Download Print this page
   

Advertisement

Стереорадіо з можливістю відтворення вмісту компакт-дисків і
підтримкою Bluetooth
Стереофонический радиоприемник с системой Bluetooth и
проигрывателем копакт-дисков
BLUETOOTH
STEREO CD RADIO
SR 4359 BT
Інструкція з експлуатації
Руководство по эксплуатации

Advertisement

   Also See for AEG SR 4359 BT

   Related Manuals for AEG SR 4359 BT

   Summary of Contents for AEG SR 4359 BT

 • Page 1

  Стереорадіо з можливістю відтворення вмісту компакт-дисків і Інструкція з експлуатації підтримкою Bluetooth Стереофонический радиоприемник с системой Bluetooth и Руководство по эксплуатации проигрывателем копакт-дисков BLUETOOTH STEREO CD RADIO SR 4359 BT...

 • Page 2

  Übersicht der Bedienelemente Огляд елементів приладу Обзор деталей прибора...

 • Page 3

  Język polski Instrukcja obsługi Symbole użyte w tej instrukcji obsługi OSTRZEŻENIE: UWAGA: WSKAZÓWKA: Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Dzieci i osoby niepełnosprawne OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeń- stwo uduszenia!

 • Page 4

  Język polski Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą OSTRZEŻENIE: Uruchomienie urządzenia / wprowadzenie UWAGA: Przegląd elementów obsługi Zasilanie prądem WSKAZÓWKA: Wkładanie baterii WSKAZÓWKA: Tył UWAGA: Pilot OSTRZEŻENIE: ryzyko wybuchu!

 • Page 5

  Język polski Pilot Działanie ogólne WSKAZÓWKA: WSKAZÓWKA: Włączanie/wyłączanie urządzenia WSKAZÓWKA: OSTRZEŻENIE: Głośność niebezpieczeństwo wybuchu! FUNC (21) EQ/LIGHT (20) Wejście słuchawkowe (14) UWAGA: WYŁĄCZANIE DŹWIĘKU (1 na pilocie) Zabezpieczenie transportowe kieszeni CD Odbiór radiowy Automatyczne wyszukiwanie stacji: Ważne!

 • Page 6

  Język polski WSKAZÓWKA: Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych: Zapisywanie stacji: Odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth WSKAZÓWKA: Wybieranie zapisanych stacji Odtwarzanie płyt kompaktowych/MP3 WSKAZÓWKA: Logowanie urządzeń (parowanie)

 • Page 7

  Język polski WSKAZÓWKA: WSKAZÓWKA: bezpośrednio UWAGA: WSKAZÓWKA: Odtwarzanie muzyki z karty pamięci SD (13) UWAGA: Opis przycisków kontrolnych WSKAZÓWKA: /PAIR (16) Odtwarzanie muzyki przez USB (11) /+10 / /-10 (18) Podczas odtwarzania muzyki: /+10...

 • Page 8

  Język polski /-10 Odtwarzanie zaprogramowane W trybie stop: STOP (17) WSKAZÓWKA: PROG./P-MODE (19) Podczas odtwarzania audio CD: Odtwarzanie muzyki w formacie MP3 Podczas odtwarzania muzyki z MP3: Pamiętaj:...

 • Page 9

  Język polski Zakłócenie Przyczyna Rozwiązanie Gniazdko AUX IN WSKAZÓWKA: Czyszczenie i pielęgnacja OSTRZEŻENIE: Dane techniczne Usuwanie zakłóceń Zakłócenie Przyczyna Rozwiązanie Bluetooth...

 • Page 10

  Język polski Warunki gwarancji Usuwanie Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“ Gwarancja nie obejmuje:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: