Download Print this page

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

р хосмук чк
инструкции з употре
'
ылесос
уководство по
эксплу т ции
илосос
нструкції з експлу т ції

Advertisement

loading

Summary of Contents for Zanussi ZAN 1830

 • Page 1 р хосмук чк инструкции з употре ’ ылесос уководство по эксплу т ции илосос нструкції з експлу т ції...
 • Page 2 ● ● ● ● • • • • • • • – • ’ σ α τ α олько для отдельных моделей • з лежності від моделі • • мо з някои модели...
 • Page 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ●...
 • Page 4 • • • • • • • • • „ ” • • – • • •...
 • Page 5 • • • • • • – • • – – •...
 • Page 6 • • • • • • • • • • • • ’ ’ • •...
 • Page 7 • • • • • •...
 • Page 8 • ’ ’ ’ • ’ ’ • ’ • ’ • ’ ’ ’ ’ • ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ • ’ • •...
 • Page 9 ’ ’ ’ • ’ ’ ’ • ’ • ’ ’ • ’ • • ’ • ’ • ’ • ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’...
 • Page 10 • ’ ’ ’ • ’ • ’ • ’ ’ ’ • ’ ’ ’ ’ ’ ’ • ’ • • • ’ • ’ ’ ’ • ’ ’ • ’ • • ’ • ’...
 • Page 11 • • • ’ • • • • • • ’ ’ ’ ’...
 • Page 12 • • • • • • • • • • “ ” • • • “ ” “ ” • • • • • •...
 • Page 13 “ ” • • • • • • „ ” • „ ” • •...
 • Page 14 • • • • • • • • • • „ ” • „ ” • • • „ ” „ ” • • • •...
 • Page 15 • • • • • • • • •...
 • Page 16 • • • • • • • • • • • •...
 • Page 17 • • • • • • “ ” ‘ ’ • • • ‘ ’...
 • Page 18 Γ Φ α τ α φ δ ε σ δε α τε φ τ α δ τ ε τ σ α ετα σ ε τ α φ σ τ τ α τε α α ασ ετε τ ε τ α δα δ...
 • Page 19 Θ Φ Γ Γ Γ Γ Γ τ τε α ε τ ε τε τ σ α ε φ τ α α α Γ α α σ δ σετε τ στ στ στ ε σα α φ ετε ε α φ...
 • Page 20 ● ● ● ●...
 • Page 21 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...
 • Page 22 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...
 • Page 23 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...
 • Page 24 • • ● ● ● ● • „ ” • • • • • • • •...
 • Page 25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...
 • Page 26 • • ● ● ● • • ● • „ ” • • • – • ● ● •...
 • Page 27 ● ● ● ● ● ● ● – ● ●...
 • Page 28 ● ● ● ●...
 • Page 29 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● зв дете изходящия филтър зпл кнете го с вод под чешм т и го изсушете н пълно ост вете филтър отново в пр хосмук чк т творете решетк т н филтър...
 • Page 30 • • • ● • • • • • • • • „ ” • • – •...
 • Page 31 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ą ł ż ● ●...
 • Page 32 • • • ● ● • ● • • ● „ • ” • • • – • – „ ” –„ ” •...
 • Page 33 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...
 • Page 34 ● – ● ● ● • • • • • • • ● – ● • • • • •...
 • Page 35 ● ● ● ● ● ● ● ● – ●...
 • Page 36 • ● – ● ● • ● • • ’ ’ – • • • • – ● ● • • • •...
 • Page 37 ● ● ● ● ● ● ● ● ●...
 • Page 38 • • ● ● ● • ● • • „ ” • • • • – • ● • ● •...
 • Page 39 ● ● ● ● ● ● ● ●...
 • Page 40 ● – ● ● ● • „ ” • • • • • • ● ● • • •...
 • Page 41 ● ● ● ● ● ● ● ● – ●...
 • Page 42 • ● – ● ● ● • • • • • • • ● ● • • •...
 • Page 43 ● ● ● ● ● ● ● ● ●...
 • Page 44 • “ – ● – ● ● ● „ “ • • • • • • • ● ● • • •...
 • Page 45 ● ● ● ● ● ● ● ● – ● „ “...
 • Page 46 • ● ● ● – • ● • – – • – – • • • • – • ● ● • ● • •...
 • Page 47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●...