Download  Print this page

Siemens adm-i12w2 Installation Manual Page 9

Wireless motion detector.
Hide thumbs
   

Advertisement

Instrukcja obsługi
Czujnik ruchu ADM-I12W1
Czujnik rozpoznaje ruch w monitorowa-
nym pomieszczeniu
7
Najbardziej czułą reakcję wykazuje na
ruch w kierunku wskazywanym przez
strzałki
B/D. Przekazywanie alarmu
7
odbywa się za pomocą fal radiowych.
Układ kontroli zerwania rozpoznaje próbę
usunięcia czujnika przemocą.
Warunki
Instalację powinny wykonać osoby po-
siadające wiedzę specjalistyczną przy
zachowaniu obowiązujących przepisów.
Czujnik jest przeznaczony
wyłącznie do użytku wewnątrz
pomieszczeń. Przestrzegać
wskazówek dot. ustawienia
Otwieranie czujnika
1. Sprawdzić zakres dostawy
2. Przesunąć pokrywę śruby
i odkręcić śrubę
B.
2
3. Odłączyć pokrywę
2
D obudowy od
denka
2
C.
Montaż czujnika
1. Zamontować denko czujnika
w następujący sposób:
-
Określić sposób mocowania
(patrz też opcja z uchwytami monta-
żowymi).
- Wyłamać trzy otwory przeznaczone do
zamocowania.
- Zamontować denko czujnika na pro-
ponowanej wysokości.
Denko czujnika należy zamo-
cować za pomocą dwóch śrub
4
A/B, natomiast układ kon-
troli zerwania za pomocą jednej
śruby
C.
4
2. Wyjąć pasek izolacyjny umieszczony
pomiędzy baterią a uchwytem
3. Nacisnąć styk sabotażowy
zgłoszenia czujnika w systemie.
Ze względów bezpieczeñstwa
należy stosować tylko baterie
dostarczone wraz z urządze-
niem - nie stosować baterii
innego typu.
4. Założyć pokrywę
2
D na denko czujni-
ka
C i zamocować śrubą
2
sunąć pokrywę śruby
Programowanie
W celu dopasowania ustawień do zasto-
i włącza alarm.
sowania należy ustawić przełączniki
w odpowiedniej pozycji:
Czułość PIR
* Ustawienie fabryczne
Brak reakcji na małe zwierzęta
.
6
* Ustawienie fabryczne
.
1
A do góry
2
Ustawianie czułości
-
*
2
C
* Ustawienie fabryczne – w pozycji środ-
kowej (pole widzenia 12 metrów)
4
A/B
Rejestracja ID
Wskazówki dotyczące podłączenia czuj-
nika do centrali znajdą Państwo w pod-
ręczniku instalacji centrali.
Test reakcji na ruch
1. Uruchomić w centrali tryb testowania
reakcji na ruch.
2. Po prawej stronie czujnika przytrzy-
mać przez jedną sekundę magnes.
3. Wykonać test reakcji na ruch pod ką-
tem włączania alarmu na całym ob-
szarze detekcji
A.
8
Test transmisji alarmu
1. Uruchomić w centrali tryb testowania
5
B w celu
reakcji na ruch.
2. Po prawej stronie czujnika
trzymać magnes przynajmniej przez
dwie sekundy.
3. Rozpoczął się test transmisji alarmu.
W odstępie 6 sekund następuje prze-
słanie 11 sygnałów testowych do cen-
trali (dioda LED
dej transmisji).
4. Test przebiega pomyślnie, gdy centra-
B. Prze-
2
la odbiera sygnały testowe i odpo-
A na dół.
2
wiednio je wyświetla.
B
5
Wysoka czułość, do miejsc
o małym natężeniu ruchu.*
Niska czułość, do miejsc
o dużym natężeniu ruchu.
5
Tłumi alarm w przypadku
zwierząt o wadze do 12 kg.*
Tłumi alarm w przypadku
zwierząt o wadze do 30 kg.*
5
D
Kręcąc potencjometrem
+
ustawić go w odpowiedniej
pozycji,
aby
dopasować
czujnik do wielkości pomiesz-
czenia i pola widzenia.
7
czujnika.
B przy-
8
miga podczas każ-
10
- 9 -
Opcje
Zestaw soczewek do kurtyny AO-C25
Zestaw pozwala na ustawienie wąskiej
kurtyny w obszarze detekcji czujnika
zgodnie z
7
D.
Odkręcić istniejącą soczewkę w pozy-
cjach
5
F i wyciągnąć ją z czujnika.
W czujniku umieścić adapter
wcisnąć soczewkę kurtyny.
Filtr do światła białego AO-WL10k
Filtr do światła białego jest potrzebny do
stosowania czujnika w warunkach eks-
tremalnych interferencji światła białego
(> 4000 luksów).
Odkręcić istniejącą soczewkę w pozy-
A
cjach
5
F i wyciągnąć ją z czujnika.
W czujniku umieścić adapter
i ponownie mocno wcisnąć soczewkę.
Uchwyt montażowy do ściany i sufitu
Przykręcić uchwyt montażowy AZ-MBG2
A do czujnika, dzięki temu można obra-
10
cać czujnik o ± 45°. (Montaż na suficie
10
B i montaż na ścianie
Dane techniczne
D,
5
Obszar detekcji
Objętościowo
7
B
Obszar detekcji
Kurtyna
7
D
Zasięg modułu
radiowego
Częstotliwość:
ADM-I12W1
ADM-I12W2
Identyfikacja
Protokół danych
Transmisja zda-
rzeń
Tryb testowy
Sposób oszczę-
B
8
dzania baterii
Bateria
Czas rozruchu
Brak reakcji na
małe zwierzęta
Kompatybilność
elektromagnetyczna
(EMC) do 2 GHz
Temperatura ro-
bocza
Temperatura
przechowywania
Wilgotność powie-
trza
EN 60721
Stopień ochrony
obudowy
EN 60529,
EN 50102
C i mocno
3
3
B
9
10
C)
12 m
20 m
Do 300 m na
wolnym terenie
868 MHz
916 MHz
Numer seryjny ID 24
bity
SiWay
Alarm, sabotaż, moni-
toring, słaba bateria
Test reakcji na ruch
i test transmisji
alarmu
Automatyczna funkcja
oszczędzania energii
Litowa 3 V
Typ: xx123
Rozmiar: 2/3 AA
Pojemność: 1550 mAh
60 ± 5 s
< 12 kg
< 30 kg
> 10 V/m
-10°C ... +50°C
-20°C ... +60°C
< 85% wilgotności
względnej, brak
kondensacji
IP41/IK02

Advertisement

   Related Manuals for Siemens adm-i12w2

This manual also for:

Adm-i12w1Adm-i12w2

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: