Download  Print this page

Asus RT-N56U Quick Start Manual

Dual-band wireless-n gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

¨
RT-N56U
Extreme Performance in Style
Dual-band Wireless-N Gigabit Router

Quick Start Guide

ND7823_RT-N56U_QSG.indb 1
2015/4/7 11:24:34

Advertisement

   Related Manuals for Asus RT-N56U

   Summary of Contents for Asus RT-N56U

 • Page 1: Quick Start Guide

  ¨ RT-N56U Extreme Performance in Style Dual-band Wireless-N Gigabit Router Quick Start Guide ND7823_RT-N56U_QSG.indb 1 2015/4/7 11:24:34...
 • Page 2 ND7823 / First Edition / April 2015 English ................................3 Dansk .................................15 Suomi .................................27 Norsk ..................................39 Svenska ................................51 ND7823_RT-N56U_QSG.indb 2 2015/4/7 11:24:34...
 • Page 3: Package Contents

  Warranty card NOTES: • If any of the items is damaged or missing, contact ASUS for technical inquiries and support. Refer to the ASUS Support Hotline list at the back of this guide. • Keep the original packaging material in case you would need future warranty services such as repair or replacement.
 • Page 4 • Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption. • For the list of file system and hard disk partitions that the wireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/disksupport • For the list of printers that the wireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/printersupport...
 • Page 5: Positioning Your Wireless Router

  For the best front-to-rear coverage, place the wireless router in an upright position. • For the best up-and-down coverage, place the wireless router in an inclined position. • Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at http://www.asus.com to get the latest firmware updates. ND7823_RT-N56U_QSG.indb 5 2015/4/7 11:24:35...
 • Page 6: Before You Proceed

  Before you proceed 1. Unplug and disconnect the wires/cables from your existing modem setup. WARNING! Ensure that your cable/ADSL modem has been turned off for at least two minutes. a: Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem.
 • Page 7 c: Using another network cable, connect your modem to your wireless router’s WAN port. d: Insert your modem’s AC adapter to the DC-In port and plug it to a power outlet. 3. Disable some settings on your computer. A. Disable the proxy server, if enabled. B.
 • Page 8: Getting Started

  Getting started 1. Configure your wireless settings via the wireless router’s web graphics user inter- face (web GUI). a: Launch your web browser such as Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, or Safari. NOTE: If QIS does not launch automatically, follow these steps to manually launch QIS: •...
 • Page 9: Frequently Asked Questions (faqs)

  c: Assign the network name (SSID) and security key for your 2.4GHz and 5GHz wireless connection. Click Apply when done. d: Your Internet and wireless settings are displayed. Click Next to continue. e: Read the wireless network connection tutorial. When done, click Finish. NOTE: You can assign a network name with up to 32 characters.
 • Page 10 3. From the Local Area Network (LAN) Settings screen, untick Use a proxy server for your LAN. 4. Click OK when done. MAC OS 1. From your Safari browser, click Safari > Preferences > Advanced > Change Settings... 2. From the Network screen, deselect FTP Proxy and Web Proxy (HTTP).
 • Page 11 3. To obtain the iPv4 IP settings automatically, tick Ob- tain an IP address automatically. 4. Click OK when done. MAC OS 1. Click the Apple icon located on the top left of your screen. 2. Click System Preferences > Network > Config- ure...
 • Page 12 C. Disable the dial-up connection, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the browser. 2. Click Tools > Internet options > Connections tab. 3. Tick Never dial a connection. 4. Click OK when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the dial-up connection settings.
 • Page 13 Try setting up the wired connection and configuring the wireless encryption again. • Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds. • Factory default settings: User name / Password: IP address: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 ND7823_RT-N56U_QSG.indb 13 2015/4/7 11:24:36...
 • Page 14 Where can I find more information about the wireless router? • User Manual in the support CD http://support.asus.com/faq • Online FAQ site: http://support.asus.com • Technical Support site: • Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide...
 • Page 15: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold RT-N56U Netværkskabel AC adapter Kvikstartguide Support-cd (med brugervejledning/værktøjer) Garantibevis BEMÆRK: • Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. Hardwarefunktioner USB LED 2.4GHz LED 9) LAN 1 ~ 4 porte* 10) WAN (Internet) port* LAN LED Strøm LED...
 • Page 16 Fjernes USB drevet på en forkert måde, kan det medfølge ødelæggelse af data. • For at se en liste over hvilke filsystemer og hardiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http://event.asus.com/ networks/disksupport • For at se en liste over hvilke printere, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge...
 • Page 17 For at opnå den bedste dækning fra mellem etager, skal du stille din trådløse router på skrå. • Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besøg ASUS' hjemmeside på http:// www.asus.com for, at hente de seneste firmwareopdateringer. ND7823_RT-N56U_QSG.indb 17...
 • Page 18 Før du fortsætter 1. Tag stikkene til ledningerne/kablerne ud af dit nuværende modem ADVARSEL! Sørg for, at dit kabel/ADSL modem har været slukket i mindst to minutter. a: Træk stikket ud af stikkontakten, og træk stikket ud af dit kabel/ADSL modem. b: Træk netværkskablet ud af dit kabel/ADSL modem.
 • Page 19 c: Hvis du bruger en anden netværkskabel, skal du forbinde dit modem til WAN porten på din trådløse router. d: Slut den ene ende af el-ledningen til DC-in stikket på modemmet, og den anden til en stikkontakt. 3. Deaktiver nogle indstillinger på din computer. A.
 • Page 20: Kom Godt I Gang

  Kom godt i gang Konfigurer dine trådløse indstillinger via den grafiske brugergrænseflade på internettet (web GUI). a: Start din internetbrowser, såsom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome eller Safari. BEMÆRK: Hvis QIS ikke starter automatisk, bedes du følge disse trin for at starte den manuelt: •...
 • Page 21: Ofte Stillede Spørgsmål (faq)

  c: Tildel netværksnavnet (SSID), og sik- kerhedsnøglen til din 2,4GHz og 5GHz trådløse forbindelse. Klik på Apply (anvend) når du er færdig. d: Herefter vises dine internet- og trådløse indstillinger. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. e: Læs guiden vedrørende den trådløse netværksforbindelse.
 • Page 22 3. I LAN Indstillinger-vinduet, skal du fravælge Use a proxy server for your LAN (Brug en proxyserver til LAN). 4. Klik på OK når du er færdig. MAC OS 1. I menubjælken, skal du klikke på Safari > Preferences... (Indstillinger...) > Advanced (Avanceret) > Change Settings...
 • Page 23 3. For at hente iPv4 IP-indstillingerne automatisk, skal du afkrydse Obtain an IP address automatically (Hent automatisk en IP-adresse). 4. Klik på OK når du er færdig. MAC OS 1. Klik på Apple ikonet øverst til venstre på din skærm. 2.
 • Page 24 C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internet- browseren. 2. Klik på Tools (Funktioner) > Internet options (Interne- tindstillinger) > Connections (Forbindelser) fanen. 3. Vælg Never dial a connection (Ring aldrig til en opkaldsforbindelse).
 • Page 25 Prøv, at opsætte kabelforbindelsen og konfigurere krypteringsindstillingerne igen. • Hold nulstillingsknappen nede i mere end fem sekunder for, at nulstille eller gen- danne systemet til fabriksindstillingerne. • Fabriksindstillingerne: Brugernavn/Adgangskode: IP-adresse: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 ND7823_RT-N56U_QSG.indb 25 2015/4/7 11:24:38...
 • Page 26 Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • I brugervejledningen på support-cd'en. http://support.asus.com/faq • Ofte stillede spørgsmål på nettet: http://support-org.asus.com/ • Teknisk support: • Kunde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning. SUPPORT HOTLINE Area...
 • Page 27: Pakkauksen Sisältö

  Pakkauksen sisältö RT-N56U Verkkolaite Verkkokaapeli Pikaopas Tuki-CD (käyttöopas, apuohjelmat) Takuukortti HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyy- jään. Laitteiston ominaisuudet USB LED -valo 2,4 GHz LED -valo 9) LAN-portit 1–4* LAN LED -valo Virran LED-valo 10) WAN (internet) -portti* WAN LED -valo USB 2.0 -portit*...
 • Page 28 Eject USB 1. • USB-laitteen poistaminen väärin voi vaurioittaa sillä olevia tietoja. • Luettelo langattoman reitittimen tukemista tiedostojärjestelmistä ja kovalevypartitioista on osoitteessa http://event.asus.com/networks/ disksupport • Luettelo langattoman reitittimen tukemista tulostimista on osoitteessa http:// event.asus.com/networks/printersupport ND7823_RT-N56U_QSG.indb 28...
 • Page 29 • Parhaan edestä-taakse-kattavuuden varmistamiseksi aseta reititin pystyasentoon. • Parhaan ylhäältä-alas-kattavuuden varmistamiseksi aseta reititin kaltevaan asentoon. • Päivität aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmät laitteistopäivitykset ASUS-web-sivustolta osoitteesta http://www.asus.com. ND7823_RT-N56U_QSG.indb 29 2015/4/7 11:24:38...
 • Page 30: Ennen Kuin Aloitat

  Ennen kuin aloitat 1. Irrota johdot/kaapelit olemassa olevasta modeemiasennuksesta VAROITUS! Varmista, että kaapeli/ADSL-modeemin virta on katkaistu vähintään kaksi minuuttia. a: Irrota verkkolaite virtalähteestä ja irrota se kaapeli/ADSL-modeemista. b: Irrota verkkokaapeli kaapeli/ADSL-modeemista. 2. Aseta langaton ympäristösi. a: Liitä langattoman reitittimen verkkolaite DC-In-porttiin ja liitä se virtalähteeseen. b: Liitä...
 • Page 31 c: Liitä modeemi toisella verkkokaapelilla langattoman reitittimen WAN-porttiin. d: Liitä modeemin verkkolaite DC-In-porttiin ja liitä se virtalähteeseen. 3. Poista seuraavat toiminnot käytöstä tietokoneeltasi. A. Ota välityspalvelin pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. B. Aseta TCP/IP-asetukset hakeaksesi IP-osoitteen automaattisesti. C. Ota modeemiyhteys pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. HUOMAA: Lisätietoa toimintojen poistamisesta käytöstä...
 • Page 32: Näin Pääset Alkuun

  Näin pääset alkuun Määritä langattomat asetukset graafisella web-käyttöliittymällä (web GUI). a: Käynnistä web-selain, kuten Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, tai Safari. HUOMAA: Jos QIS ei käynnisty automaattisesti, käynnistä se manuaalisesti seuraavasti: • Näppäile WWW-selaimeesi http://192.168.1.1 ja suorita Quick Internet Setup (QIS) Wizard uudelleen. •...
 • Page 33 c: Anna langattomalle 2,4GHz- ja 5GHz- yhteydelle verkkonimi (SSID) ja turva- avain. Napsauta Käytä, kun olet valmis. d: Internet-asetukset ja langattoman yhteyden asetukset näytetään. Jatka napsauttamalla Seuraava. e: Lue langattoman verkkoyhteyden opaste. Kun olet valmis, napsauta Lopeta. HUOMAA: Annettava verkkonimi voi olla enintään 32 merkin pituinen.. Usein kysyttyä...
 • Page 34 3. Poista Lähiverkkoasetukset (LAN) -näytöstä valinta- merkki kohdasta Use a proxy server for your LAN (Käytä välityspalvelinta lähiverkossa). 4. Napsauta OK, kun olet valmis. MAC OS 1. Osoita valikkopalkin Safari > Preferences... (Ase- tukset...) > Advanced (Lisävalinnat) > Change Settings... (Muuta asetuksia...) -välilehteä. 2.
 • Page 35 3. Saadaksesi iPv4 IP-asetukset automaattisesti, valitse Hanki IP-osoite automaattisesti. 4. Napsauta OK, kun olet valmis. MAC OS 1. Napsauta näytön vasemmassa yläreunassa olevaa Apple-kuvaketta . 2. Osoita System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Network (Verkko) > Configure... (Kytkentä ...)-ken- tässä. 3. Valitse TCP/IP-välilehden Määritä IPv4-pudostusva- likosta käyttäen DHCP:tä.
 • Page 36 C. Ota modeemiyhteys pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. Windows® 7 1. Käynnistä web-selainta napsauttamalla Start (Käynnis- tä) > Internet Explorer. 2. Napsauta Tools (Työkalut) > Internet options (Inter- net-asetukset) > Connections (Yhteydet) -välilehti. 3. Poista valintamerkki kohdasta Never dial a connection (Älä...
 • Page 37 Verkkonimi tai suojausavain on unohtunut. • Yritä luoda langallinen yhteys ja määrittää salausasetukset uudelleen. • Paina nollauspainiketta yli viisi sekuntia nollataksesi tai palauttaaksesi järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin. • Tehtaan oletusasetukset: Käyttäjänimi/Salasa- IP-osoite: SSID: ASUS na: admin / admin 192.168.1.1 ND7823_RT-N56U_QSG.indb 37 2015/4/7 11:24:40...
 • Page 38 Mistä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä? • Tuki-CD-levyllä oleva Käyttäjän käsikirja http://support.asus.com/faq • Online-usein kysyttyä-sivusto: http://support-org.asus.com/ • Teknisen tuen sivusto: • Tukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Supplementary Guide (Lisä- opas). SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Mon. to Fri. USA/...
 • Page 39 Innhold i pakken RT-N56U AC-adapter Nettverkskabel Hurtigstartguide Support CD (Brukerveiledning/verktøy) Garantikort MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. Maskinvarefunksjoner USB LED 2.4GHz LED 9) LAN 1 ~ 4 porter* LAN LED Strøm LED 10) WAN (Internett) port* WAN LED USB 2.0-porter*...
 • Page 40 • Feil fjerning av USB-disken kan føre til korrupt data. • For listen over filsystemer og harddiskpartisjoner som den trådløse ruteren støtter, besøk http://event.asus.com/ networks/disksupport • For listen over skrivere som den trådløse ruteren støtter, besøk http://event.asus.com/networks/printersupport ND7823_RT-N56U_QSG.indb 40 2015/4/7 11:24:40...
 • Page 41 For den beste dekningen front-til-bak, plasserer du den trådløse ruteren i en oppreist posisjon. • For den beste dekningen opp-og-ned, plasserer du den trådløse ruteren i en skrå posisjon. • Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besøk ASUS-websiden på http://www. asus.com for de aller siste fastvareoppdateringene. ND7823_RT-N56U_QSG.indb 41 2015/4/7 11:24:40...
 • Page 42 Før du fortsetter 1. Koble fra kablene/ledningene til ditt eksisterende modemoppsett ADVARSEL! Sørg for at kabel-/ADSL-modemet har vært slått av i minst to minutter. a: Koble fra AC-adapteren fra stikkontakten og koble den fra kabel-/ADSL- modemet. b: Koble nettverkskabelen fra kabel-/ADSL-modemet. 2.
 • Page 43 c: Med en annen nettverkskabel, koble modemet til den trådløse ruterens WANport. d: Sett inn modemets AC-adapter i DC-inntaksporten og koble til et strømuttak. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. B. Still inn TCP/IP-innstillingene til å automatisk innhente en IP-adresse. C.
 • Page 44: Komme I Gang

  Komme i gang 1. Konfigurer de trådløse innstillingene dine via det nettbaserte grense- snittet. a: Start nettleseren din, f.eks. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller Safari. MERK: Hvis QIS ikke starter automatisk, følger du disse trinnene for å manuelt starte QIS: •...
 • Page 45: Spørsmål Og Svar

  c: Tilordne nettverksnavnet (SSID) og sikkerhetsnøkkelen for din 2,4 GHz og 5 GHz trådløse tilkobling. Klikk på Apply (Bruk) når du er ferdig. d: Innstillingene for Internett og trådløst vises. Klikk Next (Neste) for å fortsette. e: Les opplæringen for trådløs nettverk- stilkobling.
 • Page 46 3. Fra Local Area Network (LAN) Settings (Innstillinger for lokalt nettverk) -skjermen, fjern krysset for Use a proxy server for your LAN (Bruk en proxy-server til lokalnettet). 4. Klikk på OK når du er ferdig. MAC OS 1. Fra menylinjen, klikk på Safari > Preferences... (Valg...) >...
 • Page 47 3. For å automatisk hente inn IPv4 IP-innstillingene, kryss av for Obtain an IP address automatically (Motta en IP-adresse automatisk). 4. Klikk på OK når du er ferdig. MAC OS 1. Klikk på Apple-ikonet øverst til venstre på skjer- men. 2.
 • Page 48 C. Deaktver den eksterne oppringingen, hvis denne er aktivert. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the browser. 2. Click Tools > Internet options > Connections tab. 3. Tick Never dial a connection. 4. Click OK when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the dial-up connection settings.
 • Page 49 Prøv å sette opp den kablede tilkoblingen og konfigurer krypteringsinnstillingene på nytt. • Trykk på Reset-knappen i mer enn fem sekunder for å nullstille eller gjenopprette systemet til fabrikkinnstillingene. • Fabrikkinnstillinger: Brukernavn/passord: IP-adresse: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 ND7823_RT-N56U_QSG.indb 49 2015/4/7 11:24:41...
 • Page 50 Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruteren? • Bruksanvisning i support CD-en http://support.asus.com/faq • Online side med spørsmål og svar: http://support-org.asus.com/ • Side for teknisk støtte: • Kundehjelp: Henvis til støttetelefonnummeret i tilleggsguiden SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number...
 • Page 51: Förpackningens Innehåll

  Förpackningens innehåll RT-N56U Nätverkskabel Nätadapter Snabbstartguide Support-CD (bruksanvisning/ hjälp program) Garantikort OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare Hårdvarufunktioner USB LED 2.4GHz LED 9) LAN 1 ~ 4 portar* Strömlampa 10) WAN (Internet) portar* LAN LED USB 2.0 portar*...
 • Page 52 • Felaktig borttagning av USB-minne kan orsaka korruption av data. • För att se en lista över filsystem och hårddiskpartitioner som stöds av den trådlösa routern, gå till http://event.asus.com/networks/disksupport • För att se en lista över skrivare som stöds av den trådlösa routern, gå till http://event.
 • Page 53 För bästa front-till-bak täckning placera den trådlösa routern i upprätt position. • För bästa upp-och-ned täckning placera den trådlösa routern i en lutande position. • Uppdatera alltid till den senaste firmware-versionen. Besök ASUS webbsida på http://www.asus.com för att hämta den senaste uppdateringen av enhetens firmware. ND7823_RT-N56U_QSG.indb 53...
 • Page 54 Komma igång 1. Koppla ifrån strömmen och koppla ifrån ledningarna/kablarna från din befintliga modeminställning. VARNING! Se till att ditt kabel-/ADSL-modem har varit avstängt i minst två minuter. a: Koppla ifrån strömadaptern från strömuttaget och koppla ifrån den från ditt kabel- /ADSL-modem.
 • Page 55 c: Använd en annan nätverkskabel och anslut ditt modem till din trådlösa routers WAN- port. d: Sätt in ditt modems strömadapter i DC-In porten och koppla in den i ett strömuttag. 3. Inaktivera vissa inställningar på datorn. A. Avaktivera proxyservern, om den är aktiverad. B.
 • Page 56: Komma Igång

  Komma igång Konfigurera din trådlösa inställning via webbgrafikens användargränssnitt (web GUI a: Starta din webbläsare såsom Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller Safari. OBS: Om QIS inte startas automatiskt ska dessa åtgärder utföras för att starta QIS manuellt: • I webbläsaren knappar du in http://192.168.1.1 och kör guiden Snabb internetkonfigurering igen.
 • Page 57 c: Tilldela nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel för 2,4GHz och 5GHz trådlös anslutning. Klicka på Tillämpa när det är klart. d: Inställningarna för Internet och trådlös router visas. Tryck på Nästa för att fortsätta. e: Läs självstudien om trådlösa nätverksanslutningar. När du är klar, klicka på...
 • Page 58 3. Från inställningsskärmen Local Area Network (LAN) avmarkera Use a proxy server for your LAN (An- vänd en proxyserver för nätverket). 4. Klicka på OK när du är klar. MAC OS 1. Från menyfältet klicka på Safari > Preferences... (Preferenser...) > fliken Advanced (Avancerat) > Change Settings...
 • Page 59 3. För att hämta iPv4 IP-inställningarna automatiskt kryssar du för Erhåll en IP-adress automatiskt. 4. Klicka på OK när du är klar. MAC OS 1. Klicka på Apple-ikonen i övre vänstra hörnet på skärmen. 2. Klicka på System Preferences (Systeminställningar) >...
 • Page 60 C. Avaktivera uppringningsanslutningen om den är aktiverad. Windows® 7 1. Klicka på Start > Internet Explorer för att starta webb- läsaren. 2. Klicka på fliken Tools (Verktyg) > Internet options (Internetalternativ) > Connection (Anslutningar). 3. Markera Never dial a connection (Ring aldrig upp någon anslutning).
 • Page 61 Försök att skapa en trådanslutning och konfigurera krypteringsinställningen igen. • Tryck på återställningsknappen i mer än fem sekunder för att ställa om eller återställa systemet till standardinställningarna från fabrik. • Fabriksstandardinställningar: Användarnamn/ IP-adress: SSID: ASUS lösenord: admin / 192.168.1.1 admin ND7823_RT-N56U_QSG.indb 61 2015/4/7 11:24:43...
 • Page 62 Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern? • Bruksanvisning på support-CD-skivan http://support.asus.com/faq • Online FAQ webbplatsen: http://support.asus.com/techserv • Teknisk support: • Kundhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Mon. to Fri.
 • Page 63 ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest stan- dards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.
 • Page 64 WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Prohibition of Co-location This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
 • Page 65 Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans l ASUS est inférieure à la limite d’exposition aux fréquences radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans l ASUS de façon à...
 • Page 66 Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Speci c Absorption Rate – Taux d’absorption spéci que) d’IC lorsqu’il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d’exposition à des appareils portables (les antennes se situent à...
 • Page 67: Networks Global Hotline Information

  Networks Global Hotline Information NOTE: For more information, visit the ASUS support site at:http://support.asus.com Region Country Hotline Number Service Hours 09:00-13:00 ; Cyprus 800-92491 14:00-18:00 Mon-Fri France 0033-170949400 09:00-18:00 Mon-Fri 0049-1805010920 0049-1805010923 09:00-18:00 Mon-Fri Germany 10:00-17:00 Mon-Fri (component support) 0049-2102959911 (Fax)
 • Page 68 Networks Global Hotline Information Region Country Hotline Number Service Hours United Kingdom 0044-8448008340 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Europe Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri Romania 0040-213301786 09:00-18:30 Mon-Fri Bosnia 00387-33773163 9:00-17:00 Mon-Fri Herzegovina 00359-70014411...
 • Page 69 Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. distributors in...
 • Page 70 ND7823_RT-N56U_QSG.indb 70 2015/4/7 11:24:44...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: