Download  Print this page

Makita LS1016 Instruction Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slide Compound Miter Saw
GB
Skjutbar kap- och geringskombinationssåg BRUKSANVISNING
S
Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging BRUKSANVISNING
N
Ristikelkkasaha
FIN
Slīdrāmja kombinētais leņķzāģis
LV
Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo
LT
ir kampų suleidimo pjūklas
Liuglõike eerungisaag
EE
Торцовочная пила консольного типа
RUS
LS1016
LS1016L
LS1016F
LS1016FL
INSTRUCTION MANUAL
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS1016

  Summary of Contents for Makita LS1016

 • Page 1 Skjutbar kap- och geringskombinationssåg BRUKSANVISNING Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging BRUKSANVISNING Ristikelkkasaha KÄYTTÖOHJE Slīdrāmja kombinētais leņķzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ir kampų suleidimo pjūklas Liuglõike eerungisaag KASUTUSJUHEND Торцовочная пила консольного типа РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ LS1016 LS1016L LS1016F LS1016FL...
 • Page 2 009483 010593 009485 009486 009488 001538 009496 009737 009736 009487 009517 009489...
 • Page 3 009496 010322 009513 010533 009886 009491 009492 009493 009494 009483 012597 012591...
 • Page 4 009500 012594 012592 009483 012593 009495 009497 009500 009498...
 • Page 5 012680 009925 009501 006793 010592 010591 001549 009508 010594 009611 009502 009606 005232 009503 009607...
 • Page 6 009496 009505 009504 001555 001557 009521 009522 009520 009523 001563 009483 009506 009509 009525 009512...
 • Page 7 001819 009490 009511 009526 009527 009608 009609 009610 001145 009516...
 • Page 8: Explanation Of General View

  ENGLISH (Original instructions) Explanation of general view 1-1. Stopper pin 27-1. Hex socket bolt 49-1. Lock lever 2-1. Hex bolts 27-2. Outer flange 49-2. Locking screw 52-1. 52/38 ゚ type crown molding 27-3. Saw blade 3-1. Blade guard 52-2. 45 ゚ type crown molding 4-1.
 • Page 9: Specifications

  1.6mW (Laser Class 2M) Dimensions (L x W x H) 718 mm x 640 mm x 671 mm Net weight For all countries other than European countries LS1016 …..23.6 kg LS1016L/LS1016F …..23.7 kg LS1016FL.….23.8 kg For European countries LS1016 ….24.1 kg LS1016L/LS1016F …..24.2 kg...
 • Page 10: General Power Tool Safety Warnings

  Slide Compound Miter Saw 13. Do not operate saw without guards in place. Model No./ Type: LS1016, LS1016L, LS1016F, Check blade guard for proper closing before each LS1016FL use. Do not operate saw if blade guard does not...
 • Page 11: Bench Mounting

  move freely and close instantly. Never clamp or tie 38. Wait until the blade attains full speed before cutting. the blade guard into the open position. 39. Stop operation immediately if you notice 14. Keep the floor area free of loose material e.g. anything abnormal.
 • Page 12: Functional Description

  If guard becomes damaged through age or UV light saw blade as shown in the figure. Push the carriage toward exposure, contact a Makita service center for a new the guide fence fully and lower the handle completely. Use guard. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD.
 • Page 13: Adjusting The Miter Angle

  After adjustment, always return the stopper lever to the CAUTION: original position by turning it counterclockwise. After changing the bevel angle, always secure the • arm by tightening the lever clockwise. WARNING: NOTICE: After installing a new blade and with the tool •...
 • Page 14 To turn on the laser beam, press the upper position (I) of result in unintentional operation and serious the switch. To turn off the laser beam, press the lower personal injury. Return tool to a Makita service position (0) of the switch. center for proper repairs BEFORE further usage.
 • Page 15 Installing or removing saw blade blade. Accidental start up of the tool may result in serious personal injury. WARNING: Use only the Makita hex wrench provided to install • Always be sure that the tool is switched off and •...
 • Page 16: Securing Workpiece

  NOTE: Fig.43 If you connect a Makita vacuum cleaner to this tool, • In case of bevel-cutting, adjust the lower and upper cleaner operations can be performed. fence positions to be as close to the blade as practical to...
 • Page 17: Operation

  Position the vise arm according to the thickness and shape of WARNING: the workpiece and secure the vise arm by tightening the Always support a long workpiece so it is level • screw. If the screw to secure the vise arm contacts the with the top surface of the turn base for an carriage, install the screw on the opposite side of vise arm.
 • Page 18: Compound Cutting

  making any contact and wait until the blade attains WARNING: full speed. Then gently lower the handle to the fully Firmly tighten the locking screw clockwise and pull • lowered position while applying pressure in parallel the lock lever towards the front of the saw so that the with the blade and PUSH THE CARRIAGE carriage will not move during operation.
 • Page 19 Fig.52 Lay crown molding with its broad back • (hidden) surface down on the turn base There are crown and cove molding joints which with its CEILING CONTACT EDGE are made to fit "Inside" 90° corners ((1) and (2) in against the guide fence on the saw.
 • Page 20: Carrying Tool

  Fig.56 pulled to operator and the upper poles are locked in the position of the carriage fully pushed forward to the guide Table (C) fence (refer to the section titled "Slide lock adjustment ".) Lower the handle fully and lock it in the lowered position Position in Miter angle Finished piece...
 • Page 21 Adjustment of the laser line position Fig.61 Lower the handle fully and lock it in the lowered For models LS1016L and LS1016FL only position by pushing in the stopper pin. Square the Fig.68 side of the blade with the face of the guide fence Fig.69 using a triangular rule, try-square, etc.
 • Page 22: Replacing Carbon Brushes

  Secure the workpiece with the the switch trigger. If the electric brake is not working correctly, vertical vise without shifting the workpiece from have the tool repaired by a Makita service center the pre-checked position. After use Plug the tool and turn on the laser switch.
 • Page 23 SVENSKA (Originalbruksanvisning) Förklaring till översiktsbilderna 47-1. Hållare 1-1. Låstapp 26-4. Sågblad 2-1. Sexkantsbultar 27-1. Insexbult 47-2. Skruv 3-1. Klingskydd 27-2. Yttre fläns 49-1. Låsknapp 4-1. Klingskydd 27-3. Sågblad 49-2. Låsskruv 52-1. 52/38 ゚ kronlist 5-1. Spårbädd 27-4. Innerfläns 52-2. 45 ゚ kronlist 27-5.
 • Page 24 1,6mW (laserklass 2M) Mått (L x B x H) 718 mm x 640 mm x 671 mm Vikt För alla länder utanför Europa LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg För länder i Europa LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg LS1016FL.….24,3 kg...
 • Page 25: Allmänna Säkerhetsvarningar För Maskin

  Makita försäkrar att följande maskiner: ・ Gäller endast EU-länder Maskinbeteckning: Elektrisk utrustning får inte kastas i Skjutbar kap- och geringskombinationssåg hushållssoporna! Modellnr./-typ: LS1016, LS1016L, LS1016F, LS1016FL Enligt EU-direktivet som avser äldre Följer följande EU-direktiv: elektrisk och elektronisk utrustning och 2006/42/EC dess tillämpning...
 • Page 26 Anslut geringssågar till en anordning för 28. Använd endast flänsar avsedda för den här dammuppsamling innan sågning. maskinen. 10. Välj sågblad som passar det material som 29. Var försiktig så att inte axeln, flänsarna skall sågas. (särskilt monteringsytan) eller bulten inte Använd inte sågen till annat än för sågning av skadas.
 • Page 27: Installation

  åt bulten. Ta inte bort det fjäderupphängda klingskyddet. Om klingskyddet blir skadat p.g.a. UV-ljus eller genom slitage kontaktar du ett Makita servicecenter för att få ett nytt klingskydd. KLINGSKYDDET FÅR ALDRIG BLOCKERAS ELLER TAS BORT.
 • Page 28 Fig.7 Kontrollera att maskinens nätsladd är utdragen och snurra på klingan för hand, medan handtaget hålls ner fullständigt, och Koppla först bort maskinen från elnätet. Lossa alla kontrollera att klingan inte kommer i kontakt med någon del av skruvar (2 skruvar på vardera vänster och höger sida) undre basplattan.
 • Page 29 Vrid låsskruven medurs för att låsa den övre I annat fall kan det orsaka oavsiktlig aktivering och skjutstången. allvarlig personskada. Returnera maskinen till ett Avtryckarens funktion MAKITA servicecenter för reparation INNAN du fortsätter att använda den. För länder i Europa Blockera ALDRIG säkerhetsknappen genom att •...
 • Page 30 Använd endast medföljande insexnyckel från • som möjligt. Makita för att montera eller ta bort klingan. Dra åt inställningsskruven ordentligt i det läge där Underlåtenhet att använda nyckeln kan leda till att den inte kan skjutas längre.
 • Page 31 Använd endast medföljande hylsnyckel från slå lätt på den för att avlägsna partiklar som fastnat på • Makita för att montera eller ta bort klingan. insidan, vilket annars kan hindra fortsatt uppsamling. Underlåtenhet att använda nyckeln kan leda till att OBS! insexbulten dras åt för mycket eller för lite vilket...
 • Page 32 Fastsättning av arbetsstycke Innan du börjar såga ska du fästa de nedre anhållen ordentligt genom att dra åt vingskruvarna och de övre VARNING! anhållen genom att dra åt spakarna. är ytterst viktigt alltid fästa När du är klar med vinkelsågningen ska du inte glömma •...
 • Page 33 Sågning genom tryck VARNING! (sågning av små arbetsstycken) Rotera alltid tvingmuttern medurs tills • arbetsstycket är ordentligt fäst. I annat fall kan Fig.48 arbetsstycket röra sig under sågarbetet och orsaka Arbetsstycken som är upp till 68 mm höga och 160 möjlig skada på...
 • Page 34 Utför aldrig skjutsågning med handtaget låst i det Kombinationssågning • nedsänkta läget. Kombinationssågning är en process där vinkelsågning Lossa aldrig på vredet som fäster vagnen utförs i kombination med att en geringsvinkel sågas i ett • medan klingan roterar. Om vagnen är lös medan arbetsstycke.
 • Page 35 Tabell (B) Den färdiga biten som ska användas är • alltid på HÖGER sida om klingan efter Listens läge Listkanten mot anslaget Färdigt arbetsstycke det att sågningen är avslutad. i fig. A Kronliststopp (valfritt tillbehör) underlättar Takkanten ska ligga an mot sågningen av kronlist utan att sågklingan måste Det färdiga arbetsstycket anslaget.
 • Page 36 Inställning av sågvinkeln VARNING! Maskinen är noga inställd och inriktad på fabriken, men Försök inte utföra denna typ av sågning genom • ovarsam hantering kan påverka detta. Om maskinen att använda en bredare (tjockare) klinga eller inte är korrekt riktad gör du på följande sätt: en dadoklinga.
 • Page 37 är i linje med laserlinjen. OBS! Kontrollera regelbundet laserlinjens läge för att • bibehålla noggrannheten. Låt maskinen repareras på ett auktoriserat Makita • servicecenter om det uppstår något fel på 1. Skruva för att ändra justeringsskruvens flyttbara laserenheten. område Rengöring av laserlinsen...
 • Page 38: Byte Av Kolborstar

  Använd endast tillbehören eller tillsatserna från • Makita för de syfte de är avsedda för. I annat fall kan det leda till allvarlig personskada. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.
 • Page 39 NORSK (originalinstruksjoner) Oversiktsforklaring 47-1. Holder 1-1. Anslagsstift 26-4. Sagblad 2-1. Sekskantskruer 27-1. Sekskantbolt 47-2. Skrue 3-1. Bladvern 27-2. Ytre flens 49-1. Låsehendel 4-1. Bladvern 27-3. Sagblad 49-2. Låseskrue 52-1. 52/38 ゚ type profillist 5-1. Snittplate 27-4. Indre flens 52-2. 45 ゚ type profillist 27-5.
 • Page 40: Tekniske Data

  1,6 mW (laserklasse 2M) Mål (L x B x H) 718 mm x 640 mm x 671 mm Nettovekt For alle land utenfor Europa LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg For land i Europa LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg LS1016FL.….24,3 kg...
 • Page 41: Generelle Advarsler Angående Sikkerhet For Elektroverktøy

  Maskinbetegnelse: returneres miljøvennlig Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging gjenvinningsanlegg. Modellnr./type: LS1016, LS1016L, LS1016F, LS1016FL ENE006-1 Samsvarer med følgende europeiske direktiver: Beregnet bruk 2006/42/EC Denne maskinen er laget for nøyaktig, rett- og De er produsert i henhold til følgende standarder eller gjæringsskjæring i tre.
 • Page 42 Ikke bruk sagblader laget 26. Stoppernålen som låser skjærehodet ned er høyhastighetsstål. kun til for løfting eller oppbevaring og ikke for Bruk hørselsvern. å skjære. Bruk hørselsvern for å redusere risikoen for 27. Ikke bruk verktøyet i nærheten av brennbare hørselstap.
 • Page 43 Ikke ta av fjæren som holder bladvernet. Hvis vernet blir skadet etter som tiden går eller på grunn av UV-lys, kan du få et nytt på et Makita servicesenter. VERNET...
 • Page 44 Plassere snittplate Fig.8 Fig.9 Fig.5 Trekk først støpselet til maskinen ut av stikkontakten. Fig.6 Senk stoppehendelen for å plassere bladet som vist på Verktøyet leveres med snittplatene i dreiefoten for å figuren. Skyv vognen helt mot føringsvernet og senk redusere slitasje på utgangssiden av et kutt til et håndtaket fullstendig.
 • Page 45 For land i Europa alvorlige personskader kan oppstå. Returner Fig.16 maskinen til et Makita-servicesenter for å få den For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en feiltakelse, er reparert FØR videre bruk. sagen utstyrt med en AV-sperreknapp. Start verktøyet ved å...
 • Page 46 Skyv justeringsskruen mot høyre eller venstre så Bruk kun vedlagte sekskantnøkkel fra Makita langt det går når det er løs. • for å montere eller fjerne bladet. Dersom Stram skruen godt i den posisjonen hvor den nøkkelen ikke brukes, kan dette føre til at...
 • Page 47 Fest støvposen ved å træ den over alvorlige personskader. støvutløpet. Bruk kun medfølgende pipenøkkel fra Makita til • Når støvposten er omtrent halvfull, må du ta den av å montere eller fjerne bladet. Hvis du bruker en...
 • Page 48 MERK: De øvre vernene kan fjernes eller flyttes innover og Hvis du kobler en Makita-støvsuger til maskinen, • utover ved at du løsner hendlene. kan driften av sagen bli enda renere.
 • Page 49 BRUK ADVARSEL: Arbeidsstykket skal alltid være godt festet mot • MERKNAD: dreiefoten og føringsvernet ved hjelp av Før bruk må du frigjøre hendelen fra senket • skrustikken. Hvis arbeidsstykket ikke er godt posisjon ved å dra i anslagsstiften. festet mot vernet, kan materialet bevege seg under Ikke legg stort trykk på...
 • Page 50 Fig.50 Når du utfører gjæringssaging i vertikalplanet • må du passe på å holde hendene borte fra Trekk vognen helt mot deg. Slå på maskinen uten sagbladets bane. Vær oppmerksom på at at bladet berører arbeidsstykket, og vent til bladet bladvinkelen kan gi et feilaktig inntrykk av går med full hastighet.
 • Page 51 Fig.53 Høyre gjæringssnitt i vertikalplanet Bord (A) Måling Skjæringsvinkel Gjæringsvinkel Listposisjon Mål vegglengden og juster arbeidsemnet på bordet, på fig. A så du kan kappe til kontaktflaten mot veggen til 52/38° type 45° type 52/38° type 45° type ønsket lengde. Pass alltid på at den kappede Høyre 31,6°...
 • Page 52 nedre glidestangen er låst i den posisjonen vognen har når den Bord (C) er trukket helt mot operatøren, og de øvre stengene er låst i den Posisjon på Gjæringsvinkel Ferdig list fig. A posisjonen vognen har når den er skjøvet helt mot føringsvernet (se avsnittet med tittelen ”Skyvelåsjustering”.) Senk håndtaket Høyre 45°...
 • Page 53 Fig.61 Justering av laserlinjeposisjonen Senk håndtaket helt, og lås det i nedre stilling ved Kun for modellene LS1016L og LS1016FL å skyve inn stopperstiften. Bruk en trekantlinjal, en Fig.68 ansatsvinkel e.l. til å stille inn en rett vinkel mellom Fig.69 sagbladet føringsvernet.
 • Page 54: Valgfritt Tilbehør

  Makitas autoriserte servicesentre, etter at du har løsnet justeringsskruen. Drei disse to skruene og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. med klokken for å flytte den nærmere sideoveflaten på bladet etter at du har løsnet justeringsskruen.
 • Page 55 SUOMI (alkuperäiset ohjeet) Yleisselostus 47-1. Kannatin 1-1. Rajoitintappi 26-4. Sahanterä 2-1. Kuusioruuvit 27-1. Kuusiokoloruuvi 47-2. Ruuvi 3-1. Teränsuojus 27-2. Ulkolaippa 49-1. Lukitusvipu 4-1. Teränsuojus 27-3. Sahanterä 49-2. Lukitusruuvi 52-1. 52/38 ゚ kruunumallinen reunalista 5-1. Lovilauta 27-4. Sisälaippa 52-2. 45 ゚ kruunumallinen reunalista 27-5.
 • Page 56: Tekniset Tiedot

  1,6 mW (laserluokka 2M) Mitat (P x L x K) 718 mm x 640 mm x 671 mm Nettopaino Kaikille Euroopan ulkopuolella oleville maille. LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg Vain Euroopan mallit LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg LS1016FL.….24,3 kg...
 • Page 57: Sähkötyökalujen Käyttöä Koskevat Varoitukset

  Älä hävitä sähkötarvikkeita tavallisen Makita ilmoittaa, että seuraava(t) kone(et) kotitalousjätteen mukana! Koneen tunnistetiedot: Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita Ristikelkkasaha koskevan EU-direktiivin Mallinro/tyyppi: LS1016, LS1016L, LS1016F, LS1016FL maakohtaisten sovellusten mukaisesti Täyttävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien käytetyt sähkötarvikkeet on toimitettava vaatimukset: ongelmajätteen keräyspisteeseen 2006/42/EC ohjattava ympäristöystävälliseen...
 • Page 58 Käytä kuulosuojaimia kuulovaurioriskin 27. Älä käytä työkalua palavien nesteiden tai pienentämiseksi. kaasujen läheisyydessä. Työkalun sähköinen Pidä hansikkaita, kun käsittelet sahanteriä toiminta voi aiheuttaa räjähdyksen ja tulipalon, jos (sahanterät tulee kuljettaa kotelossa aina, kun sen läheisyydessä on palavia nesteitä tai mahdollista) ja karkeapintaisia materiaaleja. kaasuja.
 • Page 59: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS Altistumisen aiheuttama riski riippuu tällaisen työn toistuvuudesta. Vähennä altistumista näille kemikaaleille seuraavasti: työskentele VAROITUS: hyvin tuuletetussa tilassa ja käytä hyväksyttyjä Varmista aina ennen säätöjä tai tarkastuksia, • suojavarusteita, kuten erityisesti että laite sammutettu irrotettu mikroskooppisten hiukkasten suodattamiseen virtalähteestä. Jos laitetta ei sammuteta ja irroteta suunniteltuja hengityssuojaimia.
 • Page 60 Kitapalan sijoittaminen Kuva8 Kuva9 Kuva5 Irrota kone ensin pistorasiasta. Kohdista sahanterä Kuva6 kuvassa näytetyllä tavalla laskemalla rajoitinvipua Työkalu annetaan kiertopohjassa olevien kitapalojen alaspäin. Työnnä kelkka kokonaan ohjaimen suuntaan ja kanssa minimoimaan leikkauksen poistumispuolen laske kahva kokonaan alas. Käännä säätöruuvia repimistä. Kitapalat ovat tehtaan...
 • Page 61 Laite pysäytetään kytkin on viallinen, laite saattaa käynnistyä vapauttamalla liipaisinkytkin. vahingossa, mistä seurata vakava henkilövahinko. Toimita saha MAKITA-huoltoon VAROITUS: korjattavaksi ENNEN käytön jatkamista. Varmista aina ennen koneen kytkemistä ÄLÄ KOSKAAN ohita lukituksen vapautuspainiketta • • virtalähteeseen, että...
 • Page 62 Älä kosketa valaisimen linssejä, koska se on • HUOMAUTUS: erittäin kuuma päällekytkettynä tai lyhyen ajan Jos lasersäde näkyy himmeänä eikä erotu • päästä sammuttamisesta. Tämä saattaa aiheuttaa kunnolla auringonvalon vuoksi, siirry palovammoja kehoon. työskentelemään paikaan, johon aurinko ei pääse Varo kolhimasta valaisinta, ettei se vaurioidu tai •...
 • Page 63 Kuva24 Kuva30 Kun haluat irrottaa terän, löysää keskimmäistä kantta pitävä Lukitse kahva nostettuun asemaan työntämällä kuusiokoloruuvi kiertämällä sitä vastapäivään lukkotappi sisään. kuusioavaimella. Nosta teränsuojus ja keskimmäinen kansi. Kuva31 Kuva25 Terän poistamiseksi käytä istukka-avainta löysentääksesi Lukitse kara painamalla akselin lukkoa ja löysää keskiötä...
 • Page 64 Ylemmät ohjaimet voi irrottaa ja niitä voi siirtää sisään- HUOMAUTUS: ja ulospäin löysäämällä vivut. Sahaaminen on siistimpää, kun liität työkaluun • Kuva43 Makita-pölynimurin. Säädä viistesahausta tehtäessä ylemmät ja alemmat ohjaimet HUOMAUTUS: mahdollisimman lähelle terää siten, että työkappale tulee Tyhjennä pölylokero,...
 • Page 65 Vaakasuora ruuvinpuristin Sahaa painamalla kahvaa kevyesti alas. Jos • kahvaa painetaan voimakkaasti tai sitä painetaan (vaihtoehtoinen lisävaruste) sivusuunnassa, terä alkaa väristä jättäen jäljen Kuva45 työkappaleeseen ja sahauksen tarkkuus kärsii. Vaakapenkin voi asentaa kahteen asentoon jalustan Liukuleikkauksen aikana, paina hellävaroen kuljetinta •...
 • Page 66 TÄYSIN PYSÄHTYNYT, ennen kuin palautat sen HUOMAUTUS takaisin yläasentoonsa. Paina kahvaa alaspäin terän suuntaisesti. • Sahausjälki huononee, terää painetaan VAROITUS: kääntöjalustaan nähden kohtisuoraan tai jos Vedä työntösahausta tehdessäsi kelkka aina ensin painamissuuntaa muutetaan sahauksen aikana. • kokonaan itseesi päin ja paina kahva kokonaan alas. Ylä- ja alaohjaimen asentoa on ehkä...
 • Page 67 Kun kyseessä on vasemmanpuoleinen viistesahaus Esimerkki: Kun kyseessä on 52/38° kruunumallisen Taulukko (A) reunalistan sahaus kuvan A kohtaan (1): Kallistuskulma Jiirikulma Reunalistan Kallista lukitse • paikka 52/38° kulma 45° kulma 52/38° kulma 45° kulma kuvassa A kallistuskulma-asetukseksi 33,9° Oikea 31,6° Oikea 35,3°...
 • Page 68 KUNNOSSAPITO Uran leikkaus Kuva58 Dado-tyyppinen leikkaus voidaan tehdä VAROITUS: seuraavalla tavalla: Varmista aina ennen tarkastuksia • Säädä terän alempi raja-asema säätöruuvia kunnossapitoa, että laite on sammutettu ja käyttäen käytä pysäytinvartta terän irrotettu virtalähteestä. Jos laitetta ei sammuteta leikkaussyvyyden rajoittamiseksi. Katso irroteta virtalähteestä, käynnistyä...
 • Page 69 Kuva64 Laserlinjan säätäminen terän vasemmalle puolelle. Kallista terää vasemmalle kiertämällä varren pitimen oikealla puolella olevaa kuusiomutteria kaksi tai kolme kierrosta vastapäivään. Kuva65 Tasaa terän reuna huolellisesti kääntöjalustan yläpinnan kanssa kolmikulmalla, vastekulmakolla tms. kääntämällä 0° viistekulman säätöpulttia myötäpäivään. Kiristä vipu sitten tiukasti. 1.
 • Page 70 Vain mallit LS1016L ja LS1016FL aiheuttaa vakavan henkilövahingon. Kuva70 Käytä Makita-lisävarustetta tai -laitetta vain sen • Jos laserlampun linssi likaantuu, tai sahanpurua liimautuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Lisävarusteen siihen siten, ettei laserlinja ole enää hyvin näkyvissä, kytke tai laitteen vääränlainen käyttö...
 • Page 71 LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas) Kopskata skaidrojums 1-1. Aiztura tapa 26-1. Bultiņa 44-3. Skrūvspīļu stienis 2-1. Seššķautņu bultskrūves 26-2. Bultiņa 44-4. Skrūve 3-1. Asmens aizsargs 26-3. Asmens korpuss 45-1. Skrūvspīļu plāksne 4-1. Asmens aizsargs 26-4. Zāģa asmens 45-2. Skrūvspīļu uzgrieznis 5-1. Iezāģēšanas plātne 27-1.
 • Page 72 1,6mW (Lāzera klase 2M) Gabarīti (G x P x A) 718 mm x 640 mm x 671 mm Neto svars Visām citām valstīm, izņemot Eiropas valstis LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg Eiropas valstīm LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg LS1016FL.….24,3 kg...
 • Page 73: Vispārējie Mehanizēto Darbarīku Drošības Brīdinājumi

  Tikai ES valstīm Darbarīka nosaukums: Neizmest elektrisko aprīkojumu Slīdrāmja kombinētais leņķzāģis sadzīves atkritumos! Modeļa Nr./ tips: LS1016, LS1016L, LS1016F, Saskaņā ar Eiropas direktīvu par lietotajām LS1016FL elektroiekārtām un elektronikas iekārtām Atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām: un tās iekļaušanu valsts likumdošanā 2006/42/EC lietotais elektriskais aprīkojums jāsavāc...
 • Page 74 Lai mazinātu dzirdes zuduma risku, lietojiet 27. Nelietojiet darbarīku viegli uzliesmojošu šķidrumu dzirdes aizsarglīdzekļus. vai gāzu klātbūtnē. Darbarīka elektropievads var Darbam ar zāģa asmeni (kad iespējams, zāģa izraisīt eksploziju un ugunsgrēku, ja tas saskaras ar asmeņi jānes turētājā) un nelīdzenu materiālu viegli uzliesmojošiem šķidrumiem vai gāzēm.
 • Page 75: Funkciju Apraksts

  Kad tīrīšana ir pabeigta, rīkojieties pretēji iepriekš minētajai procedūrai un pieskrūvējiet bultskrūvi. Nenoņemiet atsperi, ar ko piestiprināts asmens aizsargs. Ja aizsargs laika gaitā vai ultravioletā starojuma iedarbībā ir bojāts, iegādājieties Makita apkopes centrā jaunu aizsargu. NEIZJAUCIET UN NENOŅEMIET AIZSARGU.
 • Page 76 Iezāģēšanas plātnes novietošana Att.8 Att.9 Att.5 Vispirms atvienojiet darbarīku no elektrotīkla. Nolaidiet aiztura Att.6 sviru, lai zāģa asmeni novietotu tādā stāvoklī, kā parādīts Šī darbarīka pagriežamajā pamatnē atrodas attēlā. Bīdiet atbalstu vadotnes ierobežotāja virzienā līdz iezāģēšanas plātnes, lai zāģējuma beigās nesabojātu galam un pilnībā...
 • Page 77 PIRMS turpmākas darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas pogu. Lai ekspluatācijas nododiet darbarīku MAKITA iedarbinātu darbarīku, nospiediet sviru uz kreiso pusi, apkopes centrā, lai to atbilstoši salabotu. iespiediet atbloķēšanas pogu uz iekšu un pēc tam NEKAD neizjauciet atbloķēšanas pogu, •...
 • Page 78 Kad regulēšanas skrūve ir atskrūvēta, virziet to uz un atvienots no barošanas avota. Darbarīka nejauša labo vai uz kreiso pusi līdz galam. iedarbināšana var izraisīt nopietnus ievainojumus. Cieši pieskrūvējiet regulēšanas skrūvi stāvoklī, Izmantojiet tikai Makita seššķautņu • kurā to vairs nevar pavirzīt. uzgriežņatslēgu, paredzēta asmens Lāzera līnija ir noregulēta rūpnīcā...
 • Page 79 Darbarīka nejauša iedarbināšana var izraisīt pulksteņrādītāja virzienam. Paceliet asmens aizsargu un nopietnus ievainojumus. centrālo apvalku. Izmantojiet tikai Makita šarnīruzgriežņatslēgu, • Att.25 paredzēta asmens uzstādīšanai Nospiediet vārpstas bloķētāju, lai nobloķētu vārpstu, un noņemšanai.Ja...
 • Page 80 Apakšējos ierobežotājus var pavirzīt uz iekšpusi vai darbarīka. ārpusi, atskrūvējot spīlējuma skrūves. Att.42 PIEZĪME: Ja šim darbarīkam pievienosit Makita putekļsūcēju, Apakšējos ierobežotājus pavirzot uz iekšpusi, būs • darbs ar to būs tīrāks. redzama sarkanā indikatora zona, un tā nebūs redzama, PIEZĪME:...
 • Page 81 Vertikālās skrūvspīles materiāls zāģēšanas laikā var izkustēties, izraisot iespējamu asmens bojājumu materiāla Att.44 izmešanu, kā arī kontroles zudumu, kas izraisa Vertikālās skrūvspīles iespējams uzstādīt divos nopietnus ievainojumus. stāvokļos - gan kreisajā, gan labajā pamatnes pusē. Pret ierobežotāju zāģējot plānu apstrādājamo •...
 • Page 82 Zāģēšana ar spiedienu Nekad neveiciet slīdes zāģēšanu, velkot • (zāģējot mazus materiālus) atbalstu pret sevi. Ja zāģēšana laikā atbalstu velk pret sevi, var izraisīt neparedzētu atsitienu, kas var Att.48 radīt nopietnus ievainojumus. Apstrādājamos materiālus 68 mm augstumā un Nekad neveiciet slīdes zāģēšanu, ja rokturis ir •...
 • Page 83 Pirms veikt slīpo zāģēšanu var būt nepieciešams Veicot kreisās puses slīpo zāģēšanu • noregulēt augšējo un apakšējo ierobežotāju. (A) tabula Skatiet sadaļu „Vadotnes ierobežotāja Slīpais leņķis Zāģēšanas leņķis regulēšana”. Profila stāvoklis A att. 52/38° leņķis 45° leņķis 52/38° leņķis 45° leņķis Kombinētā...
 • Page 84 Rievu zāģēšana Piemērs: Zāģējot 52/38° leņķa jostiņu virs dzegas (1) Att.58 stāvoklim A attēlā: Cokolveida zāģēšanu iespējams veikt, rīkojoties šādi: Nolieciet un nostipriniet slīpā leņķa Lai ierobežotu asmens zāģēšanas dziļumu, ar • iestatījumu uz 33,9° PA LABI. regulēšanas skrūvi un aiztura kloķi noregulējiet Noregulējiet un nostipriniet zāģēšanas asmens apakšējās robežas stāvokli.
 • Page 85 APKOPE 0° slīpais leņķis Att.63 Pastumiet atbalstu pret vadotnes BRĪDINĀJUMS: ierobežotāju un, griežot pulksteņrādītāja Vienmēr pirms darbarīka pārbaudes • virzienā, pieskrūvējiet atdures skrūvi, un apkopes pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts pavelciet bloķēšanas sviru zāģa un atvienots no barošanas avota. Ja darbarīku priekšpusi, nostiprinot atbalstu.
 • Page 86 2. Regulēšanas skrūve Ja lāzera mehānisms ir sabojājies, remonts jāveic 3. Sešstūra atslēga • Makita pilnvarotajam apkopes centram. 4. Lāzera līnija 5. Zāģa asmens Lāzera gaismas lēcas tīrīšana 009514 Lāzera līnijas pārvietošanas uz asmens labo pusi, Tikai modeļiem LS1016L un LS1016FL Att.70...
 • Page 87: Papildu Piederumi

  Piederumu papildierīču nepareiza lietošana var radīt nopietnus ievainojumus. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Zāģa asmeņi ar tērauda un karbīda uzgaļiem • Leņķzāģa asmeņi Gludai un precīzai dažādu materiālu zāģēšanai.
 • Page 88 LIETUVIŲ KALBA (Originali naudojimo instrukcija) Bendrasis aprašymas 1-1. Stabdiklio kaištis 26-1. Rodyklė 44-3. Spaustuvo strypas 2-1. Šešiakampiai varžtai 26-2. Rodyklė 44-4. Sraigtas 3-1. Pjovimo disko apsauga 26-3. Pjovimo disko gaubtas 45-1. Spaustuvo plokštė 4-1. Pjovimo disko apsauga 26-4. Pjovimo diskas 45-2.
 • Page 89 1,6 mW (2M klasės lazeris) Matmenys (I x P x A) 718 mm x 640 mm x 671 mm Neto svoris Visoms šalims, išskyrus Europos šalis LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg Europos šalims LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg LS1016FL.….24,3 kg...
 • Page 90: Bendrieji Perspėjimai Darbui Su Elektriniais Įrankiais

  žaliavų suleidimo pjūklas perdirbimui aplinkai nekenksmingu Modelio Nr./ tipas: LS1016, LS1016L, LS1016F, būdu. LS1016FL ENE006-1 Atitinka šias Europos direktyvas: Paskirtis 2006/42/EC Šis įrankis skirtas tiksliam tiesiam ir kūginiam medienos Yra pagaminti pagal šį standartą arba normatyvinius pjovimui.
 • Page 91 ENB034-10 19. Prieš pradėdami kiekvieną pjūvį, patikrinkite, ar įrankis yra stabilus. ĮSPĖJIMAI DĖL KAMPŲ 20. Jeigu reikia, pritvirtinkite įrankį prie SULEIDIMO PJŪKLO SAUGOS darbastalio. 21. Ilgus ruošinius paremkite tinkamomis Žiūrėkite, kad rankos būtų kuo toliau nuo papildomomis atramomis. pjūklo geležtės tako. Venkite sąlyčio su bet 22.
 • Page 92: Veikimo Aprašymas

  Šį įrankį reikia prisukti keturiais varžtais prie lygaus, susisiekite su „Makita" techninio aptarnavimo tarnyba, stabilaus paviršiaus, įsukant juos į įrankio pagrinde kad įsigytumėte naują apsaugą. NEIŠJUNKITE IE varžtams padarytas skyles. Tai neleis įrankiui pasvirti ir NENUIMKITE APSAUGOS.
 • Page 93 Prapjovimo plokštės nustatymas Pav.8 Pav.9 Pav.5 Pirmiausia atjunkite įrankį nuo elektros tinklo. Nuleiskite Pav.6 fiksavimo svirtį, kad nustatytumėte pjūklo diską, kaip Šio įrankio sukiojamame pagrinde įrengtos prapjovimo parodyta paveikslėlyje. Iki galo stumkite suportą link plokštės, kurios sumažina iki minimumo pjūvio išėjimo kreipiamojo užtvaro ir visiškai nuleiskite rankenėlę.
 • Page 94 įrankį ir operatorius gali būti sunkiai sužeistas. PRIEŠ Norėdami užfiksuoti viršutinį slankųjį kuoliuką, pasukite pradėdami vėl naudoti įrankį, atiduokite jį suremontuoti fiksavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę. į „Makita" techninio aptarnavimo centrą. NIEKADA neužklijuokite atlaisvinimo mygtuko • Jungiklio veikimas lipnia juostele ir nepanaikinkite jo funkcijos kitomis Europos šalims...
 • Page 95 Atlaisvinkite reguliavimo varžtą, sukdami jį prieš Diskui montuoti arba nuimti naudokite tik • laikrodžio rodyklę. pateiktą šešiakampį veržliaraktį Atleidę reguliavimo varžtą, slinkite jį į dešinę arba „Makita“.Nenaudojant šio veržliarakčio, kairę tiek, kiek galima. šešiakampės lizdinės galvutės varžtas gali būti Tvirtai užveržkite reguliavimo varžtą...
 • Page 96 Diskui montuoti arba nuimti naudokite tik • Kai dulkių maišelis pripildomas maždaug iki pusės, pateiktą galinį raktą „Makita“.Nenaudojant šio nuimkite jį nuo įrankio ir ištraukite sklendę. Išpilkite rakto, šešiakampis varžtas gali būti perveržtas maišelio turinį, lengvai jį patapšnodami, kad nukristų...
 • Page 97 Pav.43 Pjaunant įstrižu kampu, pareguliuokite apatinį ir viršutinį PASTABA: kreiptuvus taip, kad jie būtų kaip įmanoma arčiau disko ir Jeigu prie šio įrankio prijungiate „Makita" dulkių • užtikrintų maksimalią ruošinio atramą, ir patikrinkite, ar siurblį, darbus galima atlikti švariau. visiškai nuleidus bei pakėlus rankenėlę į bet kurią padėtį...
 • Page 98 Horizontalus spaustuvas Norėdami atlikti pjūvį, atsargiai nuspauskite • rankenėlę žemyn. Jeigu nuspausite rankenėlę jėga (pasirenkamas priedas) arba naudosite šoninę jėgą, diskas pradės vibruoti Pav.45 ir paliks ant ruošinio žymes (pjovimo žymes), todėl Horizontalų spaustuvą galima sumontuoti dvejose pjūvio tikslumas bus prastas. padėtyse: kairėje arba dešinėje pagrindo pusėje.
 • Page 99 PASTABA ĮSPĖJIMAS: Nuspausdami rankenėlę žemyn, kartu spauskite ir • Atlikdami pjovimą slenkant, pirmiausiai iki galo • pjovimo diską. Jeigu jėga naudojama statmenai patraukite suportą link savęs ir nuspauskite sukiojamam pagrindui arba jeigu spaudimo kryptis rankenėlę į žemiausią padėtį, po to stumkite suportą pjovimo metu pasikeičia, pjūvis bus netikslus.
 • Page 100 pagrindo, kaip nurodyta lentelėje (B). Pavyzdys: Kairysis įstrižas pjūvis Atlikdami 52/38° tipo dekoratyvinio karnizo pjūvį pagal padėtį (1) A pav.: Lentelė (A) Pakreipkite ir užtvirtinkite įstrižo kampo • Įstrižasis kampas Įžambusis kampas Formavimo padėtis, nustatymą ties 33,9° DEŠINIUOJU pavaizduota A pav. 52/38°...
 • Page 101: Techninė Priežiūra

  ĮSPĖJIMAS: DĖMESIO: Niekada nebandykite pjauti storų arba apvalių Prieš nešdami įrankį, būtinai užtvirtinkite visas • • aliuminio profilių. Storus arba apvalius aliuminio judamas dalis. Jeigu nešant įrankį kuri nors jo dalis profilius gali būti sunku įtvirtinti ir pjovimo metu jie pajudės arba pasislinks, galima netekti kontrolės gali atsilaisvinti,...
 • Page 102 Įstrižasis kampas DĖMESIO: Norėdami atlaisvinti teigiamus stabdiklius, pastumkite Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį. Žiūrint • užrakto svirtį iki galo į priekį. tiesiai į spindulį, akys gali būti sunkiai pažeistos. 0° įstrižumo kampas LAZERIO SPINDULIAVIMAS • Nežiūrėkite tiesiai į spindulį. Pav.63 PASTABA: Pastumkite suportą...
 • Page 103: Pasirenkami Priedai

  šešiakampiu veržliarakčiu sukiojant du varžtus. „Makita" techninio aptarnavimo centrą, kad jį pataisytų (Keičiamas lazerio linijos intervalas nustatytas gamykloje 1 Po naudojimo mm atstumu nuo šoninio pjovimo disko paviršiaus). Pabaigę darbą, skudurėliu nuvalykite prie įrankio • Norėdami patraukti keičiamą lazerio linijos intervalą toliau prilipusias atplaišas ir dulkes.
 • Page 104 EESTI (algsed juhised) Üldvaate selgitus 47-1. Hoidik 1-1. Stoppernõel 26-4. Saetera 2-1. Kuuskantpoldid 27-1. Kuuskantpesapolt 47-2. Kruvi 3-1. Terakaitse 27-2. Välimine flanš 49-1. Lukustushoob 4-1. Terakaitse 27-3. Saetera 49-2. Lukustuskruvi 52-1. 52/38 ゚ tüüp kaareprofiili 5-1. Otsamislaud 27-4. Sisemine flanš 27-5.
 • Page 105: Tehnilised Andmed

  1,6 mW (laseri klass 2M ) Mõõtmed (P x L x K) 718 mm x 640 mm x 671 mm Netomass Kõik riigid väljaspool Euroopat LS1016 …..23,6 kg LS1016L/LS1016F …..23,7 kg LS1016FL.….23,8 kg Euroopa riigid LS1016 ….24,1 kg LS1016L/LS1016F …..24,2 kg LS1016FL.….24,3 kg...
 • Page 106: Üldised Elektritööriistade Ohutushoiatused

  Makita deklareerib, et alljärgnev(ad) masin(ad): elektroonikaseadmete jäätmete kohta Masina tähistus: ning direktiivi nõuete kohaldamisele Liuglõike eerungisaag liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks Mudeli Nr/ Tüüp: LS1016, LS1016L, LS1016F, muutunud elektriseadmed koguda LS1016FL eraldi keskkonnasäästlikult Vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamendi ja korduskasutada või ringlusse võtta.
 • Page 107 Asendage sisselõiget korrigeeriv plaat, kui 23. Ärge kunagi sirutage kätt ümber saetera. see on kulunud. 24. Enne töödeldava detaili liigutamist või seadete Kasutage ainult tootja poolt kindlaks muutmist lülitage tööriist välja ja oodake, kuni määratud saeterasid, vastavad saetera seiskub. standardile EN847-1. 25.
 • Page 108: Funktsionaalne Kirjeldus

  ülaltoodud menetlust vastupidises pinnale kinnitada, kasutades tööriista alusel olevaid järjekorras ning keerake polt kinni. Ärge eemaldage poldiauke. aitab vältida kummuliminekut saekettakaitset kinnihoidvat vedru. Kui kaitse on võimalikke vigastusi. UV-kiirguse või vananemise tõttu kahjustunud, võtke ühendust Makita teeninduskeskusega. KAITSE KÕRVALEPÖÖRAMINE VÕI EEMALDAMINE KEELATUD.
 • Page 109 Otsamislaua paigutamine Joon.8 Joon.9 Joon.5 Esiteks eemaldage tööriist vooluvõrgust. Langetage Joon.6 lukustushoob sae lõiketerade seadistamiseks nagu tööriist varustatud otsamislaudadega joonisel näidatud. Lükake kelk lõpuni juhtpiirde vastu ja eerungiplaadi alusel, minimeerivad lõike langetage käepide alumisse asendisse. Keerake väljumiskülje rebimist. Otsamislauad tehases otsmutrivõtmega reguleerimispolti seni, kuni lõiketera reguleeritud nii, et saetera ei puutu nende vastu.
 • Page 110 Makita teeninduskeskusesse. päästikut. Seiskamiseks vabastage lüliti päästik. Vabastusnupu fikseerimine kleeplindi vms abil on • KEELATUD. Fikseeritud vabastusnupuga lüliti võib HOIATUS: põhjustada masina soovimatu sisselülitumise, Kontrollige alati enne masina vooluvõrku...
 • Page 111 Keerake reguleerkruvi vastupäeva lahti. • mahavõtmiseks üksnes kaasasolevat Makita Kui reguleerkruvi on lahti keeratud, libistage see kuuskantvõtit. Kui võtit ei kasutata, siis võib selle lõpuni paremale või vasakule. tulemuseks olla liiga kõvasti või liiga lõdvalt kinni Keerake reguleerkruvi asendis, kus see libisemise keeratud kuuskantpesapolt ning tõsine vigastus.
 • Page 112 Tühjendage • mahavõtmiseks üksnes kaasasolevat Makita tolmukott, koputades seda kergelt, et eemaldada padrunvõtit. Kui võtit ei kasutata, siis võib selle külgedele kinnitunud osakesed, mis võivad takistada tulemuseks olla liiga kõvasti või liiga lõdvalt kinni edasist tolmukogumist.
 • Page 113 Ülemisi tõkiseid saab maha võtta või sisse-/väljapoole liigutada hoobade lahtikeeramise teel. MÄRKUS: Joon.43 Makita tolmuimeja ühendamine selle masinaga • Faasisaagimise korral reguleerige alumise ja ülemise muudab töö puhtamaks. tõkise asendeid nõnda, et need oleksid saekettale NB!: võimalikult...
 • Page 114: Tööriista Kasutamine

  Horisontaalne kinnitusrakis (lisatarvik) Lõike teostamiseks vajutage käepide õrnalt alla. • käepidet suruda liiga tugevasti või Joon.45 külgsuunalist jõudu rakendades, hakkab tera Horisontaalset kinnitusrakist saab paigaldada kahte vibreerima ja jätab töödeldavale detailile täkke asendisse kas põhja vasakule või paremale poole. (saetäkke) ning lõike täpsus väheneb. Joon.46 Liuglõikamisel lükake kelku peatumata õrnalt •...
 • Page 115 täiskiiruse. Vajutage käepide alla ja LÜKAKE Kelgu või saeketta liikumise katkestamine KELKU JUHTTÕKISE POOLE NING LÄBI saagimise käigus võib põhjustada ootamatu TÖÖDELDAVA ESEME. saagimine tagasilöögi, mis võib kaasa tuua tõsise vigastuse. lõppenud, lülitage masin välja ja OODAKE, KUNI Hoidke käed faasisaagimise ajal saeketta teelt •...
 • Page 116 Joon.53 Tabel (B) Freesimisasend Freesitav serv vastu juhtpiiret Valmisdetail Mõõtmine joon. A Mõõtke ära seina pikkus ja seadistage töödeldava Seinapoolne serv peab olema detaili soovitud pikkus lõikamiseks lauale. Valmisdetail jääb juhtpiirde vastas. Sisenurga lõiketerast Kontrollige alati, lõigatud detaili pikkus jaoks paremale.
 • Page 117 HOIATUS: HOIATUS: Ärge üritage saagida pakse või ümaraid Enne masina kandmist fikseerige kõik liikuvad • • alumiiniumprofiile. Paksude või ümarate osad. Kui masina osad peaksid selle kandmise ajal alumiiniumprofiilide fikseerimine võib osutuda nihkuma või libisema, võib see kaasa tuua keerukaks, mistõttu need võivad saagimise käigus tasakaalu kaotuse ja põhjustada vigastuse.
 • Page 118 Joon.63 NB!: Kokkupõrked masinaga võivad nihutada Lükake kelku juhttõkise suunas, pingutage • laserijoone valeks või kahjustada laserit, lukustuskruvi päripäeva tõmmake lühendades selle tööiga. lukustushooba kelgu fikseerimiseks Laserijoone reguleerimine saeketta vasaku külje esiosa poole. Käepideme lukustamiseks suhtes. alumisse asendisse suunake käepide lõpuni alumisse asendisse ja suruge lukustustihvt sisse.
 • Page 119: Valikulised Tarvikud

  • vooluvõrgust ning eemaldage lambiklaas ja puhastage kasutamiseks koos käesolevas juhendis seda hoolikalt pehme niiske lapi abil. Ärge kasutage käsitletava Makita masinaga. Muude lisatarvikute lambiklaasi puhastamiseks lahusteid ega naftapõhiseid kasutamine võib lõppeda tõsise vigastusega. puhastusaineid. Kasutage Makita lisatarvikuid ainult •...
 • Page 120 РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция) Объяснения общего плана 1-1. Стопорный штифт 25-3. Болт с внутренним 44-1. Головка тисков 2-1. Болты с шестигранной головкой шестигранником 44-2. Ручка тисков 3-1. Ограждение полотна 26-1. Стрелка 44-3. Стержень тисков 4-1. Ограждение полотна 26-2. Стрелка 44-4. Винт 5-1.
 • Page 121: Технические Характеристики

  1,6 мВт (лазер класса 2M) Размеры (Д х Ш х В) 718 мм x 640 мм x 671 мм Вес нетто Для всех стран, за исключением европейских стран LS1016 …..23,6 кг LS1016L/LS1016F …..23,7 кг LS1016FL.….23,8 кг Для европейских стран LS1016 ….24,1 кг...
 • Page 122 Обозначение устройства: Данный инструмент предназначен для точных Торцовочная пила консольного типа прямых и угловых пропилов в древесине. При Модель/Тип: LS1016, LS1016L, LS1016F, LS1016FL использовании соответствующих пильных дисков Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС: возможно пиление алюминия. 2006/42/EC ENF002-2 Изготовлены в соответствии...
 • Page 123: Общие Рекомендации По Технике Безопасности Для Электроинструментов

  GEA010-1 Никогда не фиксируйте и не привязывайте ограждение в открытом положении. Общие рекомендации по 14. Убирайте с пола мусор, например опилки и технике безопасности для обрезки. 15. Используйте только пильные диски, электроинструментов маркировка максимальной скорости ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми которых равна или выше максимальной инструкциями...
 • Page 124 29. Следите за тем, чтобы не повредить свинец из материалов, окрашенных • шпиндель, фланцы (особенно монтажную красками на основе свинца и, поверхность) или болт. Повреждение этих мышьяк и хром из химически • деталей может привести к поломке лезвия. обработанной древесины. 30.
 • Page 125: Описание Функционирования

  убедитесь, что он выключен и его вилка временем или под воздействием ультрафиолетовых вынута из розетки. Несоблюдение этого лучей свяжитесь с сервисным центром компании требования может стать причиной тяжелой Makita, чтобы получить новое ограждение. НЕ травмы из-за случайного включения ЛОМАЙТЕ И НЕ СНИМАЙТЕ ОГРАЖДЕНИЕ.
 • Page 126 Стопорный рычаг Обеспечение максимальной производительности резки Рис.10 Данный инструмент отрегулирован на заводе таким Нижнее предельное положение диска легко образом, чтобы обеспечить максимальную режущую регулируется с помощью стопорного рычага. Для способность для дисковой пилы 260 мм. регулировки, поверните стопорный рычаг в Перед...
 • Page 127 может нажата кнопка разблокировки. Это может случайно включиться и причинить тяжелую привести к поломке выключателя. травму. Верните инструмент в сервисный центр Эксплуатация инструмента с неисправным Makita для надлежащего ремонта ДО выключателем может привести к потере продолжения его эксплуатации. контроля над...
 • Page 128 Не касайтесь линзы лампы, так как она сильно Рис.20 • нагревается при работе и остается нагретой в Ослабьте регулировочный винт, повернув его течение некоторого времени после отключения. против часовой стрелки. Это может привести к ожогам кожи. Ослабив регулировочный винт, сдвиньте Не...
 • Page 129 повернув его по часовой стрелке, чтобы Makita.Несоблюдение этого требования может зафиксировать центральную крышку. Отпустите привести к перетягиванию или недостаточной ручку из верхнего положения, потянув стопорный затяжке болта с внутренним шестигранником и штифт. Опустите ручку так, чтобы ограждение диска получению тяжелых травм.
 • Page 130 чистое собираетесь использовать. Использование • использование инструмента, подсоедините к неправильного кольца с отверстием может нему пылесос Makita. привести к неправильной установке диска, что УВЕДОМЛЕНИЕ: вызовет его перемещение и сильную вибрацию, Опорожняйте пылесборник до того, как уровень которая может стать причиной потери контроля...
 • Page 131 Регулировка ограждения направляющей точках перемещения каретки. Если такое соприкосновение есть, установите тиски в другое (ПОДВИЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ – верхние и место. нижние) Прислоните обрабатываемую деталь к направляющей линейке и поворотному основанию. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Расположите обрабатываемую деталь в Перед включением инструмента убедитесь, что •...
 • Page 132 Держатели (приобретаются отдельно) После поворота стопорного рычага по часовой стрелке и перемещения каретки в нужное Рис.47 положение полностью сдвиньте каретку к Держатели можно установить на любой из сторон в ограждению направляющей и затяните стопорный качестве удобного средства горизонтальной поддержки винт по часовой стрелке, после чего потяните обрабатываемых...
 • Page 133 Не пытайтесь выполнять разрез, двигая ПРИМЕЧАНИЕ • каретку на себя. В этом случае возможна Нажимайте на ручку так, чтобы давление было • неожиданная отдача и причинение тяжелых направлено вниз параллельно диску. Если травм. усилие прикладывается перпендикулярно к Запрещается выполнять разрез, если рукоятка поворотному...
 • Page 134 Рис.53 В случае снятия правой фаски Таблица (A) Измерение Угол скоса Угол резки Положение Измерьте длину стены и отрегулируйте деталь пояска на на столе, чтобы обрезать до нужной длины Тип 52/38° Тип 45° Тип 52/38° Тип 45° Рис. A край, контактирующий со стеной. Обязательно Правый...
 • Page 135 Переноска инструмента Таблица (C) Положение Рис.59 Угол резки Готовая деталь на Рис. А Отключите инструмент от сети питания. Зафиксируйте Правый 45° Сохранять правую сторону ножа Для внутреннего режущий диск с углом фаски 0° и поворотную базу с угла Сохранять левую сторону ножа полным...
 • Page 136 может нарушить регулировку. Если регулировка Вашего Рис.65 инструмента нарушена, выполните следующее: Осторожно выровняйте сторону режущего диска с верхней поверхностью поворотной Угол резки базы при помощи треугольника, Сдвиньте каретку к ограждению направляющей плотничного угольника и т. д., поворачивая и затяните стопорный винт по часовой стрелке, шестигранный...
 • Page 137 В случае любых неисправностей лазерного • блока отремонтируйте инструмент в официальном сервисном центре Makita. Очистка линзы лазера Только для моделей LS1016L и LS1016FL Рис.70 Если линза лазерной лампы загрязнится, или если к ней прилипнет столько опилок, что лазерная линия будет уже не видна, выньте шнур пилы из розетки...
 • Page 138: После Использования

  вставлена в поворотное основание до упора. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данные принадлежности или • приспособления рекомендуются для использования с...
 • Page 140 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884886G983...

This manual is also suitable for:

Ls1016lLs1016fLs1016fl