Download Print this page
   

Advertisement

Стереорадіо з CD/MP3-Програвачем
Стереофонический радиоприемник с плеером CD/MP3
STEREO RADIO
MIT CD/MP3
SR 4358 CD
Інструкція з експлуатації
Руководство по эксплуатации

Advertisement

   Also See for AEG SR 4358 CD

   Related Manuals for AEG SR 4358 CD

   Summary of Contents for AEG SR 4358 CD

 • Page 1

  Стереорадіо з CD/MP3-Програвачем Інструкція з експлуатації Стереофонический радиоприемник с плеером CD/MP3 Руководство по эксплуатации STEREO RADIO MIT CD/MP3 SR 4358 CD...

 • Page 2

  Inhalt Deutsch English Inhalt Contents Nederlands Język polski Inhoud Spis treści Français Magyarul Sommaire Tartalom Español Українська Indice Зміст Огляд елементів управління ........стор. 3 Інструкція з експлуатації ..........стор. 50 Технічні параметри ............стор. 54 Italiano Русский Indice Содержание Обзор деталей прибора ..........стр. 3 Руководство...

 • Page 3

  Übersicht der Bedienelemente Огляд елементів управління Обзор деталей прибора...

 • Page 4

  Język polski Instrukcja obsługi Symbole użyte w tej instrukcji obsługi OSTRZEŻENIE: UWAGA: WSKAZÓWKA: Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Dzieci i osoby niepełnosprawne OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeń- stwo uduszenia!

 • Page 5

  Język polski Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą WSKAZÓWKA: UWAGA: Przegląd elementów obsługi OSTRZEŻENIE: ryzyko wybuchu! Ustawianie zegara Tył Spód WSKAZÓWKA: Uruchomienie urządzenia / wprowadzenie Zabezpieczenie transportowe kieszeni CD Zasilanie prądem Włączanie/wyłączanie urządzenia Wkładanie baterii WSKAZÓWKA:...

 • Page 6

  Język polski Głośność Odtwarzanie płyt kompaktowych/MP3 Gniazdko słuchawkowe (PHONES) Odbiór radiowy WSKAZÓWKA: W celu odbioru fal FM: C celu odbioru fal AM: WSKAZÓWKA: Ważne! Odtwarzanie muzyki przez USB (8) Zapisywanie stacji: Wybór ustawionych stacji radiowych WSKAZÓWKA: bezpośrednio...

 • Page 7

  Język polski WSKAZÓWKA: Podczas odtwarzania muzyki z MP3: UWAGA: Opis przycisków kontrolnych WSKAZÓWKA: / CLOCK (7) PRE-/FOLDER- / PRE+/FOLDER+ (6) Odtwarzanie zaprogramowane TUN- / TUN+ (9) WSKAZÓWKA: (10) MODE (5) Podczas odtwarzania audio CD:...

 • Page 8

  Język polski Odtwarzanie muzyki w formacie MP3 Usuwanie zakłóceń Zakłócenie Przyczyna Rozwiązanie Pamiętaj: Dane techniczne Gniazdko AUX IN Warunki gwarancji WSKAZÓWKA: Czyszczenie i pielęgnacja OSTRZEŻENIE:...

 • Page 9

  Język polski Usuwanie Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“ Gwarancja nie obejmuje...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: