • „ ” • „ ” • •...

 • Page 14

  • • • • • • • • • • „ ” • „ ” • • • „ ” „ ” • • • •...

 • Page 15

  • • • • • • • • •...

 • Page 16

  • • • • • • • • • • • •...

 • Page 17

  • • • • • • “ ” ‘ ’ • • • ‘ ’...

 • Page 18

  Γ Φ α τ α φ δ ε σ δε α τε φ τ α δ τ ε τ σ α ετα σ ε τ α φ σ τ τ α τε α α ασ ετε τ ε τ α δα δ...

 • Page 19

  Θ Φ Γ Γ Γ Γ Γ τ τε α ε τ ε τε τ σ α ε φ τ α α α Γ α α σ δ σετε τ στ στ στ ε σα α φ ετε ε α φ...

 • Page 20

  ● ● ● ●...

 • Page 21

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...

 • Page 22

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...

 • Page 23

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...

 • Page 24

  • • ● ● ● ● • „ ” • • • • • • • •...

 • Page 25

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...

 • Page 26

  • • ● ● ● • • ● • „ ” • • • – • ● ● •...

 • Page 27

  ● ● ● ● ● ● ● – ● ●...

 • Page 28

  ● ● ● ●...

 • Page 29

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● зв дете изходящия филтър зпл кнете го с вод под чешм т и го изсушете н пълно ост вете филтър отново в пр хосмук чк т творете решетк т н филтър...

 • Page 30

  • • • ● • • • • • • • • „ ” • • – •...

 • Page 31

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ą ł ż ● ●...

 • Page 32

  • • • ● ● • ● • • ● „ • ” • • • – • – „ ” –„ ” •...

 • Page 33

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...

 • Page 34

  ● – ● ● ● • • • • • • • ● – ● • • • • •...

 • Page 35

  ● ● ● ● ● ● ● ● – ●...

 • Page 36

  • ● – ● ● • ● • • ’ ’ – • • • • – ● ● • • • •...

 • Page 37

  ● ● ● ● ● ● ● ● ●...

 • Page 38

  • • ● ● ● • ● • • „ ” • • • • – • ● • ● •...

 • Page 39

  ● ● ● ● ● ● ● ●...

 • Page 40

  ● – ● ● ● • „ ” • • • • • • ● ● • • •...

 • Page 41

  ● ● ● ● ● ● ● ● – ●...

 • Page 42

  • ● – ● ● ● • • • • • • • ● ● • • •...

 • Page 43

  ● ● ● ● ● ● ● ● ●...

 • Page 44

  • “ – ● – ● ● ● „ “ • • • • • • • ● ● • • •...

 • Page 45

  ● ● ● ● ● ● ● ● – ● „ “...

 • Page 46

  • ● ● ● – • ● • – – • – – • • • • – • ● ● • ● • •...

 • Page 47

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: