Download  Print this page

Makita HM0860C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Demolition Hammer
GB
Відбійний молоток
UA
Młot Udarowy
PL
Ciocan demolator
RO
Stemmhammer
DE
Bontókalapács
HU
Demoličné kladivo
SK
Sekací kladivo
CZ
HM0860C
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita HM0860C

 • Page 1 Demolition Hammer INSTRUCTION MANUAL Відбійний молоток ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Młot Udarowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciocan demolator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Stemmhammer BEDIENUNGSANLEITUNG Bontókalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Demoličné kladivo NÁVOD NA OBSLUHU Sekací kladivo NÁVOD K OBSLUZE HM0860C...
 • Page 2 004481 004482 004483 005275 003150 004484 004485 004486 004487 001146 004488 004489...
 • Page 3 004490 004491 004492 004493 004494...
 • Page 4: Specifications

  EC Declaration of Conformity Sound power level (L ) : 98 dB(A) Makita Corporation responsible Uncertainty (K) : 3 dB(A) manufacturer declare that the following Makita machine(s): Wear ear protection Designation of Machine: Demolition Hammer ENG900-1 Vibration Model No./ Type: HM0860C...
 • Page 5: Functional Description

  000230 13. Do not touch the bit or parts close to the bit Tomoyasu Kato immediately after operation; they may be Director extremely hot and could burn your skin. Makita Corporation 14. Do operate tool no-load 3-11-8, Sumiyoshi-cho, unnecessarily.
 • Page 6: Operation

  number settings on the adjusting dial and the blows per engages. minute. Fig.6 If the bit cannot be pushed in, remove the bit. Pull the Number on adjusting dial Blows per minute (min chuck cover down a couple of times. Then insert the bit 2,650 again.
 • Page 7 Fig.15 Wipe out the old grease inside and replace with a fresh grease (30 g). Use only Makita genuine hammer grease (optional accessory). Filling with more than the specified amount of grease (approx. 30 g) can cause faulty hammering action or tool failure.
 • Page 8: Технічні Характеристики

  відповідальний виробник, наголошує на тому, що Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) обладнання Makita: визначена згідно з EN60745: Позначення обладнання: Режим роботи: довбання Відбійний молоток Вібрація (a ) : 11,5 м/с № моделі/ тип: HM0860C год,CHeq Похибка (К): 1,5 м/с є серійним виробництвом та...
 • Page 9 Технічна документація знаходиться у нашого одягати пилозахисну маску та щільно уповноваженого представника в Європі, а саме: набиті рукавиці. Makita International Europe Ltd. Перед початком роботи обов'язково Michigan Drive, Tongwell, перевірте, щоб полотно було надійно Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Англія...
 • Page 10: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Червона лампочка індикатора загоряється, коли графітові щітки майже зношені, щоб показати, що інструмент потребує обслуговування. Після ОБЕРЕЖНО: приблизно 8 годин роботи інструмент автоматично Перед регулюванням та перевіркою справності • відключиться. інструменту, переконайтеся в тому, що він КОМПЛЕКТУВАННЯ вимкнений...
 • Page 11: Технічне Обслуговування

  Кут долота проведення сервісного змащування інструмент в зборі слід здати в уповноважений сервісний центр Fig.8 Makita. Однак, якщо у зв'язку із обставинами Долото можна закріпити під 12 різними кутами. Для інструмент треба змащувати самостійно, слід зміни кута слід пересунути вперед кільце зміни кута, а...
 • Page 12 Пірамідальне долото • Слюсарне зубило • Зубило для довбання • Канавкове долото • Шпатель • Мастило для свердла • Пробійник • Інструмент для ремонту втулок • Адаптер для стрижня заземлення • Мастило для перфоратора • Захисні окуляри • Бокова ручка (допоміжна ручка) •...
 • Page 13 Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 urządzenie marki Makita: osiach) określona zgodnie z normą EN60745: Opis maszyny: Tryb pracy: dłutowanie Młot Udarowy Emisja drgań (a ): 11,5 m/s Model nr/ Typ: HM0860C h,CHeq Niepewność (K) : 1,5 m/s jest produkowane seryjnie oraz...
 • Page 14 łatwo ulec poluzowaniu, doprowadzając którym jest: do awarii lub wypadku. Przed uruchomieniem narzędzia należy skontrolować, czy śruby są Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, dobrze dokręcone. Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia W przypadku niskiej temperatury lub gdy narzędzie nie było używane przez dłuższy czas,...
 • Page 15: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA Czerwona kontrolka przegląd świeci, gdy szczotki są na granicy zużycia, aby zasygnalizować, że narzędzie należy poddać przeglądowi. Po ok. 8 godzinach UWAGA: używania narzędzia silnik automatycznie wyłączy się. Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania • działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy MONTAŻ...
 • Page 16: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  Smar należy uzupełniać po kolejnych 6 miesiącach eksploatacji. Rys.8 Odeślij kompletne narzędzie do autoryzowanego lub Końcówkę można zamocować pod 12 różnymi kątami. fabrycznego punktu serwisowego narzędzi Makita. Jeżeli Aby zmienić kąt ustawienia końcówki, przesuń pierścień jednak okoliczności wymagają samodzielnego zmiany kąta w przód, a następnie obróć go. Po przesmarowania narzędzia, należy w tym celu wykonać...
 • Page 17 W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita. Punktak • Przecinak • Dłuto do skuwania • Wycinak ślusarski • Łopata do gliny •...
 • Page 18 Numai pentru ţările europene Nivel putere sonoră (L ): 98 dB(A) Declaraţie de conformitate CE Eroare (K): 3 dB(A) Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Purtaţi mijloace de protecţie a auzului Destinaţia utilajului: Ciocan demolator ENG900-1 Vibraţii...
 • Page 19 Makita International Europe Ltd. pot slăbi uşor, cauzând o defecţiune sau un Michigan Drive, Tongwell, accident. Verificaţi cu atenţie strângerea Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia şuruburilor înainte de utilizare. În condiţii de temperatură scăzută sau dacă 30.1.2009 maşina nu a fost utilizată o perioadă mai îndelungată, lăsaţi maşina să...
 • Page 20 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ când periile de cărbune sunt aproape consumate pentru a indica faptul că maşina necesită întreţinere. După circa 8 ore de utilizare, motorul se va opri automat. ATENŢIE: MONTARE Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi • debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de a verifica starea sa de funcţionare.
 • Page 21 Atunci când vârful izolator de răşină din interiorul periei reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la de cărbune este expus şi intră în contact cu comutatorul, Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese acesta va opri automat motorul. În acest caz, trebuie să de schimb Makita.
 • Page 22: Technische Daten

  Makita Corporation verantwortlicher Achsen) nach EN60745: Hersteller, erklären, dass die folgenden Geräte der Arbeitsmodus: Meißeln Marke Makita: Schwingungsabgabe (a ) : 11,5 m/s Bezeichnung des Geräts: h,CHeq Abweichung (K): 1,5 m/s Stemmhammer Modelnr./ -typ: HM0860C in Serie gefertigt werden und...
 • Page 23 Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Unter normalen Betriebsbedingungen erzeugt Bevollmächtigten in Europa: das Werkzeug Vibrationen. Hierdurch können Makita International Europe Ltd. sich Schrauben lösen, was zu Aus- und Michigan Drive, Tongwell, Unfällen führen kann. Überprüfen Sie vor der Arbeit sorgsam den Sitz der Schrauben.
 • Page 24: Montage

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG Ein/Aus-Schalter oder das Netzkabel defekt sein. Wenn die Kohlebürsten nahezu verbraucht sind, leuchtet die rote Service-Anzeigenleuchte auf, um anzuzeigen, ACHTUNG: dass eine Wartung notwendig ist. Nach etwa 8 Stunden Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen des • Betriebsdauer schaltet sich der Motor automatisch aus. Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, MONTAGE dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose...
 • Page 25: Wartung

  Der Einsatz kann in 12 verschiedenen Winkeln Betrieb neu geschmiert werden. Senden Sie für diesen festgestellt werden. Um den Einsatzwinkel zu ändern, Schmierdienst das Werkzeug an ein von Makita schieben Sie den Wechselring nach vorn und drehen ihn autorisiertes Service Center. Wenn die Umstände es dann, wodurch der der Winkel geändert wird.
 • Page 26 ZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.
 • Page 27 ENH101-15 Hangteljesítményszint (L ) : 98 dB(A) Csak európai országokra vonatkozóan Bizonytalanság (K) : 3 dB(A) EK Megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős Viseljen fülvédőt. gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek): ENG900-1 Vibráció Gép megnevezése: A vibráció...
 • Page 28 A műszaki dokumentáció Európában a következő balesetet okozva. A használat előtt gondosan hivatalos képviselőnknél található: ellenőrizze a csavarok szorosságát. Makita International Europe Ltd. Hideg időben, vagy ha hosszabb ideig nem Michigan Drive, Tongwell, használta, hagyja, hogy szerszám Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia bemelegedjen, terhelés nélkül működtetve azt.
 • Page 29: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS jelzőlámpa nem gyullad ki és a szerszám nem kapcsolódik be, akkor a KI/BE kapcsoló vagy a hálózati kábel hibás lehet. VIGYÁZAT: A piros szerviz jelzőlámpa akkor gyullad ki, hogy a Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • szénkefék majdnem teljesen elhasználódtak, és a és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról szerszámot szervizelni kell.
 • Page 30 A szerszám 12 különböző szögben rögzíthető. A van ellátva. Újra kell kenni minden 6 hónap működés szerszám szögének megváltoztatásához csúsztassa után. Küldje el a teljes szerszámot egy Makita hivatalos előre a váltógyűrűt, majd fordítsa el a váltógyűrűt a vagy gyári szervizközpontba a kenés elvégzésére.
 • Page 31 A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Fúrórúd • Bontóvéső • Kaparóvéső • Horonyvéső • Agyagvágó • Szerszámzsír •...
 • Page 32: Technické Údaje

  ) : 98 dB(A) Len pre európske krajiny Odchýlka (K) : 3 dB(A) Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskeho spoločenstva Používajte chrániče sluchu Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky ENG900-1 Vibrácie Makita: Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) Označenie zariadenia:...
 • Page 33: Popis Funkcie

  Európe, ktorým Preč prácou dôkladne skontrolujte dotiahnutie spoločnosť: skrutiek. Makita International Europe Ltd. V chladnom počasí, alebo keď sa nástroj Michigan Drive, Tongwell, dlhšiu dobu nepoužíval, nechajte nástroj Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglicko chvíľu zahriať pri prevádzke bez záťaže. Tým sa uvoľní...
 • Page 34 Bočná rukoväť (pomocná rukoväť) POZOR: Pred zapojením tohto nástroja vždy skontrolujte, či Fig.4 • je nástroj vypnutý. Prídavnú rukoväť možno nastaviť v ľubovoľnej polohe v Nástroj zapnete stlačením na strane "I (zap.)" prepínacej rozsahu 360° vertikálne. Horizontálne je možné rukoväť páčky.
 • Page 35 Uhlíkové kefky udržiavajte čisté a mali nastavovanie robené autorizovanými servisnými byť voľne skĺzať do držiakov. Obe uhlíkové kefky sa strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov musia vymieňať naraz. Používajte len identické uhlíkové Makita. kefky. Kryty držiaka kefiek otvoríte skrutkovačom. PRÍSLUŠENSTVO Fig.11...
 • Page 36 Pouze pro země Evropy Hladina akustického výkonu (L ): 98 dB(A) Prohlášení ES o shodě Nejistota (K): 3 dB (A) Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: Používejte ochranu sluchu popis zařízení: Sekací kladivo ENG900-1 Vibrace č.
 • Page 37: Popis Funkce

  000230 Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. Tomoyasu Kato 12. Nemiřte nástrojem na žádnou osobu v místě Ředitel provádění práce. Pracovní nástroj se může Makita Corporation uvolnit a způsobit vážné zranění. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, 13. Bezprostředně ukončení práce Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN nedotýkejte...
 • Page 38 Změna otáček pevně dotáhněte. Vazelína na nástroj (volitelné příslušenství) Fig.1 Počet příklepů za minutu lze jednoduše nastavit Před použitím naneste na hlavu dříku nástroje malé otáčením voliče. To lze provést i při používání nástroje. množství vazelíny (přibližně 0,5 - 1 g). Toto promazání Na knoflíku je stupnice od 1 (nejnižší...
 • Page 39 Dojde-li k obnažení izolačního hrotu z pryskyřice uvnitř středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů uhlíku a kontaktu s komutátorem, motor se automaticky Makita. zastaví. V této situaci je třeba vyměnit uhlíky. Uhlíky musí být čisté a musí volně zapadat do svých držáků. Oba PŘÍSLUŠENSTVÍ...
 • Page 40 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884516A974...