Download Print this page

Advertisement

345390-021.book Page i Friday, September 5, 2003 1:59 PM
getting started
hp iPAQ Pocket PC h4000 series
sådan kommer du i gang
hp iPAQ Pocket PC h4000-serien
aan de slag
hp iPAQ Pocket PC h4000 Series
komme i gang
hp iPAQ Pocket PC h4000-serien
aloitusopas
hp iPAQ Pocket PC h4000 -sarja
komma igång
hp iPAQ Pocket PC h4000-serien
Document Part Number: 345390-021
August 2003

Advertisement

   Related Manuals for HP iPAQ h4100

   Summary of Contents for HP iPAQ h4100

 • Page 1

  345390-021.book Page i Friday, September 5, 2003 1:59 PM getting started hp iPAQ Pocket PC h4000 series sådan kommer du i gang hp iPAQ Pocket PC h4000-serien aan de slag hp iPAQ Pocket PC h4000 Series komme i gang hp iPAQ Pocket PC h4000-serien...

 • Page 2

  U.S. and other countries. Microsoft, Windows, the Windows logo, Outlook, and ActiveSync are trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and other countries. hp iPAQ Pocket PC is Powered by Microsoft ® Windows ®. getting started hp iPAQ Pocket PC h4000 series...

 • Page 3: Table Of Contents

  345390-021.book Page iii Friday, September 5, 2003 1:59 PM contents getting started ....5 sådan kommer du i gang ..16 aan de slag .

 • Page 4

  345390-021.book Page iv Friday, September 5, 2003 1:59 PM...

 • Page 5

  345390-021.book Page 5 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Congratulations on purchasing an HP iPAQ Pocket PC. This Getting Started guide will help you set up your iPAQ Pocket PC and familiarize you with how it works. Do not insert HP iPAQ Pocket PC into cradle until you have finished installing ActiveSync on your computer.

 • Page 6: Getting Started

  345390-021.book Page 6 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Press the Power Button to turn on the unit. Follow on-screen instructions until the Today screen appears. Preparing to synchronize with your computer: 1. Insert Companion CD into computer: Insert the Companion CD into your computer and click Start Here.

 • Page 7

  345390-021.book Page 7 Friday, September 5, 2003 1:59 PM 5. Establish a partnership: Follow the on-screen ActiveSync instructions to establish a connection between your iPAQ Pocket PC and your computer. Click on the Microsoft ActiveSync icon on the computer desktop to view Help Topics and the ActiveSync Troubleshooter.

 • Page 8: Today Screen

  Desktop Cradle. Today Screen When you turn on your HP iPAQ Pocket PC for the first time each day (or after 4 hours of inactivity), you see the Today screen. You can also display it by tapping and then Today.

 • Page 9

  345390-021.book Page 9 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Getting Acquainted with the hp iPAQ Pocket PC h4100 Front Panel Front Panel Components 1 Active Bluetooth/Wireless: blue flash = Bluetooth is on green flash = WLAN is on alternating blue/green = Bluetooth and WLAN are on...

 • Page 10

  345390-021.book Page 10 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Front Panel Components (Continued) 8 Contacts Button*: Display a list of your contacts from the category you select 9 Calendar Button*: Schedule appointments, set reminders, or view your calendar *These buttons are programmable, but at startup, they are assigned by default. Top, Back, and Side Panels Top, Back, and Side Panel Components 1 Stylus: Pull to remove, push to lock...

 • Page 11

  345390-021.book Page 11 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Bottom Panel Bottom Panel Components 1 Infrared: Beams information to/from other infrared-enabled devices 2 Charging/Communications Port: Connect to universal cradle, synchronization cable, or charging adapter Desktop Cradle Desktop Cradle Components 1 Battery Insert: Provides perfect fit for spare battery to be charged (h4100 only) 2 Charging/Communications Connector: Connects to the iPAQ Pocket PC for charging and/or synchronizing 3 Auxiliary Battery Light: Glows amber when a spare battery is charging;...

 • Page 12: Getting Acquainted

  345390-021.book Page 12 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Getting Acquainted with the hp iPAQ Pocket PC h4300 Front Panel Front Panel Components 1 Active Bluetooth/Wireless: blue flash = Bluetooth is on green flash = WLAN is on alternating blue/green = Bluetooth and WLAN are on...

 • Page 13

  345390-021.book Page 13 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Front Panel Components (Continued) 8 Keyboard with Backlight (h4300): Input text directly into your Pocket PC 9 Contacts Button*: Display a list of your contacts from the category you select : Calendar Button*: Schedule appointments, set reminders, or view your calendar *These buttons are programmable, but at startup, they are assigned by default.

 • Page 14

  345390-021.book Page 14 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Bottom Panel Bottom Panel Components 1 Reset Button: Resets your iPAQ Pocket PC 2 Charging/Communications Port: Connect to universal cradle, synchronization cable, or charging adapter Desktop Cradle Desktop Cradle Components 1 Battery Compartment: Allows spare battery to be charged while the iPAQ Pocket PC is charging/synchronizing 2 Charging/Communications Connector: Connects to the iPAQ Pocket PC for charging and/or synchronizing...

 • Page 15

  Pocket PC pocketpc/downloads Integrated keyboard on “Using the Integrated Keyboard” in Chapter 5 of h4300 model the hp iPAQ Pocket PC h4000 Series User’s Guide on the CD Updates on Windows- http://www.microsoft.com/pocketpc powered devices Safety precautions...

 • Page 16: Sådan Kommer Du I Gang

  345390-021.book Page 16 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Tillykke med købet af en HP iPAQ Pocket PC. Vejledningen Sådan kommer du i gang indeholder hjælp til opsætning af din iPAQ Pocket PC og oplysninger om, hvordan den fungerer. Anbring ikke din HP iPAQ Pocket PC i holderen før du er færdig med at installere...

 • Page 17

  345390-021.book Page 17 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. Følg anvisningerne på skærmen indtil skærmen Today vises. Klargøring til synkronisering med din computer: 1. Indsæt cd'en Companion i computeren: Indsæt cd'en Companion CD i din personlige computer og klik på...

 • Page 18

  345390-021.book Page 18 Friday, September 5, 2003 1:59 PM 5. Etablering af en partnerrelation Følg ActiveSync-anvisningerne på skærmen for at etablere en forbindelse mellem din iPAQ Pocket PC og din computer. Klik på ikonet Microsoft ActiveSync på computerens skrivebord for at få vist Emner i Hjælp (Help Topics) og ActiveSync Troubleshooter.

 • Page 19

  Disse batterier kan oplades i din holder. Skærmen Today (I dag) Når du tænder din hp iPAQ Pocket PC første gang hver dag (eller efter 4 timer uden aktivitet), vises skærmen Today (I dag). Du kan også få den vist ved at trykke på...

 • Page 20

  345390-021.book Page 20 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Lær din hp iPAQ Pocket PC h4100 at kende Frontpanel Frontpanelets komponenter 1 Aktiv Bluetooth/Trådløs: Blåt blink = Bluetooth er tændt Grønt blink = WLAN er tændt Blinker skiftende mellem blåt/grønt = Bluetooth og WLAN er tændt 2 Tænd/sluk-knap: Tænd og sluk for enheden...

 • Page 21

  345390-021.book Page 21 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Frontpanelets komponenter (Forts.) 8 Knappen Contacts (Kontaktpersoner)*: Se en liste over dine kontaktpersoner fra en udvalgt kategori 9 Knappen Calendar (Kalender)*: Planlæg aftaler, indstil påmindelser eller få vist din kalender * Disse knapper kan programmeres, men fra starten er de tildelt som standard. Top-, bag- og sidepaneler Komponenter på...

 • Page 22

  345390-021.book Page 22 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Bundpanel Bundpanelets komponenter 1 Infrarød: Overfører data til/fra andre infrarødaktiverede enheder 2 Lade-/kommunikationsport: For tilslutning til standardholder, synkroniseringskabel eller ladeadapter Desktopholder Komponenter på desktopholder 1 Batterirum: Passer perfekt til et ekstra batteri til opladning (kun h4100) 2 Lade-/kommunikationsstik: Tilslutter til din iPAQ Pocket PC for opladning og/eller synkronisering 3 Lysdiode for ekstra batteri: Lyser gult hvis et ekstra batteri er ved at blive opladet,...

 • Page 23

  345390-021.book Page 23 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Lær din hp iPAQ Pocket PC h4300 at kende Frontpanel Frontpanelets komponenter 1 Aktiv Bluetooth/Trådløs: Blåt blink = Bluetooth er tændt Grønt blink = WLAN er tændt Blinker skiftende mellem blåt/grønt = Bluetooth og WLAN er tændt 2 Tænd/sluk-knap: Tænd og sluk for enheden...

 • Page 24

  345390-021.book Page 24 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Frontpanelets komponenter (Forts.) 8 Tastatur med baggrundslys (h4300): Indtast tekst direkte i din Pocket PC 9 Knappen Contacts (Kontaktpersoner)*: Se en liste over dine kontaktpersoner fra en udvalgt kategori : Knappen Calendar (Kalender)*: Planlæg aftaler, indstil påmindelser eller få vist din kalender * Disse knapper kan programmeres, men fra starten er de tildelt som standard.

 • Page 25

  345390-021.book Page 25 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Bundpanel Bundpanelets komponenter 1 Knappen Reset (Nulstil): Nulstiller din iPAQ Pocket PC 2 Lade-/kommunikationsport: For tilslutning til standardholder, synkroniseringskabel eller ladeadapter Desktopholder Komponenter på desktopholder 1 Batterirum: Til opladning af et ekstra batteri samtidig med at din iPAQ Pocket PC oplader/synkroniserer 2 Lade-/kommunikationsstik: Tilslutter til din iPAQ Pocket PC for opladning og/eller synkronisering...

 • Page 26

  Pocket PC h4000-seriens User’s Guide på (WLAN) og meget mere cd'en Programmer, der findes på din hp iPAQ Pocket PC h4000 seriens User’s Guide på cd'en og Help på din Pocket PC. Tryk på Start, Pocket PC og derefter på Help (Hjælp).

 • Page 27

  345390-021.book Page 27 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Gefeliciteerd met uw aanschaf van de HP iPAQ Pocket PC. In deze handleiding Aan de slag leest u hoe u de iPAQ Pocket PC instelt en hoe u met de Pocket PC kunt werken.

 • Page 28: Aan De Slag

  Voorbereiding op synchronisatie met de computer: 1. Plaats de Companion-cd in de computer: Plaats de cd HP iPAQ Pocket PC Companion in de computer en klik op Start Here (Hier starten). 2. Installeer Microsoft Outlook: Installeer indien nodig Microsoft Outlook vanaf de Companion-cd op de computer.

 • Page 29

  345390-021.book Page 29 Friday, September 5, 2003 1:59 PM 5. Breng een synchronisatieverbinding tot stand: Volg de instructies van ActiveSync om een verbinding tussen de iPAQ Pocket PC en de computer tot stand te brengen. Klik op het pictogram Microsoft ActiveSync op het bureaublad van uw computer om Help Topics (Help-onderwerpen) en de ActiveSync Troubleshooter (Probleemoplosser van ActiveSync) weer te geven.

 • Page 30

  De reserveaccu kan worden opgeladen in het docking station. Scherm Today Wanneer u de HP iPAQ Pocket PC voor de eerste keer die dag inschakelt (of nadat het apparaat vier uur niet actief is geweest), wordt het scherm Today weergegeven. U kunt het scherm ook...

 • Page 31

  345390-021.book Page 31 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Introductie van de hp iPAQ Pocket PC h4100 Voorkant Onderdelen aan de voorkant 1 Bluetooth/WLAN-lampje: blauw knipperend = Bluetooth is actief groen knipperend = WLAN is actief afwisselend blauw/groen = Bluetooth en WLAN zijn actief 2 Aan/uit-knop: Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.

 • Page 32

  345390-021.book Page 32 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Onderdelen aan de voorkant (vervolg) 8 Knop Contacts*: Hiermee geeft u een overzicht weer van uw contactpersonen uit de categorie die u selecteert. 9 Knop Calendar*: Hiermee kunt u afspraken noteren, herinneringen instellen of uw agenda bekijken.

 • Page 33

  345390-021.book Page 33 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Onderdelen aan de bovenkant, achterkant en zijkanten 7 Afdekplaatje van de accu: Verwijder dit plaatje om de verwisselbare/oplaadbare accu te plaatsen of te verwijderen. 8 Ontgrendelknop voor afdekplaatje van accu: Schuif de ontgrendelknop omhoog om de accu te verwijderen.

 • Page 34

  Uw docking station kan afwijken van het station dat hierboven is afgebeeld. Introductie van de hp iPAQ Pocket PC h4300 Voorkant Onderdelen aan de voorkant 1 Bluetooth/WLAN-lampje: blauw knipperend = Bluetooth is actief...

 • Page 35

  345390-021.book Page 35 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Onderdelen aan de voorkant (vervolg) 3 Voedingslampje: oranje knipperend = apparaat wordt opgeladen oranje = apparaat is opgeladen groen knipperend = waarschuwingssignaal, agenda, gebeurtenis 4 Kleurenscherm: Kleurenscherm met hoog contrast 5 Knop iTask*: Hiermee kunt u applicaties openen en sluiten, schakelen tussen applicaties, hulpprogramma's uitvoeren en instellingen wijzigen.

 • Page 36

  345390-021.book Page 36 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Bovenkant, achterkant en zijkanten Onderdelen aan de bovenkant, achterkant en zijkanten 1 Aanwijspen: Trek aan de pen om deze te verwijderen en druk op de pen om deze te vergrendelen. 2 SDIO-uitbreidingsslot (Secure Digital I/O): Hierop kunt u SD-opslagkaarten en -uitbreidingskaarten (Secure Digital) aansluiten.

 • Page 37

  345390-021.book Page 37 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Onderkant Onderdelen aan de onderkant 1 Reset-knop: Hiermee zet u de iPAQ Pocket PC terug op de beginwaarden. 2 Oplaad/communicatie-poort: Op deze poort kunt u het universele docking station, een synchronisatiekabel of de opladeradapter aansluiten. Docking station Onderdelen van het docking station 1 Compartiment voor reserveaccu: De reserveaccu kan hierin worden opgeladen...

 • Page 38

  Pocket PC h4000 Series – User’s Guide (WLAN) enzovoort op de cd Programma's die op de hp iPAQ h4000 Series - User’s Guide op de cd en de Help-functie op de Pocket PC. Tik op Start Pocket PC zijn geïnstalleerd en vervolgens op Help.

 • Page 39

  345390-021.book Page 39 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Gratulerer med din nye HP iPAQ Pocket PC. Dette Komme i gang-heftet beskriver hvordan du setter opp iPAQ Pocket PC-en og hvordan maskinen fungerer. Ikke sett HP iPAQ Pocket PC-en inn i holderen før du har installert ActiveSync på...

 • Page 40: Komme I Gang

  345390-021.book Page 40 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Trykk på strømknappen for å slå på enheten. Følg veiledningen på skjermen til du ser Today-vinduet. Klargjøre enheten for synkronisering med PC-en: 1. Sett inn Companion-CD-en i PC-en: Sett inn Companion-CD-en i PC-en og klikk på Start Here (Start her).

 • Page 41

  345390-021.book Page 41 Friday, September 5, 2003 1:59 PM 5. Opprett et partnerskap: Følg ActiveSync-veiledningen på skjermen for å etablere et partnerskap mellom iPAQ Pocket PC-en og PC-en. Klikk på ikonet Microsoft ActiveSync på skrivebordet på PC-en for å vise hjelpetekstene og feilsøkingsverktøyene for ActiveSync.

 • Page 42

  Disse batteriene kan lades i holderen. Today-vinduet Når du slår på HP iPAQ Pocket PC-en for første gang hver dag (eller etter at den ikke har vært brukt på 4 timer), ser du vinduet Today (I dag). Du kan også vise dette vinduet ved å tappe på...

 • Page 43

  345390-021.book Page 43 Friday, September 5, 2003 1:59 PM En oversikt over hp iPAQ Pocket PC h4100 Fremsiden Komponenter på fremsiden 1 Aktiv Bluetooth/trådløs-kommunikasjon: blinker blått = Bluetooth er på blinker grønt = trådløst (WLAN) er på vekslende blått/grønt = Bluetooth og trådløst er på...

 • Page 44

  345390-021.book Page 44 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Komponenter på fremsiden (fortsatt) 9 Kalender-knapp*: Planlegge avtaler, bestemme påminnelser eller vise kalenderen *Disse knappene kan tilpasses, men ved oppstart har de standardfunksjoner. Oversiden, baksiden og høyre og venstre side Komponenter på oversiden, baksiden og høyre og venstre side 1 Pekepinne: Dra for å...

 • Page 45

  345390-021.book Page 45 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Undersiden Komponenter på undersiden 1 Infrarød: Sender informasjon til/fra andre infrarødenheter 2 Lade/kommunikasjonskontakt: For tilkobling av universalholder, synkroniseringsledning eller ladeadapter Universalholder Komponenter på universalholder 1 Batterispor: Plass til å lade et ekstra batteri (kun h4100) 2 Lade/kommunikasjonskontakt: For å...

 • Page 46

  345390-021.book Page 46 Friday, September 5, 2003 1:59 PM En oversikt over hp iPAQ Pocket PC h4300 Fremsiden Komponenter på fremsiden 1 Aktiv Bluetooth/trådløs-kommunikasjon: blinker blått = Bluetooth er på blinker grønt = trådløst (WLAN) er på vekslende blått/grønt = Bluetooth og trådløst er på...

 • Page 47

  345390-021.book Page 47 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Komponenter på fremsiden (fortsatt) 9 Kontakter-knapp*: Vise en liste over kontaktene i kategorien du velger : Kalender-knapp*: Planlegge avtaler, bestemme påminnelser eller vise kalenderen *Disse knappene kan tilpasses, men ved oppstart har de standardfunksjoner. Oversiden, baksiden og høyre og venstre side Komponenter på...

 • Page 48

  345390-021.book Page 48 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Undersiden Komponenter på undersiden 1 Tilbakestillingsknapp: Tilbakestiller iPAQ Pocket PC-en 2 Lade/kommunikasjonskontakt: For tilkobling av universalholder, synkroniseringsledning eller ladeadapter Universalholder Komponenter på universalholder 1 Batteribrønn: Lader et ekstra batteri mens iPAQ Pocket PC-en lades/synkroniseres 2 Lade/kommunikasjonskontakt: For å...

 • Page 49

  Pocket PC h4000 Series User’s Guide og mye mer på CD-en Programmene på Pocket PC-en hp iPAQ Pocket PC h4000 Series User’s Guide på CD-en, og hjelpetekstene på Pocket PC-en. Tapp på Start og deretter på Help (Hjelp).

 • Page 50: Aloitusopas

  345390-021.book Page 50 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Kiitos HP iPAQ Pocket PC -laitteen hankinnasta. Tässä Aloitusoppaassa neuvotaan, miten asetat Pocket PC -laitteesi käyttökuntoon ja miten käytät sitä. Älä aseta HP iPAQ Pocket PC -laitetta takaisin telineeseen ennen kuin olet asentanut ActiveSyncin tietokoneeseesi sitä.

 • Page 51

  345390-021.book Page 51 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä. Noudata näyttöön tulevia ohjeita, kunnes Today (Tänään) -ikkuna tulee esiin. Tietokoneen kanssa synkronoinnin valmisteleminen: 1. Aseta Companion-CD-levy tietokoneeseen: Aseta Companion-CD-levy tietokoneeseesi ja valitse Start Here (Aloita tästä). 2.

 • Page 52

  345390-021.book Page 52 Friday, September 5, 2003 1:59 PM 5. Perusta kumppanuus: Perusta kumppanuus iPAQ Pocket PC -laitteesi ja tietokoneesi välille näytölle tulevien ActiveSync-ohjeiden mukaan. Voit tutustua ActiveSync-vianmääritysohjelmaan ja ohjeen aiheisiin napsauttamalla tietokoneen työpöydällä olevaa Microsoft ActiveSync -kuvaketta. ActiveSyncin avulla voit synkronoida kalenterin, tehtävät, yhteystiedot, sähköpostiviestit ja Web-suosikkisisällön Pocket PC -laitteen ja tietokoneen välillä.

 • Page 53

  Nämä akut voidaan ladata pöytätelineessä. Today (Tänään) -ikkuna Näet Today (Tänään) -ikkunan, kun käynnistät HP iPAQ Pocket PC -laitteesi ensimmäistä kertaa tai neljän tunnin käyttämättömyyden jälkeen. Voit myös näyttää sen koskettamalla ja valitsemalla Today. Today (Tänään) -ikkunassa näet katsauksen päivän tärkeistä...

 • Page 54

  345390-021.book Page 54 Friday, September 5, 2003 1:59 PM hp iPAQ Pocket PC h4100 -laitteeseen tutustuminen Etupaneeli Etupaneelin osat 1 Aktiivisen Bluetooth-yhteyden/langattoman verkkoyhteyden merkkivalo: vilkkuu sinisenä = Bluetooth-yhteys on käytössä vilkkuu vihreänä = WLAN-yhteys (langaton lähiverkkoyhteys) on käytössä vilkkuu sinisenä/vihreänä vuorotellen = Bluetooth- ja WLAN-yhteydet ovat käytössä...

 • Page 55

  345390-021.book Page 55 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Etupaneelin osat (Jatkuu) 8 Contacts (Yhteystiedot) -painike*: näyttää luettelon valitsemasi luokan sisältämistä yhteystiedoista. 9 Calendar (Kalenteri)-painike*: tapaamisten varaaminen, muistutusten asettaminen tai kalenterin tarkasteleminen. * Nämä painikkeet voidaan ohjelmoida, mutta käynnistyksen yhteydessä niille asetetaan oletustoiminnot.

 • Page 56

  345390-021.book Page 56 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Alapaneeli Pohjassa olevat osat 1 Infrapuna: lähettää tietoa infrapunalaitteille ja vastaanottaa sitä. 2 Lataus- ja tietoliikenneportti: liittää laitteen yleistelineeseen, synkronointikaapeliin tai lataussovittimeen. Yleispöytäteline Yleispöytätelineen osat 1 Akkuvälike: mahdollistaa vara-akun lataamisen (vain h4100 ) 2 Lataus- ja tietoliikenneliitin: kytkeytyy iPAQ Pocket PC -laitteeseen lataamista ja/tai synkronoimista varten.

 • Page 57

  345390-021.book Page 57 Friday, September 5, 2003 1:59 PM hp iPAQ Pocket PC h4300 -laitteeseen tutustuminen Etupaneeli Etupaneelin osat 1 Aktiivisen Bluetooth-yhteyden/langattoman verkkoyhteyden merkkivalo: vilkkuu sinisenä = Bluetooth-yhteys on käytössä vilkkuu vihreänä = WLAN-yhteys (langaton lähiverkkoyhteys) on käytössä vilkkuu sinisenä/vihreänä vuorotellen = Bluetooth- ja WLAN-yhteydet ovat käytössä...

 • Page 58

  345390-021.book Page 58 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Etupaneelin osat (Jatkuu) 8 Taustavalaistu näppäimistö (h4300): Tekstin suorasyöttö Pocket PC -laitteeseen 9 Contacts (Yhteystiedot) -painike*: näyttää luettelon valitsemasi luokan sisältämistä yhteystiedoista. : Calendar (Kalenteri)-painike*: tapaamisten varaaminen, muistutusten asettaminen tai kalenterin tarkasteleminen. * Nämä...

 • Page 59

  345390-021.book Page 59 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Alapaneeli Pohjassa olevat osat 1 Palautuspainike: käynnistää uudelleen iPAQ Pocket PC -laitteesi. 2 Lataus- ja tietoliikenneportti: liittää laitteen yleistelineeseen, synkronointikaapeliin tai lataussovittimeen. Yleispöytäteline Yleispöytätelineen osat 1 Akkukotelo: mahdollistaa vara-akun lataamisen, kun iPAQ Pocket PC -laitetta ladataan/synkronoidaan.

 • Page 60

  345390-021.book Page 60 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Lisätietojen hankkiminen Pocket PC -laitteesta Aihe Tietolähde Pocket PC:n käyttäminen hp iPAQ Pocket PC h4000 -sarjan käyttäjän opas CD-levyllä Bluetooth, langaton hp iPAQ Pocket PC h4000 -sarjan käyttäjän opas lähiverkko ja paljon muuta CD-levyllä...

 • Page 61

  345390-021.book Page 61 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Grattis till köpet av HP iPAQ Pocket PC. Med hjälp av den här handboken, Komma igång, kan du ställa in iPAQ Pocket PC och bekanta dig med hur den fungerar. Sätt inte i HP iPAQ Pocket PC i hållaren förrän du är klar med installationen av...

 • Page 62: Komma I Gang

  345390-021.book Page 62 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Sätt på enheten genom att trycka på strömknappen. Följ instruktionerna på skärmen tills skärmen Today (Idag) visas. Förbereda synkronisering med datorn: 1. Sätt i Companion-CD:n i datorn. Sätt i Companion-CD:n i datorn och klicka på Start Here (Börja här).

 • Page 63

  345390-021.book Page 63 Friday, September 5, 2003 1:59 PM 5. Skapa ett partnerskap: Följ ActiveSync-instruktionerna på skärmen om du vill upprätta en anslutning mellan Pocket PC:n och datorn. Klicka på Microsoft ActiveSync-ikonen på skrivbordet om du vill visa hjälpavsnitt och ActiveSync-felsökaren. Använd ActiveSync om du vill synkronisera kalendern, uppgifter, kontakter, e-postmeddelanden och favoritinnehåll på...

 • Page 64

  Dessa batteriet kan laddas i skrivbordshållaren. Skärmen Today (Idag) När du sätter på HP iPAQ Pocket PC första gången varje dag (efter 4 timmars inaktivetet), visas skärmen Today (Idag). Du kan även visa den genom att peka och sedan Today (Idag).

 • Page 65

  345390-021.book Page 65 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Bekanta dig med hp iPAQ Pocket PC h4100 Framsidan Komponenter på framsidan 1 Aktiv Bluetooth/trådlöst: blå blinkande = Bluetooth är på grön blinkande = WLAN är på växlande blå/grön = Bluetooth och WLAN är på...

 • Page 66

  345390-021.book Page 66 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Komponenter på framsidan (Fortsättning) 8 Knappen Kontakter*: Visa en lista över dina kontakter från den kategori som du väljer 9 Knappen Kalender*: Planera in möten, ställ in påminnelser eller visa kalendern * Dessa knappar kan programmeras men vid starten har de tilldelats med standardtilldelningar.

 • Page 67

  345390-021.book Page 67 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Undersidan Komponenter på undersidan 1 IR: Strålar information till/från andra IR-utrustade enheter 2 Laddnings-/kommunikationsport: Anslut till universalhållare, synkroniseringskabel eller laddningsadapter Skrivbordshållare Komponenter på skrivbordshållaren 1 Batteriinstick: Ger perfekt passform för reservbatteri som ska laddas (bara h4100) 2 Laddnings-/kommunikationskontakt: Ansluter till iPAQ Pocket PC:n för laddning och/eller synkronisering 3 Batterilampa: Lyser gul när ett reservbatteri laddas och grön när ett reservbatteri...

 • Page 68

  345390-021.book Page 68 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Bekanta dig med hp iPAQ Pocket PC h4300 Framsidan Komponenter på framsidan 1 Aktiv Bluetooth/trådlöst: blå blinkande = Bluetooth är på grön blinkande = WLAN är på växlande blå/grön = Bluetooth och WLAN är på...

 • Page 69

  345390-021.book Page 69 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Komponenter på framsidan (Fortsättning) 8 Tangentbord med bakgrundslampa (h4300): Skriv text direkt i Pocket PC:n 9 Knappen Kontakter*:Visa en lista över dina kontakter från den kategori som du väljer : Knappen Kalender*: Planera in möten, ställ in påminnelser eller visa kalendern * Dessa knappar kan programmeras men vid starten har de tilldelats med standardtilldelningar.

 • Page 70

  345390-021.book Page 70 Friday, September 5, 2003 1:59 PM Undersidan Komponenter på undersidan 1 Återställningsknapp: Återställer iPAQ Pocket PC 2 Laddnings-/kommunikationsport: Anslut till universalhållare, synkroniseringskabel eller laddningsadapter Skrivbordshållare Komponenter på skrivbordshållare 1 Batterifack: Möjliggör att reservbatteriet laddas medan iPAQ Pocket PC:n laddas/synkroniseras 2 Laddnings-/kommunikationskontakt: Ansluter till iPAQ Pocket PC:n för laddning och/eller synkronisering...

 • Page 71

  Start sedan Hjälp. Ytterligare program som kan CD eller http://www.microsoft.com/mobile/ installeras på Pocket PC:n pocketpc/downloads Inbyggt tangentbord “Using the Integrated Keyboard” i kapitel 5 i hp på h4300-modellen iPAQ Pocket PC h4000 Series User's Guide på CD:n Uppdateringar av enheter http://www.microsoft.com/pocketpc med Windows Säkerhetsföreskrifter...

 • Page 72

  345390-021.book Page 72 Friday, September 5, 2003 1:59 PM komma igång...

This manual also for:

Ipaq h4300

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: