Download  Print this page

Samsung NX-M 17mm F1.8 OIS User Manual

Hide thumbs
   

Advertisement

Quick Links

User
Manual
SAMSUNG NX-M 17mm F1.8 OIS
ENG / LIT / EST
This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and
features of your device. Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.
Please refer to the warranty that came with your
product or visit our website www.samsung.com
for after-sales service or inquiries.
A
B
C
English
Before Using This Device
Thank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations used in this manual may differ from
the actual items. Some functions described in this manual may not be available depending on the
camera model. For best performance when using this lens, you must keep the camera's firmware
and the lens' firmware up-to-date. Visit www.samsung.com to download the firmware. NX-M mount
lenses are not compatible with previous NX cameras.
Special Features
This metal lens is small, lightweight, and easy to carry. The lens provides an F1.8 aperture and an
Optical Image Stabilizer function to help you capture sharp, bright, and vivid photos.
Unpacking
Lens, Lens cap, User manual
Layouts
(See illustration
Lens
Lens mount index
1
2
Attaching and Removing the Lens
► To attach the lens,
1
Remove the body cap and the lens cap.
3
2
Align the lens mount index on the lens with the lens mount index on the camera body. Then,
rotate the lens as shown in the illustration until it locks into place. (See illustration
To remove the lens, first turn off the camera. Press and hold the lens release button, then rotate
the lens as shown in the illustration. (See illustration
Specifications
Lens Name
Focal Length
Focal Length in 35 mm Equivalent
Lens Construction-Elements
Lens Construction-Groups
2
Aspherical Elements
XHR Elements
Angle of View
1
Maximum Aperture
Minimum Aperture
Number of Diaphragm Blades
Minimum Focus Distance
Maximum Magnification
Lens Hood
Optical Image Stabilizer
Mount Type
Filter Size
Max. Diameter
Length
Weight (Lens Only, Approx.)
Operating Temperature
Operating Humidity
Specifications may change without notice for better performance.
A
)
Lens contacts
3
B
)
C
)
SAMSUNG NX-M 17mm F1.8 OIS
17 mm
45.9 mm
8
5
2
1
50.5°
F1.8
F11
5
0.18 m
0.11X
Optional
Yes
Samsung NX-M Mount
39 mm
50 mm
27.5 mm
55 g
0–40 °C
5–85 %
Lietuvių
Prieš naudodamiesi prietaisu
Dėkojame, kad įsigijote „Samsung" objektyvą. Šiame vadove naudojamos iliustracijos gali skirtis
nuo tikrų elementų. Dalis šiame vadove aprašomų funkcijų gali būti negalimos priklausomai
nuo fotoaparato modelio. Norėdami gauti geriausius rezultatus naudodami šį objektyvą, turite
užtikrinti, kad naudojama naujausia fotoaparato ir objektyvo programinė aparatinė įranga.
Norėdami atsisiųsti programinę aparatinę įrangą apsilankykite www.samsung.com. Objektyvai,
turintys NX-M tvirtinimą, nesuderinami su senesniais NX fotoaparatais.
Išskirtinės funkcijos
Šis metalinis objektyvas yra mažas ir lengvas, todėl jį patogu nešiotis. F1.8 objektyvo diafragma ir
optinio vaizdo stabilizavimo funkcija leidžia daryti raiškias, ryškias ir gyvas nuotraukas.
Išpakavimas
Objektyvas, objektyvo dangtelis, naudotojo vadovas
Išvaizda
A
(žr.
iliustraciją)
Objektyvas
Objektyvo montavimo rodyklė
Objektyvo kontaktai
1
2
3
Objektyvo uždėjimas ir nuėmimas
► Norėdami uždėti objektyvą,
Nuimkite korpuso ir objektyvo dangtelius.
1
2
Sulygiuokite ant objektyvo esančią objektyvo montavimo rodyklę su objektyvo montavimo
rodykle ant fotoaparato korpuso. Tada sukite objektyvą kaip parodyta iliustracijoje, kol jis
užsifiksuos reikiamoje vietoje. (žr.
B
iliustraciją)
Norėdami nuimti objektyvą, pirmiausiai išjunkite fotoaparatą. Palaikykite paspaudę objektyvo
atlaisvinimo mygtuką ir sukite objektyvą kaip parodyta iliustracijoje. (žr.
Charakteristikos
Objektyvo pavadinimas
SAMSUNG NX-M 17mm F1.8 OIS
Židinio nuotolis
17 mm
35 mm atstumą atitinkantis židinio
45,9 mm
nuotolis
Konstrukciniai objektyvo elementai
8
Konstrukcinės objektyvo grupės
5
Asferiniai elementai
2
XHR elementai
1
Vaizdo kampas
50,5°
Didžiausia diafragma
F1.8
Mažiausia diafragma
F11
Diafragmos menčių skaičius
5
Mažiausias fokusavimo atstumas
0,18 m
Didžiausias artinimas
0,11X
Objektyvo gaubtas
Pasirenkama
Optinis vaizdo stabilizatorius
Taip
Montavimo tipas
Samsung NX-M tvirtinimo vieta
Filtro dydis
39 mm
Didžiausias skersmuo
50 mm
Ilgis
27,5 mm
Svoris (tik lęšio, apytiksliai)
55 g
Naudojimo aplinkos temperatūra
0–40 °C
Naudojimo aplinkos santykinė drėgmė 5–85 %
Siekiant tobulinti veikimą, specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
C
iliustraciją)

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Samsung NX-M 17mm F1.8 OIS

  • Page 1 Prieš naudodamiesi prietaisu Manual Thank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations used in this manual may differ from Dėkojame, kad įsigijote „Samsung“ objektyvą. Šiame vadove naudojamos iliustracijos gali skirtis the actual items. Some functions described in this manual may not be available depending on the nuo tikrų...
  • Page 2 • Samsung ei vastuta teiste tootjate objektiivide kasutamisest tekkinud mistahes kahjustuste eest. • Norėdami saugiai naudoti objektyvą, prie fotoaparato jį tvirtinkite ir nuimkite tik išjungę fotoaparatą. • Samsung is not responsible for any damage incurred by using other manufacturers’ lenses. • Olge objektiivi paigaldamisel ettevaatlik, et see teil käest ei libiseks.