Download  Print this page

Advertisement

Plus
Quick Start Guide

Advertisement

   Summary of Contents for Huawei Honor 6 Plus

 • Page 1 Plus Quick Start Guide...
 • Page 2 The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc.
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents English ........1 Svenska ....... . 16 Dansk .
 • Page 5: English

  English Your phone at a glance Before you start, let's take a look at your new phone. Press and hold the power button to turn your phone on or off. To forcibly restart your phone, press and hold the power button until your phone vibrates.
 • Page 6: Getting Started

  Getting started Follow the instructions in the following figures to set up your phone. Do not insert or remove a SIM card while your phone is on. Please exercise caution when using the SIM ejector pin to avoid hurting your fingers or damaging your phone. Store your pin in a safe place out of the reach of children to prevent them from swallowing it or injuring themselves by accident.
 • Page 7: For More Information

  Touch on your phone to open Want to obtain the full user guide? Download the Honor 6 Plus User Guide from http://www.hihonor.com All pictures and illustrations in this guide, including but not limited to the phone color, size, and display content, are for your reference only.
 • Page 8: Traffic Security

  side opposite the pacemaker and do not carry the device in your front pocket. Protecting your hearing when using a headset • To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. • Using a headset at high volumes may damage your hearing.
 • Page 9: Operating Environment

  • Do not place the device over the air bag or in the air bag deployment area in a motor vehicle. Doing so may hurt you because of the strong force when the air bag inflates. • Do not use your device while flying in an aircraft or immediately before boarding.
 • Page 10: Charger Safety

  • Do not touch the device's antenna. Otherwise, communication quality may be reduced. • Do not allow children or pets to bite or suck the device or accessories. Doing so may result in damage or explosion. • Observe local laws and regulations, and respect the privacy and legal rights of others.
 • Page 11: Battery Safety

  once. Continued use may lead to electric shocks, short circuits, or fire. • Do not touch the power cord with wet hands or pull the power cord to disconnect the charger. • Do not touch the device or the charger with wet hands. Doing so may lead to short circuits, malfunctions, or electric shocks.
 • Page 12: Cleaning And Maintenance

  using the device and replace the battery. Continued use may lead to battery leakage, fire, or explosion. • Do not put batteries in fire as they may explode. Damaged batteries may also explode. • Dispose of used batteries in accordance with local regulations.
 • Page 13: Emergency Calls

  the device or accessories. These substances may cause damage to parts or present a fire hazard. Use a clean, soft, and dry cloth to clean the device and accessories. • Do not place magnetic stripe cards, such as credit cards and phone cards, near the device for extended periods of time.
 • Page 14: Eu Regulatory Conformance

  WEEE and batteries from other waste is to minimize the potential environmental impacts and human health risk of any hazardous substances that may be present. Reduction of hazardous substances This device is compliant with the REACH Regulation [Regulation (EC) No 1907/2006] and RoHS Directive Recast (Directive 2011/65/EU).
 • Page 15 0.284 W/kg, and when properly worn on the body is 0.464 W/kg. Statement Hereby, Huawei Technologies Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and Directive 2011/65/EU.
 • Page 16 Be sure to obtain third-party applications from a legitimate source. Downloaded third-party applications should be scanned for viruses. • Install security software or patches released by Huawei or third-party application providers. • Some applications require and transmit location information. As a result, a third-party may be able to share your location information.
 • Page 17: Legal Notice

  Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Huawei Technologies Co., Ltd. is under license. Other trademarks, product, service and company names mentioned may be the property of their respective owners.
 • Page 18 Third-Party Software Statement Huawei does not own the intellectual property of the third- party software and applications that are delivered with this product. Therefore, Huawei will not provide any warranty of any kind for third party software and applications. Neither...
 • Page 19: Import And Export Regulations

  PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS MANUAL. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL HUAWEI BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, REVENUE,...
 • Page 20: Svenska

  Svenska Snabbtitt på din telefon Innan du börjar ska vi ta en titt på din nya telefon. Tryck och håll ner strömknappen för att starta eller stänga av telefonen. Om du vill framtvinga en omstart av telefonen håller du ned på/av-knappen tills telefonen vibrerar. Headsetuttag Kamera på...
 • Page 21 Kom igång Följ instruktionerna i följande figurer för att ställa in telefonen. Sätt inte i och ta inte bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Var försiktig när du använder stiftet för att mata ut SIM- kortet så att inte dina fingrar eller telefonen skadas. Spara stiftet på...
 • Page 22 Peka på på telefonen för att öppna Vill du hämta den fullständiga användarhandboken? Hämta Honor 6 Plus användarhandboken från http://www.hihonor.com Alla bilder och illustrationer i handboken, inklusive men inte begränsat till telefonens färg, storlek och innehållet på skärmen, är endast avsedda som information. Den faktiska produkten kan variera.
 • Page 23 Användningsmiljö Idealisk drifttemperatur är 0 °C till 35 °C. Idealisk förvaringstemperatur är -20 °C till 70 °C. Extrem värme eller kyla kan skada enheten eller tillbehören. Information om avfallshantering och återvinning Den här symbolen (med eller utan streck) på enheten, batterierna (om sådana medföljer) och/ eller förpackningen anger att enheten och dess elektriska tillbehör (till exempel headset, adapter eller kabel) och batterier inte får kastas i...
 • Page 24 örat är 0,284 W/kg och när den bärs korrekt på kroppen 0,464 W/kg. Försäkran Huawei Technologies Co., Ltd. försäkrar härmed att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EG och direktiv 2011/65/EU.
 • Page 25 Enhetens WLAN-funktion är begränsad till inomhusbruk när den används i frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz. Juridisk information Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Med ensamrätt. DET HÄR DOKUMENTET ANVÄNDS ENDAST I INFORMATIONSSYFTE OCH UTGÖR INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG.
 • Page 26: Dansk

  Dansk Oversigt over telefonen Lad os tage et kig på din nye telefon, før du starter. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen for at slå telefonen til eller fra. For at gennemtvinge en genstart af telefonen skal du trykke på strømknappen og holde den nede, indtil telefonen vibrerer.
 • Page 27 Introduktion Følg instruktionerne i de følgende illustrationer for at opsætte din telefon. Indsæt eller fjern ikke et SIM-kort, mens telefonen er tændt. Udvis forsigtighed, når du bruger SIM-ejektorstiften, for at undgå at skade fingrene eller telefonen. Opbevar stiften et sikkert sted uden for rækkevidde af børn for at forhindre dem i at sluge den eller komme til skade ved et uheld.
 • Page 28 HiCare Tryk på på telefonen for at åbne Vil du læse hele brugervejledningen? Download Honor 6 Plus Brugervejledningen fra http://www.hihonor.com Alle billeder og illustrationer i denne vejledning, herunder, men ikke begrænset til, telefonens farve, størrelse, og skærmindhold, tjener udelukkende som reference.
 • Page 29 Driftsmiljø Den ideelle driftstemperatur er 0 °C til 35 °C. Den ideelle opbevaringstemperatur er -20 °C til 70 °C. Ekstrem varme eller kulde kan beskadige enheden eller tilbehør. Oplysninger om bortskaffelse og genbrug Dette symbol (med eller uden en udfyldt linje) på enheden, batterierne (hvis inkluderet) og/eller emballagen angiver, at enheden og dens elektriske tilbehør (f.eks.
 • Page 30 øret, er 0,284 W/kg og ved korrekt placering på kroppen er den 0,464 W/kg. Erklæring Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF og EU- direktiv 2011/65/EF.
 • Page 31 Begrænsninger i 5 GHz-båndet: Denne enheds WLAN-funktion er kun begrænset til indendørs brug i frekvensområdet 5.150 til 5.350 MHz. Juridisk meddelelse Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Alle rettigheder forbeholdes. DETTE DOKUMENT ER KUN TIL INFORMATION OG UDGØR INGEN FORM FOR GARANTI.
 • Page 32: Norsk

  Norsk Oversikt over telefonen La oss ta en titt på den nye telefonen din før du begynner. Trykk og hold på strømknappen for å slå telefonen på eller av. Hvis du vil tvinge telefonen til omstart, trykker og holder du på av/på-knappen til telefonen vibrerer. Kontakt for øretelefoner Statusindikator...
 • Page 33 Komme i gang Følg instruksjonene i figurene nedenfor for å konfigurere telefonen. Ikke sett inn eller ta ut SIM-kort mens telefonen er på. Vær forsiktig når du bruker SIM-utløsningsnålen så du ikke skader fingrene eller telefonen. Lagre utløsningsnålen på et trygt sted og utilgjengelig for barn så...
 • Page 34 Berør på telefonen for å åpne Trenger du den fullstendige brukerveiledningen? Last ned Honor 6 Plus brukerveiledningen fra http://www.hihonor.com Alle bilder og illustrasjoner i denne veiledningen, inkludert, men ikke begrenset til, telefonens farge, størrelse og skjerminnhold, er bare ment som referanse.
 • Page 35 Bruksmiljø Ideelle brukstemperatur: 0 °C til 35 °C. Ideell oppbevaringstemperatur: -20 °C til 70 °C. Ekstrem varme eller kulde kan skade enheten eller tilbehøret. Informasjon om avhending og resirkulering Dette symbolet (med eller uten svart felt) på enheten, batteriene og/eller emballasjen viser at enheten og det tilhørende elektriske utstyret (f.eks.
 • Page 36 øret, er 0,284 W/kg. Når enheten bæres riktig på kroppen, er verdien målt til 0,464 W/kg. Erklæring Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer herved at denne enheten oppfyller de vesentlige kravene og andre relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EF og direktiv 2011/65/EU.
 • Page 37 Restriksjoner i 5 GHz-båndet WLAN-funksjonen for denne enheten kan bare brukes innendørs i frekvensbåndet 5150–5350 MHz. Juridisk merknad Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Med enerett. DETTE DOKUMENTET ER KUN MENT SOM INFORMASJON, OG UTGJØR INGEN FORM FOR GARANTI.
 • Page 38: Suomi

  Suomi Puhelimesi yhdellä silmäyksellä Tarkastellaan uutta puhelintasi hetki, ennen kuin otat sen käyttöön. Kytke puhelimen virta päälle tai pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna. Kun haluat pakottaa puhelimen uudelleenkäynnistyksen, pidä virtapainike painettuna, kunnes puhelin värisee. Kuulokeliitäntä Etukamera Tilanilmaisin Kuuloke Kaksoistaka- kamera Äänenvoimak- kuuspainike Virtapainike...
 • Page 39 Aloittaminen Tee puhelimen alkuasetukset noudattamalla seuraavien kuvien ohjeita. Älä liitä tai poista SIM-korttia, kun puhelimen virta on päällä. Ole varovainen käyttäessäsi SIM-kortin poistopuikkoa, jotta et loukkaa sormiasi tai vaurioita puhelintasi. Säilytä puikko turvallisessa paikassa lasten ulottamattomissa, jotta he eivät vahingossa nielaise sitä tai loukkaa itseään. Liitä...
 • Page 40 Onko puhelimen käytössä ilmennyt ongelmia? HiCare Avaa koskettamalla puhelimessa Haluatko koko käyttöoppaan? Lataa Honor 6 Plus käyttöopas osoitteesta http://www.hihonor.com Kaikki tämän oppaan kuvat ja piirrokset, mukaan lukien mm. puhelimen väri, koko ja näytön sisältö, ovat vain viitteellisiä. Itse tuote voi olla erilainen. Mikään tämän oppaan sisältö...
 • Page 41 Käyttöympäristö Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 - 35 °C. Ihanteellinen varastointilämpötila on -20 - 70 °C. Äärilämpötilat voivat vahingoittaa puhelinta ja lisävarusteita. Hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot Laitteessa, akussa (jos sisältyy toimitukseen) ja/tai pakkauksessa oleva oheinen symboli (yhtenäisellä palkilla tai ilman) osoittaa, ettei laitetta, laitteen sähkövarusteita (esimerkiksi kuulokesarja, verkkovirtasovitin tai kaapeli) eikä...
 • Page 42 Tämän laitetyypin suurin SAR-arvo korvan kohdalla mitattuna on 0,284 W/kg ja asianmukaisesti kehon lähellä säilytettynä 0,464 W/kg. Ilmoitus Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on yhdenmukainen direktiivin 1999/5/EY ja direktiivin 2011/65/EU olennaisten vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuuluvien säännösten kanssa.
 • Page 43 Rajoitukset 5 GHz:n taajuusalueella: Tämän laitteen WLAN-toimintoa saa käyttää vain sisätiloissa, kun se toimii taajuusalueella 5150–5350 MHz. Oikeudellinen huomautus Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. TÄMÄN ASIAKIRJAN TARKOITUS ON AINOASTAAN ANTAA TIETOA, EIKÄ SIIHEN SISÄLLY MINKÄÄNLAISIA TAKUITA.
 • Page 44: Polski

  Polski Ogólna prezentacja telefonu Zanim zaczniesz korzystać z nowego telefonu, poświęć chwilę, aby się z nim zapoznać. Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika. W celu wymuszenia restartu telefonu naciśnij i przytrzymaj włącznik, aż poczujesz wibracje telefonu. Gniazdo słuchawek Aparat...
 • Page 45 Od czego zacząć Przygotuj telefon do pracy, postępując zgodnie ze wskazówkami na poniższych ilustracjach. Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty SIM w czasie, gdy telefon jest włączony. Pamiętaj o zachowaniu ostrożności przy korzystaniu ze szpilki dołączonej do opakowania do wyjmowania karty SIM, aby nie skaleczyć...
 • Page 46 Dotknij ikony na ekranie telefonu , aby otworzyć HiCare Chcesz uzyskać pełną instrukcję obsługi? Instrukcję obsługi Honor 6 Plus można pobrać pod adresem http://www.hihonor.com Wszystkie zdjęcia i ilustracje w tej instrukcji, w szczególności przedstawione kolory i rozmiary telefonu oraz zawartość ekranu mają charakter wyłącznie poglądowy.
 • Page 47 Warunki eksploatacji Idealny zakres temperatur pracy urządzenia: od 0 °C do 35 °C. Idealny zakres temperatur składowania: od -20 °C do 70 °C. Bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria. Utylizacja i recykling odpadów Ten symbol (z paskiem lub bez niego) umieszczony na urządzeniu, bateriach (jeżeli są...
 • Page 48 Najwyższa wartość współczynnika SAR w przypadku urządzenia tego typu podczas testowania go przy uchu to 0,284 W/kg oraz 0,464 W/kg, gdy urządzenie było prawidłowo noszone przy ciele. Deklaracja Firma Huawei Technologies Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami...
 • Page 49 Nadajnik WLAN w tym urządzeniu, jeśli pracuje w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz, może być używany tylko we wnętrzach budynków. Nota prawna Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. NINIEJSZY DOKUMENT SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.
 • Page 50: Lietuvių

  Lietuvių Apie jūsų telefoną trumpai Prieš pradėdami naudotis, susipažinkite su savo naujojo telefono galimybėmis. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte savo telefoną. Kad priverstinai paleistumėte savo telefoną iš naujo, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kol telefonas suvibruos. Ausinių...
 • Page 51 Darbo pradžia Savo telefonui nustatyti vykdykite tolesnėse iliustracijose pateiktas instrukcijas. Kai įjungtas telefonas, neįdėkite ir neišimkite SIM kortelės. SIM kortelės išėmimo įrankiu naudokitės atsargiai, kad nesusižeistumėte pirštų ir neapgadintumėte telefono. Laikykite įrankį saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie netyčia neprarytų jo ir nesusižalotų. Įdėkite SIM kortelę...
 • Page 52 „HiCare“ Telefone palieskite , kad atvertumėte sritį Reikia viso naudotojo vadovo? Atsisiųskite Honor 6 Plus Naudotojo vadovą iš http://www.hihonor.com. Visos šiame vadove pateikiamos nuotraukos ir iliustracijos, įskaitant (tačiau neapsiribojant) telefono spalvą, dydį ir ekrano turinį, yra skirtos tik bendrajai informacijai.
 • Page 53 Naudojimo aplinka Geriausia veikimo temperatūra yra nuo 0 °C iki 35 °C. Geriausia laikymo temperatūra yra nuo -20 °C iki 70 °C. Dideliame karštyje arba šaltyje įtaisas arba jo priedai gali sugesti. Informacija apie atliekų tvarkymą ir perdirbimą Šis simbolis (su juodu brūkšniu arba be jo) ant įtaiso, baterijos (jei pridedama) ir (arba) pakuotės nurodo, kad įtaisą, jo elektrinius priedus (pvz., ausines, adapterį...
 • Page 54 Didžiausia SAR vertė, nustatyta bandant šio tipo įtaisą pridėjus prie ausies, yra 0,284 W/kg, o tinkamai nešiojantis prie kūno – 0,464 W/kg. Pareiškimas Šiuo dokumentu bendrovė „Huawei Technologies Co., Ltd.“ pareiškia, kad šis įtaisas atitinka direktyvos 1999/5/EB ir direktyvos 2011/65/ES pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.
 • Page 55 Ribojimas 5 GHz dažnio juostoje: Kai šio įtaiso WLAN funkcija veikia 5150–5350 MHz dažnio diapazone, įtaisą leidžiama naudoti tik patalpose. Teisinis pranešimas Autorių teisės priklauso © „Huawei Technologies Co., Ltd.“ 2015. Visos teisės saugomos. ŠIS DOKUMENTAS YRA TIK INFORMACINIO POBŪDŽIO IR NESUTEIKIA JOKIŲ...
 • Page 56: Latviešu

  Latviešu Īsumā par tālruni Pirms sākat tālruni lietot, iepazīsimies ar to. Nospiediet un turiet barošanas taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Lai piespiedu kārtā restartētu tālruni, nospiediet un turiet barošanas pogu, līdz tālrunis ievibrējas. Austiņu spraudnis Priekšējā Statusa kamera indikators Klausules Divkāršā...
 • Page 57 Darba sākšana Lai iestatītu tālruni, ievērojiet tālāk iekļautajos attēlos sniegtos norādījumus. Neievietojiet un neizņemiet SIM karti, kamēr tālrunis ir ieslēgts. Lietojot SIM izņemšanas rīku, lūdzu, rīkojieties piesardzīgi, lai nesavainotu pirkstus un nesabojātu tālruni. Noglabājiet šo rīku drošā vietā, kur tam nevar piekļūt bērni, lai viņi nevarētu to norīt vai ar to netīšām savainoties.
 • Page 58 , lai atvērtu HiCare lietojumprogrammu Vai vēlaties iegūt visu lietotāja pamācību? Lejupielādējiet Honor 6 Plus lietotāja pamācību vietnē http://www.hihonor.com Visi šajā pamācībā ietvertie attēli, tostarp, bet ne tikai attēli, kuros redzama tālruņa krāsa, izmēri un displeja saturs, ir paredzēti tikai jūsu uzziņai. Faktiskais produkts var atšķirties.
 • Page 59 Ekspluatācijas vide Piemērotākā ekspluatācijas temperatūra ir no 0 °C līdz 35 °C. Piemērotākā uzglabāšanas temperatūra ir no -20 °C līdz 70 °C. Pārāk liels karstums vai aukstums var sabojāt ierīci vai piederumus. Informācija par likvidēšanu un utilizāciju Šis simbols (ar platu joslu vai bez tās) uz ierīces, akumulatoriem (ja ietverts) un/vai uz iepakojuma norāda, ka ierīci, tās elektriskos piederumus (piemēram, austiņas, adapteri vai kabeli) un...
 • Page 60 0,284 W/kg, un, pareizi valkājot pie ķermeņa, ir 0,464 W/kg. Paziņojums Ar šo Huawei Technologies Co. Ltd. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK un Direktīvas 2011/65/ES pamatprasībām un citiem piemērojamajiem nosacījumiem. Atbilstības deklarāciju skatiet vietnē...
 • Page 61 Šīs ierīces WLAN funkciju drīkst lietot tikai iekštelpās, ja tā darbojas frekvences diapazonā no 5150 līdz 5350 MHz. Juridiskais paziņojums Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Visas tiesības paturētas. ŠIS DOKUMENTS IR TIKAI ATSAUCEI UN NEIETVER NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS.
 • Page 62: Eesti

  Eesti Telefoni ülevaade Enne alustamist heitke pilk oma uuele telefonile. Telefoni sisse ja välja lülitamiseks hoidke toitenuppu allavajutatuna. Telefoni sundtaaskäivituseks hoidke toitenuppu allavajutatuna kuni telefon korraks vibreerib. Peakomplekti Eesmine pesa kaamera Olekunäidik Kuular Kaksik- tagakaamera Helitugevuse nupp Toitenupp Lähiväljaside sensori ala Kõlar Mikro-USB port Mikrofon...
 • Page 63 Alustamine Telefoni seadistamiseks järgige juhiseid alltoodud joonistel. Ärge sisestage ega eemaldage SIM-kaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Olge SIM-kaardi väljutamise tarviku kasutamisel ettevaatlik, et vältida sõrmede või telefoni vigastamist. Hoidke tarvikut lastele kättesaamatuna ohutus kohas, et vältida selle juhuslikku alla neelamist või vigastuste tekitamist.
 • Page 64 HiCare Kuva avamiseks puudutage telefonil nuppu Soovite hankida täielikku kasutusjuhendit? Laadige Honor 6 Plus kasutusjuhend alla saidilt http://www.hihonor.com Kõik käesolevas kasutusjuhendis toodud pildid ja illustratsioonid, k.a telefoni värv, suurus ja kuva sisu (loend pole ammendav), on ainult viitamiseks selgituste juures.
 • Page 65 Töökeskkond Seadme optimaalne töötemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Optimaalne hoiustamistemperatuur on vahemikus -20 °C kuni 70 °C. Liiga kõrge või madal temperatuur võib seadet ja tarvikuid kahjustada. Kasutusest kõrvaldamise ja korduvkasutuse teave See seadmel, akul ja/või pakendil olev sümbol (jämeda triibuga või triibuta) teavitab, et seadet ja selle elektrilisi osi (nt peakomplekt, adapter või juhe) ning akut ei tohi visata olmejäätmete...
 • Page 66 Antud seadmetüübi kõrgeim teatatud SAR-i väärtus on kõrva juures katsetamisel 0,284 W/kg ning õigesti keha juures kandes 0,464 W/kg. Deklaratsioon Käesolevaga kinnitab Huawei Technologies Co, Ltd, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ ja direktiivi 2011/65/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt http://www.hihonor.com...
 • Page 67 Piirangud 5 GHz sagedusalas: sagedusvahemikus 5150–5350 MHz on selle seadme WLAN- funktsioon ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides. Juriidiline märkus Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Kõik õigused on kaitstud. KÄESOLEV DOKUMENT ON AINULT TEABELISE ISELOOMUGA EGA SISALDA MINGEID GARANTIISID.
 • Page 68: Ελληνικά

  Ελληνικά Το τηλέφωνό σας με μια ματιά Πριν ξεκινήσετε, ας ρίξουμε μια ματιά στο καινούργιο σας τηλέφωνο. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Για αναγκαστική επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, μέχρι το...
 • Page 69 Έναρξη Ακολουθήστε τις οδηγίες στις παρακάτω εικόνες για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM όταν το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο. ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της καρφίτσας εξαγωγής SIM για την αποφυγή τραυματισμού των δαχτύλων σας ή πρόκλησης βλάβης...
 • Page 70 στο τηλέφωνο σας για να ανοίξετε την HiCare εφαρμογή Θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη του ολοκληρωμένου εγχειριδίου χρήσης; Πραγματοποιήστε λήψη του Honor 6 Plus Εγχειριδίου http://www.hihonor.com χρήσης από τη διεύθυνση Όλες οι εικόνες και τα σχέδια του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του...
 • Page 71 Προστασία της ακοής σας, όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά Για την αποφυγή ενδεχόμενης βλάβης της ακοής, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Περιβάλλον λειτουργίας Οι ιδανικές θερμοκρασίες λειτουργίας είναι 0 °C έως 35 °C. Οι ιδανικές θερμοκρασίες αποθήκευσης είναι -20 °C έως 70 °C.
 • Page 72 των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ενδεχόμενη παρουσία επικίνδυνων ουσιών. Μείωση των επικίνδυνων ουσιών Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται προς τον Κανονισμό REACH [Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006] και την Ενημερωμένη Οδηγία RoHS (Οδηγία 2011/65/EΕ). Οι μπαταρίες...
 • Page 73 0,284 W/kg και για λειτουργία με τη συσκευή φερόμενη στο σώμα είναι 0,464 W/kg. ∆ήλωση ∆ια του παρόντος, η Huawei Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/ 5/EΚ και της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ.
 • Page 74 Η λειτουργία WLAN αυτής της συσκευής περιορίζεται μόνο σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους, όταν λειτουργεί εντός του εύρους συχνότητας 5150 έως 5350 MHz. Νομική σημείωση Πνευματικά δικαιώματα © Huawei Technologies Co., Ltd.2015. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ...
 • Page 75: Čeština

  Čeština První pohled na telefon Než začnete, podíváme se na váš nový telefon. Stisknutím a podržením vypínače telefon zapnete nebo vypnete. Chcete-li vynutit restart telefonu, stiskněte a podržte vypínač, dokud telefon nezavibruje. Konektor náhlavní soupravy Přední Indikátor stavu fotoaparát Sluchátko Duální...
 • Page 76 Začínáme Při nastavení telefonu postupujte podle pokynů na následujících obrázcích. Nevkládejte ani nevyjímejte kartu SIM, pokud je telefon zapnutý. Při použití kolíčku pro vysunutí karty SIM postupujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů nebo poškození telefonu. Kolíček uschovejte na bezpečném místě mimo dosah dětí, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému spolknutí...
 • Page 77 HiCare Dotkněte se na telefonu . Otevře se Chcete získat úplnou uživatelskou příručku? Stáhnout Uživatelskou příručku Honor 6 Plus z adresy http://www.hihonor.com Všechny obrázky a ilustrace v této příručce, včetně (avšak nejenom) zobrazení barvy, velikosti a obsahu displeje telefonu, jsou pouze pro Vaši referenci. Skutečný produkt se může lišit.
 • Page 78 Provozní prostředí Ideální provozní teplota je 0°C až 35°C. Ideální skladovací teplota je -20°C až 70°C. Extrémní teplo nebo chlad může přístroj nebo příslušenství poškodit. Informace o likvidaci a recyklaci Tento symbol (včetně nebo bez plné čáry) na přístroji, na bateriích (je-li součástí dodávky) a/ nebo na obalu naznačuje, že přístroj a jeho elektrické...
 • Page 79 0,284 W/kg, resp.0,464 W/kg při správném nošení na těle. Prohlášení Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto potvrzuje, že tento přístroj je v souladu s hlavními požadavky a dalšími relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES a směrnice 2011/ 65/EU.
 • Page 80 Při provozu v pásmu 5 150 až 5 350 MHz je funkce WLAN tohoto přístroje omezena pouze na použití ve vnitřních prostorách. Právní upozornění Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Všechna práva vyhrazena. TENTO DOKUMENT MÁ POUZE INFORMAČNÍ ÚČEL A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY.
 • Page 81: Slovenčina

  Slovenčina Prvý pohľad na telefón Skôr než začnete, dovoľte nám váš nový telefón predstaviť. Svoj telefón zapnete a vypnete stlačením a podržaním hlavného vypínača. Ak chcete vynútiť reštartovanie svojho telefónu, stlačte a podržte hlavný vypínač, kým telefón nezačne vibrovať. Konektor slúchadiel Predný...
 • Page 82 Začíname Pri nastavení svojho telefónu postupujte podľa pokynov na nasledujúcich obrázkoch. Ak je váš telefón zapnutý, kartu SIM nevkladajte ani nevyberajte. Pri používaní hrotu na vysunutie karty SIM dávajte pozor, aby ste si neporanili prsty a nepoškodili telefón. Hrot uschovajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému prehltnutiu alebo poraneniu.
 • Page 83 HiCare Na telefóne stlačte a otvorte ponuku Chcete získať celú používateľskú príručku? Prevezmite si Honor 6 Plus používateľskú príručku z adresy http://www.hihonor.com Všetky obrázky a ilustrácie v tejto príručke, vrátane napríklad farby telefónu, veľkosti a obsahu displeja, sú len informatívne. Skutočný produkt môže byť odlišný.
 • Page 84 Prevádzkové prostredie Ideálne prevádzková teplota je 0 °C až 35 °C. Ideálne teplota pri skladovaní je -20 °C až 70 °C. Nadmerné teplo alebo chlad by mohli poškodiť zariadenie alebo príslušenstvo. Informácie o likvidácii a recyklácii Tento symbol (s pevnou tyčou alebo bez nej) na zariadení, batériách (ak sú...
 • Page 85 0,284 W/kg a pri správnom používaní na tele je 0,464 W/kg. Vyhlásenie Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES a...
 • Page 86 Funkcia WLAN tohto zariadenia je obmedzená iba pre vnútorné použitie v rozsahu frekvencie od 5150 do 5350 MHz. Právne informácie Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Všetky práva vyhradené. TENTO DOKUMENT JE LEN NA INFORMAČNÉ ÚČELY A NEPREDSTAVUJE ŽIADNY DRUH ZÁRUK.
 • Page 87: Deutsch

  Deutsch Ihr Telefon auf einen Blick Werfen wir einen Blick auf Ihr neues Telefon, bevor Sie beginnen. Halten Sie die Netztaste gedrückt, um Ihr Telefon ein- oder auszuschalten. Um einen Neustart des Telefons zu erzwingen, halten Sie die Netztaste gedrückt, bis das Telefon vibriert. Headset- Buchse Frontkamera...
 • Page 88: Erste Schritte

  Erste Schritte Folgen Sie den Anweisungen in den folgenden Abbildungen, um Ihr Telefon einzurichten. Solange Ihr Telefon eingeschaltet ist, dürfen Sie die SIM-Karte weder einsetzen noch entfernen. Bitte seien Sie bei der Verwendung des SIM-Auswurfstifts vorsichtig, damit Sie Ihre Finger nicht verletzen und Ihr Telefon nicht beschädigen.
 • Page 89 Weitere Informationen Sie haben Probleme bei der Verwendung Ihres Telefons? HiCare Berühren Sie auf Ihrem Telefon, um zu öffnen. Die Fotos und Abbildungen in diesem Handbuch, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Telefonfarbe, Größe und angezeigte Inhalte, sind lediglich zu Ihrer Information.
 • Page 90 Nutzungsumfeld Die optimale Betriebstemperatur ist 0 °C bis 35 °C. Die optimale Lagerungstemperatur ist -20 °C bis 70 °C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihr Gerät oder das Zubehör beschädigen. Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung Dieses Symbol (mit oder ohne massivem Balken) am Gerät, an den Akkus (sofern enthalten) und/ oder an der Verpackung zeigt an, dass das Gerät und sein elektrisches Zubehör (beispielsweise ein...
 • Page 91 Der höchste SAR-Wert für diesen Gerätetyp bei einem Test unter Verwendung am Ohr liegt bei 0,284 W/kg und bei 0,464 W/kg, wenn das Gerät ordnungsgemäß am Körper getragen wird. Erklärung Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen...
 • Page 92 Die WLAN-Funktion dieses Geräts ist nur auf die Nutzung in Innenräumen und im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz beschränkt. Rechtliche Hinweise Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Alle Rechte vorbehalten. DIESES DOKUMENT DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND ENTHÄLT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNGEN.
 • Page 93: Slovenščina

  Slovenščina Hiter pregled telefona Preden začnete, si oglejte svoj novi telefon. Za vklop ali izklop telefona pritisnite gumb za vklop in ga zadržite. Za prisilen ponovni zagon telefona pritisnite in zadržite gumb za vklop, dokler telefon ne zavibrira. Vtikač slušalk Prednja Indikator kamera...
 • Page 94 Prvi koraki Za nastavitev telefona sledite navodilom na spodnjih slikah. Kadar je telefon vklopljen, ne vstavljajte in ne odstranjujte kartice SIM. Pri uporabi igle za izmetalo kartice SIM bodite previdni, da si ne poškodujete prstov oz. da ne pride do poškodb telefona.
 • Page 95 Na telefonu se dotaknite in odprite Želite prenesti kompletni uporabniški priročnik? Prenesite Honor 6 Plus Uporabniški priročnik s http://www.hihonor.com Vse slike in ilustracije v tem priročniku, vključno vendar ne omejeno na barvo telefona, velikost in vsebino zaslona, so samo za vašo informacijo. Dejanski izdelek je lahko drugačen.
 • Page 96 Delovno okolje Najprimernejše delovne temperature so od 0 °C do 35 °C, najprimernejše temperature za hrambo pa od -20 °C do 70 °C. Ekstremna vročina ali mraz lahko poškodujeta napravo ali dodatke. Informacije o odlaganju in recikliranju Ta simbol (s črtico ali brez nje) na napravi, baterijah (če so vključene) in/ali embalaži pomeni, da naprave, njenih električnih dodatkov (na primer slušalk, napajalnika ali kabla) in baterij...
 • Page 97 0,284 W/kg, za pravilno nošenje na telesu pa 0,464 W/kg. Izjava S tem podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. navaja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi predpisi direktive 1999/5/EC in direktive 2011/65/EU. Če si želite ogledati deklaracijo o skladnosti, pojdite na http://www.hihonor.com...
 • Page 98 Funkcija WLAN te naprave je pri delovanju v frekvenčnem območju od 5150 do 5350 MHz omejena samo na notranjo uporabo. Pravna obvestila Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Vse pravice pridržane. TA DOKUMENT JE ZGOLJ INFORMATIVEN IN NE DAJE OSNOVE ZA NOBENA JAMSTVA.
 • Page 99: Magyar

  Magyar A telefon áttekintése Mielőtt használni kezdené, vessünk egy pillantást az új telefonjára. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot a telefon bekapcsolásához. A telefon kényszerített újraindításához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék nem rezeg. Mikrofonos fejhallgató csatlakozója Állapotjelző Elülső kamera Hallgató...
 • Page 100 Első lépések Kövesse az utasításokat az alábbi ábrákon a telefon beállításához. Bekapcsolt állapotban ne helyezzen be, illetve ne távolítson el SIM kártyát. Kérjük, óvatosan használja a SIM kivevő tűt, hogy elkerülje a sérülést, vagy a telefon károsodását. Tárolja biztonságos helyen a tűt, gyerekektől elzárva, nehogy lenyeljék, vagy sérülést okozzanak maguknak.
 • Page 101 Szeretné beszerezni a teljes felhasználói útmutatót? Töltse le a Honor 6 Plus Felhasználói útmutatót a http://www.hihonor.com oldalról. A jelen útmutatóban szereplő összes kép és illusztráció, beleértve, de nem kizárólag a telefon színét, méretét és a kijelző...
 • Page 102 Hallásvédelem mikrofonos fülhallgató használata esetén Halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgasson sokáig magas hangerőn. Működtetési környezet Ideális működtetési hőmérséklet: 0 °C – 35 °C. Ideális tárolási hőmérséklet: -20 °C – 70 °C. A túlságos meleg és hideg kárt tehet a készülékben és a tartozékokban. Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók A készüléken és/vagy a csomagolásán, valamint...
 • Page 103 megfelelnek az Akkumulátor-irányelvnek (2006/66/EK irányelv). A REACH és RoHS rendelkezéseinek való http://www.hihonor.com megfelelésről részletesebben a weboldalon tájékozódhat. EU-előírásoknak való megfelelőség Testközeli használat A készülék fülhöz tartás vagy a testtől való 1,5 cm-es távolság esetén megfelel a rádiófrekvenciás berendezésekkel szembeni előírásoknak. Ügyeljen, hogy a készülékhez ne használjon fémből készült kiegészítőket, például tokot vagy tartót.
 • Page 104 Nyilatkozat A Huawei Technologies Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz az 1999/5/EK irányelv és a 2011/65/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel. http://www.hihonor.com A megfelelőségi nyilatkozat a címen érhető el. A termékre a következő jelölések vonatkoznak: A készülék az EU minden tagállamában használható.
 • Page 105: Hrvatski

  Hrvatski Brzi uvod u telefon Proći ćemo par jednostavnih koraka prije nego li počnete koristiti svoj novi telefon. Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili ili isključili telefon. Za uključivanje telefona pritisnite i držite gumb za uključivanje sve dok telefon ne zavibrira. Utičnica za slušalice Prednji...
 • Page 106 Početak Slijedite upute na sljedećim slikama kako biste postavili telefon. Ne umećite i ne uklanjajte SIM karticu dok je telefon uključen. Budite oprezni pri uporabi igle za izbacivanje SIM kartice kako ne biste ozlijedili prste ili oštetili telefon. Spremite iglu na sigurno mjesto podalje od dohvata djece kako biste bili sigurni da je neće progutati ili se slučajno ozlijediti.
 • Page 107 Dodirnite na telefonu kako biste otvorili značajku HiCare Želite pribaviti kompletan korisnički vodič? Preuzmite Honor 6 Plus Korisnički vodič sa http://www.hihonor.com Sve slike i ilustracije u ovom vodiču, uključujući bez ograničenja boju telefona, veličinu i sadržaj prikaza su navedeni samo kao referenca. Stvarni proizvod može se razlikovati.
 • Page 108 Radno okruženje Idealna radna temperatura je od 0°C do 35°C. Idealna temperatura skladištenja je od -20°C do 70°C. Prekomjerna vrućina ili hladnoća mogu oštetiti uređaj ili dodatnu opremu. Informacije o odlaganju i recikliranju Ovaj simbol (sa ili bez crte) na uređaju, baterije (ako su priložene), i/ili pakiranje znači kako se uređaj i njegova električna dodatna oprema (na primjer slušalica, adapter ili kabel) i baterije ne...
 • Page 109 0,284 W/kg, a pri pravilnom nošenju na tijelu 0,464 W/kg. Izjava Huawei Technologies Co., Ltd. ovime izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa svim bitnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ i direktive 2011/ 65/EU.
 • Page 110 5.150 do 5.350 MHz. Pravna napomena Autorska prava © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Sva prava pridržana. OVAJ DOKUMENT SLUŽI ISKLJUČIVO U INFORMATIVNE SVRHE I NE PREDSTAVLJA JAMSTVO BILO KOJE VRSTE.
 • Page 111: Română

  Română Telefonul pe scurt Mai întâi, vă prezentăm câteva informaţii de bază privind telefonul. Apăsaţi lung butonul de alimentare pentru a porni sau opri telefonul. Pentru a porni forţat telefonul, apăsaţi lung butonul de pornire până când telefonul vibrează. Mufă pentru căşti Cameră...
 • Page 112 Să începem Urmaţi instrucţiunile din următoarele figuri pentru a vă configura telefonul. Nu introduceţi sau scoateţi o cartelă SIM atunci când telefonul este pornit. Manifestaţi atenţie atunci când utilizaţi acul de scoatere a cartelei SIM pentru a evita rănirea degetelor sau deteriorarea telefonului.
 • Page 113 Atingeţi de pe telefon pentru a deschide Doriţi să obţineţi ghidul complet de utilizare? Descărcaţi ghidul de utilizare pentru Honor 6 Plus de la adresa http://www.hihonor.com Toate fotografiile şi ilustraţiile din acest ghid, incluzând dar fără a se limita la culoarea telefonului, dimensiunea şi conţinutul afişat, sunt cu caracter informativ.
 • Page 114 Mediul de utilizare Temperaturile ideale de funcţionare sunt între 0 °C şi 35 °C. Temperaturile ideale de depozitare sunt între -20 °C şi 70 °C. Căldura extremă sau frigul extrem pot deteriora dispozitivul sau accesoriile. Informaţii referitoare la eliminare şi reciclare Acest simbol (cu sau fără...
 • Page 115 0,284 W/kg când este testat la ureche şi de 0,464 W/kg când este purtat corect lângă corp. Declarație de conformitate Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE şi Directivei 2011/65/UE.
 • Page 116 5350 MHz, funcţia WLAN a acest dispozitiv este restricţionată doar la utilizarea în interior. Aviz juridic Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Toate drepturile rezervate. ACEST DOCUMENT ARE EXCLUSIV UN SCOP INFORMATIV ŞI NU REPREZINTĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE.
 • Page 117: Български

  Български Кратък преглед на телефона Преди да започнете да го ползвате, запознайте се накратко с новия си телефон. Натиснете със задържане бутона за захранване, за да включите или изключите телефона си. За да рестартирате принудително телефона си, натиснете със задържане бутона за захранването, докато...
 • Page 118 Първи стъпки Следвайте инструкциите на следните фигури за настройване на телефона ви. Не поставяйте и не изваждайте SIM карта, когато телефонът е включен. Моля, бъдете внимателни, когато използвате щифт за изваждане на SIM карта, за да се избегне нараняване на пръстите ви или повреждане на телефона.
 • Page 119 HiCare Докоснете на телефона, за да се отвори Искате ли пълното ръководство за потребителя? Изтеглете Honor 6 Plus Ръководство за потребителя http://www.hihonor.com от Всички снимки и илюстрации в настоящото ръководство, включително, но не само цветът и големината на телефона, и съдържанието на...
 • Page 120 срещуположната страна спрямо кардиостимулатора и не носете устройството в предния си джоб. Опазване на слуха ви при използване на слушалки За да се избегне евентуално увреждане на слуха, не слушайте с много силен звук продължително време. Среда за работа Идеалните работни температури са от 0 °C до 35 °C. Идеалните...
 • Page 121 минимум потенциалното негативно въздействие върху околната среда и човешкото здраве на всякакви опасни субстанции, които може да съдържат. Намаляване на опасните вещества Това устройство е съвместимо с разпоредбата REACH [Разпоредба (ЕК) No 1907/2006] и преработената директива RoHS (Директива 2011/65/ ЕС). Батериите (ако са включени) са съвместими с директивата...
 • Page 122 устройство при тестване до ухото e 0,284 вата/кг, а когато устройството се носи по тялото е 0,464 вата/кг. Декларация С настоящото Huawei Technologies Co., Ltd. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО и Директива...
 • Page 123 Функцията WLAN на това устройство е ограничена само до използване на закрито, когато се работи в честотния диапазон от 5150 до 5350 MHz. Правна информация © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Всички права запазени. НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ Е САМО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА КАКВАТО И...
 • Page 124: Македонски

  Македонски Увид во телефонот Пред да започнете, ајде да го разгледаме телефонот. Притиснете го и држете го притиснато копчето за вклучување за да го вклучите или исклучите телефонот. За присилно рестартирање на телефонот, притиснете го и задржете го копчето за вклучување...
 • Page 125 Да почнеме Следете ги упатствата на следниве слики за да го поставите телефонот. Не ставајте и не отстранувајте SIM-картичка кога телефонот е вклучен. Внимавајте кога ја користите иглата за отстранување на SIM за да не си ги повредите прстите и да не го оштетите телефонот. Ставете ја иглата...
 • Page 126 За повеќе информации Наидовте на проблеми додека се служевте со телефонот? HiCare Допрете на телефонот за да отворите Сите слики и илустрации во ова упатство, вклучително и бојата и големината на телефонот и содржината на приказот, но не само тие, се дадени...
 • Page 127 Заштита на слухот при користење на слушалката За да се спречи можно оштетување на слухот, не се изложувајте на голема јачина на звукот подолг временски период. Средина за работа Идеални температури за работа се 0 °C до 35 °C. Идеални температури за чување се -20 °C до 70 °C. Екстремна...
 • Page 128 околината и врз човековото здравје на опасните супстанции што може да се присутни. Намалување на штетни супстанции Овој уред е во согласност со Регулативата за регистрација, евалуација, авторизација и рестрикција на хемиски супстанции (REACH) [Регулатива (EЗ) Бр. 1907/2006] и преработениот текст на Директивата за рестрикција...
 • Page 129 тестирање за употреба на уво е 0,284 W/kg, а кога се носи правилно на телото е 0,464 W/kg. Изјава Ние, Huawei Technologies Co., Ltd., изјавуваме дека овој уред е усогласен со неопходните барања и другите соодветни одредби од Директивата 1999/5/EЗ...
 • Page 130 Функцијата WLAN на овој уред е ограничена само на внатрешна употреба при работ во опсегот на фреквенција од 5150 до 5350 MHz. Правна напомена Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015.Сите права се задржани. ОВОЈ ДОКУМЕНТ Е САМО ЗА ИНФОРМАТИВНИ ЦЕЛИ И НЕ ПРЕТСТАВУВА ГАРАНЦИЈА.
 • Page 131: Srpski

  Srpski Pregled telefona Pre nego što počnete, hajde da pogledamo vaš novi telefon. Pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje da biste uključili ili isključili telefon. Za prinudno ponovno pokretanje telefona, pritisnite i zadržite taster za uključivanje i isključivanje dok telefon ne zavibrira.
 • Page 132 Prvi koraci Pratite uputstva na sledećim slikama za podešavanje telefona. Nemojte postavljati niti uklanjati SIM karticu dok je telefon uključen. Budite oprezni tokom korišćenja alata za izbacivanje SIM kartice da biste izbegli povrede prstiju ili oštećenje telefona. Alat čuvajte na bezbednom mestu, van domašaja dece, da biste sprečili da ga ona slučajno progutaju ili se povrede.
 • Page 133 Za više informacija Naišli ste na neki problem prilikom korišćenja telefona? HiCare Dodirnite na telefonu da biste otvorili Sve slike i ilustracije u ovom uputstvu, uključujući, ali ne ograničavajući se na boju telefona, veličinu i sadržaj ekrana, služe samo kao referenca. Stvarni proizvod može da se razlikuje.
 • Page 134 Informacije o odlaganju i reciklaži Ovaj simbol (sa punom linijom ili bez nje) na uređaju, baterijama (ako se isporučuju sa uređajem) i/ili pakovanju, označava da uređaj, njegov električni pribor (na primer, slušalice, adapter ili kabl) i baterije ne treba odlagati zajedno sa otpadom iz domaćinstva.
 • Page 135 0,284 W/kg kada se testiraju kraj uha, odnosno 0,464 W/kg kada se pravilno nose na telu. Izjava Huawei Technologies Co., Ltd. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa svim bitnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC i Direktive 2011/65/EU.
 • Page 136 5150 do 5350 MHz, ograničeno je samo na zatvoreni prostor. Pravno obaveštenje Autorsko pravo © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Sva prava zadržana. OVAJ DOKUMENT SLUŽI SAMO U INFORMATIVNE SVRHE I NE PREDSTAVLJA BILO KOJU VRSTU GARANCIJE.
 • Page 137: Русский

  Русский Знакомство с телефоном Перед началом работы ознакомьтесь с основными функциями Вашего нового устройства. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить или выключить телефон. Чтобы принудительно перезагрузить телефон, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует. Разъем для наушников Фронтальная...
 • Page 138 Начало работы Подготовьте телефон к работе, следуя инструкциям на нижеприведенных рисунках. Не вставляйте и не извлекайте SIM-карту, когда телефон включен. Будьте осторожны при использовании инструмента для извлечения SIM-карты, не пораньте пальцы и не повредите телефон. Храните инструмент для извлечения SIM-карты в недоступном...
 • Page 139 Дополнительная информация Возникли проблемы при работе с устройством? HiCare Нажмите , чтобы открыть приложение Все изображения в данном руководстве, включая цвет и размер устройства, а также изображения на экране, приведены для справки. Приобретенный продукт может отличаться от изображенного в данном руководстве. Информация, приведенная в данном...
 • Page 140 Безопасность органов слуха при использовании гарнитуры Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени. Условия эксплуатации Температура эксплуатации устройства - 0-35 °C. Температура хранения устройства - -20-70 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально...
 • Page 141 Целью утилизации электронного и электрического оборудования и аккумуляторных батарей отдельно от других бытовых отходов является минимизация количества вредных веществ, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Сокращение выбросов вредных веществ Данное устройство отвечает Регламенту ЕС по регистрации, оценке, получению...
 • Page 142 типа при использовании устройства около уха составляет 0,284 Вт/кг, при правильном ношении на теле - 0,464 Вт/кг. Декларация Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что данное устройство соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/EC и Директивы Европейского Союза 2011/65/EU. Копию декларации соответствия см. на веб-сайте...
 • Page 143 Ограничения в диапазоне 5 ГГц: Функцию WLAN на данном устройстве в диапазоне частот 5150-5350 МГц разрешено использовать только в помещениях. Уведомления Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Все права защищены. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: