Download  Print this page

Husqvarna 122ldx SERIES Operator's Manual

Hide thumbs
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

Advertisement

Table of Contents
GB Operator's manual 2-23
SE Bruksanvisning 24-45
DK Brugsanvisning 46-67
NO Bruksanvisning 68-89
FI
Käyttöohje 90-111
DE Bedienungsanweisung 112-134
FR Manuel d'utilisation 135-158
NL Gebruiksaanwijzing 159-181
ES Manual de instrucciones 182-204
PT Instruções para o uso 205-227
IT
Istruzioni per l'uso 228-250
EE Käsitsemisõpetus 251-272
LV
Lieto‰anas pamÇc¥ba 273-294
LT
Naudojimosi instrukcijos 295-316
SI
Navodila za uporabo 317-338
HU Használati utasítás 339-360
PL Instrukcja obs∏ugi 361-383
CZ Návod k pouÏití 384-405
SK Návod na obsluhu 406-427
HR Priruãnik 428-449
RS Priruãnik 450-471
BA Uputstvo o upotrebi 472-494
RO Instrucöiuni de utilizare 495-516
TR Kullanım kılavuzu 517-538
RU óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè 539-563
UA îñ´áíèê
êîðèñòóâà÷à 564-587
BG úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß 588-612
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 613-637
122C
122LD
x-series

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna 122ldx SERIES

  Summary of Contents for Husqvarna 122ldx SERIES

 • Page 1 GB Operator’s manual 2-23 PL Instrukcja obs∏ugi 361-383 SE Bruksanvisning 24-45 CZ Návod k pouÏití 384-405 DK Brugsanvisning 46-67 SK Návod na obsluhu 406-427 NO Bruksanvisning 68-89 HR Priruãnik 428-449 Käyttöohje 90-111 RS Priruãnik 450-471 DE Bedienungsanweisung 112-134 BA Uputstvo o upotrebi 472-494 FR Manuel d’utilisation 135-158 RO Instrucöiuni de utilizare 495-516 NL Gebruiksaanwijzing 159-181...
 • Page 2: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Symbols on the machine and/or in Only use non-metallic, flexible the manual: cutting attachments, i.e. trimmer heads with trimmer cord. WARNING! Clearing saws, brushcutters and trimmers can be dangerous! Careless or incorrect use can result in serious or fatal injury to the operator or others.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS Contents Note the following before starting: KEY TO SYMBOLS Symbols on the machine and/or in the manual: ... 2 Please read the operator's manual carefully. CONTENTS Contents ............... 3 WARNING! Long-term exposure to noise can result in permanent hearing Note the following before starting: ......
 • Page 4: Introduction

  Congratulations on your choice to buy a Husqvarna product! Husqvarna is based on a tradition that dates back to 1689, when the Swedish King Karl XI ordered the construction of a factory on the banks of the Husqvarna River, for production of muskets.
 • Page 5: What Is What

  WHAT IS WHAT? 122LDx-series 122C What is what on the grass trimmer? Trimmer head 11 Air filter cover Cutting attachment guard 12 Air purge Shaft 13 Choke control Loop handle 14 Operator′s manual Throttle trigger 15 Combination spanner Stop switch 16 Starter housing Throttle lockout 17 Shaft coupling...
 • Page 6: General Safety Precautions

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Important Personal protective equipment IMPORTANT! IMPORTANT! The machine is only designed for trimming grass. A grass trimmer can be dangerous if used incorrectly or carelessly, and can cause serious or fatal injury to the The only accessories you can operate with this engine operator or others.
 • Page 7: Machine's Safety Equipment

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS BOOTS Throttle lockout Wear sturdy, non-slip boots. The throttle lockout is designed to prevent accidental operation of the throttle control. When you press the lock (A) (i.e. when you grasp the handle) it releases the throttle control (B). When you release the handle the throttle control and the throttle lockout both move back to their original positions.
 • Page 8 GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Stop switch Muffler Use the stop switch to switch off the engine. The muffler is designed to keep noise levels to a minimum and to direct exhaust fumes away from the user. A muffler fitted with a catalytic converter is also designed to reduce harmful exhaust gases.
 • Page 9: Trimmer Head

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Trimmer head WARNING! The inside of the muffler contain chemicals that may be IMPORTANT! carcinogenic. Avoid contact with these elements in the event of a damaged Always ensure the trimmer cord is wound tightly and muffler. evenly around the drum, otherwise the machine will generate harmful vibration.
 • Page 10: Assembly

  ASSEMBLY Fitting the loop handle Assembling and dismantling the two-piece shaft (122LDx-series) • Clip the loop handle onto the shaft. Note that the loop handle must be fitted between the arrows on the shaft. Assembly: • Loosen the coupling by turning the knob. •...
 • Page 11 ASSEMBLY Dismantling: • Loosen the coupling by turning the knob (at least 3 times). • Push and hold the button (C). While securely holding the engine end, pull the attachment straight out of the coupling. – English...
 • Page 12: Fuel Handling

  The transport guard must always be fitted to the cutting attachment when the machine is being Two-stroke oil transported or in storage. • For best results and performance use HUSQVARNA • Secure the machine during transport. two-stroke engine oil, which is specially formulated for •...
 • Page 13: Fueling

  FUEL HANDLING Mixing Fueling • Always mix the petrol and oil in a clean container intended for fuel. • Always start by filling half the amount of the petrol to be used. Then add the entire amount of oil. Mix WARNING! Taking the following (shake) the fuel mixture.
 • Page 14: Starting And Stopping

  STARTING AND STOPPING Check before starting Choke: Set the choke control in the choke position. • Check that the trimmer head and trimmer guard are not damaged or cracked. Replace the trimmer head or trimmer guard if they have been exposed to impact or are cracked.
 • Page 15: Working Techniques

  WORKING TECHNIQUES General working instructions Always hold the machine with both hands. Hold the machine on the right side of your body. IMPORTANT! This section takes up the basic safety precautions for working with a trimmer. If you encounter a situation where you are uncertain how to proceed you should ask an expert.
 • Page 16: Basic Working Techniques

  WORKING TECHNIQUES Basic working techniques Cutting • The trimmer is ideal for cutting grass that is difficult to Always slow the engine to idle speed after each working reach using a normal lawn mower. Keep the cord operation. Long periods at full throttle without any load on parallel to the ground when cutting.
 • Page 17: Maintenance

  MAINTENANCE Carburettor cause fire if directed against dry and combustible material. Adjustment of the idle speed Before any adjustments are made, make sure that the air filter is clean and the air filter cover is fitted. Adjust the idle speed using the idle adjustment screw T, if it is necessary to readjust.
 • Page 18: Cooling System

  CAUTION! Always use the recommended spark plug type! Use of the wrong spark plug can damage the piston/ cylinder. Check that the spark plug is fitted with a suppressor. Ask your dealer or Husqvarna should you need more information. Two-piece shaft The cooling system consists of: Air intake on the starter.
 • Page 19: Air Filter

  See instructions under the heading Oiling the air filter. Oiling the air filter Always use HUSQVARNA filter oil, art. no. 531 00 92-48. The filter oil contains a solvent to make it spread evenly through the filter. You should therefore avoid skin contact.
 • Page 20: Maintenance Schedule

  Check all cables and connections. Check the clutch, clutch springs and the clutch drum for wear. Replace if necessary by an autorized service workshop. Replace the spark plug. NOTE! Ask your dealer or Husqvarna should you need more information. 20 – English...
 • Page 21: Technical Data

  TECHNICAL DATA Technical data 122C 122LDx-series Engine Cylinder displacement, cm 21,7 21,7 Cylinder bore, mm 32,0 32,0 Stroke, mm Idle speed, rpm 2900 2900 Recommended max. speed, rpm 7200 9100 Speed of output shaft, rpm 7200 6232 Max. engine output, acc. to ISO 8893, kW/ rpm 0,6/7800 0,6/7800 Catalytic converter muffler...
 • Page 22 TECHNICAL DATA 122LDx-series Approved accessories Type Cutting attachment guard, Art. no. Blade shaft thread M10 Trimmer head T25 (Ø 2.0 - 2.7 mm cord) 574 19 87-01 122C Approved accessories Type Cutting attachment guard, Art. no. Blade shaft thread 3/8 R T25 (Ø...
 • Page 23: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity (Applies to Europe only) We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare that the grass trimmers Husqvarna 122C and 122LD with serial numbers dating from 2010 onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:...
 • Page 24: Symboler På Maskinen Och/Eller I Bruksanvisningen

  SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen och/eller i Avsedd endast för icke-metallisk bruksanvisningen flexibel skärutrustning, d v s trimmerhuvud med trimmerlina. VARNING! Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i Bulleremissioner till omgivningen bruksanvisningen.
 • Page 25: Innehåll

  INNEHÅLL Innehåll Innan start måste följande observeras: SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen och/eller i Läs igenom bruksanvisningen noggrant. bruksanvisningen ..........24 INNEHÅLL VARNING! Långvarig exponering för Innehåll ..............25 buller kan ge bestående hörselskador. Använd därför alltid godkända Innan start måste följande observeras: ....25 hörselskydd.
 • Page 26: Inledning

  INLEDNING Bäste kund! Gratulerar till Ditt val att köpa en Husqvarna-produkt! Husqvarna har anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl XI lät uppföra en fabrik på stranden av Huskvarnaån för tillverkning av musköter. Placeringen vid Huskvarnaån var logisk, eftersom ån användes för att alstra vattenkraft och på...
 • Page 27: Vad Är Vad

  VAD ÄR VAD? 122LDx-series 122C Vad är vad på trimmern? Trimmerhuvud 11 Luftfilterkåpa Skydd för skärutrustning 12 Bränslepump Riggrör 13 Chokereglage Loophandtag 14 Bruksanvisning Gasreglage 15 Kombinyckel Stoppkontakt 16 Startapparat Gasreglagespärr 17 Riggrörskoppling Tändhatt och tändstift 18 Vinkelväxel Startapparat 19 Påfyllning av smörjmedel, vinkelväxel 10 Bränsletank 20 Medbringare Svenska –...
 • Page 28: Allmänna Säkerhetsinstruktioner

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt VARNING! Tillåt aldrig barn att använda eller vara i närheten av maskinen. VIKTIGT! Eftersom maskinen är utrustad med återfjädrande stoppkontakt och kan Maskinen är endast konstruerad för grästrimning. startas med låg hastighet och kraft på De enda tillbehör du får använda motorenheten som starthandtaget, kan även små...
 • Page 29: Maskinens Säkerhetsutrustning

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER HANDSKAR VARNING! Använd aldrig en maskin med Handskar ska användas när det behövs, t ex vid defekt säkerhetsutrustning. Maskinens montering av skärutrustning. säkerhetsutrustning ska kontrolleras och underhållas som beskrivits i detta avsnitt. Om din maskin inte klarar alla kontrollerna ska serviceverkstad uppsökas för reparation.
 • Page 30 ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Om skärutrustningen roterar med gasreglaget i Ljuddämpare tomgångsläge ska förgasarens tomgångsjustering kontrolleras. Se anvisningar under rubrik Underhåll. Stoppkontakt Ljuddämparen är konstruerad för att ge så låg ljudnivå Stoppkontakten ska användas för att stänga av motorn. som möjligt samt för att leda bort motorns avgaser från användaren.
 • Page 31: Skärutrustning

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Trimmerhuvud VARNING! Ljuddämparen innehåller kemikalier som kan vara VIKTIGT! cancerframkallande. Undvik kontakt med dessa kemikalier ifall ljuddämparen Se alltid till att trimmerlinan lindas hårt och jämnt runt skulle gå sönder. trumman, annars uppstår hälsofarliga vibrationer i maskinen. VARNING! Tänk på att: •...
 • Page 32: Montering

  MONTERING Montering av loophandtag Montering och demontering av delbart riggrör (122LDx-series) • Snäpp loophandtaget över riggröret. Observera att loophandtaget måste monteras mellan pilmarkeringarna på riggröret. Montering: • Lossa kopplingen genom att vrida på vredet. • Linjera styrtappen på tillbehöret (A) med pilen på kopplingen (B).
 • Page 33 MONTERING Demontering: • Lösgör kopplingen genom att vrida vredet (minst 3 varv). • Tryck in och håll in knappen (C). Håll motordelen stadigt och dra tillbehöret rakt ut ur kopplingen. – Svenska...
 • Page 34: Bränslehantering

  • Skärutrustningens transportskydd ska alltid vara Tvåtaktsolja monterat under transport eller förvaring av maskinen. • För bästa resultat och funktion använd HUSQVARNA • Säkra maskinen under transport. tvåtaktsolja, som är speciellt tillverkad för våra • För att undvika ofrivillig start av motorn, ska alltid luftkylda tvåtaktsmotorer.
 • Page 35: Tankning

  BRÄNSLEHANTERING Blandning Tankning • Blanda alltid bensin och olja i en ren behållare godkänd för bensin. • Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som skall tillblandas. Fyll därefter i hela oljemängden. VARNING! Följande försiktighetsåtgärder Blanda (skaka) bränsleblandningen. Fyll återstående minskar brandrisken: mängd bensin.
 • Page 36: Start Och Stopp

  START OCH STOPP Kontroll före start Choke: Ställ chokereglaget i chokeläge. • Kontrollera trimmerhuvudet och trimmerskyddet så att de är oskadade och fria från sprickbildning. Byt trimmerhuvud eller trimmerskydd om de utsatts för slag eller har sprickor. VARNING! När motorn startas med chokereglaget i chokeläge börjar skärutrustningen omedelbart att rotera.
 • Page 37: Arbetsteknik

  ARBETSTEKNIK Allmänna arbetsinstruktioner Använd alltid båda händerna för att hålla i maskinen. Håll maskinen på höger sida av kroppen. VIKTIGT! Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med trimmer. När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning ska du rådfråga en expert.
 • Page 38 ARBETSTEKNIK Grundläggande arbetsteknik Klippning • Trimmern är idealisk för klippning på platser som är Släpp ner motorn på tomgångsvarvtal efter varje svåra att komma åt med en vanlig gräsklippare. Håll arbetsmoment. Längre tids fullvarv utan att motorn linan parallell med marken vid klippning. Undvik att belastas kan ge allvarlig motorskada.
 • Page 39: Underhåll

  UNDERHÅLL Förgasare heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand om avgaserna riktas mot ett torrt och brännbart material. Inställning av tomgångsvarvtalet Innan några justeringar görs, se till att luftfiltret är rent och att luftfilterlocket sitter på. Justera tomgångsvarvtalet med tomgångsskruven T, om omjustering skulle behövas.
 • Page 40: Kylsystem

  OBS! Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp! Felaktigt tändstift kan förstöra kolv/cylinder. Se till att tändstiftet har s.k. radioavstörning. Fråga din återförsäljare för Husqvarna om du behöver mer information. Delbart riggrör Kylsystemet består av: Luftintag i startapparat.
 • Page 41: Luftfilter

  UNDERHÅLL Inoljning av luftfilter Använd alltid HUSQVARNA filterolja, art. nr. 531 00 92- 48. Filteroljan innehåller lösningsmedel för att vara lätt att fördela jämnt i filtret. Undvik därför hudkontakt. Stoppa ned filtret i en plastpåse och häll på filteroljan. Knåda plastpåsen för att fördela oljan. Krama ur filtret i plastpåsen och häll bort överskottsoljan innan filtret...
 • Page 42: Underhållsschema

  Byt om erforderligt. Kontrollera alla kablar och anslutningar. Kontrollera koppling, kopplingsfjädrar och kopplingstrumma med avseende på slitage. Byt om nödvändigt hos auktoriserad serviceverkstad. Byt tändstift. NOTE! Fråga din återförsäljare för Husqvarna om du behöver mer information. 42 – Svenska...
 • Page 43: Tekniska Data

  TEKNISKA DATA Tekniska data 122C 122LDx-series Motor Cylindervolym, cm 21,7 21,7 Cylinderdiameter, mm 32,0 32,0 Slaglängd, mm Tomgångsvarvtal, r/min 2900 2900 Rekommenderat max rusvarvtal, r/min 7200 9100 Varvtal på utgående axel, r/min 7200 6232 Max. motoreffekt enligt ISO 8893, kW/ r/min 0,6/7800 0,6/7800 Katalysatorljuddämpare...
 • Page 44 TEKNISKA DATA 122LDx-series Godkända tillbehör Skydd för skärutrustning, Art. nr. Gänga klingaxel M10 Trimmerhuvud T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm lina) 574 19 87-01 122C Godkända tillbehör Skydd för skärutrustning, Art. nr. Gänga klingaxel 3/8 R Trimmerhuvud T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm lina) 574 47 95-01 T25C (Ø...
 • Page 45: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  Följande standarder har tillämpats: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sverige, har utfört frivillig typkontroll åt Husqvarna AB. Certifikaten har nummer: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Vidare har man intygat överensstämmelse med bilaga V till rådets direktiv 2000/14/EG.
 • Page 46: Symboler På Maskinen Og/Eller I Vejledningen

  SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i Når maskinen kasseres, bør den vejledningen: ikke adskilles. Sørg ved bortskaffelse af maskinen, brændstof eller olie til maskinen ADVARSEL! Rydningssave, altid for, at lokale regler buskryddere og trimmere kan være overholdes. farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.
 • Page 47: Indhold

  INDHOLD Indhold Inden start skal du være opmærksom på følgende: SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i vejledningen: ..46 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. INDHOLD Indhold ..............47 ADVARSEL! Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente Inden start skal du være opmærksom på følgende: høreskader.
 • Page 48: Indledning

  Til vore kunder! Til lykke med dit Husqvarna-produkt! Husqvarna har en historie, der går tilbage til 1689, da kong Karl XI lod opføre en fabrik på bredden af Huskvarna-åen til fremstilling af musketter. Placeringen ved Huskvarna-åen var logisk, da åens vandkraft dermed kunne udnyttes og således fungerede som vandkraftværk.
 • Page 49: Hvad Er Hvad

  HVAD ER HVAD? 122LDx-series 122C Hvad er hvad på trimmeren? Trimmerhoved 11 Luftfilterdæksel Beskyttelse til skæreudstyr 12 Brændstofpumpe Styrestang 13 Choker Loophåndtag 14 Brugsanvisning Gasregulering 15 Kombinøgle Stopkontakt 16 Startaggregat Gasreguleringslås 17 Styrestangskobling Tændhætte og tændrør 18 Vinkelgear Startaggregat 19 Påfyldning af smøremiddel, vinkelgear 10 Brændstoftank 20 Medbringer Danish –...
 • Page 50: Generelle Sikkerhedsinstruktioner

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vigtigt ADVARSEL! Tillad aldrig børn at anvende eller være i nærheden af maskinen. Da VIGTIGT! maskinen er forsynet med en stopkontakt med returfunktion og kan Maskinen er kun konstrueret til græstrimning. startes med lav hastighed og lille kraft på Det eneste tilbehør, du må...
 • Page 51: Maskinens Sikkerhedsudstyr

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HANDSKER ADVARSEL! Brug aldrig en maskine med Handsker skal benyttes, når det er nødvendigt, f.eks. ved defekt sikkerhedsudstyr. Maskinens montering af skæreudstyr. sikkerhedsudstyr skal kontrolleres og vedligeholdes som beskrevet i dette afsnit. Klarer maskinen ikke alle kontrollerne, skal du kontakte et serviceværksted for at få...
 • Page 52 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER kontrollér, at skæreudstyret standser, og at det forbliver i Lyddæmper stilstand. Hvis skæreudstyret roterer med gasreguleringen i tomgangsstilling, skal karburatorens tomgangsjustering kontrolleres. Se anvisningerne under overskriften Vedligeholdelse. Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at give et så Stopkontakt lavt lydniveau som muligt samt lede motorens udstødningsgasser væk fra brugeren.
 • Page 53: Skæreudstyr

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Trimmerhoved ADVARSEL! Lyddæmperen indeholder kemikalier, som kan være VIGTIGT! kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen Sørg altid for, at trimmerlinen rulles hårdt og jævnt på bliver beskadiget. tromlen, ellers opstår der sundhedsfarlige vibrationer i maskinen. ADVARSEL! Husk, at: •...
 • Page 54: Montering

  MONTERING Montering af loophåndtag • Hold støvhætten fast med en skiftenøgle for at forhindre, at akslen drejer. • Skru trimmerhovedet på akslen. Montering og demontering af • Sæt loophåndtaget over styrestangen. Husk, at delbar styrestang (122LDx-series) loophåndtaget skal monteres mellem pilmarkeringerne på...
 • Page 55 MONTERING Demontering: • Løsn koblingsstykket ved at dreje grebet (mindst 3 omgange). • Tryk på knappen (C), og hold den inde. Mens du holder godt fast i motorenden, skal du trække monteringsdelen lige ud af koblingsstykket. – Danish...
 • Page 56: Brændstofhåndtering

  • Blandingsforhold 1:50 (2 %) med HUSQVARNA totaktsolie. Drivmiddel 1:33 (3 %) med andre olier, der er beregnet til BEMÆRK! Maskinen er forsynet med en totaktsmotor og luftafkølede totaktsmotorer i klasserne JASO FB/ISO skal altid anvendes med en blanding af benzin og EGB.
 • Page 57: Tankning

  BRÆNDSTOFHÅNDTERING Blanding Tankning • Bland altid benzin og olie i en ren beholder, der er godkendt til benzin. • Begynd altid med at hælde halvdelen af benzinen i. Hæld derefter al olien i. Bland (ryst) ADVARSEL! Følgende brændstofblandingen. Hæld den resterende mængde sikkerhedsforskrifter mindsker risikoen benzin i.
 • Page 58: Start Og Stop

  START OG STOP Kontrol før start Choker: Stil chokeren i chokestilling. • Kontroller, at trimmerhovedet og trimmerbeskyttelsen er intakte og fri for revner. Udskift trimmerhoved eller trimmerbeskyttelse, hvis de har været udsat for slag eller er revnet. ADVARSEL! Når motoren startes med chokeren i chokerposition, begynder skæreudstyret straks at rotere.
 • Page 59: Arbejdsteknik

  ARBEJDSTEKNIK Generelle arbejdsinstruktioner Hold altid fast om maskinen med begge hænder. Hold maskinen på højre side af kroppen. VIGTIGT! Dette afsnit behandler de grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med en trimmer. Når du kommer ud for en situation, som gør dig usikker med hensyn til fortsat brug, skal du spørge en ekspert til råds.
 • Page 60 ARBEJDSTEKNIK Grundlæggende arbejdsteknik Klipning • Trimmeren er perfekt til at slå græs på steder, hvor det Lad motoren gå i tomgang efter hvert arbejdsmoment. er svært at komme til med en almindelig plæneklipper. Køres motoren i længere tid ved fulde omdrejninger, uden Hold linen parallelt med jorden ved klipning.
 • Page 61: Vedligeholdelse

  VEDLIGEHOLDELSE Karburator som kan forårsage brand, hvis udstødningsgasserne rettes mod et tørt og brændbart materiale. Justering af tomgangsomdrejningstallet Inden der foretages justeringer, skal det kontrolleres, at luftfiltret er rent, og at luftfilterlåget er monteret. Juster omdrejningstallet for tomgang med tomgangsskruen T, hvis der bliver behov for omjustering. Drej først T-skruen med uret, indtil skæreudstyret begynder at rotere.
 • Page 62: Kølesystem

  BEMÆRK! Brug altid anbefalet tændrørstype! Forkert tændrør kan ødelægge stempel/cylinder. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning. Spørg din forhandler eller Husqvarna, hvis du har brug for flere oplysninger. Delbar styrestang Kølesystemet består af: Luftindtag i startaggregat.
 • Page 63: Luftfilter

  Se anvisningerne under overskriften Indsmøring af luftfilter i olie. Indsmøring af luftfilter i olie Brug altid HUSQVARNA filterolie art. nr. 531 00 92-48. Filterolien indeholder opløsningsmiddel, så den er nem at fordele jævnt i filtret. Undgå derfor kontakt med huden.
 • Page 64: Vedligeholdelsesskema

  Udskift den om nødvendigt. Kontrollér alle kabler og tilslutninger. Kontrollér kobling, koblingsfjedre og koblingstromle for slitage. Udskift om nødvendigt delene på et autoriseret serviceværksted. Udskift tændrøret. NOTE! Spørg din forhandler eller Husqvarna, hvis du har brug for flere oplysninger. 64 – Danish...
 • Page 65: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data 122C 122LDx-series Motor Cylindervolumen, cm 21,7 21,7 Cylinderdiameter, mm 32,0 32,0 Slaglængde, mm Tomgangsomdrejninger, o/min. 2900 2900 Anbefalet maks. rusningshastighed, o/min. 7200 9100 Omdrejningstal på udgående aksel, o/min 7200 6232 Maks. motoreffekt iht. ISO 8893, kW/ o/min 0,6/7800 0,6/7800 Lyddæmper med katalysator...
 • Page 66 TEKNISKE DATA 122LDx-series Godkendt tilbehør Type Beskyttelse til skæreudstyr, Art. nr. Klingeaksel med gevind M10 Trimmerhoved T25 (Line med Ø 2,0-2,7 mm) 574 19 87-01 122C Godkendt tilbehør Type Beskyttelse til skæreudstyr, Art. nr. Gevind klingeaksel 3/8 R Trimmerhoved T25 (Line med Ø 2,0-2,7 mm) 574 47 95-01 T25C (Line med Ø...
 • Page 67: Ef-Overensstemmelseserklæring

  EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa) Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf: +46-36-146500, erklærer hermed, at græstrimmerne Husqvarna 122C og 122LD fra 2010 årgangsserienummer og fremad (året angives i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 17.
 • Page 68: Symboler På Maskinen Og/Eller I Bruksanvisningen

  SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i Kun beregnet på ikke metallisk bruksanvisningen: fleksibelt skjæreutstyr, dvs. trimmerhode med trimmertråd. ADVARSEL! Ryddesager, buskryddere og trimmere kan være farlige! Uforsiktig eller feilaktig bruk kan resultere i alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Det er svært viktig at du leser og forstår innholdet i Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs brukerhåndboken.
 • Page 69: Innhold

  INNHOLD Innhold Før start må man legge merke til følgende: SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i Les nøye gjennom bruksanvisningen. bruksanvisningen: ..........68 INNHOLD ADVARSEL! Langvarig eksponering Innhold ..............69 overfor støy kan gi varige hørselsskader. Bruk derfor alltid godkjent hørselsvern. Før start må...
 • Page 70: Innledning

  INNLEDNING Kjære kunde Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna-produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da kong Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av Huskvarnaelven for produksjon av musketter. Plasseringen ved Huskvarnaelven var logisk, ettersom elven ble benyttet til å produsere vannkraft og på den måten utgjorde et vannkraftverk. I de mer enn 300 år Husqvarna-fabrikken har eksistert er det blitt produsert utallige produkter, alt fra vedovner til moderne...
 • Page 71: Hva Er Hva

  HVA ER HVA? 122LDx-series 122C Hva er hva på trimmeren? Trimmerhode 11 Luftfilterdeksel Vern for skjæreutstyr 12 Brennstoffpumpe Riggrør 13 Chokeregulator Loophåndtak 14 Bruksanvisning Gassregulator 15 Kombinøkkel Stoppbryter 16 Startmotor Gassregulatorsperre 17 Riggrørkopling Tennplugghette og tennplugg 18 Vinkelgir Startmotor 19 Påfylling av smøremiddel, vinkelgir 10 Brennstofftank 20 Medbringer Norwegian –...
 • Page 72: Generelle Sikkerhetsinstruksjoner

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Viktig ADVARSEL! La aldri barn bruke eller oppholde seg i nærheten av maskinen. VIGTIG! Ettersom maskinen er utstyrt med tilbakefjærende stoppekontakt og kan Maskinen er bare konstruert for gresstrimming. startes med lav hastighet og kraft på Det eneste tilleggsutstyr du kan bruke motorenheten starthåndtaket, kan selv små...
 • Page 73: Maskinens Sikkerhetsutstyr

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER HANSKER ADVARSEL! Bruk aldri en maskin med Hansker skal brukes ved behov, f eks ved montering av defekt sikkerhetsutstyr. Maskinens skjæreutstyr. sikkerhetsutstyr skal kontrolleres og vedlikeholdes som beskrevet i dette avsnittet. Hvis maskinen ikke består alle kontrollene, må serviceverksted oppsøkes for reparasjon.
 • Page 74 GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER skjæreutstyret stanser og at det blir stående stille. Hvis Lyddemper skjæreutstyret roterer når gassregulatoren står i tomgangsstilling må forgasserens tomgangsjustering kontrolleres. Se anvisninger under overskriften Vedlikehold. Lyddemperen er konstruert for å gi et lydnivå som er så Stoppbryter lavt som mulig, og for å...
 • Page 75: Skjæreutstyr

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Trimmerhode ADVARSEL! Lyddemperen inneholder kjemikalier som kan være VIGTIG! kreftfremkallende. Unngå kontakt med disse elementene dersom lyddemperen Pass alltid på at trimmertråden lindes hardt og jevnt blir skadd. rundt trommelen, ellers oppstår det helseskadelige vibrasjoner i maskinen. ADVARSEL! Husk at: •...
 • Page 76: Montering

  MONTERING Montering av loophåndtak • Hold fast støvkoppen med skiftenøkkel for å unngå at akselen roterer. • Gjeng trimmerhodet på akselen. Montering og demontering av • Snepp loophåndtaket over riggrøret. Legg merke til at delbart riggrør (122LDx-series) loophåndtaket må monteres mellom pilmarkeringene på...
 • Page 77 MONTERING Demontering: • Løsne koplingen ved å dreie skruegrepet (minst 3 omdreininger). • Trykk ned og hold nede knappen (C). Mens du holder godt fast i motorenden, treker du tilbehøret rett ut av koplingen. – Norwegian...
 • Page 78: Brennstoffhåndtering

  Totaktsolje fullstendig service er utført før langtids oppbevaring. • Skjæreutstyrets transportbeskyttelse skal alltid være • For beste resultat og yteevne, bruk HUSQVARNA montert under transport eller oppbevaring av totakts motorolje som er lagd spesielt for våre maskinen. luftkjølte totaktsmotorer. •...
 • Page 79: Fylling Av Brennstoff

  BRENNSTOFFHÅNDTERING Blanding Fylling av brennstoff • Bensin og olje må alltid blandes i en ren beholder som er godkjent for bensin. • Begynn alltid med å helle i halvparten av bensinen som skal blandes. Hell deretter i hele oljemengden. ADVARSEL! Følgende forholdsregler Bland (rist) brennstoffblandingen.
 • Page 80: Start Og Stopp

  START OG STOPP Kontroll før start Choke: Still chokehendelen i choke-stilling. • Kontroller trimmerhodet og trimmerskjermen slik at de er uten skader og fri for sprekkdannelser. Bytt trimmerhode eller trimmerskjerm hvis de er blitt utsatt for slag eller har sprekker. ADVARSEL! Når motoren startes med choken i chokestilling, begynner skjæreutstyret å...
 • Page 81: Arbeidsteknikk

  ARBEIDSTEKNIKK Generelle arbeidsinstruksjoner Bruk alltid begge hender for å holde i maskinen. Hold maskinen på høyre side av kroppen. VIGTIG! Dette avsnittet behandler grunnleggende sikkerhetsregler for arbeid med trimmer. Når du kommer ut for en situasjon som gjør deg usikker på...
 • Page 82 ARBEIDSTEKNIKK Grunnleggende arbeidsteknikk Klipping • Trimmeren er ideell til å slå gresset på steder hvor det Still motoren ned på tomgangsturtall etter hvert er vanskelig å komme til med en vanlig gressklipper. arbeidsmoment. Lengre tids full gass uten at motoren Hold tråden parallelt med bakken ved klipping.
 • Page 83: Vedlikehold

  VEDLIKEHOLD Forgasser Noen lyddempere er utstyrt med et spesielt gnistfangernett. Hvis maskinen er utstyrt med en slik lyddemper, bør nettet rengjøres en gang i uken. Dette Justering av tomgangsturtall gjøres enklest med en stålbørste. På lyddempere uten Før det gjennomføres noen justeringer, sørg for at katalysator bør nettet rengjøres og eventuelt byttes en luftfilteret er rent og at luftfilterlokket sitter på.
 • Page 84: Tennplugg

  OBS! Bruk alltid anbefalt type tennplugg! Feil tennplugg kan ødelegge stempel/sylinder. Påse at tennpluggen har såkalt radiostøyfilter. Kontakt forhandleren eller Husqvarna hvis du trenger mer informasjon. Rengjør luftfilteret etter 25 timers drift, oftere hvis maskinen brukes under forhold med usedvanlig mye støv.
 • Page 85 Vinkelgir Vinkelgiret leveres fra fabrikken fylt med en passende mengde fett. Før maskinen tas i bruk bør man likevel kontrollere at giret er 3/4 fylt med fett. Bruk HUSQVARNA spesialfett. Smøremiddelet i girhuset trenger normalt ikke fornyes bortsett fra ved eventuelle reparasjoner.
 • Page 86: Vedlikeholdsskjema

  Skift om nødvendig. Kontroller alle kabler og forbindelser. Kontroller kopling, koplingsfjærer og koplingstrommel for slitasje. Skift om nødvendig hos autorisert serviceverksted. Skift tennplugg. NOTE! Kontakt forhandleren eller Husqvarna hvis du trenger mer informasjon. 86 – Norwegian...
 • Page 87: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data 122C 122LDx-series Motor Sylindervolum, cm 21,7 21,7 Sylinderdiameter, mm 32,0 32,0 Slaglengde, mm Tomgangsturtall, o/min 2900 2900 Anbefalt maks. ruseturtall, o/min 7200 9100 Turtall på utgående aksel, o/min 7200 6232 Maks. motoreffekt ifølge ISO 8893, kW/ o/min 0,6/7800 0,6/7800 Katalysatorlyddemper...
 • Page 88 TEKNISKE DATA 122LDx-series Godkjent tilbehør Type Skjerm for skjæreutstyr, Art.nr. Gjenge klingeaksel M10 Trimmerhode T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm snor) 574 19 87-01 122C Godkjent tilbehør Type Skjerm for skjæreutstyr, Art.nr. Gjenge bladaksel 3/8 R Trimmerhode T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm snor) 574 47 95-01 T25C (Ø...
 • Page 89: Ef-Erklæring Om Samsvar

  Følgende standarder er blitt tillempet: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sverige, har utført frivillig typekontroll for Husqvarna AB. Sertifikatene har nummer: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Videre er samsvar med vedlegg V i rådsdirektiv 2000/14/EG sertifisert.
 • Page 90: Merkkien Selitykset Koneen Ja/Tai Käyttöohjeen Symbolit

  MERKKIEN SELITYKSET Koneen ja/tai käyttöohjeen Tarkoitettu ainoastaan ei- symbolit: metallisille joustaville terälaitteille, ts. trimmisiimaa käyttävälle trimmipäälle. VAROITUS! Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat olla vaarallisia! Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. On erittäin tärkeää, että luet ja ymmärrät Melupäästöt ympäristöön Euroopan käyttöohjeen sisällön.
 • Page 91: Sisältö

  SISÄLTÖ Sisältö Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: MERKKIEN SELITYKSET Koneen ja/tai käyttöohjeen symbolit: ....90 Lue käyttöohje huolellisesti. SISÄLTÖ Sisältö ..............91 VAROITUS! Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: ... 91 kuulovammoja. Käytä siksi aina JOHDANTO hyväksyttyjä...
 • Page 92: Johdanto

  Jos myyt koneesi, muista luovuttaa käyttöohje uudelle omistajalle. Kiitämme Husqvarna-tuotteen valitsemisesta! Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 92 – Finnish...
 • Page 93: Koneen Osat

  KONEEN OSAT 122LDx-series 122C Trimmin osat Trimmipää 11 Ilmansuodattimen kotelo Terälaitteen suojus 12 Polttoainepumppu Runkoputki 13 Rikastin Lenkkikahva 14 Käyttöohje Kaasuliipasin 15 Yhdistelmäavain Pysäytin 16 Käynnistin Kaasuliipasimen varmistin 17 Runkoputken liitin Sytytystulpan suojus ja sytytystulppa 18 Kulmavaihde Käynnistin 19 Voiteluaineen täyttöaukko, kulmavaihde 10 Polttoainesäiliö...
 • Page 94: Yleiset Turvaohjeet

  YLEISET TURVAOHJEET Tärkeää VAROITUS! Älä anna koskaan lasten käyttää konetta tai oleskella sen TÄRKEÄÄ! läheisyydessä. Koska koneessa on jousipalautteinen pysäytyskosketin ja se Kone on tarkoitettu ainoastaan ruohon raivaukseen. voidaan käynnistää käynnistyskahvasta Ainoat lisälaitteet, joiden käyttämiseen alhaisella nopeudella ja voimalla, myös moottoriyksikköä...
 • Page 95: Koneen Turvalaitteet

  YLEISET TURVAOHJEET KÄSINEET VAROITUS! Älä koskaan käytä konetta, Käytä käsineitä aina tarvittaessa, esim. terälaitetta jos sen turvalaitteet ovat rikki. Koneen asennettaessa. turvalaitteet on tarkastettava ja pidettävä kunnossa tässä osassa esitetyllä tavalla. Jos koneessasi ilmenee tarkastettaessa puutteita, se on toimitettava huoltoliikkeeseen korjattavaksi. Kaasuliipasimen varmistin SAAPPAAT Varmistin estää...
 • Page 96 YLEISET TURVAOHJEET tarkasta, että terälaite pysähtyy ja pysyy liikkumattomana. Äänenvaimennin Jos terälaite pyörii, kun kaasuliipasin on joutokäyntiasennossa, on kaasuttimen joutokäyntisäätö tarkastettava. Katso otsikon Kunnossapito alla annetut ohjeet. Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman Pysäytin alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. Katalysaattorilla varustettu äänenvaimennin Moottori on pysäytettävä...
 • Page 97: Terälaite

  YLEISET TURVAOHJEET Trimmipää VAROITUS! Äänenvaimennin sisältää kemikaaleja, jotka saattavat olla TÄRKEÄÄ! karsinogeenisiä. Vältä kosketusta näihin osiin, mikäli käsittelet vaurioitunutta Varmista aina, että trimmisiima kelautuu tiukalle ja äänenvaimenninta. tasaisesti puolalle, muussa tapauksessa kone aiheuttaa terveydelle haitallista tärinää. VAROITUS! Muista, että • Käytä...
 • Page 98: Asennus

  ASENNUS Lenkkikahvan asennus • Pidä pölysuojusta paikoillaan jakoavaimella estääksesi akselia pyörimästä. • Kierrä leikkauspää akselille. Jaettavan runkoputken asennus • Paina lenkkikahva runkoputken päälle. Huomaa, että ja irrotus (122LDx-series) lenkkikahva täytyy asentaa runkoputkeen merkittyjen nuolien väliin. Asennus: • Avaa liitäntä kääntämällä nuppia. •...
 • Page 99 ASENNUS Irrotus: • Avaa liitäntä nuppia kiertämällä (vähintään 3 kertaa). • Työnnä ja pidä nappia (C). Pidä moottoripäätä hyvin kiinni ja vedä varsi suoraan ulos liitännästä. – Finnish...
 • Page 100: Polttoaineen Käsittely

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaineturvallisuus Bensiini Älä koskaan käynnistä konetta: Jos olet läikyttänyt polttoainetta sen päälle. Pyyhi kaikki roiskeet pois ja anna bensiinin jäännösten haihtua. HUOM! Käytä aina öljysekoitteista laatubensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 90 (RON). Jos koneesi on Jos olet läikyttänyt polttoainetta itsesi päälle tai varustettu katalysaattorilla (ks.
 • Page 101: Tankkaus

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Sekoitus Tankkaus • Sekoita bensiini ja öljy aina puhtaassa bensiinille hyväksytyssä astiassa. • Lisää aina ensin puolet sekoitettavasta bensiinistä. Lisää sen jälkeen koko öljymäärä. Sekoita (ravista) VAROITUS! Seuraavat turvatoimet polttoaineseosta. Lisää loput bensiinistä. vähentävät tulipalon vaaraa: • Sekoita (ravista) polttoaineseos huolellisesti ennen koneen polttoainesäiliön täyttämistä.
 • Page 102: Käynnistys Ja Pysäytys

  KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Tarkastus ennen käynnistystä Rikastin: Aseta rikastin rikastusasentoon. • Tarkasta, että trimmipää ja trimmisuojus ovat ehjät ja ettei niissä ole halkeamia. Vaihda trimmipää tai trimmisuojus, jos niihin on kohdistunut iskuja tai niissä on halkeamia. VAROITUS! Kun moottori käynnistetään rikastin rikastusasennossa, terälaite alkaa pyöriä...
 • Page 103: Perustekniikka

  PERUSTEKNIIKKA Yleiset työohjeet Käytä aina molempia käsiä koneen kiinnipitämiseen. Pidä konetta kehon oikealla puolella. TÄRKEÄÄ! Tässä osassa käsitellään trimmin käyttöön liittyviä yleisiä turvamääräyksiä. Kun joudut tilanteeseen, jossa trimmin käytön jatkaminen tuntuu epävarmalta, on sinun kysyttävä neuvoa asiantuntijalta. Käänny jälleenmyyjäsi tai huoltoliikkeesi puoleen.
 • Page 104 PERUSTEKNIIKKA Ruohontrimmaus trimmipäällä Leikkuu • Trimmi on ihanteellinen työkalu ruohon leikkuuseen paikoista, joihin on vaikea päästä tavallisella ruohonleikkurilla. Pidä siimaa maanpinnan suuntaisesti ruohoa leikattaessa. Vältä painamasta Trimmaus trimmipäätä maata vasten, koska se voi pilata nurmikon ja vaurioittaa työvälinettä. • Pidä trimmipää hieman maanpinnan yläpuolella ja kallista sitä.
 • Page 105: Kunnossapito

  KUNNOSSAPITO Kaasutin tulipalon, jos pakokaasut suunnataan kohti kuivaa ja palavaa materiaalia. Joutokäynnin säätäminen Tarkasta ennen säätöjen tekemistä, että ilmansuodatin on puhdas ja että ilmansuodattimen kansi on paikallaan. Säädä joutokäynti joutokäyntiruuvilla T, jos uusintasäätö on tarpeen. Kierrä T-ruuvia ensin myötäpäivään, kunnes terälaite alkaa pyöriä.
 • Page 106: Jäähdytysjärjestelmä

  KUNNOSSAPITO Jäähdytysjärjestelmä suunnilleen kuukauden käytön jälkeen, tarvittaessa aikaisemmin. Käyntilämpötilan pitämiseksi mahdollisimman alhaisena kone on varustettu jäähdytysjärjestelmällä. HUOM! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! Väärä sytytystulppa voi tuhota männän/sylinterin. Varmista, että sytytystulppa on varustettu nk. radiohäiriöiden poistolla. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys jälleenmyyjään tai Husqvarnaan.
 • Page 107: Ilmansuodatin

  Jos konetta käytetään pölyisissä olosuhteissa, on ilmansuodatin öljyttävä. Ks. otsikon Ilmansuodattimen öljyäminen alla olevat ohjeet. Ilmansuodattimen öljyäminen Käytä aina HUSQVARNA-suodatinöljyä, tuotenro 531 00 92-48. Suodatinöljy sisältää liuotteita, jotta se olisi helppo levittää tasaisesti suodattimelle. Tästä syystä on ihokosketusta vältettävä. Pane suodatin muovipussiin ja kaada päälle suodatinöljyä.
 • Page 108: Huoltokaavio

  KUNNOSSAPITO Huoltokaavio Seuraavassa on esitetty luettelo koneelle suoritettavista huoltotoimista.Useimmat kohdista on kuvattu kappaleessa Huolto. Käyttäjä saa tehdä ainoastaan sellaisia huolto- ja kunnostustehtäviä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Laajemmat toimenpiteet tulee antaa valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi. Kuukausittais Päivittäiset Viikoittaiset Kunnossapito toimenpiteet toimenpiteet toimenpiteet Puhdista kone ulkopuolelta.
 • Page 109: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot 122C 122LDx-series Moottori Sylinteritilavuus, cm 21,7 21,7 Sylinterihalkaisija, mm 32,0 32,0 Iskunpituus, mm Joutokäyntinopeus, r/min 2900 2900 Suositeltu suurin ryntäysnopeus, r/min 7200 9100 Käyttöakselin pyörimisnopeus, r/min 7200 6232 ISO 8893 -standardin mukainen enimmäisteho (kW/ 0,6/7800 0,6/7800 kierr./min) Katalysaattoriäänenvaimennin Kyllä...
 • Page 110 TEKNISET TIEDOT 122LDx-series Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Terälaitteen suojus, Tuotenro Teräakselin kierre M10 Trimmipää T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm siima) 574 19 87-01 122C Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Terälaitteen suojus, Tuotenro Teräakselin kierre 3/8 R Trimmipää T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm siima) 574 47 95-01 T25C (Ø...
 • Page 111: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  Seuraavia standardeja on sovellettu: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Ruotsi, on suorittanut Husqvarna AB:lle vapaaehtoisen tyyppitarkastuksen. Sertifikaattien numerot ovat: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Laite on lisäksi todistetusti direktiivin 2000/14/EY vaatimusten mukainen. Sertifikaatin numero on: 122C - 01/164/068, 122LD - 01/164/067 Huskvarna 31.
 • Page 112: Zeichen Auf Der Maschine Und/Oder Im Handbuch

  SYMBOLERKLÄRUNG Zeichen auf der Maschine und/ Nur für nichtmetallische, flexible oder im Handbuch: Schneidausrüstungen bestimmt, d. h. für Trimmerköpfe mit Trimmerfäden. WARNUNG! Freischneider, Motorsensen und Trimmer können gefährlich sein! Durch nachlässige oder falsche Handhabung können schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle von Anwendern oder anderen Personen Umweltbelastende verursacht werden.
 • Page 113: Inhalt

  INHALT Inhalt Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: SYMBOLERKLÄRUNG Zeichen auf der Maschine und/oder im Handbuch: 112 Die Bedienungsanweisung sorgfältig durchlesen. INHALT Inhalt ..............113 WARNUNG! Eine längerfristige Beschallung mit Lärm kann zu Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: .... 113 bleibenden Gehörschäden führen.
 • Page 114: Einleitung

  Maschine verkaufen, händigen Sie dem neuen Besitzer bitte auch die Bedienungsanleitung aus. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Husqvarna-Produkt entschieden haben. Die Husqvarna AB arbeitet ständig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und behält sich daher das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung, z. B. von Form und Aussehen, vor.
 • Page 115: Was Ist Was

  WAS IST WAS? 122LDx-series 122C Was ist was am Trimmer? Trimmerkopf 11 Luftfiltergehäuse Schutz für die Schneidausrüstung 12 Kraftstoffpumpe. Führungsrohr 13 Choke Loophandgriff 14 Bedienungsanweisung Gashebel 15 Kombischlüssel Stoppschalter 16 Startvorrichtung Gashebelsperre 17 Führungsrohrverbindung Zündkappe und Zündkerze 18 Winkelgetriebe Startvorrichtung 19 Einfüllöffnung für Schmiermittel, winkelgetriebe 10 Kraftstofftank 20 Mitnehmer...
 • Page 116: Allgemeine Sicherheitsvorschriften

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Wichtig WARNUNG! Niemals Kindern erlauben, das Gerät zu benutzen oder sich in WICHTIG! seiner Nähe aufzuhalten. Da das Gerät mit einem rückfedernden Stoppschalter Das Gerät ist nur für das Trimmen von Gras konstruiert. ausgerüstet ist und mit geringer Das einzige Zubehör, für das die Motoreinheit als Geschwindigkeit und Kraft am Antriebsquelle verwendet werden darf, sind die im...
 • Page 117: Sicherheitsausrüstung Des Gerätes

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN AUGENSCHUTZ WICHTIG! Es ist immer ein zugelassener Augenschutz zu tragen. Service und Reparatur des Gerätes erfordern eine Bei der Benutzung eines Visiers ist auch eine Spezialausbildung. Dies gilt besonders für die zugelassene Schutzbrille zu tragen. Zugelassene Sicherheitsausrüstung des Gerätes. Wenn Ihr Gerät Schutzbrillen sind in diesem Falle diejenigen, die die den unten aufgeführten Kontrollanforderungen nicht Normen ANSI Z87.1 für die USA bzw.
 • Page 118 ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Die Gashebelsperre eindrücken und kontrollieren, ob sie Den Schutz auf Schäden und Risse kontrollieren. Den in die Ausgangsstellung zurückkehrt, wenn sie Schutz austauschen, wenn er Schlägen ausgesetzt war losgelassen wird. oder Risse aufweist. Immer den empfohlenen Schutz für die jeweilige Schneidausrüstung verwenden.
 • Page 119: Schneidausrüstung

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Regelmäßig kontrollieren, ob der Schalldämpfer fest am WARNUNG! Den Motor immer abstellen, Gerät montiert ist. bevor irgendwelche Arbeiten an der Ist der Schalldämpfer Ihres Gerätes mit einem Schneidausrüstung ausgeführt werden. Funkenfangnetz versehen, muss dieses regelmäßig Diese rotiert noch weiter, nachdem der gereinigt werden.
 • Page 120: Montage

  MONTAGE Montage des Loophandgriffs • Den Staubschutz mit dem Rollgabelschlüssel festhalten, damit die Achse nicht rotieren kann. • Den Trimmerkopf auf die Achse schrauben. • Den Loophandgriff auf das Führungsrohr klemmen. Bitte beachten, dass der Loophandgriff zwischen den Pfeilmarkierungen am Führungsrohr montiert werden muss.
 • Page 121: Montage Und Demontage Des Zerlegbaren Führungsrohrs

  MONTAGE Montage und Demontage des Demontage: zerlegbaren Führungsrohrs • Lösen Sie die Kupplung, indem Sie den Knauf (mindestens dreimal) drehen. (122LDx-series) Montage: • Halten Sie die Taste (C) gedrückt. Halten Sie das • Lösen Sie die Kupplung, indem Sie den Knauf Motorende sicher fest und ziehen Sie das drehen.
 • Page 122: Umgang Mit Kraftstoff

  Benzin und Zweitaktöl zu betreiben. Damit das • Mischungsverhältnis Mischungsverhältnis richtig ist, muss die beizumischende 1:50 (2 %) mit HUSQVARNA-Zweitaktöl. Ölmenge unbedingt genau abgemessen werden. Wenn 1:33 (3 %) mit anderen Ölen für luftgekühlte kleine Kraftstoffmengen gemischt werden, wirken sich Zweitaktmotoren der Klasse JASO FB/ISO EGB.
 • Page 123: Tanken

  UMGANG MIT KRAFTSTOFF Tanken Benzin, Liter Zweitaktöl, Liter 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 WARNUNG! Folgende 0,30 0,45 Vorsichtsmaßnahmen verringern die Feuergefahr: 0,40 0,60 Den Kraftstoff draußen in Abwesenheit Mischen von Funken und Flammen mischen und • Benzin und Öl stets in einem sauberen, für Benzin eingießen.
 • Page 124: Starten Und Stoppen

  STARTEN UND STOPPEN Kontrolle vor dem Start Starten Kraftstoffpumpe: Mehrmals auf die Gummiblase der Kraftstoffpumpe drücken, bis diese sich mit Kraftstoff zu füllen beginnt. Die Blase braucht nicht ganz gefüllt zu werden. • Trimmerkopf und Trimmerschutz auf Schäden und Risse kontrollieren. Wenn Trimmerkopf oder Trimmerschutz Risse haben oder Schlägen ausgesetzt gewesen sind, müssen sie ausgetauscht werden.
 • Page 125 STARTEN UND STOPPEN Stoppen Zum Abstellen des Motors die Zündung ausschalten. ACHTUNG! Der Stoppschalter geht automatisch in die Startstellung zurück. Um ein ungewolltes Starten zu vermeiden, muss bei Montage, Kontrolle und/oder Wartung daher stets die Zündkappe von der Zündkerze entfernt werden. –...
 • Page 126: Arbeitstechnik Allgemeine Arbeitsvorschriften

  ARBEITSTECHNIK Allgemeine Arbeitsvorschriften Sicherstellen, dass Sie sicher gehen und stehen können. WICHTIG! Dieser Abschnitt behandelt grundlegende Sicherheitsregeln für die Arbeit mit einem Trimmer. Wenn Sie in eine Situation kommen, die Sie in Bezug auf die weitere Anwendung des Geräts verunsichert, lassen Sie sich von einem Experten beraten.
 • Page 127 ARBEITSTECHNIK Bei dieser Technik wird der Faden verstärkt WARNUNG! Vorsicht bei abgenutzt. weggeschleuderten Gegenständen.Stets einen zugelassenen Augenschutz tragen.Niemals über den Schutz der Schneidausrüstung beugen.Hochgeschleuderte Steine, Unrat usw. können die Augen treffen und Blindheit oder schwere Verletzungen • Bei der Arbeit an Steinen, Ziegeln, Beton, verursachen.
 • Page 128: Wartung

  WARTUNG Vergaser einen Brand verursachen können, wenn die Abgase auf trockenes und brennbares Material gerichtet werden. Einstellung der Leerlaufdrehzahl Vor den Einstellungen dafür sorgen, dass der Luftfilter sauber und der Luftfilterdeckel angebracht ist. Wenn eine Anpassung erforderlich wird, die Leerlaufdrehzahl mit der Leerlaufschraube T einstellen. Die Schraube T zunächst im Uhrzeigersinn drehen, bis die Schneidausrüstung sich zu drehen beginnt.
 • Page 129: Kühlsystem

  Zündkerze eine sog. Funkentstörung hat. Weitere Das Kühlsystem einmal pro Woche mit einer Bürste Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder reinigen, bei schwierigen Verhältnissen öfter. Eine Husqvarna. Verschmutzung oder Verstopfung des Kühlsystems führt Zerlegbares Führungsrohr zur Überhitzung des Gerätes, die Schäden an Zylinder und Kolben zur Folge haben kann.
 • Page 130: Luftfilter

  Fett gefüllt. Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, Reinigung des Luftfilters sollte jedoch kontrolliert werden, ob das Getriebe zu 3/4 mit Fett gefüllt ist. HUSQVARNA Spezialfett verwenden. Das Luftfiltergehäuse demontieren und den Filter herausnehmen. Den Filter in warmer Seifenlauge waschen.
 • Page 131: Wartungsschema

  Risse oder andere Schäden untersuchen.Bei Bedarf austauschen. Alle Kabel und Anschlüsse kontrollieren. Kupplung, Kupplungsfedern und Kupplungstrommel auf Verschleiß kontrollieren.Bei Bedarf von einer autorisierten Servicewerkstatt austauschen lassen. Zündkerze austauschen. NOTE! Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Husqvarna. German – 131...
 • Page 132: Technische Daten

  TECHNISCHE DATEN Technische Daten 122C 122LDx-series Motor Hubraum, cm 21,7 21,7 Bohrung, mm 32,0 32,0 Hublänge, mm Leerlaufdrehzahl, U/min 2900 2900 Empfohlene max. Drehzahl, unbelastet, U/min 7200 9100 Drehzahl der Abtriebswelle, U/min 7200 6232 Motorhöchstleistung gemäß ISO 8893, kW/ U/min 0,6/7800 0,6/7800 Katalysatorschalldämpfer...
 • Page 133 TECHNISCHE DATEN 122LDx-series Schutz für die Schneidausrüstung, Zugelassenes Zubehör Teile-Nr. Gewinde Klingenachse M10 Trimmerkopf T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm Faden) 574 19 87-01 122C Schutz für die Schneidausrüstung, Zugelassenes Zubehör Teile-Nr. Gewinde Klingenachse 3/8 R T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm Faden) 574 47 95-01 Trimmerkopf T25C (Ø...
 • Page 134: Eg-Konformitätserklärung

  Die Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46-36-146500, erklärt hiermit, dass die Rasentrimmer Husqvarna 122C und 122LD von den Seriennummern des Baujahrs 2010 an (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften der RICHTLINIE DES RATES entsprechen: - vom 17.
 • Page 135 EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine et/ou Destiné uniquement à des dans le manuel : équipements de coupe flexibles et non métalliques, c’est-à-dire les têtes de désherbage avec fil. AVERTISSEMENT! Les débroussailleuses et les coupe-herbes peuvent être dangereux! Une utilisation erronée ou négligente peut occasionner des blessures graves, voire mortelles pour l’utilisateur ou d’autres personnes.
 • Page 136: Sommaire

  SOMMAIRE Sommaire Contrôler les points suivants avant la mise en marche: EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine et/ou dans le manuel : . 135 Lire attentivement le manuel d’utilisation. SOMMAIRE Sommaire ............. 136 AVERTISSEMENT! Une exposition prolongée au bruit risque de causer des Contrôler les points suivants avant la mise en lésions auditives permanentes.
 • Page 137: Introduction

  Cher client, Félicitations pour ce choix d’un produit Husqvarna. Husqvarna a vu le jour en 1689 lorsque le roi Karl XI décida de construire un arsenal pour la fabrication des mousquets au bord de la rivière Huskvarna. Le choix de l’emplacement était logique puisque la rivière Huskvarna servait à...
 • Page 138: Quels Sont Les Composants

  QUELS SONT LES COMPOSANTS? 122LDx-series 122C Quels sont les composants du coupe-herbe? Tête de désherbage 11 Capot de filtre à air Protection pour l’équipement de coupe 12 Pompe à carburant Tube de transmission 13 Commande de starter Poignée anneau 14 Manuel d’utilisation Commande de l’accélération 15 Clé...
 • Page 139: Instructions Générales De Sécurité

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Important! AVERTISSEMENT! Ne jamais laisser des enfants utiliser la machine ou se tenir à IMPORTANT! proximité. La machine est équipée d'un interrupteur d'arrêt à détente et peut être La machine est conçue uniquement pour le démarrée par une activation à faible désherbage.
 • Page 140: Équipement De Sécurité De La Machine

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ PROTÈGE-YEUX n'est pas effectuée correctement et si les mesures d'entretien et/ou de réparation ne sont pas effectuées de Toujours porter des protège-yeux homologués. L’usage manière professionnelle. Pour obtenir de plus amples d’une visière doit toujours s’accompagner du port de informations, contacter l'atelier de réparation le plus lunettes de protection homologuées.
 • Page 141 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Protection pour l’équipement de coupe Appuyer sur le blocage de l’accélération et vérifier qu’il revient de lui-même en position initiale quand il est relâché. Cette protection a pour but d’empêcher que des objets ne soient projetés en direction de l’utilisateur. La protection prévient aussi le contact entre l’utilisateur et l’équipement de coupe.
 • Page 142: Équipement De Coupe

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Silencieux AVERTISSEMENT! L’intérieur du silencieux contient des produits chimiques pouvant être cancérigènes. Eviter tout contact avec ces éléments si le silencieux est endommagé. Le silencieux est conçu pour réduire au maximum le niveau sonore et détourner les gaz d’échappement loin de l’utilisateur.
 • Page 143 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Tête de désherbage IMPORTANT! Veiller à ce que le fil du coupe-herbe soit toujours enroulé de manière serrée et régulière autour du tambour, autrement la machine produit des vibrations dangereuses pour la santé. • N’utiliser que les têtes de désherbage et les fils recommandés.
 • Page 144: Montage

  MONTAGE Montage de la poignée en boucle • Maintenir le pare-poussière avec la clé à griffes pour l’empêcher de tourner. • Visser la tête de désherbage sur l’arbre. • Placer la poignée anneau sur le tube de transmission. Noter que la poignée anneau doit être montée entre les flèches indicatrices situées sur le tube de transmission.
 • Page 145: Montage Et Démontage D'un Tube De Transmission Démontable

  MONTAGE Montage et démontage d’un tube Démontage: de transmission démontable • Desserrer le raccord en tournant la manette (au moins 3 fois). (122LDx-series) Montage: • Appuyez sur le bouton (C) et le maintenir enfoncé. • Desserrer le raccord en tournant la manette. Tout en maintenant solidement l’extrémité...
 • Page 146: Manipulation Du Carburant

  • Rapport de mélange d'essence et d’huile deux temps. Afin d’obtenir un 1:50 (2%) avec huile deux temps HUSQVARNA. mélange approprié, il est important de mesurer avec 1:33 (3%) avec d’autres huiles conçues pour des précision la quantité d’huile à mélanger. Pour le mélange moteurs deux temps à...
 • Page 147: Remplissage De Carburant

  MANIPULATION DU CARBURANT Mélange Remplissage de carburant • Toujours effectuer le mélange dans un récipient propre et destiné à contenir de l’essence. • Toujours commencer par verser la moitié de l’essence à mélanger. Verser ensuite la totalité de l’huile. AVERTISSEMENT! Les mesures de Mélanger en secouant le récipient.
 • Page 148: Démarrage Et Arrêt

  DÉMARRAGE ET ARRÊT Contrôles avant la mise en jusqu’à ce que le carburant commence à remplir la poche. Il n’est pas nécessaire de remplir la poche complètement. marche • Contrôler la tête de désherbage et le carter de protection afin de détecter d’éventuels dommages ou fissures.
 • Page 149 DÉMARRAGE ET ARRÊT Arrêt Pour arrêter le moteur, couper l’allumage. REMARQUE! L'interrupteur d'arrêt se remet automatiquement en position de démarrage. Toujours retirer le chapeau de bougie de la bougie lors du montage, contrôle et/ou entretien, afin d'éviter tout démarrage accidentel. –...
 • Page 150: Techniques De Travail

  TECHNIQUES DE TRAVAIL Méthodes de travail Soyez bien en équilibre, les pieds d’aplomb. Ne vous éloignez pas trop. Restez toujours en équilibre et sur vos appuis. IMPORTANT! Toujours tenir la machine avec les deux mains. Tenir Ce chapitre traite des consignes de sécurité de base la machine du côté...
 • Page 151 TECHNIQUES DE TRAVAIL Nettoyage par grattage AVERTISSEMENT! Attention aux objets • La technique du grattage permet d’enlever toute projetés. Toujours utiliser des végétation indésirable. Maintenir la tête de protections homologuées pour les yeux. désherbage juste au-dessus du sol, puis l’incliner. Ne jamais se pencher au-dessus de la Laisser l’extrémité...
 • Page 152: Entretien

  ENTRETIEN Carburateur risquant de causer un incendie si elles entrent en contact avec un matériau sec et inflammable. Réglage du régime de ralenti Pour tous les réglages, le filtre à air doit être propre et son couvercle posé. Régler le régime de ralenti avec le pointeau de ralenti T si un ajustage est nécessaire.
 • Page 153: Système De Refroidissement

  REMARQUE! Toujours utiliser le type de bougie recommandé! Une bougie incorrecte peut endommager le piston/le cylindre. S’assurer que la bougie est dotée d’un antiparasites. Contactez votre revendeur Husqvarna pour obtenir de plus amples informations. Tube de transmission démontable Le système de refroidissement est composé des éléments suivants:...
 • Page 154 filtre à air doit être huilé. Voir le chapitre Huilage du filtre à air. Huilage du filtre à air Toujours utiliser l’huile pour filtre HUSQVARNA, réf. 531 00 92-48. L’huile pour filtre contient un solvant permettant une distribution régulière de l’huile dans tout le filtre.
 • Page 155: Schéma D'entretien

  Inspecter tous les câbles et connexions. Vérifier l’état d’usure de l’embrayage, des ressorts d’embrayage et du tambour d’embrayage. Faire remplacer si nécessaire dans un atelier d’entretien agréé. Remplacer la bougie d’allumage. NOTE! Contactez votre revendeur Husqvarna pour obtenir de plus amples informations. French – 155...
 • Page 156: Caractéristiques Techniques

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques 122C 122LDx-series Moteur Cylindrée, cm 21,7 21,7 Alésage, mm 32,0 32,0 Course, mm Régime de ralenti, tr/min 2900 2900 Régime d'emballement maximal recommandé, tr/min 7200 9100 Régime de l’axe sortant, tr/min 7200 6232 Puissance moteur maxi selon ISO 8893, kW/ tr/min 0,6/7800 0,6/7800 Silencieux avec pot catalytique...
 • Page 157 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 122LDx-series Protection pour équipement de Accessoires homologués Type coupe, réf. Filet axe de lame M10 Tête de désherbage T25 (fil Ø 2.0 - 2.7 mm) 574 19 87-01 122C Protection pour équipement de Accessoires homologués Type coupe, réf. Axe de lame fileté...
 • Page 158: Déclaration Ce De Conformité

  Déclaration CE de conformité (Concerne seulement l’Europe) Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél : +46-36-146500, déclarons que les coupe-herbes Husqvarna 122C et 122LD à partir des numéros de série de l’année de fabrication 2010 et ultérieurement (l’année est clairement indiquée sur la plaque d’identification et suivie d’un numéro de série) sont conformes aux dispositions de la DIRECTIVE...
 • Page 159 VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine en/of in Alleen bedoeld voor niet-metalen de handleiding: flexibele snijuitrusting, d.w.z. trimmerkop met trimmerdraad. WAARSCHUWING! Motorzeisen, bosmaaiers en trimmers kunnen gevaarlijk zijn! Slordig of onjuist gebruik kan resulteren in ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of anderen.
 • Page 160: Inhoud Inhoud

  INHOUD Inhoud Voor het starten moet u rekening houden met de volgende punten: VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine en/of in de handleiding: 159 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig. INHOUD Inhoud ..............160 WAARSCHUWING! Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot Voor het starten moet u rekening houden met de permanente gehoorbeschadiging.
 • Page 161: Inleiding

  Het is op dit terrein dat Husqvarna tegenwoordig actief is. Husqvarna is heden ten dage een van de meest vooraanstaande producenten ter wereld van producten voor bos en tuin met kwaliteit en prestatie als de hoogste prioriteit. De missie is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van gemotoriseerde producten voor bos- en tuinbouw en de bouw- en constructie-industrie.
 • Page 162: Wat Is Wat

  WAT IS WAT? 122LDx-series 122C Wat is wat op de trimmer? Trimmerkop 11 Luchtfilterdeksel Beschermkap voor snijuitrusting 12 Brandstofpomp Steel 13 Chokehendel Loophandvat 14 Gebruiksaanwijzing Gashendel 15 Combisleutel Stopschakelaar 16 Starter Gashendelvergrendeling 17 Steelkoppeling Bougiekap en bougie 18 Hoekoverbrenging Starter 19 Bijvulopening smeermiddel, hoekoverbrenging 10 Brandstoftank 20 Meenemer...
 • Page 163: Algemene Veiligheidsinstructies

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Belangrijk WAARSCHUWING! Sta nooit toe dat kinderen de machine gebruiken of in de BELANGRIJK! buurt van de machine zijn. Omdat de machine is uitgerust met een De machine is uitsluitend bedoeld voor het maaien van terugverende stopschakelaar en kan gras.
 • Page 164: Veiligheidsuitrusting Van De Machine

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OOGBESCHERMING vakkundig worden gedaan. Indien u meer informatie nodig heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de Gebruik altijd goedgekeurde oogbescherming. Wanneer dichtstbijzijnde servicewerkplaats. u een vizier gebruikt moet u ook een goedgekeurde veiligheidsbril gebruiken. Met een goedgekeurde BELANGRIJK! veiligheidsbril wordt een bril bedoeld die voldoet aan norm ANSI Z87.1 voor de VS en EN 166 voor de EU-...
 • Page 165 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Druk de gashendelvergrendeling in en controleer of ze beschermkap voorkomt tevens dat de gebruiker in teruggaat naar de oorspronkelijke positie wanneer u haar aanraking komt met de snijuitrusting. loslaat. Controleer of de gashendel en de Controleer of de beschermkap niet beschadigd is en geen gashendelvergrendeling vlot lopen en of hun barsten vertoont.
 • Page 166: Snijuitrusting

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Controleer of de geluiddemper van uw machine uitgerust BELANGRIJK! is met zo’n net. Gebruik een snijuitrusting alleen samen met de door ons aanbevolen beschermkap! Zie het hoofdstuk Technische gegevens. Zie instructies voor snijuitrusting voor het correct invoeren van de draad en de keuze van de juiste draaddiameter.
 • Page 167: Monteren

  MONTEREN Loophandvat monteren • Monteer de stofkap op de as. De moer moet helemaal omsloten zijn door de stofkap. • Druk het loophandvat op de steel. Let op dat het loophandvat tussen de pijlsymbolen op de steel moet worden gemonteerd. •...
 • Page 168: Deelbare Steel Monteren En Demonteren

  MONTEREN Deelbare steel monteren en Demonteren: demonteren (122LDx-series) • Maak de koppeling los door de knop los te draaien (ten minste drie keer). Monteren: • Maak de koppeling los door de knop los te draaien. • Druk d