Download Print this page

Makita DF331D Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Cordless Driver Drill
EN
Brezžični vijačni vrtalnik
SL
Trapan me bateri
SQ
Акумулаторна бормашина с
BG
винтоверт
Bežična udarna bušilica
HR
Безжична
МК
шрафцигер-дупчалка
Бежична бушилица
SR
Maşină de găurit şi înşurubat
RO
cu acumulator
Дриль із бездротовим
UK
приводом
Аккумуляторная
RU
дрель-шуруповерт
DF331D
DF031D
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
5
11
17
23
30
36
43
49
56
63

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita DF331D

 • Page 1 Bežična udarna bušilica PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжична УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК шрафцигер-дупчалка Бежична бушилица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Maşină de găurit şi înşurubat MANUAL DE INSTRUCŢIUNI cu acumulator Дриль із бездротовим ІНСТРУКЦІЯ З приводом ЕКСПЛУАТАЦІЇ Аккумуляторная РУКОВОДСТВО ПО дрель-шуруповерт ЭКСПЛУАТАЦИИ DF331D DF031D...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.18...
 • Page 5: Specifications

  WARNING: Wear ear protection. EC Declaration of Conformity Vibration For European countries only Makita declares that the following Machine(s): The vibration total value (tri-axial vector sum) deter- Designation of Machine: Cordless Driver Drill mined according to EN60745: Model No./ Type: DF331D, DF031D Model DF331D...
 • Page 6: Save All Warnings And Instruc- Tions For Future Reference

  result in a risk of overheating, possible burns General power tool safety warnings and even an explosion. If electrolyte gets into your eyes, rinse them WARNING: Read all safety warnings and all out with clear water and seek medical atten- instructions.
 • Page 7: Installing Or Removing Battery Cartridge

  Installing or removing battery Indicator lamps Remaining capacity cartridge Lighted CAUTION: Always switch off the tool before 75% to 100% installing or removing of the battery cartridge. CAUTION: Hold the tool and the battery car- 50% to 75% tridge irmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery 25% to 50% cartridge irmly may cause them to slip off your hands...
 • Page 8: Speed Change

  Installing or removing driver bit/ A=17mm To install these types of driver B=14mm bits, follow the procedure 1. drill bit A=12mm To install these types of driver B=9mm bits, follow the procedure 2. For Model DF331D (optional accessory) (Note) Bit-piece is necessary ►Fig.8: 1. Sleeve for installing the bit. 2. Close 3. Open To install the driver bit, pull the sleeve in the direc- Turn the sleeve counterclockwise to open the chuck tion of the arrow and insert the driver bit into the jaws. Place the driver bit/drill bit in the chuck as far sleeve as far as it will go.
 • Page 9: Installing Hook

  Drilling operation NOTE: If the driver bit is not inserted deep enough into the sleeve, the sleeve will not return to its original position and the driver bit will not be secured. In this First, turn the adjusting ring so that the pointer points to case, try re-inserting the bit according to the instruc- marking. Then proceed as follows. tions above. Drilling in wood NOTE: After inserting the driver bit, make sure that it is irmly secured. If it comes out, do not use it. When drilling in wood, the best results are obtained with wood drills equipped with a guide screw. The guide Installing hook screw makes drilling easier by pulling the drill bit into the workpiece. ►Fig.12: 1. Groove 2. Hook 3. Screw Drilling in metal The hook is convenient for temporarily hanging the tool.
 • Page 10: Using Holster

  Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool speciied in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regard- ing these accessories, ask your local Makita Service Center.
 • Page 11: Tehnični Podatki

  • Teža skupaj z baterijskim vložkom v skladu s postopkom EPTA 01/2003 Predvidena uporaba OPOMBA: Navedena vrednost oddajanja vibracij je bila izmerjena v skladu s standardnimi metodami testiranja in se lahko uporablja za primerjavo orodij. Orodje je namenjeno za vrtanje in vijačenje v les, OPOMBA: Navedena vrednost oddajanja vibra- kovino in plastiko. cij se lahko uporablja tudi pri predhodni oceni Hrup izpostavljenosti. Običajna A-ovrednotena raven hrupa v skladu z OPOZORILO: Oddajanje vibracij med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od EN60745: navedene vrednosti oddajanja, odvisno od načina Model DF331D Raven zvočnega tlaka (L ): 70 dB (A) ali manj uporabe orodja. Odstopanje (K): 3 dB (A) OPOZORILO: Upravljavec mora za lastno zaščito Nivo hrupa med delom lahko preseže 80 dB (A). poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni izpo- stavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (poleg časa Model DF031D proženja je treba upoštevati celoten delovni cikel, Raven zvočnega tlaka (L ): 70 dB (A) ali manj vključno s časom, ko je orodje izklopljeno, in časom, Odstopanje (K): 3 dB (A) ko deluje v prostem teku). Nivo hrupa med delom lahko preseže 80 dB (A). ES Izjava o skladnosti OPOZORILO: Uporabljajte zaščito za sluh.
 • Page 12 izdelku, ki uporablja akumulator. Splošna varnostna opozorila za Ne razstavljajte baterijskega vložka. električno orodje Če se je čas delovanja občutno skrajšal, takoj prenehajte uporabljati orodje. V nasprotnem primeru lahko pride do pregretja, morebitnih OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opozo- opeklin in celo eksplozije. rila in navodila.
 • Page 13 Pritisnite gumb za preverjanje na baterijskem vložku, Nameščanje ali odstranjevanje da preverite raven napolnjenosti akumulatorja. akumulatorske baterije Indikatorske lučke na kratko zasvetijo. Indikatorske lučke Prikaz pre- POZOR: Vedno izklopite orodje, preden name- ostale ravni stite ali odstranite akumulatorsko baterijo. napolnjenosti POZOR: Kadar nameščate ali odstranjujete Sveti Ne sveti akumulatorsko baterijo, trdno držite orodje in od 75% do 100% akumulatorsko baterijo. Če orodja in akumulatorske baterije ne držite trdno, se lahko zgodi, da vam zdr-...
 • Page 14 ►Sl.9 torska baterija odstranjena. Uporabljajte samo vijačne ali natične nastavke z vstav- nim delom, ki je prikazan na sliki. Ne uporabljajte drugih Vstavljanje in odstranjevanje vijačnih/natičnih nastavkov. vijačnih/vrtalnih nastavkov Za orodje s plitvo odprtino za vijačne nastavke Za model DF331D (dodatna oprema) A=12 mm Uporabljajte samo to ►Sl.8: 1. Zaporni obroč 2. Zapiranje 3. Odpiranje B=9 mm vrsto vijačnih nastavkov. Upoštevajte postopek 1. Razprite čeljusti vpenjalne glave tako, da zaporni obroč (Opomba) Izenačevalna konica ni potrebna.
 • Page 15 Za orodje z globoko odprtino za vijačne nastavke UPRAVLJANJE A=17 mm Pri vstavljanju teh vrst vijač- B=14 mm nih nastavkov upoštevajte POZOR: Vedno vstavite akumulatorsko baterijo postopek 1. do konca, da se zaskoči. Če je na zgornjem delu A=12 mm Pri vstavljanju teh vrst vijačnih gumba vidno rdeče območje, akumulator ni pravilno B=9 mm nastavkov upoštevajte posto- pek 2. (Opomba) Za vsta- zaskočen. Vstavite ga do konca, tako da rdeči del ne vljanje nastavka je potrebna bo viden. Če tega ne upoštevate, lahko akumulator izenačevalna konica. nepričakovano pade iz orodja in poškoduje vas ali osebe v neposredni bližini. Za namestitev vijačnega nastavka povlecite zaporni obroč v smeri puščice in vanj do konca POZOR: Če se hitrost močno zniža, zmanjšajte potisnite nastavek.
 • Page 16: Dodatna Oprema

  15 minut in šele nato nadaljujte z DODATNA OPREMA novo baterijo. Uporaba orodja kot ročni vijačnik POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je ►Sl.15 opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost Izklopite orodje.
 • Page 17: Përdorimi I Synuar

  Pajisja është synuar për shpim dhe vendosje të vidave tjetër. në dru, metal dhe plastikë. SHËNIM: Vlera e deklaruar e emetimeve të dridhjeve Zhurma mund të përdoret për një vlerësim paraprak të ekspozimit. Niveli tipik i zhurmës A, i matur sipas EN60745: Modeli DF331D PARALAJMËRIM: Emetimet e dridhjeve gjatë ) : 70 dB (A) ose më Niveli i presionit të zhurmës (L përdorimit aktual të veglës elektrike mund të ndryshojnë nga vlerat e deklaruara të emetimeve në Pasiguria (K): 3 dB (A) varësi të mënyrave sesi përdoret vegla. Niveli i zhurmës mund të tejkalojë 80 dB (A). PARALAJMËRIM: Vërtetoni që masat e sigurisë...
 • Page 18 Paralajmërimet e përgjithshme për Udhëzime të rëndësishme rreth sigurinë e veglës sigurisë për kutinë e baterisë Përpara se ta përdorni kutinë e baterisë, lexoni PARALAJMËRIM: Lexoni të gjitha të gjitha udhëzimet dhe shënimet e masave paralajmërimet dhe udhëzimet për sigurinë. parandaluese te (1) ngarkuesi i baterisë, (2) Mosndjekja e paralajmërimeve dhe udhëzimeve bateria dhe (3) produkti që...
 • Page 19 Treguesi i kapacitetit të mbetur të PËRSHKRIMI I PUNËS baterive KUJDES: Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë Vetëm për kutitë e baterisë me “B” në fund të numrit e ikur dhe kutia e baterisë të jetë hequr përpara të modelit se ta rregulloni apo t’i kontrolloni funksionet e ►Fig.2: 1. Llambat treguese 2. Butoni i kontrollit veglës.
 • Page 20 / majës së çelësit Instalimi ose heqja e majës së kaçavidës / majës së puntos Për modelin DF031D (aksesori opsional) ►Fig.9 Për modelin DF331D (aksesori opsional) Përdorni vetëm maja kaçavide/çelësi që kanë pjesën që ►Fig.8: 1. Bokulla 2. Mbyllur 3. Hapur mund të futet siç tregohet në igurë. Mos përdorni asnjë majë tjetër kaçavide/çelësi. Ktheni bokullën në drejtimin kundërorar për të hapur...
 • Page 21 Për vegël me vrimë të cekët të majës së kaçavidës PËRDORIMI A=12 mm Përdorni vetëm këto lloj B=9 mm majash kaçavide. Ndiqni KUJDES: Futeni gjithmonë deri në fund kutinë procedurën 1. (Shënim) Pjesa e majës nuk është e e baterisë derisa të bllokohet në vend. Nëse nevojshme. shikoni treguesin e kuq në anën e sipërme të butonit, ajo nuk është bllokuar plotësisht. Instalojeni plotësisht Për vegël me vrimë të thellë të majës së kaçavidës derisa pjesa e kuqe të mos shihet. Në të kundërt, ajo mund të bjerë aksidentalisht nga vegla duke ju A=17mm...
 • Page 22 15 minuta derisa të vazhdoni KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca me një bateri të re. rekomandohen për përdorim me veglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve Përdorimi i veglës si kaçavidë dore apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat...
 • Page 23 променени без предизвестие. • Спецификациите и акумулаторните батерии може да са различни в различните държави. • Тегло с акумулаторна батерия, съгласно процедурата EPTA 01/2003 ЗАБЕЛЕЖКА: Обявеното ниво на вибрациите е Предназначение измерено в съответствие със стандартни методи за изпитване и може да се използва за сравняване Инструментът е предназначен за пробиване и зави- на инструменти. ване на винтове в дърво, метал и пластмаса. ЗАБЕЛЕЖКА: Освен това обявеното ниво на Шум вибрациите може да се използва за предвари- телна оценка на вредното въздействие. Обичайното ниво на шума с тегловен коефициент А, определено съгласно EN60745: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на вибрациите Модел DF331D при работа с електрическия инструмент може да Ниво на звуково налягане (L ) : 70 dB(A) или се различава от обявената стойност в зависимост по-малко от начина на използване на инструмента. Коефициент на неопределеност (K): 3 dB(A) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Задължително опреде- При работа нивото на шума може да превиши 80 лете предпазни мерки за защита на оператора dB (A). въз основа на оценка на риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички съставни Модел DF031D Ниво на звуково налягане (L ) : 70 dB(A) или части на работния цикъл, като например момента по-малко...
 • Page 24 ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ Директор Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия ИНСТРУКЦИИ. Общи предупреждения за ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ позволявайте безопасност при работа с комфорта от познаването на продукта (при- електрически инструменти добит при дългата му употреба) да замени стриктното спазване на правилата за безопас- ност за въпросния продукт. НЕПРАВИЛНАТА...
 • Page 25: Описание На Функциите

  ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ВНИМАНИЕ: Винаги вмъквайте акумулатор- ИНСТРУКЦИИ. ната батерия докрай, така че червеният инди- катор да се скрие. В противен случай тя може Съвети за поддържане на мак- неволно да изпадне от инструмента, което може да нарани вас или някого около вас. симално дълъг живот на аку- ВНИМАНИЕ: Не инсталирайте акумулатор- мулаторните батерии ната батерия със сила. Ако батерията не се Зареждайте...
 • Page 26 Инструментът е снабден с превключвател за про- ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от условията на упо- мяна на посоката на въртене. Натиснете превключ- треба и околната температура е възможно пока- вателя на посоката на въртене от положение А за занията леко да се различават от действителния въртене по посока на часовниковата стрелка към капацитет. положение В за посока обратна на часовниковата стрелка. Включване Когато превключвателя на посоката на въртене е в неутрална позиция, пусковият прекъсвач не може да ►Фиг.3: 1. Пусков прекъсвач бъде натиснат. Промяна на скоростта на въртене ВНИМАНИЕ: Преди да поставите батерията в инструмента, винаги проверявайте дали ►Фиг.6: 1. Превключвател на скоростта на въртене пусковият прекъсвач работи нормално и се връща в положение "OFF" (ИЗКЛ.) при отпус- кането...
 • Page 27 батерия е извадена. A = 12 мм За да монтирате тези B = 9 мм видове накрайници за отвертка, следвайте про- Монтаж или демонтаж на цедура 2. (Бележка) За накрайник за отвертка/свредло монтажа на накрайника е необходим наконечник за накрайници. За модел DF331D (допълнителен аксесоар) За да монтирате накрайника за отвертка, ►Фиг.8: 1. Патронник 2. Затваряне издърпайте патронника по посока на стрелката 3. Отваряне и поставете накрайника за отвертка до упор в патронника. Завъртете патронника по посока, обратна на часов- След това отпуснете патронника, за да заклю- никовата стрелка, за да се отворят челюстите му. чите накрайника за отвертка. Поставете накрайника за отвертка/свредлото въз- ►Фиг.10: 1. Накрайник за отвертка 2. Патронник...
 • Page 28 да се монтира от всяка страна на инструмента. Работа с пробиване За да монтирате куката, поставете я в жлеба на инструмента независимо от коя страна, след което Първо завъртете регулиращия пръстен така, че я завийте с винт. За да я свалите, отвийте винта и я стрелката върху корпуса на инструмента да сочи махнете. към отметка . След това продължете, както Монтиране на държача на следва. накрайници за отвертка Пробиване в дърво Когато пробивате в дърво, най-добри резултати се Допълнителни аксесоари получават със свредла за пробиване на дърво, снаб- ►Фиг.13: 1. Държач на накрайници за отвертка дени с водещ винт. Той улеснява пробиването като 2. Накрайник за отвертка издърпва свредлото в обработвания детайл. Поставете държача на накрайници за отвертка Пробиване в метал в изпъкналата част в основата на инструмента отдясно или отляво и го закрепете с винт. За да избегнете отклоняване на свредлото, когато Когато не използвате накрайника за отвертка, го съх- започвате да пробивате отвор, направете вдлъб- ранявайте в държачите за накрайници. Там могат да...
 • Page 29 верка на затягането. АКСЕСОАРИ ЗАБЕЛЕЖКА: Не работете с инструмента по време на дейности, където се използва значи- телна сила, например при затягане на болтове или ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването при развиване на ръждясали винтове. на тези аксесоари или накрайници с вашия Използване на кобура инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от Допълнителни аксесоари телесни повреди. Използвайте съответния аксе- соар или накрайник само по предназначение. ВНИМАНИЕ: Когато използвате кобура, отстранете накрайника за отвертка/свредлото Ако имате нужда от помощ за повече подробности...
 • Page 30 NAPOMENA: Deklarirana vrijednost emisije vibracija izmjerena je prema standardnoj metodi testiranja i može se rabiti za usporedbu jednog alata s drugim. Alat je namijenjen za bušenje i pričvršćivanje vijcima u NAPOMENA: Deklarirana vrijednost emisije vibra- drvu, metalu i plastici. cija također se može rabiti za preliminarnu procjenu Buka izloženosti. Tipična jačina buke označena s A, određena sukladno UPOZORENJE: Emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja električnog ručnog alata se može razliko- EN60745: vati od deklarirane vrijednosti emisije, ovisno o načinu Model DF331D ) : 70 dB (A) ili manje na koji se alat rabi. Razina tlaka zvuka (L Neodređenost (K): 3 dB (A) UPOZORENJE: Nemojte zaboraviti da identii- Razina buke u radu može prelaziti 80 dB (A). cirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima Model DF031D korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ) : 70 dB (A) ili manje Razina tlaka zvuka (L ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada Neodređenost (K): 3 dB (A) on radi u praznom hodu, a također i vrijeme okidanja).
 • Page 31 Ne rastavljajte bateriju. Opća sigurnosna upozorenja za Ako se vrijeme rada znatno skratilo, odmah električne ručne alate prestanite raditi. Može doći do pregrijavanja, mogućih opeklina pa čak i eksplozije. Ako vam elektrolit dospije u oči, isperite ih UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna čistom vodom i odmah se obratite liječniku.
 • Page 32: Uključivanje I Isključivanje

  Za umetanje baterije poravnajte jezičac na bateriji s uto- OPREZ: Prije umetanja baterije u alat provjerite rom u kućištu i gurnite je na mjesto. Umetnite bateriju radi li uključno/isključna sklopka i vraća li se u skroz do kraja dok ne sjedne na svoje mjesto uz mali položaj za isključivanje „OFF” nakon otpuštanja. klik. Ako možete vidjeti crveni indikator na gornjoj strani gumba, baterija nije do kraja sjela na svoje mjesto. Za pokretanja alata jednostavno povucite uključno/ isključnu sklopku. Brzina alata povećava se poveća- OPREZ: Uvijek umetnite bateriju dok kraja tako njem pritiska na uključno/isključnu sklopku. Za zaustav- da ne možete vidjeti crveni indikator. U suprotnom ljanje alata otpustite uključno/isključnu sklopku.
 • Page 33 Za alat s dubokom rupom na nastavku za zavrtač Postavljanje ili uklanjanje nastavka A = 17 mm Da biste postavili ove vrste B = 14 mm nastavka za zavrtač, slijedite za zavrtač/nastavka za bušenje postupak 1. A = 12 mm Da biste postavili ove vrste Za model DF331D (dodatna oprema) B = 9 mm nastavka za zavrtač, slijedite ►Sl.8: 1. Tuljak 2. Zatvori 3. Otvori postupak 2. (Napomena) Držač nastavka potreban je Da biste otvorili vilice brzostezne glave, okrenite tuljak za postavljanje nastavka. u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Stavite Za postavljanje nastavka za zavrtač povucite nastavak za zavrtač/nastavak za bušenje do kraja u...
 • Page 34 NAPOMENA: Ako nastavak za zavrtač nije dovoljno NAPOMENA: Kada uvrćete vijak za drvo, unaprijed duboko umetnut u tuljak, tuljak se ne vraća u početni izbušite pomoćnu rupu veličine 2/3 promjera vijka. položaj i nastavak za zavrtač neće se moći pričvrstiti. Olakšava uvrtanje i sprječava puknuće izratka. U tom slučaju pokušajte ponovno umetnuti nastavak Bušenje u skladu s prethodnim uputama. NAPOMENA: Nakon umetanja nastavka za zavrtač čvrsto ga pritegnite. Ako nastavak izlazi, nemojte ga Prvo postavite prsten za prilagodbu tako da vrh poka- zuje na oznaku . Potom nastavite kako slijedi. koristiti. Bušenje drva Postavljanje kuke Pri bušenju drva najbolji se rezultati ostvaruju svrdlima ►Sl.12: 1. Utor 2. Kuka 3. Vijak za drvo s vodećim vijkom. Vodeći vijak olakšava buše- nje gurajući nastavak za bušenje u izradak. Kuka služi da privremeno objesite alat. Može se posta- viti s bilo koje strane alata. Da biste postavili kuku, Bušenje metala umetnite je u utor na kućištu alata s jedne ili druge strane, a zatim je učvrstite vijkom. Za uklanjanje odvijte Za sprječavanje klizanja nastavka za bušenje pri vijak i izvadite ga. bušenju rupe napravite urez u središtu rupe za buše- nje i udarite u točku u kojoj treba bušiti. Postavite vrh Postavljanje držača nastavka za nastavka za bušenje u urez i počnite bušiti.
 • Page 35: Dodatni Pribor

  Kao rezultat toga može se izgubiti boja, pojaviti deformacija ili pukotine. Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST proi- zvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove. DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu. Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru.
 • Page 36 Само за земјите во Европа ушите. Makita изјавува дека следната машина(и): Ознака на машината: Безжична Вибрации шрафцигер-дупчалка Модел бр./Тип: DF331D, DF031D Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума на Усогласени се со следниве европски Директиви: три оски) одредена во согласност со EN60745: 2006/42/EC Модел DF331D Тие се произведени во согласност со следниве Работен режим: дупчење во метал стандарди или стандардизирани документи: Ширење вибрации (a ) : 2,5 м/с или помалку EN60745 Отстапување (K): 1,5 м/с Техничкото досие во согласност со 2006/42/EC е Модел DF031D достапно од: Работен режим: дупчење во метал Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Ширење вибрации (a ) : 2,5 м/с или помалку 25.2.2015 Отстапување (K): 1,5 м/с 36 МАКЕДОНСКИ...
 • Page 37 ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО. Yasushi Fukaya Директор ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ удобноста или познавањето на производот Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium (стекнати со подолга употреба) да ве наведат Општи упатства за безбедност за да не се придржувате строго до безбедносните електричните алати...
 • Page 38 Совети за одржување Систем за заштита на батеријата максимален работен век на Овој алат е опремен со систем за заштита на батеријата батеријата. Овој систем автоматски го прекинува напојувањето на моторот за да го продолжи Заменете ја касетата за батеријата пред работниот век на батеријата. целосно да се испразни. Секогаш запирајте Алатот автоматски ќе запре за време на работењето ја работата со алатот и заменете ја касетата ако алатот и/или батеријата се најдат под еден од за батеријата кога ќе забележите дека следниве услови: алатот...
 • Page 39 Овој алат има прекинувач за обратна акција за ВНИМАНИЕ: Пред да ја ставите батеријата променување на насоката на ротација. Отпуштете во алатот, проверете го прекинувачот дали го прекинувачот за обратна акција од страна А за функционира правилно и дали се враќа во ротација во насока на стрелките на часовникот или положбата „OFF“ кога ќе се отпушти. од страна B за ротација во насока спротивна од стрелките на часовникот. За вклучување на алатот, едноставно повлечете го Кога рачката на прекинувачот за обратна акција е во прекинувачот за стартување. Брзината на алатот неутрална положба, прекинувачот за вклучување не се зголемува со зголемување на притисокот врз може да се повлече. прекинувачот. Отпуштете го прекинувачот за да сопрете. Промена на брзина Вклучување...
 • Page 40 извлечете ја бургијата за одвртување нанадвор. е исклучен и батеријата е извадена. НАПОМЕНА: Ако бургијата за одвртување не е вметната доволно длабоко во ракавот, Монтирање или отстранување на ракавот нема да се врати во својата почетна бургијата за одвртување/дупчење положба и бургијата за одвртување нема да биде прицврстена. Во таков случај, обидете се повторно да ја поставите бургијата според За моделот DF331D (опционален додаток) упатствата дадени погоре. ►Сл.8: 1. Ракав 2. Затвори 3. Отвори НАПОМЕНА: По поставување на бургијата за Свртете го ракавот налево за да ги отворите стегите одвртување, проверете дали е зацврстена. Ако на главата. Поставете ја бургијата за одвртување/ излегува, не користете ја. дупчење во клинот колку што може да оди. Свртете го ракавот во насока на стрелките на часовникот за Монтирање на куката...
 • Page 41 Одвртување/завртување ВНИМАНИЕ: Притискањето силно врз алатот нема да го забрза дупчењето. Всушност, овој прекумерен притисок само ќе го оштети ВНИМАНИЕ: Поставете го прстенот за врвот на бургијата за дупчење, ќе ги намали нагодување на соодветното ниво на вртежен перформансите на алатот и ќе го скрати неговиот момент за вашата работа. работен век. ВНИМАНИЕ: Осигурете се дека бургијата за ВНИМАНИЕ: Цврсто држете го алатот и одвртување...
 • Page 42 Тие средства ја вадат бојата и може да предизвикаат деформации или пукнатини. За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната назначена намена. Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita. • Бургии за дупчење • Бургии за одвртување...
 • Page 43: Технички Подаци

  података без претходне најаве. • Технички подаци и уложак батерије могу да се разликују у различитим земљама. • Тежина с улошком батерије према процедури ЕПТА 01/2003 НАПОМЕНА: Декларисана вредност емисије Намена вибрација је измерена према стандардизованом мерном поступку и може се користити за Aлат је намењен за бушење и увртање завртања у упоређивање алата. дрво, метал и пластику. НАПОМЕНА: Декларисана вредност емисије Бука вибрација се такође може користити за прелиминарну процену изложености. Типичан А-пондерисани ниво буке одређен је према стандарду EN60745: УПОЗОРЕЊЕ: Вредност емисије вибрација Модел DF331D током стварне примене електричног алата може Ниво звучног притиска (L ): 70 dB (A) или мање се разликовати од декларисане вредности емисије Несигурност (K): 3 dB (A) вибрација, што зависи од начина на који се користи алат. Ниво буке током рада може да премаши 80 dB (A). Модел DF031D УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да сте идентификовали безбедносне мере за заштиту Ниво звучног притиска (L ): 70 dB (A) или мање руковаоца које су засноване на процени Несигурност (K): 3 dB (A) изложености у стварним условима употребе Ниво буке током рада може да премаши 80 dB (A). (узимајући у обзир све делове радног циклуса, као...
 • Page 44 Директор Важна безбедносна упутства која Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгија се односе на уложак батерије Општа безбедносна упозорења за Пре употребе улошка батерије, прочитајте електричне алате сва упутства и безбедносне ознаке на (1) пуњачу батерије, (2) батерији и (3) производу који користи батерију. УПОЗОРЕЊЕ: Прочитајте сва безбедносна...
 • Page 45 Приказ преосталог капацитета ОПИС НАЧИНА батерије ФУНКЦИОНИСАЊА Само за улошке батерије са словом „B“ на крају броја модела ПАЖЊА: Пре подешавања или провере ►Слика2: 1. Индикаторске лампице 2. Дугме за функција алата увек проверите да ли је алат проверу искључен и да ли је уложак батерије уклоњен. Притисните дугме за проверу на улошку батерије...
 • Page 46 ПАЖЊА: Пре обављања било каквог посла смеру кретања казаљке на сату да бисте притегнули на алату увек проверите да ли је он искључен стезну главу. Да бисте уклонили уметак за завртање, и да ли је уложак батерије уклоњен. односно бургију, окрените наглавак у смеру супротном кретању казаљке на сату. Постављање и уклањање уметка за завртање или бургије За модел DF331D (опциони прибор) ►Слика8: 1. Наглавак 2. Затварање 3. Отварање 46 СРПСКИ...
 • Page 47 Постављање и уклањање уметка Постављање држача уметка за за завртање / насадног уметка завртање За модел DF031D (опциони прибор) Опциони додатни прибор ►Слика9 ►Слика13: 1. Држач уметка за завртање 2. Уметак за завртање Користите само уметке за завртање / насадне уметке који имају врх приказан на слици. Немојте да користите Поставите држач уметка за завртање у испупчење било које друге уметке за завртање / насадне уметке. на левој или десној страни подножја алата и причврстите га завртњем. За алат са плитком рупом за уметак за завртање Када не користите уметак за завртање, чувајте га у...
 • Page 48 га да се охлади 15 минута пре него што наставите рад са свежом батеријом. ОПЦИОНИ ПРИБОР Коришћење алата као ручног одвијача ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су предвиђени за употребу са алатом Makita ►Слика15 описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе Искључите алат. до повреда. Користите делове прибора или...
 • Page 49 Nr. model/Tip: DF331D, DF031D Este în conformitate cu următoarele directive europene: Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) 2006/42/EC determinată conform EN60745: Sunt fabricate în conformitate cu următorul standard Model DF331D sau următoarele documente standardizate: EN60745 Mod de lucru: găurirea metalului Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/EC este Emisie de vibraţii (a ): 2,5 m/s sau mai puţin disponibil de la: Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia ModelDF031D 25.2.2015 Mod de lucru: găurirea metalului Emisie de vibraţii (a ): 2,5 m/s sau mai puţin Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Yasushi Fukaya Director Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia ROMÂNĂ...
 • Page 50 Avertismente generale de siguranţă AVERTIZARE: NU permiteţi comodităţii şi fami- pentru maşinile electrice liarizării cu produsul (obţinute prin utilizare repe- tată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru acest produs. FOLOSIREA AVERTIZARE: Citiţi toate avertismentele de INCORECTĂ sau nerespectarea normelor de siguranţă...
 • Page 51 de exploatare a acumulatorului. Suprasarcină: Maşina este operată într-o manieră care determină Încărcaţi cartuşul acumulatorului la tempera- tura camerei, între 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). atragerea unui curent de o intensitate anormal de ridicată. Lăsaţi un acumulator ierbinte să se răcească În acest caz, eliberaţi butonul declanşator de pe maşină...
 • Page 52 Montarea sau demontarea capului ASAMBLARE de acţionare/capului de burghiu ATENŢIE: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina Pentru modelul DF331D (accesoriu opţional) este oprită şi cartuşul acumulatorului este scos ►Fig.8: 1. Manşon 2. Închis 3. Deschis înainte de a executa orice lucrări la maşină.
 • Page 53 manşonul în sens orar pentru a strânge mandrina. din carcasa maşinii de pe oricare latură şi ixaţi-l cu Pentru a scoate capul de acţionare/capul de burghiu, un şurub. Pentru demontare, slăbiţi şurubul şi apoi rotiţi manşonul în sens antiorar. scoateţi-l. Montarea sau demontarea capului Instalarea suportului capului de de acţionare/capului de înşurubat acţionare hexagonal Accesoriu opţional ►Fig.13: 1. Suport cap de acţionare 2. Cap de Pentru modelul DF031D (accesoriu opţional) acţionare ►Fig.9 Introduceţi suportul capului de acţionare în proeminenţa Utilizaţi numai capete de acţionare/capete de înşurubat de la baza maşinii, în partea dreaptă sau stângă, şi hexagonale cu porţiunea de prindere indicată în igură. ixaţi-l cu un şurub. Nu utilizaţi alte capete de acţionare/capete de înşurubat Atunci când nu folosiţi capul de acţionare, păstraţi-l hexagonale.
 • Page 54 Folosirea maşinii ca şurubelniţă de mână ACCESORII OPŢIONALE ►Fig.15 Opriţi maşina. Deplasaţi pârghia inversorului în poziţia neutră. ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxi- Rotiţi inelul de reglare astfel încât săgeata să indice liare recomandate pentru maşina dumneavoastră marcajul Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte Rotiţi maşina. accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de NOTĂ: Acest tip de utilizare este adecvat pentru vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele veriicarea înşurubării. auxiliare numai în scopul destinat. NOTĂ: Nu folosiţi maşina pentru lucrări care necesită Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii o forţă excesivă, cum ar i strângerea unor bolţuri sau referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului...
 • Page 55 • Acumulator şi încărcător original Makita NOTĂ: Unele articole din listă pot i incluse ca acce- sorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi în funcţie de ţară. ROMÂNĂ...
 • Page 56: Технічні Характеристики

  Тільки для країн Європи Вібрація Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання: Позначення обладнання: Дриль із бездротовим приводом Загальна величина вібрації (векторна сума трьох № моделі / тип: DF331D, DF031D напрямків) визначена згідно з EN60745: Відповідає таким європейським директивам: Модель DF331D 2006/42/EC Режим роботи: свердління металу Обладнання виготовлене відповідно до таких стан- Вібрація (a ): 2,5 м/с або менше дартів або стандартизованих документів: EN60745 Похибка (K): 1,5 м/с Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC Модель DF031D можна отримати: Режим роботи: свердління металу Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Вібрація (a ): 2,5 м/с або менше (Бельгія) Похибка (K): 1,5 м/с 25.2.2015 56 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 57 опіки шкіри. Ясуші Фукайя Деякі матеріали мають у своєму складі Директор токсичні хімічні речовини. Будьте обережні, Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium щоб не допустити вдихання пилу та його (Бельгія) контакту зі шкірою. Дотримуйтеся правил Загальні застереження щодо техніки безпеки виробника матеріалу.
 • Page 58 ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. ОБЕРЕЖНО: Завжди вставляйте касету з акумулятором повністю, аж поки червоний Поради з забезпечення макси- індикатор стане невидимим. Якщо цього не мального строку експлуатації зробити, касета може випадково випасти з інстру- мента та завдати травми вам або людям, що зна- акумулятора ходяться поряд. Касету з акумулятором слід заряджати до ОБЕРЕЖНО: Не встановлюйте касету з аку- того, як він розрядиться повністю. Завжди мулятором...
 • Page 59 Цей інструмент обладнано перемикачем реверсу ПРИМІТКА: Залежно від умов використання та для зміни напрямку обертання. Для обертання за температури оточуючого середовища показання годинниковою стрілкою пересуньте важіль переми- можуть незначним чином відрізнятися від дійсного кача реверсу в положення А, проти годинникової ресурсу. стрілки — у положення В. Коли важіль перемикача реверсу перебуває в Дія вимикача нейтральному положенні, курок вмикача не можна натиснути. ►Рис.3: 1. Курок вмикача Зміна швидкості ОБЕРЕЖНО: Перед тим як вставляти касету ►Рис.6: 1. Важіль зміни швидкості з акумулятором в інструмент, обов’язково перевірте, чи курок вмикача спрацьовує належним чином та повертається у положення ОБЕРЕЖНО: Обов’язково...
 • Page 60 Для встановлення нако- B = 9 мм нечників для викручування цього типу виконайте Встановлення та зняття процедуру 2. Примітка: наконечника для викручування для встановлення потрібен наконечник. або свердла Щоб встановити наконечник для викручування, потягніть муфту в напрямку стрілки та вставте в Для моделі DF331D (додаткове приладдя) неї наконечник для викручування до упору. ►Рис.8: 1. Муфта 2. Закрити 3. Відкрити Потім відпустіть муфту, щоб зафіксувати нако- нечник для викручування. Поверніть муфту проти годинникової стрілки, щоб ►Рис.10: 1. Наконечник для викручування відкрити кулачки патрона. Вставте наконечник 2. Муфта для викручування або свердло в патрон до упору. Поверніть муфту за годинниковою стрілкою, щоб Щоб встановити наконечник для викручування, затягнути кулачки патрона. Щоб зняти наконечник...
 • Page 61 будь-якого боку та закріпіть за допомогою гвинта. Свердління Щоб зняти гак, відпустіть гвинт і витягніть його. Встановлення касети для Спочатку поверніть кільце регулювання таким чином, щоб покажчик вказував на мітку . Потім наконечників виконайте такі дії. Додаткове приладдя Свердління деревини ►Рис.13: 1. Касета для наконечників Під час свердління деревини найліпші результати 2. Наконечник для викручування можна отримати, використовуючи свердла для дере- Вставте касету для наконечників у виступ у нижній вини, обладнані напрямним гвинтом. Напрямний частині інструмента ліворуч або праворуч та закрі- гвинт полегшує свердління тим, що він втягує піть її за допомогою гвинта. свердло в оброблювану деталь. Коли наконечник для викручування не використову- Свердління металу ється, зберігайте його в касеті для наконечників. У ній можна зберігати наконечники для викручування Щоб запобігти зісковзуванню свердла на початку довжиною 45 мм. свердління отвору, місце свердління необхідно накернити за допомогою керна та молотка. Встановіть кінчик свердла в накернене місце та РОБОТА почніть свердління. Під час свердління металу слід використовувати мастильно-охолоджувальну рідину. Винятком є чавун та латунь, які свердлять насухо.
 • Page 62: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ПРИМІТКА: Таке використання зручне для пере- вірки загвинчування. ПРИМІТКА: Не використовуйте інструмент для ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне робіт, що потребують прикладання надмірних обладнання рекомендовано використову- зусиль, таких як затягування болтів або видалення вати з інструментом Makita, зазначеним у цій іржавих болтів. інструкції з експлуатації. Використання будь- Використання чохла якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- Додаткове приладдя нання лише за призначенням. ОБЕРЕЖНО: Під час використання чохла У разі необхідності отримати допомогу в більш...
 • Page 63: Технические Характеристики

  Только для европейских стран Makita заявляет, что следующее устройство Вибрация (устройства): Обозначение устройства: Аккумуляторная Суммарное значение вибрации (сумма векторов дрель-шуруповерт по трем осям), определенное в соответствии с Модель / тип: DF331D, DF031D EN60745: Соответствует(-ют) следующим директивам ЕС: Модель DF331D 2006/42/EC Рабочий режим: сверление металла Изготовлены в соответствии со следующим стандар- Распространение вибрации (a ): 2,5 м/с или менее том или нормативными документами: EN60745 Погрешность (K): 1,5 м/с Технический файл в соответствии с документом МодельDF031D 2006/42/EC доступен по адресу: Рабочий режим: сверление металла Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Распространение вибрации (a ): 2,5 м/с или менее 25.2.2015 Погрешность (K): 1,5 м/с РУССКИЙ...
 • Page 64 Некоторые материалы могут содержать Ясуси Фукайа (Yasushi Fukaya) токсичные химические вещества. Примите Директор соответствующие меры предосторожности, Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium чтобы избежать вдыхания или контакта с Общие рекомендации по кожей таких веществ. Соблюдайте требо- вания, указанные в паспорте безопасности технике безопасности для...
 • Page 65: Описание Работы

  даже если он сильно поврежден или пол- красный индикатор на верхней части клавиши, ностью вышел из строя. Аккумуляторный адаптер аккумулятора не полностью установлен на блок может взорваться под действием огня. месте. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте блок. аккумуляторный блок до конца, чтобы крас- Не используйте поврежденный аккумуля- ный...
 • Page 66 Индикаторы Уровень заряда ВНИМАНИЕ: Перед работой всегда прове- ряйте направление вращения. ВНИМАНИЕ: Используйте реверсивный Горит Выкл. переключатель только после полной оста- от 0 до 25% новки инструмента. Изменение направления вращения до полной остановки инструмента может привести к его повреждению. ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий экс- плуатации и температуры окружающего воздуха ВНИМАНИЕ: Если инструмент не использу- индикация может незначительно отличаться от ется, обязательно переведите рычаг реверсив- фактического значения. ного...
 • Page 67 Для установки насадок снят. B=9 мм данных типов выполните процедуру (2). (Примечание) Для установки насадки Установка или снятие насадки для необходим переходник. отвертки или головки сверла Для установки насадки сдвиньте муфту по стрелке и вставьте насадку в муфту до упора. Для модели DF331D (дополнительная Затем отпустите муфту, чтобы зафиксировать принадлежность) насадку. ►Рис.8: 1. Муфта 2. Закрыть 3. Открыть ►Рис.10: 1. Насадка для отвертки 2. Муфта Поверните муфту против часовой стрелки для Для установки насадки сдвиньте муфту по открытия кулачков зажимного патрона. Вставьте стрелке и вставьте переходник и насадку в насадку для отвертки или головку сверла в зажим- муфту до упора. Переходник следует устанав-...
 • Page 68 Сверление дерева Порядок установки держателя насадок для отвертки При сверлении дерева наилучшие результаты достигаются с применением сверл для дерева с направляющим винтом. Направляющий винт упро- Дополнительные принадлежности щает сверление, удерживая головку сверла в обра- ►Рис.13: 1. Держатель насадок для отвертки батываемой детали. 2. Насадка для отвертки Сверление металла Установите держатель насадок в выступ на осно- вании инструмента с правой или левой стороны и Для предотвращения скольжения сверла при начале закрепите его при помощи винта. сверления сделайте углубление с помощью кер- Если насадки для отвертки не используются, хра- нера и молотка в точке сверления. Вставьте острие ните их в специальных держателях. Здесь могут головки сверла в углубление и начните сверление. храниться насадки длиной до 45 мм. При сверлении металлов пользуйтесь смазочно-ох- лаждающей жидкостью. Исключение составляют железо и латунь, которые надо сверлить насухо. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНИМАНИЕ: Чрезмерное нажатие на инстру- мент не ускорит сверление. На самом деле, чрезмерное давление только повредит наконеч- ВНИМАНИЕ: Всегда...
 • Page 69: Дополнительные Принадлежности

  ные жидкости. Это может привести к обесцве- чиванию, деформации и трещинам. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо про- изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. РУССКИЙ...
 • Page 72 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 885440-962 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20150624...

This manual is also suitable for:

Df031d