Download Print this page

AEG SR 4363 CD Instruction Manual

Stereo radio with cd.
Hide thumbs

Advertisement

GB
Stereo Radio with CD
PL
Radio stereo CD z systemem Bluetooth
H
Sztereó rádió CD lejátszóval
Стереорадіо з CD-Програвачем
UA
RUS Стереофонический радиоприемник с плеером CD
STEREO RADIO
SR 4363 CD
MIT CD
Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás
Інструкція з експлуатації
Руководство по эксплуатации
35
41
47
53
59

Advertisement

   Related Manuals for AEG SR 4363 CD

   Summary of Contents for AEG SR 4363 CD

 • Page 1

  Stereo Radio with CD Instrukcja obsługi/Gwarancja Radio stereo CD z systemem Bluetooth Használati utasítás Sztereó rádió CD lejátszóval Стереорадіо з CD-Програвачем Інструкція з експлуатації RUS Стереофонический радиоприемник с плеером CD Руководство по эксплуатации STEREO RADIO MIT CD SR 4363 CD...

 • Page 2: Table Of Contents

  Inhalt English Contents Overview of the Components .........Page 3 Instruction Manual..............Page 35 Technical Data ..............Page 39 Disposal ................Page 40 Język polski Spis treści Przegląd elementów obłsugi .........Strona 3 Instrukcja obsługi ..............Strona 41 Dane techniczne ...............Strona 46 Warunki gwarancji ............Strona 46 Usuwanie ................Strona 46 Magyarul Tartalom...

 • Page 3

  Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése • Огляд елементів управління Обзор...

 • Page 4: English

  English Instruction Manual These symbols may be found on the machine and are intended to indicate the following: Thank you for choosing our product. We hope you enjoy The lightning symbol should advise the user using the device. of parts in the inside of the device which carry Read the operating instructions carefully before putting the dangerously high voltage levels.

 • Page 5

  English Reverse (not shown) CAUTION: DC 5 V power adapter socket • Different battery types or new and used batteries must AUX input not be used together. MIC (microphone input) • Batteries must be inserted with the correct polarity. USB port •...

 • Page 6: Listening To The Radio

  English Volume 5. The CD will play from the first title. The elapsed play time and the message “ ” respectively “MP3 ” are shown in Use the VOLUME control (4) to adjust the volume as desired. the display. 6. In order to remove a CD, please press the button Microphone (6), open the CD compartment and lift the CD out care-...

 • Page 7: Programmed Play

  English 7. To delete the program, press the button twice. The notification “ ” will disappear. With you can jump to the next or previous track etc. • If the button is kept pressed down, the machine starts to The device stops automatically after all programmed titles search through the tracks.

 • Page 8: Technical Data

  Technical Data When the pre-set alarm time has been reached, the device will turn on activating the selected mode. Model: ................SR 4363 CD NOTE: Power supply: ..........DC 5 V, 1.2 A, If no CD has been inserted or no USB device has been con- Battery operation: ........4 x 1.5 V, Type UM2/R 14...

 • Page 9: Disposal

  English Disposal Meaning of the “Dustbin” Symbol Protect our environment: do not dispose of electrical equip- ment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

 • Page 10: Język Polski

  Język polski Instrukcja obsługi • Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego i/lub Dziękujemy za wybranie tego produktu. Mamy nadzieję, że wyjąć baterie. korzystanie z tego urządzenia będzie przyjemne. Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają Przed uruchomieniem urządzenia proszę...

 • Page 11

  Język polski 7 Przycisk UWAGA: 8 Wyświetlacz • Nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie ciepła lub 9 Przyciski promieniowania słonecznego. Nigdy nie wrzucaj baterii 10 Przycisk do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu! • Z baterii może wyciec elektrolit. Jeśli urządzenie będzie Tył (nie pokazano) nieużywane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

 • Page 12

  Język polski Włączanie/wyłączanie urządzenia Odtwarzanie płyt kompaktowych/MP3 • Naciśnij przycisk (10), aby włączyć urządzenie. 1. Wybierz tryb CD za pomocą przycisku (10). Na • Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymać przycisk wyświetlaczu pojawi się wskazanie “CD - - -”. wciśnięty przez ok. 3 sekundy. 2.

 • Page 13

  Język polski Naciśnięcie 3 x = Na wyświetlaczu pojawia się RAN. Wszyst- WSKAZÓWKA: kie ścieżki będą odtwarzane w sposób • Zawsze podłączaj pamięć USB bezpośrednio do portu losowy. USB, aby uniknąć niepoprawnego działania. Naciśnięcie 4 x = Wszystkie funkcje zostaną skasowane. •...

 • Page 14

  Język polski Pamiętaj: 8. Regulacją VOLUME (4) ustawić poziom głośności sygnału Istnieje wiele metod wypalania i kompresji oraz różnic w budzenia. jakości fabrycznych i wypalanych płyt CD. Z chwilą osiągnięcia zaprogramowanego czasu alarmu, urzą- Ponadto w przemyśle fonograficznym nie ma ogólnie dzenie włączy się, uruchamiając wybrany tryb.

 • Page 15: Dane Techniczne

  Dane techniczne wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych Model: ................SR 4363 CD przez użytkownika lub osoby niepowołane, Napięcie zasilające: ........DC 5 V, 1,2 A, • roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile Zasilanie z baterii: ........

 • Page 16: Magyarul

  Magyarul Használati utasítás • Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápegységet a fali aljzatból és/vagy vegye ki az elemeket. Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, élvezni Adott esetben a készüléken az alábbi szimbólumokat láthatja, fogja a készülék használatát. amelyek a következőkre hívják fel az Ön figyelmét: A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig A villám-szimbólum olyan alkatrészekre...

 • Page 17

  Magyarul gombok VIGYÁZAT: gomb • Az újratölthető akkumulátorokat el kell távolítani a játék- ból a töltés előtt. Hátoldal (nem látható) • Ne keverje a különböző gyártmányú vagy gyártási idejű DC 5 V-os egyenáramú tápegység aljzata elemeket. AUX bemenet • Az elemeket a polaritásuknak megfelelően helyezze be. MIC (mikrofon bemenet) •...

 • Page 18

  Magyarul 2. Nyissa ki a CD-rekeszt (1) az OPEN/CLOSE gomb (3) MEGJEGYZéS: lenyomásával. Ha a készülék körülbelül 15 percig nem kap semmilyen 3. Helyezzen rá a központosító kúpra egy audio-CD-t a jelet, készenléti üzemmódba vált. címkéjével felfelé úgy, hogy a CD mechanikusan bekat- tanjon, majd zárja le a CD-fiók fedelét! Hangerő...

 • Page 19

  Magyarul MEGJEGYZéS: • Rövid időre megszakíthatja, majd újra indíthatja vele a A zeneszámok programozására rendelkezésre álló lejátszást. A kijelző az eltelt lejátszási időt mutatja villogva. memóriaterület elfogyása esetén a „FUL” felirat jelenik Ha a gombot ismét megnyomja, a lejátszás folytatódik. meg a kijelzőn.

 • Page 20: Műszaki Adatok

  A beállított ébresztési időpontban bekapcsol a készülék Műszaki adatok kiválasztott üzemmódja. MEGJEGYZéS: Modell: ................SR 4363 CD Ha nem helyezett be CD-t, illetve nem csatlakoztatott USB- Feszültségellátás: ........DC 5 V, 1,2 A, eszközt, akkor a készülék hangjelzéssel ébreszti. Elemes üzemmód: ........ 4 x 1,5 V, UM2/R 14 típus Teljesítményfelvétel:..............9 W...

 • Page 21: Hulladékkezelés

  Magyarul A készülék megfelel minden érvényes CE irány-elvnek, beleértve az elektromágneses megfelelő-ségről, és a kisfe- szültségű berendezésekről szóló irányelveket, és a legújabb biztonsági szabályozá-sok figyelembe vételével készült. Hulladékkezelés A “kuka” piktogram jelentése Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a ház- tartási szemétbe valók! Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adja le azokat az elektromos készülékeit,...

 • Page 22: Українська

  Українська Інструкція з експлуатації пристрій і віддайте його для ремонту кваліфікованому спеціалістові. Постійно перевіряйте кабель живлення Дякуємо, що придбали наш продукт. Сподіваємося, ви на наявність пошкоджень. будете задоволені роботою цього приладу. • Якщо прилад не буде використовуватися довгий про- міжок часу, від’єднайте блок живлення від розетки та/ Перед...

 • Page 23

  Українська 8 Дисплей УВАГА: 9 Кнопки • Забороняється піддавати батарейки високим темпе- 10 Кнопка ратурам або прямим сонячним променям. Заборо- няється кидати батарейки в огонь. Існує небезпека Зворотна сторона (не показана) вибуху! Гніздо блока живлення DC 5 V пост. струму • Батарейки можуть протікати, внаслідок чого з них Вхід AUX витікатиме електроліт. Якщо користування при- MIC (мікрофонний...

 • Page 24

  Українська Пристрій для захисту програвачу компакт-дисків CD ПРИМІТКА: при транспортуванні Під час радіоприймання на дисплеї відображається 1. Відкрийте відсік CD (1), натиснувши кнопку OPEN/ значок “ST“. CLOSE (3). 2. Перед тим як включити прилад, видаліть пристрій для Вибір встановленої радіостанції захисту...

 • Page 25

  Українська 2. Під’єднайте USB-прилад зберігання даних. На корот- • Для налаштування часу будильника в черговому кий час на екрані буде показано кількість папок, а режимі (див. главу “Функція будильника”). потім загальну кількість записів. За декілька секунд Під час відтворення: автоматично розпочнеться відтворення. 1 x натискування = Актуальний твір постійно повторю- ється. На дисплеї світитиметься Відомості про роботу наведені у розділі “Опис кнопок символ...

 • Page 26

  Українська Ви можете програвати на Вашому приладі компакт диски 5. Для зміни налаштувань використовуються кнопки MP3 CDs. На таких компакт дисках можуть розмістити- ся до 200 музичних творів, якщо вони архівовані. Ваш 6. Після цього виберіть режим будильника. Виберіть прилад автоматично розпізнає формат компакт диску одне...

 • Page 27

  Українська Усунення несправностей Технічні параметри Модель: ..............SR 4363 CD Симптоми Підстави Рішення Подання живлення: ... 5 В пост. струму, 1,2 A, Компакт диск Компакт диск CD Перевірте, чи постав- Живлення від бататреек: ....4 x 1,5 В, тип UM2/R 14 CD не...

 • Page 28

  Русский Руководство по эксплуатации • Не открывайте корпус устройства. Неправильный ремонт может привести к серьезной опасности Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам пользователю. При повреждении устройства или его понравится. шнура электропитания (в частности) прекратите ис- пользование устройства и передайте его для ремонта Перед...

 • Page 29

  Русский Обзор деталей прибора Вставка батареек (не входят в комплект поставки) 1 Отсек компакт-диска 1. Откройте крышку отсека батареек в нижней части. 2 Телескопическая антенна 2. Вставьте 4 батареек типа UM2/R14 1,5 В. Пожалуйста, 3 Кнопка OPEN/CLOSE проверьте правильность полярности (см. на дне от- 4 Регулирование...

 • Page 30

  Русский Предварительная настройка на станцию: ПРИМЕЧАНИЯ: • Настройка часов будет сброшена в случае прерыва- 1. Поиск требуемой радиостанции осуществляется с ния электропитания. помощью кнопок (9). • Если Вы не нажимаете никаких кнопок в течение 4 2. Для сохранения радиостанции в памяти нажмите секунд, настройки принимаются автоматически. кнопку (5). Уведомлениеhe notification “P 01” будет мигать на экране. 3. Используйте кнопки / для...

 • Page 31

  Русский Воспроизведение музыки через порт Двойное нажатие = переход назад к предыдущей записи. Нажатие три раза = воспроизведение предыдущей записи и т.д. Если же кнопка Данное устройство разработано с поддержкой последних удерживается нажатой, прибор технических достижений в области USB. На современном начинает...

 • Page 32

  Русский 5. Один раз нажмите клавишу , чтобы остано-вить ПРИМЕЧАНИЯ: воспроизведение, не прерывая программу. Отрегулируйте громкость внешнего источника до 6. Для продолжения воспроизведения запрограммиро- комфортного уровня. ванной последовательности нажмите кнопку 7 . Для удаления программы дважды нажмите клавишу Функция будильника .

 • Page 33

  Русский Чистка и техническое обслуживание Технические данные Модель: ..............SR 4363 CD ВНИМАНИЕ: Электропитание: ....DC (пост. ток) 5 В, 1,2 A Не погружайте устройство в воду. Работа на батарейках: ..... 4 x 1,5 В, тип UM2/R 14 • Перед очисткой прибора всегда извлекайте вилку Потребляемая мощность: ..........9 Вт...

 • Page 35

  SR 4363 CD Elektro-technische Vertriebsges. mbH www.etv.de...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: