Panasonic A102 Operating Instructions Manual

Panasonic digital cellular phone operating instructions
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Advertisement

loading

  Also See for Panasonic A102

  Related Manuals for Panasonic A102

  Summary of Contents for Panasonic A102

 • Page 2: Belangrijke Informatie

  Belangrijke informatie Dank u voor de aanschaf van deze Panasonic mobiele telefoon. Deze telefoon is bestemd voor gebruik op GSM netwerken (GSM900, GSM1800 en GSM1900). Het toestel ondersteunt bovendien GPRS voor packet data-verbindingen. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u de telefoon gebruikt.
 • Page 3 De layout en schermafbeeldingen van de display in dit document zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijke displays op uw telefoon. Panasonic behoudt het recht om de informatie in dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Page 4 Bij het indrukken van de toetsen hoort u soms een luide toon. Houd de telefoon daarom niet te dicht bij uw oor terwijl u een toets indrukt. Extreme omgevingstemperaturen kunnen de werking van uw telefoon tijdelijk negatief beïnvloeden. Dit is normaal en wijst niet op een defect. De displaykwaliteit kan afnemen wanneer de telefoon gedurende langere tijd wordt gebruikt in een omgeving waarin de temperatuur hoger dan 40°C bedraagt.
 • Page 5 SAR – A100 Europese Unie – RTTE DEZE TELEFOON VAN PANSONIC (MODEL EB-A100) VOLDOET AAN DE EU-NORMEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Bij het ontwerp en de productie is het uitgangspunt geweest dat het apparaat niet de normen voor blootstelling aan energie van radiofrequenties (RF) overschrijdt zoals die zijn aanbevolen door de Raad van de Europese Unie.
 • Page 6 SAR – A101 Europese Unie – RTTE DEZE TELEFOON VAN PANSONIC (MODEL EB-A101) VOLDOET AAN DE EU-NORMEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Bij het ontwerp en de productie is het uitgangspunt geweest dat het apparaat niet de normen voor blootstelling aan energie van radiofrequenties (RF) overschrijdt zoals die zijn aanbevolen door de Raad van de Europese Unie.
 • Page 7 SAR – A102 Europese Unie – RTTE DEZE TELEFOON VAN PANSONIC (MODEL EB-A102) VOLDOET AAN DE EU-NORMEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Bij het ontwerp en de productie is het uitgangspunt geweest dat het apparaat niet de normen voor blootstelling aan energie van radiofrequenties (RF) overschrijdt zoals die zijn aanbevolen door de Raad van de Europese Unie.
 • Page 8 De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Java...
 • Page 9 Opladen ... +5°C ~ +35°C Opslag ... -20°C ~ +60°C Gewicht (A100) ... 66 g (inclusief batterij) Gewicht (A101) ... 69 g (inclusief batterij) Gewicht (A102) ... 68 g (inclusief batterij) Afmetingen (A100) Lengte... 77 mm Breedte ... 44 mm Dikte...
 • Page 10: Garantie Europese Unie

  Panasonic GSM Europese Service Garantievoorwaarden Geachte Klant, Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale mobiele telefoon. De Panasonic GMS Europese servicegarantie is uitsluitend geldig tijdens het reizen in andere landen dan het land waarin het product werd gekocht. Uw plaatselijke garantie is in alle andere gevallen van toepassing. Neem contact op met het plaatselijke servicecentrum in dit document als uw Panasonic GSM-telefoon tijdens uw verblijf in het buitenland gerepareerd moet worden.
 • Page 11 Nederland Panasonic-Centre Nederland (Servicom bv) P.O Box 16280 2500 BG Den-Haag Nederland Tel. +31 703314314 Zonweg 60 2516 BM Den-Haag Nederland Tel. +31 703314314 België BROOTHAERS Hoevelei 167 2630 AARTSELAAR Tel. +32 03/887 06 24 HENROTTE Rue du Campinaire 154 6240 FARCIENNES Tel.
 • Page 12 EU/EER garantie De voorwaarden zijn van toepassing in alle landen behalve in het land van aankoop. Als de koper een gebrek constateert dan dient hij onverwijld contact op te nemen met het toepasselijke verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte waar de garantie werd verleend, zoals vermeld in de "Klantenservice gids", of de dichtstbijzijnde erkende distributeur en de garantie en aankoopbon tonen.
 • Page 13 Als de koper de vereiste modificaties of aanpassingen aan de plaatselijke spanningsvereisten en technische of veiligheidsnormen tot volle tevredenheid van het verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van gebruik heeft laten uitvoeren dan wordt een aanvullende reparatiegarantie verstrekt mits de koper de aard van de verandering of aanpassing bekend maakt als deze van toepassing is op de reparatie.
 • Page 14 Important Information Thank you for purchasing this Panasonic digital cellular phone. This phone is designed to operate on GSM networks – GSM900, GSM1800 and GSM1900. It also supports GPRS for packet data connections. Please ensure the battery is fully charged before use.
 • Page 15 The display layouts and screenshots within this document are for illustrative purposes and may differ from the actual displays on your phone. Panasonic reserves the right to change the information in this document without prior notice. The liquid crystal display (LCD) uses high-precision production technology, and in certain circumstances pixels may appear brighter or darker.
 • Page 16 Do not subject the equipment to excessive vibration or shocks. Do not drop the battery. Avoid contact with liquids. If the equipment becomes wet, immediately remove the battery and contact your dealer. Do not leave the equipment in direct sunlight or a humid, dusty or hot area. Never throw a battery into a fire.
 • Page 17: European Union - Rtte

  SAR – A100 European Union – RTTE THIS PANASONIC PHONE (MODEL EB-A100) MEETS THE EU REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES. Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) energy recommended by The Council of the European Union.
 • Page 18 SAR – A101 European Union – RTTE THIS PANASONIC PHONE (MODEL EB-A101) MEETS THE EU REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES. Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) energy recommended by The Council of the European Union.
 • Page 19 SAR – A102 European Union – RTTE THIS PANASONIC PHONE (MODEL EB-A102) MEETS THE EU REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES. Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) energy recommended by The Council of the European Union.
 • Page 20 © Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004 Information in this document is subject to change without notice. No part of these instructions may be reproduced or transmitted in any form or by any means without obtaining express permission from Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Java Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
 • Page 21: Specifications

  Charging ... +5°C ~ +35°C Storage ... -20°C ~ +60°C Weight (A100) ... 66 g (including battery) Weight (A101) ... 69 g (including battery) Weight (A102) ... 68 g (including battery) Dimensions (A100) Height ... 77 mm Width... 44 mm Depth ...
 • Page 22 Guarantee only applies while travelling in countries other than where the product was purchased. Your local guarantee is applicable in all other cases. If your Panasonic GSM telephone requires service while abroad, please contact the local service company shown on this document.
 • Page 23 EU/EEA – Wide Guarantee: Conditions applicable in any country other than the country of original purchase. When the purchaser finds the appliance to be defective, he should promptly contact the proper sales company or national distributor in the EU/EEA country where this guarantee is claimed, as indicated in the “Product Service Guide”...
 • Page 24: Warranty Terms

  A copy of your invoice, receipt or bill of sale. (Note; it is the customers responsibility to provide proof of warranty) 6. Panasonic will use reasonable endeavours to ensure your telephone is returned to you within a maximum of 5 working days from reporting the fault to the Helpline. Please note that delays in transit may be encountered for Channel Islands, Northern Ireland, Isle of Man, Scottish Islands and other islands.
 • Page 26 Declaration of Conformity – A100...
 • Page 27 Declaration of Conformity – A101...
 • Page 28 Declaration of Conformity - A102...
 • Page 29 1999/5/EC. Vous trouverez une Déclaration de Conformité à cet effet à l’adresse http://www.panasonicmobile.com Ce téléphone mobile Panasonic est conçu, fabriqué et contrôlé pour veiller à répondre aux spécifications couvrant les directives sur l’exposition RF applicables au moment de la fabrication et conformément aux règlements de l’UE, du FCC aux Etats-Unis et de l’ACA en Australie.
 • Page 30 Panasonic décline toute responsabilité quant aux pertes découlant de quelque manière que ce soit d’une perte de données. Ceci inclut, de manière non exhaustive, les pertes directes et indirectes (y compris, de manière non exhaustive, les...
 • Page 31 L’afficheur à cristaux liquides (LCD) utilise une technologie de production de haute précision et, dans certaines conditions, les pixels peuvent être plus ou moins clairs. Cela est dû aux caractéristiques de l’afficheur LCD et ne constitue pas un défaut de production. Si vous appuyez sur une touche, une tonalité...
 • Page 32: European Union - Rtte

  SAR – A100 European Union – RTTE CE TELEPHONE PANASONIC (MODELE EB-A100) EST CONFORME AUX EXIGENCES DE L’U.E. POUR L’EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES. Votre téléphone mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d’exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l’Union...
 • Page 33 SAR – A101 European Union – RTTE CE TELEPHONE PANASONIC (MODELE EB-A101) EST CONFORME AUX EXIGENCES DE L’U.E. POUR L’EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES. Votre téléphone mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d’exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l’Union...
 • Page 34 SAR – A102 European Union – RTTE CE TELEPHONE PANASONIC (MODELE EB-A102) EST CONFORME AUX EXIGENCES DE L’U.E. POUR L’EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES. Votre téléphone mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d’exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l’Union...
 • Page 35 Licence Brevet CP8 © Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004 Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Aucune partie de ces instructions ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit ou de quelque façon que ce soit sans avoir obtenu l’autorisation expresse de Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.
 • Page 36: Spécifications

  En charge ... +5°C ~ +35°C Entreposage ... -20°C ~ +60°C Poids (A100) ... 66 g (batterie incluse) Poids (A101) ... 69 g (batterie incluse) Poids (A102) ... 68 g (batterie incluse) Dimensions (A100) Hauteur... 77 mm Largeur ... 44 mm Profondeur...
 • Page 37: Garantie Européenne

  GSM europénne ne s’applique que lors de déplacements dans un pays autre que le pays où le téléphone a été acheté. Votre garantie locale est applicable dans tous les autres cas. Si votre téléphone Panasonic GSM doit faire l’objet d’une réparation au cours d’un déplacement à l’étranger, veuillez contacter l’agence locale dont l’adresse est indiqué...
 • Page 38 France CETELEC ZI de la Delorme 5 Avenue Paul Héroult 13015 MARSEILLE Tél. : 04 96 15 77 77 Fax : 04 91 03 20 20 CORDON Electronique BP 460 ZI Taden 22107 DINAN CEDEX Tél. : 08 92 69 27 92 Fax : 02.96.85.82.21 A-NOVO Beauvais 16 Rue Joseph Cugnot...
 • Page 39 Suisse John Lay Electronics AG Littauerboden 1 6014 Littau LU / Switzerland Phone: +41 (0) 41 259 9090 Fax: +41 (0) 41 252 0202...
 • Page 40 Garantie U.E./E.E.E. Conditions applicables dans tous les pays à l’exception du pays d’achat d’origine. Lorsque l’acheteur constate que l’appareil est défectueux, il doit immédiatement prendre contact avec la société de vente ou le distributeur national du pays membre de l’U.E./E.E.E. où l’exécution de la garantie est réclamée comme indiqué...
 • Page 41 Lorsque la société de vente ou le distributeur national du pays d’utilisation de l’appareil estiment que l’acheteur a fait exécuter correctement les réglages ou adaptations aux exigences locales de tension d’alimentation et aux normes techniques ou de sécurité, la garantie est exécutée comme indiqué ci- dessus, à...
 • Page 42 Wichtige Informationen Vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Panasonic Mobiltelefons. Dieses Telefon ist für den Betrieb in GSM-Netzen ausgelegt – GSM900, GSM1800 und GSM1900. Es unterstützt außerdem GPRS für paketvermittelte Datenverbindungen. Bitte stellen Sie vor Verwendung des Mobiltelefons sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
 • Page 43 Ladegeräte führen. Das Produkt oder das Zubehör kann außerdem Rauch verströmen, und die elektrischen Schaltungen können beschädigt werden, was zu Störungen der Produkte führen kann. Panasonic ist nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar zu machen, die durch falsche Verwendung entstehen.
 • Page 44 Die Displayanordnungen und Screenshots in diesem Dokument dienen nur zur Veranschaulichung und können von der tatsächlichen Anzeige auf Ihrem Telefon abweichen. Panasonic behält sich das Recht vor, Angaben in diesem Dokument ohne Ankündigung zu ändern. Die Flüssigkristallanzeige (LCD) arbeitet mit Hochpräzisionstechnik, und in manchen Situationen können Pixel heller oder dunkler dargestellt werden.
 • Page 45 SAR – A100 Europäische Union – RTTE DIESES TELEFON VON PANASONIC (MODELL EB-A100) ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER EU FÜR BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN. Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion und Herstellung des Geräts gewährleisten, dass es die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen Hochfrequenz- Expositionsgrenzwerte nicht überschreitet.
 • Page 46 SAR – A101 Europäische Union – RTTE DIESES TELEFON VON PANASONIC (MODELL EB-A101) ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER EU FÜR BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN. Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion und Herstellung des Geräts gewährleisten, dass es die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen Hochfrequenz- Expositionsgrenzwerte nicht überschreitet.
 • Page 47 SAR – A102 Europäische Union – RTTE DIESES TELEFON VON PANASONIC (MODELL EB-A102) ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER EU FÜR BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN. Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion und Herstellung des Geräts gewährleisten, dass es die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen Hochfrequenz- Expositionsgrenzwerte nicht überschreitet.
 • Page 48 Lizenzierung CP8 Patent © Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004 Die Angaben in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Nachdruck oder Übertragung dieser Dokumentation in jeglicher Form oder auf jegliche Weise – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.
 • Page 49: Spezifikationen

  Laden... +5°C ~ +35°C Lagerung... -20°C ~ +60°C Gewicht (A100) ... 66 g (einschließlich Akku) Gewicht (A101) ... 69 g (einschließlich Akku) Gewicht (A102) ... 68 g (einschließlich Akku) Abmessungen (A100) Höhe ... 77 mm Breite ... 44 mm Tiefe... 17,8 mm Abmessungen (A101) Höhe ...
 • Page 50 Bedingungen für die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Digital-Mobiltelefons von Panasonic entschieden haben. Die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie gilt nur während Reisen in anderen Ländern als dort, wo das Gerät ursprünglich gekauft wurde.
 • Page 51 Deutschland In Deutschland können Sie auch unseren Abholservice in Anspruch nehmen, um Ihr defektes Panasonic Gerät reparieren zu lassen. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Internet homepage www.panasonic.de, unter Service, Reparatur- Services. Hotline Tel. 0180 5015142 (12 Cent pro Minute) Mo.
 • Page 52 EU/EWR-Garantie: Gültige Bedingungen für andere Länder als das ursprüngliche Verkaufsland. Sollte der Käufer ein schadhaftes Gerät erhalten, so ist er aufgefordert, mit der entsprechenden Verkaufsgesellschaft oder auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem EU/EWR-Land, in dem diese Garantie in Anspruch genommen wird, Kontakt aufzunehmen und diese Garantie zusammen mit einem datierten Verkaufsbeleg vorzulegen.
 • Page 53 Wenn der Käufer nach Ansicht der Verkaufsgesellschaft bzw. auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem Land, in dem das Gerät benutzt wird, die Anpassung an örtliche Vorschriften bez. Betriebsspannung, Betriebssicherheit und anderen technischen Normen ordnungsgemäß durchgeführt hat, so wird jede nachfolgende Garantiereparaturleistung zu obigen Bedingungen ausgeführt.
 • Page 54 Accertarsi che la batteria sia completamente carica prima dell’uso. La Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. dichiara che l’apparecchio (EB-A100, EB-A101, EB-A102) è conforme ai requisiti essenziali e ad altri requisiti rilevanti della direttiva 1999/5/EC. Una dichiarazione di conformità a tale riguardo è disponibile all’indirizzo http://www.panasonicmobile.com.
 • Page 55 Per evitare la perdita accidentale di dati, seguire tutte le istruzioni relative alla cura e alla manutenzione del telefono e della relativa batteria. Panasonic declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita parziale o totale dovuta a qualunque forma di perdita di dati, incluse in via non limitativa perdite dirette e indirette (si includono in via non limitativa perdite conseguenti, risparmi previsti, perdite di guadagno).
 • Page 56 La pressione dei tasti può produrre un segnale acustico molto forte. Non tenere il telefono vicino all’orecchio mentre si premono i tasti. Le temperature estreme possono influire temporaneamente sul funzionamento del telefono. Ciò è normale e non indica un cattivo funzionamento dell’apparecchio. La qualità del display può...
 • Page 57 SAR – A100 RTTE - Unione Europea QUESTO TELEFONO PANASONIC (MODELLO EB-A100) SODDISFA I REQUISITI UE RELATIVI ALL’ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO. Il Vostro telefono cellulare è un trasmettitore e un ricevitore radio. È stato progettato e costruito in modo da non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandate dal Consiglio dell’Unione europea.
 • Page 58 SAR – A101 RTTE - Unione Europea QUESTO TELEFONO PANASONIC (MODELLO EB-A101) SODDISFA I REQUISITI UE RELATIVI ALL’ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO. Il Vostro telefono cellulare è un trasmettitore e un ricevitore radio. È stato progettato e costruito in modo da non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandate dal Consiglio dell’Unione europea.
 • Page 59 SAR – A102 RTTE - Unione Europea QUESTO TELEFONO PANASONIC (MODELLO EB-A102) SODDISFA I REQUISITI UE RELATIVI ALL’ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO. Il Vostro telefono cellulare è un trasmettitore e un ricevitore radio. È stato progettato e costruito in modo da non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandate dal Consiglio dell’Unione europea.
 • Page 60 Licenza CP8 Patent © Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004 Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Queste istruzioni non possono essere riprodotte o trasmesse né per intero né in parte in alcun formato o tramite alcun mezzo senza avere l’espressa autorizzazione di Panasonic Mobile Communications Co.
 • Page 61: Caratteristiche Tecniche

  Carica ... +5°C ~ +35°C Conservazione... -20°C ~ +60°C Peso (A100) ... 66 g (compresa batteria) Peso (A101) ... 69 g (compresa batteria) Peso (A102) ... 68 g (compresa batteria) Dimensioni (A100) Altezza ... 77 mm Larghezza ... 44 mm Profondità...
 • Page 62: Garanzia Europea

  Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare digitale Panasonic. La garanzia del servizio europeo GSM Panasonic è valida solo quando si viaggia in Paesi al di fuori del Paese di acquisto del prodotto. In tutti gli altri casi, è valida la garanzia locale. Qualora il telefono cellulare digitale GSM Panasonic richieda manutenzione all’estero, rivolgersi al centro servizio locale (cfr.
 • Page 63 Garanzia estesa per “EU/EEA”: condizioni applicabili in tutti i paesi al di fuori del Paese d’acquisto. Non appena si riscontrino difetti nell’apparecchio, l’acquirente deve subito rivolgersi alla filiale di vendita competente o al distributore nazionale del “Paese della UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”...
 • Page 64 Se la filiale di vendita o il distributore nazionale nel Paese dove l’apparecchio è utilizzato è del parere che le modifiche o gli adattamenti necessari per renderlo conforme al voltaggio e ai requisiti tecnici o di sicurezza locali sono stati eseguiti in modo corretto, ogni ulteriore riparazione coperta da garanzia sarà...

This manual is also suitable for:

A100A101