Download Print this page

Dell Latitude 13 7000 Series Quick Start Manual

Hide thumbs Also See for Latitude 13 7000 Series:

Advertisement

1 Connect the power adapter and
turn on your computer
Latitude 13
Připojte napájecí adaptér a zapněte počítač
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és kapcsolja be a számítógépét
Podłącz zasilacz i włącz komputer
7000 Series
Pripojte sieťový adaptér a zapnite počítač
Quick Start Guide
Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka
2 Finish Windows setup
Locate your Dell apps
Dokončete nastavení v systému Windows
Vyhledání aplikací Dell | Találja meg Dell alkalmazásait
Fejezze be a Windows beállítását
Odszukaj aplikacje Dell | Nájdite svoje aplikácie Dell
Skonfiguruj system Windows | Dokončite nastavenie systému Windows
Register My Device
Enable security and updates
Zaregistrovat zařízení | Eszközöm regisztrálása
Aktivujte zabezpečení a aktualizace
Zarejestruj urządzenie | Zaregistrovať moje zariadenie
Kapcsolja be a számítógép védelmét és
a frissítéseket
Dell Backup and Recovery
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Dell Backup and Recovery
Povoľte zabezpečenie a aktualizácie
Dell Biztonsági mentés és helyreállítás
Program Dell Backup and Recovery
Connect to your network
Dell Backup and Recovery
Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózatához
My Dell
Nawiąż połączenie z siecią
Můj Dell | Az én Dell számítógépem
Pripojte sa k sieti
Mój Dell | Môj Dell
NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the
password for the wireless network access when prompted.
POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po
vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.
MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik,
kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.
UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią
bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu
zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.
Sign in to your Microsoft account
or create a local account
Přihlaste se pomocí účtu Microsoft nebo
vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába,
vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo
utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si
vytvorte lokálne konto.
Learn how to use Windows
Insert micro-SIM card
Způsob používání systému WIndows
(on LTE/HSPA+ models only)
Tanulja meg, hogyan kell használni a Windows-t
Vložte kartu Micro-SIM (pouze modely LTE/HSPA+)
Poznaj system Windows
Helyezze be a micro-SIM-kártyát (csak az LTE/HSPA+ modelleknél)
Informácie o používaní systému Windows
Włóż kartę micro-SIM (tylko modele LTE/HSPA+)
Vložte kartu micro-SIM (iba modely LTE/HSPA+)
Help and Tips
Rady a nápověda | Súgó és tippek
Pomoc i porady | Pomoc a tipy
NOTE: Undock the computer to access the SIM card slot.
POZNÁMKA: Abyste získali přístup ke slotu karty SIM, vyjměte zařízení z docku.
MEGJEGYZÉS: Válassza le a számítógépet, hogy hozzáférjen a SIM-kártya
foglalathoz.
UWAGA: Aby uzyskać dostęp do gniazda karty SIM, należy oddokować komputer.
POZNÁMKA: Vyberte počítač z doku, aby ste sa dostali k zásuvke pre kartu SIM.
Insert optional SD memory card
(sold separately)
Vložte volitelnou paměťovou kartu SD (prodávána samostatně)
Helyezze be az opcionális SD memóriakártyát (külön kapható)
Włóż opcjonalną kartę pamięci SD (do nabycia osobno)
Vložte voliteľnú (samostatne predávanú) pamäťovú kartu SD

Advertisement

loading

Summary of Contents for Dell Latitude 13 7000 Series

  • Page 1 Learn how to use Windows Insert micro-SIM card Insert optional SD memory card turn on your computer Dokončete nastavení v systému Windows Vyhledání aplikací Dell | Találja meg Dell alkalmazásait Způsob používání systému WIndows (on LTE/HSPA+ models only) (sold separately) Fejezze be a Windows beállítását Odszukaj aplikacje Dell | Nájdite svoje aplikácie Dell...
  • Page 2 20. Čítačka bezpečnostných kariet Kontaktujte společnost Dell Camera-status light Rear camera (optional) Kamera 23. Szerviz fül címke (voliteľné) Kérjen segítséget a Dell szakembereitől dell.com/contactdell Kamera Camera 22. Power-status light Kontakt z firmą Dell USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel 24. Dokkoló segéd foglalatok Zadná...