Download  Print this page

Makita LS1016 Instruction Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slide Compound Miter Saw
GB
Skjutbar kap- och geringskombinationssåg
S
Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging
N
Ristikelkkasaha
FIN
Slīdrāmja kombinētais leņķzāģis
LV
Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo
LT
LT
ir kampų suleidimo pjūklas
Liuglõike eerungisaag
EE
Торцовочная пила консольного типа
RUS
LS1016
LS1016L
LS1016F
LS1016FL
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS1016

  Summary of Contents for Makita LS1016

 • Page 1 Skjutbar kap- och geringskombinationssåg BRUKSANVISNING Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging BRUKSANVISNING Ristikelkkasaha KÄYTTÖOHJE Slīdrāmja kombinētais leņķzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ir kampų suleidimo pjūklas Liuglõike eerungisaag KASUTUSJUHEND Торцовочная пила консольного типа РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ LS1016 LS1016L LS1016F LS1016FL...
 • Page 2 009483 010593 009485 009486 009488 001538 009496 009737 009736 009487 009517 009489...
 • Page 3 009496 010322 009513 010533 009886 009491 009492 009493 009494 009483 009495 009497...
 • Page 4 009500 009925 009498 006793 009524 009501 010592 010591 001549 009508 010594 009611...
 • Page 5 005232 009502 009606 009503 009496 009607 009505 001555 009504 001557 009521 009522...
 • Page 6 001563 009520 009523 009483 009506 009509 009525 009512 009511 001819 009490 009608...
 • Page 7 009526 009527 009609 009610 001145 009516...
 • Page 8 ENGLISH (Original instructions) Explanation of general view 1-1. Stopper pin 25-1. Shaft lock 47-1. Crown molding stopper L (Optional 2-1. Hex bolts 25-2. Blade case accessory) 3-1. Blade guard 25-3. Hex bolt 47-2. Crown molding stopper R 4-1. Blade guard 26-1.
 • Page 9: Specifications

  1.6mW ( Laser Class 2M ) Dimensions (L x W x H) 718 mm x 640 mm x 671 mm Net weight For all countries other than European countries LS1016 …..23.6 kg LS1016L/LS1016F …..23.7 kg LS1016FL.….23.8 kg For European countries LS1016 ….24.1 kg LS1016L/LS1016F …..24.2 kg...
 • Page 10: General Power Tool Safety Warnings

  EC Declaration of Conformity base and guide fence with the vise during all Makita Corporation responsible operations. Never use your hand to secure the manufacturer declare that the following Makita workpiece. machine(s):...
 • Page 11 Never reach around saw blade. 27. Do not use the saw to cut other than wood, Turn off tool and wait for saw blade to stop aluminum or similar materials. before moving workpiece changing 28. Connect miter saws to a dust collecting device settings.
 • Page 12: Installation

  UV light in loss of control and serious personal injury. exposure, contact a Makita service center for a new guard. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD. Fig.2...
 • Page 13: Adjusting The Bevel Angle

  CAUTION: After changing the miter angle, always secure the • turn base by turning the grip 90° counterclockwise. NOTICE: When turning the turn base, be sure to raise the • handle fully. Adjusting the bevel angle Fig.12 Fig.13 To adjust the bevel angle, loosen the lever at the rear of 1.
 • Page 14 To turn on the laser beam, press the upper position (I) of injury. Return tool to a Makita service center for the switch. To turn off the laser beam, press the lower proper repairs BEFORE further usage.
 • Page 15 To attach the dust bag, serious personal injury. fit it onto the dust nozzle. Use only the Makita socket wrench provided to When the dust bag is about half full, remove the dust bag •...
 • Page 16: Securing Workpiece

  The upper fences can be removed or moved inward and outward by loosening the levers. NOTE: If you connect a Makita vacuum cleaner to this tool, • Fig.36 cleaner operations can be performed. In case of bevel-cutting, adjust the lower and upper fence...
 • Page 17: Operation

  OPERATION WARNING: The workpiece must be secured firmly against NOTICE: • the turn base and guide fence with the vise Before use, be sure to release the handle from the • during all operations. If the workpiece is not lowered position by pulling the stopper pin. properly secured against the fence the material Do not apply excessive pressure on the handle •...
 • Page 18 Slide (push) cutting (cutting wide workpieces) off the tool and WAIT UNTIL THE BLADE HAS COME TO A COMPLETE STOP before returning Fig.42 the blade to its fully elevated position. Loosen the locking screw counterclockwise and also push forward the lock lever so that the carriage WARNING: can slide freely.
 • Page 19 against the guide fence on the saw. The finished piece to be used will • 1. Inside corner always be on the LEFT side of the blade 2. Outside corner after the cut has been made. In the case of right bevel cut Table (A) Bevel angle Miter angle...
 • Page 20: Carrying Tool

  slide pole is locked in the position of the carriage fully Table (C) pulled to operator and the upper poles are locked in the Position in Miter angle Finished piece position of the carriage fully pushed forward to the guide Fig.
 • Page 21: Laser Radiation

  hex sockets bolts securing the guide fence using same procedure described above. the socket wrench. Adjustment of the laser line position Fig.54 For models LS1016L and LS1016FL only Lower the handle fully and lock it in the lowered Fig.61 position by pushing in the stopper pin. Square the Fig.62 side of the blade with the face of the guide fence using a triangular rule, try-square, etc.
 • Page 22: Replacing Carbon Brushes

  • the turn base. accuracy . To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, Have the tool repaired by a Makita authorized • any other maintenance or adjustment should be service center for any failure on the laser unit. performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.
 • Page 23 Vise assembly (Horizontal vise) • Vertical vise • Socket wrench 13 • Holder • Dust bag • Crown molding stopper set • Triangular rule • Dust box • Hex wrench (for LS1016L and LS1016FL) •...
 • Page 24 SVENSKA (Originalbruksanvisning) Förklaring till översiktsbilderna 1-1. Låstapp 25-1. Spindellås 47-1. Kronliststopp L (valfritt tillbehör) 2-1. Sexkantsbultar 25-2. Klingkåpa 47-2. Kronliststopp R (valfritt tillbehör) 3-1. Klingskydd 25-3. Sexkantskruv 47-3. Geringsskiva 4-1. Klingskydd 26-1. Pil 48-1. Kronliststopp L 5-1. Spårbädd 26-2. Pil 48-2.
 • Page 25 1,6mW ( laser klass 2M) Mått (L x B x H) 718 mm x 640 mm x 671 mm Vikt För alla länder utanför Europa LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg För länder i Europa LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg...
 • Page 26: Allmänna Säkerhetsvarningar För Maskin

  EU-konformitetsdeklaration anslaget skruvstycket under alla Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare arbetsmoment. Håll aldrig arbetsstycket med deklarerar att följande Makita-maskin(er): handen. Maskinbeteckning: Sträck dig aldrig runt sågbladet. Skjutbar kap- och geringskombinationssåg Stäng av verktyget och vänta tills sågbladet Modellnr./-typ: LS1016, LS1016L, LS1016F, LS1016FL...
 • Page 27 Fäst alltid alla rörliga delar innan du bär 28. Anslut geringssågar till en anordning för verktyget. dammuppsamling innan sågning. Låspinnen som låser såghuvudet på plats är 29. Välj sågblad som passar det material som endast avsedd att användas vid förvaring eller skall sågas.
 • Page 28 Om klingskyddet blir • stödytan. Om geringssågen rör sig på stödytan skadat p.g.a. UV-ljus eller genom slitage kontaktar du ett medan du sågar, kan det leda till att du tappar Makita servicecenter för att få ett nytt klingskydd. kontrollen över maskinen allvarlig KLINGSKYDDET FÅR ALDRIG BLOCKERAS ELLER...
 • Page 29 FÖRSIKTIGT! Fäst alltid geringsskivan genom att vrida handtaget • 90° moturs efter ändringen av geringsvinkeln. OBS: Lyft handtaget maximalt när geringsskivan vrids. • Justering av vinkeln vid vinkelsågning Fig.12 Fig.13 För att ändra vinkeln för vinkelsågning lossar du spaken på maskinens baksida genom att dra den moturs. Tryck 1.
 • Page 30 STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT, KLASS allvarlig personskada. Returnera maskinen till ett 2M LASERPRODUKT. Makita servicecenter för reparation INNAN du Sätt på lasern genom att trycka upptill (I) på brytaren. fortsätter att använda den. Tryck nertill (0) på brytaren för att stänga av lasern.
 • Page 31 Använd endast medföljande hylsnyckel från • på munstycket för dammutkastet. Makita för att montera eller ta bort klingan.I Ta bort dammpåsen från maskinen när den är cirka annat fall kan det leda till att insexbultarna dras åt halvfull och dra ut plastlåset. Töm dammpåsen på dess för mycket eller för lite, vilket kan resultera i allvarlig...
 • Page 32 Du kan få rent under arbetet om du ansluter en • I händelse av vinkelsågning, justera de undre och de dammsugare från Makita till sågen. övre anhållens lägen så nära klingan som är praktiskt OBS: möjligt för att ge maximalt stöd åt arbetsstycket och se till Töm...
 • Page 33 ANVÄNDNING VARNING! Arbetsstycket måste fästas säkert OBS: • geringsskivan och anhållet med tvingen under Se till att lösgöra handtaget från dess nedsänkta • all drift. Om arbetsstycket inte är korrekt fastsatt läge genom att dra ut låstappen. mot anhållet kan arbetsstycket röra sig under Tryck inte för mycket på...
 • Page 34 arbetsstycket med rätt sorts tving. genom hela skäret. Vagn- eller klingavbrott under sågningen kan orsaka bakåtkast och allvarlig Fig.43 personskada. Dra vagnen mot dig helt och hållet. Starta maskinen Håll händerna borta från klingans såglinje när • utan att klingan vidrör arbetsstycket och vänta tills du utför en vinkelsågning.
 • Page 35 Den färdiga biten som ska användas är • alltid på VÄNSTER sida om klingan efter 1. Insidan av hörn det att sågningen är avslutad. 2. Utsidan av hörn Vid högerställd vinkelsågning Tabell (A) Vinkel för vinkelsågning Geringsvinkel Listens läge i fig. A (1) (2) (3) (4) 52/38°...
 • Page 36 nedre skjutstången är låst i vagnsläget och helt dragen Tabell (C) mot användaren, och de övre skjutstängerna är låsta i Läge i Geringsvinkel Färdigt arbetsstycke fig. A vagnsläget och helt tryckta mot anslaget (se avsnittet med rubriken "Inställning av skjutlås"). Sänk ner Höger 45°...
 • Page 37 sida och anhållets framsida i rät vinkel med en Inställning av laserlinjens läge vinkelhake, vinkellinjal etc. sedan åt Endast för modell LS1016L och LS1016FL insexbultarna ordentligt som håller anhållet i Fig.61 ordningen med start från höger sida. Fig.62 Fig.55 VARNING! Kontrollera pekaren indikerar...
 • Page 38: Byte Av Kolborstar

  Använd inte lösningsmedel eller Makita för de syfte de är avsedda för. I annat fall petroleumbaserade rengöringsmedel på linsen. kan det leda till allvarlig personskada. Fig.64 Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver För att ta bort laserns lins tar du först bort sågklingan ytterligare information om dessa tillbehör.
 • Page 39 NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 1-1. Anslagsstift 25-1. Spindellås 47-1. Profilliststopper V (tilleggsutstyr) 2-1. Sekskantskruer 25-2. Bladkasse 47-2. Profilliststopper H (tilleggsutstyr) 3-1. Bladvern 25-3. Sekskantskrue 47-3. Dreiefot 4-1. Bladvern 26-1. Pil 48-1. Profilliststopper V 5-1. Snittplate 26-2. Pil 48-2. Profilliststopper H 6-1. Sagblad 26-3.
 • Page 40: Tekniske Data

  1,6 mW (laserklasse 2M) Mål (L x B x H) 718 mm x 640 mm x 671 mm Nettovekt For alle land utenfor Europa LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg For land i Europa LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg LS1016FL.….24,3 kg...
 • Page 41: Generelle Advarsler Angående Sikkerhet For Elektroverktøy

  Slå av maskinen og vent til sagbladet stopper Maskinbetegnelse: før du flytter arbeidsstykket eller endrer Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging innstillinger. Modellnr./type: LS1016, LS1016L, LS1016F, LS1016FL Trekk ut kontakten til maskinen før du skifter er av serieproduksjon og blad eller reparerer den.
 • Page 42 Sikre alltid alle bevegelige deler før du løfter 29. Velg sagblad i forhold til materialet som skal maskinen. skjæres. Stoppernålen som låser skjærehodet ned er 30. Vær forsiktig med kløyving. kun til for løfting eller oppbevaring og ikke for 31. Bytt ut snittbrettet når det er slitt. å...
 • Page 43 UV-lys, må kontakt Dette vil hjelpe deg å unngå velt og personskader. Makita-servicesenter for å få et nytt. VERNET MÅ IKKE FUNKSJONSBESKRIVELSE FJERNES ELLER SETTES UT AV FUNKSJON. Plassere snittplate ADVARSEL: Fig.5 Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og...
 • Page 44 Koble maskinen fra strømnettet før du foretar justeringer. låsehendelen nede. Når du har flyttet dreiehåndtaket til Når du installerer et nytt blad, må du alltid kontrollere den den plasseringen hvor viseren peker på den ønskede nederste mulige stillingen til bladet og om nødvendig vinkelen på...
 • Page 45 Returner maskinen For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en Makita-servicesenter for å få den reparert FØR feiltakelse, er sagen utstyrt med en AV-sperreknapp. videre bruk. Start verktøyet ved å skyve spaken mot venstre, trykke Du må ALDRI sette AV-sperreknappen ut av •...
 • Page 46 Fig.20 alvorlige helseskader. Løsne justeringsskruen ved å dreie den mot Bruk bare den Makita-pipenøkkelen som fulgte • klokken. med maskinen, til å montere eller fjerne Skyv justeringsskruen mot høyre eller venstre så...
 • Page 47 MERK: Fig.36 Hvis du kobler en Makita-støvsuger til denne I forbindelse med gjæringssaging (i vertikalplanet) må du • maskinen, blir driften enda renere. justere de nedre og øvre vernene slik at de står så nær MERKNAD: bladet som praktisk mulig, for å...
 • Page 48 maskinen berører skrustikken når håndtaket senkes helt, holderne godt med skruene. eller når vognen trekkes eller skyves til endeposisjonen. ADVARSEL: Hvis noen del berører skrustikken, må du sette skrustikken i en ny stilling. Lange arbeidsstykker må alltid støttes slik at •...
 • Page 49 hendelen forsiktig til helt senket posisjon mens du ADVARSEL: utøver trykk parallelt med bladet, og SKYV Stram låseskruen godt med klokken og trekk SLEDEN MOT FØRINGSFLATEN FOR Å SAGE • låsehendelen mot forsiden av sagen, så ARBEIDSEMNET. Når kuttet er ferdig, må du slå av vognen ikke kan bevege seg mens arbeidet sagen og VENTE TIL BLADET HAR STOPPET pågår.
 • Page 50 veggvinkel. Se figurene. Juster og fest innstillingen for gjæring i • horisontalplanet på 31,6° HØYRE. Fig.45 Legg profillisten dens brede • Listene kan kappes til å passe til "innvendige" 90° baksideoverflate (skjult) på hjørner ((1) og (2) på fig. A) og "utvendige" 90° dreiefoten, KONTAKTFLATEN hjørner ((3) og (4) på...
 • Page 51 VEGGEN føringsvernet et spor med stopperarmen i feil stilling, kan det gi KONTAKTFLATEN TAKET uventede skjæreresultater, og bladet kan komme til profilliststopperne, som vist på figuren. Juster å slå tilbake mot deg og forårsake alvorlige profilliststopperne i henhold til dimensjonene av helseskader.
 • Page 52 Justere skjærevinkelen gjæringsvinkelen på armen. Hvis de ikke peker på 0°, må du løsne skruene som holder Denne sagen er nøye justert og tilpasset ved fabrikken, viserne, og justere dem så de peker på 0°. men tøff bruk kan ha påvirket tilpasningen. Hvis sagen 45°...
 • Page 53 Fig.63 verktøy kan resultere i alvorlige helseskader. Hvis laserlampelinsen blir skitten eller det legger seg Tilbehør og verktøy fra Makita må kun brukes til • sagmugg på den slik at laserlinjen ikke lenger er lett det formålet det er beregnet på. Misbruk av synlig, må...
 • Page 54 Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Sagblad med stål- og karbidspisser • Gjæringssagblader For jevne og presise snitt i forskjellige materialer. Universalblad for rask og jevn kløving, kapping Kombinasjon og gjæring. For jevnere snitt på tvers av fiberretningen.
 • Page 55 SUOMI (alkuperäiset ohjeet) Yleisen näkymän selitys 1-1. Pysäytintappi 25-2. Teräkotelo 47-2. Kruunumallisen reunalistan oikea 2-1. Kuusioruuvit 25-3. Kuusiopultti rajoitin (valinnainen lisävaruste) 3-1. Teränsuojus 26-1. Nuoli 47-3. Kiertopohja 4-1. Teränsuojus 26-2. Nuoli 48-1. Kruunumallisen reunalistan vasen 5-1. Lovilauta 26-3. Teräkotelo rajoitin 6-1.
 • Page 56: Tekniset Tiedot

  1,6 mW ( Laaserluokka 2M ) Mitat (P x L x K) 718 mm x 640 mm x 671 mm Nettopaino Kaikille Euroopan ulkopuolella oleville maille. LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg Eurooppalaisille maille LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg LS1016FL.….24,3 kg...
 • Page 57: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita Mallinro/tyyppi: LS1016, LS1016L, LS1016F, LS1016FL koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja ovat sarjavalmisteisia ja maakohtaisten sovellusten täyttävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien mukaisesti käytetyt sähkötarvikkeet on vaatimukset: toimitettava ongelmajätteen 2006/42/EC keräyspisteeseen ohjattava ja että ne on valmistettu seuraavien standardien tai ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
 • Page 58 Kytke työkalu pois päältä ennen sahanterän 28. Kytke jiirisahat pölynkeräyslaitteeseen vaihtoa tai huoltoa. sahauksen aikana. Ennen työkalun kantamista kiinnitä aina kaikki 29. Valitse sahanterät leikattavan materiaalin liikkuvat osat. mukaan. Pysäytysneula, joka lukitsee leikkausterän, on 30. Ole varovainen kiinnittäessäsi terää. tarkoitettu vain kantamiseen ja säilytykseen 31.
 • Page 59 ASENNUS Jos teränsuojus likaantuu ja on tarpeen puhdistaa, jotta laite toimisi moitteettomasti, menettele seuraavasti: Työpöydän asennus Kun työkalu on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä, irrota keskiösuojusta paikallaan pitävä kuusioruuvi Kuva1 varusteisiin kuuluvalla hylsyavaimella. Irrota kuusioruuvi Laitteen kahva on lukittu kuljetuksen ajaksi ala-asentoon kiertämällä...
 • Page 60 HUOMAUTUS: Lukitse kääntöjalusta aina paikalleen • jiirisahauskulman vaihtamisen jälkeen kääntämällä kädensijaa 90° vastapäivään. HUOMAUTUS: Kiertopohjaa kääntäessä, varmista, että nostat • kahvan täysin. Viisteityskulman asetus Kuva12 Kuva13 1. Säätöpultti Säädä viistekulmaa löysäämällä koneen takana olevaa 2. Kiertopohja vipua vastapäivään. Työnnä salpa kokonaan eteen 3.
 • Page 61 KATSO SUORAAN OPTISILLA LAITTEILLA, mistä voi seurata vakava henkilövahinko. Toimita 2M-LUOKAN LASERTUOTE. saha Makita-huoltoon korjattavaksi ENNEN käytön Kytke lasersäde päälle painamalla kytkin ylempään jatkamista. asentoon (I). Kytke lasersäde pois päältä painamalla ÄLÄ KOSKAAN ohita lukituksen vapautuspainiketta • kytkin alempaan asentoon (0).
 • Page 62 Laseryhteys voidaan siirtää sahanterän joko vasemmalle Sahanterän kiinnitys ja irrotus tai oikealle puolelle säätämällä säätöruuveja seuraavalla VAROITUS: tavalla. Varmista aina ennen terän kiinnittämistä ja • Kuva20 irrottamista, että laite on sammutettu ja Löysää säätöruuvi kiertämällä sitä vastapäivään. irrotettu virtalähteestä. Jos laite käynnistyy Kun säätöruuvi on löysennetty, liu'uta säätöruuvia vahingossa, seurauksena...
 • Page 63 Punaisella merkitty alue tulee näkyviin, kun alempia ohjaimia siirretään sisäänpäin, ja katoaa, kun niitä HUOMAUTUS: siirretään ulospäin. Sahaaminen on siistimpää, kun liität työkaluun • Ylemmät ohjaimet voi irrottaa ja niitä voi siirtää sisään- ja Makita-pölynimurin. ulospäin löysäämällä vivut. HUOMAUTUS: Tyhjennä pölylokero, ennen kuin...
 • Page 64 koneen mikään osa ei osu ruuvipuristimeen, kun kahva Pitimet (valinnainen lisävaruste) lasketaan kokonaan alas ja kun kelkka työnnetään tai Kuva40 vedetään ääriasentoon. jokin osa koskettaa Kannattimet asentaa kummallekin puolelle ruuvipuristinta, muuta sen asentoa. työkappaleen vaakasuoraan kannatukseen sopivana Purista työkappale litteäksi ohjausaitaa ja kierrospohjaa keinona.
 • Page 65 ruuvipuristinta kruunumallisen reunalistan Viistoleikkaus rajoittimia. Käynnistä kone siten, että terä ei koske Ks. aikaisemmin selostettua " Viistokulman asetus" mihinkään, ja odota, kunnes terä on saavuttanut osaa. täyden nopeuden, ennen kuin lasket sitä alaspäin. Viisteitysleikkuu Sahaa sitten työkappale laskemalla kahva kevyesti Kuva44 kokonaan alas.
 • Page 66 Taulukko (B) Jiirikulma Viisteityskulma Vasen ja Oikea 0 - 45 Vasen ja Oikea 0 - 45 Reunalistan Reunalistan reuna ohjainta paikka Valmis kappale 009713 vasten kuvassa A Kun teet yhdistetyn leikkauksen, se koskee "Puristinleikkaus", "Liukuleikkaus", "Viistoleikkaus" Sisäkattoa koskettavan reunan Valmis kappale on tulee olla ohjainta vasten.
 • Page 67 että SEINÄÄ KOSKETTAVA REUNA koko työkappaleen levyiset rinnakkaiset urat liuku- tulee sahan ohjainta vasten. (työntö) leikkauksella kuvan osoittamalla tavalla. Valmis kappale tulee sahauksen jälkeen Poista sitten materiaali työkappaleen urien välistä • aina terän OIKEALLE puolelle. taltalla. Kruunumallisen reunalistan rajoittimet (valinnaisia VAROITUS: lisävarusteita) helpottavat kruunulistojen sahausta, koska sahanterää...
 • Page 68 ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon. Kuva58 Varmista aina, että terä on terävä ja puhdas, Tasaa terän reuna huolellisesti kääntöjalustan • jotta työkalu toimii tehokkaasti ja turvallisesti. yläpinnan kanssa kolmikulmalla, Leikkaaminen tylsällä ja/tai likaisella terällä saattaa vastekulmakolla tms. kääntämällä 0° aiheuttaa takapotkun ja vakavan henkilövahingon. viistekulman säätöpulttia myötäpäivään.
 • Page 69: Käytön Jälkeen

  Laserlinjan säätäminen terän vasemmalle puolelle. HUOMAUTUS: Tarkista laserlinjan asentoa säännöllisesti • tarkkuuden vuoksi. Korjauta työkalun kaikki laseryksikön viat Makitan • valtuutetussa huoltopisteessä. Laserlampun linssin puhdistaminen Vain mallit LS1016L ja LS1016FL Kuva63 Jos laserlampun linssi likaantuu, tai sahanpurua 1. Kierrä säätöruuvia siirtokantaman vaihtamiseksi liimautuu siihen siten, ettei laserlinja ole enää...
 • Page 70 Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. Käytä Makita-lisävarustetta tai -laitetta vain sen • oikeaan käyttötarkoitukseen. Lisävarusteen tai laitteen väärinkäyttö aiheuttaa vakavan henkilövahingon. Jos tarvitset lisätietoja näistä lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltopisteeseen.
 • Page 71 LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas) Kopskata skaidrojums 1-1. Aiztura tapa 25-3. Seššķautņu bultskrūve 48-1. Kreisais aizturis jostiņai virs 2-1. Seššķautņu bultskrūves 26-1. Bultiņa dzegas 3-1. Asmens aizsargs 26-2. Bultiņa 48-2. Labais aizturis jostiņai virs dzegas 4-1. Asmens aizsargs 26-3. Asmens korpuss 48-3. Pagriežamā pamatne 5-1.
 • Page 72 1,6 mW ( 2M. kategorijas lāzers ) Gabarīti (G x P x A) 718 mm x 640 mm x 671 mm Neto svars Visām citām valstīm, izņemot Eiropas valstis LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg Eiropas valstīm LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg...
 • Page 73: Vispārējie Mehanizēto Darbarīku Drošības Brīdinājumi

  Darbarīka nosaukums: apstrādājamo materiālu rokā. Apstrādājamais Slīdrāmja kombinētais leņķzāģis materiāls vienmēr visu darbu laikā ar skrūvspīlēm Modeļa Nr./ tips: LS1016, LS1016L, LS1016F, LS1016FL cieši jāpiestiprina pie pagriežamā pamata un ir sērijveida izstrādājums un virzošās barjeras. Nekad neturiet apstrādājamo...
 • Page 74 materiālu ar roku. smagu kaitējumu. Nekad nesniedzieties pāri zāģa asmenim. 26. Vienmēr izmantojiet piederumus, kas norādīti Pirms pārvietot apstrādājamo materiālu vai šajā rokasgrāmatā. Nepiemērotu piederumu, mainīt iestatījumus izslēdziet darbarīku un piemēram, abrazīvo ripu, izmantošana var pagaidiet, kamēr asmens apstājas. izraisīt ievainojumu. Pirms asmens nomaiņas...
 • Page 75: Funkciju Apraksts

  Ja aizsargs laika gaitā vai Šis darbarīks jāpieskrūvē ar četrām bultskrūvēm, ultravioletā starojuma iedarbībā kļūst bojāts, pieprasiet izmantojot tām paredzētos caurumus darbarīka pamatnē, Makita apkopes centrā jaunu aizsargu. NEIZJAUCIET uz līdzenas un stabilas virsmas. Tādējādi tas neapkritīs VAI NENOŅEMIET AIZSARGU. un jūs nesavainosieties.
 • Page 76 Maksimālās zāģēšanas jaudas saglabāšana Zāģēšanas leņķa noregulēšana Šis darbarīks ir rūpnīcā noregulēts, lai nodrošinātu Att.11 maksimālo zāģēšanas jaudu ar 260 mm zāģa asmeni. Nospiediet kloķi, lai saslēgtu izciļņus un pagrieziet pretēji Pirms jebkādu regulējumu veikšanas atvienojiet pulksteņrādītāja virzienam, kamēr vairs nevar pagriezt. darbarīku no barošanas avota.
 • Page 77 Eiropas valstīm smagus ievainojumus. PIRMS turpmākas Att.16 ekspluatācijas atgrieziet darbarīku Makita apkopes Lai nepieļautu slēdža mēlītes nejaušu pavilkšanu, centrā, lai to atbilstoši salabotu. darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas pogu. Lai NEKAD neizjauciet atbloķēšanas pogu, pasitot uz • iedarbinātu darbarīku, nospiediet sviru uz kreiso pusi, leju citādi.
 • Page 78 šādi noregulējot regulēšanas skrūvi. izslēgts un atvienots no barošanas avota. Nejauša darbarīka ieslēgšanās var izraisīt smagus Att.20 ievainojumus. Atskrūvējiet regulēšanas skrūvi, griežot to pretēji Izmantojiet tikai Makita galatslēgu, pulksteņrādītāja virzienam. • paredzēta asmens uzstādīšanai Kad regulēšanas skrūve ir atskrūvēta, virziet to uz noņemšanai.Neizmantojot šo atslēgu, var pārāk...
 • Page 79 PIEZĪME: parādīsies sarkana indikatora zona, un tā pazudīs, šim darbarīkam pievienosiet Makita • apakšējos ierobežotājus pārvietojot uz āru. putekļsūcēju, darbs ar to būs tīrāks. Augšējos ierobežotājus var noņemt vai pārvietot uz PIEZĪME: iekšpusi vai ārpusi, atslābinot sviras. Iztukšojiet putekļu ieliktni, kamēr uzkrājušās zāģu •...
 • Page 80 avota, pēc tam pārbaudiet atstarpi starp ierobežotājiem grieziet skrūvspīļu rokturi pulksteņrādītāja virzienā. un kustīgajām daļām. Maksimālais apstrādājamā materiāla, ko var nostiprināt Pirms zāģēšanas darbību veikšanas stingri nostipriniet ar horizontālajām skrūvspīlēm, platums ir 215 mm. apakšējos ierobežotājus, pievelkot saspiedējskrūves, un BRĪDINĀJUMS: augšējos ierobežotājus, pievelkot sviras.
 • Page 81 pirms atgriežat to atpakaļ pilnībā paceltajā stāvoklī. BRĪDINĀJUMS: Pirms slēdža iestatīšanas ieslēgtā pozīcijā • BRĪDINĀJUMS: pārliecinieties, asmens neskar Veicot slīpo zāģēšanu, vispirms velciet ratiņus • apstrādājamo materiālu utt. līdz galam virzienā uz sevi un nospiediet Ieslēdzot darbarīku, asmens skar rokturi līdz galam uz leju, pēc tam bīdiet ratiņus apstrādājamo materiālu, var izraisīt atsitienu un virzienā...
 • Page 82 Asmeni nedrīkst pacelt, līdz tas nav pilnībā apstrādājamā materiāla aizmugurē ir tāds pats • apstājies. Slīpās zāģēšanas laikā nozāģētais kā sienas garums. Piemērojiet zāģēšanas garumu materiāla gabals var atbalstīties pret asmeni. Ja zāģēšanas leņķim. Vienmēr vairākus gabalus asmens tiek pacelts, kad tas vēl griežas, asmens izmantojiet pārbaudei, lai pārbaudītu zāģēšanas var izgrūst nozāģēto gabalu, izraisot materiāla leņķus.
 • Page 83 (B) tabula Alumīnija profilu zāģēšana Att.50 Profila stāvoklis Profila mala pret vadotnes Pabeigtais materiāls A att. ierobežotāju Alumīnija profilu nostiprināšanai izmantojiet starplikas blokus vai atgriezumu gabalus, kā attēlots Sienas malai jāatrodas pret zīmējumā, lai alumīnijs nedeformētos. Zāģējot Pabeigtais materiāls vadotnes ierobežotāju. Iekšējam būs asmens labajā...
 • Page 84 Pārnēsājiet darbarīku, turot tā pamatnes abas puses, kā Att.54 attēlots zīmējumā. Darbarīku iespējams daudz vieglāk Nolaidiet rokturi uz leju līdz galam un nobloķējiet pārnēsāt, noņemot turekļus, putekļu maisu, u.c. rokturi zemākajā stāvoklī, nospiežot aiztura tapu. Ar leņķmēru, lekālu, u.c. izlīdziniet asmens malu ar Att.53 vadotnes ierobežotāja priekšējo daļu.
 • Page 85 2. Regulēšanas skrūve precīza. 3. Sešstūra atslēga Ja lāzera mehānisms ir sabojājies, remonts jāveic • 4. Lāzera līnija Makita pilnvarotajam apkopes centram. 5. Zāģa asmens 009514 Lāzera starojuma objektīvu tīrīšana Lāzera līnijas regulēšana asmens labajai pusei. Tikai modeļiem LS1016L un LS1016FL Att.63...
 • Page 86 Izmantojiet Makita piederumu vai papildierīci • tikai paredzētajam mērķim. Izmantojot piederumu vai papildierīci neparedzētiem mērķiem, var gūt smagus ievainojumus. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Zāģa asmeņi ar tērauda un karbīda uzgaļiem •...
 • Page 87 LIETUVIŲ KALBA (Originali naudojimo instrukcija) Bendrasis aprašymas 1-1. Stabdiklio kaištis 25-2. Pjovimo disko gaubtas 47-1. Lubų karnizo fiksatorius L 2-1. Šešiakampiai varžtai 25-3. Šešiakampis varžtas (pasirenkamas priedas) 3-1. Pjovimo disko apsauga 26-1. Rodyklė 47-2. Lubų karnizo fiksatorius R 4-1. Pjovimo disko apsauga 26-2.
 • Page 88 1,6 mW (2M lazerio klasė ) Matmenys (I x P x A) 718 mm x 640 mm x 671 mm Neto svoris Visoms šalims, išskyrus Europos šalis LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg Europos šalims LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg...
 • Page 89: Bendrieji Perspėjimai Darbui Su Elektriniais Įrankiais

  Šis įrankis skirtas tiksliam tiesiam ir kūginiam medienos Techninę dokumentaciją saugo mūsų įgaliotasis atstovas pjovimui. Naudojant reikiamas pjūklo geležtes, galima Europoje, kuris yra: pjauti ir aliuminį. Makita International Europe Ltd, ENF002-1 Michigan, Drive, Tongwell, Elektros energijos tiekimas Milton Keynes, MK15 8JD, England (Anglija) Įrenginiui turi būti tiekiama tokios įtampos elektros...
 • Page 90 pritvirtintas prie sukamojo pagrindo ir kreipiamojo 26. Naudokite šioje instrukcijoje aptvaro spaustuvais. Draudžiama įtvirtinti ruošinį rekomenduojamus priedus. Naudojant rankomis. netinkamus priedus, pvz., šlifavimo diskus, Jokiu būdu netieskite rankos už pjūklo galima susižeisti. geležtės. 27. Pjūklą naudokite tik medžiui, aliuminiui ir Prieš...
 • Page 91: Veikimo Aprašymas

  Jeigu laikui bėgant arba dėl ultravioletinių spindulių Pav.2 poveikio apsauga prarastų skaidrumą, susisiekite su Šį įrankį reikia prisukti keturiais varžtais prie lygaus, „Makita“ techninio aptarnavimo tarnyba, kad įsigytumėte stabilaus paviršiaus, įsukant juos į įrankio pagrinde naują apsaugą. NEATJUNKITE NENUIMKITE varžtams padarytas skyles. Tai neleis įrankiui pasvirti ir APSAUGOS.
 • Page 92 Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo darbus, būtinai Įžambaus kampo nustatymas atjunkite įrankį nuo maitinimo tinklo. Montuodami naują Pav.11 pjovimo diską, visada patikrinkite apatinę ribinę disko Stumkite rankenėlę, kad kumšteliai užsifiksuotų, tuomet padėtį ir, jeigu reikia, pareguliuokite ją tokiu būdu: sukite ją pagal laikrodžio rodyklę tol, kol ji nesisuks. Pasukite sukiojamą...
 • Page 93 įrankį, atiduokite jį suremontuoti į „Makita“ techninio aptarnavimo centrą. Jungiklio veikimas NIEKADA neužklijuokite atlaisvinimo mygtuko • Europos šalims lipnia juostele ir nepanaikinkite jo funkcijos kitomis Pav.16 priemonėmis. Jungiklis, kurio atlaisvinimo Kad gaidukas nebūtų atsitiktinai nuspaustas, yra mygtukas yra užblokuotas, gali netyčia įjungti įrankį...
 • Page 94 Atlaisvinkite reguliavimo varžtą, sukdami jį prieš Diskui montuoti arba nuimti naudokite tik • laikrodžio rodyklę. pateiktą galinį raktą „Makita“.Nenaudojant šio Atleidę reguliavimo varžtą, slinkite jį į dešinę arba rakto, šešiakampis varžtas gali būti perveržtas arba kairę tiek, kiek galima. nepakankamai priveržtas, o tai gali sąlygoti sunkų...
 • Page 95 įrankio dulkių antgalio, ją galima lengvai nuimti. Pav.36 PASTABA: Pjaunant įstrižu kampu, pareguliuokite apatinį ir viršutinį Jeigu prie šio įrankio prijungiate „Makita“ dulkių kreiptuvus taip, kad jie būtų kaip įmanoma arčiau disko ir • siurblį, darbus galima atlikti švariau. užtikrintų maksimalią ruošinio atramą, ir patikrinkite, ar PASTABA: visiškai nuleidus bei pakėlus rankenėlę...
 • Page 96 Prispauskite ruošinį prie kreiptuvo ir pasukite pagrindą. ĮSPĖJIMAS: Nustatykite ruošinį į norimą pjovimo padėtį ir užtvirtinkite Norėdami, kad pjūvis būtų tikslus, ir siekdami • jį, tvirtai užverždami spaustuvo rankeną. apsisaugoti nuo pavojingo įrankio kontrolės Pasukus spaustuvų rankenėlę 90° kampu prieš praradimo, ilgus ruošinius visuomet atremkite, laikrodžio rodyklę, spaustuvų...
 • Page 97 suktis visu greičiu. Po to atsargiai nuleiskite ĮSPĖJIMAS: rankenėlę į žemiausią padėtį, tuo pačiu metu Tvirtai priveržkite fiksavimo varžtą, sukdami jį • lygiagrečiai spausdami pjovimo diską pagal laikrodžio rodyklę, ir patraukite fiksavimo NORĖDAMI PRADĖTI PJAUTI RUOŠINĮ, svirtį pjūklo priekio link, dirbant STUMKITE SUPORTĄ...
 • Page 98 Pav.45 Nustatykite ir užtvirtinkite nuožambaus • Gali būti dekoratyviniai ir skliautiniai karzinų kampo nustatymą ties 31,6° sujungimai, kurie sudaro „vidinius" 90° kampus ((1) DEŠINIUOJU kampu. bei (2) A pav.) ir „išorinius" 90° kampus ((3) bei (4) Dėkite dekoratyvinį karnizą jo lentos •...
 • Page 99: Techninė Priežiūra

  C pav.: 45° kairiuoju nuožambiu kampu Atlikdami kitus nei griovelių išpjovimo pjūvius, • Dėkite dekoratyvinį karnizą, jo SIENĄ LIEČIANTĮ būtinai sugrąžinkite fiksavimo svirtį į pradinę KRAŠTĄ atrėmę į kreiptuvą, o jo LUBAS padėtį. Bandant atlikti pjūvius, kai fiksavimo svirtis LIEČIANTĮ KRAŠTĄ atrėmę į dekoratyviniam yra netinkamoje padėtyje, pjūviai gali būti netikslūs karnizui pjauti skirtus stabdiklius, kaip parodyta pav.
 • Page 100 Pjovimo kampo nustatymas dešinėje pusėje. Po to tvirtai užveržkite svirtelę. Šis įrankis gamykloje buvo kruopščiai nustatytas ir sulygiuotas, tačiau jo neprižiūrint, sulygiavimas gali Pav.59 išsireguliuoti. Jeigu įrankis sulygiuotas netinkamai, Patikrinkite, rankenėlės laikiklio atlikite tokius veiksmus: esančios rodyklės rodo 0° kampą įstrižumo skalėje, esančioje ant rankenėlės.
 • Page 101 Jeigu elektrinis stabdiklis netinkamai veikia, kreipkitės į keičiama šešiakampiu veržliarakčiu sukiojant du varžtus. „Makita“ techninio aptarnavimo centrą, kad jį pataisytų (Keičiamas lazerio linijos intervalas nustatytas gamykloje Po naudojimo 1 mm atstumu nuo šoninio pjovimo disko paviršiaus).
 • Page 102 • „Makita“ įrankiu rekomenduojama naudoti šiuos „Makita“ įtaisus ir priedus. Naudojant bet kokius kitus įtaisus ir priedus, galima sunkiai susižeisti. „Makita“ įtaisą arba priedą naudokite tik pagal • jo numatytąją paskirtį. Naudojant įtaisą arba priedą ne pagal jo numatytąją paskirtį, galima sunkiai susižeisti.
 • Page 103 EESTI (algsed juhised) Üldvaate selgitus 1-1. Stoppernõel 26-1. Nool 48-1. Kaareprofiili freesimise stopper L 2-1. Kuuskantpoldid 26-2. Nool 48-2. Kaareprofiili freesimise stopper R 3-1. Terakaitse 26-3. Terakorpus 48-3. Eerungiplaat 4-1. Terakaitse 26-4. Saetera 49-1. Juhtpiire 49-2. Kaareprofiili freesimine 5-1. Otsamislaud 27-1.
 • Page 104: Tehnilised Andmed

  1,6 mW (laseri klass 2M) Mõõtmed (P x L x K) 718 mm x 640 mm x 671 mm Netomass Kõik riigid väljaspool Euroopat LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg Euroopa riigid LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg LS1016FL.….24,3 kg...
 • Page 105: Üldised Elektritööriistade Ohutushoiatused

  Ainult Euroopa riigid siduge seda avatud asendisse. Ärge teostage ühtki toimingut kinnitamata EÜ vastavusdeklaratsioon detailiga. Töödeldav detail peab olema kõigi Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, toimingute ajal kruustangidega kindlalt kinnitatud et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): vastu pöördalust ja juhtpiiret. Ärge kunagi Masina tähistus: kasutage töödeldava detaili kinnihoidmiseks käsi.
 • Page 106 Enne töödeldava detaili liigutamist või seadete laske petta näilisest turvatundest. muutmist lülitage tööriist välja ja oodake, kuni Saeketas eksimust ei andesta. saetera seiskub. 26. Kasutage alati selles kasutusjuhendis Enne lõiketera vahetamist või hooldamist soovitatud tarvikuid. Sobimatute tarvikute, tõmmake tööriista toitejuhe voolukontaktist nagu sobimatute abrasiivketaste, kasutamine välja.
 • Page 107: Funktsionaalne Kirjeldus

  Ärge eemaldage saekettakaitset pinnale kinnitada, kasutades tööriista alusel olevaid kinnihoidvat vedru. Kui kaitse saab UV-kiirguse või poldiauke. aitab vältida kummuliminekut vananemise tõttu kahjustada, võtke ühendust Makita võimalikke vigastusi. teeninduskeskusega. KAITSE KÕRVALEPÖÖRAMINE FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS VÕI EEMALDAMINE ON KEELATUD. Otsamislaua paigutamine HOIATUS: Joon.5...
 • Page 108 Maksimaalse saagimisjõudluse säilitamine Eerunginurga reguleerimine Saag tehases reguleeritud maksimaalsele Joon.11 saagimisjõudlusele 260 mm saeketta kasutamisel. Lükake pidet nii, et nukid haakuksid ja pöörake seda Ühendage saag enne mis tahes reguleerimistoimingute lõpuni päripäeva. Keerake eerungialust, vajutades teostamist vooluvõrgust lahti. saeketta lukustushooba samal ajal alla. Kui pide on asendis, kus paigaldamisel kontrollige alati ketta alumist piirasendit ja osuti näitab eerungisae skaalal soovitud nurka, pöörake vajadusel reguleerige seda järgnevalt:...
 • Page 109 Joon.16 tõsised vigastused. ENNE edasist kasutamist viige Selleks, et lüliti päästikut poleks võimalik juhuslikult masin parandamiseks Makita tõmmata, on tööriistal lahtilukustuse nupp. Tööriista teeninduskeskusesse. käivitamiseks suruge hoob vasakule, vajutage Vabastusnupu fikseerimine kleeplindi vms abil on •...
 • Page 110 Kasutage saeketta paigaldamiseks või paremale, reguleerides reguleerkruvisid järgmiselt. • mahavõtmiseks üksnes kaasasolevat Makita Joon.20 padrunvõtit.Vastasel juhul võite kuuskantpoldi üle Keerake reguleerkruvi vastupäeva lahti. pingutada või seda ebapiisavalt pingutada, mis võib Kui reguleerkruvi on lahti keeratud, libistage see kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
 • Page 111 Ülemisi tõkiseid saab maha võtta või sisse-/väljapoole MÄRKUS: liigutada hoobade lahtikeeramise teel. Makita tolmuimeja ühendamine selle masinaga • muudab töö puhtamaks. Joon.36 NB!: Faasisaagimise korral reguleerige alumise ja ülemise Tühjendage tolmukarp enne, kui kogunenud...
 • Page 112: Tööriista Kasutamine

  kinnitusrakise vastu, paigutage kinnitusrakis teise kohta. aluses olevatesse avadesse ja reguleerige nende Suruge töödeldav detail tasaselt vastu juhtpiiret ja pikkust vastavalt toestatava detaili pikkusele. Seejärel eerungiplaati. Asetage töödeldav detail soovitud keerake hoidikud korralikult kruvidega kinni. lõikeasendisse ja fikseerige, keerates kinnitusrakise HOIATUS: nupu tugevasti kinni.
 • Page 113 enne selle ülemisse asendisse tõstmist. kinnitage hoob korralikult uuesti, et kaldenurk turvaliselt fikseerida. Fikseerige töödeldav detail HOIATUS: kinnitusrakise abil. Veenduge, et kelk on lõpuni Keerake lukustuskruvi päripäeva korralikult operaatori poole tõmmatud. Lülitage tööriist sisse • kinni ja tõmmake lukustushooba sae esiosa (tera ei tohi ikka veel detaili vastu puutuda) ning poole, kelk...
 • Page 114 vigurprofileerimine eerungialuse lamedal pinnal. Kallutage kinnitage fassett-lõike • Kaare vigurprofiili lõikamiseks on kaks erinevat ja nurgaks 33,9° VASAKULE. nõgusprofiili lõikamiseks üks võimalus; 52/38° Seadistage ja kinnitage kaldenurgaks • kaareprofiili lõikamine, 45° kaareprofiili lõikamine 31,6° PAREMALE. ning 45° nõgusprofiili lõikamine. Vt illustratsioone. Asetage kaareprofiil tagumise laiema •...
 • Page 115 mõõtudele vastavalt. Keerake kinni kruvid, et Tööriista kandmine fikseerida kaareprofiili stopperid. Vaadake Joon.52 faasimise nurka tabelist (C). Veenduge selles, et masin on vooluvõrgust lahti Joon.49 ühendatud. Seadke saeketta faasinurgaks 0° ja pöörake eerungialus parempoolsesse eerunginurga asendisse. Tabel (C) Kinnitage liuglatid nii, et alumine liuglatt lukustuks asendis, kus kelk on tõmmatud lõpuni kasutaja suunas, Asend joon.
 • Page 116 vastupäeva. Pöörake eerungialust nii, et osuti näita 45°, keerake vasakpoolse 45° näiduks jääks faasimisskaalal 0°. Seejärel pöörake kaldenurga lõikamise seadistamiskeks lati eerungialust kergelt päripäeva ja vastupäeva, et reguleerimispolti kuni osuti näitab 45°. eerungialuse täke kinnituks faasimistäkkesse 0° Õige 45° parempoolse kaldenurga juures.
 • Page 117 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb reguleerige reguleerkruvi nii, et lõikejoon töödeldaval vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd materjalil jääks kohakuti laserjoonega. lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. MÄRKUS: TARVIKUD Kontrollige regulaarselt laserjoone asendi täpsust.
 • Page 118 Kinnitusrakise moodul (horisontaalne kinnitusrakis) • Vertikaalne kinnitusrakis • Otsmutrivõti nr 13 • Hoidik • Tolmukott • Kaareprofiili stopperi komplekt • Kolmnurkjoonlaud • Tolmukarp • Kuuskantvõti (mudelitele LS1016L ja LS1016FL) •...
 • Page 119 РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция) Объяснения общего плана 1-1. Стопорный штифт 24-4. Ограждение полотна 47-1. Ограничитель пояска Л 2-1. Болты с шестигранной головкой 25-1. Замок вала (дополнительный аксессуар) 3-1. Ограждение полотна 25-2. Футляр для полотна 47-2. Ограничитель пояска П 4-1. Ограждение полотна 25-3.
 • Page 120: Технические Характеристики

  1,6 мВт ( Лазер класса 2М ) Размеры (Д х Ш х В) 718 мм x 640 мм x 671 мм Вес нетто Для всех стран, за исключением европейских стран LS1016 …..23,6 кг LS1016L/LS1016F …..23,7 кг LS1016FL.….23,8 кг Для европейских стран LS1016 ….24,1 кг...
 • Page 121 предназначен для точных Обозначение устройства: прямых и угловых пропилов в древесине. При Торцовочная пила консольного типа использовании соответствующих пильных дисков Модель/Тип: LS1016, LS1016L, LS1016F, LS1016FL возможно пиление алюминия. являются серийной продукцией и ENF002-1 Источник питания Соответствует следующим директивам ЕС: Данный...
 • Page 122: Дополнительные Правила Техники Безопасности Для Инструмента

  поверхность) или болт. Повреждение этих использования. деталей может привести к поломке лезвия. ENB034-6 14. Убедитесь в прочном креплении ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА поворотного основания и в его неподвижности во время выполнения ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ работ. ИНСТРУМЕНТА 15. Для обеспечения вашей безопасности Используйте защитные очки. перед...
 • Page 123: Описание Функционирования

  УСТАНОВКА 31. В случае износа замените планку для пропилов. Установка на верстак 32. Не используйте циркулярные пилы, изготовленные из быстрорежущей стали. Рис.1 33. Некоторые виды пыли, возникающей при При отгрузке с завода ручка инструмента пилении, содержат химические вещества, фиксируется в опущенном положении при помощи которые...
 • Page 124 удерживающую ограждение регулировки следующим образом: дисковой пилы. При повреждении ограждения со временем или под воздействием ультрафиолетовых лучей свяжитесь с сервисным центром компании Makita, чтобы получить новое ограждение. НЕ ЛОМАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ ОГРАЖДЕНИЕ. Расположение планки для пропилов Рис.5 Рис.6 Данный...
 • Page 125 поверхность ограждения направляющей наклоните каретку влево, затем нажмите кнопку соприкасается с верхней поверхностью поворотной разблокировки. Удерживая кнопку разблокировки базы. нажатой, наклоните каретку вправо. Отключите инструмент от сети, поверните диск рукой, Рис.14 нажимая на рукоятку до конца, чтобы убедиться в том, Наклоняйте...
 • Page 126 позволяет плавно включать • если он включается при нажатии куркового инструмент путем ограничения пускового выключателя без нажатия кнопки блокировки. момента. Требующий ремонта инструмент может случайно включиться и причинить тяжелую травму. Верните инструмент в сервисный центр Makita для надлежащего ремонта ДО...
 • Page 127 регулировочный винт в только прилагаемым торцовым ключом крайнем положении сдвига. Makita.Несоблюдение этого требования может Линия лазера настроена на привести к перетягиванию или недостаточной предприятии-изготовителе так, что она расположена затяжке шестигранного болта и получению в пределах 1 мм от боковой поверхности диска...
 • Page 128 обеспечить чистое • собираетесь использовать. Использование использование инструмента, подсоедините к неправильного кольца с отверстием может нему пылесос Makita. привести к неправильной установке диска, что УВЕДОМЛЕНИЕ: вызовет его перемещение и сильную вибрацию, Опорожняйте пылесборник до того, как уровень • которая может стать причиной потери контроля...
 • Page 129 длине. Если инструмент или диск коснется рукоятку тисков по часовой стрелке. ограждения, это может привести к отдаче или ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: неожиданному перемещению материала и тяжелым травмам. Во время выполнения всех операций • обрабатываемая деталь должна быть Рис.34 надежно закреплена в поворотной базе и Нижние...
 • Page 130 соприкасаться с обрабатываемой деталью - и ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: перед тем, как опустить диск, дождитесь, пока Обязательно поддерживайте длинные • он не наберет максимальные обороты. Затем детали, чтобы они были вровень с плавно опустите ручку в крайнее нижнее поверхностью поворотного основания. Это положение, чтобы...
 • Page 131 Не ослабляйте рукоятку крепления каретки давления изменить во время резания, точность • во время вращения диска. Незакрепленная разреза нарушится. каретка может во время резания вызвать Перед снятием фаски может потребоваться • неожиданную отдачу и привести к тяжелым регулировка верхнего и нижнего ограждения. травмам.
 • Page 132 для пробных срезов, чтобы проверить угол Таблица (B) установки пилы. Положение Край пояска у ограждения При обрезке поясков и погонажа с закругленным пояска на Готовая деталь направляющей Рис. A углублением устанавливайте угол фаски и угол Край, касающийся стены, должен находиться отрезки...
 • Page 133 Резка алюминиевого профиля Зафиксируйте подвижные стойки так, чтобы нижняя подвижная стойка была закреплена в положении Рис.50 максимального сдвига каретки к оператору, а верхние При креплении алюминиевого профиля, стойки были закреплены в положении каретки, используйте распорные блоки или детали полностью сдвинутой вперед...
 • Page 134 Угол резки базы при помощи треугольника, Сдвиньте каретку к ограждению направляющей плотничного угольника и т. д., поворачивая и затяните стопорный винт по часовой стрелке, шестигранный болт с правой стороны затем потяните стопорный рычаг к передней держателя рычага по часовой стрелке. части...
 • Page 135 В случае любых неисправностей лазерного • блока отремонтируйте инструмент в официальном сервисном центре Makita. Очистка линзы лазера Только для моделей LS1016L и LS1016FL Рис.63 Если линза лазерной лампы загрязнится, или если к ней прилипнет столько опилок, что лазерная линия будет уже не видна, выньте шнур пилы из розетки...
 • Page 136 была вставлена в поворотное основание до упора. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Данные принадлежности или • приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным...
 • Page 140 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884886E983...

This manual is also suitable for:

Ls1016flLs1016lLs1016f