Download Print this page
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

Advertisement

GB Operator's manual 2-23
SE Bruksanvisning 24-45
DK Brugsanvisning 46-67
NO Bruksanvisning 68-89
FI
Käyttöohje 90-111
DE Bedienungsanweisung 112-134
FR Manuel d'utilisation 135-158
NL Gebruiksaanwijzing 159-181
ES Manual de instrucciones 182-204
PT Instruções para o uso 205-227
IT
Istruzioni per l'uso 228-250
EE Käsitsemisõpetus 251-272
LV
Lieto‰anas pamÇc¥ba 273-294
LT
Naudojimosi instrukcijos 295-316
SI
Navodila za uporabo 317-338
HU Használati utasítás 339-360
PL Instrukcja obs∏ugi 361-383
CZ Návod k pouÏití 384-405
SK Návod na obsluhu 406-427
HR Priruãnik 428-449
RS Priruãnik 450-471
BA Uputstvo o upotrebi 472-494
RO Instrucöiuni de utilizare 495-516
TR Kullanım kılavuzu 517-538
RU óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè 539-563
UA îñ´áíèê
êîðèñòóâà÷à 564-587
BG úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß 588-612
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 613-637
122C
122LD
x-series

Advertisement

   Also See for Husqvarna 122ldx SERIES

   Summary of Contents for Husqvarna 122ldx SERIES

 • Page 1

  GB Operator’s manual 2-23 PL Instrukcja obs∏ugi 361-383 SE Bruksanvisning 24-45 CZ Návod k pouÏití 384-405 DK Brugsanvisning 46-67 SK Návod na obsluhu 406-427 NO Bruksanvisning 68-89 HR Priruãnik 428-449 Käyttöohje 90-111 RS Priruãnik 450-471 DE Bedienungsanweisung 112-134 BA Uputstvo o upotrebi 472-494 FR Manuel d’utilisation 135-158 RO Instrucöiuni de utilizare 495-516 NL Gebruiksaanwijzing 159-181...

 • Page 2: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Symbols on the machine and/or in Only use non-metallic, flexible the manual: cutting attachments, i.e. trimmer heads with trimmer cord. WARNING! Clearing saws, brushcutters and trimmers can be dangerous! Careless or incorrect use can result in serious or fatal injury to the operator or others.

 • Page 3

  CONTENTS Contents Note the following before starting: KEY TO SYMBOLS Symbols on the machine and/or in the manual: ... 2 Please read the operator's manual carefully. CONTENTS Contents ............... 3 WARNING! Long-term exposure to noise can result in permanent hearing Note the following before starting: ......

 • Page 4: Dear Customer

  Congratulations on your choice to buy a Husqvarna product! Husqvarna is based on a tradition that dates back to 1689, when the Swedish King Karl XI ordered the construction of a factory on the banks of the Husqvarna River, for production of muskets.

 • Page 5: What Is What

  WHAT IS WHAT? 122LDx-series 122C What is what on the grass trimmer? Trimmer head 11 Air filter cover Cutting attachment guard 12 Air purge Shaft 13 Choke control Loop handle 14 Operator′s manual Throttle trigger 15 Combination spanner Stop switch 16 Starter housing Throttle lockout 17 Shaft coupling...

 • Page 6: General Safety Precautions, Personal Protective Equipment

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Important Personal protective equipment IMPORTANT! IMPORTANT! The machine is only designed for trimming grass. A grass trimmer can be dangerous if used incorrectly or carelessly, and can cause serious or fatal injury to the The only accessories you can operate with this engine operator or others.

 • Page 7

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS BOOTS Throttle lockout Wear sturdy, non-slip boots. The throttle lockout is designed to prevent accidental operation of the throttle control. When you press the lock (A) (i.e. when you grasp the handle) it releases the throttle control (B). When you release the handle the throttle control and the throttle lockout both move back to their original positions.

 • Page 8

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Stop switch Muffler Use the stop switch to switch off the engine. The muffler is designed to keep noise levels to a minimum and to direct exhaust fumes away from the user. A muffler fitted with a catalytic converter is also designed to reduce harmful exhaust gases.

 • Page 9: Trimmer Head, Cutting Equipment

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Trimmer head WARNING! The inside of the muffler contain chemicals that may be IMPORTANT! carcinogenic. Avoid contact with these elements in the event of a damaged Always ensure the trimmer cord is wound tightly and muffler. evenly around the drum, otherwise the machine will generate harmful vibration.

 • Page 10: Fitting The Loop Handle, Fitting The Trimmer Guard And Trimmer Head

  ASSEMBLY Fitting the loop handle Assembling and dismantling the two-piece shaft (122LDx-series) • Clip the loop handle onto the shaft. Note that the loop handle must be fitted between the arrows on the shaft. Assembly: • Loosen the coupling by turning the knob. •...

 • Page 11

  ASSEMBLY Dismantling: • Loosen the coupling by turning the knob (at least 3 times). • Push and hold the button (C). While securely holding the engine end, pull the attachment straight out of the coupling. – English...

 • Page 12: Fuel Handling, Fuel Safety, Transport And Storage

  The transport guard must always be fitted to the cutting attachment when the machine is being Two-stroke oil transported or in storage. • For best results and performance use HUSQVARNA • Secure the machine during transport. two-stroke engine oil, which is specially formulated for •...

 • Page 13

  FUEL HANDLING Mixing Fueling • Always mix the petrol and oil in a clean container intended for fuel. • Always start by filling half the amount of the petrol to be used. Then add the entire amount of oil. Mix WARNING! Taking the following (shake) the fuel mixture.

 • Page 14: Check Before Starting

  STARTING AND STOPPING Check before starting Choke: Set the choke control in the choke position. • Check that the trimmer head and trimmer guard are not damaged or cracked. Replace the trimmer head or trimmer guard if they have been exposed to impact or are cracked.

 • Page 15: General Working Instructions, Basic Safety Rules

  WORKING TECHNIQUES General working instructions Always hold the machine with both hands. Hold the machine on the right side of your body. IMPORTANT! This section takes up the basic safety precautions for working with a trimmer. If you encounter a situation where you are uncertain how to proceed you should ask an expert.

 • Page 16: Basic Working Techniques

  WORKING TECHNIQUES Basic working techniques Cutting • The trimmer is ideal for cutting grass that is difficult to Always slow the engine to idle speed after each working reach using a normal lawn mower. Keep the cord operation. Long periods at full throttle without any load on parallel to the ground when cutting.

 • Page 17

  MAINTENANCE Carburettor cause fire if directed against dry and combustible material. Adjustment of the idle speed Before any adjustments are made, make sure that the air filter is clean and the air filter cover is fitted. Adjust the idle speed using the idle adjustment screw T, if it is necessary to readjust.

 • Page 18: Cooling System, Spark Plug

  CAUTION! Always use the recommended spark plug type! Use of the wrong spark plug can damage the piston/ cylinder. Check that the spark plug is fitted with a suppressor. Ask your dealer or Husqvarna should you need more information. Two-piece shaft The cooling system consists of: Air intake on the starter.

 • Page 19: Bevel Gear

  See instructions under the heading Oiling the air filter. Oiling the air filter Always use HUSQVARNA filter oil, art. no. 531 00 92-48. The filter oil contains a solvent to make it spread evenly through the filter. You should therefore avoid skin contact.

 • Page 20: Maintenance Schedule

  Check all cables and connections. Check the clutch, clutch springs and the clutch drum for wear. Replace if necessary by an autorized service workshop. Replace the spark plug. NOTE! Ask your dealer or Husqvarna should you need more information. 20 – English...

 • Page 21

  TECHNICAL DATA Technical data 122C 122LDx-series Engine Cylinder displacement, cm 21,7 21,7 Cylinder bore, mm 32,0 32,0 Stroke, mm Idle speed, rpm 2900 2900 Recommended max. speed, rpm 7200 9100 Speed of output shaft, rpm 7200 6232 Max. engine output, acc. to ISO 8893, kW/ rpm 0,6/7800 0,6/7800 Catalytic converter muffler...

 • Page 22

  TECHNICAL DATA 122LDx-series Approved accessories Type Cutting attachment guard, Art. no. Blade shaft thread M10 Trimmer head T25 (Ø 2.0 - 2.7 mm cord) 574 19 87-01 122C Approved accessories Type Cutting attachment guard, Art. no. Blade shaft thread 3/8 R T25 (Ø...

 • Page 23

  EC Declaration of Conformity (Applies to Europe only) We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare that the grass trimmers Husqvarna 122C and 122LD with serial numbers dating from 2010 onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:...

 • Page 24

  SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen och/eller i Avsedd endast för icke-metallisk bruksanvisningen flexibel skärutrustning, d v s trimmerhuvud med trimmerlina. VARNING! Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i Bulleremissioner till omgivningen bruksanvisningen.

 • Page 25

  INNEHÅLL Innehåll Innan start måste följande observeras: SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen och/eller i Läs igenom bruksanvisningen noggrant. bruksanvisningen ..........24 INNEHÅLL VARNING! Långvarig exponering för Innehåll ..............25 buller kan ge bestående hörselskador. Använd därför alltid godkända Innan start måste följande observeras: ....25 hörselskydd.

 • Page 26

  INLEDNING Bäste kund! Gratulerar till Ditt val att köpa en Husqvarna-produkt! Husqvarna har anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl XI lät uppföra en fabrik på stranden av Huskvarnaån för tillverkning av musköter. Placeringen vid Huskvarnaån var logisk, eftersom ån användes för att alstra vattenkraft och på...

 • Page 27

  VAD ÄR VAD? 122LDx-series 122C Vad är vad på trimmern? Trimmerhuvud 11 Luftfilterkåpa Skydd för skärutrustning 12 Bränslepump Riggrör 13 Chokereglage Loophandtag 14 Bruksanvisning Gasreglage 15 Kombinyckel Stoppkontakt 16 Startapparat Gasreglagespärr 17 Riggrörskoppling Tändhatt och tändstift 18 Vinkelväxel Startapparat 19 Påfyllning av smörjmedel, vinkelväxel 10 Bränsletank 20 Medbringare Svenska –...

 • Page 28: Personlig Skyddsutrustning

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt VARNING! Tillåt aldrig barn att använda eller vara i närheten av maskinen. VIKTIGT! Eftersom maskinen är utrustad med återfjädrande stoppkontakt och kan Maskinen är endast konstruerad för grästrimning. startas med låg hastighet och kraft på De enda tillbehör du får använda motorenheten som starthandtaget, kan även små...

 • Page 29

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER HANDSKAR VARNING! Använd aldrig en maskin med Handskar ska användas när det behövs, t ex vid defekt säkerhetsutrustning. Maskinens montering av skärutrustning. säkerhetsutrustning ska kontrolleras och underhållas som beskrivits i detta avsnitt. Om din maskin inte klarar alla kontrollerna ska serviceverkstad uppsökas för reparation.

 • Page 30

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Om skärutrustningen roterar med gasreglaget i Ljuddämpare tomgångsläge ska förgasarens tomgångsjustering kontrolleras. Se anvisningar under rubrik Underhåll. Stoppkontakt Ljuddämparen är konstruerad för att ge så låg ljudnivå Stoppkontakten ska användas för att stänga av motorn. som möjligt samt för att leda bort motorns avgaser från användaren.

 • Page 31

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Trimmerhuvud VARNING! Ljuddämparen innehåller kemikalier som kan vara VIKTIGT! cancerframkallande. Undvik kontakt med dessa kemikalier ifall ljuddämparen Se alltid till att trimmerlinan lindas hårt och jämnt runt skulle gå sönder. trumman, annars uppstår hälsofarliga vibrationer i maskinen. VARNING! Tänk på att: •...

 • Page 32

  MONTERING Montering av loophandtag Montering och demontering av delbart riggrör (122LDx-series) • Snäpp loophandtaget över riggröret. Observera att loophandtaget måste monteras mellan pilmarkeringarna på riggröret. Montering: • Lossa kopplingen genom att vrida på vredet. • Linjera styrtappen på tillbehöret (A) med pilen på kopplingen (B).

 • Page 33

  MONTERING Demontering: • Lösgör kopplingen genom att vrida vredet (minst 3 varv). • Tryck in och håll in knappen (C). Håll motordelen stadigt och dra tillbehöret rakt ut ur kopplingen. – Svenska...

 • Page 34

  • Skärutrustningens transportskydd ska alltid vara Tvåtaktsolja monterat under transport eller förvaring av maskinen. • För bästa resultat och funktion använd HUSQVARNA • Säkra maskinen under transport. tvåtaktsolja, som är speciellt tillverkad för våra • För att undvika ofrivillig start av motorn, ska alltid luftkylda tvåtaktsmotorer.

 • Page 35

  BRÄNSLEHANTERING Blandning Tankning • Blanda alltid bensin och olja i en ren behållare godkänd för bensin. • Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som skall tillblandas. Fyll därefter i hela oljemängden. VARNING! Följande försiktighetsåtgärder Blanda (skaka) bränsleblandningen. Fyll återstående minskar brandrisken: mängd bensin.

 • Page 36

  START OCH STOPP Kontroll före start Choke: Ställ chokereglaget i chokeläge. • Kontrollera trimmerhuvudet och trimmerskyddet så att de är oskadade och fria från sprickbildning. Byt trimmerhuvud eller trimmerskydd om de utsatts för slag eller har sprickor. VARNING! När motorn startas med chokereglaget i chokeläge börjar skärutrustningen omedelbart att rotera.

 • Page 37

  ARBETSTEKNIK Allmänna arbetsinstruktioner Använd alltid båda händerna för att hålla i maskinen. Håll maskinen på höger sida av kroppen. VIKTIGT! Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med trimmer. När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning ska du rådfråga en expert.

 • Page 38

  ARBETSTEKNIK Grundläggande arbetsteknik Klippning • Trimmern är idealisk för klippning på platser som är Släpp ner motorn på tomgångsvarvtal efter varje svåra att komma åt med en vanlig gräsklippare. Håll arbetsmoment. Längre tids fullvarv utan att motorn linan parallell med marken vid klippning. Undvik att belastas kan ge allvarlig motorskada.

 • Page 39

  UNDERHÅLL Förgasare heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand om avgaserna riktas mot ett torrt och brännbart material. Inställning av tomgångsvarvtalet Innan några justeringar görs, se till att luftfiltret är rent och att luftfilterlocket sitter på. Justera tomgångsvarvtalet med tomgångsskruven T, om omjustering skulle behövas.

 • Page 40

  OBS! Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp! Felaktigt tändstift kan förstöra kolv/cylinder. Se till att tändstiftet har s.k. radioavstörning. Fråga din återförsäljare för Husqvarna om du behöver mer information. Delbart riggrör Kylsystemet består av: Luftintag i startapparat.

 • Page 41

  UNDERHÅLL Inoljning av luftfilter Använd alltid HUSQVARNA filterolja, art. nr. 531 00 92- 48. Filteroljan innehåller lösningsmedel för att vara lätt att fördela jämnt i filtret. Undvik därför hudkontakt. Stoppa ned filtret i en plastpåse och häll på filteroljan. Knåda plastpåsen för att fördela oljan. Krama ur filtret i plastpåsen och häll bort överskottsoljan innan filtret...

 • Page 42

  Byt om erforderligt. Kontrollera alla kablar och anslutningar. Kontrollera koppling, kopplingsfjädrar och kopplingstrumma med avseende på slitage. Byt om nödvändigt hos auktoriserad serviceverkstad. Byt tändstift. NOTE! Fråga din återförsäljare för Husqvarna om du behöver mer information. 42 – Svenska...

 • Page 43

  TEKNISKA DATA Tekniska data 122C 122LDx-series Motor Cylindervolym, cm 21,7 21,7 Cylinderdiameter, mm 32,0 32,0 Slaglängd, mm Tomgångsvarvtal, r/min 2900 2900 Rekommenderat max rusvarvtal, r/min 7200 9100 Varvtal på utgående axel, r/min 7200 6232 Max. motoreffekt enligt ISO 8893, kW/ r/min 0,6/7800 0,6/7800 Katalysatorljuddämpare...

 • Page 44

  TEKNISKA DATA 122LDx-series Godkända tillbehör Skydd för skärutrustning, Art. nr. Gänga klingaxel M10 Trimmerhuvud T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm lina) 574 19 87-01 122C Godkända tillbehör Skydd för skärutrustning, Art. nr. Gänga klingaxel 3/8 R Trimmerhuvud T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm lina) 574 47 95-01 T25C (Ø...

 • Page 45

  Följande standarder har tillämpats: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sverige, har utfört frivillig typkontroll åt Husqvarna AB. Certifikaten har nummer: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Vidare har man intygat överensstämmelse med bilaga V till rådets direktiv 2000/14/EG.

 • Page 46

  SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i Når maskinen kasseres, bør den vejledningen: ikke adskilles. Sørg ved bortskaffelse af maskinen, brændstof eller olie til maskinen ADVARSEL! Rydningssave, altid for, at lokale regler buskryddere og trimmere kan være overholdes. farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

 • Page 47

  INDHOLD Indhold Inden start skal du være opmærksom på følgende: SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i vejledningen: ..46 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. INDHOLD Indhold ..............47 ADVARSEL! Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente Inden start skal du være opmærksom på følgende: høreskader.

 • Page 48

  Til vore kunder! Til lykke med dit Husqvarna-produkt! Husqvarna har en historie, der går tilbage til 1689, da kong Karl XI lod opføre en fabrik på bredden af Huskvarna-åen til fremstilling af musketter. Placeringen ved Huskvarna-åen var logisk, da åens vandkraft dermed kunne udnyttes og således fungerede som vandkraftværk.

 • Page 49

  HVAD ER HVAD? 122LDx-series 122C Hvad er hvad på trimmeren? Trimmerhoved 11 Luftfilterdæksel Beskyttelse til skæreudstyr 12 Brændstofpumpe Styrestang 13 Choker Loophåndtag 14 Brugsanvisning Gasregulering 15 Kombinøgle Stopkontakt 16 Startaggregat Gasreguleringslås 17 Styrestangskobling Tændhætte og tændrør 18 Vinkelgear Startaggregat 19 Påfyldning af smøremiddel, vinkelgear 10 Brændstoftank 20 Medbringer Danish –...

 • Page 50

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vigtigt ADVARSEL! Tillad aldrig børn at anvende eller være i nærheden af maskinen. Da VIGTIGT! maskinen er forsynet med en stopkontakt med returfunktion og kan Maskinen er kun konstrueret til græstrimning. startes med lav hastighed og lille kraft på Det eneste tilbehør, du må...

 • Page 51

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HANDSKER ADVARSEL! Brug aldrig en maskine med Handsker skal benyttes, når det er nødvendigt, f.eks. ved defekt sikkerhedsudstyr. Maskinens montering af skæreudstyr. sikkerhedsudstyr skal kontrolleres og vedligeholdes som beskrevet i dette afsnit. Klarer maskinen ikke alle kontrollerne, skal du kontakte et serviceværksted for at få...

 • Page 52

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER kontrollér, at skæreudstyret standser, og at det forbliver i Lyddæmper stilstand. Hvis skæreudstyret roterer med gasreguleringen i tomgangsstilling, skal karburatorens tomgangsjustering kontrolleres. Se anvisningerne under overskriften Vedligeholdelse. Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at give et så Stopkontakt lavt lydniveau som muligt samt lede motorens udstødningsgasser væk fra brugeren.

 • Page 53

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Trimmerhoved ADVARSEL! Lyddæmperen indeholder kemikalier, som kan være VIGTIGT! kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen Sørg altid for, at trimmerlinen rulles hårdt og jævnt på bliver beskadiget. tromlen, ellers opstår der sundhedsfarlige vibrationer i maskinen. ADVARSEL! Husk, at: •...

 • Page 54

  MONTERING Montering af loophåndtag • Hold støvhætten fast med en skiftenøgle for at forhindre, at akslen drejer. • Skru trimmerhovedet på akslen. Montering og demontering af • Sæt loophåndtaget over styrestangen. Husk, at delbar styrestang (122LDx-series) loophåndtaget skal monteres mellem pilmarkeringerne på...

 • Page 55

  MONTERING Demontering: • Løsn koblingsstykket ved at dreje grebet (mindst 3 omgange). • Tryk på knappen (C), og hold den inde. Mens du holder godt fast i motorenden, skal du trække monteringsdelen lige ud af koblingsstykket. – Danish...

 • Page 56

  • Blandingsforhold 1:50 (2 %) med HUSQVARNA totaktsolie. Drivmiddel 1:33 (3 %) med andre olier, der er beregnet til BEMÆRK! Maskinen er forsynet med en totaktsmotor og luftafkølede totaktsmotorer i klasserne JASO FB/ISO skal altid anvendes med en blanding af benzin og EGB.

 • Page 57

  BRÆNDSTOFHÅNDTERING Blanding Tankning • Bland altid benzin og olie i en ren beholder, der er godkendt til benzin. • Begynd altid med at hælde halvdelen af benzinen i. Hæld derefter al olien i. Bland (ryst) ADVARSEL! Følgende brændstofblandingen. Hæld den resterende mængde sikkerhedsforskrifter mindsker risikoen benzin i.

 • Page 58

  START OG STOP Kontrol før start Choker: Stil chokeren i chokestilling. • Kontroller, at trimmerhovedet og trimmerbeskyttelsen er intakte og fri for revner. Udskift trimmerhoved eller trimmerbeskyttelse, hvis de har været udsat for slag eller er revnet. ADVARSEL! Når motoren startes med chokeren i chokerposition, begynder skæreudstyret straks at rotere.

 • Page 59

  ARBEJDSTEKNIK Generelle arbejdsinstruktioner Hold altid fast om maskinen med begge hænder. Hold maskinen på højre side af kroppen. VIGTIGT! Dette afsnit behandler de grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med en trimmer. Når du kommer ud for en situation, som gør dig usikker med hensyn til fortsat brug, skal du spørge en ekspert til råds.

 • Page 60

  ARBEJDSTEKNIK Grundlæggende arbejdsteknik Klipning • Trimmeren er perfekt til at slå græs på steder, hvor det Lad motoren gå i tomgang efter hvert arbejdsmoment. er svært at komme til med en almindelig plæneklipper. Køres motoren i længere tid ved fulde omdrejninger, uden Hold linen parallelt med jorden ved klipning.

 • Page 61

  VEDLIGEHOLDELSE Karburator som kan forårsage brand, hvis udstødningsgasserne rettes mod et tørt og brændbart materiale. Justering af tomgangsomdrejningstallet Inden der foretages justeringer, skal det kontrolleres, at luftfiltret er rent, og at luftfilterlåget er monteret. Juster omdrejningstallet for tomgang med tomgangsskruen T, hvis der bliver behov for omjustering. Drej først T-skruen med uret, indtil skæreudstyret begynder at rotere.

 • Page 62

  BEMÆRK! Brug altid anbefalet tændrørstype! Forkert tændrør kan ødelægge stempel/cylinder. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning. Spørg din forhandler eller Husqvarna, hvis du har brug for flere oplysninger. Delbar styrestang Kølesystemet består af: Luftindtag i startaggregat.

 • Page 63

  Se anvisningerne under overskriften Indsmøring af luftfilter i olie. Indsmøring af luftfilter i olie Brug altid HUSQVARNA filterolie art. nr. 531 00 92-48. Filterolien indeholder opløsningsmiddel, så den er nem at fordele jævnt i filtret. Undgå derfor kontakt med huden.

 • Page 64

  Udskift den om nødvendigt. Kontrollér alle kabler og tilslutninger. Kontrollér kobling, koblingsfjedre og koblingstromle for slitage. Udskift om nødvendigt delene på et autoriseret serviceværksted. Udskift tændrøret. NOTE! Spørg din forhandler eller Husqvarna, hvis du har brug for flere oplysninger. 64 – Danish...

 • Page 65

  TEKNISKE DATA Tekniske data 122C 122LDx-series Motor Cylindervolumen, cm 21,7 21,7 Cylinderdiameter, mm 32,0 32,0 Slaglængde, mm Tomgangsomdrejninger, o/min. 2900 2900 Anbefalet maks. rusningshastighed, o/min. 7200 9100 Omdrejningstal på udgående aksel, o/min 7200 6232 Maks. motoreffekt iht. ISO 8893, kW/ o/min 0,6/7800 0,6/7800 Lyddæmper med katalysator...

 • Page 66

  TEKNISKE DATA 122LDx-series Godkendt tilbehør Type Beskyttelse til skæreudstyr, Art. nr. Klingeaksel med gevind M10 Trimmerhoved T25 (Line med Ø 2,0-2,7 mm) 574 19 87-01 122C Godkendt tilbehør Type Beskyttelse til skæreudstyr, Art. nr. Gevind klingeaksel 3/8 R Trimmerhoved T25 (Line med Ø 2,0-2,7 mm) 574 47 95-01 T25C (Line med Ø...

 • Page 67

  EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa) Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf: +46-36-146500, erklærer hermed, at græstrimmerne Husqvarna 122C og 122LD fra 2010 årgangsserienummer og fremad (året angives i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 17.

 • Page 68

  SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i Kun beregnet på ikke metallisk bruksanvisningen: fleksibelt skjæreutstyr, dvs. trimmerhode med trimmertråd. ADVARSEL! Ryddesager, buskryddere og trimmere kan være farlige! Uforsiktig eller feilaktig bruk kan resultere i alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Det er svært viktig at du leser og forstår innholdet i Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs brukerhåndboken.

 • Page 69

  INNHOLD Innhold Før start må man legge merke til følgende: SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i Les nøye gjennom bruksanvisningen. bruksanvisningen: ..........68 INNHOLD ADVARSEL! Langvarig eksponering Innhold ..............69 overfor støy kan gi varige hørselsskader. Bruk derfor alltid godkjent hørselsvern. Før start må...

 • Page 70

  INNLEDNING Kjære kunde Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna-produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da kong Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av Huskvarnaelven for produksjon av musketter. Plasseringen ved Huskvarnaelven var logisk, ettersom elven ble benyttet til å produsere vannkraft og på den måten utgjorde et vannkraftverk. I de mer enn 300 år Husqvarna-fabrikken har eksistert er det blitt produsert utallige produkter, alt fra vedovner til moderne...

 • Page 71

  HVA ER HVA? 122LDx-series 122C Hva er hva på trimmeren? Trimmerhode 11 Luftfilterdeksel Vern for skjæreutstyr 12 Brennstoffpumpe Riggrør 13 Chokeregulator Loophåndtak 14 Bruksanvisning Gassregulator 15 Kombinøkkel Stoppbryter 16 Startmotor Gassregulatorsperre 17 Riggrørkopling Tennplugghette og tennplugg 18 Vinkelgir Startmotor 19 Påfylling av smøremiddel, vinkelgir 10 Brennstofftank 20 Medbringer Norwegian –...

 • Page 72

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Viktig ADVARSEL! La aldri barn bruke eller oppholde seg i nærheten av maskinen. VIGTIG! Ettersom maskinen er utstyrt med tilbakefjærende stoppekontakt og kan Maskinen er bare konstruert for gresstrimming. startes med lav hastighet og kraft på Det eneste tilleggsutstyr du kan bruke motorenheten starthåndtaket, kan selv små...

 • Page 73

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER HANSKER ADVARSEL! Bruk aldri en maskin med Hansker skal brukes ved behov, f eks ved montering av defekt sikkerhetsutstyr. Maskinens skjæreutstyr. sikkerhetsutstyr skal kontrolleres og vedlikeholdes som beskrevet i dette avsnittet. Hvis maskinen ikke består alle kontrollene, må serviceverksted oppsøkes for reparasjon.

 • Page 74

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER skjæreutstyret stanser og at det blir stående stille. Hvis Lyddemper skjæreutstyret roterer når gassregulatoren står i tomgangsstilling må forgasserens tomgangsjustering kontrolleres. Se anvisninger under overskriften Vedlikehold. Lyddemperen er konstruert for å gi et lydnivå som er så Stoppbryter lavt som mulig, og for å...

 • Page 75

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Trimmerhode ADVARSEL! Lyddemperen inneholder kjemikalier som kan være VIGTIG! kreftfremkallende. Unngå kontakt med disse elementene dersom lyddemperen Pass alltid på at trimmertråden lindes hardt og jevnt blir skadd. rundt trommelen, ellers oppstår det helseskadelige vibrasjoner i maskinen. ADVARSEL! Husk at: •...

 • Page 76

  MONTERING Montering av loophåndtak • Hold fast støvkoppen med skiftenøkkel for å unngå at akselen roterer. • Gjeng trimmerhodet på akselen. Montering og demontering av • Snepp loophåndtaket over riggrøret. Legg merke til at delbart riggrør (122LDx-series) loophåndtaket må monteres mellom pilmarkeringene på...

 • Page 77

  MONTERING Demontering: • Løsne koplingen ved å dreie skruegrepet (minst 3 omdreininger). • Trykk ned og hold nede knappen (C). Mens du holder godt fast i motorenden, treker du tilbehøret rett ut av koplingen. – Norwegian...

 • Page 78

  Totaktsolje fullstendig service er utført før langtids oppbevaring. • Skjæreutstyrets transportbeskyttelse skal alltid være • For beste resultat og yteevne, bruk HUSQVARNA montert under transport eller oppbevaring av totakts motorolje som er lagd spesielt for våre maskinen. luftkjølte totaktsmotorer. •...

 • Page 79

  BRENNSTOFFHÅNDTERING Blanding Fylling av brennstoff • Bensin og olje må alltid blandes i en ren beholder som er godkjent for bensin. • Begynn alltid med å helle i halvparten av bensinen som skal blandes. Hell deretter i hele oljemengden. ADVARSEL! Følgende forholdsregler Bland (rist) brennstoffblandingen.

 • Page 80

  START OG STOPP Kontroll før start Choke: Still chokehendelen i choke-stilling. • Kontroller trimmerhodet og trimmerskjermen slik at de er uten skader og fri for sprekkdannelser. Bytt trimmerhode eller trimmerskjerm hvis de er blitt utsatt for slag eller har sprekker. ADVARSEL! Når motoren startes med choken i chokestilling, begynner skjæreutstyret å...

 • Page 81

  ARBEIDSTEKNIKK Generelle arbeidsinstruksjoner Bruk alltid begge hender for å holde i maskinen. Hold maskinen på høyre side av kroppen. VIGTIG! Dette avsnittet behandler grunnleggende sikkerhetsregler for arbeid med trimmer. Når du kommer ut for en situasjon som gjør deg usikker på...

 • Page 82

  ARBEIDSTEKNIKK Grunnleggende arbeidsteknikk Klipping • Trimmeren er ideell til å slå gresset på steder hvor det Still motoren ned på tomgangsturtall etter hvert er vanskelig å komme til med en vanlig gressklipper. arbeidsmoment. Lengre tids full gass uten at motoren Hold tråden parallelt med bakken ved klipping.

 • Page 83

  VEDLIKEHOLD Forgasser Noen lyddempere er utstyrt med et spesielt gnistfangernett. Hvis maskinen er utstyrt med en slik lyddemper, bør nettet rengjøres en gang i uken. Dette Justering av tomgangsturtall gjøres enklest med en stålbørste. På lyddempere uten Før det gjennomføres noen justeringer, sørg for at katalysator bør nettet rengjøres og eventuelt byttes en luftfilteret er rent og at luftfilterlokket sitter på.

 • Page 84

  OBS! Bruk alltid anbefalt type tennplugg! Feil tennplugg kan ødelegge stempel/sylinder. Påse at tennpluggen har såkalt radiostøyfilter. Kontakt forhandleren eller Husqvarna hvis du trenger mer informasjon. Rengjør luftfilteret etter 25 timers drift, oftere hvis maskinen brukes under forhold med usedvanlig mye støv.

 • Page 85

  Vinkelgir Vinkelgiret leveres fra fabrikken fylt med en passende mengde fett. Før maskinen tas i bruk bør man likevel kontrollere at giret er 3/4 fylt med fett. Bruk HUSQVARNA spesialfett. Smøremiddelet i girhuset trenger normalt ikke fornyes bortsett fra ved eventuelle reparasjoner.

 • Page 86

  Skift om nødvendig. Kontroller alle kabler og forbindelser. Kontroller kopling, koplingsfjærer og koplingstrommel for slitasje. Skift om nødvendig hos autorisert serviceverksted. Skift tennplugg. NOTE! Kontakt forhandleren eller Husqvarna hvis du trenger mer informasjon. 86 – Norwegian...

 • Page 87

  TEKNISKE DATA Tekniske data 122C 122LDx-series Motor Sylindervolum, cm 21,7 21,7 Sylinderdiameter, mm 32,0 32,0 Slaglengde, mm Tomgangsturtall, o/min 2900 2900 Anbefalt maks. ruseturtall, o/min 7200 9100 Turtall på utgående aksel, o/min 7200 6232 Maks. motoreffekt ifølge ISO 8893, kW/ o/min 0,6/7800 0,6/7800 Katalysatorlyddemper...

 • Page 88

  TEKNISKE DATA 122LDx-series Godkjent tilbehør Type Skjerm for skjæreutstyr, Art.nr. Gjenge klingeaksel M10 Trimmerhode T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm snor) 574 19 87-01 122C Godkjent tilbehør Type Skjerm for skjæreutstyr, Art.nr. Gjenge bladaksel 3/8 R Trimmerhode T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm snor) 574 47 95-01 T25C (Ø...

 • Page 89

  Følgende standarder er blitt tillempet: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sverige, har utført frivillig typekontroll for Husqvarna AB. Sertifikatene har nummer: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Videre er samsvar med vedlegg V i rådsdirektiv 2000/14/EG sertifisert.

 • Page 90: Merkkien Selitykset

  MERKKIEN SELITYKSET Koneen ja/tai käyttöohjeen Tarkoitettu ainoastaan ei- symbolit: metallisille joustaville terälaitteille, ts. trimmisiimaa käyttävälle trimmipäälle. VAROITUS! Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat olla vaarallisia! Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. On erittäin tärkeää, että luet ja ymmärrät Melupäästöt ympäristöön Euroopan käyttöohjeen sisällön.

 • Page 91

  SISÄLTÖ Sisältö Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: MERKKIEN SELITYKSET Koneen ja/tai käyttöohjeen symbolit: ....90 Lue käyttöohje huolellisesti. SISÄLTÖ Sisältö ..............91 VAROITUS! Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: ... 91 kuulovammoja. Käytä siksi aina JOHDANTO hyväksyttyjä...

 • Page 92

  Jos myyt koneesi, muista luovuttaa käyttöohje uudelle omistajalle. Kiitämme Husqvarna-tuotteen valitsemisesta! Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 92 – Finnish...

 • Page 93: Koneen Osat

  KONEEN OSAT 122LDx-series 122C Trimmin osat Trimmipää 11 Ilmansuodattimen kotelo Terälaitteen suojus 12 Polttoainepumppu Runkoputki 13 Rikastin Lenkkikahva 14 Käyttöohje Kaasuliipasin 15 Yhdistelmäavain Pysäytin 16 Käynnistin Kaasuliipasimen varmistin 17 Runkoputken liitin Sytytystulpan suojus ja sytytystulppa 18 Kulmavaihde Käynnistin 19 Voiteluaineen täyttöaukko, kulmavaihde 10 Polttoainesäiliö...

 • Page 94

  YLEISET TURVAOHJEET Tärkeää VAROITUS! Älä anna koskaan lasten käyttää konetta tai oleskella sen TÄRKEÄÄ! läheisyydessä. Koska koneessa on jousipalautteinen pysäytyskosketin ja se Kone on tarkoitettu ainoastaan ruohon raivaukseen. voidaan käynnistää käynnistyskahvasta Ainoat lisälaitteet, joiden käyttämiseen alhaisella nopeudella ja voimalla, myös moottoriyksikköä...

 • Page 95

  YLEISET TURVAOHJEET KÄSINEET VAROITUS! Älä koskaan käytä konetta, Käytä käsineitä aina tarvittaessa, esim. terälaitetta jos sen turvalaitteet ovat rikki. Koneen asennettaessa. turvalaitteet on tarkastettava ja pidettävä kunnossa tässä osassa esitetyllä tavalla. Jos koneessasi ilmenee tarkastettaessa puutteita, se on toimitettava huoltoliikkeeseen korjattavaksi. Kaasuliipasimen varmistin SAAPPAAT Varmistin estää...

 • Page 96

  YLEISET TURVAOHJEET tarkasta, että terälaite pysähtyy ja pysyy liikkumattomana. Äänenvaimennin Jos terälaite pyörii, kun kaasuliipasin on joutokäyntiasennossa, on kaasuttimen joutokäyntisäätö tarkastettava. Katso otsikon Kunnossapito alla annetut ohjeet. Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman Pysäytin alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. Katalysaattorilla varustettu äänenvaimennin Moottori on pysäytettävä...

 • Page 97

  YLEISET TURVAOHJEET Trimmipää VAROITUS! Äänenvaimennin sisältää kemikaaleja, jotka saattavat olla TÄRKEÄÄ! karsinogeenisiä. Vältä kosketusta näihin osiin, mikäli käsittelet vaurioitunutta Varmista aina, että trimmisiima kelautuu tiukalle ja äänenvaimenninta. tasaisesti puolalle, muussa tapauksessa kone aiheuttaa terveydelle haitallista tärinää. VAROITUS! Muista, että • Käytä...

 • Page 98

  ASENNUS Lenkkikahvan asennus • Pidä pölysuojusta paikoillaan jakoavaimella estääksesi akselia pyörimästä. • Kierrä leikkauspää akselille. Jaettavan runkoputken asennus • Paina lenkkikahva runkoputken päälle. Huomaa, että ja irrotus (122LDx-series) lenkkikahva täytyy asentaa runkoputkeen merkittyjen nuolien väliin. Asennus: • Avaa liitäntä kääntämällä nuppia. •...

 • Page 99

  ASENNUS Irrotus: • Avaa liitäntä nuppia kiertämällä (vähintään 3 kertaa). • Työnnä ja pidä nappia (C). Pidä moottoripäätä hyvin kiinni ja vedä varsi suoraan ulos liitännästä. – Finnish...

 • Page 100

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaineturvallisuus Bensiini Älä koskaan käynnistä konetta: Jos olet läikyttänyt polttoainetta sen päälle. Pyyhi kaikki roiskeet pois ja anna bensiinin jäännösten haihtua. HUOM! Käytä aina öljysekoitteista laatubensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 90 (RON). Jos koneesi on Jos olet läikyttänyt polttoainetta itsesi päälle tai varustettu katalysaattorilla (ks.

 • Page 101

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Sekoitus Tankkaus • Sekoita bensiini ja öljy aina puhtaassa bensiinille hyväksytyssä astiassa. • Lisää aina ensin puolet sekoitettavasta bensiinistä. Lisää sen jälkeen koko öljymäärä. Sekoita (ravista) VAROITUS! Seuraavat turvatoimet polttoaineseosta. Lisää loput bensiinistä. vähentävät tulipalon vaaraa: • Sekoita (ravista) polttoaineseos huolellisesti ennen koneen polttoainesäiliön täyttämistä.

 • Page 102

  KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Tarkastus ennen käynnistystä Rikastin: Aseta rikastin rikastusasentoon. • Tarkasta, että trimmipää ja trimmisuojus ovat ehjät ja ettei niissä ole halkeamia. Vaihda trimmipää tai trimmisuojus, jos niihin on kohdistunut iskuja tai niissä on halkeamia. VAROITUS! Kun moottori käynnistetään rikastin rikastusasennossa, terälaite alkaa pyöriä...

 • Page 103

  PERUSTEKNIIKKA Yleiset työohjeet Käytä aina molempia käsiä koneen kiinnipitämiseen. Pidä konetta kehon oikealla puolella. TÄRKEÄÄ! Tässä osassa käsitellään trimmin käyttöön liittyviä yleisiä turvamääräyksiä. Kun joudut tilanteeseen, jossa trimmin käytön jatkaminen tuntuu epävarmalta, on sinun kysyttävä neuvoa asiantuntijalta. Käänny jälleenmyyjäsi tai huoltoliikkeesi puoleen.

 • Page 104

  PERUSTEKNIIKKA Ruohontrimmaus trimmipäällä Leikkuu • Trimmi on ihanteellinen työkalu ruohon leikkuuseen paikoista, joihin on vaikea päästä tavallisella ruohonleikkurilla. Pidä siimaa maanpinnan suuntaisesti ruohoa leikattaessa. Vältä painamasta Trimmaus trimmipäätä maata vasten, koska se voi pilata nurmikon ja vaurioittaa työvälinettä. • Pidä trimmipää hieman maanpinnan yläpuolella ja kallista sitä.

 • Page 105

  KUNNOSSAPITO Kaasutin tulipalon, jos pakokaasut suunnataan kohti kuivaa ja palavaa materiaalia. Joutokäynnin säätäminen Tarkasta ennen säätöjen tekemistä, että ilmansuodatin on puhdas ja että ilmansuodattimen kansi on paikallaan. Säädä joutokäynti joutokäyntiruuvilla T, jos uusintasäätö on tarpeen. Kierrä T-ruuvia ensin myötäpäivään, kunnes terälaite alkaa pyöriä.

 • Page 106: Jaettava Runkoputki

  KUNNOSSAPITO Jäähdytysjärjestelmä suunnilleen kuukauden käytön jälkeen, tarvittaessa aikaisemmin. Käyntilämpötilan pitämiseksi mahdollisimman alhaisena kone on varustettu jäähdytysjärjestelmällä. HUOM! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! Väärä sytytystulppa voi tuhota männän/sylinterin. Varmista, että sytytystulppa on varustettu nk. radiohäiriöiden poistolla. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys jälleenmyyjään tai Husqvarnaan.

 • Page 107

  Jos konetta käytetään pölyisissä olosuhteissa, on ilmansuodatin öljyttävä. Ks. otsikon Ilmansuodattimen öljyäminen alla olevat ohjeet. Ilmansuodattimen öljyäminen Käytä aina HUSQVARNA-suodatinöljyä, tuotenro 531 00 92-48. Suodatinöljy sisältää liuotteita, jotta se olisi helppo levittää tasaisesti suodattimelle. Tästä syystä on ihokosketusta vältettävä. Pane suodatin muovipussiin ja kaada päälle suodatinöljyä.

 • Page 108

  KUNNOSSAPITO Huoltokaavio Seuraavassa on esitetty luettelo koneelle suoritettavista huoltotoimista.Useimmat kohdista on kuvattu kappaleessa Huolto. Käyttäjä saa tehdä ainoastaan sellaisia huolto- ja kunnostustehtäviä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Laajemmat toimenpiteet tulee antaa valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi. Kuukausittais Päivittäiset Viikoittaiset Kunnossapito toimenpiteet toimenpiteet toimenpiteet Puhdista kone ulkopuolelta.

 • Page 109

  TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot 122C 122LDx-series Moottori Sylinteritilavuus, cm 21,7 21,7 Sylinterihalkaisija, mm 32,0 32,0 Iskunpituus, mm Joutokäyntinopeus, r/min 2900 2900 Suositeltu suurin ryntäysnopeus, r/min 7200 9100 Käyttöakselin pyörimisnopeus, r/min 7200 6232 ISO 8893 -standardin mukainen enimmäisteho (kW/ 0,6/7800 0,6/7800 kierr./min) Katalysaattoriäänenvaimennin Kyllä...

 • Page 110

  TEKNISET TIEDOT 122LDx-series Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Terälaitteen suojus, Tuotenro Teräakselin kierre M10 Trimmipää T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm siima) 574 19 87-01 122C Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Terälaitteen suojus, Tuotenro Teräakselin kierre 3/8 R Trimmipää T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm siima) 574 47 95-01 T25C (Ø...

 • Page 111

  Seuraavia standardeja on sovellettu: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Ruotsi, on suorittanut Husqvarna AB:lle vapaaehtoisen tyyppitarkastuksen. Sertifikaattien numerot ovat: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Laite on lisäksi todistetusti direktiivin 2000/14/EY vaatimusten mukainen. Sertifikaatin numero on: 122C - 01/164/068, 122LD - 01/164/067 Huskvarna 31.

 • Page 112

  SYMBOLERKLÄRUNG Zeichen auf der Maschine und/ Nur für nichtmetallische, flexible oder im Handbuch: Schneidausrüstungen bestimmt, d. h. für Trimmerköpfe mit Trimmerfäden. WARNUNG! Freischneider, Motorsensen und Trimmer können gefährlich sein! Durch nachlässige oder falsche Handhabung können schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle von Anwendern oder anderen Personen Umweltbelastende verursacht werden.

 • Page 113

  INHALT Inhalt Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: SYMBOLERKLÄRUNG Zeichen auf der Maschine und/oder im Handbuch: 112 Die Bedienungsanweisung sorgfältig durchlesen. INHALT Inhalt ..............113 WARNUNG! Eine längerfristige Beschallung mit Lärm kann zu Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: .... 113 bleibenden Gehörschäden führen.

 • Page 114

  Maschine verkaufen, händigen Sie dem neuen Besitzer bitte auch die Bedienungsanleitung aus. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Husqvarna-Produkt entschieden haben. Die Husqvarna AB arbeitet ständig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und behält sich daher das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung, z. B. von Form und Aussehen, vor.

 • Page 115

  WAS IST WAS? 122LDx-series 122C Was ist was am Trimmer? Trimmerkopf 11 Luftfiltergehäuse Schutz für die Schneidausrüstung 12 Kraftstoffpumpe. Führungsrohr 13 Choke Loophandgriff 14 Bedienungsanweisung Gashebel 15 Kombischlüssel Stoppschalter 16 Startvorrichtung Gashebelsperre 17 Führungsrohrverbindung Zündkappe und Zündkerze 18 Winkelgetriebe Startvorrichtung 19 Einfüllöffnung für Schmiermittel, winkelgetriebe 10 Kraftstofftank 20 Mitnehmer...

 • Page 116

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Wichtig WARNUNG! Niemals Kindern erlauben, das Gerät zu benutzen oder sich in WICHTIG! seiner Nähe aufzuhalten. Da das Gerät mit einem rückfedernden Stoppschalter Das Gerät ist nur für das Trimmen von Gras konstruiert. ausgerüstet ist und mit geringer Das einzige Zubehör, für das die Motoreinheit als Geschwindigkeit und Kraft am Antriebsquelle verwendet werden darf, sind die im...

 • Page 117

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN AUGENSCHUTZ WICHTIG! Es ist immer ein zugelassener Augenschutz zu tragen. Service und Reparatur des Gerätes erfordern eine Bei der Benutzung eines Visiers ist auch eine Spezialausbildung. Dies gilt besonders für die zugelassene Schutzbrille zu tragen. Zugelassene Sicherheitsausrüstung des Gerätes. Wenn Ihr Gerät Schutzbrillen sind in diesem Falle diejenigen, die die den unten aufgeführten Kontrollanforderungen nicht Normen ANSI Z87.1 für die USA bzw.

 • Page 118

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Die Gashebelsperre eindrücken und kontrollieren, ob sie Den Schutz auf Schäden und Risse kontrollieren. Den in die Ausgangsstellung zurückkehrt, wenn sie Schutz austauschen, wenn er Schlägen ausgesetzt war losgelassen wird. oder Risse aufweist. Immer den empfohlenen Schutz für die jeweilige Schneidausrüstung verwenden.

 • Page 119

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Regelmäßig kontrollieren, ob der Schalldämpfer fest am WARNUNG! Den Motor immer abstellen, Gerät montiert ist. bevor irgendwelche Arbeiten an der Ist der Schalldämpfer Ihres Gerätes mit einem Schneidausrüstung ausgeführt werden. Funkenfangnetz versehen, muss dieses regelmäßig Diese rotiert noch weiter, nachdem der gereinigt werden.

 • Page 120

  MONTAGE Montage des Loophandgriffs • Den Staubschutz mit dem Rollgabelschlüssel festhalten, damit die Achse nicht rotieren kann. • Den Trimmerkopf auf die Achse schrauben. • Den Loophandgriff auf das Führungsrohr klemmen. Bitte beachten, dass der Loophandgriff zwischen den Pfeilmarkierungen am Führungsrohr montiert werden muss.

 • Page 121

  MONTAGE Montage und Demontage des Demontage: zerlegbaren Führungsrohrs • Lösen Sie die Kupplung, indem Sie den Knauf (mindestens dreimal) drehen. (122LDx-series) Montage: • Halten Sie die Taste (C) gedrückt. Halten Sie das • Lösen Sie die Kupplung, indem Sie den Knauf Motorende sicher fest und ziehen Sie das drehen.

 • Page 122: Umgang Mit Kraftstoff

  Benzin und Zweitaktöl zu betreiben. Damit das • Mischungsverhältnis Mischungsverhältnis richtig ist, muss die beizumischende 1:50 (2 %) mit HUSQVARNA-Zweitaktöl. Ölmenge unbedingt genau abgemessen werden. Wenn 1:33 (3 %) mit anderen Ölen für luftgekühlte kleine Kraftstoffmengen gemischt werden, wirken sich Zweitaktmotoren der Klasse JASO FB/ISO EGB.

 • Page 123

  UMGANG MIT KRAFTSTOFF Tanken Benzin, Liter Zweitaktöl, Liter 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 WARNUNG! Folgende 0,30 0,45 Vorsichtsmaßnahmen verringern die Feuergefahr: 0,40 0,60 Den Kraftstoff draußen in Abwesenheit Mischen von Funken und Flammen mischen und • Benzin und Öl stets in einem sauberen, für Benzin eingießen.

 • Page 124

  STARTEN UND STOPPEN Kontrolle vor dem Start Starten Kraftstoffpumpe: Mehrmals auf die Gummiblase der Kraftstoffpumpe drücken, bis diese sich mit Kraftstoff zu füllen beginnt. Die Blase braucht nicht ganz gefüllt zu werden. • Trimmerkopf und Trimmerschutz auf Schäden und Risse kontrollieren. Wenn Trimmerkopf oder Trimmerschutz Risse haben oder Schlägen ausgesetzt gewesen sind, müssen sie ausgetauscht werden.

 • Page 125

  STARTEN UND STOPPEN Stoppen Zum Abstellen des Motors die Zündung ausschalten. ACHTUNG! Der Stoppschalter geht automatisch in die Startstellung zurück. Um ein ungewolltes Starten zu vermeiden, muss bei Montage, Kontrolle und/oder Wartung daher stets die Zündkappe von der Zündkerze entfernt werden. –...

 • Page 126

  ARBEITSTECHNIK Allgemeine Arbeitsvorschriften Sicherstellen, dass Sie sicher gehen und stehen können. WICHTIG! Dieser Abschnitt behandelt grundlegende Sicherheitsregeln für die Arbeit mit einem Trimmer. Wenn Sie in eine Situation kommen, die Sie in Bezug auf die weitere Anwendung des Geräts verunsichert, lassen Sie sich von einem Experten beraten.

 • Page 127

  ARBEITSTECHNIK Bei dieser Technik wird der Faden verstärkt WARNUNG! Vorsicht bei abgenutzt. weggeschleuderten Gegenständen.Stets einen zugelassenen Augenschutz tragen.Niemals über den Schutz der Schneidausrüstung beugen.Hochgeschleuderte Steine, Unrat usw. können die Augen treffen und Blindheit oder schwere Verletzungen • Bei der Arbeit an Steinen, Ziegeln, Beton, verursachen.

 • Page 128

  WARTUNG Vergaser einen Brand verursachen können, wenn die Abgase auf trockenes und brennbares Material gerichtet werden. Einstellung der Leerlaufdrehzahl Vor den Einstellungen dafür sorgen, dass der Luftfilter sauber und der Luftfilterdeckel angebracht ist. Wenn eine Anpassung erforderlich wird, die Leerlaufdrehzahl mit der Leerlaufschraube T einstellen. Die Schraube T zunächst im Uhrzeigersinn drehen, bis die Schneidausrüstung sich zu drehen beginnt.

 • Page 129

  Zündkerze eine sog. Funkentstörung hat. Weitere Das Kühlsystem einmal pro Woche mit einer Bürste Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder reinigen, bei schwierigen Verhältnissen öfter. Eine Husqvarna. Verschmutzung oder Verstopfung des Kühlsystems führt Zerlegbares Führungsrohr zur Überhitzung des Gerätes, die Schäden an Zylinder und Kolben zur Folge haben kann.

 • Page 130

  Fett gefüllt. Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, Reinigung des Luftfilters sollte jedoch kontrolliert werden, ob das Getriebe zu 3/4 mit Fett gefüllt ist. HUSQVARNA Spezialfett verwenden. Das Luftfiltergehäuse demontieren und den Filter herausnehmen. Den Filter in warmer Seifenlauge waschen.

 • Page 131

  Risse oder andere Schäden untersuchen.Bei Bedarf austauschen. Alle Kabel und Anschlüsse kontrollieren. Kupplung, Kupplungsfedern und Kupplungstrommel auf Verschleiß kontrollieren.Bei Bedarf von einer autorisierten Servicewerkstatt austauschen lassen. Zündkerze austauschen. NOTE! Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Husqvarna. German – 131...

 • Page 132

  TECHNISCHE DATEN Technische Daten 122C 122LDx-series Motor Hubraum, cm 21,7 21,7 Bohrung, mm 32,0 32,0 Hublänge, mm Leerlaufdrehzahl, U/min 2900 2900 Empfohlene max. Drehzahl, unbelastet, U/min 7200 9100 Drehzahl der Abtriebswelle, U/min 7200 6232 Motorhöchstleistung gemäß ISO 8893, kW/ U/min 0,6/7800 0,6/7800 Katalysatorschalldämpfer...

 • Page 133

  TECHNISCHE DATEN 122LDx-series Schutz für die Schneidausrüstung, Zugelassenes Zubehör Teile-Nr. Gewinde Klingenachse M10 Trimmerkopf T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm Faden) 574 19 87-01 122C Schutz für die Schneidausrüstung, Zugelassenes Zubehör Teile-Nr. Gewinde Klingenachse 3/8 R T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm Faden) 574 47 95-01 Trimmerkopf T25C (Ø...

 • Page 134

  Die Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46-36-146500, erklärt hiermit, dass die Rasentrimmer Husqvarna 122C und 122LD von den Seriennummern des Baujahrs 2010 an (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften der RICHTLINIE DES RATES entsprechen: - vom 17.

 • Page 135

  EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine et/ou Destiné uniquement à des dans le manuel : équipements de coupe flexibles et non métalliques, c’est-à-dire les têtes de désherbage avec fil. AVERTISSEMENT! Les débroussailleuses et les coupe-herbes peuvent être dangereux! Une utilisation erronée ou négligente peut occasionner des blessures graves, voire mortelles pour l’utilisateur ou d’autres personnes.

 • Page 136

  SOMMAIRE Sommaire Contrôler les points suivants avant la mise en marche: EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine et/ou dans le manuel : . 135 Lire attentivement le manuel d’utilisation. SOMMAIRE Sommaire ............. 136 AVERTISSEMENT! Une exposition prolongée au bruit risque de causer des Contrôler les points suivants avant la mise en lésions auditives permanentes.

 • Page 137: Cher Client

  Cher client, Félicitations pour ce choix d’un produit Husqvarna. Husqvarna a vu le jour en 1689 lorsque le roi Karl XI décida de construire un arsenal pour la fabrication des mousquets au bord de la rivière Huskvarna. Le choix de l’emplacement était logique puisque la rivière Huskvarna servait à...

 • Page 138: Quels Sont Les Composants

  QUELS SONT LES COMPOSANTS? 122LDx-series 122C Quels sont les composants du coupe-herbe? Tête de désherbage 11 Capot de filtre à air Protection pour l’équipement de coupe 12 Pompe à carburant Tube de transmission 13 Commande de starter Poignée anneau 14 Manuel d’utilisation Commande de l’accélération 15 Clé...

 • Page 139

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Important! AVERTISSEMENT! Ne jamais laisser des enfants utiliser la machine ou se tenir à IMPORTANT! proximité. La machine est équipée d'un interrupteur d'arrêt à détente et peut être La machine est conçue uniquement pour le démarrée par une activation à faible désherbage.

 • Page 140

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ PROTÈGE-YEUX n'est pas effectuée correctement et si les mesures d'entretien et/ou de réparation ne sont pas effectuées de Toujours porter des protège-yeux homologués. L’usage manière professionnelle. Pour obtenir de plus amples d’une visière doit toujours s’accompagner du port de informations, contacter l'atelier de réparation le plus lunettes de protection homologuées.

 • Page 141

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Protection pour l’équipement de coupe Appuyer sur le blocage de l’accélération et vérifier qu’il revient de lui-même en position initiale quand il est relâché. Cette protection a pour but d’empêcher que des objets ne soient projetés en direction de l’utilisateur. La protection prévient aussi le contact entre l’utilisateur et l’équipement de coupe.

 • Page 142

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Silencieux AVERTISSEMENT! L’intérieur du silencieux contient des produits chimiques pouvant être cancérigènes. Eviter tout contact avec ces éléments si le silencieux est endommagé. Le silencieux est conçu pour réduire au maximum le niveau sonore et détourner les gaz d’échappement loin de l’utilisateur.

 • Page 143

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Tête de désherbage IMPORTANT! Veiller à ce que le fil du coupe-herbe soit toujours enroulé de manière serrée et régulière autour du tambour, autrement la machine produit des vibrations dangereuses pour la santé. • N’utiliser que les têtes de désherbage et les fils recommandés.

 • Page 144

  MONTAGE Montage de la poignée en boucle • Maintenir le pare-poussière avec la clé à griffes pour l’empêcher de tourner. • Visser la tête de désherbage sur l’arbre. • Placer la poignée anneau sur le tube de transmission. Noter que la poignée anneau doit être montée entre les flèches indicatrices situées sur le tube de transmission.

 • Page 145

  MONTAGE Montage et démontage d’un tube Démontage: de transmission démontable • Desserrer le raccord en tournant la manette (au moins 3 fois). (122LDx-series) Montage: • Appuyez sur le bouton (C) et le maintenir enfoncé. • Desserrer le raccord en tournant la manette. Tout en maintenant solidement l’extrémité...

 • Page 146: Transport Et Rangement

  • Rapport de mélange d'essence et d’huile deux temps. Afin d’obtenir un 1:50 (2%) avec huile deux temps HUSQVARNA. mélange approprié, il est important de mesurer avec 1:33 (3%) avec d’autres huiles conçues pour des précision la quantité d’huile à mélanger. Pour le mélange moteurs deux temps à...

 • Page 147

  MANIPULATION DU CARBURANT Mélange Remplissage de carburant • Toujours effectuer le mélange dans un récipient propre et destiné à contenir de l’essence. • Toujours commencer par verser la moitié de l’essence à mélanger. Verser ensuite la totalité de l’huile. AVERTISSEMENT! Les mesures de Mélanger en secouant le récipient.

 • Page 148

  DÉMARRAGE ET ARRÊT Contrôles avant la mise en jusqu’à ce que le carburant commence à remplir la poche. Il n’est pas nécessaire de remplir la poche complètement. marche • Contrôler la tête de désherbage et le carter de protection afin de détecter d’éventuels dommages ou fissures.

 • Page 149

  DÉMARRAGE ET ARRÊT Arrêt Pour arrêter le moteur, couper l’allumage. REMARQUE! L'interrupteur d'arrêt se remet automatiquement en position de démarrage. Toujours retirer le chapeau de bougie de la bougie lors du montage, contrôle et/ou entretien, afin d'éviter tout démarrage accidentel. –...

 • Page 150

  TECHNIQUES DE TRAVAIL Méthodes de travail Soyez bien en équilibre, les pieds d’aplomb. Ne vous éloignez pas trop. Restez toujours en équilibre et sur vos appuis. IMPORTANT! Toujours tenir la machine avec les deux mains. Tenir Ce chapitre traite des consignes de sécurité de base la machine du côté...

 • Page 151

  TECHNIQUES DE TRAVAIL Nettoyage par grattage AVERTISSEMENT! Attention aux objets • La technique du grattage permet d’enlever toute projetés. Toujours utiliser des végétation indésirable. Maintenir la tête de protections homologuées pour les yeux. désherbage juste au-dessus du sol, puis l’incliner. Ne jamais se pencher au-dessus de la Laisser l’extrémité...

 • Page 152

  ENTRETIEN Carburateur risquant de causer un incendie si elles entrent en contact avec un matériau sec et inflammable. Réglage du régime de ralenti Pour tous les réglages, le filtre à air doit être propre et son couvercle posé. Régler le régime de ralenti avec le pointeau de ralenti T si un ajustage est nécessaire.

 • Page 153

  REMARQUE! Toujours utiliser le type de bougie recommandé! Une bougie incorrecte peut endommager le piston/le cylindre. S’assurer que la bougie est dotée d’un antiparasites. Contactez votre revendeur Husqvarna pour obtenir de plus amples informations. Tube de transmission démontable Le système de refroidissement est composé des éléments suivants:...

 • Page 154

  filtre à air doit être huilé. Voir le chapitre Huilage du filtre à air. Huilage du filtre à air Toujours utiliser l’huile pour filtre HUSQVARNA, réf. 531 00 92-48. L’huile pour filtre contient un solvant permettant une distribution régulière de l’huile dans tout le filtre.

 • Page 155

  Inspecter tous les câbles et connexions. Vérifier l’état d’usure de l’embrayage, des ressorts d’embrayage et du tambour d’embrayage. Faire remplacer si nécessaire dans un atelier d’entretien agréé. Remplacer la bougie d’allumage. NOTE! Contactez votre revendeur Husqvarna pour obtenir de plus amples informations. French – 155...

 • Page 156

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques 122C 122LDx-series Moteur Cylindrée, cm 21,7 21,7 Alésage, mm 32,0 32,0 Course, mm Régime de ralenti, tr/min 2900 2900 Régime d'emballement maximal recommandé, tr/min 7200 9100 Régime de l’axe sortant, tr/min 7200 6232 Puissance moteur maxi selon ISO 8893, kW/ tr/min 0,6/7800 0,6/7800 Silencieux avec pot catalytique...

 • Page 157

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 122LDx-series Protection pour équipement de Accessoires homologués Type coupe, réf. Filet axe de lame M10 Tête de désherbage T25 (fil Ø 2.0 - 2.7 mm) 574 19 87-01 122C Protection pour équipement de Accessoires homologués Type coupe, réf. Axe de lame fileté...

 • Page 158

  Déclaration CE de conformité (Concerne seulement l’Europe) Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél : +46-36-146500, déclarons que les coupe-herbes Husqvarna 122C et 122LD à partir des numéros de série de l’année de fabrication 2010 et ultérieurement (l’année est clairement indiquée sur la plaque d’identification et suivie d’un numéro de série) sont conformes aux dispositions de la DIRECTIVE...

 • Page 159

  VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine en/of in Alleen bedoeld voor niet-metalen de handleiding: flexibele snijuitrusting, d.w.z. trimmerkop met trimmerdraad. WAARSCHUWING! Motorzeisen, bosmaaiers en trimmers kunnen gevaarlijk zijn! Slordig of onjuist gebruik kan resulteren in ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of anderen.

 • Page 160

  INHOUD Inhoud Voor het starten moet u rekening houden met de volgende punten: VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine en/of in de handleiding: 159 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig. INHOUD Inhoud ..............160 WAARSCHUWING! Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot Voor het starten moet u rekening houden met de permanente gehoorbeschadiging.

 • Page 161

  Het is op dit terrein dat Husqvarna tegenwoordig actief is. Husqvarna is heden ten dage een van de meest vooraanstaande producenten ter wereld van producten voor bos en tuin met kwaliteit en prestatie als de hoogste prioriteit. De missie is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van gemotoriseerde producten voor bos- en tuinbouw en de bouw- en constructie-industrie.

 • Page 162

  WAT IS WAT? 122LDx-series 122C Wat is wat op de trimmer? Trimmerkop 11 Luchtfilterdeksel Beschermkap voor snijuitrusting 12 Brandstofpomp Steel 13 Chokehendel Loophandvat 14 Gebruiksaanwijzing Gashendel 15 Combisleutel Stopschakelaar 16 Starter Gashendelvergrendeling 17 Steelkoppeling Bougiekap en bougie 18 Hoekoverbrenging Starter 19 Bijvulopening smeermiddel, hoekoverbrenging 10 Brandstoftank 20 Meenemer...

 • Page 163

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Belangrijk WAARSCHUWING! Sta nooit toe dat kinderen de machine gebruiken of in de BELANGRIJK! buurt van de machine zijn. Omdat de machine is uitgerust met een De machine is uitsluitend bedoeld voor het maaien van terugverende stopschakelaar en kan gras.

 • Page 164

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OOGBESCHERMING vakkundig worden gedaan. Indien u meer informatie nodig heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de Gebruik altijd goedgekeurde oogbescherming. Wanneer dichtstbijzijnde servicewerkplaats. u een vizier gebruikt moet u ook een goedgekeurde veiligheidsbril gebruiken. Met een goedgekeurde BELANGRIJK! veiligheidsbril wordt een bril bedoeld die voldoet aan norm ANSI Z87.1 voor de VS en EN 166 voor de EU-...

 • Page 165

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Druk de gashendelvergrendeling in en controleer of ze beschermkap voorkomt tevens dat de gebruiker in teruggaat naar de oorspronkelijke positie wanneer u haar aanraking komt met de snijuitrusting. loslaat. Controleer of de gashendel en de Controleer of de beschermkap niet beschadigd is en geen gashendelvergrendeling vlot lopen en of hun barsten vertoont.

 • Page 166

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Controleer of de geluiddemper van uw machine uitgerust BELANGRIJK! is met zo’n net. Gebruik een snijuitrusting alleen samen met de door ons aanbevolen beschermkap! Zie het hoofdstuk Technische gegevens. Zie instructies voor snijuitrusting voor het correct invoeren van de draad en de keuze van de juiste draaddiameter.

 • Page 167

  MONTEREN Loophandvat monteren • Monteer de stofkap op de as. De moer moet helemaal omsloten zijn door de stofkap. • Druk het loophandvat op de steel. Let op dat het loophandvat tussen de pijlsymbolen op de steel moet worden gemonteerd. •...

 • Page 168

  MONTEREN Deelbare steel monteren en Demonteren: demonteren (122LDx-series) • Maak de koppeling los door de knop los te draaien (ten minste drie keer). Monteren: • Maak de koppeling los door de knop los te draaien. • Druk de knop (C) in en houd deze ingedrukt. Hou het •...

 • Page 169

  Tweetaktolie staat en bij alle voorkomende servicemaatregelen. • Voor de beste resultaten en prestaties, moet u HUSQVARNA tweetaktolie gebruiken, die speciaal WAARSCHUWING! Wees voorzichtig bij wordt gemaakt voor onze luchtgekoelde het hanteren van brandstof. Denk aan de tweetaktmotoren.

 • Page 170

  BRANDSTOFHANTERING Tanken Benzine, liter Tweetaktolie, liter 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 WAARSCHUWING! Om het risico op 0,30 0,45 brand te verminderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: 0,40 0,60 Brandstof moet u buitenshuis mengen Mengen en bijvullen, uit de buurt van vonken of •...

 • Page 171

  STARTEN EN STOPPEN Controle voor het starten Starten Brandstofpomp: Druk een aantal malen op de rubberen balg van de brandstofpomp totdat er brandstof in de balg komt. De balg hoeft niet helemaal gevuld te worden. • Controleer de trimmerkop en de trimmerbeschermkap op beschadigingen en barsten.

 • Page 172

  STARTEN EN STOPPEN Stoppen Stop de motor door de ontsteking af te zetten. N.B.! De stopschakelaar gaat automatisch terug naar startstand. Om een ongewenste start te voorkomen, moet de bougiekap altijd van de bougie worden gehaald bij montage, controle en/of onderhoud. 172 –...

 • Page 173

  ARBEIDSTECHNIEK Algemene werkinstructies Zorg voor een goede balans en een stabiele houding. Voorkom overstrekken. Zorg dat u altijd stevig en in balans staat. BELANGRIJK! Gebruik altijd beide handen om de machine vast te In dit hoofdstuk nemen we de basisveiligheidsregels houden.

 • Page 174

  ARBEIDSTECHNIEK Basistechniek moeilijk bij komt. Hou tijdens het maaien de draad parallel met grond. Duw de trimmerkop niet tegen de Laat na elke stap van het werkproces de motor stationair grond omdat dit het gazon en het gereedschap kan draaien. Als de motor langdurig op volle toeren draait beschadigen.

 • Page 175

  ONDERHOUD Carburateur en bevatten vonken die droge en ontvlambare materialen in brand kunnen steken. Afstelling van het stationair toerental Voor met het afstellen wordt begonnen, moet het luchtfilter schoon zijn en het luchtfilterdeksel gemonteerd zijn. Het stationair toerental wordt afgesteld met de stationairschroef T als opnieuw afstellen noodzakelijk is.

 • Page 176

  N.B.! Gebruik steeds het correcte bougietype! Andere types kunnen de zuiger/cilinder beschadigen. Zorg ervoor dat de bougie zog. radio-ontstoring heeft. Neem contact op met uw dealer of Husqvarna wanneer u meer informatie nodig hebt. Deelbare steel Het koelsysteem bestaat uit: Luchtinlaat in de starter.

 • Page 177

  Zie de aanwijzingen in het hoofdstuk Luchtfilter oliën. Luchtfilter oliën Gebruik altijd HUSQVARNA filterolie, artikelnr. 531 00 92- 48. De filterolie bevat een oplosmiddel zodat het makkelijk gelijkmatig in het filter kan worden verdeeld. Vermijd daarom contact met de huid.

 • Page 178

  Controleer alle kabels en aansluitingen. Controleer de koppeling, de koppelingsveren en koppelingstrommel op slijtage. Laat indien nodig bij een erkende servicewerkplaats vervangen. Vervang de bougie. NOTE! Neem contact op met uw dealer of Husqvarna wanneer u meer informatie nodig hebt. 178 – Dutch...

 • Page 179

  TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens 122C 122LDx-series Motor Cilinderinhoud, cm 21,7 21,7 Cilinderdiameter, mm 32,0 32,0 Slaglengte, mm Stationair toerental, t/min 2900 2900 Aanbevolen max. overtoeren, t/min 7200 9100 Toerental van uitgaan as, tpm 7200 6232 Max. motorvermogen volgens ISO 8893, kW/ omw./ 0,6/7800 0,6/7800 min.

 • Page 180

  TECHNISCHE GEGEVENS 122LDx-series Beschermkap voor de Goedgekeurde accessoires Type snijuitrusting, Artikelnr. Schroefdraad bladas M10 Trimmerkop T25 (Ø 2,0-2,7 mm draad) 574 19 87-01 122C Beschermkap voor de Goedgekeurde accessoires Type snijuitrusting, Artikelnr. Schroefdraad bladas 3/8 R Trimmerkop T25 (Ø 2,0-2,7 mm draad) 574 47 95-01 T25C (Ø...

 • Page 181

  EG-verklaring van overeenstemming (Alleen geldig voor Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, telefoon: +46 36 14 65 00, verklaart hierbij dat de grastrimmers Husqvarna 122C en 122LD met serienummers van 2010 en later (het jaartal staat duidelijk op het productplaatje vermeld, gevolgd door het serienummer), voldoen aan de vereisten van de volgende EU-richtlijnen: - van 17 mei 2006 "betreffende machines"...

 • Page 182

  ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos de la máquina y / o el Indicado únicamente para equipo manual: de corte flexible, no metálico, es decir cabezal de corte con hilo de corte. ¡ATENCIÓN! ¡Las desbrozadoras, quita arbustos y recortadoras pueden ser peligrosas! Su uso descuidado o erróneo puede provocar heridas graves o mortales al usuario o terceros.

 • Page 183

  ÍNDICE Índice Antes de arrancar, observe lo siguiente: ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos de la máquina y / o el manual: ....182 Lea detenidamente el manual de instrucciones. ÍNDICE Índice ..............183 ¡ATENCIÓN! La exposición prolongada al ruido puede causar daños crónicos en el Antes de arrancar, observe lo siguiente: ....

 • Page 184

  1959; y es en este segmento en el que actualmente trabaja Husqvarna. Husqvarna es hoy uno de los principales fabricantes del mundo de productos de bosque y jardín, con la calidad y las prestaciones como principal prioridad. La idea de negocio es desarrollar, fabricar y comercializar productos motorizados para silvicultura y jardinería, así...

 • Page 185

  ¿QUÉ ES QUÉ? 122LDx-series 122C ¿Qué es qué en la recortadora? Cabezal de corte 11 Tapa del filtro de aire Protección del equipo de corte 12 Bomba de combustible. Tubo 13 Estrangulador Mango cerrado 14 Manual de instrucciones Acelerador 15 Llave combinada Botón de parada 16 Mecanismo de arranque Fiador del acelerador...

 • Page 186

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Importante ¡ATENCIÓN! No permita nunca que los niños utilicen la máquina ni ¡IMPORTANTE! permanezcan cerca de ella. Dado que la máquina tiene un contacto de parada La máquina está destinada exclusivamente a recortar la con retorno por muelle ye puede hierba.

 • Page 187

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD PROTECCIÓN OCULAR profesional. Para más información, consulte con el taller de servicio oficial más cercano. Se debe utilizar siempre protección ocular homologada. Si se utiliza visor, deben utilizarse también gafas ¡IMPORTANTE! protectoras homologadas. Por gafas protectoras homologadas se entienden las que cumplen con la norma Todos los trabajos de servicio y reparación de la ANSI Z87.1 para EE.UU.

 • Page 188

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Apriete el fiador del acelerador y compruebe que vuelva Controle que la protección no esté dañada y que no tenga a su posición de partida al soltarlo. grietas. Cambie la protección si ha estado expuesta a golpes o si tiene grietas.

 • Page 189

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Compruebe regularmente que el silenciador esté ¡ATENCIÓN! Un equipo de corte firmemente montado en la máquina. defectuoso puede aumentar el riesgo de Si el silenciador de su máquina lleva rejilla apagachispas, accidentes. límpiela a intervalos regulares. La obturación de la rejilla produce el sobrecalentamiento del motor, con el riesgo Cabezal de corte consiguiente de averías graves.

 • Page 190

  MONTAJE Montaje del mango de tipo • Para que el eje no gire, mantenga fijo el protector de polvo con una llave inglesa. cerrado • Enrosque el cabezal de corte en el eje. Montaje y desmontaje del tubo divisible (122LDx-series) •...

 • Page 191

  MONTAJE Desmontaje: • Suelte el acoplamiento, girando la manija (3 veces como mínimo). • Mantenga presionado el botón (C). Saque el accesorio del acoplamiento, al mismo tiempo que sujeta firmemente el extremo del motor. – Spanish...

 • Page 192

  Aceite para motores de dos tiempos medidas de servicio previstas. • Para un resultado y prestaciones óptimos, utilice aceite para motores de dos tiempos HUSQVARNA, ¡ATENCIÓN! Sea cuidadoso al manejar el especialmente fabricado para motores de dos combustible. Piense en los riesgos de incendio, explosión e intoxicación...

 • Page 193

  MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE Repostaje 1:33 (3 %) con otros aceites para motores de dos tiempos refrigerados por aire y clasificados para JASO FB/ISO EGB. Aceite para motores de dos Gasolina, litros tiempos, litros ¡ATENCIÓN! Las siguientes medidas 2% (1:50) 3% (1:33) preventivas reducen el riesgo de 0,10 0,15...

 • Page 194

  ARRANQUE Y PARADA Control antes de arrancar comience a llenarse de combustible. No es necesario llenarla totalmente. • Controle que el cabezal de corte y la protección de la recortadora no estén dañados ni presenten grietas. Cambie el cabezal o la protección de la recortadora si han recibido golpes o están agrietados.

 • Page 195

  ARRANQUE Y PARADA Parada Para parar el motor, desconecte el encendido. ¡NOTA! El contacto de parada retorna automáticamente a la posición de arranque. Por consiguiente, antes de realizar trabajos de montaje, control y/o mantenimiento se debe quitar el capuchón de encendido de la bujía para evitar el arranque imprevisto.

 • Page 196

  TÉCNICA DE TRABAJO Instrucciones generales de Manténgase bien parado y con buen equilibrio. No se estire demasiado. Mantenga una posición correcta y trabajo el equilibrio en todo momento. Utilice siempre ambas manos para sujetar la ¡IMPORTANTE! máquina. Mantenga la máquina en el lado derecho del cuerpo.

 • Page 197

  TÉCNICA DE TRABAJO Técnica básica de trabajo Corte • La recortadora es ideal para cortar en lugares que Después de cada momento de trabajo reduzca siempre son difícilmente accesibles para un cortacésped la velocidad del motor a ralentí. Un tiempo demasiado común.

 • Page 198

  MANTENIMIENTO Carburador que pueden ocasionar incendios si se dirigen los gases a materiales secos e inflamables. Reglaje del régimen de ralentí Antes de hacer un ajuste, controle que el filtro de aire esté limpio y que tenga colocada la tapa. Regule el régimen de ralentí...

 • Page 199: Filtro De Aire

  Una bujía incorrecta puede arruinar el pistón y el cilindro. Asegúrese de que la bujía tenga supresión de perturbaciones radioeléctricas. Póngase en contacto con su concesionario o con Husqvarna si necesita más información. Tubo divisible El sistema refrigerante está compuesto por: Toma de aire en el mecanismo de arranque.

 • Page 200

  Impregnación con aceite del filtro de aire. Impregnación con aceite del filtro de aire Use siempre aceite para filtros de HUSQVARNA, art. nº. 531 00 92-48. El aceite para filtros contiene disolvente para facilitar su distribución uniforme en el filtro. Evite por lo tanto su contacto con la piel.

 • Page 201

  Compruebe si están desgastados el embrague, los muelles de embrague y el tambor embrague. Cambie los componentes que sea necesario en un taller de servicio oficial. Cambie la bujía. NOTE! Póngase en contacto con su concesionario o con Husqvarna si necesita más información. Spanish – 201...

 • Page 202

  DATOS TECNICOS Datos técnicos 122C 122LDx-series Motor Cilindrada, cm 21,7 21,7 Diámetro del cilindro, mm 32,0 32,0 Carrera, mm Régimen de ralentí, r.p.m. 2900 2900 Régimen máximo de embalamiento recomendado, 7200 9100 r.p.m. Velocidad en el eje de salida, rpm 7200 6232 Potencia máxima del motor según ISO 8893, kW/...

 • Page 203

  DATOS TECNICOS 122LDx-series Protección para el equipo de corte, Accesorios homologados Tipo Art. nº. Rosca para eje de hoja M10 Cabezal de corte T25 (hilo Ø 2,0-2,7 mm) 574 19 87-01 122C Protección para el equipo de corte, Accesorios homologados Tipo Art.

 • Page 204

  Nosotros, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, tel. +46-36-146500, declaramos que las recortadoras de hierba Husqvarna 122C y 122LD a partir del número de serie del año 2010 en adelante (el año se indica claramente en la placa de características, seguido del número de serie) cumplen las siguientes disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO: - 2006/42/CE «relativa a máquinas»...

 • Page 205

  EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos na máquina e/ou no Utilizar apenas com equipamento manual: de corte flexível, não metálico, ou seja cabeçote de recorte com corda de roçar. ATENÇÃO! Roçadores de erva, de arbustos e recortadoras de relva podem ser perigosos! O uso indevido ou incorrecto poderá...

 • Page 206

  ÍNDICE Índice Antes de arrancar, observe o seguinte: EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos na máquina e/ou no manual: ....205 Leia as instruções para o uso com toda a atenção. ÍNDICE Índice ..............206 ATENÇÃO! A exposição prolongada a ruídos pode provocar danos auditivos Antes de arrancar, observe o seguinte: ....

 • Page 207

  Prezado cliente! Parabéns pela sua prefência na compra de um produto Husqvarna ! A história da Husqvarna recua no tempo até 1689, quando o rei Karl XI mandou construir uma fábrica na margem da ribeira Huskvarna para fabricar mosquetes. A localização junto à...

 • Page 208

  COMO SE CHAMA? 122LDx-series 122C As peças da recortadora Cabeçote de recorte 11 Cobertura do filtro de ar Protecção do equipamento de corte 12 Bomba de combustível. Tubo 13 Arranque a frio Punho fechado 14 Instruções para o uso Acelerador 15 Chave universal Contacto de paragem 16 Dispositivo de arranque...

 • Page 209

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Importante ATENÇÃO! Não permita nunca que uma criança use a máquina ou se encontre na IMPORTANTE! proximidade da mesma. Devido à máquina estar equipada com contacto de A máquina é construída somente para recortar relva. paragem elástico e poder ser posta a Os únicos acessórios em que pode usar o motor como funcionar a baixa velocidade e pouca propulsor são os equipamentos de corte recomendados...

 • Page 210

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA PROTECÇÃO OCULAR IMPORTANTE! Deve sempre usar-se protecção ocular aprovada. Mesmo Toda a assistência e reparação da máquina requer que se use viseira, devem usar-se óculos de protecção formação especializada. Especialmente no que se aprovados. Consideram-se óculos de protecção refere ao equipamento de segurança.

 • Page 211

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Comprima o bloqueio do acelerador e verifique se este Verifique se a protecção está em bom estado e sem retorna à sua posição original quando libertado. rachaduras. Troque a protecção se esta foi sujeita a golpes ou se tem rachaduras. Use sempre a protecção recomendada para o equipamento de corte específico.

 • Page 212

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Verifique regularmente se o silenciador está fixo à ATENÇÃO! Um equipamento de corte máquina. incorrecto pode aumentar o risco de Se a sua máquina estiver equipada com um abafa- acidentes. chamas, este deverá ser submetido a uma limpeza periódica.

 • Page 213

  MONTAGEM Montagem do punho fechado • Segure a protecção contra poeira com uma chave inglesa para evitar que o eixo gire. • Aparafuse o cabeçote de recorte no eixo. Montagem e desmontagem do • Enfie o punho fechado sobre o tubo. Tenha cuidado tubo divisível (122LDx-series) para que o punho fechado fique entre as setas de marcação do tubo.

 • Page 214

  MONTAGEM Desmontagem: • Afrouxe o acoplamento rodando a maçaneta (3 voltas pelo menos). • Carregue e mantenha o botão (C). Enquanto mantém firmemente a extremidade do motor, puxe o implemento a direito para fora do acoplamento. 214 – Portuguese...

 • Page 215

  • Para obter o melhor resultado e rendimento, use óleo quando a máquina não estiver sob vigilância e para motores a dois tempos HUSQVARNA, produzido durante todos os serviços de manutenção. especialmente para os nossos motores a dois tempos arrefecidos a ar.

 • Page 216

  MANEJO DE COMBUSTÍVEL Abastecimento Gasolina, litros Óleo de dois tempos, litros 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 ATENÇÃO! As medidas de precaução 0,30 0,45 abaixo diminuem os riscos de incêndio: 0,40 0,60 Misture e verta o combustível no Mistura exterior, onde não existam faíscas ou •...

 • Page 217

  ARRANQUE E PARAGEM Controlo antes de arrancar combustível comece a encher a bolha. Não é necessário encher a bolha completamente. • Verifique o cabeçote de recorte e a protecção de recorte quanto a danos e rachaduras. Substitua o cabeçote de recorte ou a protecção de recorte se tiverem sido sujeitos a golpes ou apresentarem rachaduras.

 • Page 218

  ARRANQUE E PARAGEM Paragem O motor pára ao desligar a ignição. NOTA! O contacto de paragem retorna automaticamente à posição de arranque. Por isso, para impedir o arranque acidental da máquina, deve-se sempre remover a protecção da vela de ignição durante todos os trabalhos de montagem, inspecção e/ou manutenção.

 • Page 219

  TÉCNICA DE TRABALHO Instruções gerais de trabalho Segure sempre a máquina com as duas mãos. Mantenha a máquina no lado direito do corpo. IMPORTANTE! Esta secção aborda regras básicas de segurança para o trabalho com a recortadora. Se você se sentir inseguro sobre o modo de prosseguir com o trabalho, consulte um especialista.

 • Page 220

  TÉCNICA DE TRABALHO Técnicas básicas de trabalho Corte • A recortadora é ideal para cortar relva em lugares de Deixe o motor baixar para a marcha em vazio após cada difícil acesso para o cortador de relva comum. momento de trabalho. Aceleração total por muito tempo, Mantenha a corda paralela ao solo ao cortar.

 • Page 221

  MANUTENÇÃO Carburador conter faíscas que podem causar incêndios, se os gases forem dirigidos contra um material seco e inflamável. Ajustamento da rotação em vazio Antes de executar quaisquer ajustamentos, verifique se o filtro de ar está limpo e se a tampa do filtro de ar está bem fechada.

 • Page 222

  Uma vela de ignição incorrecta pode danificar o pistão/cilindro. Verifique se a vela de ignição não produz interferências de rádio. Consulte o seu concessionário ou contacte a Husqvarna, caso necessite de informações adicionais. Tubo divisível O sistema de arrefecimento é composto por: Entrada de ar no dispositivo de arranque.

 • Page 223

  MANUTENÇÃO Filtro de ar Olear o filtro de ar Utilize sempre óleo para filtros HUSQVARNA, art. nº 531 O filtro de ar deve ser limpo regularmente, removendo-se 00 92-48. O óleo para filtros contém um solvente para poeira e sujidades de modo a evitar: facilitar a aplicação homogénea pelo filtro.

 • Page 224

  Verifique a embraiagem, as molas da embraiagem e o tambor de acoplamento com vista a desgaste. Se necessário, substituir as peças numa oficina autorizada. Substitua a vela de ignição. NOTE! Consulte o seu concessionário ou contacte a Husqvarna, caso necessite de informações adicionais. 224 – Portuguese...

 • Page 225

  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Especificações técnicas 122C 122LDx-series Motor Cilindrada, cm 21,7 21,7 Diâmetro do cilindro, mm 32,0 32,0 Curso do pistão, mm Rotação em vazio, r/min. 2900 2900 Rotação máxima recomendada, r/min. 7200 9100 Rotação no eixo de saída, rpm 7200 6232 Potência máx.

 • Page 226

  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 122LDx-series Protecção para equipamento de Acessórios aprovados Tipo corte, Art. nº Passo de rosca do eixo da lâmina, Cabeçote de recorte T25 (corda Ø 2,0 - 2,7 mm) 574 19 87-01 122C Protecção para equipamento de Acessórios aprovados Tipo corte, Art.

 • Page 227

  Nós, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46-36-146500, declaramos que os aparadores de relva Husqvarna 122C e 122LD, com números de série do ano de 2010 e seguintes (o ano é claramente identificado na etiqueta de tipo, seguido de um número de série) estão em conformidade com a DIRECTIVA DO CONSELHO: - de 17 de Maio de 2006 ”referente a máquinas”...

 • Page 228

  SIMBOLOGIA Simboli sulla macchina e/o nel Macchina progettata manuale: esclusivamente per gruppi di taglio flessibili non metallici, cioè testine portafilo. AVVERTENZA! Gli sfrascatori, i decespugliatori e i bordatori possono essere pericolosi! L’uso negligente o improprio può provocare lesioni gravi o mortali all’utilizzatore o a terzi.

 • Page 229

  INDICE Indice Prima dell’avviamento osservare quanto segue: SIMBOLOGIA Simboli sulla macchina e/o nel manuale: ..... 228 Leggere accuratamente le istruzioni per l’uso. INDICE Indice ..............229 AVVERTENZA! Una lunga esposizione al rumore può comportare lesioni Prima dell’avviamento osservare quanto segue: .. 229 permanenti all'udito.

 • Page 230: Alla Gentile Clientela

  Husqvarna. La Husqvarna è oggi uno dei leader mondiali nella produzione di articoli per giardinaggio e silvicultura, con qualità e prestazioni come priorità assoluta. L'idea commerciale si basa sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti a motore destinati a giardinaggio e silvicultura ed anche al settore edilizio e a quello dell'installazione di impianti.

 • Page 231: Che Cosa C

  CHE COSA C’È? 122LDx-series 122C Cosa c’è nel bordatore? Testina portafilo 11 Coperchio del filtro dell’aria Protezione del gruppo di taglio 12 Pompa carburante. Albero cavo 13 Comando valvola dell’aria Impugnatura ad anello 14 Istruzioni per l’uso Comando del gas 15 Chiave combinata Interruttore di arresto 16 Dispositivo di avviamento...

 • Page 232: Abbigliamento Protettivo

  NORME GENERALI DI SICUREZZA Importante AVVERTENZA! Non consentire mai a bambini di utilizzare la macchina o IMPORTANTE! avvicinarsi a essa. Poiché la macchina è dotata di contatto di arresto con ritorno a Questa macchina è destinata esclusivamente all’uso molla e può avviarsi a bassa velocità con per la bordatura di manti erbosi.

 • Page 233: Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina

  NORME GENERALI DI SICUREZZA PROTEZIONE PER GLI OCCHI IMPORTANTE! Usare sempre protezione per gli occhi omologata. Con Tutte le riparazioni e l’assistenza della macchina vanno l’uso della visiera è necessario anche l’uso di occhiali eseguite da personale specializzato. Questo vale protettivi omologati.

 • Page 234

  NORME GENERALI DI SICUREZZA Controllare che acceleratore e fermo del gas si muovano AVVERTENZA! Non usare mai in nessun liberamente e che le molle di richiamo funzionino a caso alcun gruppo di taglio senza che sia dovere. stato montato un dispositivo di protezione omologato.

 • Page 235

  NORME GENERALI DI SICUREZZA Testina portafilo AVVERTENZA! La marmitta catalitica è molto calda sia durante l’esercizio che IMPORTANTE! all’arresto del motore. Questo vale anche con il motore al minimo. Il contatto può Controllare che il filo di taglio sia ben avvolto attorno al provocare ustioni.

 • Page 236

  MONTAGGIO Montaggio dell’impugnatura ad • Montare l’inserto sull’albero. Il dado dev’essere completamente coperto dall’inserto. anello • Premere l’impugnatura ad anello sull’albero cavo. Osservare che l’impugnatura ad anello dev’essere montata fra le frecce segnate sull’albero cavo. • Tener fermo l’inserto con la chiave universale per evitare che l’albero ruoti.

 • Page 237

  MONTAGGIO Prima di utilizzare l’unità, serrare saldamente il pomello. Smontaggio: • Allentare l’attacco girando il pomello (di almeno 3 giri). • Tenere premuto il pulsante (C). Tenendo ferma l’estremità del motore, sfilare l’accessorio in linea retta dall’attacco. – Italian...

 • Page 238: Trasporto E Rimessaggio

  Olio per motori a due tempi assistenza. • Per un risultato ottimale, utilizzare l’olio per motori a due tempi HUSQVARNA, studiato appositamente per AVVERTENZA! Il carburante va i nostri motori a due tempi con raffreddamento ad aria. maneggiato con cautela. Tenere presenti i rischi d’incendio, esplosione e...

 • Page 239

  OPERAZIONI CON IL CARBURANTE Rifornimento Benzina, litri Olio per motori a due tempi, litri 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 AVVERTENZA! I seguenti accorgimenti 0,30 0,45 diminuiscono il pericolo di incendio: 0,40 0,60 Miscelare e versare il carburante Preparazione della miscela all'esterno dove non sono presenti fiamme libere o scintille.

 • Page 240

  AVVIAMENTO E ARRESTO Controlli prima dell’avviamento Avviamento Pompa carburante: Premere più volte sulla sacca in gomma della pompa fino a quando la sacca comincia a riempirsi di carburante. Non è necessario che la sacca sia completamente piena. • Controllare la testina portafilo e la protezione della testina e verificare che siano intatte e non presentino incrinature.

 • Page 241

  AVVIAMENTO E ARRESTO Arresto Il motore si arresta immediatamente agendo sull’interruttore. N.B! Il contatto di arresto torna automaticamente in posizione di avviamento. Prevenire l’avviamento involontario staccando sempre il cappuccio dalla candela prima di effettuare operazioni di montaggio, controllo e/o manutenzione. –...

 • Page 242

  TECNICA DI LAVORO Istruzioni generali di lavoro Mantenere sempre una presa sicura della macchina con entrambe le mani. Tenere la macchina sul lato destro del corpo. IMPORTANTE! Questo capitolo comprende le regole fondamentali di sicurezza per il lavoro con il bordatore. Trovandosi in una situazione di insicurezza riguardo all’uso della macchina rivolgersi ad un esperto.

 • Page 243

  TECNICA DI LAVORO Tecnica fondamentale di lavoro Rasatura • Il bordatore è ideale per tagliare l’erba in punti che un Dopo ciascuna fase di lavoro decelerare il motore fino al normale rasaerba difficilmente può raggiungere. regime minimo. Un esercizio prolungato a pieno regime Durante il taglio mantenere il filo parallelo al terreno.

 • Page 244

  MANUTENZIONE Carburatore contenere scintille, pericolose in presenza di materiale infiammabile. Regolazione del regime minimo Prima di effettuare ogni regolazione, verificate che il filtro dell’aria sia pulito e che il coperchio del filtro dell’aria sia al posto giusto. Regolate il regime di giri al minimo servendovi della vite del minimo T, nel caso sia necessaria una nuova messa a punto.

 • Page 245

  Altre candele possono danneggiare cilindro e pistone. Controllare che la candela sia munita di dispositivo di soppressione interferenze radio. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio concessionario o Husqvarna. Il sistema è costituito da: Albero cavo smontabile Presa dell’aria nel dispositivo di avviamento.

 • Page 246

  filtro dell’aria deve essere lubrificato. Vedi istruzioni alla voce Lubrificazione del filtro dell’aria. Lubrificazione del filtro dell’aria Utilizzare sempre olio per filtro HUSQVARNA, art. no. 531 00 92-48. Quest’olio contiene un solvente che ne facilita la distribuzione uniforme nel filtro. Evitare quindi il contatto diretto con la pelle.

 • Page 247: Schema Di Manutenzione

  Controllare tutti i cavi e i collegamenti. Controllare che la frizione, le molle della frizione e il tamburo dela frizione non siano usurati. Sostituire se necessario presso un'officina autorizzata. Sostituire la candela. NOTE! Per ulteriori informazioni, contattare il proprio concessionario o Husqvarna. Italian – 247...

 • Page 248

  CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche 122C 122LDx-series Motore Cilindrata, cm 21,7 21,7 Alesaggio, mm 32,0 32,0 Corsa, mm Regime del motore al minimo, giri/min 2900 2900 Regime di massima raccomandato, giri/min 7200 9100 Regime albero sporgente, giri/min 7200 6232 Potenza max. motore a norma ISO 8893, kW/ giri/min. 0,6/7800 0,6/7800 Marmitta catalitica Sì...

 • Page 249

  CARATTERISTICHE TECNICHE 122LDx-series Protezione per gruppo di taglio, Accessori omologati Tipo Art. no. Passo albero lama M10 Testina portafilo T25 (cavo Ø 2,0 - 2,7 mm) 574 19 87-01 122C Protezione per gruppo di taglio, Accessori omologati Tipo Art. no. Passo albero lama 3/8 R T25 (cavo Ø...

 • Page 250

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel: +46-36-146500, dichiara con la presente che i tagliaerba Husqvarna 122C and 122LD a partire dai numeri di serie dal 2010 in poi (l’anno viene evidenziato nel marchio di fabbrica ed è seguito da un numero di serie) sono conformi alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO: - del 17 maggio 2006 "sulle macchine"...

 • Page 251

  SÜMBOLITE TÄHENDUS Seadme peal ja/või käsiraamatus Mõeldud ainult mittemetallist kasutatavad sümbolid: paindlike lõikeosade jaoks, nagu jõhviga trimmeripea. ETTEVAATUST! Puhastussaed, võsalõikurid ja trimmerid võivad ohtlikud olla! Hooletu või väär käsisemine võib põhjustada operaatori või teiste isikute vigastamisi või hukkumist. Väga tähtis on käesolev kasutusjuhend läbi lugeda ja kõigest aru saada.

 • Page 252

  SISUKORD Sisukord Enne käivitamist tuleb meeles pidada järgmist: SÜMBOLITE TÄHENDUS Seadme peal ja/või käsiraamatus kasutatavad Loe käsitsemisõpetus hoolikalt läbi. sümbolid: ..............251 SISUKORD ETTEVAATUST! Pikaajaline müra võib Sisukord ..............252 tekitada püsiva kuulmiskahjustuse. Sellepärast tuleb alati kanda Enne käivitamist tuleb meeles pidada järgmist: ..252 heakskiidetud kõrvaklappe.

 • Page 253

  SISSEJUHATUS Lugupeetud tarbija! Õnnitleme teid, et olete valinud Husqvarna toote! Husqvarna ajalugu algab juba aastast 1689, kui kuningas Karl XI käsul rajati Huskvarna jõe äärde tehas tahtpüsside valmistamiseks. Asukoht Huskvarna jõe ääres oli üsnagi loogiline, sest see võimaldas tootmiseks kasutada vee jõudu. Husqvarna tehase enam kui 300-aastase tegutsemisaja kestel on seal toodetud väga erinevaid tooteid alates puupliitidest kuni moodsate köögiseadmete, õmblusmasinate, jalgrataste ja mootorratasteni välja.

 • Page 254

  MIS ON MIS? 122LDx-series 122C Mis on mis trimmeril? Trimmeripea 11 Õhufiltri kate Lõikeosa kaitsekate 12 Kütusepump. Vars 13 Õhuklapp Silmuskäepide 14 Käsitsemisõpetus Gaasihoovastik 15 Kombivõti Seiskamislüliti 16 Käiviti Gaasihoovastiku sulgur 17 Varre kinnitus Süütepea ja süüteküünal 18 Nurkreduktor Käiviti 19 Määrdeaine lisamine, nurkreduktor 10 Kütusepaak 20 Vedamisketas...

 • Page 255

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Tähtis Isiklik ohutusvarustus TÄHTIS! TÄHTIS! Seade on ette nähtud ainult rohu lõikamiseks. Murutrimmer võib olla ebakorrektse või hooletu kasutamise korral ohtlik ning põhjustada operaatorile ja teistele isikutele Ainukesed tarvikud selle mootoriga kasutamiseks on raskeid või eluohtlikke vigastusi. Äärmiselt oluline on peatükis Tehnilised andmed loetletud meie poolt soovitatud käesolev kasutusjuhend läbi lugeda ja selle sisust aru saada.

 • Page 256

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD SÄÄRIKUD tagasitõmbevedru. Gaashoovastik sulgeb automaatselt tühikäigule kohe, kui lased käepideme käest. Kasuta libisemiskindlaid ning tugevaid säärikuid. RIIETUS Riietuseks kasuta rebenemisele vastupidavat materjali ja hoidu Kontrolli, kas gaasihoovastik sulgub tühikäigul, kui liiga avaratest riietest, mis kergelt takerduvad okstesse ja gaasihoovastiku sulgur läheb oma lähteasendisse.

 • Page 257

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Lõikeosa kaitsekate Sooja ja kuiva kliimaga riikides on metsatulekahju tekkimise oht suur. Seetõttu on osa summuteid varustatud sädemeid püüdva võrguga. Kontrolli, kas Sinu lõikur on sellise seadmega varustatud. Kaitsekate hoiab ära, et lõikeseadmest ei viskuks midagi operaatori suunas. Samuti takistab see operaatorit lõikeosa vastu puutumast.

 • Page 258

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Lõikeseade Trimmeripea Käesolev peatükk räägib õige lõikeseadme valimisest ja selle TÄHTIS! hooldamisest, et: Jälgi, et jõhv oleks trumlile keritud ühtlaselt tugevalt, • Tagada seadme maksimaalne tööviljakus. vastasel korral tekivad seadmes tervisele kahjulikud • Pikendada lõikeseadme eluiga. vibratsioonid. TÄHTIS! •...

 • Page 259

  KOOSTAMINE Silmuskäepideme monteerimine Lahtivõetava varre koostamine ja lahti võtmine (122LDx-series) • Paigalda silmuskäepide varrele. Jälgi, et silmuskäepide asetuks varrel olevate tähistuste vahele. Koostamine: • Vabastage sidur nupule vajutamise teel. • Seadke lisaseadme lapats (A) noolega sidurile (B). • Paigalda polt, surveplaat ja liblikmutter, nagu näidatud •...

 • Page 260

  KOOSTAMINE Lahti võtmine: • Vabastage sidur nupule vajutamise teel (vähemalt 3 korda). • Vajutage ja hoidke all nuppu (C). Hoides tugevalt mootori otsa, tõmmake lisaseade otse sidurist välja. 260 – Estonian...

 • Page 261

  Kahetaktiõli • Lõikeosa transportkaitse peab olema paigaldatud, kui seadet ei kasutata või see viiakse teise kohta. • Parima tulemuse saavutamiseks kasutage HUSQVARNA • Kinnitage seade transportimise ajaks. kahetaktiõli, mis on spetsiaalselt meie õhkjahutusega kahetaktimootorite jaoks valmistatud. •...

 • Page 262

  KÜTUSE KÄSITSEMINE Tankimine Segamine • Bensiini ja õli omavaheliseks segamiseks kasuta alati puhast nõu, mis on ette nähtud bensiini jaoks. • Esiteks vala nõusse pool segatavast bensiinist. Lisa kogu õlikogus. Sega (loksuta) küttesegu segamini. Lisa ülejäänud bensiin. ETTEVAATUST! Järgnevad ettevaatusabinõud vähendavad •...

 • Page 263

  KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE Kontroll enne käivitamist Õhuklapp: Vii õhuklapp käivitusasendisse. • Kontrolli trimmeripead ja kaitsekatet, kas selles pole märgata kahjustusi. Kui on näha pragusid või vigastusi, vaheta trimmeripea ja kaitsekate välja. ETTEVAATUST! Kui õhuklapi regulaator on mootori käivitamisel õhuklapiasendis („choke“), hakkab lõikeosa kohe pöörlema.

 • Page 264

  TÖÖVÕTTED Üldised tööeeskirjad Hoidke seadet alati kahe käega kinni. Hoidke seadet endast paremal. TÄHTIS! Käesolev peatükk käsitleb põhilisi ohutuseeskirju trimmeriga töötamisel. Kui olukord on Sulle tundmatu, lakka töötamast ja palu spetsialistidelt abi ja nõu. Võta ühendust edasimüüja või hoolduspunktiga. Ära tee tööd, milleks Sul puudub väljaõpe või kogemused. Enne seadme kasutamist pead teadma, mis vahe on metsa puhastamisel, rohu niitmisel ja muru pügamisel.

 • Page 265

  TÖÖVÕTTED Põhiline lõikamistehnika Lõikamine • Trimmer on ideaalne lõikamiseks paikades, kuhu tavaline Vähenda pöördeid tühikäigule peale igat tööoperatsiooni. Kui niiduk ligi ei pääse. Hoia lõikamisel jõhv maaga mootor töötab täiskäigul pikemat aega ilma koormuseta, võib paralleelselt. Ära suru trimmeripead vastu maapinda, kuna tekkida raskeid mootorivigastusi.

 • Page 266

  HOOLDUS Karburaator võivad sisaldada sädemeid, mis võivad tekitada tulekahju, kui läheduses on kergesti süttivaid esemeid. Tühikäigu pöörete arvu reguleerimine Enne kui midagi reguleerida, vaata, et õhufilter oleks puhas ja et õhufiltriklapp oleks paigaldatud. Reguleeri tühikäigu pöörete arvu tühikäigukruvi T abil, kui on vaja uuesti reguleerida.

 • Page 267

  Võimalikult madala töötemperatuuri tagamiseks on seade varustatud jahutussüsteemiga. TÄHELEPANU! Kasuta alati soovitatud süüteküünla tüüpi! Vale süüteküünal võib vigastada kolbi või silindrit. Kontrolli, et küünaldel oleks raadiohäirete kaitse. Lisateabe saamiseks pöörduge edasimüüja või Husqvarna poole. Lahtivõetav vars Jahutussüsteem koosneb järgnevatest osadest: Õhu sisseimemisava käivitis. Jahutusribid silindril.

 • Page 268

  Kui seadet kasutatakse väga tolmuses kohas, tuleb filtrit õlitada. Vt. juhiseid alajaotuses Õhufiltri õlitamine. Õhufiltri õlitamine Kasutage alati HUSQVARNA filtriõli, mille art. nr. on 531 00 92-48. Et filtriõli kataks ühtlaselt filtri, on sinna lisatud lahustit. Sellepärast ei tohi õli lasta nahale sattuda.

 • Page 269

  Kontrollige, kas kütusefilter on puhas ja kütusevoolik terve. Vajadusel vahetage vastavad osad. Kontrolli kõik juhtmed ja ühendused. Kontrollige sidurit, sidurivedrusid ja -trumlit, ega neil pole kulumise jälgi. Vajadusel pöörduge vahetamiseks volitatud töökoja poole. Vaheta süüteküünal. Lisateabe saamiseks pöörduge edasimüüja või Husqvarna poole. 269 – Estonian...

 • Page 270

  TEHNILISED ANDMED Tehnilised andmed 122C 122LDx-series Mootor Silindri maht, cm 21,7 21,7 Silindri läbimõõt, mm 32,0 32,0 Käigu pikkus, mm Pöörlemiskiirus tühikäigul, p/min 2900 2900 Soovituslik suurim pöörlemiskiirus, p/min 7200 9100 Väljuva võlli pöörlemiskiirus, p/m 7200 6232 Maks. mootori võimsus ISO 8893 järgi, kW/ p/min 0,6/7800 0,6/7800 Katalüsaatoriga summuti...

 • Page 271

  TEHNILISED ANDMED 122LDx-series Heakskiidetud lisavarustus Tüüp Lõikeosa kaitsekate, art. nr. Teravõlli keere M10 Trimmeripea T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm tross) 574 19 87-01 122C Heakskiidetud lisavarustus Tüüp Lõikeosa kaitsekate, art. nr. Keermestatud teravõll 3/8 R T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm tross) 574 47 95-01 Trimmeripea T25C (Ø...

 • Page 272

  TEHNILISED ANDMED EÜ kinnitus vastavusest (Kehtib vaid Euroopas) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel +46 36 146 500, kinnitab, et alates 2010. aasta seerianumbritest (aastaarv ja sellele järgnev seerianumber on märgitud selgelt mudeli andmesildile) vastavad murutrimmerid Husqvarna 122C ja 122LD järgmiste NÕUKOGU DIREKTIIVIDE nõuetele:...

 • Page 273

  SIMBOLU NOZ±ME <nosupersub>Simboli uz iekÇrtas Paredzïts tikai nemetÇliskam, un/vai rokasgrÇmatÇ: elast¥gam grie‰anas apr¥kojumam, tas ir, trimera galvai ar trimera auklu. BR±DINÅJUMS! MeÏa t¥r¥‰anas zÇÆi, krmgrieÏi un trimeri var bt b¥stami! Pavir‰a vai nepareiza lieto‰ana var rad¥t b¥stamas traumas vai bt par nÇves cïloni lietotÇjam vai citiem.

 • Page 274

  SATURS Saturs Pirms iedarbinljanas ievïrojiet sekojo‰o: SIMBOLU NOZ±ME <nosupersub>Simboli uz iekÇrtas un/vai Uzman¥gi izlas¥t ekspluatÇcijas instrukciju. rokasgrÇmatÇ: ............273 SATURS BR±DINÅJUMS! Ilgsto‰a uzturï‰anÇs Saturs ................. 274 troksn¥ var rad¥t nopietnas dzirdes traumas. Tapïc vienmïr lietojiet dzirdes Pirms iedarbinljanas ievïrojiet sekojo‰o: ....274 aizsargausti¿as.

 • Page 275

  1959. gadÇ pirmais motorzÇÆis, kurus Husqvarna raÏo joprojÇm. Husqvarna ‰odien ir pasaulï vado‰ais meÏu un dÇrzu izstrÇdÇjumu raÏotÇjs, kura produktus raksturo kvalitÇte un augsti tehniskie parametri. Biznesa idejas pamatÇ ir motorizïtu izstrÇdÇjumu izstrÇdljana, mÇrketings un raÏo‰ana meÏa un dÇrzu kÇ ar¥...

 • Page 276

  KAS IR KAS? 122LDx-series 122C Kas ir kas trimerim? Trimera galvi¿a 11 Gaisa filtra vÇks Grie‰anas apr¥kojuma aizsargapr¥kojums 12 Degvielas sknis. TakelÇÏas stienis 13 Drose∫vÇrsts Cilpveida rokturis 14 Lieto‰anas pamÇc¥ba Drose∫vÇrsta regulators 15 KombinïtÇ atslïga Stop slïdzis 16 Starteris Droseles blokators 17 TakelÇÏas stie¿a savienojums Aizdedzes sveces uzgalis un aizdedzes svece 18 Reduktors...

 • Page 277

  VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS Svar¥gi IndividuÇlais dro‰¥bas apr¥kojums SVAR±GI! SVAR±GI! Ma‰¥na ir konstruïta tikai zÇles apgrie‰anai. Nepareizas vai neuzman¥gas lieto‰anas gad¥jumÇ zÇles trimeris var bt b¥stams un operatoram vai citÇm personÇm Ar ‰o motora bloku js dr¥kstat lietot vien¥gi tos grie‰anas var rad¥t smagas vai nÇvïjo‰as traumas.

 • Page 278

  VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS ZÅBAKI Droseles blokators Izmantojiet nesl¥do‰us un stabilus zÇbakus. Droseles blokators ir konstruïts, lai novïrstu droseles net¥‰u iedarbinljanu. Kad js nospieÏat blokatoru (A) (satverot rokturi), tas atbr¥vo droseles gaili (B). Kad js atlaiÏat rokturi, tad droseles gailis un Droseles blokators atgrieÏas savÇs izejas poz¥cijÇs.

 • Page 279

  VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS Stop slïdzis Trok‰¿a slÇpïtÇjs Lietojiet stop slïdzi, lai izslïgtu motoru. Trok‰¿u slÇpïtÇjs ir konstruïts, lai iespïjami maksimÇli mazinÇtu troksni un, lai novirz¥tu motora izpldes gÇzes prom no lietotÇja. Ar katalizatoru apr¥kots klusinÇtÇjs ir paredzïts ar¥ izpldes gÇzïs eso‰o kait¥go vielu samazinljanai. Iedarbiniet motoru un pÇrliecinaties, ka motors apstÇjas, kad stop slïdzi pÇrb¥da uz stop poz¥ciju.

 • Page 280

  VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS Trimera galvi¿a BR±DINÅJUMS! Trok‰¿u slÇpïtÇjs satur kancerogïnas vielas. Ja trok‰¿u slÇpïtÇjs SVAR±GI! ir bojÇts, izvairieties no tie‰a kontakta ar ‰¥m vielÇm. Vienmïr pÇrliecinieties, vai trimera aukla uz spoles ir uzt¥ta stingri un vienmïr¥gi, pretïjÇ gad¥jumÇ ma‰¥nai var rasties jsu vesel¥bai b¥stamas vibrÇcijas.

 • Page 281

  MONTÅÎA Cilpveid¥gÇ roktura montÇÏa SaliekamÇ takelÇÏas stie¿a montÇÏa un demontÇÏa (122LDx- series) • Uzspiediet cilpveida rokturi uz takelÇÏas stie¿a. Ievïrojiet, ka cilpveida rokturis ir jÇmontï starp bultu apz¥mïjumiem uz takelÇÏas stie¿a. MontÇÏa: • PagrieÏot klo˙i, atbr¥vojiet savienojumu. • Savietojiet kÇta caurules (A) izcilni ar bulti¿u uz savienojuma (B).

 • Page 282

  MONTÅÎA DemontÇÏa: • PagrieÏot klo˙i (vismaz 3 reizes), atbr¥vojiet savienojumu. • Nospiediet un turiet pogu (C). Stingri turot dzinïja galu, velciet kÇtu taisni laukÇ no savienojuma. 282 – Latvian...

 • Page 283

  • Lai iegtu vislabÇko rezultÇtu un spïjas, izmantojiet • AparÇtu var dro‰i pÇrvadÇt transportï‰anas laikÇ. HUSQVARNA divtaktu motore∫∫u, kas ir speciÇli rad¥ta • Lai izvair¥tos ne nejau‰as motora iedarbinljanas, msu divtaktu motoriem ar gaisa dzesï‰anas sistïmas. aizdedzes sveces uzgalis vienmïr ir jÇno¿em ilgsto‰as •...

 • Page 284

  DEGVIELAS LIETO·ANA Degvielas uzpild¥‰ana Degvielas sajauk‰ana • Maisiet benz¥nu un e∫∫u t¥rÇ traukÇ, kas ir paredzïts degvielÇm. • Ielejiet pusi vajadz¥gÇ benz¥na daudzuma. Tad pielejiet visu daudzumu e∫∫as. Samaisiet (sakratiet) degvielas mais¥jumu. Tad pielejiet atliku‰o benz¥nu. BR±DINÅJUMS! Sekojo‰ie uzman¥bas pasÇkumi mazinÇs aizdeg‰anÇs risku: •...

 • Page 285

  IEDARBINÅ·ANA UN APSTÅDINÅ·ANA PÇrbaude pirms iedarbinljanas Gaisa vÇrsts: IestÇdiet gaisa vÇrstu "choke" poz¥cijÇ. • PÇrbaudiet trimergalvi¿u un trimera aizsargapr¥kojumu, vai tie nav bojÇti un ar ieplaisÇjumiem. Trimera galvi¿u vai trimera aizsargapr¥kojumu, kas biju‰i pak∫auti sitieniem vai ieplaisÇjumiem, nomainiet. BR±DINÅJUMS! Gad¥jumos, kad motoru iedarbina ar drose∫vÇrstu gaisa vÇrsts poz¥cijÇ, grie‰anas apr¥kojums sÇks uzreiz rotït.

 • Page 286

  DARBA TEHNIKA VispÇrïjas darba instrukcijas Ma‰¥nu vienmïr turiet ar abÇm rokÇm. Turiet ma‰¥nu sava ˙erme¿a labajÇ sÇnu pusï. SVAR±GI! ·ajÇ noda∫Ç aprakstÇm pamatdro‰¥bas noteikumus darbÇ ar trimeri. Ja nonÇkat situÇcijÇ, kur jums nav skaidrs, kÇ r¥koties turpmÇk, prasiet speciÇlista padomu. Sazinieties ar jsu d¥leri vai servisa darbn¥cu.

 • Page 287

  DARBA TEHNIKA Pamata darba tehnika P∫au‰ana • Trimeris ir piemïrots p∫au‰anai vietÇs, kas nav pieejamas Pïc katra darba momenta samaziniet motora jaudu uz ar parasto zÇlÇja p∫aujma‰¥nu. Turiet auklu paralïli zemei. tuk‰gaitas Çtrumu. Motora darbinljana ilgÇku laiku ar pilnu Nespiediet trimera galvu pie zemes, jo tas var sabojÇt gan jaudu bez motora noslogojuma var smagi sabojÇt motoru.

 • Page 288

  APKOPE Karburators karstas un var saturït dzirksteles, kas var izrais¥t ugunsgrïku, ja tÇs skar sausu, viegli dego‰u vielu. Br¥vgaitas apgriezienu skaita regulï‰ana Pirms tiek uzsÇkti jebkÇdi pieregulï‰anas darbi, jÇpÇrbauda gaisa filtra t¥r¥ba un jÇpÇrliecinÇs, vai gaisa filtra vÇci¿‰ ir savÇ vietÇ.

 • Page 289

  UZMAN±BU! Vienmïr lietojiet ieteikto sveces tipu! Nepareiza svece var nopietni bojÇt virzuli/cilindru. PÇrbaudiet, vai aizdedzes svecei ir tÇ saucamais radio traucïjumu novïrsïjs. Lai uzzinÇtu vairÇk, jautÇjiet izplat¥tÇjam vai Husqvarna darbiniekiem. Izjaucamais takelÇÏas stienis Dzesï‰ana sistïma sastÇv no: Gaisa iesk‰anas sprauslas starter¥.

 • Page 290

  APKOPE Gaisa filtrs Gaisa filtra iee∫∫o‰ana Vienmïr lietojiet tikai HUSQVARNA filtru e∫∫u, art. nr. 531 00 Gaisa filtrs regulÇri jÇatt¥ra no putek∫iem un net¥rumiem, lai 92-48. Filtra e∫∫a satur ‰˙¥dinÇtÇjus, kas nodro‰ina, ka e∫∫a novïrstu: vienmïr¥gi sadalÇs pa visu filtru. TÇpïc izvairieties, ka e∫∫a nopil •...

 • Page 291

  Ja nepiecie‰ams, nomainiet. PÇrbaudiet visus kabe∫us un savienojumus. PÇrbaudiet sajga, sajga atsperes un sajga cilindra nodiluma l¥meni. Ja nepiecie‰ams nomainiet tos specializïtÇ darbn¥cÇ. Nomainiet aizdedzes sveci. Lai uzzinÇtu vairÇk, jautÇjiet izplat¥tÇjam vai Husqvarna darbiniekiem. Latvian – 291...

 • Page 292

  TEHNISKIE DATI Tehniskie dati 122C 122LDx-series Motors Cilindra tilpums, cm 21,7 21,7 Cilindra diametrs, mm 32,0 32,0 ·∫tenes garums, mm Br¥vgaitas apgriezienu skaits, apgr./min 2900 2900 Ieteicamais maksimÇlais apgriezienu skaits, r/min 7200 9100 Izejo‰Çs ass Çtrums, apgr./min. 7200 6232 Maks. motora jauda saska¿Ç ar ISO 8893, kW/ apgr./min. 0,6/7800 0,6/7800 Trok‰¿u slÇpïtÇjs ar katalizatoru JÇ...

 • Page 293

  TEHNISKIE DATI 122LDx-series Grie‰anas apr¥kojuma ApstiprinÇti piederumi Tips aizsargapr¥kojums, Art. nr. V¥t¿ota asmens ass M10 Trimera galvi¿a T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm vads) 574 19 87-01 122C Grie‰anas apr¥kojuma ApstiprinÇti piederumi Tips aizsargapr¥kojums, Art. nr. V¥t¿ota asmens ass 3/8 R T25 (Ø...

 • Page 294

  Garantija par atbilst¥bu EK standartiem (Attiecas vien¥gi uz Eiropu) Mïs, Husqvarna AB, SE - 561 82 Husqvarna, Zviedrija, tel.Nr.: +46-36-146500 ar ‰o apliecinÇm, ka zÇles trimeri Husqvarna 122C un 122LD, sÇkot ar 2010. gada sïrijas numuriem un turpmÇk (gada skaitlis, kam seko sïrijas numurs, tiek norÇd¥ts uz ier¥ces uzl¥mes), atbilst PADOMES DIREKT±VAS pras¥bÇm:...

 • Page 295

  SUTARTINIAI ÎENKLAI Simboliai ant ma‰inos ir / ar Skirta tik nemetalinei, lanksãiai naudotojo vadove: pjovimo ∞rangai, t.y., Ïoliapjovòs galvutei su pjovimo lyneliu. PERSPñJIMAS! Valymo pjklai, krmapjovòs ir Ïoliapjovòs gali bti pavojingi! Dòl neapdairios ar neteisingos eksploatacijos naudotojas ar kiti asmenys gali rimtai ar net mirtinai susiÏeisti.

 • Page 296

  TURINYS Turinys Prie‰ uÏvedant atkreipkite dòmes∞: SUTARTINIAI ÎENKLAI AtidÏiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. Simboliai ant ma‰inos ir / ar naudotojo vadove: ..295 PERSPñJIMAS! Ilgalaikis triuk‰mo poveikis TURINYS gali nesugràÏinamai pakenkti klausai. Turinys ............... 296 Todòl visada naudokite pripaÏintas Prie‰ uÏvedant atkreipkite dòmes∞: ......296 apsaugines ausines.

 • Page 297

  ·i vieta prie Huskvarna upelio buvo logi‰ka, nes upelis buvo naudojamas hidroenergijai gaminti ir tokiu bdu tarnavo kaip hidroelektrinò. Per tà daugiau nei 300 met˜ Husqvarna fabriko gyvavimo epochà buvo pagaminta begalò produkt˜ - nuo malkini˜ krosni˜ iki modernios virtuvinòs ∞rangos, siuvimo ma‰in˜, dviraãi˜, motocikl˜...

 • Page 298

  KAS YRA KAS? 122LDx-series 122C Îoliapjovòs dalys Îoliapjovòs galvutò 11 Oro filtro dangtelis Pjovimo ∞rangos apsauga 12 Kuro siurblys. Stovas 13 Oro sklendò Kilpinò rankena 14 Operatoriaus vadovas Akceleratoriaus gaidukas 15 Universalus verÏliaraktis I‰jungiklis 16 Starteris Akceleratoriaus gaiduko blokatorius 17 Stovo jungtis Îvakòs antgalis ir uÏdegimo Ïvakò...

 • Page 299

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Svarbu Asmens saugos priemonòs SVARBU! SVARBU! Ørenginys yra skirtas tik Ïolòs pjovimui. Netinkamai ar neatidÏiai naudojama Ïoliapjovò gali tapti pavojingu ∞rankiu, galinãiu sunkiai ar net mirtinai suÏeisti Prie ∞renginio variklio Js galite naudoti tik skyriuje Techniniai naudotojà arba kitus asmenis. Todòl ypaã svarbu perskaityti duomenys rekomenduojamà...

 • Page 300

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI GUMINIAI BATAI Akceleratoriaus gaiduko blokatorius Avòkite tvirtus guminius batus rantytu padu. Akseleratoriaus gaiduko blokatorius skirtas apsaugoti ‰∞ gaidukà nuo netyãinio paspaudimo. Paspaudus apsaugos uÏraktà (A) (tai ∞vyksta automati‰kai, kai js suspaudÏiate pjklo rankenà), ‰is leidÏia valdyti akseleratoriaus gaidukà (B). Kai paleisite rankenà, akseleratoriaus gaidukas ir jo apsauginis blokatorius gr∞‰...

 • Page 301

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI I‰jungiklis Duslintuvas I‰jungikl∞ spauskite, kai norite i‰jungti varikl∞. Duslintuvas iki minimumo sumaÏina triuk‰mà ir tolyn nuo naudotojo nukreipia variklio i‰metamàsias dujas. Duslintuvas su katalizatoriumi skirtas sumaÏinti kenksming˜ medÏiag˜ kiek∞ i‰metamose dujose. UÏveskite varikl∞ ir patikrinkite, ar jis sustoja nuspaudus i‰jungikl∞.

 • Page 302

  BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI Îoliapjovòs galvutò PERSPñJIMAS! Duslintuvo viduje yra chemikalai, kurie gali turòti SVARBU! kancerogenini˜ medÏiag˜. Venkite kontakto su ‰iais elementais, jei Visada ∞sitikinkite, kad Ïoliapjovòs lynelis bt˜ tampriai ir duslintuvas yra paÏeistas. tolygiai uÏvyniotas ant bgnelio, prie‰ingu atveju ∞reginyje atsiras sveikatai Ïalinga vibracija.

 • Page 303

  SURINKIMAS Kilpinòs rankenos montavimas Dalijamo stovo montavimas ir demontavimas (122LDx-series) • UÏtempkite kilpin´ rankenà ant stovo. Atkreipkite dòmes∞, jog kilpinò rankena turi bti tvirtinama tarp paÏymòt˜ ant stovo stròli˜. Montavimas: • Sukdami rankenòl´ atpalaiduokite jungiamàjà movà. • Priedo lieÏuvòl∞ (A) suderinkite su rodykle, paÏymòta ant jungiamosios movos (B).

 • Page 304

  SURINKIMAS Demontavimas: • Jungiamàjà movà atpalaiduokite sukdami rankenòl´ (ne maÏiau kaip 3 kartus). • Paspauskite ir laikykite nuspaud´ mygtukà (C). Tvirtai laikydami variklio galà, i‰traukite priedà (traukdami ji tiesiai) i‰ jungiamosios movos. 304 – Lithuanian...

 • Page 305

  • Mi‰inio santykis PASTABA! Ørenginyje sumontuotas dvitaktis variklis, kuris 1:50 (2%) su HUSQVARNA dvitakte alyva. dirba naudodamas benzino ir dvitakãio variklio alyvos mi‰in∞. Labai svarbu tiksliai i‰matuoti ∞mai‰omos alyvos kiek∞, kad bt˜ 1:33 (3 %) su JASO FB klasòs arba ISO EGB standartà...

 • Page 306

  DEGALAI Degal˜ pripylimas Sumai‰ymas • Benzinà ir alyvà visada mai‰ykite ‰variame degalams skirtame bakelyje. • Visada pirmiausiai supilkite pus´ numatomo naudoti benzino. Tada supilkite visà reikalingà alyvos kiek∞. I‰mai‰ykite (suplakite) degal˜ mi‰in∞. Supilkite likusià PERSPñJIMAS! ·ios saugumo priemonòs sumaÏins gaisro pavoj˜: benzino dal∞.

 • Page 307

  ØJUNGIMAS IR I·JUNGIMAS Patikrinimas prie‰ uÏvedant Sklendò: Nustatykite sklendòs reguliatori˜ ∞ sklendòs padòt∞. • Patikrinkite, ar Ïoliapjovòs galvutò ir Ïoliapjovòs apsauginis skydas nòra paÏeisti ir ne∞trk´. Pakeiskite Ïoliapjovòs galvut´ ar Ïoliapjovòs apsaugin∞ skydà, jei jie yra deformuoti ar ∞trk´. PERSPñJIMAS! PaleidÏiant varikl∞, kai oro sklendò...

 • Page 308

  PAGRINDINIAI DARBO Bendrosios darbo instrukcijos Ørengin∞ visada laikykite abejomis rankomis. Ørengin∞ laikykite de‰inòje kno pusòje. SVARBU! ·iame skyrelyje apra‰omos pagrindinòs saugos taisyklòs dirbant Ïoliapjove . Jei tam tikroje situacijoje neÏinosite kaip pasielgti, pasiklauskite spacialisto. Kreipkitòs ∞ pardavòjà ar aptarnavimo dirbtuves. Nedirbkite darbo, kurio nemokate ar jauãiatòs nepakankamai kvalifikuotas.

 • Page 309

  PAGRINDINIAI DARBO Pagrindiniai darbo principai Kirpimas • Îoliapjovò puikiai pasiekia visas vietas ir nupjauna Ïol´ ten, Padirbus kur∞ laikà atleiskite akseleratoriaus gaidukà, kad kur sunku prieiti ∞prasta vejapjove. Pjaudami Ïol´ lynel∞ variklis sukt˜si laisva eiga. Ilgalaikis variklio darbas pilnu laikykite lygiagreãiai Ïemòs pavir‰iui. Stenkitòs nespausti pajògumu be apkrovimo gali rimtai pakenkti varikliui.

 • Page 310

  TECHNINñ PRIEÎIÌRA Karbiuratorius Duslintuvas Tu‰ãios eigos greiãio reguliavimas Prie‰ pradedant reguliuoti pasiÏiròkite, ar oro filtras yra ‰varus, o oro filtro dangtelis uÏdòtas. PASTABA! Kai kuriuose duslintuvuose yra ∞rengti katalizatoriai. Îr. skyri˜ Techniniai duomenys, jei norite Reguliuokite laisvos eigos apsisukim˜ skaiãi˜ varÏtu T, jei suÏinoti, ar Js˜...

 • Page 311

  Îiròkite, ar Ïvakò turi taip vadinamà radijo trukdÏi˜ slopinimà. Jei prireikt˜ i‰samesnòs informacijos, teiraukitòs savo prekybos atstovo arba kreipkitòs ∞ Husqvarna“. Dalijamas stovas Vedanãiosios a‰ies galas apatinòje stovo dalyje turi bti tepamas tepalu i‰ vidaus kas 30 darbo valand˜. Nereguliariai tepant dalijam˜...

 • Page 312

  TECHNINñ PRIEÎIÌRA Oro filtras Oro filtro tepimas Visada naudokite tik HUSQVARNA filtr˜ alyvà, art. nr. 531 00 Oro filtras turi bti reguliariai valomas nuo dulki˜ ir purvo, 92-48. Filtr˜ alyvoje yra tirpiklio, kuris padeda alyvai tolygiai siekiant i‰vengti: pasiskirstyti filtre. Todòl venkite kontakto su oda.

 • Page 313

  Jei reikia, pakeiskite. Patikrinkite visus laidus ir jungtis. Patikrinkite, ar nesusidòvòjusi sankaba, sankabos spyruoklòs ir sankabos bgnelis. Jei reikia, pakeiskite licencijuotose techninio aptarnavimo dirbtuvòse. Pakeiskite Ïvak´. Jei prireikt˜ i‰samesnòs informacijos, teiraukitòs savo prekybos atstovo arba kreipkitòs ∞ Husqvarna“. Lithuanian – 313...

 • Page 314

  TECHNINIAI DUOMENYS Techniniai duomenys 122C 122LDx-series Variklis Cilindro tris, cm 21,7 21,7 Cilindro skersmuo, mm 32,0 32,0 Stmoklio eiga, mm Tu‰ãiosios eigos greitis, aps./min 2900 2900 Rekomenduojamas maks. greitis, aps./min 7200 9100 Darbinio veleno greitis, r/min 7200 6232 Maks. variklio galia pagal ISO 8893, kW/ aps./min 0,6/7800 0,6/7800 Duslintuvas su katalizatorium...

 • Page 315

  TECHNINIAI DUOMENYS 122LDx-series Pjovimo ∞rangos apsauginis skydas, PripaÏinti priedai Tipas Art. nr. Øsriegta geleÏtòs a‰is M10 Îoliapjovòs galvutò T25 (Ø 2,0 –2,7 mm lynelis) 574 19 87-01 122C Pjovimo ∞rangos apsauginis skydas, PripaÏinti priedai Tipas Art. nr. Øsriegta geleÏtòs a‰is 3/8 R T25 (Ø...

 • Page 316

  EB atitikties patvirtinimas (galioja tik Europoje) Mes, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedija, tel.: +46-36-146500, patvirtiname, kad 2010 m. bei vòlesni˜ serij˜ numeri˜ Ïoliapjovòs Husqvarna 122C ir 122LD (metai ai‰kiai nurodyti ant nominali˜ parametr˜ plok‰telòs, po j˜ seka serijos numeris) atitinka ‰i˜ TARYBOS DIREKTYVˆ reikalavimus: - 2006 m.

 • Page 317

  KAJ POMENIJO SIMBOLI Simboli na napravi in/ali v Namenjeno le za nekovinske in priroãniku: gibljive rezilne prikljuãke, to se pravi za glavo trimerja z nitko za trimer. OPOZORILO! Îage za ãi‰ãenje, rezalniki grmovja in trimerji so lahko nevarni! Povr‰na in napaãna uporaba lahko povzroãi resne telesne po‰kodbe in celo smrt uporabnika ali navzoãih oseb.

 • Page 318

  VSEBINA Vsebina Pred vÏigom bodite pozorni na naslednje: KAJ POMENIJO SIMBOLI Simboli na napravi in/ali v priroãniku: ......317 Natanãno preberite navodila za uporabo. VSEBINA Vsebina ..............318 OPOZORILO! Dolgotrajna izpostavljenost hrupu lahko povzroãi trajne okvare sluha. Pred vÏigom bodite pozorni na naslednje: ....318 Zato vedno nosite odobreno za‰ãitno UVOD opremo za u‰esa.

 • Page 319

  Huskvarna, kjer so izdelovali mu‰kete. Izbor mesta ob reki Huskvarna je bil logiãen, saj je reka ustvarjala vodno silo, kar pomeni, da je dajala vodno energijo. V obdobju veã kot 300 let, od kar obstaja tovarna Husqvarna, je bilo izdelano neskonãno veliko ‰tevilo razliãnih izdelkov;...

 • Page 320

  KAJ JE KAJ? 122LDx-series 122C Kaj je kaj pri trimerju? Glava trimerja 11 Pokrov zraãnega filtra ·ãitnik rezilnih prikljuãkov 12 ârpalka za gorivo. DrÏalo 13 Uravnavanje ãoka Pentljasti roãaj 14 Navodila za uporabo Uravnavanje plina 15 Kombinirani kljuã Izklopno stikalo 16 Zaganjalnik Zapora plina 17 Sklopka drÏala...

 • Page 321

  SPLO·NA NAVODILA ZA VARNOST Pomembno Osebna za‰ãitna oprema POMEMBNO! POMEMBNO! Orodje je namenjeno le ko‰enju trave. Trimer za obrezovanje trave je lahko ob napaãni uporabi zelo nevarno orodje, ki povzroãi resne po‰kodbe ali smrt Edini rezilni prikljuãki, ki jih smete uporabljati skupaj z uporabnika ali tretjih oseb.

 • Page 322

  SPLO·NA NAVODILA ZA VARNOST ·KORNJI povratni vzmeti. Ta sistem zagotavlja, da se uravnavanje plina avtomatiãno prestavi v prosti tek. Uporabljajte vedno grobe ‰kornje, v katerih ne drsi. OBLEKA Uporabljajte obleko iz odpornega materiala; izogibajte se Prepriãajte se, da je roãica za uravnavnaje plina v prostem ‰irokih oblaãil, ki se zatikajo v podrast in vejevje.

 • Page 323

  SPLO·NA NAVODILA ZA VARNOST ·ãitnik rezilnih prikljuãkov mreÏico za lovljenje isker. Preverite, ãe je va‰ stroj opremljen s tak‰no mreÏico. Ta ‰ãitnik prepreãuje metanje razliãnih predmetov v uporabnika. Istoãasno ‰ãitnik prepreãuje, da bi se uporabnik neprostovoljno dotaknil rezil. Da bo delovanje du‰ilca brezhibno, je zelo pomembno, da upo‰tevate navodila o pregledu, vzdrÏevanju in servisu.

 • Page 324

  SPLO·NA NAVODILA ZA VARNOST Rezila Glava trimerja To poglavje obravnava kako s pravilno izbiro in vzdrÏevanjem POMEMBNO! rezil doseÏete: Poskrbite, da je nitka za trimer enakomerno in trdno navita • DoseÏete najveãjo uãinkovitost Ïaganja. okoli tuljave, sicer nastajajo zdravju ‰kodljivi tresljaji v stroju. •...

 • Page 325

  MONTAÎA MontaÏa pentljastega roãaja • DrÏite za‰ãitno skodelo s francoskim kljuãem tako, da se os ne more vrteti. • Vtrite glavo trimerja na os. MontaÏa in demontaÏa deljivega • Vpnite roãaj na drÏalo. Bodite pozorni na to, da mora biti drÏala (122LDx-series) pentljasti roãaj name‰ãen med oznakami s pu‰ãicami na drÏalu.

 • Page 326

  MONTAÎA DemontaÏa: • Odvijte spojko z obraãanjem roãaja (najmanj 3 krat). • Pritisnite in drÏitev tipko (C). Izvlecite priponko iz spojke, medtem ko drÏite konec motorja. 326 – Slovene...

 • Page 327

  Transportni ‰ãitnik rezilnega prikljuãka mora biti vedno Olje za dvotaktne motorje montiran, ko stroj prevaÏate ali shranite. • Za najbolj‰e rezultate in uãinek uporabljajte HUSQVARNA • Med transportom napravo zavarujte. olje za dvotaktne motorje, ki je posebej narejeno za na‰e •...

 • Page 328

  RAVNANJE Z GORIVOM Toãenje goriva Me‰anje • Me‰anico bencina in olja vedno pripravljajte v ãisti posodi, atestirani za gorivo. • Vedno zaãnite tako, da v posodo najprej natoãite polovico potrebne koliãine bencina. Nato dodajte celotno koliãino olja. Dobro preme‰ajte (s tresenjem). Dodajte preostalo OPOZORILO! Naslednji varnostni ukrepi zmanj‰ujejo nevarnosti poÏara: koliãino bencina.

 • Page 329

  VÎIG IN IZKLOP Pregled pred vÏigom âok: Roãico ãoka premaknite v poloÏaj za ãok. • Prepriãajte se, da sta glava trimerja iz trimerjev ‰ãitnik nepo‰kodovana in brez razpok. Menjajte glavo trimerja in trimerjev ‰ãitnik, ãe sta bila izpostavljena udarcem ali ãe imata razpoke.

 • Page 330

  DELOVNA TEHNIKA Splo‰na navodila za delo Stroj vedno primite z obema rokama in ga drÏite na svoji desni strani. POMEMBNO! To poglavje obravnava splo‰na navodila za varno delo s trimerjem. âe se vam zgodi, da dvomite, ãe je nadaljnja uporaba ‰e primerna, se posvetujte s strokovnjakom.

 • Page 331

  DELOVNA TEHNIKA Osnovna tehnika ko ‰enja in ãi ‰ãenja Ko‰enje podrasti • Trimer je idealen za ko‰enje trave na mestih, ki jih teÏko kosite z navadno kosilnico. Pri ko‰enju morate drÏati glavo Po vsakem delovnem momentu naj motor nekaj ãasa deluje v trimerja vzporedno z zemljo.

 • Page 332

  VZDRÎEVANJE Uplinjaã Du‰ilec Nastavitev hitrosti prostega teka Predno zaãnete z nastavljanjem, poskrbite, da je zraãni filter ãist in pokrov pritrjen. POZOR! Nekateri du‰ilci so opremljeni s katalizatorjem. Glejte poglavje Tehniãni podatki in preverite, ali ima va‰ stroj ·tevilo vrtljajev v prostem teku nastavite s pomoãjo ‰obe T, ãe katalizator.

 • Page 333

  Uporaba napaãne sveãke lahko uniãi bat in valj. Poskrbite, da ima sveãka t.i. za‰ãito proti radijskim motnjam. âe Ïelite veã informacij, stopite v stik s svojim prodajalcem ali s podjetjem Husqvarna. Deljivo drÏalo Deli hladilnega sistema so: Odprtina za dovod zraka na zaganjalniku.

 • Page 334

  Glejte navodila v poglavju Oljenje zraãnega filtra. Oljenje zraãnega filtra Uporabljajte vedno olje za filter HUSQVARNA, ‰t. art. 531 00 92-48. Olje za filter vsebuje razredãilo, zato ga je laÏje porazdeliti po filtru. Izogibajte se stiku olja s koÏo.

 • Page 335

  Preglejte vse kable in prikljuãke. Preglejte, ãe so sklopka, sklopkine vzmeti in sklopkin boben morebiti izrabljeni. Dele po potrebi zamenjajte pri poobla‰ãenemservisu. Zamenjajte sveãko. âe Ïelite veã informacij, stopite v stik s svojim prodajalcem ali s podjetjem Husqvarna. 335 – Slovene...

 • Page 336

  TEHNIâNI PODATKI Tehniãni podatki 122C 122LDx-series Motor Gibna prostornina valja, cm 21,7 21,7 Razmik valjev, mm 32,0 32,0 Takt, mm Prosti tek, rpm 2900 2900 Priporoãena maks. stalna hitrost mirovanja, rpm 7200 9100 Vrtljaji na izstopni osi v/min 7200 6232 Maks.

 • Page 337

  TEHNIâNI PODATKI 122LDx-series Atestirani prikljuãki Za‰ãita za rezilne prikljuãke, ‰t. art. Navoj osi rezila M10 Glava trimerja T25 (nitka Ø 2,0–2,7 mm) 574 19 87-01 122C Atestirani prikljuãki Za‰ãita za rezilne prikljuãke, ‰t. art. Navoj osi rezila 3/8 R T25 (nitka Ø 2,0–2,7 mm) 574 47 95-01 Glava trimerja T25C (nitka Ø...

 • Page 338

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel: +46-36-146500, s tem potrdilom zagotavlja, da sta trimerja trave Husqvarna 122C in 122LD s serijskimi ‰tevilkami iz leta 2010 in kasneje (leto izdelave, ki mu sledi serijska ‰tevilka, je podano v besedilu na plo‰ãici s tipsko oznako) v skladu s predpisi, podanimi v DIREKTIVI SVETA: - z dne 17.

 • Page 339

  A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen, ill. a kézikönyvben Csak nem fémbŒl készült, rugalmas látható szimbólumok: vágófelszereléshez való, mint a trimmerfızŒs nyírófej. VIGYÁZAT! A tisztító, bokorvágó és trimmelŒ fırészek veszélyesek lehetnek! A vigyázatlan vagy helytelen használat komoly vagy halálos kimenetelı sérülésekhez vezethet a dolgozó illetve környezete számára.

 • Page 340

  TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Indítás elŒtt a következŒkre ügyeljen: A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen, ill. a kézikönyvben látható szimbólumok: ..339 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék ............340 VIGYÁZAT! Hosszú távon a tartós zajártalom maradandó halláskárosodást Indítás elŒtt a következŒkre ügyeljen: ......340 okozhat.

 • Page 341

  A Husqvarna ma ezen a területen mıködik. A Husqvarna ma a világ egyik vezetŒ, a minŒséget és a teljesítményt elŒtérbe helyezŒ gyártója az erdészeti és kerti termékek területén. A vállalat üzleti célkitızése motor meghajtású termékek kifejlesztése, gyártása és marketingje az erdészeti és kerti felhasználás, valamint az építŒipar számára.

 • Page 342

  MI MICSODA? 122LDx-series 122C A trimmelŒ fırész alkatrészei Nyírófej 11 LégszırŒ borítása A vágófelszerelés védŒrésze 12 Üzemanyagpumpa. HajtóengelycsŒ 13 Szívatószabályozó Hurokfogantyú 14 Használati utasítás Gázadagológomb 15 Kombinált kulcs Leállító kapcsoló 16 Indítószerkezet Gázadagoló-retesz 17 Hajtótengelycsukló Gyertyapipa és gyújtógyertya 18 Szögváltómı Indítószerkezet 19 A kenŒanyag betöltése, szögváltómı...

 • Page 343

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Fontos VIGYÁZAT! Soha ne engedje, hogy gyermekek használják a gépet, vagy a gép közelében tartózkodjanak. Mivel a FONTOS! gép rugós stop kapcsolóval van A gép kizárólag fınyírásra való. felszerelve, és enyhe mozgatással vagy A motort mint meghajtó eszközt kizárólag a Mıszaki adatok az indítókarra kifejtett kis erŒvel is címı...

 • Page 344

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK SZEMVÉDà élettartama is csökkenhet. További információért forduljon a legközelebbi szakszerviz munkatársaihoz. Mindig viseljen jóváhagyott szemvédŒ felszerelést. Ha arcvédŒt használ, jóváhagott védŒszemüveget is kell viselnie. FONTOS! Jóváhagott védŒszemüvegek azok, amelyek megfelelnek az ANSI Z87.1 (USA) illetve EN 166 (EU-országok) A gép szervizeléséhez és javításához speciális szakmai szabványoknak.

 • Page 345

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK EllenŒrizze, hogy a gázadagológomb és a reteszgomb VIGYÁZAT! Vágófelszerelést jóváhagyott szabadon mozog, és, hogy a nyomórugók megfelelŒen védelem nélkül semmilyen körülmények mıködnek. között ne használjon. Lásd a Mıszaki adatok címı fejezetet. Nem megfelelŒ, vagy meghibásodott védelem komoly személyi sérülést idézhet elŒ.

 • Page 346

  ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Nyírófej VIGYÁZAT! A katalízises elemekkel ellátott hangfogók erŒsen felhevülnek FONTOS! munka közben és a munka után is melegek maradnak egy ideig. Ez az A zsinór legyen mindig szorosan és egyenletesen a dobra üresjáratra is vonatkozik. A kipufogó tekerve, ellenkezŒ...

 • Page 347

  ÖSSZESZERELÉS A hurokfogantyú összeszerelése • Tartsa a porcsészét egy csavarkulccsal, hogy a tengely ne forogjon. • Csavarja rá a nyírófejet a tengelyre. A kéttagú hajtótengelycsŒ • Pattintsa rá a hurokfogantyút a hajtótengelycsŒre. összeszerelése és szétszerelése Figyelem, a hurokfogantyút a hajtótengelycsövön (122LDx-series) elhelyezkedŒ...

 • Page 348

  ÖSSZESZERELÉS Szétszerelés: • Lazítsa meg a csatlakozót a szárnyas anya (legalább 3- szori) elforgatásával. • Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (C). A motor végét szilárdan tartva húzza ki egyenesen a toldalékot a csatlakozóból. 348 – Hungarian...

 • Page 349

  • Szállítás közben, valamint tárolás során a vágófelszerelés szállítási biztosító szerkezete legyen felszerelve. • A legjobb eredmény és teljesítmény elérése érdekében használjon HUSQVARNA kétütemı motorolajat, amely • Szállításkor rögzítse a gépet. kifejezetten léghıtéses, kétütemı motorokhoz készül. • A motor véletlen beindításának elkerülése érdekében •...

 • Page 350

  ÜZEMANYAGKEZELÉS Tankolás Keverék • A benzint és az olajat mindig tiszta, benzin számára jóváhagyott tartályban keverje. • Kezdje mindig a szükséges benzinmennyiség felével. Töltse ehhez hozzá a teljes olajmennyiséget. Keverje (rázza) össze az üzemanyagkeveréket. Töltse hozzá a VIGYÁZAT! A következŒ óvintézkedések csökkentik a tızveszélyt: benzin hátralevŒ...

 • Page 351

  BEINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS Indítás elŒtti ellenŒrzés Szívató: Állítsa a szívatógombot szívatóállásba. • EllenŒrizze, hogy a nyírófej és a trimmervédŒ sértetlenek- e, és hogy nincsenek-e rajtuk repedések. Cserélje ki a nyírófejet és a felcsapódás elleni védelmet, ha azok ütésnek lettek kitéve, vagy ha repedések vannak rajtuk. VIGYÁZAT! Ha a motor indításakor a szívatószabályozó...

 • Page 352

  MUNKATECHNIKA Általános munkavédelmi Tartsa meg egyensúlyát, és álljon szilárdan. Semerre ne hajoljon el a géppel. Mindig megfelelŒen egyensúlyozzon utasítások és álljon a talajon. A gépet mindig két kézzel fogja. A gépet tartsa a törzse FONTOS! mellett. Ez a fejezet a trimmelŒ fırésszel végzett munka alapvetŒ biztonsági elŒírásait tárgyalja.

 • Page 353

  MUNKATECHNIKA AlapvetŒ szabály Vágás • A trimmelŒ fırész ideális olyan helyeken is, melyekhez Minden egyes mıvelet után csökkentse a sebességet hagyományos fınyíró gépekkel nem lehet hozzáférni. alapjáratig. Ha a motor hosszabb ideig teljes gázzal jár, Munka közben a zsinórnak a földdel párhuzamosan kell anélkül, hogy munkát végezne, az súlyos motorhibát elhelyezkednie.

 • Page 354

  KARBANTARTÁS Porlasztó A kipufogódobot arra a feladatra tervezték, hogy csökkentse a zajszintet, és, hogy a kipufogógázokat a kezelŒtŒl elvezesse. A kipufogógázok forróak,és szikrákat tartalmazhatnak, Az alapjárati fordulatszám beállítása amelyek tüzet okozhatnak, ha száraz és gyúlékony anyaggal A beállítások elŒtt a légszırŒt ki kell tisztítani és a érintkeznek.

 • Page 355

  és a dugattyút. A gyújtógyertya olyan legyen, amely a rádióadást nem zavarja. Ha bŒvebb információra van Az indítószerkezeten található levegŒbeszívó nyílás szüksége, forduljon a kereskedŒhöz vagy a Husqvarna HıtŒbordák a hengeren vállalathoz. Tisztítsa meg kefével a hıtŒrendszert hetente egyszer, erŒs Kéttagú...

 • Page 356

  Lásd A levegŒszırŒ beolajozása címı fejezetben szereplŒ utasításokat. A levegŒszırŒ beolajozása Mindig HUSQVARNA szırŒolajat (cikkszám 531 00 92-48) használjon. A szırŒolaj oldószert tartalmaz, hogy könnyı legyen eloszlatni a szırŒben. Vigyázzon ezért, hogy az olaj ne kerüljön a bŒrére.

 • Page 357

  EllenŒrizze az összes villamos vezetéket és csatlakozást. EllenŒrizze, hogy a tengelykapcsoló, a kuplungrugók és a kuplungdob sértetlenek-e. Szükség esetén cseréltesse ki elismert szervizmıhellyel. Cserélje ki a gyújtógyertyát. Ha bŒvebb információra van szüksége, forduljon a kereskedŒhöz vagy a Husqvarna vállalathoz. 357 – Hungarian...

 • Page 358

  MÙSZAKI ADATOK Mıszaki adatok 122C 122LDx-series Motor Hengerırtartalom, cm 21,7 21,7 HengerátmérŒ, mm 32,0 32,0 Löket, mm Fordulatszám alapjáraton, ford/perc 2900 2900 Javasolt legmagasabb fordulatszám, ford/perc 7200 9100 Forgási sebesség a kimenŒ tengelyen, ford/perc 7200 6232 Legnagyobb motorteljesítmény az ISO 8893 szerint, kW/ 0,6/7800 0,6/7800 ford/perc...

 • Page 359

  MÙSZAKI ADATOK 122LDx-series A vágófelszerelés védelme, Jóváhagyott tartozékok Típus Cikkszám Csavarmenet, pengetengely M10 Nyírófej T25 (Ø 2,0–2,7 mm-es zsinór) 574 19 87-01 122C A vágófelszerelés védelme, Jóváhagyott tartozékok Típus Cikkszám Csavarmenet, pengetengely 3/8 R T25 (Ø 2,0–2,7 mm-es zsinór) 574 47 95-01 Nyírófej T25C (Ø...

 • Page 360

  Alkalmazott szabványok: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 A Svensk Maskinprovning (SMP) AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Svédország, típusellenŒrzést végzett a Husqvarna AB vállalat számára. A bizonyítványok számai: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Továbbá a bizottság 2000/14/EK direktívájának V. mellékletével való megegyezés igazolt. A bizonyítvány száma: 122C - 01/ 164/068, 122LD - 01/164/067 Huskvarna, 2013.

 • Page 361

  ZNACZENIE SYMBOLI Symbole na urzàdzeniu i/lub w Przeznaczone wy∏àcznie do instrukcji: gi´tkiego, nie metalowego osprz´tu tnàcego, tzn. g∏owicy ˝y∏kowej i ˝y∏ki. OSTRZE˚ENIE! Wykaszarki, wycinarki i przycinarki mogà staç si´ niebezpiecznymi narz´dziami! Nast´pstwem nieuwa˝nej lub nieprawid∏owej obs∏ugi mogà byç powa˝ne obra˝enia lub Êmierç u˝ytkownika bàdê innych osób. Emisja ha∏asu do otoczenia zgodna z Jest niezmiernie wa˝ne, by ze zrozumieniem przeczytaç...

 • Page 362

  SPIS TREÂCI Spis treÊci Przyst´pujàc do uruchomienia nale˝y pami´taç o przestrzeganiu ZNACZENIE SYMBOLI Symbole na urzàdzeniu i/lub w instrukcji: ....361 nast´pujàcych zasad: SPIS TREÂCI Zapoznaj si´ dok∏adnie z treÊcià instrukcji obs∏ugi. Spis treÊci ..............362 Przyst´pujàc do uruchomienia nale˝y pami´taç o OSTRZE˚ENIE! D∏ugotrwa∏e przebywanie przestrzeganiu nast´pujàcych zasad: ......

 • Page 363

  1959 przysz∏a kolej na pilarki ∏aƒcuchowe. Produkty te do dziÊ stanowià podstawowy asortyment Husqvarny. Husqvarna jest obecnie Êwiatowym liderem w zakresie produkcji sprz´tu do pracy w lesie i w ogrodzie. Najwy˝szym priorytetem obj´ta jest wydajnoÊç i jakoÊç produktów. Ideà biznesowà jest udoskonalanie, produkcja i marketing maszyn o nap´dzie silnikowym, przeznaczonych do u˝ytku w leÊnictwie, ogrodnictwie i budownictwie.

 • Page 364

  CO JEST CO? 122LDx-series 122C Co jest co w przycinarce? G∏owica ˝y∏kowa 11 Pokrywa filtra powietrza Os¸ona osprz´tu tnàcego 12 Pompa paliwowa. Wysi´gnik 13 Dêwignia ssania Uchwyt p´tlowy 14 Instrukcja obs∏ugi Dêwignia gazu 15 Klucz kombinowany Wy∏àcznik 16 Rozrusznik Blokada dêwigni gazu 17 Z∏àcze wysi´gnika Nasadka Êwiecy i Êwieca zap∏onowa 18 Przek∏adnia kàtowa...

 • Page 365

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA Wa˝ne OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie pozwalaj dzieciom na u˝ytkowanie lub przebywanie w pobli˝u maszyny. WA˚NE! Poniewa˝ maszyna wyposa˝ona jest w Maszyna jest przeznaczona wy∏àcznie do przystrzygania spr´˝ynujàcy wy∏àcznik i mo˝e zostaç trawy. uruchomiona nawet przez powolne i Do silnika jako êród∏a nap´du mo˝esz zak∏daç wy∏àcznie s∏abe oddzia∏ywanie na ràczk´...

 • Page 366

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA OS¸ONA OCZU WA˚NE! Nale˝y zawsze u˝ywaç zatwierdzonych os∏on oczu. U˝ywajàc Wszelkie czynnoÊci obs∏ugowe i naprawy maszyny maski ochronnej twarzy, nale˝y mieç na sobie tak˝e wymagajà specjalnego przeszkolenia. Dotyczy to zatwierdzone okulary ochronne. Za zatwierdzone okulary szczególnie jej zespo∏ów zabezpieczajàcych. Je˝eli ochronne uwa˝ane sà...

 • Page 367

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA WciÊnij blokad´ dêwigni gazu i sprawdê, czy po zwolnieniu Sprawdê, czy os∏ona nie jest uszkodzona i czy nie ma Êladów nacisku powraca ona do po∏o˝enia wyjÊciowego. p´kni´cia. Wymieƒ os∏on´, która zosta∏a uderzona lub jest p´kni´ta. Zawsze stosuj os∏on´ zalecanà dla danego osprz´tu tnàcego. Patrz rozdzia∏...

 • Page 368

  OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE¡STWA T∏umik wymaga dok∏adnego stosowania si´ do instrukcji OSTRZE˚ENIE! Przed przystàpieniem do dotyczàcych kontroli, konserwacji i obs∏ugi. pracy z jakimkolwiek osprz´tem tnàcym Nigdy nie u˝ywaj maszyny z uszkodonym t∏umikiem. nale˝y zawsze wy∏àczyç silnik. Wiruje on jeszcze przez jakiÊ czas po zwolnieniu Sprawdzaj regularnie, czy t∏umik jest dok∏adnie dêwigni gazu.

 • Page 369

  MONTA˚ Monta˝ uchwytu p´tlowego • Nakr´ç g∏owic´ tnàcà na oÊ drà˝ka. Monta˝ i demonta˝ podzielnego wysi´gnika (122LDx-series) • Za∏ó˝ uchwyt p´tlowy na wysi´gniku. Zauwa˝, ˝e uchwyt p´tlowy musi zostaç zamontowany mi´dzy strza∏kami znajdujàcymi si´ na wysi´gniku. Monta˝: • Poluzuj z∏àczk´ odkr´cajàc pokr´t∏o. •...

 • Page 370

  MONTA˚ Demonta˝: • Poluzuj z∏àczk´ odkr´cajàc pokr´t∏o (co najmniej o 3 obroty). • WciÊnij i przytrzymaj przycisk (C). Trzymajàc bezpiecznie za cz´Êç silnikowà, pociàgnij koƒcówk´ na wprost wyjmujàc jà ze z∏àczki. 370 – Polish...

 • Page 371

  • Olej taki stosuje si´ w proporcji 1:50 (2%) z olejem HUSQVARNA do silników dwusuwowych. 1:33 (3%) z innymi olejami do ch∏odzonych powietrzem silników dwusuwowych, sklasyfikowanymi jako JASO FB/ ISO EGB.

 • Page 372

  PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI¢ Z PALIWEM Tankowanie Olej do silników dwusuwowych, Benzyna, w w litrach litrach 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 OSTRZE˚ENIE! Podczas tankowania 0,20 0,30 przestrzegaj nast´pujàcych zasad, które 0,30 0,45 zmniejszajà ryzyko po˝aru: 0,40 0,60 Mieszanie i nalewanie paliwa nale˝y wykonywaç...

 • Page 373

  URUCHAMIANIE I WY¸ÑCZANIE Kontrola przed uruchomieniem Ssanie: Wyciàgnij dêwigni´ ssania do po∏o˝enia w∏àczenia. • Skontroluj, czy g∏owica ˝y∏kowa i os∏ona przeciwodpryskowa nie sà uszkodzone ani p´kni´te. G∏owic´ ˝y∏kowà lub os∏on´ przeciwodpryskowà, które zosta∏y uderzone lub na których wyst´pujà p´kni´cia nale˝y wymieniç na nowe. OSTRZE˚ENIE! Gdy dêwignia ssania znajduje si´...

 • Page 374

  TECHNIKA PRACY Ogólne zasady pracy maszynà Utrzymuj dobrà równowag´ i mocne oparcie dla stóp. Nie nale˝y si´ nadmiernie wyciàgaç. Przez ca∏y czas zachowaj w∏aÊciwe ustawienie stóp i równowag´. WA˚NE! Trzymaj zawsze maszyn´ dwoma r´koma. Trzymaj W niniejszym rozdziale omówione sà podstawowe zasady maszyn´...

 • Page 375

  TECHNIKA PRACY Przycinanie trawy g∏owicà ˝y∏kowà OSTRZE˚ENIE! Operatorowi maszyny, ani nikomu innemu nie wolno próbowaç odciàgaç ci´tego materia∏u, podczas gdy silnik pracuje lub osprz´t tnàcy obraca si´, gdy˝ mo˝e to doprowadziç do Przystrzyganie powa˝nych obra˝eƒ. • Trzymaj g∏owic´ ˝y∏kowà tu˝ nad ziemià, przechylajàc jà Zanim przystàpisz do usuwania materia∏u lekko pod kàtem.

 • Page 376

  TECHNIKA PRACY Koszenie • Przycinarka jest szczególnie przydatna do koszenia trawy w miejscach trudno dost´pnych przy u˝yciu zwyk∏ej kosiarki. Podczas koszenia prowadê ˝y∏k´ równolegle do ziemi. Staraj si´ nie dociskaç g∏owicy ˝y∏kowej do ziemi, poniewa˝ mo˝na w ten sposób zniszczyç trawnik i uszkodziç...

 • Page 377

  KONSERWACJA Gaênik T∏umik przeznaczony jest do t∏umienia ha∏asu i odrzucania gazów spalinowych poza stref´ pracy operatora. Gazy spalinowe majà wysokà temperatur´, a znajdujàce si´ w nich Regulacja obrotów biegu ja∏owego iskry mogà spowodowaç po˝ar, je˝eli skierowane zostanà w Przed przystàpieniem do regulacji gaênika konieczne jest stron´...

 • Page 378

  Wi´cej ˚eberka ch∏odzàce cylindra. informacji mo˝na uzyskaç w autoryzowanym punkcie Elementy uk∏adu ch∏odzenia nale˝y czyÊciç szczotkà raz w handlowo-us∏ugowym lub w firmie Husqvarna. tygodniu, lub gdy zachodzi potrzeba - cz´Êciej. Podzielny wysi´gnik Zanieczyszczony lub zatkany uk∏ad ch∏odzenia powoduje przegrzanie silnika maszyny, w konsekwencji czego nast´puje...

 • Page 379

  Przek∏adnia kàtowa jest fabrycznie wype∏niona odpowiednià iloÊcià smaru. Jednak zanim przystàpisz do eksploatacji maszyny, sprawdê, czy przek∏adnia jest wype∏niona smarem do 3/4 pojemnoÊci. U˝ywaj specjalnego smaru HUSQVARNA. Filtr nale˝y czyÊciç po ka˝dych 25 godzinach pracy lub cz´Êciej, jeÊli eksploatacja odbywa si´ w warunkach du˝ego zapylenia.

 • Page 380

  Skontroluj stopieƒ zu˝ycia sprz´g∏a, spr´˝yn sprz´g∏a i b´bna sprz´g∏a. W razie potrzeby oddaj maszyn´ do autoryzowanego warsztatu serwisowego w celu wymiany tych cz´Êci. Wymieƒ Êwiec´ zap∏onowà. Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç w autoryzowanym punkcie handlowo-us∏ugowym lub w firmie Husqvarna. 380 – Polish...

 • Page 381

  DANE TECHNICZNE Dane techniczne 122C 122LDx-series Silnik PojemnoÊç cylindra, cm 21,7 21,7 Ârednica cylindra, mm 32,0 32,0 Skok t∏oka, mm Obroty na biegu ja∏owym, obr/min 2900 2900 Zalecane maksymalne obroty bez obcià˝enia, obr/min 7200 9100 Obroty wa∏ka zdawczego, obr./min. 7200 6232 Maks.

 • Page 382

  DANE TECHNICZNE 122LDx-series Zatwierdzone akcesoria Os∏ona osprz´tu tnàcego, nr art. Wa∏ek do nasadzania ostrzy, gwint M10 G∏owica ˝y∏kowa T25 (˝y∏ka Ø 2,0 - 2,7 mm) 574 19 87-01 122C Zatwierdzone akcesoria Os∏ona osprz´tu tnàcego, nr art. Gwint wa∏ka do nasadzania ostrzy: 3/8 R T25 (˝y∏ka Ø...

 • Page 383

  Zapewnienie o zgodnoÊci z normami WE (Dotyczy tylko Europy) My, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel: +46-36-146500, deklarujemy, ˝e wykaszarki do trawy Husqvarna 122C oraz 122LD poczàwszy od maszyn z numerami seryjnymi wypuszczonymi w roku 2010 (rok, po którym nast´puje numer seryjny, podany jest wyraênie na tabliczce znamionowej), sà...

 • Page 384

  VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly na stroji a v pfiíruãce: Urãeno pouze pro nekovové, pruÏné fiezné vybavení, tzn. strunovou V¯STRAHA! Lesní kfiovinofiezy, hlavu s Ïací strunou. kfiovinofiezy a vyÏínaãe mohou b˘t nebezpeãné! Nepozorné nebo nesprávné pouÏití mÛÏe vést k váÏnému nebo smrtelnému zranûní uÏivatele nebo nûkoho jiného.

 • Page 385

  OBSAH Obsah Pfied startováním nezapomínejte na následující: VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly na stroji a v pfiíruãce: ........384 Peãlivû si prostudujte návod k pouÏití. OBSAH Obsah ................. 385 V¯STRAHA! Dlouhodobé vystavování pÛsobení hluku mÛÏe vést k trvalému Pfied startováním nezapomínejte na následující: ..385 po‰kození...

 • Page 386

  Husqvarna postavit továrnu na v˘robu mu‰ket. Umístûní u potoka Husqvarna bylo logické, neboÈ byl potok pouÏíván k v˘robû vodní síly a tím fungoval jako v˘robna vodní síly. Bûhem tûch více neÏ 300 let existence továrny Husqvarna v ní...

 • Page 387

  CO JE CO? 122LDx-series 122C Co je co na vyÏínaãi? Strunová hlava 11 Kryt vzduchového filtru Kryt fiezného vybavení 12 Benzínové ãerpadlo. Trubka hfiídele 13 RegláÏ sytiãe Obloukové drÏadlo 14 Návod k pouÏití Páãka plynu 15 Kombinovan˘ klíã Stop spínaã (vypínaã zapalování) 16 Startér Pojistka páãky plynu 17 Spoj trubky hfiídele...

 • Page 388

  OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ Upozornûní V¯STRAHA! Nenechte nikdy dûti pouÏívat stroj nebo se zdrÏovat v jeho blízkosti. JelikoÏ je stroj vybaven UPOZORNùNÍ! vypínaãem se zpûtn˘m pérováním a k Stroj je urãen v˘hradnû k vyÏínání trávy. jeho nastartování je tfieba nízká rychlost a Jedin˘m pfiíslu‰enstvím, které...

 • Page 389

  OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ RUKAVICE V¯STRAHA! Nikdy nepouÏívejte stroj, V pfiípadû potfieby pouÏijte rukavice, napfi. pfii montáÏi fiezného jehoÏ bezpeãnostní vybavení je vybavení. po‰kozené! Kontrolu a údrÏbu bezpeãnostního vybavení stroje je nutno provádût podle postupÛ uveden˘ch v této ãásti textu. V pfiípadû, Ïe by stroj nevyhovûl pfii jakékoli z tûchto kontrol, je nutno vyhledat autorizované...

 • Page 390

  OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ Viz pokyny pod rubrikou Start. Nastartujte stroj a dejte pln˘ Tlumiã v˘fuku plyn. Uvolnûte regláÏ plynu a pfiesvûdãte se o tom, Ïe se fiezné vybavení zastavilo a stojí v klidu. Pokud se po pfievedení regláÏe plynu do polohy volnobûhu fiezné vybavení nadále otáãí, je nutné...

 • Page 391

  OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ Strunová hlava V¯STRAHA! Vnitfiní prostor tlumiãe v˘fuku obsahuje chemikálie, které mohou UPOZORNùNÍ! zpÛsobit rakovinu. V°pfiípadû po‰kození tlumiãe v˘fuku se vyvarujte se kontaktu VÏdy se ujistûte, Ïe je Ïací struna navinuta na cívce pevnû a s°tûmito ãástmi. stejnomûrnû, v opaãném pfiípadû dochází ke zdraví ‰kodliv˘m vibracím ve stroji.

 • Page 392

  MONTÁÎ MontáÏ obloukového drÏadla • PfiidrÏte prachovku francouzsk˘m klíãem, aby bylo zabránûno otáãení ohebného hfiídele. • Na‰roubujte sekací hlavu na hfiídel. MontáÏa demontáÏ dvoudílné • Zacvaknûte obloukové drÏadlo na trubku hfiídele. Pov‰imnûte si, Ïe obloukové drÏadlo je nutno pfiipevnit trubky hfiídele (122LDx-series) mezi ‰ipkami vyznaãen˘mi na trubce hfiídele.

 • Page 393

  MONTÁÎ DemontáÏ: • Povolte spojku otoãením knoflíku (alespoÀ 3 krát). • Stisknûte a podrÏte tlaãítko (C). Pevnû drÏte konec motoru a vytáhnûte nástavec rovnû ze spojky. – Czech...

 • Page 394

  Bûhem pfiepravy a pfiechovávání stroje musí b˘t fiezné • Abyste dosáhli co nejlep‰ích v˘sledkÛ a v˘konu, pouÏívejte vybavení vÏdy opatfieno pfiepravním krytem. olej pro dvoudobé motory HUSQVARNA, kter˘ je vyrábûn • Zajistûte stroj bûhem pfiepravy. speciálnû pro na‰e vzduchem chlazené dvoudobé motory.

 • Page 395

  MANIPULACE S PALIVEM Míchání smûsi Plnûní paliva • VÏdy míchejte benzín a olej v ãisté nádobû urãené na pohonné hmoty. • Míchání zaãnûte vÏdy nalitím poloviny dávky benzínu. Potom pfiidejte celou dávku oleje. Smûs paliva dobfie V¯STRAHA! Pfii této ãinnosti hrozí promíchejte (protfiepejte).

 • Page 396

  STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ Kontrola pfied startem Sytiã: Nastavte páãku sytiãe do zapnuté polohy. • Zkontrolujte strunovou hlavu a kryt vyÏínaãe, zda nejsou po‰kozeny nebo nemají trhlinky. VymûÀte strunovou hlavu nebo kryt vyÏínaãe, byly-li vystaveny úderu nebo mají-li trhlinky. V¯STRAHA! Pfii startování motoru s ovladaãem sytiãe v poloze sycení...

 • Page 397

  PRACOVNÍ POSTUP Obecné pracovní pokyny DrÏte dobfie rovnováhu a stÛjte pevnû. Nenatahujte se pfiíli‰ daleko. Neustále pevnû stÛjte a drÏte rovnováhu. VÏdy drÏte stroj obûma rukama. Stroj drÏte po své pravé UPOZORNùNÍ! stranû. V tomto oddíle jsou uvedena základní pravidla bezpeãnosti práce s vyÏínaãem.

 • Page 398

  PRACOVNÍ POSTUP Hlavní principy ãinnosti Sekání trávy • VyÏínaã je ideální k sekání na takov˘ch místech, která jsou Po provedení kaÏdého pracovního úkonu nechte motor jít na nesnadno pfiístupná pfii pouÏití normální sekaãky. Bûhem volnobûh. Je-li motor po del‰í dobu v chodu nezatíÏen˘ a na sekání...

 • Page 399

  ÚDRÎBA Karburátor Tlumiã v˘fuku je urãen ke sníÏení úrovnû hluku a k usmûrnûní v˘fukov˘ch plynÛ smûrem od uÏivatele. V˘fukové plyny jsou horké a mohou obsahovat jiskry, které by mohly zpÛsobit Nastavení volnobûÏn˘ch otáãek poÏár, pokud by byly nasmûrovány proti suchému a hofilavému Pfied zahájením sefiizovacích prací...

 • Page 400

  Chladicí Ïebra na válci, radiové odru‰ení. Budete-li potfiebovat dal‰í informace, Chladicí systém je zapotfiebí ãistit kartáãem jednou za t˘den, poÏádejte o nû prodejce nebo spoleãnost Husqvarna. v pfiípadû nároãn˘ch podmínek je‰tû ãastûji. Zneãi‰tûn˘ nebo Dvoudílná trubka hfiídele ucpan˘ chladicí systém má za následek pfiehfiívání zafiízení, coÏ...

 • Page 401

  Viz pokyny pod rubrikou Napou‰tûní vzduchového filtru olejem. Napou‰tûní vzduchového filtru olejem PouÏijte vÏdy olej pro filtry HUSQVARNA, art. ã. 531 00 92- 48. Olej pro filtry obsahuje fiedidlo, které umoÏÀuje rovnomûrné vsáknutí oleje do materiálu filtru. Proto se vyvarujte kontaktu s pokoÏkou...

 • Page 402

  Pfiekontrolujte v‰echny elektrické kabely a konektory. Zkontrolujte spojku, pruÏiny spojky a buben spojky s ohledem na opotfiebování. V pfiípadû nutnosti vymûÀte v autorizované servisní dílnû. VymûÀte svíãku zapalování. Budete-li potfiebovat dal‰í informace, poÏádejte o nû prodejce nebo spoleãnost Husqvarna. 402 – Czech...

 • Page 403

  TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje 122C 122LDx-series Motor Obsah válce, cm 21,7 21,7 Vrtání válce, mm 32,0 32,0 Zdvih, mm Otáãky chodu naprázdno, ot/min 2900 2900 Doporuãené maximální vysoké otáãky chodu naprázdno, 7200 9100 ot/min Obrátky v˘chozího hfiídele, ot/min 7200 6232 Maximální...

 • Page 404

  TECHNICKÉ ÚDAJE 122LDx-series Schválené pfiíslu‰enství Kryt fiezného vybavení, art.ã. Závit hfiídele kotouãe M10 Strunová hlava T25 (struna o Ø 2,0 - 2,7 mm) 574 19 87-01 122C Schválené pfiíslu‰enství Kryt fiezného vybavení, art.ã. Závit hfiídele pro kotouã 3/8 R T25 (struna o Ø 2,0 - 2,7 mm) 574 47 95-01 Strunová...

 • Page 405

  Byly uplatnûny následující standardní normy: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, ·védsko, provedl nepovinné schválení typu firmû Husqvarna AB. âísla certifikátÛ: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Certifikována je i shoda s Dodatkem V smûrnice 2000/14/ES.

 • Page 406

  KªÚâ K SYMBOLOM Symboly na stroji a v príruãke: PouÏívajte len nekovové flexibilné zastrihovacie nástroje, t. j. VAROVANIE! Krovinorezy a vyÏínaãe trimovacie (vyÏínacie) hlavy s môÏu byÈ nebezpeãné! Neopatrné alebo vyÏínacím lankom. nesprávne pouÏívanie môÏe spôsobiÈ váÏne aÏ smrteºné zranenie obsluhe a in˘m osobám.

 • Page 407

  OBSAH Obsah Pred na‰tartovaním dbajte na nasledovné: KªÚâ K SYMBOLOM Symboly na stroji a v príruãke: ........406 Starostlivo si preãítajte pokyny. OBSAH Obsah ................. 407 VAROVANIE! Dlhodobé vystavenie hluku môÏe spôsobiÈ trvalé po‰kodenie sluchu. Pred na‰tartovaním dbajte na nasledovné: ....407 VÏdy preto pouÏívajte schválené...

 • Page 408

  VáÏen˘ zákazník, BlahoÏeláme vám, Ïe ste sa rozhodli pre kúpu v˘robku spoloãnosti Husqvarna! SpoloãnosÈ Husqvarna je zaloÏená na tradícii, ktorá siaha aÏ do roku 1689, keì ‰védsky krẠKarl XI. nariadil postaviÈ továreÀ na v˘robu mu‰kiet na brehoch rieky Huskvarna. V˘ber polohy bol logick˘, pretoÏe vodná...

 • Page 409

  âO JE âO? 122LDx-series 122C Z ak˘ch ãastí je zloÏen˘ zastrihávaã trávnika? Îacia hlava 11 Kryt vzduchového filtra Kryt rezacieho nástroja 12 Palivová pumpa. Hriadeº 13 Páka s˘tiãa Sluãkové drÏadlo 14 Návod na obsluhu Páãka 15 Kombinovan˘ kºúã Vypínaã 16 Kryt ‰tartovania Poistná...

 • Page 410

  V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA DôleÏité VAROVANIE! Nikdy nedovoºte deÈom pouÏívaÈ stroj alebo sa zdrÏiavaÈ v jeho blízkosti. KeìÏe stroj je vybaven˘ DÔLEÎITÉ! pruÏinov˘m vypínaãom a moÏno ho Stroj je urãen˘ len na trimovanie trávnika. na‰tartovaÈ uÏ pomal˘m a slab˘m Pri práci s touto pohonnou jednotkou môÏete pouÏívaÈ len zatiahnutím za drÏadlo ‰tartéra, môÏu za také...

 • Page 411

  V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA RUKAVICE VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte stroj, Rukavice musíte nosiÈ vÏdy, keì je to nevyhnutné, napr. pri ktor˘ má chybné bezpeãnostné súãasti. upevÀovaní rezn˘ch nástrojov. Bezpeãnostné vybavenie stroja sa musí kontrolovaÈ a udrÏiavaÈ tak, ako je to popísané v tejto ãasti. Ak stroj neprejde v‰etk˘mi kontrolami, doneste ho do autorizovaného servisu na opravu.

 • Page 412

  V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA Vyhºadajte si in‰trukcie v odseku ·tart. Na‰tartujte stroj a Tlmiã v˘fuku pridajte na pln˘ plyn. Uberte plyn a skontrolujte, ãi sa rezací nástroj zastavil a ãi potom zostal stáÈ. Pokiaº rezací nástroj rotuje aj pri chode stroja na voºnobeh, potom treba skontrolovaÈ...

 • Page 413

  V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA Îacia hlava VAROVANIE! Tlmiã v˘fuku obsahuje chemické látky, ktoré môÏu maÈ DÔLEÎITÉ! karcinogénne úãinky. Vyh˘bajte sa kontaktu s t˘mito chemick˘mi látkami v VÏdy musíte zabezpeãiÈ, aby kosiace lanko bolo rovnomerne prípade, Ïe sa tlmiã v˘fuku pokazí. a tesne natoãené okolo cievky, inak by stroj generoval ru‰ivé vibrácie.

 • Page 414

  MONTÁÎ MontáÏ sluãkového drÏadla • Priskrutkujte Ïaciu hlavu na hriadeº. MontáÏ a demontáÏ dvojdielneho drieku (122LDx-series) • Zaklapnite sluãkové drÏadlo na driek stroja. UpozorÀujeme, Ïe sluãkové drÏadlo musí byÈ namontované pod ‰ípkou na drieku stroja. MontáÏ: • Otoãením gombíka uvoºnite spojku. •...

 • Page 415

  MONTÁÎ DemontáÏ: • Otoãením gombíka (aspoÀ 3-krát) uvoºnite spojku. • Stlaãte a podrÏte tlaãidlo (C). Pevne chyÈte koniec zariadenia a vytiahnite nástavec priamo zo spojky. – Slovak...

 • Page 416

  • Ochrann˘ kryt rezacej ãasti musí byÈ nasaden˘ vÏdy pred Dvojtaktn˘ olej dopravou alebo skladovaní stroj. • PouÏívajte olej pre dvojtaktné motory HUSQVARNA, ktor˘ • Zabezpeãte stroj poãas prepravy. sa ‰peciálne vyrába pre vzduchom chladené dvojtaktné • Náhodnému na‰tartovaniu motora predídete tak, Ïe motory, aby ste tak dosiahli najlep‰í...

 • Page 417

  NARÁBANIE S PALIVOM Mie‰anie DopæÀanie paliva • Benzín a olej vÏdy mie‰ajte v ãistej nádoby urãenej na palivo. • VÏdy zaãínajte tak, Ïe nalejete poloviãné mnoÏstvo benzínu, ktor˘ sa má pouÏiÈ. Potom pridajte celé VAROVANIE! Ak budete dodrÏiavaÈ mnoÏstvo oleja. Palivovú zmes premie‰ajte (pretraste). nasledovné...

 • Page 418

  ·TART A STOP Pred na‰tartovaním skontrolujte S˘tiã: Vytiahnite s˘tiã. • Skontrolujte ãi Ïacia hlava a kryt Ïacieho zariadenia nie sú po‰kodené alebo prasknuté. Îaciu hlavu alebo ochrann˘ kryt vymeÀte, pokiaº boli vystavené nárazom, alebo ak sú niekde prasknuté. VAROVANIE! Keì sa motor na‰tartuje so s˘tiãom v polohe s˘tiãa, rezací...

 • Page 419

  PRACOVNÉ TECHNIKY V‰eobecné pracovné pokyny Stroj drÏte vÏdy oboma rukami. Stroj drÏte vpravo vedºa tela. DÔLEÎITÉ! V tejto ãasti sú uvedené základné bezpeãnostné opatrenia t˘kajúce sa práce s trimovacím (zastrihávacím) nástrojom. Ak si nie ste istí, ako ìalej postupovaÈ, obráÈte sa na odborníka.

 • Page 420

  PRACOVNÉ TECHNIKY Základné pracovné techniky Kosenie • VyÏínanie je ideálne na kosenie trávy, ktorá je ÈaÏko Stroj vÏdy po kaÏdej pracovnej ãinnosti spomaºte na r˘chlosÈ dostupná s pouÏitím normálnej kosaãky. Pri kosení voºnobehu. Dlhé obdobia práce na pln˘ plyn bez zaÈaÏenia udrÏiavajte Ïacie lanko paralelne so zemou.

 • Page 421

  ÚDRÎBA Karburátor Tlmiã v˘fuku je navrhnut˘ na zniÏovanie hladiny hluku a na smerovanie v˘fukov˘ch plynov preã od obsluhy. V˘fukové plyny sú horúce a môÏu obsahovaÈ iskry, ktoré, ak sú Nastavenie voºnobeÏn˘ch otáãok namierené proti suchému a horºavému materiálu, môÏu Pred ak˘mkol’vek nastavovaním skontrolujte, ãi je vzduchov˘ spôsobiÈ...

 • Page 422

  V prípade, Ïe budete potrebovaÈ Chladiacich rebier na valci. viac informácií, obráÈte sa na svojho predajcu alebo na Oãistite chladiaci systém raz do t˘ÏdÀa kefkou, príp. pri spoloãnosÈ Husqvarna. nároãnej‰ích podmienkach ãastej‰ie. ·pinav˘ alebo Dvojdielny hriadeº zablokovan˘ chladiaci systém má za následok prehriatie stroja, ktoré...

 • Page 423

  Pozrite si pokyny v ãasti Olejovanie vzduchového filtra. Olejovanie vzduchového filtra VÏdy pouÏívajte olej do filtra od spoloãnosti HUSQVARNA, ã. tovaru 531 00 92-48. Olej do filtra obsahuje rozpú‰Èadlo, pomocou ktorého presiakne do celého filtra. Vyhnite sa preto kontaktu s pokoÏkou.

 • Page 424

  Skontrolujte v‰etky káble a pripojenia. Skontrolujte, ãi nie sú spojka, pruÏiny spojky a bubon spojky opotrebované. Potrebnú v˘menu vykoná autorizovaná servisná dielÀa. VymeÀte zapaºovaciu svieãku. V prípade, Ïe budete potrebovaÈ viac informácií, obráÈte sa na svojho predajcu alebo na spoloãnosÈ Husqvarna. 424 – Slovak...

 • Page 425

  TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje 122C 122LDx-series Motor Objem valca, cm 21,7 21,7 V⁄tanie valca, mm 32,0 32,0 Zdvih, mm Otáãky pri voºnobehu, ot./min. 2900 2900 Odporúãané maximálne otáãky pri voºnobehu, ot./min. 7200 9100 R˘chlosÈ v˘vodného hriadeºa, ot./min. 7200 6232 Max. v˘kon motora podºa ISO 8893, kW/ ot./min. 0,6/7800 0,6/7800 Tlmiã...

 • Page 426

  TECHNICKÉ ÚDAJE 122LDx-series Schválené príslu‰enstvo Kryt na rezací nástroj, art. ã. Závit hriadeºa noÏa M10 Îacia hlava T25 (kábel Ø 2,0 - 2,7 mm) § 122C Schválené príslu‰enstvo Kryt na rezací nástroj, art. ã. Závit nástrojového hriadeºa 3/8 R T25 (kábel Ø 2,0 - 2,7 mm) 574 47 95-01 Îacia hlava T25C (kábel Ø...

 • Page 427

  My, spoloãnosÈ Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·védsko, tel.: +46-36-146500, deklarujeme, Ïe vyÏínaãe na trávu Husqvarna 122C and 122LD so sériov˘mi ãíslami datovan˘mi od roku 2010 a nov‰ími (rok je zreteºne uveden˘ na v˘konovom ‰títku, nasledovan˘ sériov˘m ãíslom), vyhovujú poÏiadavkám SMERNICE RADY: - zo 17.

 • Page 428

  OBJA·NJENJE ZNAKOVA Simboli na stroju i/ili u priruãniku: Koristite samo nemetalnu, gibljivu reznu opremu, kao ‰to je glava UPOZORENJE! âistaãi ‰ume, ‰ikare i trimera s flaksom. ‰i‰aãi mogu biti opasni! Neoprezna ili nepravilna uporaba moÏe dovesti do ozbiljnih, ãak i fatalnih ozljeda korisnika ili drugih.

 • Page 429

  SADRÎAJ SadrÏaj Prije paljenja obratite paÏnju na sljedeçe: OBJA·NJENJE ZNAKOVA Simboli na stroju i/ili u priruãniku: ......428 PaÏljivo proãitajte priruãnik. SADRÎAJ SadrÏaj ............... 429 UPOZORENJE! Dugotrajno izlaganje buci moze uzroãiti trajne ozljede sluha. Zato Prije paljenja obratite paÏnju na sljedeçe: ....429 upotrijebljavajte stalno odobrene UVOD nau‰nice za za‰titu sluha.

 • Page 430

  Zahvaljujemo Vam na uporabi Husquarna proizvoda. Husqvarna AB uvijek radi na tome da sve vi‰e razvije svoje proizvode i pridrÏava se prava ‰to se tiçe promjena kao ‰to su n.pr. oblik i izgled bez prethodne obavijesti. 430 – Croatian...

 • Page 431

  ·TO JE ·TO? 122LDx-series 122C ·to je ‰to na trimeru? Glava trimera 11 Pokrov filtra zraka ·titnik rezne opreme 12 Pumpica za gorivo. Pogonska cijev 13 Poluga ãoka Loop okrugla ruãka 14 Priruãnik Regulator gasa 15 Kombi kljuã Glavni prekidaã 16 Naprava za paljenje Gumb za gas 17 Spoj pogonskih cijevi...

 • Page 432

  OPåENITA PRAVILA ZA SIGURNOST NA RADU VaÏno Osobna za‰titna oprema VAÎNO! VAÎNO! Stroj je samo namijenjen ‰i‰anju trave. Ako se koristi nepravilno ili nepaÏljivo, trimer za travu moÏe biti opasan te nanijeti ozbiljne, pa ãak i fatalne ozljede Jedini rezni pribor koji smijete koristiti Va‰im strojem je korisniku ili drugim osobama.

 • Page 433

  OPåENITA PRAVILA ZA SIGURNOST NA RADU âIZME Gumb za gas Koristite nekliÏuçe i ãvrste ãizme. Gumb za gas je napravljen tako da sprijeãi neplanirani rad kontrole gasa. Kada pritisnete gumb (A) (kada uhvatite ruãku) oslobodit çe se okidaã (B). Kada otpustite ruãku, okidaã gasa i gumb gasa çe se vratiti na svoje prija‰nje poloÏaje.

 • Page 434

  OPåENITA PRAVILA ZA SIGURNOST NA RADU Glavni prekidaã Prigu‰ivaã Koristite glavni prekidaã da biste iskljuãili motor. Prigu‰ivaã je napravljen tako da smanji buku na minimum i da udalji ispu‰ne pare od korsnika. Ispu‰ni lonac, opremljen katalizatorom, namijenjen je smanjenju ‰tetnih ispu‰nih plinova.

 • Page 435

  OPåENITA PRAVILA ZA SIGURNOST NA RADU Glava trimera UPOZORENJE! Unutarnjost ispu‰nog lonca sadrÏi kemikalije koje mogu biti VAÎNO! kancerogene. Izbjegavajte dodir elementima u sluãaju o‰teçenog ispu‰nog Uvijek ãvrsto i ravnomjerno namatajte flaks na ‰pulu, jer çete lonca. u suprotnom poveçati vibracije reznog dijela. •...

 • Page 436

  SASTAVLJANJE Namje‰tanje loop okrugle ruãke • NareÏi navoj na glavu trimera na osovinu. Sastavljanje i rastavljanje dvodjelne osovine (122LDx- series) • Nataknite loop okruglu ruãku na pogonsku cijev. Opazite da se loop okruglu ruãku mora namjestitinizme÷u oznaãenih strelica pogonske cijevi. Sastavljanje: •...

 • Page 437

  SASTAVLJANJE Rastavljanje: • Popustite spojnicu okreãuçi gumb (najmanje 3 puta). • Stisnite i drÏite gumb (C). Dok sigurno drÏite kraj ma‰ine, ravno povucite dodatak iz spojnice. – Croatian...

 • Page 438

  Dvotaktno ulje • Osigurajte stroj tijekom transporta. • Za optimalne rezultate koristite HUSQVARNA ulje za • Kako biste sprijeãili sluãajno pokretanje motora, kapica dvotaktne motore, koje je posebno proizvedeno za na‰e svjeçice treba uvijek biti uklonjena prilikom dugotrajne dvotaktne motore sa zraãnim hla÷enjem.

 • Page 439

  RUKOVANJE GORIVOM Mje‰anje Punjenje goriva • Uvijek mje‰ajte benzin i ulje u ãistoj posudi namjenjenoj za gorivo. • Uvijek poãnite tako da prvo natoãite pola koliãine benzina kojeg namjeravate koristiti. Nakon toga dodajte cijelu UPOZORENJE! Slijedeçe mjere opreznosti koliãinu ulja. Promije‰ajte (protresite) mje‰avinu. Dodajte smanjit çe opasnost od poÏara: preostali benzin.

 • Page 440

  UKLJUâIVANJE I ISKLJUâIVANJE Provjera prije pokretanja âok: Namjestite kontrolu ãoka u ãok poziciju. • Provjerite glavu trimera s flaksom i njen ‰titnik da nisu o‰teçeni. Zamjenite glavu ili ‰titnik ukoliko su o‰teçeni. UPOZORENJE! U sluãaju da pokreçete motor s ukljuãenim ãokom, oprema za rezanje se odmah poãinje okretati.

 • Page 441

  PRINCIP RADA Opçenite upute za rad Uvijek drÏite stroj s obje ruke. Stroj drÏite s desne strane tijela. VAÎNO! Ovo poglavlje pokriva osnovne sigurnosne preduvjete pri radu sa trimerom. Ukoliko do÷ete u situaciju gdje niste sigurni ‰to napraviti, upitajte struãnjaka. Stupite u dodir s zastupnikom ili serviserom.

 • Page 442

  PRINCIP RADA Osnovna tehnika ãi ‰çenja ·i‰anje • ·i‰aã je idealan stroj za ko‰nju trave na mjestima koje ne Uvijek otpustite gas u prazni hod nakon svakog rezanja. Dulji moÏete doseçi obiãnim kosilicama. DrÏite flaks paralelnim periodi rada punim gasom bez optereçenja motora moÏe tlu dok kosite.

 • Page 443

  ODRÎAVANJE Rasplinjaã Prigu‰ivaã je napravljen da bi smanjio buku i udaljio ispu‰ne plinove od korisnika pile. Ispu‰ni plinovi su vruçi i mogu sadrÏavati iskre koje mogu zapoãeti vatru ako su usmjerene Uga÷anje brzine okretaja u praznom hodu prema suhom i zapaljivom materijalu. Prije bilo kakvog pode‰avanja, filter zraka mora biti ãist, a poklopac cilindra namje‰ten.

 • Page 444

  Nadgledajte da Rashladni sistem sastoji se od: svjeçica ima tkz. ‰titnik protiv radio valova. Vi‰e informacije potraÏite kod dobavljaãa ili tvrtke Husqvarna. Dovoda za zrak u rashladni sistem. Dvodjelna osovina Proreza za hla÷enje na cilindru.

 • Page 445

  Vidi uputstva pod rubrikom Podmazivanje filtera zraka. Podmazivanje filtera zraka Uvijek rabi HUSQVARNA ulje za filter, art. br. 531 00 92-48. Ulje za filter sadrÏi otapalo da bi se lako raspodjelilo po filteru. Izbjegnite zato dodir s koÏom.

 • Page 446

  Zamijenite ga u sluãaju potrebe. Provjerite sve kablove i spojeve. Provjerite istro‰enost kvaãila, opruga kvaãila i bubnja kvaãila. Ako je potrebno, zamijenite ih u ovla‰tenom servisu. Promjenite svjeçicu. Vi‰e informacije potraÏite kod dobavljaãa ili tvrtke Husqvarna. 446 – Croatian...

 • Page 447

  TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci 122C 122LDx-series Motor Zapremnina cilindra, u kubiãnim cm 21,7 21,7 Promjer cilindra, u mm 32,0 32,0 Put klipa u cilindru, u mm Broj obrtaja pri praznom hodu, rpm 2900 2900 Preporuãen maksimalni broj obrtaja, rpm 7200 9100 Broj okretaja izlazne osovine, o/min 7200...

 • Page 448

  TEHNIâKI PODACI 122LDx-series Odobrene opreme Vrsta ·titnik rezne opreme Art. br. Navoj osovine pile M10 Glava trimera T25 (kabel Ø 2,0 - 2,7 mm) 574 19 87-01 122C Odobrene opreme Vrsta ·titnik rezne opreme Art. br. Navoj osovine o‰trice 3/8 R T25 (kabel Ø...

 • Page 449

  Naredni standardi su primjenjeni: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP, Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, ·vedska je izvr‰io dobrovoljno kontrolu tipa za Husqvarna AB. Certifikati imaju broj: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Nadalje, potvr÷ena je sukladnost s Dodatkom V Direktive Vijeça 2000/14/EG.

 • Page 450

  OBJA·NJENJE SIMBOLA <b>Simboli na ma‰ini i/ili u Namenjeno samo za nemetalne uputstvu:</b> fleksibilne ure÷aje za rezanje, to jest, za glave trimera sa gajtanom za rezanje. UPOZORENJE! Testere za ãi‰çenje, rezaãi Ïbunja i trimeri mogu da budu opasni! Nemarna ili pogre‰na upotreba moÏe da dovede do ozbiljnih povreda ili do smrtnog sluãaja rukovaoca ili drugih lica.

 • Page 451

  SADRÎAJ SadrÏaj Pre paljenja se mora sledeãe opaziti: OBJA·NJENJE SIMBOLA <b>Simboli na ma‰ini i/ili u uputstvu:</b> ....450 PaÏljivo proãitaj priruãnik. SADRÎAJ SadrÏaj ............... 451 UPOZORENJE! Dugotrajno izlaganje buci moze prouzrokovati trajne povrede sluha. Pre paljenja se mora sledeãe opaziti: ......451 Zbog toga upotrebite uvek odobrene UVOD za‰titne slu‰alice.

 • Page 452

  Uputstvo za rukovaoca. Hvala Vam ‰to koristite Huskvarna proizvode. Husqvarna AB uvek radi tako da i dalje unapre÷uje svoje produkte i zadrÏava pravo ‰to se tiçe promena kao ‰to su n.pr. forma i izgled bez da se to unapred obavesti.

 • Page 453

  ·TA JE ·TA? 122LDx-series 122C ·ta je ‰ta kod trimera? Glava trimera 11 Poklopac filtera za vazduh Za‰tita ure÷aja za rezanje 12 Pumpa za gorivo. Cev pogonskog vratila 13 Ruãica leptira za gas Loop ruãica 14 Priruãnik Regulator gasa 15 Kombinovani kljuã Prekidaã...

 • Page 454

  OP·TA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST VaÏno Liãna za‰titna oprema VAÎNO! VAÎNO! Ma‰ina je konstruisana samo za trimovanje trave. Trimer za travu moÏe biti opasan ako se nepravilno ili neoprezno koristi. On moÏe da izazove te‰ke ili fatalne Jedini pribor koji ti treba da upotrebi‰ je agregat motora kao povrede rukovaoca ili drugih osoba.

 • Page 455

  OP·TA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST âIZME Koãnica regulatora gasa Upotrebljavajte stabilne ãizme koje se ne klizaju. Koãnica gasa je zami‰ljena da spreãi sluãajno ukljuãenje regulatora gasa. Kad pritisne‰ koãnicu (A) (tj. kad uhvati‰ ruãku), ona otpu‰ta regulator gasa (B). Kad otpusti‰ ruãku regulator gasa i koãnica regulatora gasa vraçaju se u prvobitni poloÏaj.

 • Page 456

  OP·TA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST Prekidaã za ga‰enje Prigu‰ivaã Pomoçu ovog prekidaãa gasi‰ motor. Prigu‰ivaã je zami‰ljen da svede buku na minimum i da upuçuje izduvne gasove ‰to dalje od rukovaoca. Prigu‰ivaã buke opremljen katalizatorom tako÷e smanjuje sadrÏaj ‰tetne materije u izduvnim gasovima. Upali motor i proveri da li se motor gasi kad stavi‰...

 • Page 457

  OP·TA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST Glava trimera UPOZORENJE! Unutra‰njost prigu‰ivaãa zvuka sadrÏi hemikalije koje mogu biti VAÎNO! kancerogene. Izbegavajte kontakt s elementima u sluãaju o‰teçenog Proverite uvek da li se gajtan trimera namotava ãvrsto i prigu‰ivaãa zvuka. glatko oko bubnja, inaãe moÏe doçi do vibracija ma‰ine koje su opasne po zdravlje.

 • Page 458

  MONTAÎA MontaÏa loop ruãice MontaÏa i demontaÏa rasklopive cevi pogonskog vratila (122LDx- series) • Pritisni loop ruãicu preko cevi pogonskog vratila. Opserviraj da se loop ruãicu treba montirati izme÷u obeleÏenih strelica na cev pogonskog vratila. MontaÏa: • Popustite spojnicu okretanjem dugmeta. •...

 • Page 459

  MONTAÎA DemontaÏa: • Popustite spojnicu okretanjem dugmeta (najmanje 3 puta). • Pritisnite i zadrÏite dugme (C). âvrsto drÏeçi kraj motora, izvucite dodatak iz spojnice. – Serbian...

 • Page 460

  • Kako biste postigli najbolje rezultate i performanse uvek • Fiksirajte ma‰inu tokom transporta. koristite HUSQVARNA ulje za dvotaktne motore, koje je • Kako biste spreãili sluãajno pokretanje motora, uvek proizvedeno specijalno za na‰e dvotaktne motore sa uklonite kapicu sveçice pre nego ‰to odloÏite ma‰inu na vazdu‰nim hla÷enjem.

 • Page 461

  RUKOVANJE GORIVOM Me‰anje Dolivanje goriva • Benzin i ulje uvek me‰aj u ãistom kontejneru predvi÷enom za gorivo. • Poãni sipanjem polovine planirane koliãine benzina. Potom dodaj ãitavu koliãinu ulja. Prome‰aj (promuçkaj) me‰avinu UPOZORENJE! Sledeçe mere goriva. Dolij preostali benzin. predostroÏnosti umanjuju opasnost •...

 • Page 462

  PALJENJE I GA·ENJE Kontrola pre starta Saug: Staviti ruÏicu sauga o poloÏaj paljenja pod saugom. • Prokontroli‰ite glavu trimera i za‰titu trimera da nisu o‰teçeni i da nije do‰lo do stvaranja naprslina. Promenite glavu trimera ili za‰titu trimera ukoliko su bili izloÏeni udaru ili imaju naprsline.

 • Page 463

  TEHNIKA RADA Op‰ta uputstva za rukovanje Ma‰inu uvek drÏite obema rukama. Ma‰inu drÏite sa desne strane tela. VAÎNO! U ovom odeljku su opisana osnovna pravila o bezbednosti pri radu sa trimerom. Ukoliko do÷ete u situaciju da se oseçate nesigurnim u pogledu dalje upotrebe, treba da se obratite za savet struãnom licu.

 • Page 464

  TEHNIKA RADA Osnovna tehnika ãi ‰çenja Podsecanje • Trimeri su idealni za podsecanje na mestima, na kojima bi Snizite broj obrtaja motora na broj obrtaja praznog hoda posle te‰ko moglo da se iza÷e na kraj sa uobiãajenom svakog radnog postupka. DuÏe vreme rada motora pod punim kosaãicom za travu.

 • Page 465

  ODRÎAVANJE Karburator Prigu‰ivaã je zami‰ljen da smanji buku i usmeri izduvne gasove daleko od rukovaoca. Izduvni gasovi su vreli i u njima zna da bude varnica, ‰to moÏe da izazove poÏar ako su gasovi Pode‰avanje praznog hoda usmereni na suv i zapaljiv materijal. Pre nego ‰to se obave pode‰avanja, proverite da li je vazdu‰ni filtar ãist, i da li je postavljen poklopac vazdu‰nog filtra.

 • Page 466

  Pogre‰na sveçica moÏe da dovede do te‰kog o‰teçenja klipa/ cilindra. Proveri da sveçica ima tkz. za‰titu protiv radio valova. Ako su vam neophodne dodatne informacije, obratite se prodavcu ili kompaniji Husqvarna. Rasklopiva cev pogonskog vratila Delovi rashladnog ure÷aja su sledeçi: Dovod vazduha u sklop startera.

 • Page 467

  Vidite upute pod rubrikom Podmazivanje vazdu‰nog filtera. Podmazivanje vazdu‰nog filtra Uvek upotrebite HUSQVARNA ulje za filtar, br. artikla 531 00 92-48. Ulje za filtar sadrÏi razre÷ivaã da bi se lako raspodelilo po filteru. Izbjegnite zato dodir s koÏom.

 • Page 468

  Proveri sve kablove i prikljuãke. Prekontroli‰ite spojnicu, opruge spojnice, i bubanj spojnice, zbog eventualnog habanja. Ukoliko je potrebno, zamenite ih u ovla‰çenom servisu. Zamenite sveçicu za paljenje. Ako su vam neophodne dodatne informacije, obratite se prodavcu ili kompaniji Husqvarna. 468 – Serbian...

 • Page 469

  TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci 122C 122LDx-series Motor Zapremina cilindra, cm 21,7 21,7 Preãnik cilindra, mm 32,0 32,0 Hod klipa, mm Prazan hod, o/min 2900 2900 Preporuãena maks. brzina bez optereçenja, o/min 7200 9100 Broj obrtaja na izlaznom vratilu, o/min 7200 6232 Maks.

 • Page 470

  TEHNIâKI PODACI 122LDx-series Za‰tita ure÷aja za rezanje, br. Odobreni pribor artikla Navoj osovine lista M10 Glava trimera T25 (kabl Ø 2,0 - 2,7 mm) 574 19 87-01 122C Za‰tita ure÷aja za rezanje, br. Odobreni pribor artikla Navoj osovine lista 3/8 R T25 (kabl Ø...

 • Page 471

  Mi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel: +46-36-146500, ovim potvr÷ujemo da je alat za potkresivanje trave Husqvarna 122C i 122LD sa serijskim brojevima koji datiraju poãev od 2010. (godina je jasno navedena na ploãici sa nominalnim vrednostima, a posle godine je naveden serijski broj), u saglasnosti sa DIREKTIVOM SAVETA: - od 17.

 • Page 472

  OBJA·NJENJE ZNAKOVA Simboli na ma‰ini i/ili u priruãniku: Stvaranje buke prema okuÏenju prema EZ uputi. Jaãina buke se navodi u UPOZORENJE! Pile za ãi‰çenje, ãistaãi odjeljku Tehniãki podaci kao i na grmova i trimeri mogu biti opasni! naljepnici. Nemarna i pogre‰na upotreba moÏe uzrokovati ozbiljne povrede ili smrt rukovaoca ili drugih osoba.

 • Page 473

  SADRÎAJ SadrÏaj Prije paljenja obrati paÏnju na slijedeçe: OBJA·NJENJE ZNAKOVA Simboli na ma‰ini i/ili u priruãniku: ......472 Proãitaj paÏljivo uputstva o upotrebi. SADRÎAJ SadrÏaj ............... 473 UPOZORENJE! Dugotrajno izlaganje buci moze dovesti do trajnih povreda sluha. Prije paljenja obrati paÏnju na slijedeçe: ..... 473 Zbog toga upotrebljavaj uvijek odobrenu UVOD za‰titu sluha.

 • Page 474

  ãak poveçati njenu prodajnu vrijedost. Ukoliko je prodate, kupcu obavezno dajte i ovo uputstvo za upotrebu. Hvala ‰to koristite Husqvarna proizvod. Husqvarna AB stalno radi na tome da sve vi‰e razvije svoje proizvode i zato zadrÏava pravo ‰to se tiçe promjena kao ‰to su n.pr. oblik i izgled bez da se to unaprijed objavi.

 • Page 475

  ·TA JE ·TA? 122LDx-series 122C ·ta je ‰ta na trimeru? Glava trimera 11 Poklopac filtera za vazduh Za‰tita reznog pribora 12 Pumpa za gorivo. Snast-cijev 13 Regulacija ãoka Loop ruãka 14 Uputstvo o upotrebi Regulator gasa 15 Kombi kljuã Prekidaã za ga‰enje 16 Aparat za startovanje Regulator za ograniãavanje gasa 17 Spoj snast-cijevi...

 • Page 476

  OP·TE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE VaÏno Liãna za‰titna oprema VAÎNO! VAÎNO! Ma‰ina je konstruisana jedino za trimovanje trave. Trimer trave moÏe biti opasan ako se koristi nepravilno ili nepaÏljivo i moÏe izazvati te‰ke ili smrtonosne povrede Jedini pribor koji ti smije‰ upotrebljavati uz motor kao operatera ili drugih osoba.

 • Page 477

  OP·TE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE âIZME Regulator za ograniãavanje gasa Upotrebljavaj ãizme koje su ãvrste i ne kliÏu se. Regulator za ograniãavanje gasa/kvaãilo za gas je konstruisan tako da sprijeãi neÏeljeno aktiviranje regulacije gasa. Kad se pritisne regulator (A) u ruãku (=kada se drÏi za rukohvat) regulacija gasa (B) je isljuãena a kada se pusti ponovo se vraçaju u svoj prvobitni poloÏaj i regulacija gasa i regulator za ograniãenje gasa.

 • Page 478

  OP·TE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE Prekidaã za ga‰enje Prigu‰ivaã zvuka Prekidaã za ga‰enje se upotrebljava da se ugasi motor. Prigu‰ivaã zvuka je konstruisan tako da daje ‰to je moguçe slabiji zvuk i da odstrani ispisne gasove od rukovaoca. Prigu‰ivaã sa katalizatorom je konstruisan da umanjuje ‰tetne sastojke u izduvnim gasovima.

 • Page 479

  OP·TE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE Glava trimera UPOZORENJE! Unutra‰njost prigu‰ivaãa zvuka sadrÏi kemikalije koje mogu biti VAÎNO! kancerogene. Izbjegavajte dodir elementima u sluãaju o‰teçenog Pobrini se da se uÏe trimera haba snaÏno i ravnomjerno oko prigu‰ivaãa zvuka. bubnja, jer u suprotnom mogu nastati vibracije u ma‰ini koje su opasne po zdravlje.

 • Page 480

  MONTIRANJE Montiranje loop ruãke Montiranje i demontiranje djeljive snast-cijevi (122LDx-series) • Pritisni loop ruãku preko snast-cijevi. Opazi da se loop ruãku mora montirati izme÷u obiljeÏenih strijelica na snast-cijevi. Montiranje: • Otpustite spojnicu okretajuçi ruãku. • Izravnajte vrh dodatka (A) sa strelicom na spojnici (B). •...

 • Page 481

  MONTIRANJE Demontiranje: • Otpustite spojnicu okretajuçi ruãku (barem 3 puta). • Pritisnite i drÏite dugme (C). Dok sigurno drÏite kraj ma‰ine, ravno povucite dodatak iz spojnice. – Bosnian...

 • Page 482

  Dvotaktno ulje • Uãvrstite ma‰inu kod prijevoza. • Koristite HUSQVARNA dvotaktno ulje, koje je proizvedeno • Kako bi se sprijeãilo nenamjerno paljenje, poklopac ruãice posebno za na‰e dvotaktne motore za zraãnim za paljenje mora biti skinut uvijek tokom duÏeg vremena hla÷enjem, kako biste postigli najbolji rezultat i uãinak.

 • Page 483

  RUKOVANJE GORIVOM Mje‰anje Punjenje • Uvijek mje‰aj benzin i ulje u ãistoj posudi namjenjenoj za benzin. • Poãni uvijek prvo sa benzinom i naspi polovinu a zatim cijelu koliãinu ulja. Mje‰aj (promuçkaj) mje‰avinu goriva. UPOZORENJE! Slijedeçe radnje smanjuju Zatim dodaj ostatak benzina. rizik od poÏara: •...

 • Page 484

  PALJENJE I GA·ENJE Kontrola prije paljenja Saug: Staviti ruÏicu sauga o poloÏaj paljenja pod saugom. • Kontroli‰i glavu trimera i za‰titu trimera da nemaju o‰teçenja ili pukotina. Zamjeni glavu trimera ili za‰titu trimera ako su bili izloÏeni udarcima ili imaju pukotina. UPOZORENJE! Kad se motor pokrene s klinom u poloÏaju klina, prikljuãak za rezanje odmah se poãinje okretati.

 • Page 485

  PALJENJE I GA·ENJE Ga‰enje Motor se zaustavlja tako ‰to se ugasi paljenje. PAÎNJA! Stop prekidaã se automatski vraça na start poziciju. Da bi se sprijeãilo nenamjerno paljenje, poklopac ruãice za paljenje mora biti skinut sa ruãice za paljenje tokom montiranja, provjeravanja i/ili servisiranja. –...

 • Page 486

  TEHNIKA RADA Op‰te radne instrukcije Uvijek drÏite stroj s obje ruke. Stroj drÏite uz desnu stranu tijela. VAÎNO! U ovom odjeljku se obja‰njavaju osnovna sigurnosna pravila za rad sa trimerom. Kad do÷e‰ u neku situaciju u kojoj si nesiguran u pogledu daljeg kori‰tenja ma‰ine pitaj za savjet nekog eksperta.

 • Page 487

  TEHNIKA RADA Osnovna tehnika ãi ‰çenja Sjeãenje • Trimer je idealan za sjeãenje na mjestima koja su te‰ko Pusti motor na prazan hod poslije svakog radnog momenta. dostupna sa normalnom kosilicom za travu. DrÏi uÏe Rad pod punim brojem okretaja, bez optereçenja motora paralelno sa zemlji‰tem kod rezanja.

 • Page 488

  ODRÎAVANJE Karburator Prigu‰ivaã zvuka je izra÷en da prigu‰i jaãinu zvuka i da odvodi izduvne gasove od rukovaoca. Izduvni gasovi su vruçi i iskriãavi i mogu izazvati poÏar ako su usmjereni prema suhom i Pode‰avanje praznog hoda zapaljivom materijalu. Neki prigu‰ivaãi su opremljeni sa Prije nego se poãne neko pode‰avanje kotroli‰i da li je filter za za‰titnom mreÏicom.

 • Page 489

  ‰tit protiv radio valova. U sluãaju da zatrebate dodatne informacije, obratite se prodavaãu ili Dovo÷enja zraka u aparat za startovanje. kompaniji Husqvarna. ·krgi za hla÷cnje na cilindru. Djeljiva snast-cijev âisti rashladni sistem ãetkom jedanput sedmiãno ili ãe‰çe po potrebi.

 • Page 490

  Vidi uputstva pod rubrikom Nauljivanje filtera za vazduh. Nauljivanje filtera za vazduh Upotrebljavaj uvijek ulje za filter HUSQVARNA art. br. 531 00 92-48. Ulje za filter sadrÏi sredstvo za rastvaranje da bi se lak‰e ravnomjerno raspodjelilo u filteru. Zbog tog izbjegavaj kontakt izme÷u ulja i Tvoje koÏe.

 • Page 491

  Zamijenite ukoliko je potrebno. Prekontroli‰i sve kablove i prilkjuãke. Provjerite istro‰enost kvaãila, opruge kvaãila i bubnja kvaãila. Ukoliko je potrebno zamijenite ih u ovla‰tenom servisu. Promjeni svjeçicu. U sluãaju da zatrebate dodatne informacije, obratite se prodavaãu ili kompaniji Husqvarna. 491 – Bosnian...

 • Page 492

  TEHNIâKI PODACI Tehniãki podaci 122C 122LDx-series Motor Zapremina cilindra, cm 21,7 21,7 Preãnik cilindra, mm 32,0 32,0 DuÏina nagiba, mm Broj obrtaja pri praznom hodu, rpm 2900 2900 Preporuãeni max. broj obrtaja, rpm 7200 9100 Broj obrtaja na izlaznoj osovini, obrt/min 7200 6232 Max.

 • Page 493

  TEHNIâKI PODACI 122LDx-series Odobreni pribor Za‰tita za rezni pribor Art. br. Navoj osovine sjeãiva M10 Glava trimera T25 (Ø 2.0 - 2.7 mm kabel) 574 19 87-01 122C Odobreni pribor Za‰tita za rezni pribor Art. br. Navoj osovine sjeãiva 3/8 R T25 (Ø...

 • Page 494

  Sledeçi standardi su primjenjeni: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, ·vedska, je obavio dobrovoljno tipsku kontrolu za Husqvarna AB. Certifikati imaju broj: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Potvr÷ena je i uskla÷enost s Dodatkom V Direktive Vijeça 2000/14/EG.

 • Page 495

  EXPLICAfiIA SIMBOLURILOR Simboluri de pe dispozitiv øi/sau din Prevæzut doar pentru dispozitiv de manual: tæiere nemetalic elastic, adicæ cap tæietor øi fir tæietor. AVERTISMENT! Feræstraiele de defriøare, maøinile de tæiat tufiøuri øi trimerele pot fi periculoase! Utilizarea neglijentæ sau incorectæ poate duce la ræniri grave sau mortale a utilizatorului sau a altor persoane.

 • Page 496

  CUPRINS Conflinut Înaintea pornirii trebuie observate urmætoarele: EXPLICAfiIA SIMBOLURILOR Simboluri de pe dispozitiv øi/sau din manual: ....495 Citifli cu atenflie instrucfliunile de utilizare. CUPRINS Conflinut ............... 496 AVERTISMENT! Expunere îndelungatæ la zgomot poate duce la defecte de auz definitive. Înaintea pornirii trebuie observate urmætoarele: .....

 • Page 497

  Huskvarna a fost logicæ deoarece râul Huskvarna a fost folosit pentru a produce energie hidraulicæ øi în acest mod a reprezentat o centralæ hidraulicæ. În timpul perioadei de mai bine de 300 de ani în care fabrica Husqvarna a existat, o mare varietate de produse a fost construitæ, de la sobe de lemne pânæ...

 • Page 498

  PÆRfiILE COMPONENTE 122LDx-series 122C Pærflile componente ale trimerului Capul tæietor 11 Capacul filtrului de aer Protecflia dispozitivului de tæiere 12 Pompa de combustibil. Tijæ 13 Reglajul øocului Maneta în buclæ 14 Instrucfliuni de utilizare Butonul de acceletaflie 15 Cheie combinatæ Contactul de oprire 16 Demarorul Clichetul de blocare a butonului de acceleraflie...

 • Page 499

  MÆSURI GENERALE DE PROTECfiIA MUNCII Important AVERTISMENT! Nu permitefli niciodatæ copiilor sæ utilizeze maøina sau sæ se afle în apropierea ei. Deoarece maøina este prevæzutæ IMPORTANT! cu buton de oprire cu arc øi poate fi pornitæ Maøina este proiectatæ numai pentru scurtarea ierbii. trægând cu vitezæ...

 • Page 500

  MÆSURI GENERALE DE PROTECfiIA MUNCII PROTECfiIA OCHILOR IMPORTANT! Dispozitiv omologat de protecflie a ochilor trebuie folosit Pentru orice formæ de service øi reparaflie a maøinii se cer întotdeauna. Dacæ se foloseøte o mascæ de protecflie trebuie sæ se cunoøtiinfle speciale. Aceasta este în mod special valabilæ foloseascæ...

 • Page 501

  MÆSURI GENERALE DE PROTECfiIA MUNCII Verificafli cæ butonul de acceleraflie øi clichetul de blocare a Toba de eøapament accelerafliei se miøcæ liber, iar arcurile de revenire funcflioneazæ. Toba de eøapament este construitæ pentru a menfline zgomotul la un nivel minim, cât øi pentru a îndepærta gazele de eøapament ale motorului departe de operator.

 • Page 502

  MÆSURI GENERALE DE PROTECfiIA MUNCII Capul tæietor AVERTISMENT! O tobæ de eøapament prevæzutæ cu catalizator devine foarte fierbinte IMPORTANT! atât în timpul lucrului cât øi dupæ oprire. Aceasta este valabil øi la funcflionarea în gol. Avefli întotdeauna grijæ ca firul sæ fie înfæøurat strâns øi Contactul poate provoca arsurile pielei.

 • Page 503

  MONTAJ Montarea manetei în buclæ • Menflinefli fix capacul contra prafului cu ajutorul unei chei universale pentru a împiedica ca axul sæ se roteascæ. • Înøurubafli capul tæietor pe ax. Montarea øi dezmontarea tijei • Plasafli maneta în buclæ pe tijæ. Observafli ca maneta în demontabile (122LDx-series) buclæ...

 • Page 504

  MONTAJ Demontarea: • Slæbifli racordul prin ræsucirea butonului (de cel puflin 3 ori). • Apæsafli øi menflinefli apæsat butonul (C). fiinefli cu forflæ capætul motorului øi extragefli conducta din racord. 504 – Romanian...

 • Page 505

  øi aspiraflie de • Raport de amestec vapori. 1:50 (2%) cu ulei HUSQVARNA pentru motoare în doi Amestecul de combustibil timpi. 1:33 (3%) cu alte uleiuri proiectate pentru motoare în doi ATENfiIE! Maøina este echipatæ cu un motor în doi timpi øi timpi, ræcite cu aer, din clasele JASO FB/ISO EGB.

 • Page 506

  MANIPULAREA COMBUSTIBILULUI Alimentarea Amestecul • Amestecafli întotdeauna benzina øi uleiul într-un rezervor curat destinat pentru benzinæ. • Începefli întotdeauna cu jumætatea cantitæflii de benzinæ. Adæugafli apoi toatæ cantitatea de ulei. Amestecafli (scuturafli) amestecul de combustibil. Adæugafli restul AVERTISMENT! Urmætoarele mæsuri de precauflie micøoreazæ...

 • Page 507

  PORNIRE ØI OPRIRE Control înaintea pornirii Øocul: Punefli butonul de øoc în poziflie øoc. • Controlafli ca capul tæietor øi apærætoarea trimerului sæ nu fie deteriorate sau sæ prezinte cræpæturi. Schimbafli capul tæietor sau apærætoarea trimerului dacæ au fost lovite sau dacæ...

 • Page 508

  REGULI DE LUCRU Instrucfliuni generale de lucru fiinefli aparatul întotdeauna cu ambele mâini. fiinefli aparatul în partea dreaptæ a corpului. IMPORTANT! În acest capitol sunt presentate regulile de siguranflæ de bazæ pentru lucrul cu trimerul. Dacæ væ gæsifli într-o situaflie în care væ simflifli nesigur în legæturæ...

 • Page 509

  REGULI DE LUCRU Reguli principale de lucru Tunderea • Trimerul este o unealtæ idealæ pentru tunderea acelei ierbi la Dupæ fiecare moment de lucru aducefli motorul la turaflia de care nu se poate ajunge folosind o maøinæ obiønuitæ de mers în gol. Funcflionarea prea îndelungatæ færæ sarcinæ la motor tæiere a ierbii.

 • Page 510

  ÎNTREfiINERE Carburatorul scântei, care pot cauza incendii dacæ sunt dirijate spre materiale uscate øi inflamabile. Ajustarea turafliei de mers în gol Inainte de a se începe reglajul trebuie sæ se verifice cæ filtrul de aer este curat øi cæ capacul filtrului de aer este montat. Turaflia de mers în gol se regleazæ...

 • Page 511

  øi cilindrul. Avefli grijæ ca bujia sæ aibe aøa numitæ protecflie la unde radio. Dacæ avefli nevoie de mai multe informaflii, contactafli distribuitorul sau Husqvarna. Tijæ demontabilæ Sistemul de ræcire se compune din: Gura de aspiraflie pe demaror.

 • Page 512

  Înainte de a pune maøina în funcfliune e bine sæ se controleze cæ angrenajul este umplut cu lubrefiant în proporflie de 3/4. Folosifli lubrefiant special HUSQVARNA. Curæflafli filtrul de aer dupæ fiecare 25 ore de funcflionare sau mai des, dacæ...

 • Page 513

  Controlafli ambreiajul, arcurile ambreiajului øi toba ambreiajului din punct de vedere al uzurii. Schimbaflile la un atelier de service autorizat, dacæ este necesar. Se schimbæ bujia. Dacæ avefli nevoie de mai multe informaflii, contactafli distribuitorul sau Husqvarna. Romanian – 513...

 • Page 514

  DATE TEHNICE Date tehnice 122C 122LDx-series Motor Volumul cilindrului, cm 21,7 21,7 Alezaj, mm 32,0 32,0 Cursæ, mm Turaflie la mers în gol, rpm 2900 2900 Turaflie maximæ recomandatæ, færæ încærcare, rpm 7200 9100 Turaflia la axul de ieøire, rot/min 7200 6232 Putere.

 • Page 515

  DATE TEHNICE 122LDx-series Grilajul de protecflie a dispozitivului de Dispozitive auxiliare omologate tæiat, cu numærul productului Filetul axului lamei M10 T25 (Cablu cu diametrul cuprins între 2,0 Capul tæietor 574 19 87-01 øi 2,7 mm) 122C Grilajul de protecflie a dispozitivului de Dispozitive auxiliare omologate tæiat, cu numærul productului Axul cu filet al lamei 3/8 R...

 • Page 516

  Au fost aplicate urmætoarele standarde: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Suedia, a efectuat un control tipic, neobligatoriu pentru Husqvarna AB. Certificatele au numerele: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 În plus, conformitatea cu Anexa V a Directivei Consiliului 2000/14/CE este certificatæ.

 • Page 517

  SEMBOLLER‹N AÇIKLANMASI Makine ve/veya kılavuzdaki Kesme teçhizatı bükülgen özelli¤i semboller: olan metalden oluflmamalıdır; örn: ayar bafllı¤ı ve ayar halatı bu özellikte olmalıdır. UYARI! Temizlik ifllerinde kullanılan testereler, Örn: çalı temizleme testerelerinin kullanımı tehlike yaratabilir! Bu tür testerelerin dikkatsiz veya yanlıfl kullanımı, kullanıcının veya di¤er kiflilerin ciddi bir flekilde yaralanmasına veya ölmesine neden olabilir.

 • Page 518

  ‹Ç‹NDEK‹LER ‹çindekiler Bafllamadan önce afla¤ídaki konulara dikkat ediniz: SEMBOLLER‹N AÇIKLANMASI Makine ve/veya kılavuzdaki semboller: ....... 517 Kullaním kílavuzunu dikkatle okuyunuz. ‹Ç‹NDEK‹LER ‹çindekiler ..............518 UYARI! Kesme ifllemini yaparken uzun süre gürültüye maruz kalma, duyma bozuklu¤una Bafllamadan önce afla¤ídaki konulara dikkat ediniz: ..518 yol açabilir.

 • Page 519

  G‹R‹fi De¤erli Müflterimiz, Bir Husqvarna ürünü aldı¤ız için sizi kutlarız. Husqvarna, ‹sveç Kralı XI. Karl’ın a¤ızdan dolma tüfek yapımı için Husqvarna nehri kıyısında bir fabrika kurulmasını emretti¤i 1689 yılından bu yana olan birikimin ve gelene¤in ürünüdür. Su gücüyle çalıflan bir fabrika için Huskvarna nehrinin sularından yararlanmak amacıyla yapılan yer seçimi de son derece mantıklıydı.

 • Page 520

  NE NED‹R? 122LDx-series 122C Çim biçici üzerinde ne nedir? Kesme bafllı¤ı 11 Hava filtresi kapa¤ı Kesme cihazlarının korunması 12 Yakıt pompası. Teçhizat borusu 13 fiok ayar kolu Tutamak 14 Kullanım kılavuzu Gaz ayarí 15 Anahtar Stop dü¤mesi 16 Çalífltírma arací Kelebek kilidi 17 Ba¤lantı...

 • Page 521

  GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI Önemli Kiflisel koruyucu araçlar ÖNEML‹! ÖNEML‹! Makine yalnızca çim biçme için tasarlanmıfltır. Çim biçici hatalı veya dikkatsiz kullanılırsa tehlikeli olabilir. Operatör veya di¤er kifliler için ciddi veya ölümcül Kesme cihazları için motor parçası olarak kullanabilece¤iniz yaralanmalara neden olabilir. Bu kullanım kılavuzunun araç-gereçlerin kaynaklarını...

 • Page 522

  GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI ELD‹VENLER UYARI! Bozuk güvenlik gereçleríne sahip bir Eldivenler ihtiyaç duyuldu¤u zaman kullanılabilir, Örn: kesme makineyi asla kullanmayíníz. Bu bölümde cihazlarının monte ifllemlerinde mutlaka kullanılmalıdır. belirtilen kontrolleri ve bakím önlemlerini uygulayíníz. Makineniz bu denetimlerden herhangi birisinde takílírsa onarím için servis ajaníníza baflvurunuz.

 • Page 523

  GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI Stop dü¤mesi Susturucu Stop dü¤mesi, motoru durdurmak için kullanílír. Susturucu, olanak elverdi¤ince, motor saçíntílaríndan kullanícíyí korumak üzere ve sesin düzeyini düflürmek için yapílmífltír. Katalizatör ile donatılmıfl susturucu, aynı zamanda gazın içinde bulunan zararlı maddeleri en aza indirmek için donatılmıfltır.

 • Page 524

  GENEL GÜVENLIK AÇIKLAMALARI E¤er makinenizin susturucusu kívílcím tutma a¤ína sahip ise o Kesme bafllı¤ı da düzenli olarak temizlenmelidir. Yanlífl yerlefltirilmifl bir a¤ motorun ísínmasína ve ciddi biçimde arízalanmasína yol açar. ÖNEML‹! Kesme halatının, silindiri daima sert ve eflit bir flekilde UYARI! Katalizatör susturucusu çok ısınır, sarmasına dikkat ediniz, aksi taktirde makineyi tehlikeli bir bu nedenle makinenin kullanımı...

 • Page 525

  MONTAJ • Dingilin dönmesini engellemek için, toz bafllı¤ını ingiliz Tutama¤ın montajı anahtarı ile sabitleyiniz. • Kesici bafllı¤ı, dingilin üstüne vidalayınız. ‹ki parçalı mili monte ve demonte • Tutama¤ın ucunu, teçhizat borusunun üstüne gelecek etme (122LDx-series) flekilde ayarlayınız. Tutama¤ın, teçhizat borusunun üstünde ok iflaretlerinin bulundu¤u arada monte edilmesine dikkat ediniz.

 • Page 526

  MONTAJ Demontaj: • Dü¤meyi çevirerek kaplini gevfletin (en az 3 kez). • Dü¤meye basılı tutun (C). Motor ucunu sıkı bir flekilde tutarken, donanımı kaplinden do¤ruca çekin. 526 – Turkish...

 • Page 527

  • Nakliye sırasında makineyi emniyete alın. • En iyi sonuç ve performans için hava so¤utmalı, iki zamanlı motorlar için özel olarak üretilen HUSQVARNA iki • Makinenin istenmeden çalıflmasını önlemek için uzun süre zamanlı motor ya¤larını kullanın. kullanılmadı¤ında, yakın gözetim altında olmadı¤ında ve •...

 • Page 528

  YAKIT KULLANIMI Karíflím Yakít ikmali • Benzin ve ya¤í her zaman, benzin için uygunlu¤u onanmífl, temiz bir kapta karífltíríníz. • Her zaman, karífltírílacak olan benzinin yarísíní karífltírarak ifle bafllayíníz. Daha sonra ya¤ín tümünü dökünüz. Yakít karíflímíní katífltíríníz (çalkalayíníz). Daha sonra geri kalan UYARI! Afla¤ídaki önlemler yangín benzini dökünüz.

 • Page 529

  ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA Jikle: Jikleyi jikle durumuna getiriniz. Bafllamadan önce kontrol yapınız. • Kesme bafllı¤ı ve kesme bafllı¤ı koruyucusunu kontrol ediniz ve çatlakları bulunmadı¤ından veya zarar görmemifl oldu¤undan emin olunuz. Darbeyi maruz kalmıfl veya çatlamıfl olan kesme bafllı¤ı veya kesme koruyucuyu hemen de¤ifltiriniz.

 • Page 530

  ÇALIfiMA TEKN‹KLER‹ Makineyi her zaman iki elinizle tutun. Makineyi Genel çalíflma açíklamalarí vücudunuzun sa¤ tarafında tutun. ÖNEML‹! Bu bölümde biçme makinesiyle çalıflırken alınması gereken temel güvenlik önlemleri anlatılmaktadır. Cihazın kullanılması esnasında, emin olmadı¤ınız herhangi bir durumla karflılaflırsanız bir bilirkifliye danıflınız. Bu durumda satıcıyla veya servisinizle temasa geçiniz.

 • Page 531

  ÇALIfiMA TEKN‹KLER‹ Kesme Çalıflma tekni¤inin temeli • Tırafl etme ifllemi, alıfla gelmifl bir çim biçme makinesinin Her mola esnasında, makinenin motorunu bofl devire getiriniz. zorlukla yapabilece¤i kesme ifllemleri ve yerleri için ideal Makinenin motorunu tam devirde uzun süreli çalıfltırmayınız. bir uygulamadır. Kesme ifllemi sırasında halatı topra¤a Motor tam yüklenmeden yapılan bu tür çalıfltırmalar, motora paralel gelecek flekilde tutunuz.

 • Page 532

  BAKIM materyale çevrilmesi durumunda, yangín tehlikesine neden Karbüratör olabilecek kívílcímlar taflír. Rölanti hızının ayarlanması Bazı ayarlamaları yapmadan önce, hava filtresinin temiz oldu¤undan ve hava filtresi kapa¤ı nı n tam olarak oturmufl oldu¤undan emin olunuz. Bofl devir ayarını T anahtarını kullanarak yapınız (e¤er ayar gerekiyorsa).

 • Page 533

  D‹KKAT! Her zaman önerilen buji tipini kullaníníz! Yanlífl buji, kömür/silindir tahribine neden olur. Bujiye süpresör takılı oldu¤undan emin olun. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olması durumunda bayinize veya Husqvarna’ya danıflın. ‹ki parçalı mil So¤utucu sistem, afla¤ídaki parçalardan meydana gelmektedir: Çalífltírma aracína hava girifli.

 • Page 534

  Debriyajlar fabrika çıkıfllı olarak, güvenli bir miktardaki ya¤la ya¤lanmıfllardır. Makine kullanmaya bafllamadan önce kontrol edilerek debriyajlar 3/4 kısmının ya¤la dolu oldu¤u görülmelidir. Debriyajlar ya¤ı için özel HUSQVARNA ya¤ını kullanınız. Her 25 saatlik çalıflmadan sonra filtreyi temizleyiniz veya bu ifllemi tozlu çalıflma koflullarına göre daha sık uygulayınız.

 • Page 535

  Gerekirse de¤ifltirin. Tüm kablolarí ve ba¤lantílarí denetleyiniz. Debriyajı, debriyaj yaylarını ve debriyaj kampanasını kontrol ederek, aflınıp aflınmadıklarından emin olunuz. E¤er gerekiyorsa de¤ifltiriniz. Bujileri de¤ifltiriniz. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olması durumunda bayinize veya Husqvarna’ya danıflın. Turkish – 535...

 • Page 536

  TEKN‹K B‹LG‹LER Teknik bilgiler 122C 122LDx-series Motor Silindir hacmi, cm 21,7 21,7 Silindir çapí, inç/mm 32,0 32,0 Hortum uzunlu¤u, inç/mm Boflta çalíflma deviri, rpm 2900 2900 Önerilen en yüksek devir, rpm 7200 9100 Hareketli dingillerin r/dakika dönme sayısı 7200 6232 ISO 8893 uyarınca azami motor çıkıflı, kW/dev/dak 0,6/7800 0,6/7800...

 • Page 537

  TEKN‹K B‹LG‹LER 122LDx-series Onaylı aksesuarlar Kesici aletin koruması, çeflit. no. Kesici alet dingilinin vidalanması M10 Kesme bafllı¤ı T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm kordon) 574 19 87-01 122C Onaylı aksesuarlar Kesici aletin koruması, çeflit. no. Bıçak mili yivi 3/8 R T25 (Ø...

 • Page 538

  Uygunluk konusunda AB deklarasyonu (Sadece Avrupa için geçerlidir) Biz, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ‹sveç, Tel: +46-36-146500 olarak, 2009 ve sonrası tarihli ve seri numaralı (yıl ve seri numarası, nominal de¤erler plakasında açıkça belirtilmifltir) Husqvarna 122C ve 122LD çim biçicilerin afla¤ıdaki KONSEY YÖNERGES‹...

 • Page 539

  ŽŸ‘…ˆ… ‘ˆŒ‚Ž‹Ž‚ ‘èìâîëû íà èçäåëèè è/èëè ⠏îëüçóéòåñü òîëüêî ðóêîâîäñòâå: íåìåòàëëè÷åñêèì, ãèáêèì ðåæóùèì îáîðóäîâàíèåì, òàêèì êàê ãîëîâêà …„“…†„…ˆ…! îäðåç÷èêè, òðèììåðà ñî ñòðóíîé êóñòîðåçû è òðèììåðû ìîãóò òðèììåðà. áûòü îïàñíû! åáðåæíîå èëè íåïðàâèëüíîå ïðèìåíåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíîé èëè ñìåðòåëüíîé òðàâìå ïîëüçîâàòåëß èëè ˜óìîçàùèòíûå...

 • Page 540

  ‘Ž„…†€ˆ… ‘îäåðæàíèå åðåä çàïóñêîì ïðîñëåäèòå çà ñëåäóþùèì: ŽŸ‘…ˆ… ‘ˆŒ‚Ž‹Ž‚ ‘èìâîëû íà èçäåëèè è/èëè â ‚íèìàòåëüíî ïðî÷åñòü èíñòðóêöèþ ïî ðóêîâîäñòâå: ýêñïëóàòàöèè. ‘Ž„…†€ˆ… ‘îäåðæàíèå …„“…†„…ˆ…! ðîäîëæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå øóìà åðåä çàïóñêîì ïðîñëåäèòå çà äàåò íåèçëå÷èìîå óõóäøåíèå ñëóõà. ñëåäóþùèì: ‚ñåãäà ïîëüçóéòåñü, ïîýòîìó, ‚‚…„…ˆ… ñïåöèàëüíûìè íàóøíèêàìè. “âàæàåìûé...

 • Page 541

  ðàçðàáàòûâàòü, ïðîèçâîäèòü è ðàñïðîñòðàíßòü íà ðûíêå èçäåëèß ñ ìîòîðíûì ïðèâîäîì äëß ðàáîòû â ëåñó è â ñàäó, à òàêæå â ñòðîèòåëüñòâå è â ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå. ”èðìà Husqvarna òàêæå ñòðåìèòñß áûòü âïåðåäè â ýðãîíîìèêå, óäîáñòâå ïîëüçîâàíèß, áåçîïàñíîñòè è ýêîëîãèè, è ïî ýòîé...

 • Page 542

  —’Ž …‘’œ —’Ž? 122LDx-series 122C —òî åñòü ÷òî íà òðèììåðó? ’ðèììåðíàß ãîëîâêà 11 Šðûøêà âîçäóøíîãî ôèëüòðà 2 ‡àùèòà ðåæóùåãî îáîðóäîâàíèß 12 ’îïëèâíûé íàñîñ. 3 ’ðóáêà âàëà 13 û÷àã ïîäñîñà 4 åòëåâîé çàõâàò 14 óêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 5 Šóðîê ãàçà 15 “íèâåðñàëüíûé êëþ÷ 6 Šëàâèø...

 • Page 543

  Ž™ˆ… …„ˆ‘€ˆŸ Ž …‡Ž€‘Ž‘’ˆ ‚àæíàß èíôîðìàöèß …„“…†„…ˆ…! àáîòà äâèãàòåëß â çàêðûòîì èëè â ïëîõî ‚€†Ž! ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè ìîæåò ïðèâåñòè ê ñìåðòåëüíîìó èñõîäó â Œàøèíà ïðåäíàçíà÷åíà òîëüêî äëß òðèììåðíîé ðåçóëüòàòå óäóøåíèß èëè çàðàæåíèß ñòðèæêè. óãàðíûì ãàçîì. …äèíñòâåííûìè ïðèñïîñîáëåíèßìè, êîòîðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñß âìåñòå ñ äâèãàòåëåì â êà÷åñòâå...

 • Page 544

  Ž™ˆ… …„ˆ‘€ˆŸ Ž …‡Ž€‘Ž‘’ˆ “ñòðîéñòâà áåçîïàñíîñòè ‡€™ˆ’Y… €“˜ˆŠˆ ‘ëåäóåò ïîëüçîâàòüñß çàùèòíûìè íàóøíèêàìè ìàøèíû ñ äîñòàòî÷íûì çàãëóøàþùèì ýôôåêòîì. ‚ äàííîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàþòñß ðàçëè÷íûå çàùèòíûå ïðèñïîñîáëåíèß ìàøèíû, èõ ðàáîòà, è ïðèâåäåíû îñíîâíûå ïðèíöèïû è ïðàâèëà, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü äëß îáåñïå÷åíèß áåçîïàñíîé ðàáîòû. „ëß òîãî ÷òîáû...

 • Page 545

  Ž™ˆ… …„ˆ‘€ˆŸ Ž …‡Ž€‘Ž‘’ˆ û÷àã áëîêèðîâêè êóðêà ãàçà îñòàåòñß íåïîäâèæíûì. …ñëè ïîñëå ïîñòàíîâêè äðîññåëß â ïîëîæåíèå õîëîñòîãî õîäà ðåæóùèå ëîêèðóþùèé ðû÷àã ãàçà ñëóæèò äëß îáîðóäîâàíèå ïðîäîëæàåò âðàùàòüñß, ñëåäóåò ïðåäîòâðàùåíèß ñëó÷àéíîãî âêëþ÷åíèß ãàçà. ïðîâåðèòü ðåãóëèðîâêó õîëîñòîãî õîäà ðè íàæàòèè íà ïðåäîõðàíèòåëüíûé ðû÷àã (€) êàðáþðàòîðà.

 • Page 546

  Ž™ˆ… …„ˆ‘€ˆŸ Ž …‡Ž€‘Ž‘’ˆ ƒëóøèòåëü …„“…†„…ˆ…! ƒëóøèòåëü êàòàëèçàòîðà ñèëüíî íàãðåâàåòñß â ïðîöåññå ðàáîòû è ïîñëå ðàáîòû íåêîòîðîå âðåìß îñòàåòñß ãîðß÷èì. òî ïðîèñõîäèò è â ðåæèìå ƒëóøèòåëü ïðåäíàçíà÷åí äëß ñíèæåíèß óðîâíß õîëîñòîãî õîäà. ‘îïðèêîñíîâåíèå øóìà è îòâîäà â ñòîðîíó îò ðàáîòàþùåãî ìîæåò...

 • Page 547

  Ž™ˆ… …„ˆ‘€ˆŸ Ž …‡Ž€‘Ž‘’ˆ …„“…†„…ˆ…! ‚ñåãäà âûêëþ÷àéòå äâèãàòåëü ïåðåä òåì, êàê ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå íàä êàêîé- ëèáî ÷àñòüþ ðåæóùåãî îáîðóäîâàíèß. Žíî ïðîäîëæàåò âðàùàòüñß äàæå ïðè îòïóùåííîì äðîññåëå. “äîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî ðåæóùèå îáîðóäîâàíèå îñòàíîâèëîñü ïîëíîñòüþ è îòñîåäèíèòå ïðîâîä îò ñâå÷è çàæèãàíèß, ïðåæäå...

 • Page 548

  ‘ŽŠ€ ‘áîðêà ïåòëåâîé ðóêîßòêè • ‡àêðåïèòå ïûëåçàùèòíûé êîëïà÷îê ãàå÷íûì êëþ÷îì, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âðàùåíèå îñè. • ‡àêðóòèòå òðèììåðíóþ ãîëîâêó íà îñè. ‘áîðêà è ðàçáîðêà • àäåíüòå ïåòëåâîé çàõâàò íà òðóáêó âàëà. äâóõñåêöèîííîãî âàëà îìíèòå,÷òî ïåòëåâîé çàõâàò äîëæåí áûòü (122LDx-series) óñòàíîâëåí ìåæäó ñòðåëêàìè íà òðóáêå âàëà.

 • Page 549

  ‘ŽŠ€ àçáîðêà: • Žñâîáîäèòå ñîåäèíåíèå, ïîâåðíóâ ðó÷êó (êàê ìèíèìóì 3 ðàçà). • ‚òîëêíèòå è óäåðæèâàéòå êíîïêó (‘). “äåðæèâàß íàäåæíî êîíåö äâèãàòåëß, âûòßíèòå ïîäñîåäèíßåìóþ ÷àñòü ïðßìî íàðóæó èç ñîåäèíåíèß. – Russian...

 • Page 550

  îñòîðîæíîñòü ïðè îáðàùåíèè ñ òîïëèâîì. îìíèòå îá îïàñíîñòè • äëß äîñòèæåíèß ëó÷øåãî ðåçóëüòàòà è ïîæàðà, âçðûâîâ è âäûõàíèß ïàðîâ. ìîùíîñòè, ïîëüçóéòåñü ìàñëîì HUSQVARNA äëß äâóõòàêòíûõ äâèãàòåëåé, êîòîðîå îäãîòîâêà òîïëèâíîé ñìåñè ñïåöèàëüíî ñîçäàíî äëß íàøèõ äâóõòàêòíûõ äâèãàòåëåé ñ âîçäóøíûì îõëàæäåíèåì. ‚ˆŒ€ˆ…! Œàøèíà îñíàùåíà äâóõòàêòíûì...

 • Page 551

  ñíèæåíèß ñðîêà åãî ñëóæáû. ïàðàìè. • ðîïîðöèè ñìåøèâàíèß ‡àïðàâêà 1:50 (2%) ñ ìàñëîì äëß äâóõòàêòíûõ äâèãàòåëåé HUSQVARNA. 1:33 (3%) ñ äðóãèìè ìàñëàìè äëß äâóõòàêòíûõ äâèãàòåëåé ñ âîçäóøíûì îõëàæäåíèåì, êëàññà JASO FB/ISO EGB. …„“…†„…ˆ…! „ëß óìåíüøåíèß Œàñëî äëß äâóõòàêòíûõ ðèñêà âîçíèêíîâåíèß ïîæàðà íóæíî...

 • Page 552

  ‡€“‘Š ˆ Ž‘’€Ž‚ ðîâåðêà ïåðåä ïóñêîì ‡àïóñê ’îïëèâíûé íàñîñ: ‘îæìèòå íåñêîëüêî ðàç ðåçèíîâóþ ãðóøó òîïëèâíîãî íàñîñà ïîêà â íåå íå íà÷íåò ïîñòóïàòü òîïëèâî. ƒðóøó íåò íåîáõîäèìîñòè çàïîëíßòü ïîëíîñòüþ. • ðîâåðüòå ãîëîâêó òðèììåðà è çàùèòó òðèììåðà, ÷òîáû îíè íå áûëè ïîâðåæäåíû è ÷òîáû...

 • Page 553

  ‡€“‘Š ˆ Ž‘’€Ž‚ ‚ˆŒ€ˆ…! å âûíèìàéòå ïîëíîñòüþ øíóð è íå âûïóñêàéòå ðó÷êè ñòàðòåðà ïðè ïîëíîñòüþ âûòßíóòîì øíóðå, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ìàøèíû. Žñòàíîâ „âèãàòåëü îñòàíàâëèâàåòñß ïóòåì âûêëþ÷åíèß çàæèãàíèß. ‚ˆŒ€ˆ…! Šîíòàêò îñòàíîâêè àâòîìàòè÷åñêè âîçâðàùàåòñß â ïîëîæåíèå çàïóñêà. ‚î èçáåæàíèå íåïðîèçâîëüíîãî çàïóñêà, êîëïà÷îê çàæèãàíèß...

 • Page 554

  Œ…’Žä €Ž’› Žáùèå ðàáî÷èå èíñòðóêöèè 4 “áåäèòåñü, ÷òî âàì âîçìîæíî ñòîßòü ñòàáèëüíî. ‚€†Ž! ‚ íàñòîßùåì ðàçäåëå ïåðå÷èñëåíû îñíîâíûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, êîòîðûå ñëåäóåò ïðèíèìàòü ïðè ðàáîòå ñ òðèììåðîì. …ñëè âû îêàæåòåñü â ñèòóàöèè, â êîòîðîé âû ïî÷óâñòâóåòå íåóâåðåííîñòü, îñòàíîâèòåñü è çàïðîñèòå ñîâåò ñïåöèàëèñòà. ‘âßæèòåñü ñ âàøèì...

 • Page 555

  Œ…’Žä €Ž’› ’ðèììåðíàß îáðàáîòêà ãàçîíî⠏…„“…†„…ˆ…! è ïîëüçîâàòåëü òðèììåðíîé ãîëîâêîé ìàøèíîé è íèêòî äðóãîé íå äîëæåí ïûòàòüñß óáèðàòü â ñòîðîíó îòïèëåííûé ìàòåðèàë êîãäà ìîòîð ðàáîòàåò èëè êîãäà âðàùàåòñß ðåæóùåå îáîðóäîâàíèå, òàê êàê ýòî ’ðèììåðíàß ñòðèæêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüÞçíûì òðàâìàì.. •...

 • Page 556

  Œ…’Žä €Ž’› ‘ðåçêà • ’ðèììåð èäåàëüíî ïîäõîäèò äëß ñðåçàíèß òàêîé òðàâû, äî êîòîðîé òðóäíî äîáðàòüñß, ïîëüçóßñü îáû÷íîé ãàçîíîêîñèëêîé. ‚ ïðîöåññå ñðåçêè äåðæèòå ñòðóíó ïàðàëëåëüíî çåìëå. ˆçáåãàéòå ïðèæèìàíèß ãîëîâêè òðèììåðà ê çåìëå, ïîñêîëüêó ìîæíî èñïîðòèòü ãàçîí è ïîâðåäèòü èíñòðóìåíò. • å äîïóñêàéòå ïîñòîßííîãî ñîïðèêîñíîâåíèß...

 • Page 557

  ’…•ˆ—…‘ŠŽ… Ž‘‹“†ˆ‚€ˆ… Šàðáþðàòîð ïîæàðó ïðè ïðßìîì ïîïàäàíèè íà ñóõîé è âîñïëàìåíßþùèéñß ìàòåðèàë. åãóëèðîâêà õîëîñòîãî õîäà åðåä âñåé ðåãóëèðîâêîé, ïðîâåðüòå, ÷òîáû âîçäóøíûé ôèëüòð áûë ÷èñòûì, è ÷òîáû íà íåì áûëî êðûøêè. Žòðåãóëèðóéòå õîëîñòîé õîä âèíòîì õîëîñòîãî õîäà ’, åñëè ýòî íåîáõîäèìî. ‚íà÷àëå ïîâåðíèòå...

 • Page 558

  ‘ëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ñâå÷à áûëà îñíàùåíà ò.í. èçîëßöèåé ðàäèîïîìåõ. …ñëè âàì òðåáóåòñß äîïîëíèòåëüíàß èíôîðìàöèß, îáðàòèòåñü ê ‘îñòàâ ñèñòåìû îõëàæäåíèß: ìåñòíîìó äèëåðó èëè â êîìïàíèþ Husqvarna. ‚îçäóõîçàáîðíèê áëîêà ñòàðòåðà. „âóõñåêöèîííûé âàë 2 åáðà îõëàæäåíèß íà ðóáàøêå öèëèíäðà. ðîèçâîäèòå î÷èñòêó ñèñòåìû îõëàæäåíèß...

 • Page 559

  âîçäóøíîãî ôèëüòðà ìàñëîì. ïåðåäà÷è. ðîïèòûâàíèå âîçäóøíîãî ôèëüòðà ìàñëîì îëüçóéòå âñåãäà ñïåöèàëüíûì ìàñëîì HUSQVARNA äëß âîçäóøíîãî ôèëüòðà, àðò. ž 531 00 92-48. Œàñëî äëß ôèëüòðà ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëü, ïîìîãàþùèé åìó ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòüñß ïî âñåìó ôèëüòðó. ‘òàðàéòåñü, ÷òîáû ìàñëî íå ïîïàäàëî íà êîæó.

 • Page 560

  äåôåêòîâ. ðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòå. Žñìîòðèòå âñå ïðîâîäà è ñîåäèíåíèß. ðîâåðüòå ñöåïëåíèå, ïðóæèíû ñöåïëåíèß è áàðàáàí ñöåïëåíèß íà èçíîñ. ðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòå â àâòîðèçîâàííîé ìàñòåðñêîé. ‡àìåíèòü ñâå÷ó çàæèãàíèß. …ñëè âàì òðåáóåòñß äîïîëíèòåëüíàß èíôîðìàöèß, îáðàòèòåñü ê ìåñòíîìó äèëåðó èëè â êîìïàíèþ Husqvarna. 560 – Russian...

 • Page 561

  ’…•ˆ—…‘Šˆ… •€€Š’…ˆ‘’ˆŠˆ ’åõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 122C 122LDx-series „âèãàòåëü Žáúåì öèëèíäðà, ñì 21,7 21,7 äèàìåòð öèëèíäðà, ìì 32,0 32,0 äëèíà õîäà, ìì Žáîðîòû õîëîñòîãî õîäà, îá/ìèí 2900 2900 åêîìåíäóåìûå ìàêñèìàëüíûå âûñîêèå 7200 9100 îáîðîòû, îá/ìèí ‘êîðîñòü âðàùåíèß íà âûõîäíîé îñè, îá/ìèí 7200 6232 Œaêñèìaëüíaß...

 • Page 562

  ’…•ˆ—…‘Šˆ… •€€Š’…ˆ‘’ˆŠˆ 122LDx-series ‘îîòâåòñòâóþùåå ‡àùèòà ðåæóùåãî ’èï äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå îáîðóäîâàíèß, àðò. ž. Žñü äëß íîæåé ñ ðåçüáîé Œ10 ’ðèììåðíàß ãîëîâêà T25 (òðîñ ¯ 2,0 Ð 2,7 ìì) 574 19 87-01 122C ‘îîòâåòñòâóþùåå ‡àùèòà ðåæóùåãî ’èï äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå îáîðóäîâàíèß, àðò. ž. Žñü...

 • Page 563

  Œû, êîìïàíèß Husqvarna AB, çàðåãèñòðèðîâàííàß ïî àäðåñó S…-561 82 Huskvarna, ˜âåöèß, òåëåôîí +46-36-146500, îáúßâëßåì ïîä ñîáñòâåííóþ èñêëþ÷èòåëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, ÷òî òðèììåðû Husqvarna 122C è 122LD ñ ñåðèéíûìè íîìåðàìè îò 2010 ãîäà è äàëåå (íà òàáëè÷êå äàííûõ ïîñëå öèôð îáîçíà÷àþùèõ ãîä èçãîòîâëåíèß ñëåäóåò ñåðèéíûé íîìåð), ñîîòâåòñòâóþò „ˆ…Š’ˆ‚… ‘Ž‚…’€...

 • Page 564

  “ŒŽ‚§ Ž‡€—…Ÿ ‘èìâîëè íà âèðîá´ òà/àáî â ‚èêîðèñòîâóéòå ëèøå êåð´âíèöòâ´: íåìåòàëåâ´ ãíó÷ê´ íàñàäêè, òàê´ ßê òðèìåðíà ãîëîâêà ´ç òðèìåðíèì øíóðîì. “‚€ƒ€! Ž÷èñí´ ïèëêè, ïèëêè äëß êóù´â òà òðèìåðè ìîæóòü áóòè íåáåçïå÷íèìè! åäáàëå ÷è íåïðàâèëüíå âèêîðèñòàííß ìîæå ñïðè÷èíèòè ñåðéîçíå àáî ñìåðòåëüíå ïîðàíåííß êîðèñòóâà÷à ÷è ´íøèõ ˜óìîâ´...

 • Page 565

  ‡Œ§‘’ ‡ì´ñò äåßê´ ïîðàäè ïåðåä òèì, ßê ïî÷àòè: “ŒŽ‚§ Ž‡€—…Ÿ ‘èìâîëè íà âèðîá´ òà/àáî â êåð´âíèöòâ´: óäü ëàñêà, óâàæíî ïðî÷èòàéòå ïîñ´áíèê ‡Œ§‘’ êîðèñòóâà÷à. ‡ì´ñò “‚€ƒ€! àäòî äîâãà ðîáîòà ïðè äåßê´ ïîðàäè ïåðåä òèì, ßê ïî÷àòè: ñèëüíîìó øóì´ ìîæå ñïðè÷èíèòè ‚‘’“ ïîã´ðøåííß...

 • Page 566

  ´íñòðóìåíòó òà çìîæåòå çãîäîì âèã´äí´øå éîãî ïðîäàòè â ðàç´ ïîòðåáè. Ÿêùî ‚è ïðîäàñòå ´íñòðóìåíò, îáîâ'ßçêîâî ïåðåäàéòå ïîêóïöåâ´ ´ öåé ïîñ´áíèê êîðèñòóâà÷à. äßêó¹ìî çà âèêîðèñòàííß âèðîáó Husqvarna. ‘òðàòåã´ß Husqvarna €‚ Ð ïîñò´éíà ðîçðîáêà íîâèõ âèðîá´â, à òîìó â´í çàëèø๠çà ñîáîþ ïðàâî çì´íèòè êîíñòðóêö´þ ´ çîâí´øí´é âèãëßä âèðîá´â áåç ïîïåðåäíüîãî ïîâ´äîìëåííß. 566 – Ukrainian...

 • Page 567

  ™Ž ¸ ™Ž? 122LDx-series 122C ™î ¹ ùî íà òðèìåð ’ðèìåðíà ãîë´âêà 11 Šðèøêà ïîâ´òðßíîãî ô´ëüòðà 2 ‡àõèñíèé êîæóõ ð´æó÷î» íàñàäêè 12 Ž÷èùåííß ïðîäóâêîþ ïîâ´òðß. 3 ’ðóáêà âàëó 13 ‚àæ´ëü ïîâ´òðßíî» øòîðêè 4 åòåëüíèé òðèìà÷ 14 îñ´áíèê êîðèñòóâà÷à 5 åãóëßòîð äðîñåëß 15 Šîìá´íîâàíèé...

 • Page 568

  ‡€ƒ€‹œ§ €‚ˆ‹€ …‡…Šˆ ‚àæëèâî “‚€ƒ€! îáîòà äâèãóíà â ´çîëüîâàíîìó ÷è ïîãàíî ‚€†‹ˆ‚Ž! ïðîâ´òðþâàíîìó ïðèì´ùåíí´ ìîæå ïðèçâåñòè äî ñìåðò´ âíàñë´äîê ßäóõè äàíèé ´íñòðóìåíò ïðèçíà÷åíî ò´ëüêè äëß ÷è îòðó¹ííß ìîíîêñèäîì âóãëåöþ. ñêîøóâàííß òðàâè ´æó÷´ íàñàäêè, ùî ïåðåë´÷åí´ ó ðîçä´ë´ Ó’åõí´÷í´ “‚€ƒ€! ´êîëè íå äîçâîëßéòå ä´òßì äàí´Ó...

 • Page 569

  ‡€ƒ€‹œ§ €‚ˆ‹€ …‡…Šˆ ‡€•ˆ‘§ €‚“˜ˆŠˆ ‘ïîðßäæåííß äëß áåçïå÷íî» Šîðèñòóéòåñß çàõèñíèìè íàâóøíèêàìè äëß ðîáîòè çìåíøåííß øóìîâîãî íàâàíòàæåííß. ‚ öüîìó ðîçä´ë´ îïèñàíî ñïîðßäæåííß äëß áåçïå÷íî» ðîáîòè ´ éîãî ïðèçíà÷åííß, òà ïîßñíåíî, ßê ïîòð´áíî ïðîâîäèòè ïåðåâ´ðêó òà îáñëóãîâóâàííß äëß ïðàâèëüíîãî ôóíêö´îíóâàííß öüîãî ñïîðßäæåííß. äèâ´òüñß ðîçä´ë...

 • Page 570

  ‡€ƒ€‹œ§ €‚ˆ‹€ …‡…Šˆ ”´êñàòîð äðîñåëß ‚èìèêà÷ ”´êñàòîð äðîñåëß ïðèçíà÷åíèé äëß çàïîá´ãàííß ™îá âèìêíóòè äâèãóí, íàòèñí´òü âèìèêà÷. âèïàäêîâîìó ââ´ìêíåííþ âàæåëß. Šîëè ‚è íàòèñêà¹òå ô´êñàòîð (€) (òîáòî, êîëè ‚è òðèìà¹òå â ðóêàõ ðóê´âÕß), â´í çâ´ëüíß¹ âàæ´ëü (‚). Šîëè ‚è âèïóñêà¹òå ç ðóê ðóê´âÕß, òî ´ ô´êñàòîð, ´ âàæ´ëü...

 • Page 571

  ‡€ƒ€‹œ§ €‚ˆ‹€ …‡…Šˆ ƒëóøíèê ïåðåãð´âàííß äâèãóíà, ùî ìîæå ñïðè÷èíèòè ñåðéîçíå éîãî ïîøêîäæåííß. “‚€ƒ€! ƒëóøíèê, îáëàäíàíèé êàòàë´òè÷íèì ñïàëþâà÷åì âèõëîïíèõ ƒëóøíèê ïðèçíà÷åíèé äëß çìåíøåííß øóì´â òà ãàç´â, äóæå ñèëüíî íàãð´âà¹òüñß ï´ä â´äâîäó âèõëîïíèõ ãàç´â â´ä êîðèñòóâà÷à. ÷àñ ðîáîòè ´ äåßêèé ÷àñ çàëèøà¹òüñß ƒëóøíèê,ßêèé...

 • Page 572

  ‡€ƒ€‹œ§ €‚ˆ‹€ …‡…Šˆ “‚€ƒ€! äåôåêòíà ð´æó÷à íàñàäêà ìîæå çá´ëüøóâàòè ðèçèê àâàð´é. ’ðèìåðíà ãîë´âêà ‚€†‹ˆ‚Ž! Žáîâ'ßçêîâî âïåâí´òüñß, ùî øíóð òðèìåðà íàä´éíî òà ð´âíîì´ðíî íàìîòàíèé íà áàðàáàí, áî ßêùî öüîãî íå çðîáëåíî, òî ´íñòðóìåíò ñòâîðþâàòèìå øê´äëèâó â´áðàö´þ. • Šîðèñòóéòåñß ëèøå ðåêîìåíäîâàíèìè òðèìåðíèìè ãîëîâêàìè òà øíóðàìè. ‚îíè âèïðîáóâàí´...

 • Page 573

  ‡ˆ€Ÿ “ñòàíîâêà ïåòåëüíîãî • ’ðèìàéòå êîâïà÷îê çàõèñòó â´ä ïèëó ãàéêîâèì êëþ÷åì, ùîá çàïîá´ãòè îáåðòàííþ òðèìà÷à âàëà. • “ñòàíîâ´òü ãîëîâêó òðèìåðà íà âàë. Œîíòàæ - äåìîíòàæ äâîõñåêö´éíîãî âàëó (122LDx- • ‡àêð´ï´òü òðèìà÷ íà âàë´. ‡âåðí´òü óâàãó, ùî ïåòåëüíèé òðèìà÷ ïîâèíåí áóòè series) âñòàíîâëåíèé...

 • Page 574

  ‡ˆ€Ÿ äåìîíòàæ: • ‚´äïóñò´òü çÕ¹äíàííß, ïîâåðíóâøè ô´êñóþ÷ó ãîë´âêó (ïðèíàéìí´ 3 ðàçè). • àòèñí´òü òà óòðèìóéòå êíîïêó (C). àä´éíî óòðèìóþ÷è äâèãóí, âèòßãí´òü íàñàäêó âçäîâæ íàïðßìêó çÕ¹äíàííß. 574 – Ukrainian...

 • Page 575

  Žë´ß äëß äâîòàêòíîãî äâèãóíà • äëß îäåðæàííß êðàùèõ ðåçóëüòàò´â “‚€ƒ€! óäüòå îáåðåæí´, ïðàöþþ÷è ç âèêîðèñòîâóéòå ìàñòèëî äëß äâîòàêòíèõ ïàëèâîì. àì'ßòàéòå ïðî íåáåçïåêó äâèãóí´â HUSQVARNA, ùî ñïåö´àëüíî çàãîðßííß, âèáóõó òà âäèõàííß ïðèçíà÷åíå äëß íàøèõ äâîòàêòíèõ äâèãóí´â âèïàð´â. ´ç ïîâ´òðßíèì îõîëîäæåííßì. àëèâî...

 • Page 576

  õîäó. àìÕßòàéòå ïðî íåáåçïåêó • ðîïîðö´» ñóì´ø´ çàãîðßííß, îñîáëèâî êîëè ïðàöþ¹òå 1:50 (2 %) ìàñòèëî äëß äâîòàêòíèõ äâèãóí´â ïîáëèçó ëåãêîçàéìèñòèõ ð´äèí òà HUSQVARNA. âèïàð´â. 1:33 (3%) ïðè âèêîðèñòàíí´ ´íøî» îë´» äëß ‡àïðàâëåííß ïàëèâà äâîòàêòíèõ äâèãóí´â ç ïîâ´òðßíèì îõîëîäæåííßì êëàñèô´êàö´» JASO FB/ISO EGB.

 • Page 577

  “‘Š ’€ ‚ˆŒˆŠ€Ÿ åðåâ´ðêà ïåðåä ïóñêîì ˜òîðêà: åðåâåä´òü øòîðêó ó çàêðèòå ïîëîæåííß. • åðåâ´ðòå ãîëîâêó òðèìåðà òà çàõèñíèé êîæóõ, ùîá âîíè íå áóëè ïîøêîäæåí´ ´ íå ìàëè òð´ùèí. ‡àì´í´òü ãîëîâêó òðèìåðà òà çàõèñíèé êîæóõ, ßêùî âîíè çàçíàëè óäàðó àáî ìàþòü òð´ùèíó. “‚€ƒ€! ðè...

 • Page 578

  ’…•§Š€ ŽŽ’ˆ ‡àãàëüí´ âêàç´âêè äëß ðîáîòè 4 åðåêîíàéòåñß, ùî ‚è ìîæåòå áåçïå÷íî ñòîßòè òà ðóõàòèñß. ‚€†‹ˆ‚Ž! ‚ öüîìó ðîçä´ë´ ðîçãëßíóòî îñíîâí´ ì´ðè áåçïåêè äëß ðîáîòè ç òðèìåðîì. Ÿêùî âèíèêíå ñèòóàö´ß, êîëè ‚è áóäåòå íå âïåâíåí´, ùî ðîáèòè äàë´, çóïèí´òüñß òà ñïèòàéòå...

 • Page 579

  ’…•§Š€ ŽŽ’ˆ ´äñòðèãàííß òðàâè òðèìåðíîþ “‚€ƒ€! ´ êîðèñòóâà÷ó, í´ áóäü-êîìó ãîëîâêîþ ´íøîìó íå äîçâîëß¹òüñß çí´ìàòè çð´çàíèé ìàòåð´àë, ïîêè ïðàöþ¹ äâèãóí àáî îáåðòà¹òüñß íàñàäêà, îñê´ëüêè öå ìîæå ñïðè÷èíèòè ñåðéîçíó òðàâìó. ´äñòðèãàííß åðåä òèì, ßê âèäàëßòè òå, ùî • ’ðèìàéòå òðèìåðíó ãîëîâêó íàä ñàìîþ íàìîòàëîñß...

 • Page 580

  ’…•§Š€ ŽŽ’ˆ Šîñ´ííß • ’ðèìåð ¹ ´äåàëüíèì ð´øåííßì äëß êîñ´ííß òðàâè, äî ßêî» âàæêî äîáðàòèñß çâè÷àéíîþ ãàçîíîêîñàðêîþ. Šîëè êîñèòå, òðèìàéòå øíóð ïàðàëåëüíî äî çåìë´. àìàãàéòåñß íå ïðèòèñêàòè òðèìåðíó ãîëîâêó äî çåìë´, áî öå ìîæå ïîøêîäèòè ßê ´íñòðóìåíò, òàê ´ ãàçîí. •...

 • Page 581

  ’…•§—… Ž‘‹“ƒŽ‚“‚€Ÿ Šàðáþðàòîð ñóõ´ òà ëåãêîçàéìèñò´ ðå÷îâèíè, ìîæóòü ïðèâåñòè äî çàãîðßííß. åãóëþâàííß õîëîñòîãî õîäó åðåä ðåãóëþâàííßì ïåðåêîíàéòåñß, ùî ïîâ´òðßíèé ô´ëüòð ÷èñòèé ´ ùî êðèøêó ïîâ´òðßíîãî ô´ëüòðó âñòàíîâëåíî. Ÿêùî ïîòð´áíî, â´äðåãóëþéòå øâèäê´ñòü õîëîñòîãî õîäó çà äîïîìîãîþ ãâèíòà ðåãóëþâàííß ’. ‘ïî÷àòêó ïîâåðòàéòå ãâèíò ðåãóëþâàííß...

 • Page 582

  äî ïîøêîäæåííß ïîðøíß/öèë´íäðó. åðåêîíàéòåñß, ùî ñâ´÷êà çàïàëåííß ì๠îáìåæóâà÷ íàïðóãè. „îäàòêîâó ´íôîðìàö´þ ‚îíà ñêëàäà¹òüñß ç: ìîæíà îòðèìàòè ó âàøîãî äèëåðà àáî áåçïîñåðåäíüî â êîìïàí´» Husqvarna. ‡àáèðà÷à ïîâ´òðß íà ñòàðòåð´. äâîõñåêö´éíèé âàë 2 åáåð îõîëîäæåííß íà öèë´íäð´. ‘èñòåìó îõîëîäæåííß ñë´ä ÷èñòèòè ðàç íà...

 • Page 583

  Ÿê ïðàâèëî, ìàñòèëî íå ïîòð´áíî çì´íþâàòè, õ´áà ‡àâæäè âèêîðèñòîâóéòå ìàñòèëî äëß ô´ëüòðà ùî ó âèïàäêó ðåìîíòó ïåðåäà÷´. HUSQVARNA, àðò. Ü 531 00 92-48. Œàñòèëî äëß ô´ëüòðà ì´ñòèòü ðîç÷èííèê äëß ð´âíîì´ðíîãî ðîçïèëåííß ïî ô´ëüòðó. ’îìó âàðòî óíèêàòè éîãî ïîïàäàííß íà øê´ðó.

 • Page 584

  ‡àì´í´òü â ðàç´ ïîòðåáè. åðåâ´ðòå âñ´ êàáåë´ é çÕ¹äíàííß. åðåâ´ðòå ç÷åïëåííß, ïðóæèíè ç÷åïëåííß é áàðàáàí ç÷åïëåííß íà çíîñ. ‡àì´í´òü ó ðàç´ ïîòðåáè â öåíòð´ îáñëóãîâóâàííß. „îäàòêîâó ´íôîðìàö´þ ìîæíà îòðèìàòè ó âàøîãî äèëåðà àáî áåçïîñåðåäíüî â êîìïàí´» Husqvarna. 584 – Ukrainian...

 • Page 585

  ’…•§—§ 䀍§ ’åõí´÷í´ äàí´ 122C 122LDx-series äâèãóí ŽáÕ¹ì öèë´íäð´â, ñì 21,7 21,7 ä´àìåòð ðîçòî÷åííß öèë´íäðà äâèãóíà, ìì 32,0 32,0 •´ä, ìì —èñëî îáîðîò´â íà õîëîñòîìó õîäó, îáåðò´â çà 2900 2900 õâèëèíó åêîìåíäîâàíà íàéâèùà øâèäê´ñòü îáåðòàííß íà õîëîñòîìó õîäó, îáåðò´â çà 7200 9100 õâèëèíó...

 • Page 586

  ’…•§—§ 䀍§ 122LDx-series ‡àõèñíèé êîæóõ ð´æó÷î» äîçâîëåí´ àêñåñóàðè ’èï íàñàäêè, €ðò. Ü ´çüáà âàëà äëß íîæà M10 ’ðèìåðíà ãîë´âêà T25 (øíóð ¯ 2,0 Ð 2,7 ìì) 574 19 87-01 122C ‡àõèñíèé êîæóõ ð´æó÷î» äîçâîëåí´ àêñåñóàðè ’èï íàñàäêè, €ðò. Ü ´çüáà âàëà äëß íîæà 3/8 R T25 (øíóð...

 • Page 587

  Œè, Husqvarna €‚, SE-561 82 ì´ñòî •óñêâàðíà, ˜âåö´ß, òåëåôîí: +46-36-146500, çàßâëß¹ìî, ùî òðèìåðè Husqvarna 122C ´ 122LD ´ç ñåð´éíèìè íîìåðàìè, ùî äàòóþòüñß â´ä 2010 ðîêó ´ äàë´ (ð´ê òà ñåð´éíèé íîìåð ÷´òêî çàçíà÷åíî íà ïëàñòèíö´ òåõí´÷íèõ äàíèõ), â´äïîâ´äàþòü âèìîãàì äèðåêòèâè ¸‘.

 • Page 588

  ŽŸ‘…ˆ… € “‘‹Ž‚ˆ’… ŽŽ‡€—…ˆŸ ‘èìâîëè âúðõó ìàøèíàòà è/ ˆçïîëçàéòå óñòîé÷èâè è èëè â ðúêîâîäñòâîòî: íåõëúçãàùè ñå áîòóøè. …„“…†„…ˆ…! Œîòîðíè êîñè, õðàñòîðåçà÷êèòå è òðèìåðèòå ìîãàò äà áúäàò ðåäâèäåíî åäèíñòâåíî çà îïàñíè! åìàðëèâî èëè íåìåòàëíî, ãúâêàâî ðåæåùî íåïðàâèëíî èçïîëçóâàíå ìîæå îáîðóäâàíå, êîåòî îçíà÷àâà äà...

 • Page 589

  ‘š„š†€ˆ… ‘úäúðæàíèå ðåäè ñòàðòèðàíå îáúðíåòå âíèìàíèå íà ñëåäíîòî: ŽŸ‘…ˆ… € “‘‹Ž‚ˆ’… ŽŽ‡€—…ˆŸ ðî÷åòåòå âíèìàòåëíî ðúêîâîäñòâîòî çà ‘èìâîëè âúðõó ìàøèíàòà è/èëè â åêñïëîàòàöèß. ðúêîâîäñòâîòî: ‘š„š†€ˆ… …„“…†„…ˆ…! äúëãîòðàéíîòî ‘úäúðæàíèå èçëàãàíå íà øóì ìîæå äà äîâåäå äî ïîñòîßííî âëîøàâàíå íà ñëóõà. ’àêà ðåäè ñòàðòèðàíå îáúðíåòå âíèìàíèå íà ÷å...

 • Page 590

  ‚š‚…䅍ˆ… “âàæàåìè ïîòðåáèòåëþ! îçäðàâßâàìå âè çà âàøèß èçáîð äà ñå ñïðåòå íà ïðîäóêò íà Husqvarna! Šîìïàíèßòà Husqvarna èìà äúëãà èñòîðèß, ïðîñòèðàùà ñå ÷àê äî 1689 ã., êîãàòî êðàë Šàðë •§ ïîñòðîèë ôàáðèêà çà ïðîèçâîäñòâî íà ìóñêåòè íà áðåãà ðåêà •óñêâàðíà. ˆçáîðúò íà ìßñòîòî - íà ðåêà •óñêâàðíà - áèë ñúâñåì ëîãè÷åí, òúé...

 • Page 591

  Š€Š‚Ž - Šš„…? 122LDx-series 122C Šîå êúäå íà òðèìåðà? ’ðèìåðíàòà ãëàâà 11 Šàïàê çà âúçäóøåí ôèëòúð 2 ‡àùèòà çà ðåæåùîòî îáîðóäâàíå 12 ƒîðèâíà ïîìïà. 3 „âóñåêöèîíåí âàë 13 ‘ìóêà÷ 4 ðèìêîâà ðúêîõâàòêà 14 úêîâîäñòâî çà åêñïëîàòàöèß 5 åãóëàòîð íà äðîñåëíàòà êëàïà 15 Šîìáèíèðàí...

 • Page 592

  Ž™ˆ ˆ‘’“Š–ˆˆ ‡€ …‡Ž€‘€ €Ž’€ ‡àïîìíåòå …„“…†„…ˆ…! àáîòàòà íà äâèãàòåë â çàòâîðåíî èëè ‡€ŽŒ…’…! ëîøîïðîâåòðßâàíî ïîìåùåíèå ìîæå äà äîâåäå äî ñìúðòò ïîðàäè Œàøèíàòà å êîíñòðóèðàíà åäèíñòâåíî çà çàäóøàâàíå èëè îòðàâßíå ñ äîîêîñßâàíå íà òðåâà. âúãëåðîäåí îêèñ. …äèíñòâåíèòå ïðèñïîñîáëåíèß, çà êîèòî å äîïóñòèìî...

 • Page 593

  Ž™ˆ ˆ‘’“Š–ˆˆ ‡€ …‡Ž€‘€ €Ž’€ €’ˆ”Žˆ ‡àùèòíîòî îáîðóäâàíå íà åîáõîäèìî å äà ðàáîòèòå ñ àíòèôîíè, ìàøèíàòà îñèãóðßâàùè äîñòàòú÷åí çàãëóøàâàù åôåêò. ‚ òîçè ðàçäåë ñà îïèñàíè ðàçëè÷íèòå çàùèòíè óñòðîéñòâà íà ìàøèíàòà, òßõíîòî äåéñòâèå, êàêòî è íà÷èíúò çà èçâúðøâàíå íà ïðåãëåä è ïîääðúæêà...

 • Page 594

  Ž™ˆ ˆ‘’“Š–ˆˆ ‡€ …‡Ž€‘€ €Ž’€ ðåãóëàòîðúò íà äðîñåëíàòà êëàïà àâòîìàòè÷íî Šëþ÷ ñòîï çàñòàâà íà ïðàçåí õîä. ˆçïîëçâàéòå êëþ÷à ñòîï çà ñïèðàíå íà äâèãàòåëß. “âåðåòå ñå, ÷å ðåãóëàòîðúò íà äðîñåëíàòà êëàïà å â ïîëîæåíèå íà ïðàçåí õîä, êîãàòî ‚êëþ÷åòå äâèãàòåëß è ñå óáåäåòå, ÷å òîé ñå ôèêñàòîðúò...

 • Page 595

  Ž™ˆ ˆ‘’“Š–ˆˆ ‡€ …‡Ž€‘€ €Ž’€ €óñïóõ …„“…†„…ˆ…! €óñïóñèòå, îáîðóäâàíè ñ êàòàëèçàòîð ñå íàãðßâàò ñèëíî â ïðîöåñà íà ðàáîòà è èçâåñòíî âðåìå ñëåä òîâà. ’îâà å âàëèäíî è çà ïðàçíèß õîä. €óñïóõúò ñâåæäà äî ìèíèìóì ðàâíèùåòî íà „îêîñâàíåòî èì ìîæå äà ïðåäèçâèêà øóìà...

 • Page 596

  Ž™ˆ ˆ‘’“Š–ˆˆ ‡€ …‡Ž€‘€ €Ž’€ …„“…†„…ˆ…! ‘ïèðàéòå âèíàãè äâèãàòåëß ïðåäè äà çàïî÷íåòå äà ðàáîòèòå ñ íßêîè ÷àñò îò ðåæåùîòî îáîðóäâàíå. ’î ïðîäúëæàâà äà ñå âúðòè äîðè, êîãàòî ñòå ïóñíàëè ðåãóëàòîðà íà ãàçòà. “áåäåòå ñå, ÷å ðåæåùîòî îáîðóäâàíå å ñïðßëî íàïúëíî è ðàçåäèíåòå...

 • Page 597

  ŒŽ’ˆ€… Œîíòèðàíå íà ïðèìêîâàòà • ‡àäðúæòå ïðàõîóëîâèòåëíàòà ÷àøêà ñ ïîìîùòà íà ãàå÷åí êëþ÷, òàêà- ÷å âàëúò äà ðúêîõâàòêà íå ñå âúðòè. • ‡àâèíòåòå òðèìåðíàòà ãëàâà âúðõó âàëà. Œîíòèðàíå è äåìîíòèðàíå íà äâóñåêöèîíèß âàë (122LDx- • îñòàâåòå ðúêîõâàòêàòà âúðõó äâóñåêöèîíèß âàë. Žáúðíåòå âíèìàíèå, ÷å series) ïðèìêîâàòà...

 • Page 598

  ŒŽ’ˆ€… „åìîíòèðàíå: • àçõëàáåòå ñúåäèíèòåëß êàòî çàâúðòèòå ðú÷êàòà (íàé-ìàëêî 3 ïúòè). • àòèñíåòå è çàäðúæòå áóòîíà (‘). ðèäúðæàéêè çäðàâî êðàß íà äâèãàòåëß, èçäúðïàéòå àêñèàëíî îáîðóäâàíåòî îò ñúåäèíèòåëß. 598 – Bulgarian...

 • Page 599

  Œàñëî çà äâóòàêòîâ äâèãàòåë …„“…†„…ˆ…! ðîßâßâàéòå • ˆçïîëçâàéòå äâóòàêòîâîòî äâèãàòåëíî ïðåäïàçëèâîñò ïðè ðàáîòà ñ ãîðèâîòî. ìàñëî íà HUSQVARNA, êîåòî å ñïåöèàëíî îìíåòå, ÷å èìà îïàñíîñò îò ïîæàð, ïðîèçâåäåíî çà äâóòàêòîâè äâèãàòåëè ñ âçðèâîâå è âäèøâàíå íà ïàðè. âúçäóøíî îõëàæäàíå, çà äà ïîëó÷èòå íàé- äîáúð...

 • Page 600

  ‘úñòàâ íà ñìåñòà îïàñíîñòòà îò ïîæàð, îñîáåíî ïðè ðàáîòà íåäàëå÷ îò îãíåîïàñíè 1:50 (2%) ñ äâóòàêòîâîòî ìàñëî íà âåùåñòâà è/èëè ãàçîâå. HUSQVARNA. 1:33 (3%) ñ äðóãè ìàñëà, ïðåäíàçíà÷åíè çà ‡àðåæäàíå ñ ãîðèâî äâóòàêòîâè äâèãàòåëè ñ âúçäóøíî îõëàæäàíå, êëàñèôèöèðàíè çà JASO FB/ISO EGB.

 • Page 601

  ‘’€’ˆ€… ˆ ˆ‡Š‹ž—‚€… Šîíòðîë ïðåäè ñòàðòèðàíå ‘òàðòèðàíå ƒîðèâíà ïîìïà: îìïàéòå ãóìåíèß ìåõóð íà ãîðèâíàòà ïîìïà äîêàòî ãîðèâîòî çàïî÷íå äà çàïúëâà ìåõóðà. å å íåîáõîäèìî ìåõóðúò äà ñå íàïúëíè èçößëî. • ðîâåðßâàéòå äàëè òðèìåðíàòà ãëàâà è çàùèòàòà íà òðèìåðà ñà â èçïðàâíîñò è äàëè íå...

 • Page 602

  ‘’€’ˆ€… ˆ ˆ‡Š‹ž—‚€… ñòàðòåðà ïðè íàïúëíî èçòåãëåíî ïîëîæåíèå. ’îâà ìîæå äà ïîâðåäè ìàøèíàòà. ˆçêëþ÷âàíå „âèãàòåëßò ñå èçêëþ÷âà, êàòî ñå èçêëþ÷âà çàïàëâàíåòî. ‚ˆŒ€ˆ…! ˆçêëþ÷âàòåëßò àâòîìàòè÷íî ñå âðúùà íà ïúðâîíà÷àëíîòî ñè ïîëîæåíèå. ‡à äà ïðåäîòâðàòèòå íåóìèøëåíî çàïàëâàíå êàïà÷êàòà íà ñâåùòà òðßáâà äà áúäå îòñòðàíåíà...

 • Page 603

  €—ˆ € €Ž’€ Žñíîâíè óêàçàíèß çà ðàáîòà 4 îãðèæåòå ñå äà ìîæåòå äà ñòîèòå è äà ñå ïðåäâèæâàòå áåçîïàñíî. ‡€ŽŒ…’…! ‚ òîçè ðàçäåë ñà èçáðîåíè îñíîâíèòå ïðåäïàçíè ìåðêè, êîèòî òðßáâà äà ñå ñïàçâàò ïðè ðàáîòà ñ òðèìåð. €êî ñå îêàæåòå â ñèòóàöèß, â êîßòî ÷óâñòâóâàòå...

 • Page 604

  €—ˆ € €Ž’€ Šîñåíå íà òðåâà ñ òðèìåðíà ãëàâà …„“…†„…ˆ…! èòî îïåðàòîðúò íà ìàøèíàòà, íèòî íßêîé äðóã òðßáâà äà ñå îïèòâàò äà îòñòðàíßâàò íàðßçàíèß ìàòåðèàë äîêàòî äâèãàòåëßò ðàáîòè èëè „îîêîñßâàíå äîêàòî ðåçåöúò ñå äâèæè, òúé êàòî òîâà ìîæå äà äîâåäå äî ñåðèîçíî •...

 • Page 605

  €—ˆ € €Ž’€ Šîñåíå • ’ðèìåðúò å èäåàëåí çà êîñåíå íà òðåâà íà ìåñòà, êúäåòà òðóäíî ìîæåòå äà èçïîëçâàòå êîñà÷êà. „ðúæòå êîðäàòà óñïîðåäíî íà çåìßòà ïðè êîñåíå. ˆçáßãâàéòå ïðèòèñêàíåòî íà òðèìåðíàòà ãëàâà äî çåìßòà, òúé êàòî ìîæåòå äà íàêúðíèòå òðåâíàòà ïëîù è äà ïîâðåäèòå óðåäà. •...

 • Page 606

  Ž„„š†Š€ Šàðáóðàòîð ñúäúðæàò èñêðè, êîèòî äà ïðåäèçâèêàò ïîæàð, êàãàòî ïîïàäíàò âúðõó ñóõ è ãîðëèâ ìàòåðèàë. åãóëèðîâêà íà îáîðîòèòå íà ïðàçíèß õîä ðåäè âñßêà ðåãóëèðîâêà òðßáâà äà ñå ïîñòàâß ÷èñò âúçäóøåí ôèëòúð è äà ñå íàìåñòè êàïàêúò íà öèëèíäúðà. åãóëèðàéòå îáîðîòèòå íà ïðàçíèß õîä ñ âèíòà íà...

 • Page 607

  Žõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà ñå ñúñòîè îò: å ñíàáäåíà ñúñ çàùèòà îò ðàäèîñìóùåíèß. ‡à ïîâå÷å èíôîðìàöèß ìîæå äà ñå îáúðíåòå êúì “ñòðîéñòâî çà çàñìóêâàíå íà âúçäóõ â âàøèß äèñòðèáóòîð èëè Husqvarna. ñòàðòåðà. àçãëîáßåì äâóñåêöèîíåí âàë 2 Žõëàäèòåëíè ðåáðà â öèëèíäúðà. î÷èñòâàéòå îõëàäèòåëíàòà ñèñòåìà...

 • Page 608

  ñðåäà, ñëåäâà âúçäóøíèßò ôèëòúð äà ñå ñìàæå. ‚èæ ðàçäåë ‘ìàçâàíå íà âúçäóøíèß ôèëòúð. ‘ìàçâàíå íà âúçäóøíèß ôèëòúð ˆçïîëçâàéòå âèíàãè ôèëòúðíî ñìàçî÷íî ìàñëî HUSQVARNA, àðò. £ 531 00 92-48. ”èëòúðíîòî ñìàçî÷íî ìàñëî ñúäúðæà ðàçòâàðßùè âåùåñòâà, êîèòî ãî îëåêîòßâàò è îñèãóðßâàò ðàâíîìåðíîòî ìó ïîåìàíå â ôèëòúðà. îðàäè...

 • Page 609

  ðîâåðåòå âñè÷êè êàáåëè è ñúåäèíåíèß. ðîâåðåòå ñúåäèíèòåëß, ïðóæèíèòå íà ñúåäèíèòåëß è áàðàáàíà íà ñúåäèíèòåëß çà èçíîñâàíå. ðè íåîáõîäèìîñò ïîäìåíåòå â îòîðèçèðàí ñåðâèç. ‘ìåíåòå çàïàëèòåëíàòà ñâåù. ‡à ïîâå÷å èíôîðìàöèß ìîæå äà ñå îáúðíåòå êúì âàøèß äèñòðèáóòîð èëè Husqvarna. Bulgarian – 609...

 • Page 610

  ’…•ˆ—…‘Šˆ •€€Š’…ˆ‘’ˆŠˆ ’åõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè 122C 122LDx-series „âèãàòåë Žáåì íà öèëèíäúðà, ñì 21,7 21,7 „èàìåòúð íà öèëèíäúðà, ìì 32,0 32,0 •îä áóòàëà, ìì Žáîðîòè íà ïðàçåí õîä, îá/ìèí 2900 2900 ðåïîðú÷âàíè ìàêñèìàëíè ñâðúõîáîðîòè, îá/ 7200 9100 ìèí ‘êîðîñò íà âúðòåíåòî íà âîäèìèß âàë, îá/ìèí 7200 6232 Œàêñèìàëíà...

 • Page 611

  ’…•ˆ—…‘Šˆ •€€Š’…ˆ‘’ˆŠˆ 122LDx-series ‡àùèòà çà ðåæåùî îáîðóäâàíå, Žäîáðåíè ïðèñïîñîáëåíèß ’èï àðò. £ åçáà íà îñòà íà ðåçåöà Œ10 ’ðèìåðíàòà ãëàâà T25 (¯ 2,0 - 2,7 mm øíóð) 574 19 87-01 122C ‡àùèòà çà ðåæåùî îáîðóäâàíå, Žäîáðåíè ïðèñïîñîáëåíèß ’èï àðò. £ Žñ...

 • Page 612

  èå, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ˜âåöèß, òåë.: +46-36-146500, óäîñòîâåðßâàìå, ÷å íîæèöèòå çà êîñåíå Husqvarna 122C and 122LD ñúñ ñåðèéíè íîìåðà îò 2010 ã. è ïîñëåäâàùè ãîäèíè (ãîäèíàòà å ßñíî îáîçíà÷åíà âúðõó òèïîâàòà òàáåëêà, ñëåäâàíà îò ñåðèéíèß íîìåð), îòãîâàðßò íà èçèñêâàíèßòà...

 • Page 613

  ∂¶∂•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§ø¡ ™‡Ì‚ÔÏ· ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‹/Î·È ÛÙÔ ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÌË ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ: ÌÂÙ·ÏÏÈο, ‡ηÌÙ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÎÔ‹˜, ‰ËÏ. ÎÔÙÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ Ì ÎÔÙÈÎfi ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! Δ· ÚÈfiÓÈ· ÎÔÚ‰fiÓÈ. ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ÔÈ ı·ÌÓÔÎfiÙ˜ Î·È Ù· ÎÏ·‰Â˘Ù‹ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó·! ∏ ·ÚfiÛ¯ÙË ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·...

 • Page 614

  ¶∂ƒπ∂Ã√M∂¡∞ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∂¶∂•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§ø¡ ™‡Ì‚ÔÏ· ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‹/Î·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ: ..613 ¢È·ß¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ¶∂ƒπ∂Ã√M∂¡∞ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ............614 ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∏ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ¤ÎıÂÛË Û ıfiÚ˘‚Ô ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌfiÓÈÌË ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ ٷ ‚Ï¿‚Ë...

 • Page 615

  ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Husqvarna! H Husqvarna AB ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ¯. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. Greek – 615...

 • Page 616

  Δπ ∂π¡∞π Δπ; 122LDx-series 122C ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ·‰Â˘ÙËÚÈÔ‡ ∫ÔÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ 11 ∫·¿ÎÈ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú·. ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔ‹˜ 12 ∞ÓÙÏ›· η˘Û›ÌÔ˘. ∞ÍÔÓ·˜ 13 ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÛÔÎ ·¤Ú· ∂ÏÏÂÈ„ÔÂȉ‹˜ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ 14 √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ Áη˙ÈÔ‡ 15 ™‡ÓıÂÙÔ ÎÏÂȉ› ¢È·ÎfiÙ˘ ™ÙÔ 16 M˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·...

 • Page 617

  °∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÙ Â ¤Ó· ÎÈÓËÙ‹Ú· ̤۷ Û ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ‹ ™∏M∞¡Δπ∫√! ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ ·ÂÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ı¿Ó·ÙÔ ÏfiÁˆ ·ÛÊ˘Í›·˜ ‹ ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÏfiÁˆ ‰ËÏËÙËÚ›·Û˘ Ì ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¯fiÚÙÔ˘.

 • Page 618

  °∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ øΔ∞™¶π¢∂™ ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚ¿Ù ˆÙ·Û›‰Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Â·Ú΋ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ıÔÚ‡ßÔ˘. ™ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·...

 • Page 619

  °∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Áη˙ÈÔ‡ ¢È·ÎfiÙ˘ ™ÙÔ ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Áη˙ÈÔ‡ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ √ ‰È·ÎfiÙ˘ ™ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ Ûß‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ı¤ÏËÙÔ Ì·ÚÛ¿ÚÈÛÌ·. √Ù·Ó Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÈÓËÙ‹Ú·. (∞) Ȥ˙ÂÙ·È ÛÙË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ (‰ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó Îڷٿ٠ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹), ÙfiÙ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Áη˙ÈÔ‡...

 • Page 620

  °∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ ÛÈÓı‹ÚˆÓ ÚÔηÏ› ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ÛÔß·Ú‹ ßÏ¿ßË. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! √È ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ ÌÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ √ ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚÔ›˜ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È Ôχ ηٿ ÙË ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ıÔÚ‡ßÔ˘ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î·È Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ ¯Ú‹ÛË...

 • Page 621

  °∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÎÔ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∫ÔÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ™∏M∞¡Δπ∫√! μÂ߷Ȉı›Ù ¿ÓÙÔÙ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÚ‰fiÓÈ ÙÔ˘ ÎÏ·‰Â˘ÙËÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ ÛÊȯٿ Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ı· ·Ú¿ÁÂÈ ßÏ·ßÂÚÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜. •...

 • Page 622

  ™À¡∞ƒM√§√°∏™∏ ΔÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ßÚÔ¯ÔÂȉԇ˜ • μȉÒÛÙ ÙËÓ ¯ÔÚÙÔÎÔÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹˜ ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ¿ÍÔÓ· (122LDx-series) • μ¿ÏÙ ÙËÓ ÂÏÏÂÈ„ÔÂȉ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ fiÙÈ Ë ÂÏÏÂÈ„ÔÂȉ‹˜ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ߤÏË Ô˘ ßÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË: •...

 • Page 623

  ™À¡∞ƒM√§√°∏™∏ ∞ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË • ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔ˘ÙfiÓ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ÊÔÚ¤˜). • ¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (C). ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙÚ·ß‹ÍÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË. – Greek...

 • Page 624

  Î·È Û fiϘ ÙȘ ÂÈÛ΢¤˜ Ô˘ ÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È. • °È· ߤÏÙÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÂȉfiÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ‰›¯ÚÔÓÔ Ï¿‰È ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Ù˘ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¢Â›ÍÙ ÌÂÁ¿ÏË HUSQVARNA Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·Û΢·ÛÙ› ÂȉÈο ÁÈ· ÚÔÛÔ¯‹ fiÙ·Ó ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ η‡ÛÈÌÔ. ÙÔ˘˜ ·ÂÚfi„˘ÎÙÔ˘˜ ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ì·˜. ∂¯ÂÙ ÛÙÔÓ ÓÔ˘ Û·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ •...

 • Page 625

  ºƒ√¡Δπ¢∞ ∫∞À™πMø¡ 1:33 (3%) Ì ¿ÏÏ· Ï¿‰È· ÊÙÈ·Á̤ӷ ÁÈ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ °¤ÌÈÛÌ· ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú ·ÂÚfi„˘ÎÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÎÏ¿ÛË JASO FB/ISO EGB. §¿‰È ÁÈ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ï›ÙÚ· μÂÓ˙›ÓË, Ï›ÙÚ· ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! √È ·Ú·Î¿Ùˆ 2% (1:50) 3% (1:33) ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔʇϷ͢ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 0,10 0,15 ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ˘ÚηÁÈ¿˜: 0,20 0,30 ∞Ó·Ì›ÍÙÂ...

 • Page 626

  •∂∫π¡∏M∞ ∫∞π ™Δ∞M∞Δ∏M∞ ∂ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ∂ÎΛÓËÛË ∞ÓÙÏ›· η˘Û›ÌÔ˘: ¶·Ù‹ÛÙ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ η˘Û›ÌÔ˘ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì η‡ÛÈÌÔ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜. • ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ÎÔÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÎÔ‹˜...

 • Page 627

  •∂∫π¡∏M∞ ∫∞π ™Δ∞M∞Δ∏M∞ ¶ƒ√™√Ã∏! MËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÂχıÂÚË ÙË Ï·ß‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ ÂÎΛÓËÛ˘ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÚ·ßËÁ̤ÓÔ. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ™Ù·Ì¿ÙËÌ· √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ì ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·Ó¿ÊÏÂ͢. ¶ƒ√™√Ã∏! √ ‰È·ÎfiÙ˘ ÛÙÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÂÎΛÓËÛ˘. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ·ÎÔ‡ÛÈ· ÂÎΛÓËÛË...

 • Page 628

  Δ∂áπ∫∏ ∂ƒ°∞™π∞™ °ÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ μÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓÂı›ÙÂ Î·È Ó· ÛÙ·ı›Ù Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™∏M∞¡Δπ∫√! ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ß·ÛÈΤ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì ÎÏ·‰Â˘Ù‹ÚÈ. ∂¿Ó ßÚÂı›Ù Û ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Û·ÛÙ ߤ߷ÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌßÔ˘Ï¢Ù›ÙÂ...

 • Page 629

  Δ∂áπ∫∏ ∂ƒ°∞™π∞™ ∫Ô‹ ¯fiÚÙÔ˘ Ì ÎÂÊ·Ï‹ ÎÔ‹˜ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! √‡ÙÂ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, Ô‡Ù ηӤӷ˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ ÎÔÌ̤ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ‹ fiÙ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ô ÃÏÔÔÎÔ‹ ÎÔÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚ› Ó·...

 • Page 630

  Δ∂áπ∫∏ ∂ƒ°∞™π∞™ ∫Ô‹ • ΔÔ ÎÏ·‰Â˘Ù‹ÚÈ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ¯fiÚÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì›· Û˘Ó‹ı˘ Ì˯·Ó‹ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÁÚ·ÛȉÈÔ‡. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔÚ‰fiÓÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ∞ÔʇÁÂÙ ӷ Ȥ˙ÂÙ ÙËÓ ÎÔÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ηıÒ˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÁÚ·Û›‰È...

 • Page 631

  ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∫·ÚÌ˘Ú·Ù¤Ú ˘ÚηÁÈ¿, ·Ó ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÍËÚfi Î·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ ˘ÏÈÎfi. ƒ‡ıÌÈÛË ÛÙÚÔÊÒÓ ·Ó¿ ÏÂÙfi ÚÂÏ·ÓÙ› ¶ÚÈÓ